Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Удосконалено Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб
Рішення
"Про затвердження Змін до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку"
від 14.12.2017 N 5397

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб рішенням від 14.12.2017 N 5397 затвердив зміни до Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку.

Зокрема, розділ V Положення доповнено новою главою, якою врегульовано питання визнання заборгованості безнадійною, припинення визнання нефінансових активів та їх списання банками, що ліквідуються.

Так, передбачено, що визнання заборгованості безнадійною та її списання регулюються Податковим кодексом.

Визнання заборгованості безнадійною не є підставою для припинення роботи щодо її повернення або продажу.

Продаж безнадійної заборгованості протягом процедури ліквідації банку здійснюється відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються.

Рішення щодо визнання заборгованості безнадійною приймається уповноваженою особою Фонду на ліквідацію банку за погодженням з виконавчою дирекцією Фонду або колегіальним органом Фонду (у разі делегування йому відповідних повноважень).

Заборгованість визнається безнадійною за наявності ознак, визначених Податковим кодексом.

Визнана безнадійною заборгованість, щодо якої були вжиті всі заходи щодо її погашення або продажу, списується банком виключно в період з кінця процедури ліквідації до дати складання ліквідаційного балансу.

Безнадійна заборгованість, що залишилася на кінець процедури ліквідації, списується з балансу банку, якщо погашення такої заборгованості за результатами аналізу документів Фондом за період з дати її визнання безнадійною до кінця процедури ліквідації становить менше 5 % від суми заборгованості на дату визнання її безнадійною.

Списання безнадійної заборгованості здійснюється на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду за рахунок сформованих резервів (за наявності) або безпосередньо за рахунок витрат банку.

Безнадійна заборгованість, щодо якої наявні обтяження, може списуватися лише після припинення таких обтяжень.

Банк, що ліквідується, припиняє визнання нефінансових активів у випадках та порядку, встановлених нормативно-правовими актами з питань бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, обліковою політикою банку, та списує зазначені активи в період з дати прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про початок процесу завершення процедури ліквідації банку до дати складання остаточного ліквідаційного балансу на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду.

Рішення зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 лютого 2018 р. за N 207/31659 та набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос