Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Мониторинг законодательства

Встановлено Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії

Національна комісія; що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
Постанова
"Про затвердження Порядку здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії"
від 10.08.2017 N 1016

НКРЕКП постановою від 10.08.2017 N 1016 затвердила Порядок здійснення сертифікації оператора системи передачі електричної енергії.

Порядок визначає вимоги до повідомлень, документів, даних та інформації, що надаються суб'єктом господарювання, який подає запит на сертифікацію, до НКРЕКП, строк їх подання, розмір та порядок оплати за здійснення сертифікації, порядок прийняття попереднього та остаточного рішення про сертифікацію або про відмову у сертифікації, строк дії рішення про сертифікацію.

Суб'єкт господарювання, який має намір отримати рішення про сертифікацію, подає до НКРЕКП запит на проведення сертифікації  і такі документи, дані та інформацію:

1) копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

2) копію статуту, перелік засновників (акціонерів) та дані та інформацію щодо часток (акцій) кожного засновника (акціонера) у статутному (акціонерному) капіталі подавача запиту та інших суб'єктів господарювання;

3) документальне підтвердження, що одна й та сама особа (у тому числі державний орган) чи особи (у тому числі державні органи) не здійснюють прямо або опосередковано одноосібний або спільний контроль чи право стосовно подавача запиту (або системи передачі електричної енергії) з однієї сторони та контроль чи право над суб'єктом(-ами) господарювання у сфері енергетики, який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), з іншої сторони;

4) акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу, ат акож затверджений зведений акт оцінки, зведений перелік і передавальний акт майна, внесеного до статутного капіталу Подавача запиту, та майна, закріпленого за ним на праві господарського відання та/або управління, та інші документи, що підтверджують право власності та/або господарського відання, та/або управління;

5) річну фінансову звітність на останню звітну дату, що передує поданню запиту на сертифікацію, яка включає баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до звітів;

6) інформацію щодо осіб, які мають право призначати членів наглядової ради (за наявності наглядової ради), директора/генерального директора або членів виконавчого органу, інших посадових осіб подавача запиту;

7) копії рішень особи (осіб), уповноваженої на здійснення таких функцій, про призначення членів наглядової ради, атакож директора/генерального директора або членів виконавчого органу;

8) дані та інформацію щодо керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб подавача запиту, які на момент подання є працівниками подавача запиту та впродовж двох років до дати подання суб'єктом господарювання запиту на сертифікацію є та/або були працівниками суб'єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

9) дані та інформацію щодо керівників усіх рівнів управління та інших службових осіб подавача запиту, які на момент подання є працівниками подавача запиту та впродовж двох років до дати подання суб'єктом господарювання запиту на сертифікацію користуються та/або користувалися будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), та/або копії документів, що засвідчують користування ними будь-яким правом щодо принаймні одного суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

10) витяги з трудових чи цивільно-правових договорів, укладених Подавачем запиту з членом(-ами) виконавчого органу та наглядової ради (за наявності), в яких визначено його (їх) повноваження, права та обов'язки в суб'єкті господарювання, та в яких закріплено положення, що одна й та сама особа не може одночасно бути членом виконавчого органу та членом наглядової ради подавача запиту та суб'єкта господарювання (у тому числі іноземного), який провадить діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу);

11) перелік суб'єктів господарювання, які перебувають під прямим або опосередкованим контролем подавача запиту;

12) копії ліцензій, дозволів та/або іншої дозвільної документації, отриманої подавачем запиту з метою здійснення діяльності на ринку електричної енергії України та/або інших країн;

13) документи та інформацію, які підтверджують, що Подавач запиту в незалежний спосіб без придбання послуг/робіт у суб'єкта(-ів) господарювання (у тому числі іноземного(-их)), який(-і) провадить(-ять) діяльність з виробництва (видобутку) та/або постачання електричної енергії (природного газу), здійснює планування комерційної діяльності, управління ризиками та страхування ризиків, юридичні послуги, бухгалтерський облік, матеріально-технічне забезпечення, фінансовий менеджмент, кадрову політику;

14) документи, які містять перелік інформації, віднесеної до конфіденційної і комерційної таємниці, та підтверджують, що Подавач запиту забезпечив належний захист від розголошення конфіденційної інформації та/або комерційної таємниці, отриманої від учасників ринку, а також інформації щодо своєї власної діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку.

До запиту на сертифікацію також додається опитувальний лист для проведення сертифікації, документи, дані та інформацію, що вимагаються згідно із цим опитувальним листом, та документ, що підтверджує здійснення оплати за здійснення сертифікації.

Оплата за здійснення сертифікації провадиться в розмірі однієї мінімальної заробітної плати, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, що діє на день подання запиту про сертифікацію.

Строк дії рішення про сертифікацію відповідає строку дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії

Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті "Урядовий кур'єр".

 
ЛIГА:ЗАКОН
www.ligazakon.ua

Опрос