Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Визначено нові критерії оцінювання ступеня ризику від провадження діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр

КМ України
Постанова КМ
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр"
від 31.10.2018 N 913

Кабмін постановою від 31.10.2018 N 913 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр і визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою геології та надр.

Критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження суб'єктами господарювання господарської діяльності у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, є:

1) під час здійснення будівництва та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, скидання стічних вод:

вид об'єкта обліку, який використовує суб'єкт господарювання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;

2) під час видобування підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів:

вид корисних копалин, які видобуваються суб'єктом господарювання;

регіон України (відповідно до балансових експлуатаційних запасів залежно від кількості запасів у надрах);

глибина свердловини (для мінеральних та питних вод);

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки:

- для мінеральних та питних вод;

- для промислових, технічних та теплоенергетичних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів;

3) під час видобування вуглеводнів:

вид корисних копалин, які видобуваються суб'єктом господарювання;

строк експлуатації родовища суб'єктом господарювання;

глибина свердловини, яка експлуатується суб'єктом господарювання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;

4) під час видобування металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин:

вид корисних копалин, які видобуваються суб'єктом господарювання;

спосіб розробки суб'єктом господарювання родовища корисних копалин;

глибина залягання корисних копалин, які видобуваються суб'єктом господарювання;

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;

5) під час геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, підземних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів:

вид користування надрами суб'єктом господарювання;

вид корисних копалин, щодо яких суб'єктом господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;

глибина свердловини (для мінеральних та питних вод);

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки:

- для мінеральних та питних вод;

- для промислових, технічних та теплоенергетичних вод, лікувальних грязей, ропи та розсолів;

6) під час геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, вуглеводнів:

вид користування надрами суб'єктом господарювання;

вид корисних копалин, щодо яких суб'єктом господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;

глибина свердловини;

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;

7) під час геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки, металевих руд, неметалевих корисних копалин, горючих твердих корисних копалин:

вид користування надрами суб'єктом господарювання;

вид корисних копалин, щодо яких суб'єктом господарювання проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;

глибина залягання корисних копалин, щодо яких проводиться геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислова розробка;

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки;

8) під час створення геологічних територій та об'єктів, що мають важливе наукове, культурне, санітарно-оздоровче значення (наукові полігони, геологічні заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні, оздоровчі заклади тощо):

наявність корисних копалин;

вид корисних копалин, на які отримано спеціальний дозвіл на користування надрами;

наявність порушень вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, виявлених під час останньої планової перевірки.

Віднесення діяльності суб'єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними у додатках 9 - 16, за такою шкалою:

від 41 до 100 балів - до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів - до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів - до незначного ступеня ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр відповідно до спеціального дозволу на користування надрами здійснюються Держгеонадрами в межах своїх повноважень залежно від показників критеріїв, визначених у додатках 9 - 16, з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на 2 роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на 3 роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на 5 років.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос