Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О рекомендациях парламентских слушаний о положении молодежи в Украине "Социальное становление молодежи как один из главных факторов повышения благосостояния народа"

ВР Украины
Постановление Верховной Рады от 13.07.2000 № 1873-III

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Соціальне становлення молоді як один із головних чинників підвищення добробуту народу"

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити рекомендації парламентських слухань про становище молоді в Україні "Соціальне становлення молоді як один із головних чинників підвищення добробуту народу" (додаються).

2. Розглянути в листопаді 2000 року у Верховній Раді України на "Дні Уряду України" питання дотримання вимог законодавства про працевлаштування випускників навчальних закладів та надання молодим громадянам першого робочого місця.

3. Комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму в лютому 2001 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації рекомендацій парламентських слухань про становище молоді в Україні.

 

Голова Верховної Ради
України
 

 
І. ПЛЮЩ
 

м. Київ
13 липня 2000 року
N 1873-III
 

  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань про становище молоді в Україні "Соціальне становлення молоді як один із головних чинників підвищення добробуту народу"

Учасники парламентських слухань, які відбулися 14 червня 2000 року, обговоривши питання щодо соціального становлення молоді як одного із головних чинників підвищення добробуту народу, відзначають, що перехідний період у державі позначився загостренням соціальних проблем молоді. Незважаючи на те, що на державному рівні вжито певних заходів щодо реалізації державної молодіжної політики, проблеми молоді у сфері освіти, професійної підготовки, продуктивної зайнятості, охорони здоров'я та соціального обслуговування в повному обсязі не вирішено.

Враховуючи, що реалізація державної молодіжної політики потребує створення цілісної системи заходів правового, економічного, соціального, культурологічного, освітнього, інформаційно-пропагандистського та організаційного характеру, звертаємося з пропозиціями:

1. До Президента України:

1) дати відповідні доручення Кабінету Міністрів України щодо:

реалізації в повному обсязі вимог Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" і Указу Президента України "Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій", зокрема, в частині фінансування заходів щодо соціального становлення та розвитку молоді, одержання найменш соціально захищеними категоріями молодих людей кредитів на здобуття вищої освіти, забезпечення державних гарантій працевлаштування молоді, забезпечення учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів гарантованими пільгами на проїзд, надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам довгострокових пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

розробки та затвердження соціальних стандартів, норм та нормативів здійснення державної молодіжної політики;

розвитку інфраструктури реалізації державної молодіжної політики, зокрема, не допускати на місцевому рівні скорочення або об'єднання управлінь та відділів у справах сім'ї та молоді, фізичної культури та спорту і їх штатної чисельності;

неухильного дотримання вимог законодавства щодо забезпечення діяльності служб у справах неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді, чисельності їх працівників;

здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням пропаганді насильства, жорстокості, порнографії в засобах масової інформації;

посилення контролю органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування за дотриманням вимог законодавства про мови в Україні;

2) встановити щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді в гуманітарній та соціальній сферах.

2. До Верховної Ради України:

1) здійснити аналіз законодавства з питань молодіжної політики та розглянути питання уніфікації відповідних нормативно-правових актів в єдиний молодіжний кодекс;

2) у законодавчій діяльності щодо питань державної молодіжної політики враховувати міжнародні норми і правила, конвенції та угоди, ратифіковані Україною, інтереси і права дітей та молоді;

3) розглянути питання про внесення змін та доповнень до нормативно-правових актів у галузі роботи з неповнолітніми та молоддю щодо:

легалізації суспільно корисної волонтерської діяльності молоді;

упорядкування оплати за навчання в навчальних закладах;

направлення неповнолітніх до шкіл соціальної реабілітації та професійно-технічних училищ соціальної реабілітації органів освіти, в тому числі за рішеннями служб у справах неповнолітніх;

4) при затвердженні Державного бюджету України на 2001 рік передбачити: збільшення обсягів фінансування на пільгове довгострокове кредитування молодих сімей для будівництва та придбання житла, на соціальні програми і заходи стосовно молоді і дітей, що реалізуються Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму та Українським національним комітетом молодіжних організацій, виділення коштів, необхідних для забезпечення пільгового проїзду протягом року учнів та студентів в міжміському пасажирському транспорті, а також для надання кредитів на здобуття вищої освіти;

5) сприяти прийняттю в цілому проекту Закону України про соціальну роботу з дітьми та молоддю;

6) внести пропозиції до проекту Податкового кодексу України щодо пільг для суб'єктів підприємницької діяльності, які надають робочі місця студентській та учнівській молоді у вільний від навчання час, а також звільнення учасників трудових об'єднань молоді від прибуткового податку;

7) розглянути питання про проведення парламентських слухань з питань охорони дитинства, туризму, освіти і науки, виконання Національного плану дій на 1997 - 2000 роки щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у суспільстві.

3. До Кабінету Міністрів України:

1) в Державному бюджеті України на 2001 рік відповідно до Декларації "Про загальні засади державної молодіжної політики" передбачити пріоритетне фінансування заходів щодо реалізації державної молодіжної політики, зокрема, збільшення обсягів пільгового довгострокового кредитування молодих сімей для будівництва та придбання житла, коштів на соціальні програми і заходи стосовно молоді і дітей, що реалізуються Державним комітетом молодіжної політики, спорту і туризму та Українським національним комітетом молодіжних організацій, виділення коштів, необхідних для забезпечення пільгового проїзду протягом року учнів та студентів в міжміському пасажирському транспорті, а також для надання кредитів на здобуття вищої освіти.

Забезпечити контроль за здійсненням витрат бюджетних коштів на зазначені цілі, дотриманням конкурсних засад при розподілі коштів молодіжним громадським організаціям, своєчасність надання звітності за їх використання та інформування громадськості з цих питань;

2) розробити та затвердити Порядок фінансування молодіжної політики, в якому визначити принципи та механізми фінансування молодіжної політики на всіх рівнях. Розглянути можливість щодо вдосконалення системи державного фінансування молодіжного руху з урахуванням сьогоденних реалій і забезпечити можливість фінансування молодіжних програм з різних джерел на конкурсній основі за рахунок коштів міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування;

3) сприяти підтримці та розвитку волонтерського руху в Україні, розробити відповідні нормативно-правові документи;

4) здійснити заходи щодо всебічної підтримки та подальшого розгалуження мережі центрів соціальних служб для молоді, служб у справах неповнолітніх та спеціалізованих закладів соціального спрямування (центрів ресоціалізації наркозалежної молоді, соціально-психологічної реабілітації неповнолітніх та молоді, консультаційно-реабілітаційних та ресурсних центрів для жінок, служб негайної соціально-психологічної допомоги "Телефони довіри", громадських приймалень тощо), не допускати ліквідації існуючих центрів та скорочення чисельності їх працівників;

5) здійснити заходи щодо соціальної підтримки студентської молоді:

забезпечити створення на базі вищих навчальних закладів та студентських гуртожитків студентських соціальних служб як осередків з надання кваліфікованої безкоштовної консультаційно-психологічної допомоги студентській молоді, підтримки творчих ініціатив студентів, дослідження соціального клімату в студентському середовищі тощо;

забезпечити неухильне виконання законодавства щодо надання студентській та учнівській молоді пільг на проїзд у міському, приміському та міжміському пасажирському транспорті;

щороку передбачати у Державному бюджеті України цільові кошти на стипендійне забезпечення студентської молоді, на реалізацію міжгалузевої програми "Оздоровлення студентів";

запровадити механізм надання цільових пільгових довгострокових кредитів молоді на здобуття освіти у вищих навчальних закладах в частині щодо погашення студентами з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, кредитів, у тому числі за рахунок компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень їх батьків (опікунів) в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху;

розробити механізм, який визначає порядок оплати студентами навчання у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації незалежно від форм власності, запровадити систему інформування студентів про використання коштів, сплачених за навчання, забезпечити розробку програми "Студентство України";

розробити механізм заохочення підприємств різних форм власності для надання пільгових послуг молоді на транспорті, в закладах культури, освіти, в соціальній сфері тощо;

забезпечити формування нормативно-правової бази щодо вирішення питань вторинної зайнятості студентської та учнівської молоді, діяльності студентських і учнівських трудових об'єднань та залучення молоді до громадських робіт;

розробити нормативно-правову базу щодо організації діяльності трудових об'єднань молоді, яка має визначити порядок формування, підготовки та організації діяльності трудових об'єднань молоді, зокрема, пільгового проходження студентами та учнями медичного огляду, пільгового проїзду членів трудових об'єднань до місця проведення сезонно-польових робіт, санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання трудових таборів, умов перебування у них;

вирішити питання щодо соціальної підтримки студентів з числа молоді з особливими потребами (студентів-сиріт та позбавлених батьківського піклування, студентів-інвалідів, студентів із малозабезпечених сімей), забезпечивши їх першочергове працевлаштування після закінчення навчання, вирішення житлових питань;

6) забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на сприяння соціальному становленню молодих та студентських сімей:

у вирішенні питань вторинної зайнятості та зайнятості на оплачуваних громадських роботах студентських сімей, забезпечувати після закінчення навчання працевлаштування зазначеної категорії молоді в межах одного населеного пункту;

у наданні пріоритетного права на отримання окремого житла в гуртожитках навчальних закладів для студентських сімей;

у наданні адресної одноразової речової допомоги малозабезпеченим молодим та студентським сім'ям при народженні дитини;

вивчити досвід роботи із студентами-сиротами у вищих навчальних закладах міста Львова;

7) з метою вирішення питань працевлаштування молоді, забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перенавчання та підвищення кваліфікації молоді забезпечити створення мережі молодіжних центрів праці;

8) забезпечити створення мережі молодіжних та жіночих бізнес-центрів і бізнес-інкубаторів, що сприятимуть вирішенню питань підготовки й залучення молоді та жінок до процесів розвитку та становлення ринкової економіки, підтримки підприємницької діяльності молодих людей, створення можливостей щодо отримання ними грунтовних знань у сфері економіки та права;

9) розробити та затвердити державні програми сприяння підприємницькій діяльності молоді, розвитку туризму;

10) сприяти розвитку будівництва та придбання житла молодими сім'ями, молодими громадянами. Привести у відповідність до вимог Закону України "Про соціальне становлення та розвиток молоді в Україні" (частина друга статті 5) механізм фінансування молодіжного житлового будівництва як одного з головних чинників соціального становлення та розвитку молоді, зокрема, розглянути питання про доцільність перепідпорядкування Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України;

11) вирішити питання про передачу Українському національному комітету молодіжних організацій санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України в селищі Сімеїз (Автономна Республіка Крим) та забезпечити створення на їх базі молодіжного оздоровчого центру;

12) завершити формування мережі центрів соціальних служб для молоді, сприяти вирішенню питань щодо їх матеріально-технічного та кадрового забезпечення, не допускати скорочення діючих центрів та чисельності їх працівників;

13) забезпечити реалізацію програми "Сільська молодь" з метою вирішення питань щодо соціалізації сільської молоді, сприяння її працевлаштуванню, навчанню, залученню до занять фізичною культурою і спортом;

14) забезпечити підтримку творчої та обдарованої молоді, сприяти розвитку молодіжних ініціатив, вирішити питання щодо створення мережі молодіжних інтернет-центрів, молодіжних культурних центрів;

15) внести протягом року до Верховної Ради України пропозиції щодо визначення правового статусу безпритульних дітей, забезпечення гарантій права неповнолітніх на житло, функціонування дитячих будинків сімейного типу, статусу педагогічних працівників притулків для неповнолітніх, запровадження міжнародної молодіжної картки, удосконалення норм законодавства про надання першого робочого місця для молоді;

16) вивчити питання щодо запровадження спеціальних тарифів на проїзд учнівських та студентських туристичних груп на території України;

17) доручити Міністерству фінансів України при формуванні Державного бюджету України передбачати щорічно окремим пунктом кошти на оздоровлення і відпочинок дітей-сиріт, дітей-інвалідів, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молодих людей з їх числа.

4. До Генеральної прокуратури України:

1) посилити контроль за дотриманням законодавства в частині забезпечення прав та інтересів молоді і дітей. Забезпечити своєчасне реагування на дії юридичних і фізичних осіб, що кваліфікуються як посягання на честь і гідність молодих громадян;

2) щороку інформувати Президента України і Верховну Раду України про стан дотримання законодавства стосовно соціального захисту і розвитку молоді.

5. До Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, відповідних державних адміністрацій, районних, сільських та селищних рад:

1) при формуванні місцевих бюджетів передбачити збільшення обсягів фінансування соціальних програм і заходів стосовно молоді, дітей, сімей та жінок, пільгового довгострокового кредитування на будівництво та придбання житла молодими сім'ями, попередження негативних явищ серед дітей та молоді, їх соціального і правового захисту, розвитку фізичної культури і спорту, визначитись із принципом розподілу фінансування зазначених програм і заходів;

2) забезпечити збереження на регіональному рівні у відповідних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування окремих структурних підрозділів: у справах неповнолітніх, у справах сім'ї та молоді, з фізичної культури і спорту, туризму;

3) завершити формування мережі центрів соціальних служб для молоді, сприяти вирішенню питань щодо їх матеріально-технічного та кадрового забезпечення, не допускати скорочення діючих центрів та чисельності їх працівників. Сприяти створенню та здійснювати підтримку спеціалізованих закладів соціального спрямування. Забезпечити підтримку соціальних програм і заходів, спрямованих на надання соціальної допомоги молоді та дітям, що реалізуються зазначеними структурами;

4) сприяти діяльності молодіжних та дитячих громадських організацій, вирішенню питань щодо їх розміщення, реалізації соціальних програм молодіжних громадських організацій;

5) забезпечити щорічне бронювання необхідної кількості робочих місць на підприємствах, в установах та організаціях з метою вирішення питань надання випускникам загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних та вищих навчальних закладів першого робочого місця, першочергового працевлаштування молоді, що повернулася після строкової військової та альтернативної (невійськової) служби, звільнилася з місць позбавлення волі;

6) використовувати можливості засобів масової інформації у пропаганді національних та загальнолюдських цінностей шляхом створення теле- та радіопрограм, видання відповідних матеріалів;

7) забезпечити неухильне виконання вимог Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", зокрема, щодо забезпечення учнів і студентів денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів гарантованими пільгами на проїзд в міському, приміському та міжміському пасажирському транспорті;

8) запровадити (на громадських засадах) посаду уповноваженого служб у справах неповнолітніх при сільських та селищних радах;

9) періодично розглядати питання дотримання вимог законодавства щодо реалізації державної молодіжної політики, соціального становлення та розвитку молоді, захисту прав дітей.

Учасники парламентських слухань висловлюють впевненість у тому, що Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування здійснюватимуть державну молодіжну політику відповідно до Конституції України і вимог законодавства України.

____________

Опрос