Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Оновлено Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення
"Про внесення змін до Порядку визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною"
від 30.05.2018 N 357

НКЦПФР рішенням від 30.05.2018 N 357 виклала у новій редакції Порядок визнання емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

Цей Порядок визначає механізм визнання НКЦПФР емісії цінних паперів недобросовісною, зупинення розміщення цінних паперів та поновлення розміщення цінних паперів, а також порядок визнання емісії цінних паперів недійсною.

Дія Порядку розповсюджується на емісійні цінні папери, реєстрацію випуску яких здійснює НКЦПФР, крім цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Зокрема, визначено, що підставами для визнання емісії цінних паперів недобросовісною є:

порушення емітентом вимог Закону "Про цінні папери та фондовий ринок", невідповідність поданих емітентом документів вимогам законодавства та/або неповнота інформації у поданих документах;

порушення встановленого законодавством порядку прийняття рішення про емісію цінних паперів;

внесення недостовірних, з розбіжностями між різними положеннями та/або неповних відомостей до документів, що подаються для реєстрації випуску цінних паперів, випуску цінних паперів та затвердження проспекту цінних паперів, звіту про результати емісії цінних паперів;

неодноразове грубе порушення емітентом прав інвесторів під час емісії цінних паперів.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 26 червня 2018 р. за N 743/32195 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос