Идет загрузка документа (160 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной целевой социальной программы поддержки семьи до 2016 года

КМ Украины
Постановление КМ, Программа от 15.05.2013 № 341
редакция действует с 04.02.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 травня 2013 р. N 341

Київ

Про затвердження Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 27 січня 2016 року N 40

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну цільову соціальну програму підтримки сім'ї до 2016 року (далі - Програма), що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надсилати щороку до 1 лютого Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та подання до 1 березня Міністерству економічного розвитку і торгівлі та Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

 

ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА
підтримки сім'ї до 2016 року

Мета Програми

Метою Програми є збереження традиційних сімейних цінностей, посилення мотивації до реєстрації шлюбів, свідомого народження і виховання дітей, а також підвищення соціального захисту сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Можливі два варіанти розв'язання проблеми.

Перший варіант передбачає здійснення заходів щодо матеріальної підтримки соціально незахищених верств населення та надання соціальних послуг сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, з приводу насильства в сім'ї.

Перевагою зазначеного варіанта є те, що в умовах нестабільності соціально-економічного розвитку, кризових та інфляційних процесів сім'ям, у тому числі сім'ям з дітьми, державою гарантовано матеріальну підтримку. Також у зв'язку з виникненням складних життєвих обставин у сім'ях державою створено систему соціальних закладів, які надають соціальні послуги з метою відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя.

Недоліком такого підходу є подальший розвиток системи державної допомоги, яка не мотивує людину до самостійного розв'язання проблем у власній сім'ї.

Результати аналізу виконання Державної програми підтримки сім'ї на період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 лютого 2007 р. N 244 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 13, ст. 476), підтверджують необхідність проведення превентивної роботи з сім'ями, коли проблемі, що може виникнути в сім'ї та спричинити складні наслідки, можна запобігти або нейтралізувати таку проблему на початкових етапах.

Перший варіант є недостатньо ефективним, оскільки неактивно впливає на проведення профілактичної роботи на ранній стадії виявлення сімей, які можуть опинитися в складних життєвих обставинах, а також потребує постійного зростання обсягу бюджетних коштів, необхідних для виплати соціальної допомоги.

Другий варіант передбачає перенесення акцентів сімейної політики на засади стимулювання саморозвитку та самозабезпечення сім'ї, надання адресної соціальної допомоги, поєднання зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, активізацію діяльності органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань.

Перевагою зазначеного варіанта є те, що згадані заходи сприятимуть ціннісній трансформації ставлення українців до створення та функціонування сім'ї, посиленню відповідальності кожного з батьків за виховання дітей, запровадженню ефективного механізму взаємодії та соціального партнерства сім'ї, громадськості та держави.

Недоліком такого підходу може бути недостатня кількість громадських об'єднань, які працюють у системі підтримки сім'ї, та недостатньо розвинутий механізм взаємодії між громадськістю та державними установами.

Другий варіант є оптимальним, оскільки він спрямований на:

пропаганду сімейних цінностей з формування сім'ї, орієнтованої на народження та виховання двох і більше дітей, здатної самостійно розв'язувати проблеми, забезпечувати власний розвиток, брати активну участь у житті громади, виховувати відповідальних громадян;

здійснення підготовки молоді до подружнього життя;

формування свідомого та відповідального ставлення до батьківства, повноцінного виховання та розвитку дітей;

здійснення соціальної підтримки сімей шляхом створення ефективної системи захисту населення через запровадження механізму комплексного надання сім'ям адресної допомоги та соціальних послуг;

соціальний захист та підтримку сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, запобігання асоціальним проявам у сім'ї, передусім насильству;

забезпечення всебічної підтримки сімей, особливо з дітьми.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 1.

Завдання і заходи

Завдання і заходи з визначенням обсягів та джерел фінансування (розроблено за роками) виконання Програми, що наведені в додатку 2, спрямовані на підтримку та соціальний захист сімей.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити престиж сім'ї та сформувати позитивне ставлення до багатодітних сімей, розуміння необхідності надання їм адресної підтримки (інформаційними заходами щороку охоплено 30 відсотків населення);

зміцнити шлюб та зменшити кількість розлучень (збільшення кількості зареєстрованих шлюбів від 0,5 до 1,5 відсотка та щорічне зменшення до 1 відсотка кількості розлучень порівняно з минулим роком);

збільшити кількість сімей, в яких виховується двоє та більше дітей (щорічне збільшення на 1,5 відсотка кількості сімей з двома та більше дітьми);

мінімізувати асоціальні прояви у життєдіяльності сім'ї, передусім насильства (усього до 2650 осіб, які пройшли корекційні програми, з числа направлених);

посилити відповідальність батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров'я (щорічне зменшення кількості сімей до 2 відсотків, в яких дітей виховує один з батьків);

забезпечити надання послуг сім'ям з питань підготовки до майбутнього батьківства (збільшено кількість осіб до 21 тис., охоплених заходами щодо підготовки до відповідального батьківства);

впровадити підготовку молоді до подружнього життя з метою запобігання розлученням та нестабільності в стосунках (розроблено програму підготовки молоді до подружнього життя, 27 спеціалістів обласних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді пройшли навчання з підготовки молоді до подружнього життя);

провести необхідні соціологічні дослідження та опитування щодо формування і реалізації державної політики з питань сім'ї та дітей, підготувати необхідні видання (проведено чотири всеукраїнських дослідження, випущено два видання про стан сімей та шляхи реалізації державної політики з питань сім'ї).

Показники ефективності Програми визначаються за результатами моніторингу її виконання.

Очікувані результати виконання Програми наведено у додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного бюджету у 2014 році становить 181,3 тис. гривень, у 2015 році - 166,9 тис., у 2016 році - 166,9 тис. гривень.

(абзац другий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. N 40)

Орієнтовний обсяг фінансування з місцевих бюджетів у 2013 році становить 3522,7 тис. гривень, у 2014 році - 3047,8 тис., у 2015 році - 3205,4 тис., у 2016 році - 3207,8 тис. гривень.

(абзац третій розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. N 40)

Обсяг видатків з інших джерел у 2013 році становить 85 тис. гривень, у 2014 році - 73 тис., у 2015 році - 71,5 тис., у 2016 році - 82 тис. гривень.

(абзац четвертий розділу із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 р. N 40)

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх фінансових можливостей.

 

ПАСПОРТ
Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 325.

2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 р. N 341.

3. Державний замовник - Мінсоцполітики.

4. Керівник Програми - Міністр соціальної політики.

5. Виконавці заходів Програми - Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Міністерство освіти і науки, Мінкультури, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації; громадські об'єднання (за згодою).

6. Строк виконання Програми - 2013 - 2016 роки.

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

(пункт 7 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.01.2016 р. N 40)

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань,
тис. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення законодавства з питань сім'ї та дітей

кількість прийнятих нормативно-правових актів

2

 

1

 

1

1) удосконалення нормативно-правової бази з питань формування та реалізації державної політики щодо сім'ї та дітей

Мінсоцполітики
МВС
МОЗ
Мінкультури
МОН
Держстат
Держкомтелерадіо

 

 

 

 

 

 

кількість переглянутих нормативно-правових актів

4

1

1

1

1

2) узгодження законодавства з положеннями Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством

Мінсоцполітики
МВС

 

 

 

 

 

 

кількість проведених досліджень

2

1

 

 

1

3) проведення соціологічних досліджень та опитувань, які стосуються стану та розвитку інституту сім'ї

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

місцеві бюджети

20

5

5

5

5

кількість проведених у регіонах перевірок

52

27

12

 

13

4) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства і координації діяльності з реалізації державної сімейної політики та запобігання насильству в сім'ї

Мінсоцполітики

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 1

місцеві бюджети

20

5

5

5

5

2. Підвищення в суспільстві престижу сім'ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батьків у вихованні дитини

кількість регіонів, задіяних у заходах

39

27

 

6

6

1) проведення заходів, зокрема, засідань за круглим столом, брифінгів, семінарів, спрямованих на збереження та популяризацію національних культурних сімейних традицій і цінностей, підвищення престижу багатодітних сімей

Мінсоцполітики
МОН
Держкомтелерадіо
обласні та Київська міська
держадміністрації Мінкультури громадські об'єднання (за згодою)

місцеві бюджети

444,2

 

 

198

246,2

кількість проведених рекламних кампаній

3

 

1

1

1

2) виготовлення та розміщення зовнішньої реклами (плакати, буклети, сітілайти, бігборди), спрямованої на розвиток та підтримку сім'ї, збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя; популяризація моделі "доброго батька" та запобігання насильству в сім'ї

Мінсоцполітики

державний бюджет

246,6

 

41,9

100,8

103,9

кількість продукції, у тому числі:

 

 

 

 

 

бігбордів, сітілайтів, одиниць

550

 

100

250

200

буклетів/плакатів,
тис. одиниць

19

 

 

4

15

кількість проведених інформаційно-просвітницьких регіональних заходів

96

27

23

23

23

3) проведення на місцевому рівні інформаційно-просвітницької кампанії, спрямованої на розвиток та підтримку сім'ї, збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя;

популяризація моделі "доброго батька" та запобігання насильству в сім'ї

 

місцеві бюджети

1562,2

330,7

250,8

512,6

468,1

інші джерела

91,5

25

23

21,5

22

кількість буклетів, плакатів, брошур,
тис. одиниць

200

50

50

50

50

4) підготовка та розповсюдження інформаційних матеріалів для населення щодо видів державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, у тому числі багатодітним сім'ям

Мінсоцполітики

місцеві бюджети

83,8

32

27

12,8

12

кількість виданих у регіонах збірників

4

 

 

2

2

5) підготовка та видання інформаційних збірників з питань сім'ї, підготовки молоді до життя в подружжі, усвідомленого батьківства тощо

 

місцеві бюджети

16

 

 

7

9

кількість проведених регіональних заходів

96

27

23

23

23

6) проведення щорічних регіональних тематичних семінарів з питань сім'ї та соціального захисту багатодітних сімей

 

місцеві бюджети

373

120

110

65

78

кількість проведених регіональних заходів

96

27

23

23

23

7) проведення щорічних Всеукраїнських і регіональних свят та культурологічних акцій з питань сім'ї (День сім'ї, День матері)

 

місцеві бюджети

2302

720

670

497

415

кількість проведених регіональних заходів

96

27

23

23

23

8) проведення фестивалю-конкурсу "Таланти багатодітної родини"

Мінсоцполітики

місцеві бюджети

381

130

100

74

77

інші джерела

60

20

20

10

10

кількість проведених регіональних заходів

96

27

23

23

23

9) підготовка та проведення свята "День батька"

- " -

місцеві бюджети

132

64

29

19

20

інші джерела

60

20

20

10

10

Разом за завданням 2

державний бюджет

246,6

 

41,9

100,8

103,9

місцеві бюджети

5294,2

1396,7

1186,8

1385,4

1325,3

інші джерела

211,5

65

63

41,5

42

3. Підготовка молоді до подружнього життя, народження і виховання бажаних дітей у сім'ях, підготовка подружжя до майбутнього батьківства та відповідального батьківства у вихованні дітей

кількість розроблених програм

1

1

 

 

 

1) розроблення програми підготовки молоді до подружнього життя

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених спеціалістів, осіб

30

 

 

30

 

2) підготовка спеціалістів обласних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань роботи з молоддю з підготовки до подружнього життя

- " -

державний бюджет

66,1

 

 

66,1

 

щорічне збільшення кількості народжених дітей, відсотків

 

1,5

 

1

1

3) впровадження програми підготовки молоді до подружнього життя (підготовка спеціалістів районних центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, забезпечення виконання програми підготовки молоді до подружнього життя)

 

місцеві бюджети

534

156

140

116

122

щорічне збільшення кількості сімей, які виховують двох і більше дітей, відсотків

 

1,5

 

1

1

щорічне збільшення кількості зареєстрованих шлюбів, відсотків

 

до 0,5

 

до 1

до 1

щорічне зменшення кількості розлучень порівняно з минулим роком, відсотків

 

до 1

 

до 1

до 1

щорічне зменшення кількості сімей, в яких дітей виховує один з батьків, відсотків

 

2

 

1

1

кількість осіб, охоплених заходами щодо підготовки до відповідального батьківства, тис. осіб

16

1

3

5

7

4) підготовка сімей до відповідального батьківства

 

місцеві бюджети

697

172

159

195

171

кількість заходів щодо проведення моніторингу

25

 

10

5

10

5) проведення моніторингу стану виконання програми підготовки молоді до подружнього життя

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

 

 

 

 

 

 

Разом за завданням 3

державний бюджет

66,1

 

 

66,1

 

місцеві
бюджети

1231

328

299

311

293

4. Запобігання сімейному неблагополуччю та надання допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

кількість проведених навчальних семінарів та тренінгів

27

5

7

7

8

1) проведення навчальних семінарів, тренінгів з питань запобігання насильству в сім'ї із спеціалістами місцевих органів виконавчої влади, які працюють з особами, які постраждали від насильства в сім'ї, та працівників органів внутрішніх справ

 

місцеві бюджети

494

131,5

119

146

97,5

кількість спеціалістів, які пройшли навчання

66

 

36

30

 

2) проведення навчання для спеціалістів місцевих органів виконавчої влади з питань надання допомоги особам, які постраждали від насильства в сім'ї та які вчинили насильство в сім'ї, а також з дітьми, які стали свідками насильства в сім'ї

Мінсоцполітики

державний бюджет

41,9

 

41,9

 

 

місцеві бюджети

351,5

101

96

72

82,5

кількість осіб, яким надано у спеціалізованих установах та закладах психологічну, педагогічну, соціальну, правову, медичну допомогу, (відсотків осіб, які звернулися по допомогу)

 

100

100

100

100

3) надання допомоги членам сімей, в яких вчинено насильство, центрами соціально-психологічної допомоги

 

місцеві бюджети

4036

1110

1004

951

971

кількість осіб, які пройшли корекційні програми, з числа тих, що направлені відповідним структурним підрозділом органу внутрішніх справ

5850

1500

1350

1500

1500

4) виконання корекційних програм для осіб, які вчиняють насильство

 

місцеві бюджети

1417

395,5

300

313

408,5

кількість телефонних звернень,
тис. звернень

87

27

25

20

15

5) забезпечення діяльності телефонних "гарячих" ліній з надання інформації для осіб, які опинились у складних життєвих обставинах, в тому числі тих, що постраждали від насильства в сім'ї

 

місцеві бюджети

140

55

38

22

25

інші джерела

60

 

 

30

30

Разом за завданням 4

державний бюджет

41,9

 

41,9

 

 

місцеві бюджети

6438,5

1793

1557

1504

1584,5

інші джерела

60

 

 

30

30

5. Здійснення організаційних заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року

підготовка та оприлюднення звіту про стан виконання завдань та заходів Програми

4

1

1

1

1

1) проведення моніторингу досягнення очікуваних результатів Програми, визначення її ефективності

Мінсоцполітики
громадські об'єднання (за згодою)

інші джерела

40

20

10

 

10

кількість підготовлених видань

2

 

1

 

1

2) забезпечення підготовки видання про стан сімей та шляхи реалізації державної політики з питань сім'ї

Мінсоцполітики

державний бюджет

160,5

 

97,5

 

63

Разом за завданням 5

державний бюджет

160,5

 

97,5

 

63

інші джерела

40

20

10

 

10

Усього за Програмою

 

13810,3

3607,7

3302,1

3443,8

3456,7

у тому числі

державний бюджет

515,1

 

181,3

166,9

166,9

Мінсоцполітики

515,1

 

181,3

166,9

166,9

місцеві бюджети

12983,7

3522,7

3047,8

3205,4

3207,8

інші джерела

311,5

85

73

71,5

82

(додаток 2 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.01.2016 р. N 40)

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2013

2014

2015

2016

1. Удосконалення законодавства з питань сім'ї та дітей

кількість прийнятих нормативно-правових актів

 

2

 

1

 

1

кількість переглянутих нормативно-правових актів

 

4

1

1

1

1

кількість проведених досліджень

 

2

1

 

 

1

2. Підвищення в суспільстві престижу сім'ї, утвердження пріоритетності сімейних цінностей, підвищення ролі батька у вихованні дитини

кількість виданих збірників

 

4

 

2

 

2

кількість проведених всеукраїнських рекламних кампаній

 

3

 

1

1

1

3. Підготовка молоді до подружнього життя, народження та виховання бажаних дітей у сім'ях, підготовка подружжя до майбутнього батьківства та відповідального батьківства у вихованні дітей

кількість розроблених програм

підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров'я, зокрема:

 

1

1

 

 

 

щорічне зменшення кількості сімей, в яких дітей виховує один із батьків

відсотків

 

2

 

1

1

щорічне збільшення кількості сімей, які виховують двох і більше дітей

підвищення престижу сім'ї та збереження орієнтації населення на сімейний спосіб життя, зокрема:

відсотків

 

1,5

 

1

1

щорічне збільшення кількості народжених дітей

- " -

 

1,5

 

1

1

щорічне збільшення кількості зареєстрованих шлюбів

- " -

 

до 0,5

 

до 1

до 1

щорічне зменшення кількості розлучень порівняно з минулим роком

- " -

 

до 1

 

до 1

до 1

надання послуг сім'ям з питань підготовки до відповідального батьківства

осіб

16000

1000

3000

5000

7000

кількість заходів щодо проведення моніторингу

 

25

 

10

5

10

4. Запобігання сімейному неблагополуччю та надання допомоги сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

кількість підготовлених спеціалістів, які пройшли навчання

- " -

66

 

36

30

 

кількість осіб, які пройшли корекційні програми, з числа тих, що направлені відповідним структурним підрозділом органу внутрішніх справ

- " -

5850

1500

1350

1500

1500

кількість осіб, яким надано у спеціалізованих установах та закладах психологічну, педагогічну, соціальну, правову, медичну допомогу (відсотків осіб, які звернулися по допомогу)

відсотків

 

100

100

100

100

5. Здійснення організаційних заходів з виконання Державної цільової соціальної програми підтримки сім'ї до 2016 року

підготовка та оприлюднення звіту про стан виконання завдань та заходів Програми

 

4

1

1

1

1

підготовлено видань

 

2

 

1

 

1

(додаток 3 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 27.01.2016 р. N 40)

____________

Опрос