Идет загрузка документа (24 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Рекомендациях парламентских слушаний "Духовный кризис общества и пути его преодоления"

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 20.04.2004 № 1689-IV
действует с 20.04.2004

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання"

Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання", Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання" (далі - Рекомендації парламентських слухань), що додаються.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік", розробки проектів законів про Державний бюджет України на 2005 та наступні роки, прийняття нормативно-правових актів, розробки державних програм щодо розвитку та реформування галузей культури, науки, освіти, охорони здоров'я, інформаційної та молодіжної політики, прав людини на працю і соціальне забезпечення, мовної ситуації в Україні враховувати рекомендації, зауваження і пропозиції, висловлені учасниками парламентських слухань.

3. Видавництву Верховної Ради України в установленому порядку підготувати та видати збірник матеріалів за результатами парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання". Управлінню справами Апарату Верховної Ради України профінансувати в установленому порядку витрати, пов'язані з виданням зазначеного збірника.

4. Контроль за реалізацією цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності, Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти, Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства відповідно до предметів їх відання.

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
В. ЛИТВИН
 

м. Київ
20 квітня 2004 року
N 1689-IV
 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання"

Учасники парламентських слухань "Духовна криза суспільства і шляхи її подолання", які відбулися 5 листопада 2003 року, обговоривши питання державної політики у галузі культури, науки, освіти, охорони здоров'я, інформаційної та молодіжної політики, прав людини на працю і соціальне забезпечення, мовну ситуацію в Україні, відзначають, що для подолання глибокої системної кризи у всіх сферах життєдіяльності та формування гуманістично орієнтованого суспільства, в якому визначальними будуть свобода, соціальна справедливість, духовний розвиток, вільна праця, необхідно забезпечити інтенсифікацію духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетність розвитку культури, мови, науки, освіти. Ядром гуманітарного розвитку, духовною і морально-етичною квінтесенцією національної самосвідомості Українського народу повинна стати єдина всеукраїнська ідея побудови та розвитку держави.

Економічна нестабільність, соціальна незахищеність громадян, особливо молоді, недостатня дієвість нормативно-правових актів з питань правових відносин молоді і суспільства сприяють формуванню у неї невпевненості у майбутньому і призводять до певної духовної кризи у молодіжному і, зокрема, студентському середовищі, що в свою чергу сприяє виникненню таких негативних явищ, як загострення криміногенної ситуації, зростання алкоголізму, наркоманії, поширення венеричних захворювань та захворювань на СНІД тощо.

Подолання духовної кризи в суспільстві повинно здійснюватися шляхом:

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

формування у молоді демократичного світогляду, дотримання громадянських прав і свобод, поваги до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів світу; самореалізації особистості;

стимулювання прагнення до здорового способу життя;

розвитку гуманістичної освіти, що ґрунтується на культурно-історичних цінностях народу, його традиціях і духовності;

утвердження національної ідеї, що сприяє національній самоідентифікації, розвитку культури, оволодінню цінностями світової культури, загальнолюдськими надбаннями;

формування у дітей та молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, а також духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури;

формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

формування здатності до самостійного мислення, суспільного вибору та діяльності, спрямованої на процвітання України;

створення системи безперервної мовної освіти, що забезпечуватиме оволодіння громадянами України державною мовою та надаватиме можливість опановувати рідну (національну) і хоча б одну іноземну мову;

сприяння розвитку високої мовної культури громадян, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

реалізації мовної політики за допомогою комплексного і послідовного впровадження просвітницьких, науково-методичних, роз'яснювальних заходів;

сприяння формуванню нової ціннісної системи суспільства - відкритої, варіативної, духовно та культурно наповненої, толерантної, здатної забезпечити становлення громадянина і патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, зменшення соціальної нерівності;

формування відповідальності за власний добробут та стан суспільства.

З метою подолання системної кризи в усіх сферах, яка створює серйозні проблеми для подальшого розвитку суспільства на принципах гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних цінностей, формування високодуховної людини, та необхідності консолідації, координації зусиль усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування учасники парламентських слухань рекомендують:

I. Верховній Раді України:

1. Розглянути проекти законів щодо національної інформаційної політики, охорони культурної спадщини, підтримки розвитку національної кінематографії.

2. Затвердити загальнодержавну програму щодо збереження та використання об'єктів культурної спадщини.

3. Сприяти приведенню законодавства України з питань культури і духовності у відповідність із міжнародними угодами та конвенціями, рекомендаціями ЮНЕСКО та Ради Європи.

II. Кабінету Міністрів України в межах повноважень:

1. Забезпечити в установленому порядку фінансування затверджених державних програм:

розвитку культури на період до 2007 року;

розвитку та функціонування української мови на 2004 - 2010 роки;

поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року;

збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000 - 2005 роки;

розвитку музейної справи на період до 2005 року;

збереження історичної забудови м. Львова,

а також Загальнодержавної програми розвитку національної кіноіндустрії на 2003 - 2007 роки.

2. Забезпечити початок спорудження в м. Києві будівлі для зберігання рукописів класиків української літератури відповідно до пункту 2 Указу Президента України від 7 квітня 2003 року N 307/2003 "Про відзначення 190-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка" та передбачити під час розробки проекту закону про Державний бюджет України на 2005 рік кошти на фінансування її спорудження.

3. Забезпечити фінансування капітального ремонту Львівського літературно-меморіального музею Івана Франка відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 8 листопада 2001 року N 1055/2001 "Про вшанування пам'яті Івана Яковича Франка" і з нагоди 150-річчя від дня його народження.

4. Провести реконструкцію Державного центру театрального мистецтва ім. Л. Курбаса відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність", схваленої Постановою Верховної Ради України від 17 квітня 2003 року N 729-IV "Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України".

5. Розробити та подати на розгляд Верховної Ради України у 2004 році:

проект закону про культуру;

проект закону про забезпечення молоді першим робочим місцем;

проекти законів про внесення змін до чинних законодавчих актів щодо позачерговості виплати заробітної плати;

проекти законів про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за невиконання вимог посадових осіб Державного комітету України з нагляду за охороною праці;

проект загальнодержавної програми гуманітарного розвитку України, в основу якої закласти необхідність прискореного розвитку інформаційно-освітніх процесів;

проекти загальнодержавних програм щодо збереження замків України, дерев'яної церковної архітектури, розвитку туризму, охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини.

6. Рекомендувати Національній академії наук України та Академії педагогічних наук України розробити концепцію національної ідеї.

7. Розробити механізми впровадження концепції національної ідеї в діяльність установ, підприємств, організацій та кожного громадянина України.

8. Розробити проекти законів щодо внесення змін до діючих галузевих законів про культуру.

9. Сприяти підвищенню рівня заробітної плати працівників культури до рівня, середнього у народному господарстві, а також відновити міжпрофесійні (міжкваліфікаційні) співвідношення.

10. Внести пропозиції до розробки державних соціальних стандартів у сфері культурних послуг, зокрема гарантованих, і визначення нормативів фінансового забезпечення державних соціальних гарантій, гарантованих державних соціально-культурних послуг.

11. Забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних коштів, передбачених на охорону об'єктів культурної спадщини, від Міністерства культури і мистецтв України Міністерству внутрішніх справ України як головному розпоряднику бюджетних коштів.

12. Внести пропозиції щодо безумовної реалізації Закону України "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

13. Вжити заходів щодо сприяння розвитку мережі книгорозповсюдження.

14. Відновити у структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України сектор мовної політики.

15. Внести на ратифікацію до Верховної Ради України Конвенцію Міжнародної організації праці про захист вимог працівників у випадках неплатоспроможності роботодавця N 173.

16. Підготувати та затвердити план заходів щодо ліквідації простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості між суб'єктами господарювання, запобігання її утворенню у майбутньому та посилення платіжної дисципліни.

17. Спрямувати державну політику у сфері формування професійно-технічної освіти населення на оптимізацію мережі навчальних закладів до потреб економіки, а також удосконалення державного замовлення у цій сфері.

18. Здійснити переорієнтацію формування обсягів і спеціалізації професійної підготовки кваліфікованих робітників відповідно до обґрунтованих напрямів економічного розвитку регіонів, поширити державне замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах на тендерній основі з наданням переваги тим закладам, які мають найвищі показники працевлаштування випускників.

19. Передбачити під час розробки проекту закону про Державний бюджет України на 2005 рік кошти в загальному фонді Державного бюджету України на фінансування заходів, спрямованих на соціальний захист громадян.

20. У 2004 році внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 року N 740 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" щодо суттєвого підвищення розмірів ставок заробітної плати педагогічним працівникам, які займаються виховною роботою в навчальних закладах.

21. Розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо національно-патріотичного виховання молоді, захисту суспільної моралі, державної підтримки виховання дітей у сім'ї.

22. Вжити заходів щодо розвитку національної системи дизайну в Україні.

23. Забезпечити внесення змін до пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 6 березня 2003 року N 607-IV "Про Рекомендації парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932 - 1933 років" щодо спорудження у парку на Володимирській гірці монумента (Пам'ятного знака) жертвам голодомору 1932 - 1933 років та реконструкції будинку N 4-б по вул. Трьохсвятительській у м. Києві під Державний історико-меморіальний комплекс жертв голодомору, політичних репресій та насильницьких депортацій загальною площею 4000 кв. м, включаючи музей, конференц-зал, науково-дослідний центр тощо.

24. Розробити нормативи фінансового забезпечення державних соціальних гарантій щодо витрат на утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від того, хто опікує дитину.

III. Міністерству освіти і науки України:

1. Спрямувати роботу відповідних органів управління освітою і наукових установ на створення системи виховної роботи, що базується на традиціях, звичаях українського народу, переорієнтувати навчальні заклади на здійснення потужного виховного впливу на особистість, на формування її державницького світогляду, свідомості та на виховання в учнівської та студентської молоді духовної культури.

2. Впроваджувати в діяльність навчальних закладів інтерактивні форми профілактичної роботи педагогічних працівників щодо формування навичок здорового способу життя та системи гігієнічного навчання і виховання дітей та молоді, а також цілісної системи соціальної підтримки здорового способу життя, яка б стимулювала підлітків і молодь зберігати та зміцнювати своє фізичне і духовне здоров'я.

3. Залучати до виховного процесу сім'ю, сприяти забезпеченню високого рівня життєдіяльності родини, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-етичного, освітнього та духовного розвитку в ній дітей.

4. Активізувати діяльність навчальних закладів, спрямовану на виховання молодих громадян, а також розробку та видання типових програм, методичних посібників, підручників, запровадження нових методів навчання та виховання.

IV. Міністерству культури і мистецтв України:

1. Забезпечувати реалізацію державної культурної політики, зміцнення духовних основ українського суспільства, використовуючи культурну спадщину Українського народу, кращі народні звичаї, традиції, здобутки українського мистецтва.

2. Забезпечити підтримку української кінематографії як важливого чинника процесу виховання, зокрема, тиражування та закупівлі вітчизняних фільмів національно-патріотичного спрямування.

3. Створити належні умови для кінообслуговування населення.

4. Посилити організаційно-методичну допомогу дитячим школам естетичного виховання.

5. Розглянути питання про надання статусу національного Державному музею українського народного декоративного мистецтва, який є національною скарбницею народного мистецтва України, справжнім осередком української духовності.

V. Міністерству охорони здоров'я України:

1. Вдосконалити діючі в Україні засади медико-соціальної організації протидії наркоманії з урахуванням міжнародного досвіду і міжнародних стандартів.

2. Сприяти наданню консультаційної, психолого-педагогічної допомоги неповнолітнім і молоді в навчальних закладах, центрах соціальних служб для молоді та центрах ресоціалізації наркозалежної молоді, а також в установах виконання покарань.

VI. Міністерству внутрішніх справ України:

1. Налагодити належний контроль за діяльністю розважальних закладів із режимом роботи у нічний час та вжити заходів щодо недопущення відвідування їх неповнолітніми.

2. Запобігати поширенню матеріалів порнографічного характеру, що негативно впливають на суспільну мораль, відео- та кінопродукції, яка пропагує вживання наркотиків, культ насильства, жорстокості.

VII. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

1. Не допускати пропаганди в електронних та друкованих засобах масової інформації культу насильства, жорстокості та бездуховності, поширення матеріалів порнографічного характеру, що негативно впливають на суспільну мораль.

2. Проводити цілеспрямовану інформаційну роботу щодо розвитку програм виховного та пізнавального спрямування, адресованих дитячо-юнацькій аудиторії.

3. Збільшити та раціонально розподілити ефірний час для показу дитячих телепередач.

4. Залучати кращих письменників, поетів, сценаристів України до створення передач, мультиплікаційних та художніх фільмів для дітей та юнацтва.

5. Здійснювати синхронний переклад державною мовою передач, фільмів іноземного походження.

6. Розширювати кількість ігрових передач за участю дітей, а також поновити програми пізнавального характеру.

7. Пропагувати творчість обдарованих і талановитих дітей шляхом трансляції різних конкурсів, фестивалів, які проводяться в Україні.

8. Пропагувати кращі здобутки національної культурної спадщини.

9. Підтримувати професійну та самодіяльну художню творчість, діяльність творчих спілок та об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних народних колективів.

VIII. Міністерству України у справах сім'ї, дітей та молоді:

1. Проводити цілеспрямовану роботу щодо розвитку мережі клубів для дітей та молоді за місцем їх проживання.

2. Підвищити рівень роботи щодо посилення ролі сім'ї та рівня відповідальності батьків за виховання дітей.

3. Сприяти розвитку дитячих будинків сімейного типу.

4. Підтримувати громадські організації та об'єднання, які сприяють соціальному становленню молоді, розвитку духовності громадян та зміцненню моральних засад.

5. Підтримувати програми, пов'язані із профілактикою негативних проявів у молодіжному середовищі, які запроваджені іншими закладами і установами соціального спрямування.

6. Створити центри зайнятості молоді - випускників навчальних закладів для їх працевлаштування та створення умов для здорового способу життя.

IX. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

1. Розробити програми забезпечення соціальної підтримки і зайнятості неповнолітніх та молоді, які не мають постійних доходів і джерел для існування.

2. Забезпечити створення та розвиток мережі притулків для неповнолітніх, вжити заходів щодо підвищення ефективності їх соціально-правового захисту та зміцнення матеріально-технічної бази.

3. Розширити мережу медичних закладів для лікування від наркотичної і алкогольної залежності та створити центри медико-соціальної реабілітації, ресоціалізації наркозалежних підлітків.

4. Відновити інфраструктуру для організаційної роботи з підлітками та молоддю за місцем їх проживання.

5. Здійснити заходи, спрямовані на виявлення фактів незаконного відчуження житла, що належить неповнолітнім.

6. Вдосконалювати та координувати роботу органів виконавчої влади у сфері культури, освіти, у справах сім'ї та молоді, органів внутрішніх справ, засобів масової інформації та громадськості щодо підвищення рівня формування високої духовності громадян.

____________

Опрос