Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Удосконалено Тимчасовий порядок реалізації експериментального проекту із проведення електронних аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами

КМ України
Постанова КМ
"Про внесення змін до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів"
від 05.02.2020 N 63

Кабмін постановою від 05.02.2020 N 63 вніс зміни до Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту із запровадження проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами шляхом електронних торгів.

Зокрема, визначено, що у разі коли для провадження діяльності з видобування корисних копалин необхідне надання в користування земельних ділянок державної чи комунальної власності, які на момент проведення аукціону сформовані як об'єкт цивільних прав, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, уповноважений здійснювати розпорядження такими земельними ділянками, до початку проведення такого аукціону за поданням Держгеонадр затверджує перелік земельних ділянок державної, комунальної власності, розташованих в межах ділянки надр, що передається в користування переможцю аукціону, конкурсу, які повинні бути передані йому в користування для видобування корисних копалин.

Крім цього, уточнено, що переможець аукціону на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.

Примірні договори купівлі-продажу дозволів та примірні договори купівлі-продажу дозволів з відкладальною обставиною затверджуються Держгеонадрами та підлягають опублікуванню на її офіційному веб-сайті.

Відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною переможець зобов'язується зареєструвати своє представництво протягом чотирьох місяців з дати підписання такого договору.

Якщо переможцем аукціону є іноземна юрособа, договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною укладається українською та англійською мовами, які мають однакову юридичну силу. У разі наявності розбіжностей та спорів перевагу має версія договору, укладена українською мовою.

У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включаються заборона на провадження діяльності, визначеної ч. 4 та 6 ст. 3 Закону "Про оцінку впливу на довкілля", без отримання висновку про допустимість діяльності відповідно до вимог зазначеного Закону та обов'язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.

Держгеонадра забезпечує внесення змін до особливих умов дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин або його анулювання на підставі результатів висновку щодо оцінки впливу на довкілля у п'ятнадцятиденний строк з дня отримання від надрокористувача інформації про його ухвалення.

У разі перемоги на аукціоні іноземної юрособи, яка на момент підписання протоколу аукціону не має зареєстрованого в Україні представництва, така іноземна юрособа зобов'язана зареєструвати власне представництво на території України протягом чотирьох місяців з дати підписання договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.

У такому разі відповідний договір купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною та наданий на його підставі спеціальний дозвіл на користування надрами повинні бути переоформлені на постійне представництво переможця аукціону - іноземної юрособи протягом десяти днів з дня надсилання переможцем аукціону - іноземною юрособою відповідного запиту Держгеонадрам.

Непроведення реєстрації власного представництва на території України переможця аукціону - іноземної юрособи відповідно до вимог договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною є підставою для зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами та/або його анулюванням в установленому законодавством порядку.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос