Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

НКРЕКП визначила новий порядок подання фінзвітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Постанова
"Про подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг"
від 17.02.2021 N 254

Суб'єкти господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - ліцензіати), регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП, зобов'язані:

1) до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати фінансову звітність:

N 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)";

N 2 "Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)";

2) до 05 березня року, наступного за звітним, подавати річну фінансову звітність:

N 1 "Баланс (звіт про фінансовий стан)";

N 2 "Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)";

N 3 "Звіт про рух грошових коштів";

N 4 "Звіт про власний капітал";

примітки до фінансової звітності.

Про це йдеться у постанові НКРЕКП від 17.02.2021 N 254 "Про подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Також визначено, що суб'єкти малого підприємництва надають скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма N 1-м "Фінансова звітність малого підприємства в складі Балансу", форма N 2-м "Звіт про фінансові результати".

Суб'єкти мікропідприємства надають скорочену за показниками річну фінансову звітність: форма N 1-мс "Фінансова звітність мікропідприємства в складі Балансу", форма N 2-мс "Звіт про фінансові результати".

Ліцензіати, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення спрощеного обліку доходів і витрат, надають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про спрощену систему обліку і звітності.

Ліцензіати зобов'язані надавати уточнену фінансову звітність та уточнену консолідовану фінансову звітність на заміну раніше наданої за результатами проведення аудиторської перевірки з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин.

Звітність подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги" на адресу finstatement@nerc.gov.ua.

У разі коли останній день подання звітності випадає на неробочий день, термін надання звітності переноситься на перший після вихідного робочий день.

Датою подання звітності вважається дата надходження звітності до НКРЕКП.

НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту одержання форми звітності із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до ліцензіата підтвердження про факт одержання звітності вважається, що звітність не одержано НКРЕКП.

Постанова набрала чинності 19 лютого 2021 року у зв'язку з її оприлюдненням на офіційному вебсайті НКРКП від 18.02.2021 р.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос