Идет загрузка документа (45 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений и организации личного приема граждан в органах государственной контрольно-ревизионной службы

ГлавКРУ
Положение, Приказ от 25.02.2000 № 15
Утратил силу

Про затвердження Положення про порядок розгляду звернень та організацію особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби

(назва в редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України
від 25 лютого 2000 року N 15

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 березня 2000 р. за N 170/4391

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
наказами Головного контрольно-ревізійного управління України
 від 25 лютого 2003 року N 39
,
 від 17 лютого 2006 року N 55

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Головного контрольно-ревізійного управління України
 від 28 жовтня 2008 року N 383)

Відповідно до законів України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", "Про звернення громадян", Кодексу України про адміністративні правопорушення та Указу Президента України від 19.03.97 N 241/97 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок розгляду звернень та організацію особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби, що додається.

(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

2. Управлінню справами ГоловКРУ України після державної реєстрації цього наказу довести його до відома контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі для використання в роботі.

3. Заступникам начальника, начальникам управлінь ГоловКРУ України, начальникам контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі:

3.1. Забезпечити вивчення та безумовне виконання посадовими особами Закону України "Про звернення громадян" та цього Положення.

3.2. Вжити необхідних заходів для подальшого поліпшення роботи із зверненнями громадян та організації особистого прийому.

3.3. Щоквартально аналізувати стан роботи з письмовими і усними зверненнями громадян та вносити конкретні пропозиції щодо її поліпшення.

4. Управлінню правової роботи ГоловКРУ в місячний термін з дати набрання чинності наказом узагальнити проблемні питання щодо застосування Положення, підготувати відповідне роз'яснення за ними та розробити форму оперативної звітності для узагальнення і аналізу скарг, що надходять в органи ДКРС.

5. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної реєстрації.

 

Заступник Міністра фінансів,
начальник ГоловКРУ України

 
М. М. Каленський

 

Положення
 про порядок розгляду звернень та організацію особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби

(назва в редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

1. Положення про порядок розгляду звернень та організацію особистого прийому громадян в органах державної контрольно-ревізійної служби (далі - Положення) розроблено у відповідності до статті 40 Конституції України та на підставі Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", Закону України "Про звернення громадян", Кодексу України про адміністративні правопорушення та Указу Президента України від 19.03.97 N 241 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення"

(пункт 1 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

2. Положення визначає порядок розгляду органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні (надалі - ДКРС) звернень громадян щодо порушення законодавства з фінансових питань та/або щодо неправомірних дій посадових осіб органів ДКРС, допущених у ході чи за підсумками проведених ревізій, крім порядку розгляду звернень, що надходять від правоохоронних органів.

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказами Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39
,
  від 17.02.2006 р. N 55)

3. Терміни, що їх ужито в цьому Положенні, мають таке значення:

звернення - викладені в письмовій або усній формі під час особистого прийому зауваження (пропозиції) щодо діяльності органу ДКРС, заява (клопотання) про сприяння реалізації прав і законних інтересів заявника чи скарга на їх порушення;

(абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

дія - здійснення посадовою особою своїх обов'язків у межах наданих чинним законодавством повноважень чи всупереч їм;

бездіяльність - певна форма поведінки особи, яка полягає у невиконанні нею дій, які вона повинна була і могла вчинити в силу покладених на неї посадових обов'язків і згідно з чинним законодавством України;

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

безпідставна передача розгляду звернення - передача розгляду звернення іншим органам, якщо вирішення поставлених у ньому питань належить виключно до компетенції органів ДКРС;

поширення відомостей, що принижують честь, гідність та ділову репутацію особи, - поширення в засобах масової інформації або будь-яким іншим шляхом, у тому числі повідомлення невизначеному колу осіб чи хоча б одній особі, крім особи, якої вони безпосередньо стосуються, відомостей, що не відповідають дійсності.

(абзац шостий пункту 3 в редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

4. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені в органах ДКРС, належать:

а) відмова в проведенні ревізії;

(підпункт "а" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

б) проведення ревізії без установлених законом підстав та/або з порушенням чинного законодавства;

(підпункт "б" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

в) дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС при проведенні ревізії;

(підпункт "в" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

г) постанови у справі про адміністративне правопорушення, прийняті з порушенням чинного законодавства;

(підпункт "г" пункту 4 в редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

ґ) висновки, викладені в акті (довідці) ревізії, що не підтверджуються документально та/або суперечать (не відповідають) чинному законодавству; 

(підпункт "ґ" пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

д) неналежний розгляд попередньої скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС.

5. Особистий прийом громадян проводиться службовими особами ДКРС за затвердженими графіками.

Графік особистого прийому громадян із зазначенням прізвищ посадових осіб, які повинні приймати відвідувачів, часу й місця прийому вивішується в приміщеннях органів ДКРС у місцях, зручних для вільного огляду.

Усі звернення громадян, подані під час особистого прийому, реєструються у встановленому порядку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, місця реєстрації (проживання) заявника та інших необхідних відомостей на підставі наданих ним документів. Якщо порушене в усному зверненні питання вирішити безпосередньо під час особистого прийому неможливо, воно розглядається в тому самому порядку, що й письмове звернення. Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.

За потреби може провадитися попередній запис на прийом. Попередній запис громадян на особистий прийом до Голови ГоловКРУ та його заступників закінчується за 5 днів до календарної дати прийому і є обов'язковим.

При особистому прийомі громадян можуть бути присутніми їхні представники, повноваження яких оформлені в установленому законом порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами.

Питання, з якими звертаються громадяни, по можливості вирішуються під час прийому. Особа, яка веде прийом, керується чинним законодавством і в межах своєї компетенції має право прийняти одне з таких рішень:

а) задовольнити прохання чи вимогу, що міститься у зверненні, й повідомити відвідувача про порядок і строк виконання прийнятого рішення;

б) відмовити в задоволенні прохання чи вимоги, повідомивши заявника про мотиви відмови і порядок оскарження прийнятого рішення;

в) прийняти письмову заяву або скаргу (коли питання потребують додаткового вивчення і перевірки) і пояснити відвідувачу причини неможливості розв'язання питань під час прийому, а також порядок і строк розгляду його звернення;

г) якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції органів ДКРС, то посадова особа, яка веде прийом, має пояснити, до якого органу державної влади або місцевого самоврядування, об'єднання громадян, підприємства, організації чи установи йому належить звернутися, і по можливості допомогти в цьому (повідомити адресу, номер телефону і т. ін.).

Керівництво органу ДКРС зобов'язане забезпечити прийом всіх громадян у визначений згідно з абзацом четвертим цього пункту день відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку. Несвоєчасний початок прийому громадян та припинення його раніше встановленого строку неприпустимі.

(Положення доповнено новим пунктом 5 згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39,
у зв'язку з цим пункти 5 - 20 вважати відповідно пунктами 6 - 21)

6. Посадовим особам органів ДКРС слід мати на увазі, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові автора звернення, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви, скарги чи прохання. При цьому допускається вказання адреси заявника на конверті.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, а також звернення, яке не містить даних, необхідних для прийняття органом ДКРС обґрунтованого рішення, в термін не більше п'яти днів від дня його надходження повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями.

Письмове звернення без зазначення місця проживання та/або не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

(абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

Анонімним визнається, зокрема, звернення, в якому:

а) відсутні або нерозбірливо вказані прізвище, ім'я, по батькові автора звернення, його підпис та адреса;

б) неповна адреса робить неможливою ідентифікацію автора звернення.

7. Орган ДКРС не розглядає повторні звернення від однієї й тієї самої особи з одного й того самого питання, якщо перше звернення вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду таких звернень приймає керівник відповідного органу ДКРС, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Скарга на рішення, що оскаржується, приймається до розгляду, якщо вона подана до органу ДКРС або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення особи з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

8. Звернення, що надійшли в контрольно-ревізійний відділ у районі, місті чи у районі в місті, розглядаються його начальником, за винятком скарг на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб цих структурних підрозділів, які розглядаються і вирішуються начальниками відповідних управлінь.

(абзац перший пункту 8 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

Зауваження (пропозиції) щодо діяльності контрольно-ревізійних управлінь, заяви (клопотання) про сприяння реалізації прав і законних інтересів заявника та скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб контрольно-ревізійних відділів, посадових осіб контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядаються й вирішуються начальниками цих управлінь.

(абзац другий пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

Заяви (клопотання) про сприяння реалізації прав і законних інтересів заявника, зауваження (пропозиції) щодо діяльності управлінь Головного контрольно-ревізійного управління України та скарги на рішення, дії (бездіяльність) його посадових осіб, а також начальників контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі розглядаються та вирішуються Головою Головного контрольно-ревізійного управління України або за його дорученням - його заступниками.

(абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

9. Звернення, що надійшло, реєструється органом ДКРС (посадовою особою) в порядку, визначеному Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348, і, у разі непідвідомчості вирішення поставлених у ньому питань, протягом трьох днів надсилається з наявними документами до відповідного органу ДКРС (посадової особи).

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до компетенції органів ДКРС, воно в термін не більше п'яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється заявник з роз'ясненням підстави передачі звернення.

Орган ДКРС (посадова особа) при розгляді звернення має право запросити в особи, яка подала звернення, необхідні для перевірки звернення документи: наявні в заявника рішення або копії рішень, які приймалися за її зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду звернення. Зазначені документи після розгляду звернення повертаються заявнику.

10. Звернення розглядаються, за винятком скарг на постанови за справами про адміністративні правопорушення, і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

(абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, посадова особа органу ДКРС, яка розглядає звернення, встановлює необхідний термін для розгляду звернення, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Скарга чи протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення розглядається відповідним органом ДКРС (посадовою особою) в десятиденний термін від дня її надходження.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою органу ДКРС, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд до компетентного органу ДКРС (посадової особи) у межах терміну, встановленого статтею 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що письмово повідомляється особа, яка подала скаргу.

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

11. Посадові особи служби, що розглядають звернення, повинні взяти до уваги, що особа, яка звернулася до органів ДКРС, має право:

1) бути присутнім в органі ДКРС при розгляді заяви чи скарги;

2) особисто викласти аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу;

3) подавати в ході перевірки заяви чи скарги, додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом ДКРС, який розглядає заяву чи скаргу;

4) брати участь у перевірці поданої заяви чи скарги на підприємстві, в установі чи організації;

5) ознайомлюватися з матеріалами завершеної перевірки заяви чи скарги, якщо вони не підпадають під категорію державної, службової або комерційної таємниці;

6) користуватися послугами адвоката чи представника трудового колективу організації, яка здійснює правозахисну функцію, оформивши це уповноваження у встановленому законом порядку;

7) одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;

8) висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таємниці розгляду заяви чи скарги;

9) вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Під участю в перевірці поданої заяви чи скарги в цьому Положенні розуміється присутність особи, яка подала заяву чи скаргу, при проведенні інвентаризації коштів і матеріальних цінностей, контрольних обмірів виконаних будівельно-монтажних робіт чи здійсненні інших заходів документального та фактичного контролю на підприємстві, в установі, організації.

12. При розгляді звернень керівники та інші посадові особи органів ДКРС у межах своїх повноважень зобов'язані:

1) об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги;

2) у разі прийняття рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги, письмово повідомити його про це з зазначенням підстав такого обмеження;

(пункт 12 доповнено новим підпунктом 2 згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55,
 у зв'язку з цим підпункти 2 - 10 уважати відповідно підпунктами 3 - 11)

3) на прохання заявника запрошувати його для участі в розгляді його заяви (скарги);

4) скасовувати або змінювати оскаржувані рішення, якщо вони не відповідають закону або іншим нормативним актам, невідкладно вживати заходів для припинення неправомірних дій, виявляти, усувати причини та умови, які сприяли вчиненню порушень;

5) забезпечувати поновлення порушених прав, реальне виконання рішень, прийнятих у зв'язку із заявою чи скаргою;

6) письмово повідомляти про результати перевірки заяви чи скарги особі, яка її подала, та суть прийнятого рішення;

7) вживати заходів для відшкодування у встановленому законом порядку матеріальних збитків, якщо їх було завдано особі, яка звернулася, в результаті ущемлення органом ДКРС її прав і законних інтересів, вирішувати питання про відповідальність осіб, з вини яких було допущено порушення, а також на прохання громадянина не пізніш як у місячний термін довести прийняте рішення до відома органу місцевого самоврядування, трудового колективу чи об'єднання громадян за місцем проживання громадянина;

8) у разі визнання заяви чи скарги необґрунтованою - письмово роз'яснити порядок оскарження прийнятого за нею рішення;

9) не допускати безпідставної передачі заяв і скарг на розгляд в інші органи;

10) організовувати та перевіряти стан розгляду заяв і скарг, вживати заходів для усунення причин, що їх породжують, систематично аналізувати та інформувати населення про хід цієї роботи;

11) забезпечувати дотримання державної, комерційної та службової таємниці.

13. У відповіді на скаргу щодо рішення органу ДКРС, дій чи бездіяльності посадових осіб служби має бути висвітлено:

вхідний номер і дата реєстрації в органі ДКРС скарги, на яку дається відповідь;

дата і номер проміжної відповіді, якщо термін розгляду звернення перевищував 30 днів;

порядок розгляду скарги органом ДКРС (чи проводилось службове розслідування, повторна або додаткова перевірка, аналіз ревізійних матеріалів; чи одержувались пояснення від осіб, дії чи бездіяльність яких оскаржується; чи брав участь і яку саме в розгляді скарги заявник тощо);

відповіді на всі конкретні питання, що порушені у скарзі;

рішення, які прийнято за результатами розгляду скарги (кого і коли інформовано, кому надіслано обов'язкові вимоги, куди передано матеріали ревізії чи службового розслідування; чи накладалися дисциплінарні стягнення, ким і стосовно кого тощо).

(абзац шостий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказами
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39,
  від 17.02.2006 р. N 55)

14. Подання скарги на рішення або дії посадових осіб органів ДКРС не припиняє рішення або оскаржуваної дії.

Подання в установлений строк скарги на постанову по справі про адміністративне правопорушення зупиняє її виконання до розгляду скарги. 

(абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39

Принесення прокурором протесту зупиняє виконання постанови по справі про адміністративне правопорушення до розгляду протесту.

15. Звернення осіб, де повідомляється про крадіжки, розтрати, недостачі, інші зловживання на підприємствах, в установах чи організаціях, непідконтрольних органам ДКРС, негайно пересилаються до правоохоронних органів для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.

16. За зверненнями про порушення на підприємствах, в установах чи організаціях, підконтрольних органам ДКРС, законодавства з фінансових питань приймається одне з рішень щодо:

1) призначення позапланової ревізії у випадку, визначеному пунктом 3 частини п'ятої статті 11 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

(підпункт 1 пункту 16 у редакції наказу Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

2) включення питань, порушених у зверненні, до програми планової ревізії;

(підпункт 2 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

3) відмови у проведенні ревізії у випадках, коли вирішення порушених у зверненні питань не входить до компетенції органів ДКРС або коли зазначені порушення вже були встановлені попередніми ревізіями.

(підпункт 3 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

У разі відмови в проведенні ревізії або при включенні питань, порушених у зверненні, до програми планової ревізії у відповіді заявнику обґрунтовується прийняте органом ДКРС рішення із зазначенням, хто і коли інформуватиме його про результати розгляду звернення з урахуванням проведеної планової ревізії.

(абзац пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

17. ГоловКРУ України і контрольно-ревізійні управління в регіонах при розгляді скарги на рішення, дії (бездіяльність) посадових осіб органів ДКРС перевіряють законність і обґрунтованість оскаржуваних рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб і приймають одне з рішень щодо:

1) залишення рішення, яке оскаржується, без змін, а скарги без задоволення;

2) скасування рішення, яке оскаржується, з одночасним винесенням нового рішення або без нього та притягненням винних осіб до відповідальності;

3) внесення до рішення, в частині, що не відповідає чинному законодавству, змін;

4) припинення незаконної дії (бездіяльності) посадових осіб органу ДКРС, проведення службового розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності.

Рішення, що підлягає відміні, а також акти (довідки) незаконно і неякісно проведених ревізій скасовуються наказом керівника контрольно-ревізійного органу, яким проводиться розгляд звернення.

(абзац пункту 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 17.02.2006 р. N 55)

Абзац пункту 17 виключено 

(згідно з наказом Головного контрольно-ревізійного
 управління України від 25.02.2003 р. N 39)

18. При розгляді скарги або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення, особа, яка її розглядає, перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:

1) залишає постанову без змін, а скаргу або протест без задоволення;

2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;

3) скасовує постанову і закриває справу;

4) зменшує розмір штрафу в межах, передбачених відповідними статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення

(підпункт 4 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Головного контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

Копія рішення по скарзі або протесту на постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено.

Слід узяти до відома, що рішення по скарзі на постанову щодо адміністративного правопорушення може бути опротестоване прокурором. Протест на рішення по скарзі вноситься до органу, який його видав, або до вищестоящого контрольно-ревізійного органу.

19. При відкликанні скарги за письмовою заявою особи, яка її подала, орган ДКРС, що розглядає скаргу, припиняє її розгляд з повідомленням про це заявника.

20. Подання особою звернення, яке містить наклеп і образи, дискредитацію органів ДКРС та їхніх посадових осіб, тягнуть за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

(пункт 20 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

21. Керівникам органів ДКРС слід мати на увазі, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів служби та їх посадових осіб можуть бути подані або безпосередньо до суду, або до суду після оскарження в органі чи в посадової особи вищого рівня стосовно того органу чи посадової особи, які винесли рішення або здійснили дії чи допустили бездіяльність. Якщо буде встановлено, що громадянин у своєму зверненні наводив свідомо неправдиві відомості, орган ДКРС може вжити заходів щодо стягнення з цього громадянина за рішенням суду витрат, пов'язаних з перевіркою звернення.

(пункт 21 із змінами, внесеними згідно з наказом Головного
 контрольно-ревізійного управління України від 25.02.2003 р. N 39)

 

Заступник начальника ГоловКРУ
України

 
І. Б. Стефанюк

Опрос