Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Затверджено нові критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації

КМ України
Постанова КМ
"Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою"
від 08.11.2017 N 840

Кабмін постановою від 08.11.2017 N 840 затвердив критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною архівною службою.

До суб'єктів з високим ступенем ризику належать суб'єкти, які відповідають таким критеріям:

мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
є виконавцями державного оборонного замовлення;

відносяться до паливно-енергетичного комплексу України;

використовують землі транспорту і дорожнього господарства;

забезпечують роботу хвостосховищ, шламонакопичувачів і накопичувачів токсичних відходів;

використовують водні об'єкти загальнодержавного значення;

провадять діяльність на об'єкті будівництва, віднесеному до значного класу наслідків (відповідальності) - СС3;

забезпечують зберігання страхового фонду документації;

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях пам'ятки культурної спадщини національного значення;

мають у власності, володінні, користуванні унікальні культурні цінності, які визнані об'єктами національного культурного надбання та включені до Державного реєстру національного культурного надбання;

допустили протягом року порушення вимог законодавства у сфері створення, формування, ведення і використання страхового фонду документації.

До суб'єктів із середнім ступенем ризику належать суб'єкти, які відповідають таким критеріям:

здійснюють виробництво, постачання теплової енергії та транспортування теплової енергії місцевими (розподільними) тепловими мережами, передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання природного газу;

використовують водні об'єкти місцевого значення;

відносяться до галузі транспорту, в тому числі відомчого;

відносяться до сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

мають у власності або у користуванні хоча б один об'єкт підвищеної небезпеки;

провадять діяльність на об'єкті будівництва, віднесеному до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2;

здійснюють виготовлення документів страхового фонду документації;

провадять діяльність на території та/або у приміщеннях пам'ятки культурної спадщини місцевого значення.

До суб'єктів з незначним ступенем ризику належать суб'єкти системи страхового фонду документації, що не віднесені до суб'єктів господарювання з високим та середнім ступенем ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання здійснюються з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки;

із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки;

з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос