Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Встановлено загальний порядок здійснення доступу до інфраструктури об'єкта будівництва та інфраструктури будинкової розподільної мережі

КМ України
Постанова КМ
"Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва"
від 18.07.2018 N 610

Кабмін постановами від 18.07.2018 N 610 та N 611 затвердив:

Правила надання доступу до інфраструктури об'єкта будівництва;

Правила надання доступу до інфраструктури будинкової розподільної мережі.

Для отримання доступу до об'єкта будівництва або до інфраструктури будинкової розподільної мережі замовнику необхідно письмово звернутися до власника об'єкта будівництва із запитом про надання доступу.

У запиті зазначаються:

1) повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, інформація про внесення відомостей щодо замовника до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, адреса електронної пошти, номери телефонів.

2) запропонована схема з підключення до об'єкта будівництва/розподільної мережі;

3) реквізити для повідомлення про виставлення рахунку про сплату за видачу технічних умов з доступу до елементів об'єкта будівництва/розподільної мережі;

4) дата та час попереднього огляду об'єкта будівництва/розподільної мережі (або її частини) та спосіб отримання (поштою, телефаксом, електронною поштою тощо) інформації про об'єкт будівництва/об'єкт розподільної мережі (у разі потреби).

Власник розглядає поданий запит, проводить перевірку зазначеної у запиті інформації і у строк, що не перевищує 15 робочих днів починаючи з дня надходження запиту, приймає рішення про видачу технічних умов за умови наявності технічної можливості доступу до об'єкта будівництва/розподільної мережі та надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з одночасним наданням рахунку на оплату за видачу технічних умов за реквізитами, зазначеними у запиті.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос