Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Удосконалено Положення про застосування Нацбанком заходів впливу

Національний банк
Постанова
"Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу"
від 07.06.2018 N 60

Нацбанк постановою від 07.06.2018 N 60 затвердив зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу.

Цією постановою уточнено та доповнено вимоги до планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації, що подаються банками до Нацбанку.

Зокрема, заплановані банками заходи мають містити строки поступового їх виконання та досягнення встановлених значень нормативів капіталу та інших показників.

У разі невідповідності розроблених банком заходів встановленим вимогам, банк зобов'язаний доопрацювати їх з обов'язковим урахуванням пропозицій і зауважень Нацбанку та повторно подати на погодження до Нацбанку протягом 15 днів із дня отримання відповідної вимоги регулятора. Рішення про погодження планів фінансового оздоровлення та програм капіталізації банків прийматиме Правління Нацбанку або Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем.

Крім того, для вдосконалення здійснення контролю за виконанням розроблених банками програм капіталізації визначено:

основні принципи складання програми капіталізації;

критерії оцінки її прийнятності;

шляхи забезпечення Нацбанком контролю за виконанням запланованих заходів.

Також визначено право Нацбанку враховувати вжиті банком заходи, які не були передбачені в програмі капіталізації.

Водночас Нацбанк доповнив підстави застосування заходу впливу до банків у вигляді письмового застереження (за недотримання вимог щодо нагляду на консолідованій основі) та встановив новий критерій для віднесення банку до категорії проблемних - за неподання чи несвоєчасне подання програми капіталізації, плану реструктуризації, плану фінансового оздоровлення, плану заходів щодо усунення допущених банком порушень або за подання до Нацбанку планів та програм, що не відповідають установленим вимогам.

Постанова набрала чинності 12 червня 2018 року у зв'язку з її опублікуванням на офіційному веб-сайті Нацбанку від 11.06.2018 р.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос