Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Встановлено процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення
"Про затвердження Порядку розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 64-1 Закону України "Про акціонерні товариства""
від 09.04.2019 N 207

НКЦПФР рішенням від 09.04.2019 N 207 затвердила Порядок розрахунку кількості голосуючих акцій, що належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до фінансових інструментів, передбачених частиною десятою статті 641 Закону України "Про акціонерні товариства", вимоги якого поширюються винятково на голосуючі акції публічних акціонерних товариств (далі - товариство).

Цей Порядок встановлює процедуру розрахунку кількості голосуючих акцій, які прямо або опосередковано належать фізичній особі або юридичній особі відповідно до:

фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції товариства шляхом їх поставки;

фінансових інструментів, не зазначених вище, які мають подібну економічну природу з ними, але не передбачають поставки акцій товариства.

Орієнтовний (невиключний) перелік фінансових інструментів, передбачених ч. 10 ст. 641 Закону "Про акціонерні товариства", розміщений на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Також визначено, що цей Порядок не застосовується для фінансових інструментів, що на дату їх виконання надають своєму власнику право набути голосуючі акції додаткової емісії.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 25 червня 2019 р. за N 660/33631 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос