Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Порядок подачи заявок на рассмотрение Экспертного совета при Министерстве Украины по делам семьи, молодежи и спорта по выдвижению претендентов на получение грантов Президента Украины для одаренной молодежи

Министерство по делам семьи; молодежи и спорта
Порядок, Приказ от 30.12.2005 № 3513
Утратил силу

Порядок подання заявок
на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту
 від 17 червня 2008 року N 2449

Порядок втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства молоді та спорту України
 від 15 жовтня 2013 року N 619)

1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.

2. Для одержання гранта претендент не пізніше 1 березня року, що передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі документи:

(пункт 2 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

2.1. Заявку за формою згідно з додатком 1.

2.2. Реєстраційну картку проекту за формою згідно з додатком 2.

2.3. Опис проекту.

2.4. Кошторис витрат згідно з додатком 3.

2.5. Довідку-об'єктивку.

2.6. Два рекомендаційних листи.

3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у яких розкриваються такі питання:

Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту

Актуальність проекту.

Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення існуючих спроб її розв'язання.

Мета проекту.

Завдання проекту.

Шляхи реалізації проекту.

Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.

Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та організацій.

Розділ 2. План реалізації проекту

Викласти етапи проекту за схемою:

- назва етапу;

- термін реалізації етапу;

- опис заходів для здійснення етапу;

- результати здійснення етапу.

Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту

Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи, контактні телефони) і для виконання якої конкретної роботи передбачено проектом.

Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва, місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, контактні телефони); характер співпраці.

Опис проекту обов'язково має супроводжуватися листами-підтвердженнями згаданих у проекті організацій щодо фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення проекту).

Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано) на цільову підтримку проекту.

Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтувати потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати термін оренди, організацію-орендодавця, заплановане місце розташування орендованого обладнання.

Кошти проекту не можуть бути спрямовані на придбання обладнання, оргтехніки, комп'ютерів, засобів для обчислювальної техніки, офісних меблів та інших предметів довгострокового користування.

(пункт 3 доповнено абзацом двадцять другим згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

Розділ 4. Кінцевий результат проекту

Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній та гуманітарній сферах.

Схема поширення та практичного застосування результатів реалізації проекту.

До опису проекту можуть додаватися інші матеріали, які засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та відеоматеріали, аудіокасети тощо).

4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік видатків, пов'язаних з реалізацією проекту.

Кошторис проекту не повинен перевищувати 75 тисяч гривень.

Кожна стаття витрат кошторису проекту повинна бути обґрунтованою в описі проекту і включати тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером і специфікою проекту.

(пункт 4 доповнено абзацом третім згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

Витрати за статтями витрат кошторису проекту розраховуються на підставі затверджених норм витрат, діючих цін і тарифів на товари і послуги за місцем реалізації проекту.

(пункт 4 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

4.1. Під час роботи Експертної ради та підготовки проекту розпорядження Президента України щодо призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на відповідний рік загальна сума проекту, зазначена автором у кошторисі та реєстраційній картці, може бути змінена, якщо статті витрат кошторису проекту не обґрунтовані в описі проекту, зокрема:

- розрахунки здійснено на підставі завищених цін і тарифів без дотримання затверджених норм витрат;

- уключено статті витрат на проведення заходів, які не передбачено календарним планом реалізації проекту;

- уключено статті витрат, які не можуть бути здійснені за рахунок бюджених коштів;

- до кошторису включені витрати, які не передбачені цим Порядком.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.1 згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

4.2. Вимоги до складання розрахунків за статтями витрат:

стаття "Оплата послуг залучених спеціалістів" уключає оплату послуг фахівців, залучення до проекту яких обґрунтовано в описі проекту із зазначенням обсягу робіт, який неможливо виконати автору проекту самостійно. Залучення фахівців відбувається на підставі цивільно-правових договорів та інших законодавчих актів, якими визначають період виконання (надання) робіт (послуг) та умови і розмір оплати за виконання (надання) робіт (послуг).

Не здійснюється оплата послуг автору проекту, бухгалтеру, секретарю, менеджеру та іншим фахівцям, які виконують організаційні функції.

Стаття "Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу" включає видатки на проїзд, проживання і харчування учасників, охоплених проектом, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття "Відрядження" включає видатки на проживання, проїзд, харчування автора проекту і залучених спеціалістів, учасників заходу, якщо це передбачено описом проекту.

Видатки за статтею розраховуються відповідно до вимог чинного законодавства.

Для включення цієї статті до кошторису витрат в описі проекту слід указати напрямок, терміни, кількість відряджень, їх необхідність для реалізації проекту, кількість та склад учасників відряджень.

Стаття "Оренда місць проведення заходу" включає видатки на оренду місць проведення заходу, передбаченого проектом, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу".

Стаття "Транспортні послуги" включає видатки на транспортні послуги у проекті, зміст якого в реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "проведення заходу".

Для включення цієї статті до кошторису в описі проекту слід обґрунтувати необхідність використання транспорту, указати терміни, маршрути перевезень, кількість поїздок.

Стаття "Оренда обладнання, оргтехніки" передбачає видатки на оренду обладнання, необхідного для реалізації проекту.

Вартість, тривалість оренди та перелік обладнання повинні бути обґрунтовані в описі проекту.

Оренда офісної оргтехніки на весь термін реалізації проекту дозволяється лише у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "діяльність установи", "дослідження".

Стаття "Прокат костюмів, одягу" включає видатки на прокат костюмів, одягу у проектах, зміст яких у реєстраційній картці визначено як "проведення заходу", "діяльність установи".

Кількість і вартість костюмів, тривалість прокату повинна бути обґрунтована в описі проекту.

Стаття "Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання" включає видатки на витрати з обслуговування і експлуатації обладнання.

Стаття "Художнє оформлення місць проведення заходу" включає видатки на оформлення місць проведення заходу, які обґрунтовано в описі проекту.

Стаття "Послуги зв'язку" передбачає видатки на користування міжміським, міським телефонним зв'язком, Інтернетом, поштові витрати.

Витрати на користування мобільним зв'язком допускаються лише у випадках, коли окремі заходи за проектом здійснюються поза межами населених пунктів і в разі обґрунтування цього в описі проекту.

Стаття "Поліграфічні послуги" включає видатки на виготовлення оголошень, плакатів, банерів, запрошень, анкет, буклетів, брошур, книг, посібників, збірок, дипломів, грамот, подяк тощо з урахуванням кількості осіб, охоплених проектом.

Видання книг здійснюється за кошти гранта у випадку, коли одним із завдань змісту проекту визначено в реєстраційній картці проекту як "випуск продукту".

Посилання на здійснення проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах, засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.

Поліграфічна та інша продукція, видана (виготовлена) за кошти гранта Президента України, до продажу не допускається і розповсюджується безкоштовно, про що вказується на титульній сторінці.

Стаття "Інформаційні послуги" включає видатки з отримання інформаційних послуг, у тому числі через мережу Інтернет, друк статей у виданнях і ЗМІ, виготовлення радіо-, відеороликів, випуск аудіо-, відеопродукції.

Для обґрунтування цієї статті в описі проекту слід вказати необхідність витрат для реалізації проекту, орієнтовні терміни та обсяги продукції, назви видань (ЗМІ), у яких її буде розміщено.

Стаття "Канцелярські витрати" включає видатки на придбання канцтоварів.

Кількість та асортимент канцелярських товарів визначається відповідно до кількості залучених спеціалістів та учасників проекту.

Стаття "Призи, сувеніри" включає видатки на відзначення переможців конкурсів, якщо це передбачено описом проекту. Придбання призів, сувенірів за кошти гранту Президента України здійснюється в разі обґрунтування цього в описі проекту.

Норми витрат коштів на придбання призів, сувенірів переможцям проекту в гривнях:

Кошти на придбання заохочувальних призів, сувенірів передбачаються з урахуванням фінансових можливостей в розмірах, установлених для III особистого місця із застосуванням коефіцієнта 0,9.

Кількість таких призів не може перевищувати 10 відсотків від кількості учасників, що виборюють першість.

Стаття "Інші витрати" включає банківські послуги та інші видатки, які не зазначені у статтях кошторису витрат, але відповідають змісту проекту, що реалізується за кошти гранта.

Банківські послуги сплачуються відповідно до чинного законодавства.

Стаття "Податки" включає суму податку з доходів фізичних осіб, визначеного чинним законодавством.

(пункт 4 доповнено підпунктом 4.2 згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

5. Довідка-об'єктивка містить біографічні відомості про автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.

У разі співавторства довідки-об'єктивки заповнюються окремо на кожного зі співавторів проекту.

Обов'язково вказується така інформація:

- прізвище, ім'я, по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- освіта (на час подання проекту); назва відповідного навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;

- місце роботи, посада, трудовий стаж (для працюючих);

- творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах, олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;

- досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;

- участь у галузевих проектах (у т. ч. міжнародних);

- місце проживання (фактичне / за місцем проживання), телефон (робочий, домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);

- ідентифікаційний номер;

- копія паспорта (перша сторінка і сторінка з позначенням місця проживання (реєстрації), завірена підписом претендента на отримання гранта Президента України (для претендентів грантів Президента України віком до 16 років - копія свідоцтва про народження).

(пункт 5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

Зазначений перелік питань можна доповнити додатковою інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його творчий та організаторський потенціал.

6. Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній галузі, компетентними щодо теми проекту, і повинні містити:

- підтвердження інноваційного характеру й актуальності проекту;

- обґрунтування необхідності фінансування проекту;

- характеристику творчих та організаторських здібностей автора проекту.

У кінці листа вказуються посада, місце проживання, телефон особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що підтверджують її компетентність (науковий ступінь, учене звання, нагороди, кваліфікація тощо).

Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, скріплюється печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому порядку (у разі, якщо ця особа працює).

7. Дата отримання заявки проставляється в реєстраційній картці працівником Міністерства. При розгляді заявок, що надійшли поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.

8. Проект та всі документи до нього оформляються державною мовою.

Матеріали, оформлені іншими мовами (крім віршів), супроводжуються перекладом на державну мову, засвідченим у встановленому порядку.

9. Усі документи (крім рекомендаційних листів) супроводжуються особистим підписом автора проекту.

10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими літерами.

11. До розгляду не приймаються проекти, які:

- надійшли на конкурс після 1 березня;

(абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

- подано менше ніж у трьох примірниках;

- не містять повного комплекту документів;

- не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні про гранти Президента України для обдарованої молоді, затвердженому Указом Президента України від 2 серпня 2000 року N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" (зі змінами), та в цьому Порядку;

- подані авторами, вік яких на день подання заявки не досягає 14 років або перевищує 35 років;

- подані авторами, які вже отримували (особисто чи як співавтори) гранти Президента України для обдарованої молоді.

12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не повертаються незалежно від рішення Експертної ради стосовно призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим авторам.

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

 

Форма заявки на участь у конкурсі
на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді
(розміщується на одному аркуші)

____________________________________________________________

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді

         Я, _________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові автора проекту)
          _______________ народження, прошу допустити мій проект
                (число, місяць, рік)

_________________________________________________________
                                                                                               (назва проекту)
_________________________________________________________
_________________________________________________________

до участі в конкурсі на отримання гранта Президента України для обдарованої молоді.

         Необхідний для розгляду експертною радою пакет документів додається.

         Додаток: на __________ сторінках у 3 примірниках.

         Підпис автора проекту:   _______________              ____________________________________
                                                                                    (підпис)                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

Реєстр. N  


(проставляється працівником Міністерства України
у справах сім'ї, молоді та спорту) 

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

 

Форма реєстраційної картки проекту
_____________________________________________________________

Реєстраційна картка проекту

Дата отримання проекту 

  

Регіон (за місцем реєстрації автора проекту) 

  

Реєстраційний N  

  


(заповнюється працівником Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту) 

Прізвище, ім'я, по батькові автора проекту 

  

Напрямок проекту 

а економіка 

а мистецтво 

а природничі
   науки 

а техніка 

  

а медицина 

а освіта 

а суспільні
   науки 

а інше 

Зміст проекту 

а діяльність
   установи 

а дослідження 

а проведення
   заходу 

а випуск
   продукту 

а інше 

Назва проекту 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Від кого отримано рекомендації (П. І. Б., посада, науковий ступінь, учене звання тощо) 

1. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Термін реалізації проекту (не більше одного року) 

 
з ____________ 200_ року до ____________ 200_ року 

Місце реалізації проекту 

  

Очікуваний розмір гранта 

  

        Підпис автора проекту:     _______________        _______________________________________
                                                                                    (підпис)                                                     (прізвище, ім'я, по батькові)

     Підпис автора проекту засвідчує зобов'язання подавати правдиву та вичерпну інформацію про себе та свій проект. 

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

 

Форма кошторису витрат
___________________________________

КОШТОРИС ВИТРАТ
на реалізацію проекту

________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)
________________________________________________________________
(назва проекту)

N
з/п
 

Стаття витрат 

Сума витрат, грн. 

Оплата послуг залучених спеціалістів 

  

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу

  

Відрядження 

  

Оренда місць проведення заходу 

  

Транспортні послуги 

  

Оренда обладнання, оргтехніки 

  

Прокат костюмів, одягу 

  

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання 

  

Художнє оформлення місць проведення заходу 

  

10 

Послуги зв'язку 

  

11 

Поліграфічні послуги 

  

12 

Інформаційні послуги 

  

13 

Канцелярські витрати 

  

14 

Призи, сувеніри 

  

15 

Інші витрати (у тому числі банківські послуги) 

  

16 

Податок 

  

  

Усього (сума словами) 

Загальна сума 

РОЗРАХУНОК ВИТРАТ

N
з/п
 

Стаття витрат 

Розрахунок 

Усього, грн. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

Оплата послуг залучених спеціалістів 

Кількість залучених спеціалістів (осіб) 

Кількість днів (годин/місяців) 

Вартість за день (годину/місяць), грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

2 

Витрати на проїзд, проживання та харчування учасників заходу

  

  

  

  

3 

Відрядження  

Кількість осіб 

Кількість днів 

Вартість за день, грн. 

  

  

Харчування (добові) 

  

  

  

  

  

Проїзд 

  

  

  

  

  

Проживання 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

4 

Оренда місць проведення заходу  

Орендована площа 

Кількість днів (годин) оренди 

Вартість оренди, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

5 

Транспортні послуги 

Кількість одиниць 

Кількість днів (годин) оренди 

Вартість оренди, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

6 

Оренда обладнання, оргтехніки 

Ціна за одиницю часу 

Кількість днів (годин) оренди 

Вартість оренди, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

7 

Прокат костюмів, одягу 

Кількість костюмів, одягу, що беруться напрокат 

Кількість днів (годин) прокату 

Вартість прокату, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

8 

Витрати на обслуговування і експлуатацію обладнання 

Кількість одиниць 

Період використання 

Витрати на одиницю, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

9 

Художнє оформлення місць проведення заходу 

Кількість одиниць 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

10 

Послуги зв'язку 

Кількість одиниць
(хв., шт.) 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

11 

Поліграфічні послуги 

Кількість одиниць 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

12 

Інформаційні послуги 

Кількість одиниць 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

Усього 

  

  

  

  

13 

Канцелярські витрати  

Кількість одиниць 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

14 

Призи, сувеніри 

Кількість одиниць 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

 

  

  

  

  

  

Усього 

  

  

  

  

15 

Інші витрати 

Кількість одиниць 

Ціна за одиницю, грн. 

Вартість за одиницю, грн. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Банківські послуги 

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

16 

Податки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Усього  

  

  

  

  

  

Разом витрат за кошторисом 

 

 

 

  

(сума словами)

Автор проекту 

________________
(підпис)
 

_______________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
 

 

Директор департаменту
молодіжної політики
 

 
О. Й. Ярема
 

(додаток 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту від 17.06.2008 р. N 2449)

Опрос