Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям

КМ Украины
Постановление КМ от 24.02.2003 № 250
редакция действует с 13.07.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 24 лютого 2003 р. N 250

Київ

Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Із змінами і доповненнями, внесеними
постановами Кабінету Міністрів України
від 17 грудня 2003 року N 1950
,
 від 28 жовтня 2004 року N 1450
,
 від 25 січня 2006 року N 60
,
 від 22 лютого 2008 року N 57
,
від 11 березня 2009 року N 202
,
 від 16 лютого 2011 року N 114
,
 від 29 червня 2011 року N 700
,
 від 16 листопада 2011 року N 1167
,
 від 25 січня 2012 року N 35
,
 від 29 січня 2014 року N 32
,
від 4 червня 2015 року N 355
,
від 26 серпня 2015 року N 638
,
від 25 грудня 2015 року N 1181
,
від 30 листопада 2016 року N 890
,
від 4 липня 2017 року N 454
,
від 27 вересня 2017 року N 722
,
від 26 липня 2018 року N 595
,
від 7 листопада 2018 року N 929
,
від 5 липня 2019 року N 585
,
від 21 серпня 2019 року N 765
,
від 6 листопада 2019 року N 916
,
від 24 грудня 2019 року N 1101
,
від 22 квітня 2020 року N 329
,
від 20 травня 2020 року N 386
,
від 22 липня 2020 року N 632
(яка застосовується з
1 липня 2020 року),
від 28 жовтня 2020 року N 1035
,
від 23 грудня 2020 року N 1324
,
від 21 квітня 2021 року N 402
,
від 7 липня 2021 року N 697

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 26

 

ПОРЯДОК
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

(У тексті Порядку слова "за денною формою" замінено словами "за денною або дуальною формою" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2021 року N 697)

1. Цей Порядок визначає умови призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям (далі - державна соціальна допомога), передбаченої Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", перелік документів, необхідних для призначення такої допомоги, а також підстави для припинення її виплати.

2. Державна соціальна допомога призначається і виплачується малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім'ї.

Державна соціальна допомога призначається на шість місяців з місяця звернення за її призначенням.

3. Призначення і виплата державної соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад міст обласного значення, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.

Заяви про призначення державної соціальної допомоги, до яких додаються необхідні документи (далі - заяви з необхідними документами) приймаються від громадян органами соціального захисту населення. З 1 січня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються від громадян органами соціального захисту населення районних держадміністрацій лише у разі надіслання їх поштою або в електронній формі (через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг).

Заяви з необхідними документами також приймаються уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати їх надходження відповідному органу соціального захисту населення.

До 1 липня 2021 р. посадова особа виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг, яка приймає заяву з необхідними документами, за наявності технічної можливості реєструє заяву та формує електронну справу (заповнює відповідні електронні форми з використанням інформаційних систем Мінсоцполітики) і не пізніше наступного робочого дня надсилає електронну справу відповідному органу соціального захисту населення засобами електронного зв'язку через інформаційні системи Мінсоцполітики з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

(абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 р. N 402)

З 1 липня 2021 р. заяви з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або центру надання адміністративних послуг виключно з формуванням електронної справи.

(абзац п'ятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 р. N 402)

Заяви з необхідними документами (після формування електронної справи) у паперовому вигляді передаються відповідному органу соціального захисту населення не рідше ніж раз на два тижні.

(пункт 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 28.10.2020 р. N 1035)

4. Державна соціальна допомога за місцем проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання особи, яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги (далі - заявник). Відомості щодо неотримання допомоги перевіряються органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.

5. Для призначення державної соціальної допомоги уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї, особа якого посвідчується паспортом громадянина України або іншим документом, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), подає такі документи:

заяву, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики;

декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, складену за формою, встановленою Мінсоцполітики (далі - декларація);

довідку про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за наявності).

Інформація про склад малозабезпеченої сім'ї заявника зазначається в декларації. Якщо заявник вже отримує будь-який із видів державної допомоги, які призначаються органами соціального захисту населення, відомості про розмір допомоги враховуються цим органом без необхідності її декларування.

До складу малозабезпеченої сім'ї заявника включаються чоловік, дружина, рідні та усиновлені діти віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (в тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів освіти і вступом до іншого закладу або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею; жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім'єю і мають спільних дітей. При цьому діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей, включаються до складу сім'ї незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Особи, які перебувають на повному державному утриманні, до складу сім'ї не включаються. Права члена сім'ї має одинока особа. Склад малозабезпеченої сім'ї заявника визначається на дату звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

Заява та декларація можуть бути надіслані органу соціального захисту населення поштою або в електронній формі (після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів) через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з накладенням кваліфікованого електронного підпису шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних даних заявника, підтверджених у процесі автентифікації із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків.

У разі отримання надісланих з використанням засобів телекомунікаційних систем заяви та декларації без кваліфікованого електронного підпису із застосуванням електронної системи ідентифікації, в якій використовується база клієнтських даних банків, державна соціальна допомога призначається лише після підписання заявником таких документів у паперовій формі протягом місяця з дня їх подання в електронній формі.

Якщо заяву та декларацію в зазначений строк не підписано незалежно від причин, уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї повинен подати нові заяву та декларацію для отримання державної соціальної допомоги.

Заява та декларація вважаються такими, що не подані, у разі внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сім'ї (прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія та номер свідоцтва про народження (для дитини віком до 14 років), серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства), реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

(абзац одинадцятий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

Для призначення державної соціальної допомоги на наступний строк уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї подає нові заяву та декларацію.

6. Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, малозабезпечена сім'я має право звернутися за призначенням державної соціальної допомоги за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні. При цьому дитина включається до складу малозабезпеченої сім'ї і державна соціальна допомога призначається (перераховується) на період перебування дитини вдома і виплачується за повний місяць.

7. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім'ї.

Розмір прожиткового мінімуму для сім'ї залежить від її складу і визначається як сума прожиткових мінімумів, розрахованих і затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення.

До стабілізації економічного становища в Україні прожитковий мінімум для сім'ї та розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з можливостей державного бюджету і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для громадян із статусом особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків.

Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати розміру прожиткового мінімуму для малозабезпеченої сім'ї, крім випадків, передбачених абзацом п'ятим цього пункту.

8. У разі встановлення нового рівня забезпечення прожиткового мінімуму розмір державної соціальної допомоги перераховується без звернення уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.

Органи соціального захисту населення проводять перерахунок раніше призначеної державної соціальної допомоги з місяця встановлення нового рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

9. Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім'ї - обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів малозабезпеченої сім'ї, одержаний ними протягом шести місяців.

Шість місяців становлять два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги (далі - період, за який враховуються доходи).

Середньомісячний сукупний дохід малозабезпеченої сім'ї для призначення державної соціальної допомоги визначається відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. N 632.

10. Державна соціальна допомога не призначається, якщо:

1) у складі сім'ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали, не проходили військової служби, не провадили підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи (крім випадків, передбачених у пункті 11 цього Порядку).

Державна соціальна допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи протягом періоду, за який враховуються доходи:

сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;

доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку, за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, за особою з інвалідністю I групи, за особою з інвалідністю II групи внаслідок психічного розладу, за дитиною з інвалідністю віком до 18 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім'ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), за формою згідно з додатком до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. N 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., N 80, ст. 2271; 2015 р., N 70, ст. 2312), а також житла, отриманого дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, особою з їх числа за рахунок державного чи місцевого бюджету; житлових приміщень у гуртожитках;

(підпункт 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

4) у власності малозабезпеченої сім'ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа).

При цьому не враховуються транспортні засоби, отримані безоплатно чи придбані на пільгових умовах через органи соціального захисту населення, у тому числі за рахунок грошової допомоги на придбання автомобіля, а також транспортні засоби, придбані батьками - вихователями дитячих будинків сімейного типу.

Наявність (відсутність) у власності членів малозабезпеченої сім'ї транспортних засобів зазначається у декларації.

Державна соціальна допомога призначається у разі, коли малозабезпечена багатодітна сім'я виховує трьох і більше дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) та у її власності є друга квартира (будинок), за винятком житла, зазначеного у підпункті 3 цього пункту, за умови, що загальна площа такого житла не перевищує 13,65 кв. метра на одного члена сім'ї та додатково 35,22 кв. метра на сім'ю.

(пункт 10 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

11. Якщо у складі малозабезпеченої сім'ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які (за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, державна соціальна допомога призначається:

1) не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

у складі сім'ї є дитина з інвалідністю або особа з інвалідністю, яка згідно з випискою з акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребує постійного стороннього догляду;

(абзац другий підпункту 1 пункту 11 у редакції
 постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

відсутність будь-яких джерел для існування пов'язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї.

Державна соціальна допомога за таких умов на наступний строк призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення виплати такої допомоги;

2) на один шестимісячний період, якщо малозабезпечена сім'я є багатодітною або у складі малозабезпеченої сім'ї є одинока мати (одинокий батько), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) такої дитини до Книги реєстрації народжень внесено в установленому порядку за вказівкою матері (батька), або мати (батько) у разі смерті одного з батьків і звернулася (звернувся) за призначенням державної соціальної допомоги у липні - грудні 2020 року.

111. Державна соціальна допомога призначається, якщо у складі малозабезпеченої сім'ї є особа, яка не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи, але протягом періоду, за який враховуються доходи, отримувала допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 471 Закону України "Про зайнятість населення".

(Порядок доповнено пунктом 111 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 р. N 1324)

112. Якщо на дату звернення за призначенням державної соціальної допомоги у складі малозабезпеченої сім'ї є особа, яка втратила працездатність, в тому числі особа, яка досягла віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", але не набула права на пенсійну виплату у зв'язку з відсутністю страхового стажу, передбаченого зазначеною статтею, державна соціальна допомога призначається незалежно від сплати/несплати нею (за неї) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи.

(Порядок доповнено пунктом 112 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

12. У разі коли непрацююча працездатна особа працевлаштувалася або забезпечила себе роботою самостійно протягом шестимісячного періоду отримання державної соціальної допомоги, до сукупного доходу малозабезпеченої сім'ї під час призначення такої допомоги на наступний період враховується лише 50 відсотків доходу, отриманого у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), або доходу від підприємницької діяльності. Ця норма застосовується одноразово під час наступного звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Кожним наступним зверненням вважається повторне подання уповноваженим представником сім'ї заяви та декларації у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної державної соціальної допомоги.

13. Якщо непрацююча працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася за направленням центру зайнятості або не забезпечила себе роботою самостійно, розмір такої допомоги під час наступного звернення за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період - на 75 відсотків. Така допомога під час наступного звернення призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Якщо непрацююча працездатна особа зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна або перебуває на обліку в центрі зайнятості як така, що шукає роботу, більше ніж 12 місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання державної соціальної допомоги не працевлаштувалася у зв'язку з відсутністю підходящої роботи або направлена центром зайнятості на професійне навчання, така допомога призначається без зменшення її розміру.

(пункт 13 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

14. Для виходу малозабезпеченої сім'ї із складних життєвих обставин за рекомендацією органу соціального захисту населення непрацюючій працездатній особі із числа членів такої сім'ї, яка бажає провадити підприємницьку діяльність, центром зайнятості може бути надана допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім'ї, порядок надання якої визначається Кабінетом Міністрів України.

15. Розмір державної соціальної допомоги може бути перерахований з місяця подання заяви уповноваженим представником малозабезпеченої сім'ї до закінчення строку її призначення.

16. Виплата призначеної державної соціальної допомоги припиняється:

якщо малозабезпеченою сім'єю подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на отримання державної соціальної допомоги та на визначення її розміру, або встановлено фактичну зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення, реєстрації в установленому законодавством порядку, - з місяця, що настає за місяцем, у якому виявлено порушення. В такому разі на наступний строк державна соціальна допомога може бути призначена не раніше ніж через шість місяців починаючи з першого числа місяця, в якому виявлено порушення;

у разі переїзду малозабезпеченої сім'ї до іншої місцевості або настання обставин, що унеможливлюють виплату державної соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи), - з місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зміни;

за заявою уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї - з місяця, що настає за місяцем її подання;

якщо реєстрацію особи (включеної до складу малозабезпеченої сім'ї) як безробітної припинено з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим - двадцять першим підпункту 1, підпунктами 2 і 3 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662), - з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з центру зайнятості;

у разі виявлення, що непрацююча працездатна особа фактично не здійснювала догляд за особою, яка досягла 80-річного віку, або не надавала соціальних послуг з догляду відповідно до законодавства у зв'язку з перебуванням за кордоном сукупно більше ніж 60 днів протягом періоду отримання державної соціальної допомоги, - з місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла інформація з Держприкордонслужби;

якщо діти, які навчаються у закладах загальної середньої освіти та входять до складу малозабезпеченої сім'ї, відсутні на навчальних заняттях з невідомих або без поважних причин протягом десяти навчальних днів підряд, - з місяця, що настає за місяцем, у якому надійшла відповідна інформація від служби у справах дітей.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

Зазначену інформацію служба у справах дітей подає не пізніше ніж через три календарних дні після її отримання від закладів загальної середньої освіти.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

У разі припинення дії обставини, передбаченої абзацом сьомим цього пункту, виплата державної соціальної допомоги поновлюється на підставі письмової заяви її отримувача та інформації, отриманої за запитом органу соціального захисту населення від закладу загальної середньої освіти, про відвідування учнем навчальних занять з місяця, в якому поновлено відвідування, та продовжується до закінчення строку її призначення.

(пункт 16 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

17. Інформування органів соціального захисту населення стосовно реєстрації (припинення реєстрації) як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім'ї, здійснюється центрами зайнятості щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

18. Державна соціальна допомога може бути призначена на строк визнання особи непрацездатною:

одиноким особам, які за результатами медико-соціальної експертизи визнані непрацездатними і не мають інших джерел існування (не отримують доходів, передбачених Порядком обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. N 632);

непрацездатному подружжю - за відсутності осіб, зобов'язаних їх утримувати відповідно до закону.

Одиноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел існування за тих же умов, державна соціальна допомога може бути призначена довічно.

19. Для призначення державної соціальної допомоги на запит органу соціального захисту населення у п'ятиденний строк з дня його отримання подаються:

відомості про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування - Пенсійним фондом України (у порядку, встановленому Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики);

відомості про доходи осіб із Державного реєстру фізичних осіб - платників податків - ДПС (у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном);

інформація про наявність в осіб транспортних засобів - уповноваженими органами МВС (у порядку, встановленому Мінсоцполітики та МВС);

реквізити документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, - ДМС (у порядку, встановленому Мінсоцполітики та МВС);

відомості про перетин державного кордону особами з обов'язковим зазначенням дати перетину - Держприкордонслужбою;

відомості про непрацюючу працездатну особу, яка зареєстрована як безробітна/перебуває на обліку як така, що шукає роботу, - центрами зайнятості.

(пункт 19 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697,
у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий
 вважати відповідно абзацами восьмим - десятим)

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та безоплатно отримувати у строк до 10 календарних днів від підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для призначення державної соціальної допомоги та проведення перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за її призначенням.

Відомості, зазначені в цьому пункті, можуть надаватися органу соціального захисту населення у паперовому та електронному вигляді.

Перевірка належності фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, до першої - третьої груп платників єдиного податку проводиться органом соціального захисту населення з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку.

20. Державна соціальна допомога призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи. Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, орган соціального захисту населення повідомляє уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї про те, які документи у місячний строк потрібно подати додатково.

Орган соціального захисту населення інформує уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї про прийняття документів із зазначенням дати їх прийняття, а також документів, які необхідно у місячний строк подати додатково (шляхом надання/надсилання йому повідомлення у паперовому або електронному вигляді (за наявності електронної пошти).

Якщо відомості, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, неможливо отримати внаслідок помилки, виявленої під час обміну даними із суб'єктами надання інформації, визначеними в абзацах другому і третьому пункту 19 цього Порядку, орган соціального захисту населення повідомляє уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї про необхідність виправлення ним помилки і проводить розрахунок державної соціальної допомоги протягом 10 днів після подання уповноваженим представником малозабезпеченої сім'ї виправлених даних та/або отримання необхідної інформації.

Якщо протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про необхідність виправлення помилки уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї не виправив її та/або не подав документи, передбачені пунктом 5 цього Порядку, орган соціального захисту населення приймає рішення про відмову у призначенні державної соціальної допомоги, про що інформує уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї в порядку, встановленому абзацом другим пункту 21 цього Порядку.

21. Рішення про призначення державної соціальної допомоги або про відмову в її призначенні приймається органом соціального захисту населення протягом 10 календарних днів з дня подання заяви і надсилається наступного дня після його прийняття уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї.

У разі прийняття рішення про відмову в призначенні державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення інформує про це уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї із зазначенням підстав для відмови та порядку оскарження рішення (з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис).

Рішення органу соціального захисту населення про призначення державної соціальної допомоги чи про відмову в її призначенні може бути оскаржено заявником в органі виконавчої влади вищого рівня або в суді.

22. На кожного отримувача державної соціальної допомоги орган соціального захисту населення формує особову справу, в якій зберігаються документи, необхідні для призначення державної соціальної допомоги, а також розрахунки її розмірів.

Особова справа зберігається протягом п'яти років після припинення виплати державної соціальної допомоги.

23. Контроль за правильністю призначення і виплати державної соціальної допомоги здійснює орган соціального захисту населення та Нацсоцслужба.

(пункт 23 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

24. Перевірка достовірності відомостей, що надійшли від осіб, які звертаються за призначенням державної соціальної допомоги, проводиться на підставі даних, отриманих шляхом автоматизованого доступу, зокрема, з:

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - про право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок);

Державного реєстру актів цивільного стану громадян - про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, народження, смерть особи, якій призначено державну соціальну допомогу, або смерть члена сім'ї;

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань - про зареєстрованих фізичних осіб - підприємців.

Для підтвердження таких даних використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін'юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством, після введення в експлуатацію відповідних технічних і програмних засобів.

25. Якщо малозабезпеченою сім'єю приховано або подано недостовірні дані про доходи та майновий стан або органом соціального захисту населення отримано інформацію про обставини, що вплинули на встановлення права на призначення державної соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого надміру виплачено кошти, органи соціального захисту населення:

визначають обсяг надміру виплачених коштів з місяця призначення державної соціальної допомоги та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану малозабезпеченої сім'ї;

повідомляють уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення.

Суми надміру виплаченої державної соціальної допомоги повертаються:

отримувачем державної соціальної допомоги самостійно;

за згодою отримувача державної соціальної допомоги у повному обсязі за рахунок її наступних виплат;

за рішенням органу соціального захисту населення за рахунок суми наступних виплат державної соціальної допомоги у розмірі, що не перевищує 20 відсотків щомісячної суми призначеної допомоги.

У разі неможливості добровільного повернення або утримання надміру виплачених сум державної соціальної допомоги такі суми стягуються в судовому порядку.

26. Державна соціальна допомога виплачується один раз на місяць за зареєстрованим місцем проживання або за місцем проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї та перераховується через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта" або на рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку, за вибором отримувача.

Затримка виплати державної соціальної допомоги з вини органу, що її призначає чи виплачує, не допускається.

27. У разі смерті уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї не виплачена за його життя державна соціальна допомога може бути виплачена через виплатні об'єкти АТ "Укрпошта" за заявою однієї з повнолітніх дієздатних осіб, опікуна (піклувальника) дітей віком до 18 років або особи, визнаної недієздатною в установленому порядку.

Державна соціальна допомога виплачується за повний місяць, в якому настала смерть уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї, незалежно від дати смерті, якщо звернення надійшло не пізніше ніж через шість місяців з дня смерті.

28. Не отримана своєчасно з вини малозабезпеченої сім'ї державна соціальна допомога може бути отримана в наступному місяці, але не пізніше ніж через один місяць після закінчення строку, на який таку допомогу призначено.

Якщо уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї з незалежних від нього причин (відрядження, хвороба, смерть близької людини тощо), які підтверджено відповідними документами, не отримав у визначений строк державну соціальну допомогу, її може бути виплачено у разі, коли звернення надійшло не пізніше ніж через три місяці після закінчення строку, на який таку допомогу призначено.

29. Витрати на виплату державної соціальної допомоги покриваються за рахунок коштів державного бюджету.

(Порядок із змінами, внесеними згідно з  постановами
 Кабінету Міністрів України від 17.12.2003 р. N 1950
,
від 28.10.2004 р. N 1450
,
від 25.01.2006 р. N 60,
від 22.02.2008 р. N 57,
від 11.03.2009 р. N 202,
від 16.02.2011 р. N 114
,
від 29.06.2011 р. N 700,
від 16.11.2011 р. N 1167,
від 25.01.2012 р. N 35,
від 29.01.2014 р. N 32,
від 26.08.2015 р. N 638,
від 25.12.2015 р. N 1181,
від 30.11.2016 р. N 890,
від 04.07.2017 р. N 454,
від 27.09.2017 р. N 722
,
від 26.07.2018 р. N 595
від 07.11.2018 р. N 929,
від 05.07.2019 р. N 585,
від 06.11.2019 р. N 916
,
від 24.12.2019 р. N 1101
,
від 20.05.2020 р. N 386,
у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 22.07.2020 р. N 632,
яка застосовується з
01.07.2020 р.)

30. Структурними підрозділами з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій подається Нацсоцслужбі звіт про надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба подає щороку Держстату зведену інформацію про надання державної соціальної допомоги по Україні в цілому та у розрізі регіонів.

(Порядок доповнено пунктом 30 згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 р. N 697)

____________

Опрос