Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Плане мер по реализации в 2013 году Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине

Президент Украины
План, Указ Президента от 25.06.2013 № 342/2013
Утратил силу

УКАЗ
Президента України

Про План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

Указ втратив чинність
(згідно з Указом Президента України
 від 28 квітня 2015 року N 246/2015)

З метою забезпечення дальшої реалізації положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 року N 212 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації", постановляю:

1. Затвердити План заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого цим Указом.

3. Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій статті 1 Указу Президента України від 24 березня 2012 року N 212 "Про Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації" та План першочергових заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджений зазначеним Указом.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
25 червня 2013 року
N 342/2013

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні

1. З метою реалізації конституційних прав і свобод людини і громадянина, приведення у відповідність з європейськими стандартами національного законодавства щодо діяльності інститутів громадянського суспільства, запровадження європейських механізмів контролю та сприяння діяльності інститутів громадянського суспільства, забезпечення їх сталого функціонування, а також сприяння розвитку форм місцевої демократії:

1) забезпечення за участю Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства супроводження у Верховній Раді України проектів законів України:

про місцевий референдум (реєстр. N 0867);

про внесення змін до деяких законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого значення (реєстр. N 0866);

2) удосконалення Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049, передбачивши, зокрема, розширення сфери застосування конкурсів для визначення отримувачів фінансової підтримки;

3) підготовка та подання узагальненої інформації щодо фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року N 1049, а також рекомендацій щодо застосування Порядку;

4) розроблення з урахуванням висновків Європейської Комісії "За демократію через право" (Венеціанська Комісія) та подання в установленому порядку для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту закону про свободу мирних зібрань;

5) розроблення та подання в установленому порядку для внесення Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України проекту закону про внесення змін до Закону України "Про органи самоорганізації населення" (нова редакція), передбачивши, зокрема, вдосконалення правового регулювання процедур проведення загальних зборів (конференцій) жителів територіальної громади за місцем проживання та встановлення додаткових гарантій діяльності органів самоорганізації населення;

6) забезпечення підготовки та внесення в установленому порядку пропозицій щодо запровадження механізму державного замовлення на надання громадськими об'єднаннями та благодійними організаціями соціальних послуг на конкурсних засадах, у тому числі пропозицій щодо внесення відповідних змін до Бюджетного кодексу України, а також розроблення і внесення відповідних змін до нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України;

7) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо надання фінансової підтримки за рахунок коштів місцевих бюджетів громадським організаціям інвалідів та ветеранів, їх спілкам, молодіжним і дитячим громадським організаціям.

2. З метою підвищення ефективності взаємодії держави з інститутами громадянського суспільства та забезпечення умов їх співпраці на засадах партнерства і взаємовідповідальності:

1) запровадження проведення оцінки результатів діяльності органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів за напрямом "робота з громадськістю";

2) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо участі молодіжних громадських об'єднань у розробленні і реалізації державної молодіжної політики та програм, що стосуються молоді, а також пропозицій щодо активізації діяльності таких об'єднань у реалізації державної молодіжної політики та участі у програмах, що стосуються молоді;

3) забезпечення підготовки типового положення про структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, передбачивши функції щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики та сприяння розвитку громадянського суспільства;

4) проведення оцінки стану імплементації вимог Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля;

5) проведення аналізу практики забезпечення структурними підрозділами органів виконавчої влади, відповідальними за зв'язки з громадськістю, виконання функцій щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та залучення громадськості до формування та реалізації державної і регіональної політики, та за результатами аналізу здійснення додаткових заходів щодо вдосконалення роботи таких підрозділів, їх належного, у тому числі організаційно-технічного та кадрового, забезпечення;

6) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації про створення та діяльність громадських рад, утворених при центральних і місцевих органах виконавчої влади, а також пропозицій щодо комплексу системних заходів з удосконалення їх роботи, у тому числі з питань правового регулювання процедур взаємодії громадських рад та органів виконавчої влади;

7) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації про проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю, а також пропозицій щодо вдосконалення практики їх проведення;

8) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо розроблення і внесення в установленому порядку проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського суспільства;

9) підготовка і проведення міжнародної науково-практичної конференції з питань впровадження європейських стандартів щодо взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, а також наукових конференцій і круглих столів з питань розвитку громадянського суспільства;

10) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо виконання в Україні Конвенції про права інвалідів.

3. З метою впровадження практики волонтерства, забезпечення сприятливих умов для його розвитку:

1) забезпечення підготовки та подання узагальненої інформації щодо стану виконання Закону України "Про волонтерську діяльність" і пропозицій стосовно його вдосконалення;

2) опрацювання питання стосовно розроблення державної цільової програми розвитку волонтерської діяльності, зокрема, щодо:

сприяння проведенню заходів національного значення, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, визнання праці та суспільних досягнень волонтерів, проведення щорічного конкурсу "Волонтер року";

соціальної допомоги, соціальної підтримки, соціальної реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища;

розвитку волонтерського руху у сфері фізичної культури і спорту.

4. Для підвищення рівня громадянської та правової культури:

1) розроблення і схвалення стратегії сприяння розвитку соціальної відповідальності бізнесу в Україні;

2) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідей нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя;

3) організація взаємодії з громадськими об'єднаннями щодо методичного забезпечення просвітницької діяльності серед населення.

5. З метою створення організаційно-правових умов для належної реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства:

1) розроблення за участю громадськості та здійснення заходів із реалізації у 2013 році положень Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, а також підготовка за участю громадськості звітів щодо реалізації Стратегії;

2) розроблення та затвердження порядку планування і моніторингу реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, передбачивши механізм залучення громадськості до розроблення центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями заходів із реалізації положень Стратегії та підготовки звітів щодо її реалізації.

 

Глава Адміністрації
Президента України

С. ЛЬОВОЧКІН

Опрос