Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Внесено зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов

Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Постанова
"Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов"
від 13.09.2019 N 1952

НКРЕКП постановою від 13.09.2019 N 1952 затвердила зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов.

Зокрема, врегульовано питання організації та проведення позапланових невиїзних перевірок.

Відповідно до абз. 2 ч. 8 ст. 19 Закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки діяльності ліцензіатів є:

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірних даних у звітності в установлений НКРЕКП строк або в інших документах;

неподання копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку, пояснень та іншої інформації на законну вимогу НКРЕКП.

Строк проведення позапланової невиїзної перевірки не може перевищувати 10-ти робочих днів, а щодо суб'єктів малого підприємництва - 2-х робочих днів.

Продовження строку здійснення позапланового заходу не допускається.

Позапланова невиїзна перевірка суб'єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, може проводитися без попередження заздалегідь.

Згода ліцензіата, його повідомлення про проведення позапланової невиїзної перевірки, його присутність під час проведення такої перевірки є необов'язковими.

Під час проведення позапланової невиїзної перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення, із зазначенням цих питань у посвідченні на проведення такої перевірки.

Позапланова невиїзна перевірка проводиться виключно у приміщенні НКРЕКП або у приміщенні її територіального органу.

Про результати позапланової невиїзної перевірки (про факти виявлення порушень законодавства та їх перелік або про відсутність порушень) ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом 5-ти робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням суб'єкту господарювання відповідного акта перевірки. Суб'єкт господарювання, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до 5-ти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. Акт про результати перевірки разом із поясненнями та обґрунтуванням суб'єкта господарювання, діяльність якого перевірялася, підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті НКРЕКП до розгляду акта на засіданні НКРЕКП.

Також врегульовано питання проведення позапланової перевірки до прийняття рішення по суті спірного питання.

Відповідно до ч. 4 ст. 21 Закону НКРЕКП проводить позапланові перевірки суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у ході врегулювання спорів.
 
НКРЕКП приймає рішення про проведення позапланової перевірки під час розгляду спорів, що виникають між суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з підстав, визначених гл. 4 та/або 5 Порядку.

У залежності від підстав позапланова перевірка ліцензіатів до прийняття рішення про врегулювання спору може відбуватися у формі виїзної або невиїзної перевірки.

Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення такої перевірки, з обов'язковим зазначенням цих питань у посвідченні на проведення перевірки.

Строк проведення позапланової перевірки визначається відповідно до гл. 4 та 5 Порядку залежно від форми перевірки.

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос