Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Удосконалено Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку

Національний банк
Постанова
"Про внесення змін до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку"
від 09.04.2019 N 59

Нацбанк постановою від 09.04.2019 N 59 вніс зміни до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності банку.

Так, передбачено, що Нацбанк має право визнати структуру власності банку непрозорою також у разі наявності в такій структурі власності особи/осіб, яка/які визнана/визнані Нацбанком власником/власниками істотної участі в банку, якщо такою особою/особами не погоджено з Нацбанком набуття істотної участі в банку в порядку, визначеному законодавством України.

Також Положення доповнено нормами, якими визначено, що фінансовий/майновий стан особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності банку, що підлягає оцінці згідно з п. 6 розд. I Положення для з'ясування прозорості структури власності банку, вважається задовільним, якщо:

1) розмір власних коштів юрособи станом на останню звітну дату, що передує відповідній даті, або на будь-яку іншу дату в періоді між останньою звітною датою та відповідною датою включно / сума власних грошових коштів та іншого майна (активів) фізособи станом на відповідну дату є рівним/рівною або більшим/більшою, ніж більша з таких величин:

величина частини регулятивного капіталу банку, пропорційна частці, яку розмір участі особи становить у статутному капіталі банку (розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

величина частини мінімального розміру регулятивного капіталу банку, установленого Нацбанком, пропорційна частці, яку розмір участі особи становить у статутному капіталі банку (мінімальний розмір регулятивного капіталу визначається на кінець звітного місяця, що передує даті підтвердження розміру власних коштів);

ціна прямого/опосередкованого придбання участі в банку в разі оплатного придбання;

2) джерела власних коштів особи є підтвердженими.

Методика розрахунку розміру власних коштів юрособи / суми власних грошових коштів та іншого майна (активів) фізособи, вимоги до підтвердження джерел їх власних коштів, а також перелік документів, що мають бути подані Нацбанку для оцінки фінансового/майнового стану, визначаються нормативно-правовим актом Нацбанку з питань ліцензування банків.

Відповідною датою для оцінки фінансового/майнового стану остаточного ключового учасника є дата, визначена Нацбанком.

Постанова набрала чинності 12 квітня 2019 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.04.2019 р.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос