Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О государственном регулировании производства и реализации сахара

ВР Украины
Закон от 17.06.1999 № 758-XIV
Утратил силу

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру

Із змінами і доповненнями, внесеними
Законами України
 від 15 травня 2003 року N 762-IV
,
від 30 листопада 2006 року N 403-V,
 від 8 травня 2007 року N 1008-V,
 від 3 лютого 2011 року N 2975-VI
,
 від 17 лютого 2011 року N 3039-VI
,
 від 16 жовтня 2012 року N 5462-VI

Закон втратив чинність
(згідно із Законом України
 від 4 вересня 2018 року N 2518-VIII)

Окремі положення цього Закону визнано такими, що відповідають
 
Конституції України (є конституційними)
(згідно з рішенням Конституційного Суду України
 від 15 квітня 2004 року N 10-рп/2004)

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади державної політики щодо виробництва, експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі цукром.

Стаття 1. Основні поняття і терміни

Для цілей цього Закону вживаються такі поняття і терміни:

бурякоцукровий комплекс - сукупність господарюючих суб'єктів усіх форм власності, які вирощують цукрові буряки, займаються їх переробкою на цукор і здійснюють його реалізацію;

декларування наявності цукру - подання суб'єктами підприємницької діяльності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром, декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності;

(статтю 1 доповнено новим абзацом третім
 згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3039-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами четвертим - десятим
)

квота поставки цукру на внутрішній ринок (квота "А") - максимальна кількість цукру для поставки на внутрішній ринок з 1 вересня поточного року до 1 вересня наступного року для задоволення внутрішніх потреб;

абзац п'ятий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 403-V)

абзац шостий статті 1 виключено

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 403-V)

мінімальна ціна на цукрові буряки - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А";

(абзац сьомий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 403-V)

мінімальна ціна на цукор - нижня межа ціни при укладанні угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку України в обсягах квоти "А";

оптова торгівля цукром - діяльність з придбання та продажу цукру для його наступної реалізації підприємствам роздрібної торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності;

роздрібна торгівля цукром - діяльність з продажу цукру громадянам та іншим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.

Стаття 2. Державне регулювання виробництва цукру та вирощування цукрових буряків

1. Обсяги виробництва цукру, що поставляється на внутрішній ринок України, обмежується квотою "А".

(частина перша статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 403-V)

2. Граничні розміри квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України.

(частина друга статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 403-V)

3. Обсяги виробництва цукру в межах квоти "А" розподіляються між цукровими заводами центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, на конкурсних умовах. Розподіл обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" здійснюється не пізніше 1 січня поточного року.

(частина третя статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 30.11.2006 р. N 403-V,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

4. Порядок та умови розподілу обсягів виробництва цукру в межах квоти "А" визначаються Кабінетом Міністрів України.

(частина четверта статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 403-V)

5. Обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти "А" визначаються щорічно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики і розподіляються обласними та районними державними адміністраціями на конкурсних умовах.

(частина п'ята статті 2 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 30.11.2006 р. N 403-V,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 3. Державне регулювання реалізації цукру

1. Частину першу статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 03.02.2011 р. N 2975-VI)

2. Частину другу статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 03.02.2011 р. N 2975-VI)

3. Роздрібна торгівля цукром може здійснюватися виключно особами, які зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством України.

4. Частину четверту статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 03.02.2011 р. N 2975-VI)

5. Для стабільного забезпечення потреб внутрішнього ринку цукром протягом року та недопущення значних сезонних коливань ціни на нього визначаються квартальні та місячні обсяги реалізації цукру.

6. Частину шосту статті 3 виключено

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 403-V)

7. Частину сьому статті 3 виключено 

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 403-V)

8. Облік операцій з реалізації цукру з квоти "А" здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(частина восьма статті 3 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 403-V)

9. Захист вітчизняних виробників від імпорту цукру та продуктів з підвищеним вмістом цукру здійснюється відповідно до законодавства України.

10. Ввезення цукру в Україну фізичними особами здійснюється лише в обсягах, що необхідні для власного споживання, граничні розміри якого визначаються Кабінетом Міністрів України.

11. Частину одинадцяту статті 3 виключено 

(згідно із Законом України
 від 30.11.2006 р. N 403-V)

Стаття 31. Декларування наявності цукру

1. Декларування наявності цукру є обов'язковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форми власності, які виробляють цукор і зберігають його для подальшої реалізації, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю цукром.

2. Порядок декларування наявності цукру визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Дані про суб'єктів підприємницької діяльності та обсяг цукру, що перебуває у їх власності, зазначені у відповідній декларації, є конфіденційними.

4. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за повноту і достовірність даних, зазначених у декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, відповідно до законів.

(Закон доповнено статтею 31 згідно із
 Законом України від 17.02.2011 р. N 3039-VI)

Стаття 4. Органи, які здійснюють регулювання виробництва і реалізації цукру

1. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру визначає Кабінет Міністрів України.

2. Заходи щодо регулювання виробництва і реалізації цукру здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику.

(абзац перший частини другої статті 4 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку і є обов'язковими для виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності.

(абзац другий частини другої статті 4 із змінами,
 внесеними згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 5. Закупівля цукру для забезпечення державних потреб

1. Обсяги закупівлі цукру для задоволення внутрішніх державних потреб визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється підприємствами, уповноваженими Кабінетом Міністрів України.

(частина перша статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 30.11.2006 р. N 403-V,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

2. Відносини між підприємствами, що здійснюють закупівлю цукру для державних потреб, і виробниками цукру регулюються нормами законодавства України та положеннями угод, що між ними укладаються.

(частина друга статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

3. Закупівля цукру для задоволення державних потреб здійснюється за умови попереднього фінансування витрат виробників цукру та цукрових буряків у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом. У межах попереднього фінансування зазначених витрат може застосовуватися державне матеріально-технічне забезпечення виробників цукру та вирощування цукрових буряків.

Обсяги і порядок попереднього фінансування та державного матеріально-технічного забезпечення виробників цукру та цукрових буряків передбачаються Державним бюджетом України.

При цьому попереднє фінансування витрат виробників цукрових. буряків здійснюється в такому порядку:

40 відсотків - до початку весняних польових робіт;

60 відсотків - до початку сезону збирання цукрових буряків.

4. Грошові розрахунки між підприємствами, що закуповують цукор для задоволення державних потреб, і виробниками цукру та цукрових буряків здійснюються через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

(частина четверта статті 5 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 6. Ціноутворення в бурякоцукровому комплексі

1. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", і мінімальна ціна на цукор квоти "А" визначаються щорічно Кабінетом Міністрів України за пропозиціями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, з урахуванням базисної цукристості. .

(частина перша статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із
Законами України від 30.11.2006 р. N 403-V,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

2. Мінімальна ціна на цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", і мінімальна ціна на цукор квоти "А" встановлюються щорічно до 1 січня поточного року із застосуванням щомісячних індексів інфляції. .

(частина друга статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 30.11.2006 р. N 403-V)

3. Мінімальні ціни на цукор і цукрові буряки встановлюються на рівні, що забезпечує прибутковість виробництва відповідних видів продукції.

4. У разі зміни кон'юнктури ринку цукру протягом маркетингового року Кабінет Міністрів України може вносити зміни щодо рівня мінімальних цін за пропозицією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

(статтю 6 доповнено частиною четвертою
 згідно із Законом України від 08.05.2007 р. N 1008-V
,
частина четверта статті 6 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 7. Відносини між учасниками бурякоцукрового комплексу

Відносини між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу здійснюються на основі господарських договорів, які укладаються між ними відповідно до цього Закону.

Типові умови господарських договорів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, є обов'язковими до застосування у відносинах між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб'єктами бурякоцукрового комплексу всіх форм власності.

(частина друга статті 7 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 8. Кредитування товаровиробників

З метою недопущення спаду виробництва цукру в Україні та створення умов для нарощування обсягів його виробництва здійснюється пільгове державне кредитування виробників цукру та цукрових буряків.

Обсяги коштів, що призначаються для надання кредитів виробникам цукру та цукрових буряків, визначаються Державним бюджетом України на поточний рік.

Умови та порядок надання таких кредитів, терміни та порядок їх повернення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 9. Контроль за виконанням цього Закону та відповідальність за його порушення

1. Контроль за виконанням умов виробництва та реалізації цукру, що встановлені цим Законом, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику.

(частина перша статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

2. За порушення норм цього Закону юридичні та фізичні особи притягаються до відповідальності згідно з законами України.

(частина друга статті 9 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

3. У разі поставок цукру на внутрішній ринок понад встановлену квоту або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, з суб'єкта підприємницької діяльності стягується штраф у розмірі подвійної вартості цукру, реалізація якого здійснена з порушенням встановленого порядку.

У разі неподання або несвоєчасного подання суб'єктами підприємницької діяльності декларації про обсяг цукру, що перебуває у їх власності, чи зазначення у декларації неповних або недостовірних даних з таких суб'єктів стягується штраф у розмірі від десяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

(частину третю статті 9 доповнено новим абзацом другим
 згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3039-VI
,
 у зв'язку з цим абзаци другий і третій
 вважати відповідно абзацами третім і четвертим
)

Зазначені штрафи стягуються до місцевого бюджету за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, винного в порушенні норм цього Закону.

(абзац третій частини третьої статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 17.02.2011 р. N 3039-VI)

Рішення про стягнення штрафів приймаються судом.

(абзац четвертий частини третьої статті 9 із змінами, внесеними
згідно із
Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

4. Дії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, можуть бути оскаржені до суду згідно з порядком, встановленим законом України.

(частина четверта статті 9 із змінами, внесеними
згідно із
Законами України від 15.05.2003 р. N 762-IV,
 від 16.10.2012 р. N 5462-VI)

Стаття 10. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін після набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

привести свої рішення у відповідність з цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;

визначити перелік органів, які здійснюють повноваження у сфері державного регулювання виробництва і реалізації цукру та затвердити нормативно-правові акти, що необхідні для виконання цього Закону;

розробити та прийняти нормативні акти, що стосуються порядку визначення мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, а також конкурсного розподілу квот на виробництво цукру та цукрових буряків;

визначити у встановленому порядку граничні обсяги цукру, що може ввозитися в Україну фізичними особами для власного споживання.

 

Президент України 

Л. КУЧМА 

м. Київ
17 червня 1999 року
N 758-XIV
 

  

Опрос