Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок перечисления и использования средств и предоставления отчетов по выполнению проектов за средства грантов Президента Украины для одаренной молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 30.12.2005 № 3513
Утратил силу

Порядок перерахування і використання коштів
та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 17 червня 2008 року N 2449

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 15 жовтня 2013 року N 619)

1. Кошти, надані у вигляді грантів Президента України для обдарованої молоді, перераховуються Міністерством України у справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) на рахунки Міністерства у справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувачів грантів (далі - Відповідні структурні підрозділи) у сумі, визначеній відповідним Розпорядженням Президента України.

2. Відповідний структурний підрозділ перераховує кошти одержувачу гранта на спеціально відкритий ним рахунок у відділенні відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" на підставі таких документів:

2.1. Наказ Міністерства, яким перераховано кошти грантів відповідно до пункту 1 цього Порядку.

2.2. Засвідчена Міністерством копія Договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді, укладеного між Міністерством, Відповідним структурним підрозділом та виконавцем проекту.

2.3. Документ, який підтверджує відкриття одержувачем гранта спеціального рахунку у відділенні відкритого акціонерного товариства "Державний ощадний банк України".

2.4. Копія паспорта одержувача гранта (для одержувачів грантів віком до 16 років - свідоцтва про народження).

2.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у разі якщо одержувач гранта старше 16 років).

3. Під час перерахування Відповідний структурний підрозділ утримує з суми гранта податок з доходів фізичних осіб, передбачений чинним законодавством.

4. Сума гранта (за винятком податку з доходів фізичних осіб) перераховується одержувачеві гранта одноразово в повному обсязі.

5. Відповідний структурний підрозділ письмово інформує Міністерство про перерахування коштів одержувачеві гранта в триденний термін після цього перерахування.

6. Використання коштів одержувачем гранта здійснюється відповідно до термінів, сум і статей витрат, визначених Договором, календарним планом і кошторисом витрат.

7. Документація щодо виконання проектів за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді включає такі документи:

7.1. Договір про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді.

7.2. Календарний план заходів щодо реалізації проекту.

7.3. Кошторис витрат.

7.4. Творчий звіт про виконання проекту згідно з додатком 1.

7.5. Фінансовий звіт про виконання проекту згідно з додатком 2.

8. Календарний план і кошторис оформлюються одночасно з укладанням Договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді.

У разі необхідності зміни до Договору, календарного плану, кошторису витрат уносяться на підставі письмового звернення виконавця проекту до Відповідного структурного підрозділу і затверджуються Міністерством після погодження з Відповідним структурним підрозділом.

9. Творчий та фінансовий звіти подаються виконавцем проекту до Відповідного структурного підрозділу.

Виконавець проекту подає творчий та фінансовий звіти в терміни, визначені пунктом 2.5 Договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді, форму якого затверджено цим наказом.

Відповідні структурні підрозділи подають творчі та фінансові звіти виконавців проектів до Міністерства:

- квартальні: до 30 числа останнього квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень);

- підсумкові: до 30 числа наступного місяця після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.

10. Творчий звіт подається у трьох примірниках:

- перший примірник (оригінал) зберігається у Відповідному структурному підрозділі;

- другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за підписом керівника Відповідного структурного підрозділу;

- третій примірник (оригінал), затверджений керівником Відповідного структурного підрозділу, подається ним до Міністерства разом із супровідним листом, в якому зазначаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (при наявності).

(абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

11. До творчого звіту обов'язково додаються зразки інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали, що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки фахівців, представників органів виконавчої влади, керівників установ, підприємств, організацій).

12. Фінансовий звіт подається у трьох примірниках:

(абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

- перший примірник (оригінал) зберігається у Відповідному структурному підрозділі;

- другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за підписом керівника Відповідного структурного підрозділу;

- третій примірник (оригінал), затверджений керівником Відповідного структурного підрозділу, подається ним до Міністерства разом із супровідним листом, в якому зазначаються зауваження та рекомендації щодо реалізації проекту (при наявності).

(пункт 12 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

13. До фінансового звіту обов'язково додаються підтвердні документи (в оригіналі): договори про надання послуг та виконання робіт, рахунки, платіжні доручення, акти виконаних робіт, накладні, акти про списання придбаного та використаного товару тощо.

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

 

Форма творчого звіту про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
______________________________________

ТВОРЧИЙ ЗВІТ
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
про виконання проекту ___________________________________
(назва проекту)

у __________ кварталі 200_ року

Розділ 1:

- які завдання планувалося виконати протягом звітного періоду;

- які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх планується виконати.

Розділ 2:

- що було зроблено стосовно кожного із завдань;

- кількісні та якісні показники результатів виконання завдань.

Розділ 3:

- як було висвітлено роботу щодо реалізації проекту (публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних розробок тощо) з обов'язковим посиланням на реалізацію проекту за рахунок коштів гранта Президента України для обдарованої молоді;

Розділ 4:

- який результат виконаної роботи за звітний період.

Додатки до звіту:

- відгуки наукового керівника (консультанта), керівника установи, на базі якої реалізується проект;

- незалежний експертний (фаховий) висновок з реалізації проекту за весь період упровадження, який додається до підсумкового творчого звіту;

- зразки поліграфічної продукції. При поданні підсумкового творчого звіту обов'язково додається не менше 10 примірників поліграфічної продукції;

- аудіо, відео, фотоматеріали на електронних носіях.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як діяльність установи, додаються також: копії установчих документів (статут), розпорядження органу місцевої державної адміністрації, рішення органу місцевого самоврядування про затвердження штатного розпису, призначення керівника установи; довідка до включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб), договір про співпрацю із структурним підрозділом у справах сім'ї, молоді та спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим; обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (при потребі), штатний розпис, графік роботи).

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як дослідження, додаються також копії публікацій.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як проведення заходу, додаються також списки учасників, копії відомостей про розповсюдження роздаткових матеріалів, вручення призів, сувенірів, канцелярських товарів.

Для проектів, зміст яких у реєстраційній картці визначено як випуск продукту, додаються також списки розповсюдження виготовленої продукції.

Виконавець проекту 

Дата 

________________
(підпис) 

_____________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

(додаток 1 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

 

Форма фінансового звіту
про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді

______________________________________

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
__________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
про виконання проекту _________________________________________
(назва проекту)

за __________ квартал 200__ року

згідно з Договором N _____ від "___" _______ 200_

Термін реалізації проекту:
з "___" __________ 200_  до "___" __________ 200_

N з/п 

Статті витрат за кошторисом 

Сума витрат за кошторисом 

Фактичні витрати 

Підтвердні документи* 

Оплата послуг залучених спеціалістів 

 

 

- договір на оплату послуг залучених спеціалістів,
- акт виконаних робіт (послуг),
- погодинний розпорядок роботи,
- звіт про виконання, замовлених послуг 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу 

 

 

- список учасників на харчування, меню,
- посвідчення на відрядження (при наявності),
- оригінали проїзних документів,
- карта поселення 

Відрядження:
харчування,
проживання,
проїзд 

 

 

- список учасників на харчування, меню,
- посвідчення на відрядження (при наявності),
- оригінали проїзних документів,
- карта поселення 

Оренда місць проведення заходу 

 

 

- договір оренди місць проведення заходу,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг) 

Транспортні послуги 

 

 

- договір про надання транспортних послуг,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- маршрутний лист (при наявності),
- документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби,
- технічна характеристика орендованого транспорту 

Оренда обладнання, оргтехніки 

 

 

- договір оренди обладнання, оргтехніки,
-калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право власності орендарів на обладнання, оргтехніку (інвентарна картка обліку основних засобів) 

Прокат костюмів, одягу 

 

 

- договір прокату костюмів, одягу,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право власності надавача прокату на костюми, одяг (інвентарна картка обліку основних засобів) 

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання 

 

 

- договір про обслуговування обладнання чи придбання витратних матеріалів,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право надання послуг на обслуговування обладнання 

Художнє оформлення місць проведення заходу 

 

 

- договір про надання послуг художнього оформлення місць проведення заходу,
- документи, що підтверджують право на здійснення художнього оформлення місць проведення заходу,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг) 

10 

Послуги зв'язку:
телефонний зв'язок,
поштові послуги 

 

 

- договір про надання послуг зв'язку,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- квитанція, рахунок, фіскальні чеки 

11 

Поліграфічні послуги 

 

 

- договір про надання поліграфічних послуг,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- документи, що підтверджують право надання поліграфічних послуг,
- технічне завдання,
- макет,
- відомість розповсюдження поліграфічної продукції,
- акт на списання 

12 

Інформаційні послуги 

 

 

- договір про надання інформаційних послуг,
- калькуляція, специфікація,
- акт виконаних робіт (послуг),
- аудіо-, відеозапис на електронних носіях,
- акт на списання 

13 

Канцелярські витрати 

 

 

- рахунок на канцелярські товари,
- накладна на канцелярські товари,
- акт на списання,
- список учасників, яким надано канцтовари 

14 

Призи, сувеніри 

 

 

- рахунок на призи, сувеніри,
- накладна на призи, сувеніри,
- акт на списання,
- відомість отримання призів, сувенірів 

15 

Інші витрати
(банківські послуги, інші витрати за аналогією решти статей кошторису) 

 

 

- договори, рахунки,
- калькуляції, специфікації, накладні,
- акти виконаних робіт (послуг),
- інші підтвердні документи 

16 

Податок 

 

 

- квитанція про сплату податку 

 

Усього (сума словами) 

 

 

 

Усього (сума цифрами й словами):

Первинні фінансові документи знаходяться у ______________________________
                                                                                                             (Відповідний структурний підрозділ) 

Виконавець проекту 

Дата 

________
(підпис) 

__________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) 

____________
* Перелік підтвердних документів уточнюється з урахуванням тематики та змісту конкретного проекту.

 

Директор департаменту 

К. В. Захаренко 

(додаток 2 у редакції наказу Міністерства України
 у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

Опрос