Идет загрузка документа (56 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Вопросы Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Україна - дітям"

Президент Украины
Указ Президента от 19.03.1997 № 253/97
редакция действует с 30.01.2004

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Питання Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

Із змінами і доповненнями, внесеними
Указами Президента України 
від 19 вересня 1997 року N 1050/97
,
 від 30 квітня 1999 року N 459/99
,
 від 1 червня 2000 року N 742/2000
,
 від 9 вересня 2000 року N 1051/2000
,
 від 15 жовтня 2001 року N 977/2001
,
 від 25 лютого 2003 року N 160/2003
,
 від 3 червня 2003 року N 472/2003
,
 від 30 січня 2004 року N 111/2004

Відповідно до Указу Президента України від 20 листопада 1996 року N 1104 "Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" постановляю:

1. Затвердити Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" (додається).

2. Затвердити персональний склад Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" (додається).

(на зміну статті 2 затверджено новий склад Наглядової ради
 згідно з
Указами Президента України від 19.09.97 р. N 1050/97,
 від 30.04.99 р. N 459/99
,
 від 01.06.2000 р. N 742/2000
,
 від 15.10.2001 р. N 977/2001
,
 від 25.02.2003 р. N 160/2003
,
 від 30.01.2004 р. N 111/2004)

 

 

Президент України

Л. КУЧМА

м. Київ
19 березня 1997 року
N 253/97

 
 

 

 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 19 березня 1997 року N 253/97

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

1. Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" (далі - Фонд) утворено відповідно до Указу Президента України від 20 листопада 1996 року N 1104 "Про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" з метою поліпшення соціального захисту матерів, дітей і сім'ї, забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління, підвищення ефективності заходів, передбачених програмами з питань материнства, дитинства і сім'ї, та залучення на ці цілі недержавних джерел фінансування.

Фонд здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, гуманності та самоврядування.

(пункт 1 в редакції Указу Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

2. Фонд у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Фонд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням та символікою, інші атрибути, необхідні для здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням.

Абзац другий пункту 3 виключено 

(згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

Фонд у встановленому порядку може створювати представництва, а також підприємства та організації для забезпечення здійснення статутної діяльності.

(абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

4. Фонд відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном.

Фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Фонду, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

5. Фонд не відповідає за зобов'язаннями створюваних ним юридичних осіб та пожертвувачів.

Створювані Фондом юридичні особи не відповідають за зобов'язаннями Фонду.

(пункт 5 в редакції Указу Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

6. Фонд співробітничає з органами виконавчої влади та об'єднаннями громадян.

(абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

Міністерства, інші органи виконавчої влади сприяють Фонду, його представництвам у матеріально-технічному та іншому забезпеченні його діяльності.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

7. Основними завданнями Фонду є:

фінансування програм та інших заходів щодо соціального захисту інтересів матерів, дітей і сім'ї;

надання у першочерговому порядку адресної матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, які залишилися без піклування батьків, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, та дітям із малозабезпечених і багатодітних сімей; організація їх оздоровлення та відпочинку;

розроблення пропозицій щодо реформування і розвитку системи навчально-виховних та спеціалізованих дитячих закладів;

сприяння правовому захисту і духовному розвитку дитини;

участь у міжнародному співробітництві у сфері соціально-правового захисту матерів, дітей і сім'ї;

сприяння та підтримка діяльності жіночих, молодіжних, дитячих, інших громадських організацій, фондів, що опікуються проблемами соціальної допомоги та захисту материнства, дитинства та сім'ї, залучення їх до розв'язання цих проблем;

(пункт 7 доповнено абзацом сьомим згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

внесення в установленому порядку пропозицій щодо розподілу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, яка надходить для надання підтримки багатодітним та малозабезпеченим сім'ям;

(пункт 7 доповнено абзацом восьмим згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

участь у формуванні державної політики щодо соціального захисту материнства, дитинства та сім'ї;

(пункт 7 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

сприяння розвиткові сімейного туризму, оздоровленню, реабілітації та відпочинку матерів і дітей;

(пункт 7 доповнено абзацом десятим згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

здійснення видавничої діяльності та ведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою привернення уваги суспільства до розв'язання проблем материнства, дитинства та сім'ї.

(пункт 7 доповнено абзацом одинадцятим згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

8. Фонд для виконання покладених на нього завдань:

1) організовує збирання благодійних внесків і пожертвувань від фізичних та юридичних осіб України та іноземних держав;

2) бере участь у реалізації національних, державних і недержавних програм, спрямованих на соціальний захист материнства і дитинства;

3) фінансує проекти, спрямовані на реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей;

4) сприяє поліпшенню навчання і виховання дітей, охорони здоров'я матері та дитини, профілактики дитячої злочинності;

5) сприяє виробництву вітчизняних продуктів харчування для вагітних жінок і дітей та створенню спеціалізованої торговельної мережі для їх реалізації, а також разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади сприяє постачанню в Україну імпортного дитячого харчування та предметів загального, профілактичного і лікувального призначення, які не виготовляються в Україні;

6) сприяє здійсненню державних заходів, спрямованих на вдосконалення спеціалізованої медичної допомоги матерям і дітям, поліпшення демографічної ситуації, забезпечення права кожної матері та дитини на отримання кваліфікованої медичної допомоги;

7) надає допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у збереженні та розвитку мережі дитячих лікувально-профілактичних і родопомічних закладів, поліпшенні оснащення їх медичною апаратурою та устаткуванням;

8) сприяє впровадженню ініціативи ВООЗ, ЮНІСЕФ "Лікарня доброзичлива до дитини" в родопомічних закладах України;

9) організовує благодійні заходи, пропагує через засоби масової інформації здоровий спосіб життя, нові методи та форми лікування, профілактики злочинності, наркоманії, алкоголізму і куріння серед дітей, здійснює рекламну діяльність, видає і розповсюджує друковані та аудіовізуальні матеріали;

10) бере участь у розробленні міжнародних проектів захисту материнства і дитинства;

11) сприяє розвитку обдарованих дітей, для чого за рахунок своїх коштів засновує та виплачує стипендії, присуджує премії;

12) бере участь у створенні умов для професійної підготовки і працевлаштування дітей, зокрема дітей-інвалідів, дітей, які залишилися без піклування батьків, дітей-сиріт та дітей із малозабезпечених, багатодітних, неблагополучних сімей після досягнення ними працездатного віку;

13) всебічно сприяє поліпшенню організації дозвілля, культурного і фізичного виховання дітей, підтримує діяльність дитячих центрів творчості, секцій, технічних станцій, спортивних баз, інших дитячих закладів;

14) надає допомогу в створенні закладів соціальної реабілітації неповнолітніх та поліпшенні умов утримання, навчання і виховання в них;

15) здійснює підтримку сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків;

16) співробітничає з благодійними фондами, бере участь у заходах відповідних міжнародних організацій і фондів, здійснює зовнішньоекономічну діяльність;

(підпункт 16 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

17) сприяє розвитку наукових досліджень, впровадженню їх результатів, створює в разі потреби експертні та робочі групи для оцінки проектів та інших пропозицій з питань забезпечення гармонійного розвитку підростаючого покоління;

18) створює банк наукових, технічних і соціальних даних щодо своєї діяльності;

19) бере участь в організації та проведенні семінарів, конференцій з питань правового та соціального захисту матерів і дітей;

(пункт 8 доповнено підпунктом 19 згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

20) бере участь у проведенні благодійних ярмарків, лотерей, рекламних та видовищних заходів, акцій милосердя, інших благодійних заходів, метою яких є сприяння вирішенню проблем материнства, дитинства та сім'ї; 

(пункт 8 доповнено підпунктом 20 згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000
,
 у зв'язку з цим підпункт 19 вважати підпунктом 21)

21) займається іншою діяльністю, що відповідає його завданням і не суперечить законодавству.

9. Пункт 9 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

10. За значний внесок у діяльність Фонду Наглядова рада та почесний президент Фонду можуть обирати почесного члена Фонду з числа громадян України та іноземних громадян.

(пункт 10 в редакції Указу Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

11. Пункт 11 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

12. Пункт 12 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

13. Організаційну структуру Фонду становлять:

голова Фонду, якого призначає Президент України;

правління Фонду;

директор Фонду;

почесний президент Фонду;

Наглядова рада Фонду.

(пункт 13 в редакції Указу Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

14. Пункт 14 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

15. Відповідно до завдань Фонду голова Фонду:

1) здійснює загальне керівництво Фондом, підписує фінансові документи, здійснює розпорядчі функції щодо коштів і майна Фонду;

2) видає накази і розпорядження з питань діяльності Фонду;

3) затверджує кошторис видатків Фонду;

4) затверджує чисельний і персональний склад правління Фонду;

5) підпункт 5 пункту 15 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

6) скликає засідання правління Фонду та головує на них;

7) підпункт 7 пункту 15 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

8) затверджує статути створюваних ним підприємств та організацій, положення про представництва Фонду відповідно до законодавства;

(підпункт 8 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

9) затверджує зразки печаток, штампів, бланків, символіки та атрибутики Фонду;

10) звітує щороку перед Наглядовою радою Фонду про використання цільових коштів.

(підпункт 10 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

Голова Фонду може передавати виконання повноважень, визначених у підпунктах 1 і 2 цього пункту, директорові Фонду.

(пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

16. Правління Фонду є колегіальним органом.

Члени правління Фонду, крім директора Фонду, виконують свої функції на громадських засадах.

(абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

Правління Фонду має такі повноваження:

1) визначає основні напрями діяльності Фонду, затверджує його перспективні плани;

2) розглядає звіти та проекти програм Фонду;

3) здійснює оперативний контроль за поточною діяльністю Фонду;

4) управляє майном Фонду;

5) приймає рішення про створення підприємств, представництв та інших структурних підрозділів Фонду.

(підпункт 5 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

17. Основною формою роботи правління Фонду є його засідання.

Засідання правління Фонду скликаються не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь більшість його членів.

Рішення правління Фонду приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів правління.

На засіданнях правління головує голова Фонду, голос якого у разі рівної кількості голосів членів правління є вирішальним. Рішення правління підписує голова Фонду.

Для практичного забезпечення основних напрямів діяльності Фонду за рішенням правління Фонду до його складу можуть входити керівники та опікуни програм.

18. Для забезпечення організаційної діяльності Фонду голова Фонду призначає директора Фонду. 

(абзац перший пункту 18 в редакції Указу
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

Директор Фонду:

(абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

1) забезпечує практичне виконання рішень голови та правління Фонду;

2) організовує фінансово-господарську діяльність Фонду відповідно до рішень голови та правління Фонду;

3) здійснює оперативне управління майном і коштами Фонду;

4) укладає угоди від імені Фонду відповідно до мети і завдань його діяльності;

5) має право підписувати фінансові документи, відкривати рахунки Фонду в установах банків.

19. Пункт 19 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

20. Представницьку діяльність Фонду здійснює почесний президент Фонду, який виконує свої функції на громадських засадах.

Почесний президент Фонду обирається Наглядовою радою Фонду і входить до її складу.

(абзац другий і третій пункту 20 в редакції Указу
 Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

21. Почесний президент Фонду відповідно до своїх повноважень:

виконує немайнові дії від імені Фонду;

представляє інтереси Фонду на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та об"єднаннях громадян як в Україні, так і за її межами;

приймає рішення про моральне заохочення юридичних і фізичних осіб, які активно сприяють його діяльності.

(абзац четвертий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

22. З метою контролю за цільовим використанням коштів та фінансово-господарською діяльністю Фонду утворюється Наглядова рада Фонду. 

(абзац перший пункту 22 із змінами, внесеними згідно з
 Указом Президента України від 01.06.2000 р. N 742/2000
,
 в редакції Указу Президента України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

До складу Наглядової ради Фонду входять представники органів виконавчої влади, державних органів, наукових установ і громадських організацій, які вирішують питання соціального захисту материнства і дитинства.

Персональний склад Наглядової ради затверджується Президентом України за поданням голови Фонду.

Засідання Наглядової ради є правомочним за умови присутності на ньому більшості половини її членів.

23. Фонд відповідно до законодавства України може мати у власності будинки, інше нерухоме майно, грошові кошти, цінні папери та майно, передане Фонду в установленому порядку та необхідне для його статутної діяльності.

24. Майно Фонду утворюється за рахунок:

1) благодійних внесків та пожертвувань фізичних і юридичних осіб України та іноземних держав;

2) підпункт 2 пункту 24 виключено

 (згідно з Указом Президента
 України від 09.09.2000 р. N 1051/2000)

3) доходів від господарської, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності, яку здійснюють створені Фондом підприємства та організації;

4) майна, набутого Фондом відповідно до законодавства України;

5) інших надходжень, не заборонених законодавством України.

Кошти Фонду використовуються на виконання покладених на нього завдань, а також на утримання штатних працівників Фонду.

25. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом його реорганізації або ліквідації в установленому порядку.

 

 

Глава Адміністрації
Президента України

 
Є. КУШНАРЬОВ

 

 

 

СКЛАД
Наглядової ради Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям"

МОСКАЛЕНКО
Віталій Федорович 

- ректор Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспондент Академії медичних наук України, голова Наглядової ради 

АЗАРОВ
Микола Янович 

- Перший віце-прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України 

АЛЕКСЄЄВ
Юрій Сергійович 

- генеральний директор державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" 

БІЛОКОНЬ
Микола Васильович 

- Міністр внутрішніх справ України 

БОГУСЛАЄВ
В'ячеслав Олександрович 

- голова правління, генеральний директор відкритого акціонерного товариства "Мотор-Січ" 

БОГУЦЬКИЙ
Юрій Петрович 

- Міністр культури і мистецтв України 

БОЙКО
Юрій Анатолійович 

- перший заступник Міністра палива та енергетики України - голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" 

БУРЛАЧУК
Любомира Михайлівна 

- голова Представництва американської фармацевтичної компанії "Елі Ліллі" в Україні (за згодою) 

ГРИНЕВЕЦЬКИЙ
Сергій Рафаїлович 

- голова Одеської обласної державної адміністрації 

ДОВЖЕНКО
Валентина Іванівна 

- Голова Державного комітету України у справах сім'ї та молоді 

ДЬОМІН
Олег Олексійович 

- Перший заступник Глави Адміністрації Президента України 

ЗАЙЧУК
Валентин Олександрович 

- Керівник Апарату Верховної Ради України (за згодою) 

ЗАСУХА
Анатолій Андрійович 

- голова Київської обласної державної адміністрації 

КАЛЕНСЬКИЙ
Микола Миколайович 

- Голова Державної митної служби України 

КІНАХ
Анатолій Кирилович 

- президент Українського союзу промисловців і підприємців (за згодою) 

КІРПА
Георгій Миколайович 

- Міністр транспорту України 

КНИШОВ
Геннадій Васильович 

- директор Інституту серцево-судинної хірургії Академії медичних наук України 

КОЗЯВКІН
Володимир Ілліч 

- директор Інституту проблем медичної реабілітації та реабілітаційного центру "Еліта" 

КОЛІНЬКО
Ольга Михайлівна 

- заступник Генерального прокурора України (за згодою) 

КОСТЕНКО
Микола Павлович 

- Голова Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 

КРАВЧЕНКО
Юрій Федорович 

- Голова Державної податкової адміністрації України 

КРЕМЕНЬ
Василь Григорович 

- Міністр освіти і науки України 

ЛАВРИНОВИЧ
Олександр Володимирович 

- Міністр юстиції України 

ЛУК'ЯНОВА
Олена Михайлівна 

- директор Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Академії медичних наук України 

НАУМЕНКО
Павло Олегович 

- генеральний директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства 

НЕУСТРОЄВ
Олександр Леонідович 

- Міністр промислової політики України 

ПАПІЄВ
Михайло Миколайович 

- Міністр праці та соціальної політики України 

ПАСІЧНИК
Михайло Францович 

- заступник Міністра охорони здоров'я України - голова Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення 

ПАТОН
Борис Євгенович 

- президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України 

ПЕТРЕНКО
Микола Миколайович 

- заступник голови Київської обласної державної адміністрації 

ПІДАЄВ
Андрій Володимирович 

- Міністр охорони здоров'я України 

ПОЛЯЧЕНКО
Володимир Аврумович 

- голова правління холдингової компанії "Київміськбуд" 

САВЕНКО
Олександр Миколайович 

- президент Національної телекомпанії України 

СЕМИНОЖЕНКО
Володимир Петрович 

- Радник Президента України, голова Національного фонду соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям", академік Національної академії наук України 

СМЕШКО
Ігор Петрович 

- Голова Служби безпеки України 

СОКУРЕНКО
Анатолій Валентинович 

- генеральний директор Криворізького державного гірничо-металургійного комбінату "Криворіжсталь" 

СТАНІК
Сюзанна Романівна 

- Надзвичайний і Повноважний Посол України в Швейцарській Конфедерації 

ТАБАЧНИК
Дмитро Володимирович 

- Віце-прем'єр-міністр України 

ТІГІПКО
Сергій Леонідович 

- Голова Національного банку України 

ТОЛСТОУХОВ
Анатолій Володимирович 

- Міністр Кабінету Міністрів України 

ТУЛУБ
Сергій Борисович 

- президент державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" 

ЦИБУХ
Валерій Іванович 

- Голова Державної туристичної адміністрації України 

ЧЕБИКІН
Андрій Володимирович 

- президент Академії мистецтв України, ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 

ШВЕЦЬ
Олександр Юхимович 

- головний редактор газети "Факты и комментарии" 

ЯЦЕНКО
Олег Володимирович 

- Голова Державного комітету зв'язку та інформатизації України. 

 

Голова Адміністрації
Президента України
 

 
В. МЕДВЕДЧУК
 

(склад в редакції Указів Президента України
від 19.09.97 р. N 1050/97,
від 30.04.99 р. N 459/99,
 від 01.06.2000 р. N 742/2000
,
 від 15.10.2001 р. N 977/2001
,
 від 25.02.2003 р. N 160/2003
,
 із змінами, внесеними згідно з Указом
 Президента України від 03.06.2003 р. N 472/2003
,
в редакції Указу Президента
України від 30.01.2004 р. N 111/2004)

Опрос