Идет загрузка документа (715 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Государственной программы социально-экономического развития Автономной Республики Крым на период до 2017 года

КМ Украины
Постановление КМ от 30.08.2007 № 1067
Утратил силу

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 серпня 2007 р. N 1067

Київ

Про затвердження Державної програми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 29 серпня 2012 року N 944

Постанова втратила чинність
(згідно з постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 січня 2014 року N 8)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року (далі - Програма), що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 1212 "Про затвердження Державної програми розвитку Всеукраїнської дитячої оздоровниці - курорту Євпаторія на 2004 - 2010 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 32, ст. 1701);

постанову Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1189 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Судака та інших населених пунктів, розташованих на прилеглій до нього території, на 2005 - 2010 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 36, ст. 2410);

пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2004 р. N 1757 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 52, ст. 3451);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2005 р. N 789 "Про схвалення Концепції розвитку морського берега Криму на 2006 - 2016 роки" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 34, ст. 2063).

3. Державному агентству з інвестицій та інновацій за участю Міністерства фінансів, Міністерства економіки, Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади розробити та подати в тримісячний строк для погодження з Міжвідомчою радою з питань інвестицій та інноваційного розвитку проекти плану впровадження інновацій та інвестиційного плану виконання Програми.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади щороку передбачати під час формування показників державного та місцевих бюджетів з урахуванням фінансових можливостей кошти для виконання Програми і надсилати до 10 березня Міністерству економіки інформацію про стан здійснення заходів для її узагальнення і подання до 1 квітня Кабінетові Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України 

В. ЯНУКОВИЧ 

Інд. 39

 

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року

Загальна частина

Станом на 1 липня 2007 р. населення Автономної Республіки Крим налічує 1974,2 тис. осіб, у тому числі 1242,7 тис. осіб - міське населення і 731,5 тис. осіб - сільське.

Різноманітність природних умов, значний обсяг природно-ресурсного потенціалу, багатство культурної спадщини, історичні традиції господарського освоєння та соціально-культурні пріоритети протягом багатьох років визначали рекреаційну спеціалізацію економіки Криму.

Площа Кримського півострова займає близько 4,5 відсотка площі України, де сконцентровано 29,6 відсотка всіх рекреаційних ресурсів держави, 10 відсотків - готельного фонду, 40 відсотків - оздоровниць.

Рекреаційний комплекс Автономної Республіки Крим є сукупністю пов'язаних між собою галузей та підприємств господарського комплексу, діяльність яких спрямована на задоволення потреб у санаторно-курортному лікуванні, реабілітації, оздоровленні та відпочинку громадян України, близького та далекого зарубіжжя, а також ефективного і раціонального використання природних, соціально-культурних і виробничо-економічних ресурсів регіону.

Проте значним стримуючим фактором у забезпеченні збалансованого розвитку Автономної Республіки Крим як курортної зони загальнодержавного та міжнародного значення є недостатня розвиненість інженерної та транспортної інфраструктури півострова, неефективне використання енергетичних ресурсів та відсутність цілісної інноваційної інфраструктури, орієнтованої на застосування енергозберігаючих проектів і технологій.

Крім того, залишається невирішеним питання щодо забезпечення належного електро- та газопостачання населення. Вироблення електроенергії на ТЕЦ, розміщених на території Автономної Республіки Крим, забезпечує менш як 15 відсотків загального споживання електроенергії по республіці.

Постачання електроенергії в Автономну Республіку Крим здійснюється магістральними високовольтними лініями електропередачі напругою 220/330 кВ через Перекопський перешийок і півострів Чонгар, 85 відсотків яких експлуатуються понад 30 років. Знос повітряних ліній напругою 0,4-35-110 кВ один з найвищих в Україні - 30 відсотків (середній по країні - 17 відсотків).

Рівень газифікації населених пунктів в Автономній Республіці Крим становить 46,6 відсотка при середньому по Україні. - 57,9 відсотка, у тому числі у містах - 57,4 відсотка (Україна - 73,8 відсотка), сільській місцевості - 24,6 відсотка (Україна - 27 відсотків).

Значною проблемою для регіону є незадовільний технічний стан об'єктів тепло- та водопостачання і водовідведення, полігонів твердих побутових відходів; низький рівень забезпеченості жителів централізованим водопостачанням, особливо в курортний сезон.

Стан більшості автомобільних доріг є незадовільним, що негативно впливає на безпеку руху та розвиток курортів і пов'язаної з ними інфраструктури.

Одним із проблемних питань, що негативно впливає на соціально-економічний розвиток Автономної Республіки Крим, є критичний фізичний знос парку трамвайних вагонів і тролейбусів, який становить майже 97 відсотків.

Загрозливого характеру набули зсувні та абразійні процеси, що впливають на стан берегової лінії. Тільки 11 відсотків Чорноморського узбережжя Криму захищені берегоукріплювальними спорудами.

Унаслідок зсувів щороку втрачається понад 150 гектарів цінної в рекреаційно-курортному відношенні берегової смуги. Під постійною загрозою перебувають численні санаторні комплекси, житлові будинки, інженерно-транспортні комунікації та споруди.

Не розв'язується проблема нераціонального та неефективного використання земель рекреаційного призначення і природних лікувальних ресурсів регіону. Мають місце порушення земельного законодавства та зловживання у сфері земельних відносин.

Потребує вирішення питання щодо розроблення схеми планування курортно-оздоровчих і рекреаційних територій узбережжя Чорного та Азовського морів.

На сьогодні не врегульовані питання щодо землекористування підприємствами, установами та організаціями, не визначені умови використання майна та земельних ділянок, які будуть приватизовані або передані у комунальну власність, з метою реалізації нових інвестиційних проектів у курортно-рекреаційній і туристичній сфері відповідно до затверджених планів розвитку окремих територій.

Потребують проведення капітального ремонту та реконструкції переважна більшість об'єктів навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, культури, а також історико-культурної спадщини.

Територіальна структура рекреаційного комплексу регіону, що склалася у 60 - 70 роках, залишається незмінною. Найбільш освоєною частиною півострова є територія Великої Ялти, де надається близько половини всього обсягу санаторно-курортних і туристських послуг. Водночас у багатьох районах Західного та Східного Криму розвинутий лише пляжний відпочинок, у гірських та передгірних районах переважно спортивний неорганізований туризм. Райони рівнинного Криму використовуються як території транзиту туристських потоків.

Практично не розвинутий зелений та етнографічний туризм. Історичні та архітектурні пам'ятки, які донедавна були надбанням Автономної Республіки Крим та приваблювали щороку десятки тисяч туристів, у тому числі іноземних, сьогодні перебувають у занепаді.

Велика кількість кримських оздоровниць змінила спеціалізацію, що призвело до втрати певних груп споживачів, неефективного використання існуючих природних лікувальних ресурсів.

На сьогодні недостатньо врегульоване питання поліпшення становища сімей, дітей, молоді та облаштування закладів, які надають відповідні соціальні послуги.

На території Автономної Республіки Крим існує ряд проблем нераціонального використання природних ресурсів, збереження унікальної флори і фауни та поліпшення екологічної ситуації. Зокрема, є потреба у здійсненні заходів з очищення прибережних територій та акваторії морів від боєприпасів, що залишилися з часів Великої Вітчизняної війни, та створення умов для безпечного освоєння прибережних територій, особливо у мм. Керчі та Євпаторії.

Мета Програми

Метою Програми є створення умов для збалансованого соціально-економічного, екологічного і культурного розвитку Автономної Республіки Крим на основі раціонального використання природних, трудових, виробничих, науково-технічних, інтелектуальних ресурсів, удосконалення соціальної, виробничої, транспортної, інженерної, екологічної інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та оздоровлення населення, збереження біологічного різноманіття та культурної спадщини.

Строк виконання Програми - 2007 - 2017 роки.

Пріоритети та основні завдання соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим

Пріоритетами соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим є:

розвиток інженерної та транспортної інфраструктури, у тому числі електроенергетики, теплоенергетики; водозабезпечення та газифікація населених пунктів; забезпечення енергоефективності та енергозбереження; розвиток автодорожньої інфраструктури, залізничного, морського, авіаційного та електротранспорту і зв'язку; забудова та інженерний захист територій;

реформування земельних відносин;

розвиток туристичної та курортної галузі;

розвиток соціальної сфери, зокрема освіти, охорони здоров'я, культури та охорони культурної спадщини, захист навколишнього природного середовища та техногенна безпека, поліпшення становища сімей, дітей, молоді, утвердження гендерної рівності.

Програмою передбачається виконання таких основних завдань:

створення сучасної системи енергетичного забезпечення шляхом будівництва та реконструкції ліній електропередачі, розвитку генеруючих потужностей;

газифікація населених пунктів та розвиток газодобувної галузі;

забезпечення розвитку пасажирського транспорту загального користування, будівництва та реконструкції автомобільних доріг; удосконалення транспортної інфраструктури, проведення ремонту залізничних колій і вокзалів; розвитку морського та авіаційного транспорту;

забезпечення збалансованого розвитку централізованого питного водопостачання та водовідведення, задоволення потреб споживачів у питній воді належної якості;

забезпечення реалізації державної політики енергоефективності та енергозбереження шляхом здійснення заходів із запровадження енергозберігаючих проектів та енергоефективних технологій і обладнання;

завершення розроблення схеми планування територій адміністративних районів Автономної Республіки Крим та схеми планування курортно-оздоровчих і рекреаційних територій узбережжя Чорного та Азовського морів з чітким визначенням меж земель оздоровчого та рекреаційного призначення природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, житлової забудови, розміщення промислово-комунальних об'єктів, історичних ареалів населених місць і зон охорони пам'яток;

забезпечення ефективної протидії небезпечним геологічним процесам, зокрема зсувам і обвалам на схилах морського узбережжя, шляхом проведення берегоукріплювальних та протизсувних робіт;

проведення інвентаризації земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного та іншого призначення; створення цифрових моделей кадастрових планів територій, прилеглих до узбережжя морів, із зазначенням на них результатів інвентаризації;

збереження та поліпшення родючості земель сільськогосподарського призначення шляхом встановлення системи крапельного зрошення та проведення робіт з вапнування кислих і гіпсування солонцюватих ґрунтів;

здійснення заходів з пошуку та очищення прибережних територій та акваторій морів від боєприпасів, що залишилися з часів Великої Вітчизняної війни;

забезпечення розвитку курортно-рекреаційної та туристичної галузі шляхом ефективного використання виробничих і природних лікувальних ресурсів у рекреаційній сфері, чіткого визначення статусу курортних територій державного та місцевого значення, визначення медичного профілю (спеціалізації) курортів, а також підвищення ефективності функціонування курортних закладів незалежно від форми власності;

збереження та забезпечення розвитку мережі природно-заповідного фонду;

збереження та реставрація, проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини державного та місцевого значення;

забезпечення реалізації права на навчання рідною мовою та створення належних умов навчально-виховного процесу шляхом будівництва загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів;

забезпечення розвитку культурної сфери регіону, збереження та зміцнення існуючої матеріально-технічної бази закладів культури, надання державної підтримки розвитку української мови та сприяння діяльності національно-культурних товариств, проведення робіт з реставрації, музеєфікації та ремонту об'єктів культурної спадщини;

забезпечення тимчасовим житлом дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом створення, облаштування та функціонування закладів, які надають відповідні соціальні послуги.

Шляхи і способи виконання Програми

Програма виконується шляхом:

здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади разом з відповідними органами місцевого самоврядування визначених Програмою заходів (додаються) в межах бюджетних призначень на відповідний рік;

реалізації затверджених в установленому порядку плану впровадження інновацій та інвестиційного плану виконання Програми, спрямованих на створення інноваційної моделі розвитку Автономної Республіки Крим і розв'язання пріоритетних проблем, що стримують розвиток регіону та реалізацію інвестиційних проектів з одночасним забезпеченням їх фінансування на засадах державно-приватного партнерства, державної підтримки та стимулювання залучення інвестицій в розвиток курортно-рекреаційної і туристичної сфери, інфраструктури, промислового та сільськогосподарського комплексів, надання державної підтримки на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансування заходів з виконання Програми здійснюватиметься, передусім, за рахунок коштів інвесторів, які залучаються для реалізації конкретних інвестиційних проектів, а також коштів державного бюджету, бюджетів Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, міжнародних фінансових організацій, інших джерел. Пріоритетним є формування фінансових джерел на основі державно-приватного партнерства.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідних для фінансування Програми протягом 2007 - 2017 років, становить 21789,6 млн. гривень, з них за рахунок державного бюджету - 4098,6 млн., бюджету Автономної Республіки Крим - 777,9 млн., місцевих бюджетів - 604,3 млн., з інших джерел - 16308,8 млн. гривень.

Очікувані результати

Виконання заходів Програми дасть змогу створити умови для забезпечення збалансованого соціально-економічного, екологічного, культурного розвитку Автономної Республіки Крим, значного підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону, зокрема у результаті створення сучасної інфраструктури, збереження та ефективного використання природних ресурсів, пам'яток історії і культури.

Здійснення заходів, визначених Програмою, забезпечить:

створення розвинутої інженерної та транспортної інфраструктури в регіоні;

збільшення пропускної спроможності магістральних ліній з 1250 до 1450 МВт; збільшення потужності теплоелектростанцій з 143 до 625 МВт; зниження нормативних і технологічних витрат до 14 відсотків; стабільну роботу енергосистеми Автономної Республіки Крим з урахуванням розвитку основних галузей економіки та потреб населення;

газифікацію населених пунктів Автономної Республіки Крим;

збільшення пропускної спроможності, підвищення рівня технічної категорії автомобільних доріг, досягнення безпечного руху автотранспорту, зниження кількості аварій та нещасних випадків на дорогах Автономної Республіки Крим;

створення та розвиток цілісної інноваційної інфраструктури, спрямованої на наближення показника енергоємності валового внутрішнього продукту до рівня розвинутих країн світу;

цілодобову подачу питної води споживачам не менше ніж у 90 відсотків населених пунктів; охоплення централізованим водовідведенням до 96 відсотків - у великих містах і до 50 відсотків - у сільській місцевості;

приведення в експлуатаційний стан берегоукріплювальних споруд;

інженерний захист узбережжя від негативної дії зсувних та абразійних процесів;

поліпшення стану меліорованих земель, підвищення урожайності зернових на 3 - 5 центнерів з гектара, збільшення обсягу виробництва зерна за цей період на 200 тис. тонн, кормових культур - на 40 центнерів з гектара, або на 240 тис. тонн, що дасть змогу забезпечити тваринництво кормами з метою підвищення забезпеченості населення республіки та відпочиваючих продуктами переробки рослинництва та тваринництва;

упорядкування забудови прибережних територій, збереження та раціональне використання унікальних природних та інших ресурсів морського берега Криму;

чітке визначення статусу курортних територій державного і місцевого значення;

визначення додаткових площ земель, що мають природні лікувальні властивості, з метою їх подальшого оздоровчого використання;

упорядкування земельних відносин; розроблення механізму оперативного надходження достовірної інформації про природний, господарський стан і правовий режим використання земель;

утилізацію твердих побутових відходів (1,2 млн. тонн), ліквідацію стихійних звалищ (близько 1 млн. тонн), сільських звалищ (близько 1 млн. тонн) та накопичених на полігонах відходів (60 млн. тонн);

надання соціальних послуг найбільш незахищеним категоріям населення, у тому числі тих, що проживають у віддалених районах сільської місцевості; поліпшення демографічної ситуації;

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, реалізацію прав дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейне виховання.

У регіоні буде сформовано сучасний високоефективний конкурентоспроможний санаторно-курортний і туристичний комплекс загальнодержавного і міжнародного значення.

Найбільший приріст місткості курортно-рекреаційних закладів очікується в Ялтинсько-Алуштинському (близько 30 відсотків загального приросту), Євпаторійському (25,8), Феодосійсько-Судацькому (21,8), Передгірному та Керченсько-Казантипському (15,7 відсотка) курортно-рекреаційних районах.

У результаті виконання заходів Програми очікується збільшення кількості туристів в Автономній Республіці Крим до 8 млн. осіб щороку та залучення у сферу туристичного та курортного бізнесу інвестиції у сумі близько 50 млн. доларів США на рік.

Соціальний ефект визначатиметься ступенем використання ресурсних можливостей Криму для збереження здоров'я нації, створення близько 100 тис. нових робочих місць та зменшення рівня безробіття.

 

ЗАХОДИ
із соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим на період до 2017 року

Найменування заходу 

Відповідальні за виконання 

Строк виконання, роки 

Орієнтовний обсяг фінансу-
вання,
тис. гривень 

У тому числі за рахунок 

Очікувані результати 

державного бюджету 

бюджету Автономної Республіки Крим 

місцевого бюджету 

інших джерел 

Розвиток інженерної та транспортної інфраструктури 

Електроенергетика 

1. Будівництво, реконструкція і модернізація магістральних ліній електропередачі напругою 220 - 330 кВ, зокрема: 

Мінпаливенерго
НЕК
"Укренерго" 

2007 - 2017 

820880 

  

  

  

820880 

збільшення пропускної спроможності на 200 МВт, зниження нормативних і технологічних витрат до 11 відсотків в електромережах 

спорудження пристрою подовжньої компенсації реактивного опору міжсистемної повітряної лінії напругою 330 кВ на підстанції "Джанкой" 

- " - 

2007 

59300 

  

  

  

59300 

  

переведення на напругу 330 кВ повітряних ліній (68 кілометрів) Сімферополь-Севастополь з розширенням підстанцій "Севастополь" та "Сімферополь" 

- " - 

2007 - 2009 

221580 

  

  

  

221580 

  

2007 

40000 

  

  

  

40000 

2008 

81580 

  

  

  

81580 

2009 

100000 

  

  

  

100000 

будівництво повітряних ліній напругою 330 кВ Західнокримська - Севастополь (100 кілометрів) 

Мінпаливенерго
НЕК
"Укренерго" 

2012 - 2014 

275000 

  

  

  

275000 

  

2012 

75000 

  

  

  

75000 

2013 

100000 

  

  

  

100000 

2014 

100000 

  

  

  

100000 

переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Феодосія (110 кілометрів) з розширенням підстанції "Феодосія" 

- " - 

2015 - 2017 

265000 

  

  

  

265000 

  

2015 

65000 

  

  

  

65000 

2016 

100000 

  

  

  

100000 

2017 

100000 

  

  

  

100000 

2. Будівництво, реконструкція і модернізація ліній електропередачі напругою 0,4 - 110 кВ, м. Алушта, селища міського типу Гаспра, Гурзуф, Коктебель, с. Оленівка Чорноморського району. Загальна довжина повітряних ліній та кількість одиниць підстанцій: повітряна лінія напругою 35 - 110 кВ - 1076 кілометрів, у тому числі 341 кілометр - будівництво нових мереж; повітряна лінія напругою 0,4 - 10 кВ - 385 кілометрів - будівництво нових мереж; 

Мінпаливенерго
НКРЕ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2017 

1703000 

  

  

  

1703000 

стабільне електропостачання споживачів, зниження нормативних і технологічних витрат до 14 відсотків 

2007 

134100 

  

  

  

134100 

2008 

274400 

  

  

  

274400 

2009 

183500 

  

  

  

183500 

2010 

222000 

  

  

  

222000 

2011 

157500 

  

  

  

157500 

2012 

187500 

  

  

  

187500 

2013 

128000 

  

  

  

128000 

2014 

114000 

  

  

  

114000 

2015 

98500 

  

  

  

98500 

2016 

106000 

  

  

  

106000 

2017 

97500 

  

  

  

97500 

будівництво нових трансформаторних підстанцій напругою 110 кВ - 4 одиниці та 35 кВ - 4 одиниці 

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Підвищення рівня генеруючої потужності теплоелектростанцій: Комиш-Бурунська (м. Керч) потужністю 230 МВт, Сімферопольська напругою 230 МВт, сакські теплові мережі напругою 20 МВт 

Мінпаливенерго
НКРЕ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2011 

1113000 

  

  

  

1113000 

збільшення потужності теплоелектро-
станцій на 480 МВт 

2008 

139000 

  

  

  

139000 

2009 

412000 

  

  

  

412000 

2010 

461000 

  

  

  

461000 

2011 

101000 

  

  

  

101000 

Разом 

  

  

3636880 

  

  

  

3636880 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

233400 

  

  

  

233400 

  

2008 

494980 

  

  

  

494980 

2009 

695500 

  

  

  

695500 

2010 

683000 

  

  

  

683000 

2011 

258500 

  

  

  

258500 

2012 

262500 

  

  

  

262500 

2013 

228000 

  

  

  

228000 

2014 

214000 

  

  

  

214000 

2015 

163500 

  

  

  

163500 

2016 

206000 

  

  

  

206000 

2017 

197500 

  

  

  

197500 

Газифікація 

4. Газифікація населених пунктів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
НАК
"Нафтогаз України"
Мінпаливенерго
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2017 

1188200 

796700 

121060 

88600 

181840 

будівництво газопроводів протяжністю 3423 кілометри 

2008 

186500 

102000 

19900 

21100 

43500 

2009 

155900 

115600 

11940 

10200 

18160 

2010 

187200 

143200 

15200 

17400 

11400 

2011 

163700 

117500 

12930 

16900 

16370 

2012 

113700 

85300 

9240 

6000 

13160 

2013 

106100 

75600 

8550 

5000 

16950 

2014 

86600 

53600 

10800 

5000 

17200 

2015 

69500 

41300 

10500 

3000 

14700 

2016 

59500 

31300 

11200 

2000 

15000 

2017 

59500 

31300 

10800 

2000 

15400 

5. Будівництво магістрального газопроводу м. Ялта - смт Форос - м. Севастополь 

Мінпаливенерго
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2009 

150000 

90000 

  

  

60000 

уведення в експлуатацію газопроводу протяжністю 91,2 кілометра 

2007 

42800 

42800 

  

  

30000 

2008 

77200 

47200 

  

  

30000 

2009 

30000 

  

  

  

  

6. Будівництво першої черги газопроводу-відводу до смт Зуя Білогірського району (у тому числі газорозподільної станції в с. Кленівка) 

- " - 

2008 

68000 

68000 

  

  

  

уведення в експлуатацію газопроводу протяжністю 34,7 кілометра 

7. Будівництво другої черги газопроводу середнього тиску смт Зуя - с. Мазанка - м. Сімферополь 

- " - 

2008 

18000 

18000 

  

  

  

уведення в експлуатацію газопроводу протяжністю 15 кілометрів 

8. Реконструкція Глібовського підземного сховища газу (Чорноморський район) 

- " - 

2008 - 2010 

650000 

  

  

  

650000 

збільшення обсягу підземного сховища газу до 3 млрд. куб. метрів 

2008 

120000 

  

  

  

120000 

2009 

250000 

  

  

  

250000 

2010 

280000 

  

  

  

280000 

9. Будівництво розвідних газопроводів, м. Євпаторія 

Мінпаливенерго
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінфін
Мінекономіки
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради 

2008 - 2013 

6600 

6300 

300 

  

  

поліпшення газопостачання міста 

2008 

1300 

1000 

300 

  

  

2009 

1100 

1100 

  

  

  

2012 

2100 

2100 

  

  

  

2013 

2100 

2100 

  

  

  

10. Будівництво розвідних газопроводів, м. Сімферополь 

Мінпаливенерго
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінфін
Мінекономіки
виконавчий комітет Сімферопольської міської ради 

2008 - 2009 

7800 

1000 

500 

6300 

  

поліпшення газопостачання міста 

2008 

2000 

  

500 

1500 

  

2009 

5800 

1000 

  

4800 

  

11. Будівництво розвідних газопроводів населених пунктів Великої Ялти 

Мінпаливенерго
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінфін
Мінекономіки
виконавчий комітет Ялтинської міської ради 

2008 - 2017 

62660 

16965 

  

705 

44990 

поліпшення газопостачання населених пунктів Великої Ялти 

2008 

22550 

13005 

  

705 

8840 

2009 

8260 

2900 

  

  

5360 

2010 

3560 

1060 

  

  

2500 

2011 

5470 

  

  

  

5470 

2012 

4500 

  

  

  

4500 

2013 

4500 

  

  

  

4500 

2014 

2500 

  

  

  

2500 

2015 

4500 

  

  

  

4500 

2016 

4500 

  

  

  

4500 

2017 

2320 

  

  

  

2320 

Разом 

  

  

  

  

  

  

  

  

у тому числі за роками: 

  

  

2151260 

996965 

121860 

95605 

936830 

  

2007 

42800 

42800 

  

  

  

2008 

495550 

249205 

20700 

23305 

202340 

2009 

451060 

120600 

11940 

15000 

303520 

2010 

470760 

144260 

15200 

17400 

293900 

2011 

169170 

117500 

12930 

16900 

21840 

2012 

120300 

87400 

9240 

6000 

17660 

2013 

112700 

77700 

8550 

5000 

21450 

2014 

89100 

53600 

10800 

5000 

19700 

2015 

74000 

41300 

10500 

3000 

19200 

2016 

64000 

31300 

11200 

2000 

19500 

2017 

61820 

31300 

10800 

2000 

17720 

Енергоефективність та енергозбереження*

12. Будівництво у м. Ялті сміттєсортувального заводу і котельні для утилізації відходів та виробництва палива для власних потреб 

НАЕР
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінжитло-
комунгосп
Мінрегіонбуд
Мінприроди
Мінпаливенерго
Мінфін 

2008 - 2009 

40077 

  

  

  

40077 

утилізація відходів 

2008 

20038,5 

  

  

  

20038,5 

2009 

20038,5 

  

  

  

20038,5 

____________
* Заходи зазначеного підрозділу фінансуються на конкурсних засадах за рахунок бюджетних коштів, передбачених на кредитування інвестиційних та інноваційних проектів. 

13. Спорудження на території Автономної Республіки Крим 10000 одиниць геліосистем для вироблення альтернативних видів енергії 

НАЕР
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінжитло-
комунгосп
Мінрегіонбуд
Мінпаливенерго
Мінфін 

2008 - 2011 

20000 

  

  

  

20000 

економія паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 1818,1 тис. тонн умовного палива на рік 

2008 

5000 

  

  

  

5000 

2009 

5000 

  

  

  

5000 

2010 

5000 

  

  

  

5000 

2011 

5000 

  

  

  

5000 

14. Реконструкція існуючих потужностей на двох свердловинах для промислового використання термальних вод (с. Передмістне Джанкойського району, с. Янтарне Красногвардійського району) 

НАЕР
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Держводгосп
Мінжитло-
комунгосп
Мінфін 

2009 - 2011 

6102 

  

  

  

6102 

проведення реконструкції потужностей для відновлення використання термальних вод, паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 1137 тонн умовного палива на рік 

2009 

2034 

  

  

  

2034 

2010 

2034 

  

  

  

2034 

2011 

2034 

  

  

  

2034 

15. Будівництво та монтаж біогазової установки для утилізації звалищного газу (м. Ялта) 

НАЕР
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінжитло-
комунгосп
Мінрегіонбуд
Мінприроди
Мінпаливенерго
Мінфін 

2008 - 2009 

2014 

  

  

  

2014 

запровадження виробництва біогазу 

2008 

1007 

  

  

  

1007 

2009 

1007 

  

  

  

1007 

16. Модернізація системи водозабезпечення м. Ялти з використанням міні-ГЕС шляхом будівництва комбінованої вітрової електроустановки та реконструкції міні-ГЕС на р. Учансу 

НАЕР
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінжитло-
комунгосп
Мінрегіонбуд
Держводгосп
Мінприроди
Мінпаливенерго
Мінфін 

2008 - 2011 

4024 

  

  

  

4024 

покращення водозабезпечення м. Ялти з одночасним розвитком ГЕС, економія паливно-енергетичних ресурсів в обсязі 1824 тонн умовного палива на рік 

2008 

1006 

  

  

  

1006 

2009 

1006 

  

  

  

1006 

2010 

1006 

  

  

  

1006 

2011 

1006 

  

  

  

1006 

Разом 

  

  

72217 

  

  

  

72217 

  

у тому числі за роками: 

 

2008 

27051,5 

 

 

 

27051,5 

 

2009 

29085,5 

  

  

  

29085,5 

2010 

8040 

  

  

  

8040 

2011 

8040 

  

  

  

8040 

Теплоенергетика 

17. Розроблення схем теплопостачання населених пунктів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад 

2007 - 2009 

5173 

  

2329,8 

2329,8 

513,4 

поліпшення якості теплопостачання, економія паливно-енергетичних ресурсів у межах 8 відсотків 

2007 

626 

  

282 

282 

62 

2008 

2988 

  

1345,3 

1345,3 

297,4 

2009 

1559 

  

702,5 

702,5 

154 

Разом  

  

  

5173 

  

2329,8 

2329,8 

513,4 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

626 

  

282 

282 

62 

  

2008 

2988 

  

1345,3 

1345,3 

297,4 

2009 

1559 

  

702,5 

702,5 

154 

Водозабезпечення 

18. Пункт втратив чинність

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Пункт втратив чинність

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Пункт втратив чинність

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Пункт втратив чинність

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Пункт втратив чинність

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Будівництво водосховища, м. Судак 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Держводгосп
Держземагентство
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 

19000 

19000 

  

  

  

будівництво водосховища обсягом 1,5 - 2 млн. куб. метрів для забезпечення безперебійного водопостачання населених пунктів Автономної Республіки Крим 

Разом 

  

  

2580620 

1371260 

439645 

414615 

355100 

  

у тому числі за роками: 

  

2008 

220770 

130180 

42550 

31090 

16950 

  

2009 

237900 

133130 

48350 

37870 

18550 

2010 

255033 

137013 

45110 

43896 

29014 

2011 

254834 

137013 

45055 

43898 

28868 

2012 

254733 

137014 

45055 

43796 

28868 

2013 

271470 

139382 

42705 

42813 

46570 

2014 

271470 

139382 

42705 

42813 

46570 

2015 

271470 

139382 

42705 

42813 

46570 

2016 

271470 

139382 

42705 

42813 

46570 

2017 

271470 

139382 

42705 

42813 

46570 

Розвиток автодорожньої інфраструктури 

24. Проведення реконструкції автомобільних доріг:
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта (відрізок 18,9 кілометра)
Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта та Ялта - Севастополь (відрізок 12 кілометрів)
Херсон - Джанкой - Феодосія - Керч (відрізок 67 кілометрів)
Сімферополь - Феодосія (відрізок 8,8 кілометра) 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2014 

404000 

  

  

  

404000 

збільшення пропускної спроможності зазначених автомобільних доріг забезпечення безпеки руху 

2008 

57800 

  

  

  

57800 

2009 

57700 

  

  

  

57700 

2010 

57700 

  

  

  

57700 

2011 

57700 

  

  

  

57700 

2012 

57700 

  

  

  

57700 

2013 

57700 

  

  

  

57700 

2014 

57700 

 

 

 

57700 

25. Здійснення першочергових заходів з інженерного захисту автомобільних доріг Харків - Сімферополь - Алушта - Ялта та Ялта - Севастополь 

- " - 

2007 - 2011 

390000 

  

  

  

390000 

забезпечення безпеки руху автомобільного транспорту, збільшення пропускної спроможності автомобільної дороги 

2007 

250000 

  

  

  

250000 

2008 

110000 

  

  

  

110000 

2009 

10000 

  

  

  

10000 

2010 

10000 

  

  

  

10000 

2011 

10000 

  

  

  

10000 

26. Проведення капітального ремонту автомобільних доріг:
Алушта - Судак-Феодосія на відрізку 62 - 64-й кілометр 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 

2775 

2775 

  

  

  

упорядкування дорожнього руху, поліпшення якості автомобільних доріг 

Сімферополь - Феодосія на відрізку 44 - 78-й кілометр 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Мінфін
Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2009 - 2016 

30800 

30800 

  

  

  

2009 

2820 

2820 

  

  

  

2010 

2820 

2820 

  

  

  

2011 

1560 

1560 

  

  

  

2012 

8000 

8000 

  

  

  

2013 

2000 

2000 

  

  

  

2014 

2200 

2200 

  

  

  

2015 

10000 

10000 

  

  

  

2016 

1400 

1400 

  

  

  

Грушівка - Судак на відрізку 1 - 20-й кілометр 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2013 

24510 

24510 

  

  

  

2008 

3800 

3800 

  

  

  

2009 

4000 

4000 

  

  

  

2010 

4000 

4000 

  

  

  

2011 

4040 

4040 

  

  

  

2012 

5000 

5000 

  

  

  

2013 

3670 

3670 

  

  

  

Алушта - Судак - Феодосія (Щебетовка - Курортне) на відрізку 1 - 4-й кілометр (м. Судак) 

- " - 

2009 - 2010 

3620 

3620 

  

  

  

2009 

620 

620 

  

  

  

2010 

3000 

3000 

  

  

  

Судак - Новий Світ на відрізку 1 - 5-й кілометр 

- " - 

2008 - 2011 

3083 

3083 

  

  

  

2008 

538 

538 

  

  

  

2009 

545 

545 

  

  

  

2010 

1000 

1000 

  

  

  

2011 

1000 

1000 

  

  

  

Алушта - Судак - Феодосія на відрізку до сіл Міжріччя - Ворон (на відрізку протяжністю 1,8 кілометра) 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2011 - 2017 

4400 

4400 

  

  

  

  

2011 

200 

200 

  

  

  

2012 

200 

200 

  

  

  

2013 

1500 

1500 

  

  

  

2014 

1000 

1000 

  

  

  

2015 

500 

500 

  

  

  

2016 

500 

500 

  

  

  

2017 

500 

500 

  

  

  

Судак - Мигдальне - Сонячна Долина (на відрізку протяжністю 17 кілометрів) 

- " - 

2013 - 2017 

12109 

12109 

  

  

  

  

2013 

109 

109 

  

  

  

2014 

3000 

3000 

  

  

  

2015 

3000 

3000 

  

  

  

2016 

3000 

3000 

  

  

  

2017 

3000 

3000 

  

  

  

Алушта - Судак - Феодосія на відрізку до сіл Морське - Громівка (на відрізку протяжністю 7 кілометрів) 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінфін
Мінекономіки 

2013 - 2017 

5600 

5600 

  

  

  

  

2013 

250 

250 

  

  

  

2014 

500 

500 

  

  

  

2015 

2000 

2000 

  

  

  

2016 

2000 

2000 

  

  

  

2017 

850 

850 

  

  

  

27. Будівництво об'їзної дороги в м. Судаку (на відрізку протяжністю 6 кілометрів) 

- " - 

2015 - 2017 

48000 

48000 

  

  

  

розвантаження основної автомобільної дороги та диверсифікація руху автотранспорту, поліпшення екологічного стану в центрі м. Судака 

2015 

16000 

16000 

  

  

  

2016 

16000 

16000 

  

  

  

2017 

16000 

16000 

  

  

  

28. Облаштування підпірних стін та огороджень автомобільної дороги Алушта - Судак - Феодосія 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінфін
Мінекономіки 

2008 - 2017 

10600 

10600 

  

  

  

підвищення рівня безпеки руху автотранспорту, зниження кількості аварій та нещасних випадків 

2008 

880 

880 

  

  

  

2009 

980 

980 

  

  

  

2010 

980 

980 

  

  

  

2011 

980 

980 

  

  

  

2012 

1080 

1080 

  

  

  

2013 

1080 

1080 

  

  

  

2014 

1080 

1080 

  

  

  

2015 

1180 

1180 

  

  

  

2016 

1180 

1180 

  

  

  

2017 

1180 

1180 

  

  

  

29. Будівництво об'їзної автомобільної дороги від шосе Євпаторійського до автомобільної дороги Сімферополь - Миколаївка (протяжністю 7,2 кілометра) 

Укравтодор
Мінтрансзв'язку
Мінфін
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Сімферопольської міської ради 

2008 - 2012 

158400 

110900 

47500 

  

  

поліпшення екологічного стану м. Сімферополя 

2008 

31680 

22180 

9500 

  

  

2009 

31680 

22180 

9500 

  

  

2010 

31680 

22180 

9500 

  

  

2011 

31680 

22180 

9500 

  

  

2012 

31680 

22180 

9500 

  

  

30. Будівництво об'їзної автомобільної дороги Гвардійське - (Сімферопольський район) Глибокий Яр (Бахчисарайський район) (протяжністю 48 кілометрів) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2010 

1300000 

  

  

  

1300000 

упорядкування дорожнього руху, зниження перевантаження транспортного руху в центрі м. Сімферополя 

2008 

400000 

  

  

  

400000 

2009 

400000 

  

  

  

400000 

2010 

500000 

  

  

  

500000 

31. Реконструкція об'їзної автомобільної дороги Мирний - Попівка (протяжністю 1,3 кілометра) та дороги по косі Південній (протяжністю 4,5 кілометра) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 

14500 

14500 

  

  

  

зниження руху вантажного транспорту з центру курортної зони смт Мирний 

Разом 

  

  

2412397 

270897 

47500 

  

2094000 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

250000 

  

  

  

250000 

  

2008 

621973 

44673 

9500 

  

567800 

2009 

508345 

31145 

9500 

  

467700 

2010 

611180 

33980 

9500 

  

567700 

2011 

107160 

29960 

9500 

  

67700 

2012 

103660 

36460 

9500 

  

57700 

2013 

66309 

8609 

  

  

57700 

2014 

65480 

7780 

  

  

57700 

2015 

32680 

32680 

  

  

  

2016 

24080 

24080 

  

  

  

2017 

21530 

21530 

  

  

  

Розвиток залізничного транспорту 

32. Проведення ремонту залізничних колій на території Автономної Республіки Крим 

Укрзалізниця
Мінтрансзв'язку 

2008 - 2017 

150000 

  

  

  

150000 

підвищення пропускної спроможності на 30 відсотків та доведення добового пропуску до 150 пар поїздів 

2008 

15000 

  

  

  

15000 

2009 

15000 

  

  

  

15000 

2010 

15000 

  

  

  

15000 

2011 

15000 

  

  

  

15000 

2012 

15000 

  

  

  

15000 

2013 

15000 

  

  

  

15000 

2014 

15000 

  

  

  

15000 

2015 

15000 

  

  

  

15000 

2016 

15000 

  

  

  

15000 

2017 

15000 

  

  

  

15000 

33. Проведення ремонту залізничних інженерних споруд 

Укрзалізниця
Мінтрансзв'язку 

2008 - 2017 

25000 

  

  

  

25000 

забезпечення безпеки руху поїздів 

2008 

2500 

  

  

  

2500 

2009 

2500 

  

  

  

2500 

2010 

2500 

  

  

  

2500 

2011 

2500 

  

  

  

2500 

2012 

2500 

  

  

  

2500 

2013 

2500 

  

  

  

2500 

2014 

2500 

  

  

  

2500 

2015 

2500 

  

  

  

2500 

2016 

2500 

  

  

  

2500 

2017 

2500 

  

  

  

2500 

34. Проведення реконструкції колійного господарства на станції Джанкой з будівництвом нового парку відправлення 

- " - 

2008 - 2012 

60500 

  

  

  

60500 

підвищення пропускної спроможності станції Джанкой на 30 відсотків 

2008 

12100 

  

  

  

12100 

2009 

12100 

  

  

  

12100 

2010 

12100 

  

  

  

12100 

2011 

12100 

  

  

  

12100 

2012 

12100 

  

  

  

12100 

35. Реконструкція колійного господарства станції Сімферополь та будівництво другої колії на перегоні Сімферополь - Чистеньке 

- " - 

2008 - 2012 

50000 

  

  

  

50000 

підвищення пропускної та перевізної спроможності станції Сімферополь на 30 відсотків 

2008 

10000 

  

  

  

10000 

2009 

10000 

  

  

  

10000 

2010 

10000 

  

  

  

10000 

2011 

10000 

  

  

  

10000 

2012 

10000 

  

  

  

10000 

Разом 

  

  

285500 

  

  

  

285500 

  

у тому числі за роками: 

  

2008 

39600 

  

  

  

39600 

  

2009 

39600 

  

  

  

39600 

2010 

39600 

  

  

  

39600 

2011 

39600 

  

  

  

39600 

2012 

39600 

  

  

  

39600 

2013 

17500 

  

  

  

17500 

2014 

17500 

  

  

  

17500 

2015 

17500 

  

  

  

17500 

2016 

17500 

  

  

  

17500 

2017 

17500 

  

  

  

17500 

Розвиток електротранспорту 

36. Відновлення технічного стану трамвайних вагонів, м. Євпаторія 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим Мінжитло-
комунгосп 

2007 - 2017 

32996,7 

29997 

  

  

2999,7 

збереження та розвиток екологічно чистого міського транспорту в м. Євпаторії 

2007 

1899,7 

1727 

  

  

172,7 

2008 

4099,7 

3727 

  

  

372,7 

2009 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2010 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2011 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2012 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2013 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2014 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2015 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2016 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

2017 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

37. Розвиток та будівництво інфраструктури другої черги тролейбусного руху, м. Керч 

- " - 

2007 - 2008 

2200 

  

  

  

2200 

забезпечення умов для перевезення більшої кількості жителів у м. Керчі 

2007 

700 

  

  

  

700 

2008 

1500 

  

  

  

1500 

38. Удосконалення інфраструктури гірської тролейбусної лінії Сімферополь - Алушта - Ялта 

- " - 

2007 - 2016 

5700,3 

  

  

  

5700,3 

підвищення рівня безпеки руху на гірській трасі тролейбусної лінії 

2007 

757,3 

  

  

  

757,3 

2008 

650 

  

  

  

650 

2009 

743 

  

  

  

743 

2010 

550 

  

  

  

550 

2011 

750 

  

  

  

750 

2012 

450 

  

  

  

450 

2013 

450 

  

  

  

450 

2014 

450 

  

  

  

450 

2015 

450 

  

  

  

450 

2016 

450 

  

  

  

450 

Разом 

  

  

40897 

29997 

  

  

10900 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

3357 

1727 

  

  

1630 

  

2008 

6249,7 

3727 

  

  

2522,7 

2009 

3742,7 

2727 

  

  

1015,7 

2010 

3549,7 

2727 

  

  

822,7 

2011 

3749,7 

2727 

  

  

1022,7 

2012 

3449,7 

2727 

  

  

722,7 

2013 

3449,7 

2727 

  

  

722,7 

2014 

3449,7 

2727 

  

  

722,7 

2015 

3449,7 

2727 

  

  

722,7 

2016 

3449,7 

2727 

  

  

722,7 

2017 

2999,7 

2727 

  

  

272,7 

Розвиток морського транспорту 

39. Реконструкція причалів N 1, 2, 3 державного підприємства Феодосійський морський торговельний порт (перша та друга черги) 

Мінтрансзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2009 

90000 

  

  

  

90000 

оновлення основних фондів, збільшення річного обсягу переробки вантажів на 500 тис. тонн 

2008  

45000 

  

  

  

45000 

2009 

45000 

  

  

  

45000 

40. Реконструкція пасажирського термінала державного підприємства Ялтинський морський торговельний порт 

- " - 

2009 - 2012 

180000 

  

  

  

180000 

створення належних умов для приймання та обслуговування круїзних суден 

2009 

45000 

  

  

  

45000 

2010 

45000 

  

  

  

45000 

2011 

45000 

  

  

  

45000 

2012 

45000 

  

  

  

45000 

41. Відбудова пірсів і створення безпечних стоянок у портових пунктах державного підприємства Ялтинський морський торговельний порт 

виконавчий комітет Ялтинської міської ради 

2009 - 2012 

20000 

  

  

  

20000 

створення належних умов для пасажирських перевезень 

2009 

5000 

  

  

  

5000 

2010 

5000 

  

  

  

5000 

2011 

5000 

  

  

  

5000 

2012 

5000 

  

  

  

5000 

Разом 

  

  

290000 

  

  

  

290000 

  

у тому числі за роками: 

  

2008 

45000 

  

  

  

45000 

  

2009 

95000 

  

  

  

95000 

2010 

50000 

  

  

  

50000 

2011 

50000 

  

  

  

50000 

2012 

50000 

  

  

  

50000 

Розвиток авіаційного транспорту 

42. Реконструкція республіканського підприємства "Міжнародний аеропорт "Сімферополь", зокрема заміна світлосигнального обладнання, злітно-посадкової смуги, магістрально-руліжної доріжки 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2014 

1350000 

  

  

  

1350000 

розширення аеровокзального комплексу, збільшення його пропускної спроможності 

2007 

2000 

  

  

  

2000 

2008 

130000 

  

  

  

130000 

2009 

130000 

  

  

  

130000 

2010 

132000 

  

  

  

132000 

2011 

264000 

  

  

  

264000 

2012 

264000 

  

  

  

264000 

2013 

264000 

  

  

  

264000 

2014 

164000 

  

  

  

164000 

Разом 

  

  

1350000 

  

  

  

1350000 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

2000 

  

  

  

2000 

  

2008 

130000 

  

  

  

130000 

2009 

130000 

  

  

  

130000 

2010 

132000 

  

  

  

132000 

2011 

264000 

  

  

  

264000 

2012 

264000 

  

  

  

264000 

2013 

264000 

  

  

  

264000 

2014 

164000 

  

  

  

164000 

Розвиток зв'язку 

43. Розроблення програми розвитку широкосмугового доступу з використанням технології асиметричної абонентської лінії 

ВАТ "Укртелеком"
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2009 

800 

  

  

  

800 

забезпечення доступу населення до Інтернет 

2008 

400 

  

  

  

400 

2009 

400 

  

  

  

400 

44. Забезпечення розвитку мережі місцевого телефонного зв'язку 

- " - 

2008 - 2009 

7800 

  

  

  

7800 

забезпечення населення засобами телефонного зв'язку 

2008 

3900 

  

  

  

3900 

2009 

3900 

  

  

  

3900 

45. Будівництво цифрових центральних станцій телефонного зв'язку у районних центрах 

- " - 

2008 - 2009 

3300 

  

  

  

3300 

забезпечення жителів сільських населених пунктів засобами телефонного зв'язку 

2008 

1650 

  

  

  

1650 

2009 

1650 

  

  

  

1650 

46. Заміна радіотелевізійного передавального обладнання (15 передавачів) державного підприємства радіотелевізійного передавального центру Автономної Республіки Крим 

Мінтрансзв'язку
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2012 

5500 

  

  

  

5500 

поліпшення якості телесигналів та економія енергоспоживання 

2008 

1100 

  

  

  

1100 

2009 

1100 

  

  

  

1100 

2010 

1100 

  

  

  

1100 

2011 

1100 

  

  

  

1100 

2012 

1100 

  

  

  

1100 

47. Проведення капітального ремонту будівель Кримської дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта":
Феодосійського центру поштового зв'язку N 5;
Сімеїзького відділення поштового зв'язку - Ялтинського центру поштового зв'язку N 3;
Керченського центру поштового зв'язку N 6;
Сімферопольського поштамту - центру поштового зв'язку N 1;
Красногвардійського центру поштового зв'язку N 4 

Мінтрансзв'язку
Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта"
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2011 

5750 

  

  

  

5750 

створення належних умов для забезпечення громадян якісним поштовим зв'язком 

2007 

1500 

  

  

  

1500 

2008 

1000 

  

  

  

1000 

2009 

1050 

  

  

  

1050 

2010 

1100 

  

  

  

1100 

2011 

1100 

  

  

  

1100 

48. Забезпечення технічного переоснащення та оновлення 314 операційних об'єктів поштового зв'язку, автоматизація 87 робочих місць та оновлення парку технологічного автотранспорту 

- " - 

2008 - 2017 

12600 

  

  

  

12600 

прискорення обробки та доставки поштових відправлень 

2008 

800 

  

  

  

800 

2009 

800 

  

  

  

800 

2010 

1250 

  

  

  

1250 

2011 

1300 

  

  

  

1300 

2012 

1350 

  

  

  

1350 

2013 

1350 

  

  

  

1350 

2014 

1400 

  

  

  

1400 

2015 

1400 

  

  

  

1400 

2016 

1450 

  

  

  

1450 

2017 

1500 

  

  

  

1500 

49. Упровадження сучасних телекомунікаційних технологій, зокрема безпровідного широкосмугового доступу до Інтернет, м. Ялта 

ВАТ "Укртелеком" Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2017 

200 

  

  

  

200 

забезпечення безпровідного доступу до Інтернет у публічних місцях на узбережжі Криму (готелях, кафе, ресторанах, виставкових залах тощо) 

2008 

20 

  

  

  

20 

2009 

20 

  

  

  

20 

2010 

20 

  

  

  

20 

2011 

20 

  

  

  

20 

2012 

20 

  

  

  

20 

2013 

20 

  

  

  

20 

2014 

20 

  

  

  

20 

2015 

20 

  

  

  

20 

2016 

20 

  

  

  

20 

2017 

20 

  

  

  

20 

Разом  

  

  

35950 

  

  

  

35950 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

1500 

  

  

  

1500 

  

2008 

8870 

  

  

  

8870 

2009 

8920 

  

  

  

8920 

2010 

3470 

  

  

  

3470 

2011 

3520 

  

  

  

3520 

2012 

2470 

  

  

  

2470 

2013 

1370 

  

  

  

1370 

2014 

1420 

  

  

  

1420 

2015 

1420 

  

  

  

1420 

2016 

1470 

  

  

  

1470 

2017 

1520 

  

  

  

1520 

Забудова територій 

50. Розроблення, погодження та затвердження схем планування територій адміністративних районів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
райдержадміністрації 

2008 - 2011 

6500 

  

4550 

1950 

  

упорядкування забудови територій 

2008 

1625 

  

1137,5 

487,5 

  

2009 

1625 

  

1137,5 

487,5 

  

2010 

1625 

  

1137,5 

487,5 

  

2011 

1625 

  

1137,5 

487,5 

  

51. Розроблення територіальних норм містобудування "Планування і забудова прибережних територій Автономної Республіки Крим" 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2009 

300 

  

300 

  

  

удосконалення нормативної бази 

52. Розроблення, погодження та затвердження схеми планування курортно-оздоровчих і рекреаційних територій узбережжя Чорного та Азовського морів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 

800 

  

800 

  

  

упорядкування забудови прибережних територій, збереження та раціональне використання унікальних природних ресурсів 

53. Проведення оцінки стану сейсмічної стійкості будівель і споруд різного призначення на прибережних територіях 

- " - 

2008 - 2012 

4500 

4500 

  

  

  

оцінка сейсмічного ризику територій Південного берега Криму 

2008 

900 

900 

  

  

  

2009 

900 

900 

  

  

  

2010 

900 

900 

  

  

  

2011 

900 

900 

  

  

  

2012 

900 

900 

  

  

  

54. Розроблення проектів детального планування забудови та комплексної схеми інженерного забезпечення мм. Ялти та Алупки, селищ міського типу Гурзуфа, Масандри, Лівадії, Гаспри, Кореїза, Сімеїза, Фороса 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим виконавчий комітет Ялтинської міської ради 

2008 - 2011 

10500 

  

  

3000 

7500 

упорядкування забудови зазначених населених пунктів 

2008 

6000 

  

  

3000 

3000 

2009 

1500 

  

  

  

1500 

2010 

1500 

  

  

  

1500 

2011 

1500 

  

  

  

1500 

55. Розроблення проектів регенерації та збереження історичних зон мм. Ялти та Алупки, селищ міського типу Гурзуфа, Масандри, Лівадії, Гаспри, Кореїза, Сімеїза, Фороса 

- " - 

2008 - 2010 

4000 

4000 

  

  

  

упорядкування забудови зазначених населених пунктів 

2008 

3000 

3000 

  

  

  

2009 

500 

500 

  

  

  

2010 

500 

500 

  

  

  

56. Розроблення і затвердження правил забудови території мм. Ялти та Алупки, селищ міського типу Гурзуфа, Масандри, Лівадії, Гаспри, Кореїза, Сімеїза 

виконавчий комітет Ялтинської міської ради
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2010 

1200 

  

  

1200 

  

упорядкування забудови зазначених населених пунктів 

2008 

600 

  

  

600 

  

2009 

300 

  

  

300 

  

2010 

300 

  

  

300 

  

57. Розроблення і затвердження генеральних планів населених пунктів Сімферопольського району: селищ Молодіжне, Айкаван, сіл Мирне, Чистеньке, Левадки, Фонтани, Трудове, Строгонівка, Добре, Зарічне, Перевальне, Піонерське, Укромне 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Сімферопольська райдерж-
адміністрація
виконавчі комітети селищних та сільських рад 

2008 

2479 

  

1239,5 

1239,5 

  

забезпечення розширення меж населених пунктів з метою виділення земельних ділянок для будівництва житла 

Разом 

  

  

30279 

8500 

6889,5 

7389,5 

7500 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

800 

  

800 

  

  

  

2008 

14604 

3900 

2377 

5327 

3000 

2009 

5125 

1400 

1437,5 

787,5 

1500 

2010 

4825 

1400 

1137,5 

787,5 

1500 

2011 

4025 

900 

1137,5 

487,5 

1500 

2012 

900 

900 

  

  

  

Інженерний захист територій 

58. Проведення першочергових робіт з інженерного захисту території Автономної Республіки Крим від зсувних і абразійних процесів, підтоплень і паводків, зокрема: 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2007 - 2012 

872762,5 

636528,5 

8314 

25820 

202100 

захист території Автономної Республіки Крим від зсувних і абразійних процесів; підтоплень і паводків 

2007 

23042,5 

20153,5 

889 

  

2000 

2008 

155505 

114025 

1300 

6180 

34000 

2009 

268530 

206950 

2000 

6880 

52700 

2010 

213580 

149500 

2000 

6380 

55700 

2011 

207105 

142300 

2125 

5980 

56700 

2012 

5000 

3600 

  

400 

1000 

розроблення схеми інженерного захисту території Автономної Республіки Крим від зсувних та абразійних процесів 

- " - 

2008 - 2009 

480 

480 

  

  

  

одержання регламентуючого документа з питань районування, проектування, технології будівництва та експлуатації протизсувних берегоукріплювальних споруд 

2008 

280 

280 

  

  

  

2009 

200 

200 

  

  

  

проведення протиаварійних робіт з інженерного захисту території Лівадійського палацово-паркового комплексу 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2009 

65000 

65000 

  

  

  

будівництво протизсувних споруд і реконструкція берегоукріплювальних споруд для збереження історико-
архітектурної пам'ятки 

2008 

25000 

25000 

  

  

  

2009 

40000 

40000 

  

  

  

проектування та будівництво споруд інженерного захисту території Воронцовського палацу в м. Алупці 

- " - 

2008 - 2011 

55000 

55000 

  

  

  

збереження історико-
архітектурної пам'ятки 

2008 

3000 

3000 

  

  

  

2009 

15000 

15000 

  

  

  

2010 

12000 

12000 

  

  

  

2011 

25000 

25000 

  

  

  

здійснення протизсувних заходів на Сімеїзьких каналізаційних очисних спорудах 

- " - 

2008 - 2010 

14300 

14300 

  

  

  

запобігання аварійним викидам неочищених стоків в море 

2008 

4300 

4300 

  

  

  

2009 

5000 

5000 

  

  

  

2010 

5000 

5000 

  

  

  

проектування та будівництво протизсувних споруд промзони на горі Дарсан 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2011 

17500 

5000 

  

1500 

11000 

захист територій, будинків і споруд від зсувних деформацій 

2008 

500 

  

  

500 

  

2009 

4000 

1000 

  

  

3000 

2010 

6500 

2000 

  

500 

4000 

2011 

6500 

2000 

  

500 

4000 

здійснення інженерного захисту (протизсувні заходи) об'єктів соціальне-культурного та побутового призначення і житлової забудови м. Ялти 

- " - 

2008 - 2011 

5700 

3500 

1000 

1200 

  

запобігання руйнуванню житлових будинків і об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2008 

400 

  

  

400 

  

2009 

1900 

1000 

500 

400 

  

2010 

1900 

1000 

500 

400 

  

2011 

1500 

1500 

  

  

  

реконструкція берегоукріплювальних споруд пляжної зони смт Кореїз (м. Ялта) 

- " - 

2007 - 2008 

34993,5 

34993,5 

  

  

  

запобігання руйнуванню житлових будинків і об'єктів соціально-культурного та побутового призначення 

2007 

16693,5 

16693,5 

  

  

  

2008 

18300 

18300 

  

  

  

проектування та будівництво протизсувних і берегоукріплювальних споруд Міжнародного дитячого центру "Артек" 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2011 

62500 

62500 

  

  

  

збереження територій будинків і споруд дитячої оздоровниці міжнародного значення 

2008 

2500 

2500 

  

  

  

2009 

20000 

20000 

  

  

  

2010 

20000 

20000 

  

  

  

2011 

20000 

20000 

  

  

  

реконструкція і капітальний ремонт берегоукріплювальних споруд Великої Ялти 

- " - 

2008 - 2011 

14000 

4000 

2000 

2500 

5500 

збереження пляжної зони і захист узбережжя від абразії 

2008 

400 

  

  

400 

  

2009 

4700 

2000 

500 

700 

1500 

2010 

4700 

2000 

500 

700 

1500 

2011 

4200 

  

1000 

700 

2500 

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд м. Євпаторії 

- " - 

2008 - 2011 

129000 

45000 

  

4000 

80000 

збереження і розширення пляжної зони та захист узбережжя від розмиву 

2008 

21000 

  

  

1000 

20000 

2009 

36000 

15000 

  

1000 

20000 

2010 

36000 

15000 

  

1000 

20000 

2011 

36000 

15000 

  

1000 

20000 

здійснення комплексу заходів щодо запобігання підтопленню територій мм. Євпаторії, Сак і сіл Сакського району 

  

2007 - 2011 

43469 

42455 

1014 

  

  

запобігання підтопленню територій мм. Євпаторії, Сак і сіл Сакського району 

2007 

4349 

3460 

889 

  

  

2008 

9095 

9095 

  

  

  

2009 

10000 

10000 

  

  

  

2010 

10000 

10000 

  

  

  

2011 

10025 

9900 

125 

  

  

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд Сакського пересипу 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2011 

37200 

15000 

4200 

  

18000 

збереження та розширення пляжної зони і захист узбережжя від розмиву 

2007 

2000 

  

  

  

2000 

2008 

5200 

  

1200 

  

4000 

2009 

10000 

5000 

1000 

  

4000 

2010 

10000 

5000 

1000 

  

4000 

5011 

10000 

5000 

1000 

  

4000 

виконання протизсувних заходів в селищах міського типу Коктебель, Щебетовка, с. Виноградне (м. Феодосія) 

- " - 

2008 - 2011 

5600 

4800 

  

800 

  

збереження житлового фонду 

2008 

500 

  

  

500 

  

2009 

1100 

800 

  

300 

  

2010 

1000 

1000 

  

  

  

2011 

3000 

3000 

  

  

  

здійснення протизсувних заходів на території Вірменської церкви і Музею старожитностей у м. Феодосії 

- " - 

2009 - 2011 

4500 

4500 

  

  

  

збереження пам'яток історії та архітектури 

2009 

500 

500 

  

  

  

2010 

2000 

2000 

  

  

  

2011 

2000 

2000 

  

  

  

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд Набережної десантників, спортивної бази "Динамо" в м. Феодосії, в селищах міського типу Коктебель та Орджонікідзе 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2011 

17000 

16000 

  

1000 

  

збереження узбережжя моря від абразії 

2008 

4200 

4000 

  

200 

  

2009 

4200 

4000 

  

200 

  

2010 

4300 

4000 

  

300 

  

2011 

4300 

4000 

  

300 

  

проектування та будівництво протизсувних та берегоукріплювальних споруд на території Феодосійської міської ради 

- " - 

2008 - 2011 

15120 

6000 

  

320 

8800 

збереження житлового фонду та інших будинків і споруд 

2008 

3780 

1500 

  

80 

2200 

2009 

3780 

1500 

  

80 

2200 

2010 

3780 

1500 

  

80 

2200 

2011 

3780 

1500 

  

80 

2200 

будівництво протизсувних споруд з метою захисту схилу гори Мітридат у м. Керчі 

- " - 

2008 - 2010 

3100 

3000 

100 

  

  

збереження житлової забудови і пам'яток архітектури 

2008 

100 

  

100 

  

  

2009 

1500 

1500 

  

  

  

2010 

1500 

1500 

  

  

  

проектування та будівництво протизсувних та берегоукріплювальних споруд дитячого оздоровчого табору "Чайка", м. Керч 

- " - 

2009 - 2011 

6800 

6000 

  

800 

  

збереження будівель соціально-культурного та побутового призначення 

2009 

800 

  

  

800 

  

2010 

3000 

3000 

  

  

  

2011 

3000 

3000 

  

  

  

проектування та будівництво протизсувних та берегоукріплювальних споруд Аршинцевської коси, м. Керч 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2011 

33800 

33800 

  

  

  

збереження с. Аршинцеве від абразійних процесів 

2008 

6800 

6800 

  

  

  

2009 

9000 

9000 

  

  

  

2010 

9000 

9000 

  

  

  

2011 

9000 

9000 

  

  

  

проектування та будівництво берегоукріплювальних споруд в с-щі Ельтиген, м. Керч 

- " - 

2008 - 2011 

36000 

21000 

  

  

15000 

збереження забудованої території 

2008 

3000 

3000 

  

  

  

2009 

11000 

6000 

  

  

5000 

2010 

11000 

6000 

  

  

5000 

2011 

11000 

6000 

  

  

5000 

проектування та будівництво протизсувних споруд на території мікрорайону Мар'їне, м. Сімферополь 

- " - 

2008 - 2011 

35000 

27800 

  

7200 

  

збереження житлового фонду, облаштованість території 

2008 

1200 

  

  

1200 

  

2009 

11000 

9000 

  

2000 

  

2010 

11800 

9800 

  

2000 

  

2011 

11000 

9000 

  

2000 

  

реконструкція і ремонтно-відновлювальні роботи на берегоукріплювальних спорудах, розташованих у районі балки Сатера, м. Алушта 

- " - 

2009 - 2011 

37000 

14000 

  

  

23000 

збереження узбережжя протяжністю 1,4 кілометра 

2009 

10000 

3000 

  

  

7000 

2010 

13500 

5500 

  

  

8000 

2011 

13500 

5500 

  

  

8000 

проектування та будівництво протизсувних споруд в с. Ізобільне, м. Алушта 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим виконавчі комітети міських рад райдерж-
адміністрації
Мінекономіки
Мінрегіонбуд
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2010 

1900 

1900 

  

  

  

збереження території, що забудовується 

2008 

400 

400 

  

  

  

2009 

700 

700 

  

  

  

2010 

800 

800 

  

  

  

закріплення русла р. Ускут і будівництво моста у с. Привітне, м. Алушта 

- " - 

2008 - 2009 

1500 

1500 

  

  

  

захист від підтоплення, облаштування моста 

2008 

500 

500 

  

  

  

2009 

1000 

1000 

  

  

  

здійснення протипаводкових заходів на річках Альма, Бельбек, Кача 

- " - 

2008 - 2011 

19000 

19000 

  

  

  

збереження житлової забудови від руйнування 

2008 

4500 

4500 

  

  

  

2009 

4500 

4500 

  

  

  

2010 

4500 

4500 

  

  

  

2011 

5500 

5500 

  

  

  

відбудова морських берегоукріплювальних гідротехнічних споруд в с. Піщане Бахчисарайського району 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінжитло-
комунгосп 

2008 

15000 

15000 

  

  

  

приведення в належний експлуатаційний стан берего-
укріплювальних споруд протяжністю 6 кілометрів 

забезпечення інженерного захисту узбережжя від зсувних та абразійних процесів, зокрема: 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2010 

45000 

45000 

  

  

  

створення сприятливих умов для раціонального використання територій 
курортно-оздоровчого і рекреаційного призначення 

захист узбережжя с. Морське, (м. Судак); 

  

2008 

5000 

5000 

  

  

  

2009 

15000 

15000 

  

  

  

підсипання штучних пляжів берегоукріплювальних споруд щебенем 

  

2009 

15000 

15000 

  

  

  

  

2010 

10000 

10000 

  

  

  

здійснення інженерного захисту берегів озер Мойнаки і Сасик-Сиваш у м. Євпаторії 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2012 

25000 

18000 

  

2000 

5000 

відновлення сольового балансу озер Мойнаки і Сасик-Сиваш та забезпечення захисту озер від підтоплення 

2008 

5000 

3600 

  

400 

1000 

2009 

5000 

3600 

  

400 

1000 

2010 

5000 

3600 

  

400 

1000 

2011 

5000 

3600 

  

400 

1000 

2012 

5000 

3600 

  

400 

1000 

проектування та будівництво споруд інженерного захисту територій населених пунктів Джанкойського району, що зазнають підтоплення і перебувають в зоні впливу зрошувальних систем 

- " - 

2008 - 2011 

43000 

18000 

  

  

25000 

збереження житлової забудови від руйнування внаслідок підтоплення 

2008 

8500 

3500 

  

  

5000 

2009 

10500 

4500 

  

  

6000 

2010 

11500 

4500 

  

  

7000 

2011 

12500 

5500 

  

  

7000 

проектування та будівництво протизсувних та берегоукріплювальних споруд в смт Миколаївка Сімферопольського району 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2011 

21300 

6000 

  

4500 

10800 

захист узбережжя від абразії і збереження пляжної зони протяжністю 3200 метрів 

2008 

3300 

  

  

1500 

1800 

2009 

6000 

2000 

  

1000 

3000 

2010 

6000 

2000 

  

1000 

3000 

2011 

6000 

2000 

  

1000 

3000 

проектування та будівництво протизсувних споруд в селах Добре і Перевальне Сімферопольського району 

- " - 

2008 - 2011 

4700 

4700 

  

  

  

збереження житлового фонду 

2008 

350 

350 

  

  

  

2009 

1550 

1550 

  

  

  

2010 

1200 

1200 

  

  

  

2011 

1600 

1600 

  

  

  

захист від підтоплення територій: 

- " - 

2008 - 2011 

12000 

12000 

  

  

  

захист від підтоплення територій міст і сіл 

2008 

2100 

2100 

  

  

  

2009 

3600 

3600 

  

  

  

2010 

3600 

3600 

  

  

  

2011 

2700 

2700 

  

  

  

м. Армянськ 

- " - 

2008 - 2011 

3300 

3300 

  

  

  

  

2008 

600 

600 

  

  

  

2009 

900 

900 

  

  

  

2010 

900 

900 

  

  

  

2011 

900 

900 

  

  

  

м. Красноперекопськ 

- " - 

2008 - 2011 

6300 

6300 

  

  

  

  

2008 

900 

900 

  

  

  

2009 

1800 

1800 

  

  

  

2010 

1800 

1800 

  

  

  

2011 

1800 

1800 

  

  

  

с. Приозерне Ленінського району 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради
Мінжитло-
комунгосп 

2008 - 2010 

1600 

1600 

  

  

  

  

2008 

400 

400 

  

  

  

2009 

600 

600 

  

  

  

2010 

600 

600 

  

  

  

с. Дмитрівка Совєтського району 

- " - 

2008 - 2010 

800 

800 

  

  

  

  

2008 

200 

200 

  

  

  

2009 

300 

300 

  

  

  

2010 

300 

300 

  

  

  

будівництво берегозахисних споруд пересипу озера Богайли в с. Фрунзе Сакського району 

- " - 

2008 - 2010 

4800 

4800 

  

  

  

збереження пересипу від розмиву і поліпшення рекреаційної зони 

  

2008 

800 

800 

  

  

  

  

2009 

2000 

2000 

  

  

  

  

2010 

2000 

2000 

  

  

  

протизсувні заходи в районі автомобільної дороги Судак - Новий Світ 

- " - 

2008 - 2010 

6500 

6500 

  

  

  

збереження автомобільної дороги і схилу в районі гори Сокіл 

2008 

500 

500 

  

  

  

2009 

4000 

4000 

  

  

  

2010 

2000 

2000 

  

  

  

59. Здійснення комплексу заходів з метою укріплення острова Коса -Тузла 

Мінекономіки
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2011 

113133,8 

113133,8 

  

  

  

забезпечення збереження острова Коса -Тузла шляхом будівництва берегоукріплювальних споруд протяжністю 2,26 кілометра 

2008 

30000 

30000 

  

  

  

2009 

32113,8 

32113,8 

  

  

  

2010 

31020 

31020 

  

  

  

2011 

20000 

20000 

  

  

  

Разом 

  

  

985896,3 

749662,3 

8314 

25820 

202100 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

23042,5 

20153,5 

889 

  

2000 

  

2008 

185505 

144025 

1300 

6180 

34000 

2009 

300643,8 

239063,8 

2000 

6880 

52700 

2010 

244600 

180520 

2000 

6380 

55700 

2011 

227105 

162300 

2125 

5980 

56700 

2012 

5000 

3600 

  

400 

1000 

Усього за розділом 

  

  

13877069,3 

3427281,3 

626538,3 

545759,3 

9277490,4 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

602525,5 

64680,5 

1971 

282 

535592 

  

2008 

2293141,2 

575710 

77272,3 

67247,3 

1572411,6 

2009 

2461481 

528065,8 

74430 

61240 

1798245,2 

2010 

2506057,7 

499900 

72947,5 

68463,5 

1864746,7 

2011 

1389703,7 

450400 

70747,5 

67265,5 

801290,7 

2012 

1106612,7 

268101 

63795 

50196 

724520,7 

2013 

964798,7 

228418 

51255 

47813 

637312,7 

2014 

826419,7 

203489 

53505 

47813 

521612,7 

2015 

564019,7 

216089 

53205 

45813 

248912,7 

2016 

587969,7 

197489 

53905 

44813 

291762,7 

2017 

574339,7 

194939 

53505 

44813 

281082,7 

Земельні відносини 

60. Придбання, матеріалів космозйомки території Автономної Республіки Крим площею 2430,8 гектара 

Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2010 

9000 

9000 

  

  

  

забезпечення матеріалами для виготовлення ортофотопланів 

2008 

3000 

3000 

  

  

  

2009 

3000 

3000 

  

  

  

2010 

3000 

3000 

  

  

  

61. Виготовлення ортофотопланів території Автономної Республіки Крим та розроблення на їх основі кадастрових планів земель, прилеглих до узбережжя морів, на площі 300 тис. гектарів 

- " - 

2007 - 2010 

6200 

1110 

5090 

  

  

забезпечення органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформаційними матеріалами щодо кількості землекористувачів, меж та площ земельних ділянок для подальшого ефективного їх використання 

2007 

1000 

1000 

  

  

  

2008 

1810 

110 

1700 

  

  

2009 

1700 

  

1700 

  

  

2010 

1690 

  

1690 

  

  

62. Створення цифрових моделей кадастрових планів територій, прилеглих до узбережжя морів 

Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2010 

2000 

2000 

  

  

  

упровадження механізму швидкого і високоякісного надходження оперативної інформації про природний, господарський стан і правовий режим використання земель 

2007 

1000 

1000 

  

  

  

2008 

400 

400 

  

  

  

2009 

400 

400 

  

  

  

2010 

200 

200 

  

  

  

63. Виготовлення ортофотопланів території площею 2430,8 тис. гектарів та на їх основі кадастрових планів 

- " - 

2011 - 2016 

13170 

6585 

3292,5 

3292,5 

  

забезпечення органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформаційними матеріалами щодо кількості землекористувачів, меж та площ земельних ділянок для їх подальшого ефективного використання 

2011 

2500 

1250 

625 

625 

  

2012 

2500 

1250 

625 

625 

  

2013 

2500 

1250 

625 

625 

  

2014 

2500 

1250 

625 

625 

  

2015 

2500 

1250 

625 

625 

  

2016 

670 

335 

167,5 

167,5 

  

64. Проведення інвентаризації земель Автономної Республіки Крим 

Держземагентство
МОЗ
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2010 

25630 

8600 

8600 

  

8430 

забезпечення прозорості земельних відносин в Автономній Республіці Крим 

2007 

6164 

1904 

2150 

  

2110 

2008 

6560 

2300 

2150 

  

2110 

2009 

6560 

2300 

2150 

  

2110 

2010 

6346 

2096 

2150 

  

2100 

65. Створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру 

Держземагентство
МОЗ
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2012 

23000 

23000 

  

  

  

забезпечення прозорості земельних відносин в Автономній Республіці Крим 

2007 

400 

400 

  

  

  

2008 

4600 

4600 

  

  

  

2009 

4600 

4600 

  

  

  

2010 

4600 

4600 

  

  

  

2011 

4600 

4600 

  

  

  

2012 

4200 

4200 

  

  

  

66. Проведення робіт з розмежування земель державної та комунальної власності 

- " - 

2007 - 2008 

18579,2 

6085,1 

  

12494,1 

  

створення умов для управління землями, здійснення екологічних заходів 

2007 

6458,5 

2158,5 

  

4300 

  

2008 

12120,7 

3926,6 

  

8194,1 

  

67. Установлення межі 11 населених пунктів:
с. Табачне Бахчисарайського району, сіл Єрофєєве, Войкове, Бондаренкове і Курортне, с-ща Єгорове Ленінського району, сіл Оріхове, Михайлівка і Чоботарка Сакського району, с. Громівка (м. Судак), смт Санаторне (м. Ялта) 

Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад 

2007 - 2008 

64 

  

  

64 

  

визначення достовірних меж населених пунктів 

2007 

36,9 

  

  

36,9 

  

2008 

27,1 

  

  

27,1 

  

68. Розроблення проектів землеустрою щодо зміни меж 13 населених пунктів Сімферопольського району:
селищ Молодіжне і Айкаван, сіл Мирне, Чистеньке, Левадки, Фонтани, Трудове, Строгонівка, Добре, Зарічне, Перевальне, Піонерське і Укромне 

Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських, селищних та сільських рад 

2008 

387 

129 

129 

129 

  

створення умов для надання громадянам земельних ділянок для будівництва житла 

69. Проведення нормативно-грошової оцінки земель 948 населених пунктів на площі 111,5 тис. гектарів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети селищних та сільських рад
Держземагентство 

2008 - 2013 

11094,1 

  

  

11094,1 

  

створення умов для ефективного розвитку земельних відносин 

2008 

1258,7 

  

  

1258,7 

  

2009 

2000 

  

  

2000 

  

2010 

3200 

  

  

3200 

  

2011 

2041,3 

  

  

2041,3 

  

2012 

1200 

  

  

1200 

  

2013 

1394,1 

  

  

1394,1 

  

70. Проведення нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами всіх населених пунктів на площі 631 тис. гектарів 

Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2013 

8830 

5100 

3730 

  

  

оптимізація надходжень податків до державного та місцевих бюджетів 

2007 

41,4 

41,4 

  

  

  

2008 

950 

450 

500 

  

  

2009 

1515 

1000 

515 

  

  

2010 

1465 

950 

515 

  

  

2011 

1500 

750 

750 

  

  

2012 

1458,6 

958,6 

500 

  

  

2013 

1900 

950 

950 

  

  

71. Створення захисних лісових насаджень на землях сільськогосподарського призначення у регіонах Автономної Республіки Крим на площі 2,961 тис. гектарів 

Держземагентство
Держкомлісгосп
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2016 

12180,2 

12180,2 

  

  

  

уповільнення ерозійних процесів 

2008 

1353,3 

1353,3 

  

  

  

2009 

1353,3 

1353,3 

  

  

  

2010 

1353,3 

1353,3 

  

  

  

2011 

1353,3 

1353,3 

  

  

  

2012 

1353,4 

1353,4 

  

  

  

2013 

1353,4 

1353,4 

  

  

  

2014 

1353,4 

1353,4 

  

  

  

2015 

1353,4 

1353,4 

  

  

  

2016 

1353,4 

1353,4 

  

  

  

72. Збереження та поліпшення родючості земель сільськогосподарського призначення, проведення щороку гіпсування солонцюватих грунтів на площі 60 тис. гектарів 

Мінагрополітики
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2017 

24900 

24900 

  

  

  

поліпшення стану меліорованих земель, підвищення урожайності зернових та кормових культур 

2008 

1500 

1500 

  

  

  

2009 

1900 

1900 

  

  

  

2010 

2000 

2000 

  

  

  

2011 

2300 

2300 

  

  

  

2012 

2500 

2500 

  

  

  

2013 

2600 

2600 

  

  

  

2014 

2900 

2900 

  

  

  

2015 

2900 

2900 

  

  

  

2016 

3100 

3100 

  

  

  

2017 

3200 

3200 

  

  

  

73. Проведення рекультивації порушених земель на покинутих кар'єрах на площі 629,2 гектара в Білогірському, Красногвардійському Первомайському, Сакському, Сімферопольському і Чорноморському районах 

Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконкоми міських, селищних та сільських рад 

2007 - 2016 

62920 

31460 

31460 

  

  

використання додаткових площ для сільськогосподарського
 та іншого виробництва 

2007 

4989 

4989 

  

  

  

2008 

6436,7 

2941,2 

3495,5 

  

  

2009 

6436,7 

2941,2 

3495,5 

  

  

2010 

6436,7 

2941,2 

3495,5 

  

  

2011 

6436,7 

2941,2 

3495,5 

  

  

20І2 

6436,8 

2941,2 

3495,6 

  

  

2013 

6436,8 

2941,2 

3495,6 

  

  

2014 

6436,8 

2941,2 

3495,6 

  

  

2015 

6436,8 

2941,2 

3495,6 

  

  

2016 

6437 

2941,4 

3495,6 

  

  

74. Оновлення матеріалів ґрунтових обстежень 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим Держземагентство 

2008 - 2016 

3321,9 

  

1660,9 

  

1661 

визначення ефективних і раціональних напрямів використання земель 

2008 

369,1 

  

184,6 

  

184,5 

2009 

369,1 

  

184,6 

  

184,5 

2010 

369,1 

  

184,6 

  

184,5 

2011 

369,1 

  

184,6 

  

184,5 

2012 

369,1 

  

184,5 

  

184,6 

2013 

369,1 

  

184,5 

  

184,6 

2014 

369,1 

  

184,5 

  

184,6 

2015 

369,1 

  

184,5 

  

184,6 

2016 

369,1 

  

184,5 

  

184,6 

Усього за розділом 

  

  

221276,4 

130149,3 

53962,4 

27073,7 

10091 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

20089,8 

11492,9 

2150 

4336,9 

2110 

  

2008 

40772,6 

20710,1 

8159,1 

9608,9 

2294,5 

2009 

29834,1 

17494,5 

8045,1 

2000 

2294,5 

2010 

30660,1 

17140,5 

8035,1 

3200 

2284,5 

2011 

21100,4 

13194,5 

5055,1 

2666,3 

184,5 

2012 

20017,9 

13203,2 

4805,1 

1825 

184,6 

2013 

16553,4 

9094,6 

5255,1 

2019,1 

184,6 

2014 

13559,3 

8444,6 

4305,1 

625 

184,6 

2015 

13559,3 

8444,6 

4305,1 

625 

184,6 

2016 

11929,5 

7729,8 

3847,6 

167,5 

184,6 

2017 

3200 

3200 

  

  

  

Розвиток туристичної та курортної галузі 

75. Створення і ведення Державного кадастру природних територій курортів Автономної Республіки Крим 

МКТ
Держземагентство
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2010 

4600 

4400 

200 

  

  

забезпечення управління прибережними територіями 

2008 

600 

550 

50 

  

  

2009 

1800 

1740 

60 

  

  

2010 

2200 

2110 

90 

  

  

76. Визначення медичного профілю (спеціалізації) курортів 

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
МКТ 

2008 - 2012 

200 

  

200 

  

  

ефективне використання природних лікувальних ресурсів 

2008 

40 

  

40 

  

  

2009 

40 

  

40 

  

  

2010 

40 

  

40 

  

  

2011 

40 

  

40 

  

  

2012 

40 

  

40 

  

  

77. Забезпечення проведення комплексної геологічної та бальнеологічної роботи з оцінки природних лікувальних ресурсів (у тому числі гідромінеральних) 

- " - 

2008 - 2012 

500 

  

500 

  

  

збереження природних лікувальних гідромінеральних ресурсів 

2008 

100 

  

100 

  

  

2009 

100 

  

100 

  

  

2010 

100 

  

100 

  

  

2011 

100 

  

100 

  

  

2012 

100 

  

100 

  

  

78. Проведення інвентаризації земель з метою виявлення курортних територій державного та місцевого значення 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Держземагентство
МКТ
МОЗ 

2008 - 2012 

500 

  

500 

  

  

упорядкування та використання земель оздоровчого рекреаційного призначення 

2008 

100 

  

100 

  

  

2009 

100 

  

100 

  

  

2010 

100 

  

100 

  

  

2011 

100 

  

100 

  

  

2012 

100 

  

100 

  

  

79. Розроблення системи реєстрації автотуристів 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
райдержадміністрації
 
виконавчі комітети міських рад 

2008 

20 

  

20 

  

  

ведення обліку автотуристів з метою вдосконалення розвитку інфраструктури автотуризму 

80. Забезпечення встановлення восьми рекламних щитів на шляху руху автотуристів із розміщенням на них картосхем курортних регіонів 

- " - 

2008 - 2011 

100 

  

100 

  

  

реклама туристичного потенціалу Криму 

2008 

25 

  

25 

  

  

2009 

25 

  

25 

  

  

2010 

25 

  

25 

  

  

2011 

25 

  

25 

  

  

81. Створення державного центру реабілітації хворих, будівництво лікувального басейну та свердловини термальної хлориднонатрієвої води на території дитячого санаторно-оздоровчого центру "Маяк" санаторно-курортного об'єднання Української профспілки працівників органів державної податкової служби, м. Євпаторія 

ДПА
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради 

2008 

8500 

8500 

  

  

  

оздоровлення та реабілітація осіб, що перенесли захворювання органів дихання 

82. Облаштування пляжу на Сакському узбережжі для осіб із порушенням опорно-рухового апарату 

виконавчий комітет Сакської міської ради
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 

2000 

  

  

  

2000 

створення належних умов для інвалідів 

83. Проведення комплексу робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту лікувальних і водопостачальних об'єктів державного підприємства "Санаторій "Дніпро", смт Гаспра 

ДПА 

2008 

30000 

30000 

  

  

  

поліпшення умов для оздоровлення та реабілітації осіб із захворюваннями органів дихання нетуберкульозного характеру 

Усього за розділом 

  

  

46420 

42900 

1520 

  

2000 

  

у тому числі за роками: 

  

2008 

41385 

39050 

335 

  

2000 

  

2009 

2065 

1740 

325 

  

  

2010 

2465 

2110 

355 

  

  

2011 

265 

  

265 

  

  

2012 

240 

  

240 

  

  

Розвиток соціальної сфери 

Освіта 

84. Створення навчального закладу "Школа майбутнього" на базі загальноосвітньої школи N 2, м. Ялта 

Мінрегіонбуд
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Ялтинської міської ради 

2007 - 2010 

37620 

27000 

6120 

4500 

  

упровадження у м. Ялті прогресивних методів освіти 

2007 

12820 

10000 

20 

2800 

  

2008 

12830 

10800 

1030 

1000 

  

2009 

7830 

4800 

2530 

500 

  

2010 

4140 

1400 

2540 

200 

  

85. Будівництво гімназії з українською мовою навчання, м. Ялта 

- " - 

2007 - 2009 

30700 

26625 

200 

3875 

  

будівництво гімназії на 600 учнівських місць 

2007 

200 

  

200 

  

  

2008 

15500 

11625 

  

3875 

  

2009 

15000 

15000 

  

  

  

86. Спорудження прибудови до навчально-виховного комплексу "Школа-колегіум" з українською мовою навчання, м. Алушта 

Мінрегіонбуд
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Алуштинської міської ради 

2008 - 2009 

10000 

5000 

1000 

500 

3500 

забезпечення реалізації права на навчання рідною мовою 

2008 

5000 

2500 

500 

250 

1750 

2009 

5000 

2500 

500 

250 

1750 

87. Будівництво багатонаціональної школи злагоди, м. Євпаторія 

Мінрегіонбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради 

2010 - 2013 

10500 

7850 

2250 

400 

  

збільшення кількості учнівських місць на 1 тис., створення умов для здобуття високоякісної освіти зменшення на 10 відсотків чисельності учнів, що навчаються в другу зміну 

2010 

2850 

2000 

750 

100 

  

2011 

2600 

2000 

500 

100 

  

2012 

2600 

2000 

500 

100 

  

2013 

2450 

1850 

500 

100 

  

88. Закінчення будівництва Ленінського загальноосвітнього навчального закладу I - III ступенів імені Максима Горького 

Мінрегіонбуд
МОН
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2008 

28170 

27500 

670 

  

  

створення належних умов для навчально-виховного процесу 

2007 

15670 

15000 

670 

  

  

2008 

12500 

12500 

  

  

  

89. Закінчення спорудження прибудови до Євпаторійської загальноосвітньої школи N 13 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради 

2008 

1040 

  

936 

104 

  

створення належних умов для навчально-виховного процесу 

Разом  

  

  

118030 

93975 

11176 

9379 

3500 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

28690 

25000 

890 

2800 

  

  

2008 

46870 

37425 

2466 

5229 

1750 

2009 

27830 

22300 

3030 

750 

1750 

2010 

6990 

3400 

3290 

300 

  

2011 

2600 

2000 

500 

100 

  

2012 

2600 

2000 

500 

100 

  

2013 

2450 

1850 

500 

100 

  

Охорона здоров'я 

90. Зміцнення матеріально-технічної бази санаторіїв МОЗ для лікування туберкульозних хворих: "Старий Крим" (м. Старий Крим) та "Долоси" (м. Ялта) 

МОЗ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2017 

20000 

20000 

  

  

  

проведення лікувально-оздоровчих заходів з дотриманням сучасних стандартів лікування та діагностики захворювання 

2008 

2000 

2000 

  

  

  

2009 

2000 

2000 

  

  

  

2010 

2000 

2000 

  

  

  

2011 

2000 

2000 

  

  

  

2012 

2000 

2000 

  

  

  

2013 

2000 

2000 

  

  

  

2014 

2000 

2000 

  

  

  

2015 

2000 

2000 

  

  

  

2016 

2000 

2000 

  

  

  

2017 

2000 

2000 

  

  

  

91. Будівництво автономних котелень у міській поліклініці (просп. Перемоги, 22), дитячій лікарні (вул. Дмитра Ульянова, 58), централізованому автогосподарстві (вул. 51 Армії, 14), м. Євпаторія 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
Євпаторійська міська рада 

2008 - 2010 

4400 

  

1100 

3300 

  

поліпшення медичного обслуговування населення 

2008 

2200 

  

1100 

1100 

  

2009 

1100 

  

  

1100 

  

2010 

1100 

  

  

1100 

  

Разом 

  

  

24400 

20000 

1100 

3300 

  

  

у тому числі за роками: 

  

2008 

4200 

2000 

1100 

1100 

  

  

2009 

3100 

2000 

  

1100 

  

2010 

3100 

2000 

  

1100 

  

2011 

2000 

2000 

  

  

  

2012 

2000 

2000 

  

  

  

2013 

2000 

2000 

  

  

  

2014 

2000 

2000 

  

  

  

2015 

2000 

2000 

  

  

  

2016 

2000 

2000 

  

  

  

2017 

2000 

2000 

  

  

  

Культура та охорона культурної спадщини 

92. Введення в експлуатацію нової будівлі Кримської республіканської універсальної наукової бібліотеки імені І. Я. Франка, м. Сімферополь 

Мінрегіонбуд
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 

25162,5 

25162,5 

  

  

  

покращення надання послуг відвідувачам 

93. Розроблення проектно-кошторисної документації та реконструкція Кримської республіканської дитячої бібліотеки імені В. Н. Орлова, м. Сімферополь 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2009 - 2011 

1700 

  

1700 

  

  

забезпечення належного зберігання бібліотечних і архівних фондів 

2009 

200 

  

200 

  

  

2010 

750 

  

750 

  

  

2011 

750 

  

750 

  

  

94. Розроблення проектно-кошторисної документації та спорудження будівлі книгосховища Кримської республіканської установи "Кримськотатарська бібліотека імені І. Гаспринського", м. Сімферополь 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2009 - 2011 

2180 

  

2180 

  

  

створення умов для зберігання раритетних книжкових фондів бібліотеки 

2009 

250 

  

250 

  

  

2010 

900 

  

900 

  

  

2011 

1030 

  

1030 

  

  

95. Розроблення проектно-кошторисної документації на проведення робіт з ремонту та реставрації, створення експозицій у Кримському республіканському краєзнавчому музеї, м. Сімферополь 

- " - 

2008 - 2010 

2500 

  

2500 

  

  

створення нових стаціонарних експозицій 

2008 

1000 

  

1000 

  

  

2009 

1200 

  

1200 

  

  

2010 

300 

  

300 

  

  

96. Реставрація фасадів і ремонт внутрішніх приміщень будівлі етнографічного музею, м. Сімферополь 

  

2008 - 2009 

850 

  

850 

  

  

створення нових експозиційних площ, зберігання фондових колекцій 

2008 

425 

  

425 

  

  

2009 

425 

  

425 

  

  

97. Проведення робіт з реставрації на території Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника 

Мінрегіонбуд
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2015 

46500 

38500 

8000 

  

  

реставрація будівель зазначеного заповідника (понад 30 об'єктів) 

2008 

13500 

12500 

1000 

  

  

2009 

14000 

13000 

1000 

  

  

2010 

14000 

13000 

1000 

  

  

2011 

1000 

  

1000 

  

  

2012 

1000 

  

1000 

  

  

2013 

1000 

  

1000 

  

  

2014 

1000 

  

1000 

  

  

2015 

1000 

  

1000 

  

  

98. Реконструкція будівлі і капітальний ремонт інженерних мереж Українського музичного театру, м. Сімферополь 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
МКТ 

2008 - 2009 

10000 

10000 

  

  

  

підвищення якості обслуговування глядачів, поліпшення умов функціонування театру в зимовий період 

2008 

5000 

5000 

  

  

  

2009 

5000 

5000 

  

  

  

99. Будівництво автономної системи опалення Кримського академічного російського драматичного театру імені М. Горького, м. Сімферополь 

- " - 

2009 

1500 

  

1500 

  

  

економія бюджетних коштів на опалення театру шляхом використання енергозберігаючої технології 

100. Реконструкція другого і третього поверхів будівлі Кримськотатарського академічного музично-драматичного театру, м. Сімферополь 

- " - 

2009 - 2010 

1400 

  

1400 

  

  

підвищення якості обслуговування глядачів, поліпшення умов функціонування театру в зимовий період та умов праці співробітників театру 

2009 

700 

  

700 

  

  

2010 

700 

  

700 

  

  

101. Проектування і будівництво концертного залу на 400 місць Кримського університету культури, мистецтв і туризму, м. Сімферополь 

Мінрегіонбуд
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2011 

2650 

2500 

150 

  

  

удосконалення умов для діяльності більшої кількості студентів університету 

2008 

150 

  

150 

  

  

2009 

900 

900 

  

  

  

2010 

900 

900 

  

  

  

2011 

700 

700 

  

  

  

102. Проведення капітального ремонту концертного залу Сімферопольського музичного училища імені П. Чайковського 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2009 

700 

  

700 

  

  

приведення у належний технічний стан будівлі 

2008 

350 

  

350 

  

  

2009 

350 

  

350 

  

  

103. Забезпечення інженерного захисту території від негативних наслідків зсувних, абразійних процесів і підтоплення з метою збереження історико-культурної спадщини, а саме: 

Мінрегіонбуд
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2009 

4500 

4500 

  

  

  

охорона та збереження об'єктів культурної спадщини 

здійснення протизсувних заходів на території Кримської республіканської установи "Будинок-музей А. П. Чехова в Ялті" 

- " - 

2008 

750 

750 

  

  

  

  

2009 

750 

750 

  

  

  

проведення берегоукріплювальних робіт на території дачі А. П. Чехова, м. Гурзуф 

- " - 

2008 

750 

750 

  

  

  

  

2009 

750 

750 

  

  

  

здійснення протизсувних заходів на території Алупкинського літературно-меморіального музею С. М. Сергєєва-Ценського, м. Алупка 

Мінрегіонбуд
МКТ
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 

750 

750 

  

  

  

  

2009 

750 

750 

  

  

  

104. Завершення робіт з обстеження та очищення території прибережної частини музею "Ландшафтна Керч-фортеця" від вибухонебезпечних предметів (270 гектарів) 

МНС
виконавчий комітет Керченської міської ради 

2008 - 2009 

3900 

3900 

  

  

  

створення безпечних умов для функціонування музею та організація туристичних маршрутів 

2008 

2000 

2000 

  

  

  

2009 

1900 

1900 

  

  

  

105. Реставрація будинку національної картинної галереї І. К. Айвазовського, м. Феодосія 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Феодосійської міської ради 

2007 - 2008 

8000 

8000 

  

  

  

збереження пам'яток архітектури, історії та культури національного значення 

2007 

4000 

4000 

  

  

  

2008 

4000 

4000 

  

  

  

106. Реконструкція міського театру імені О. С. Пушкіна, м. Євпаторія 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим виконавчий комітет Євпаторійської міської ради 

2008 - 2012 

8900 

8900 

  

  

  

збереження об'єкта культурної спадщини 

2008 

1780 

1780 

  

  

  

2009 

1780 

1780 

  

  

  

2010 

1780 

1780 

  

  

  

2011 

1780 

1780 

  

  

  

2012 

1780 

1780 

  

  

  

107. Проведення паспортизації об'єктів культурної спадщини місцевого значення 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2011 

6436 

  

6436 

  

  

паспортизація об'єктів культурної спадщини місцевого значення 

2008 

1609 

  

1609 

  

  

2009 

1609 

  

1609 

  

  

2010 

1609 

  

1609 

  

  

2011 

1609 

  

1609 

  

  

108. Проведення ремонту та реставрації пам'яток історії та архітектури національного значення 

Мінрегіонбуд
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2017 

175861 

175861 

  

  

  

збереження об'єктів культурної спадщини 

2008 

8486 

8486 

  

  

  

2009 

5230 

5230 

  

  

  

2010 

2000 

2000 

  

  

  

2011 

8220 

8220 

  

  

  

2012 

17617 

17617 

  

  

  

2013 

20839 

20839 

  

  

  

2014 

24310 

24310 

  

  

  

2015 

28475 

28475 

  

  

  

2016 

26363 

26363 

  

  

  

2017 

34321 

34321 

  

  

  

109. Проведення ремонту та реставрації пам'яток історії та архітектури місцевого значення 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2008 - 2017 

7646,6 

  

7646,6 

  

  

збереження об'єктів культурної спадщини 

2008 

415 

  

415 

  

  

2009 

469 

  

469 

  

  

2010 

530 

  

530 

  

  

2011 

599 

  

599 

  

  

2012 

676,9 

  

676,9 

  

  

2013 

764,9 

  

764,9 

  

  

2014 

864,3 

  

864,3 

  

  

2015 

976,7 

  

976,7 

  

  

2016 

1103,7 

  

1103,7 

  

  

2017 

1247,1 

  

1247,1 

  

  

Разом 

  

  

310386,1 

277323,5 

33062,6 

  

  

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

29162,5 

29162,5 

  

  

  

  

2008 

40965 

36016 

4949 

  

  

2009 

37763 

30060 

7703 

  

  

2010 

23469 

17680 

5789 

  

  

2011 

15688 

10700 

4988 

  

  

2012 

21073,9 

19397 

1676,9 

  

  

2013 

22603,9 

20839 

1764,9 

  

  

2014 

26174,3 

24310 

1864,3 

  

  

2015 

30451,7 

28475 

1976,7 

  

  

2016 

27466,7 

26363 

1103,7 

  

  

2017 

35568,1 

34321 

1247,1 

  

  

Охорона навколишнього природного середовища та техногенна безпека 

110. Створення системи поводження з відходами в Автономній Республіці Крим (збирання, сортування, утилізація, знешкодження і захоронення у спеціально відведених місцях) 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2013 

7018679 

18360 

319 

  

7000000 

забезпечення утилізації твердих побутових відходів та ліквідація стихійних звалищ 

2007 

251679 

1360 

319 

  

250000 

2008 

510000 

10000 

  

  

500000 

2009 

1257000 

7000 

  

  

1250000 

2010 

1250000 

  

  

  

1250000 

2011 

1250000 

  

  

  

1250000 

2012 

1250000 

  

  

  

1250000 

2013 

1250000 

  

  

  

1250000 

111. Знищення непридатних до застосування хімічних засобів захисту рослин, накопичених на складах сільськогосподарських підприємств 

Мінприроди
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2012 

10500 

8000 

1000 

1000 

500 

знищення заборонених та непридатних до застосування хімічних засобів захисту рослин 

2007 

500 

  

200 

200 

100 

2008 

2500 

2000 

200 

200 

100 

2009 

2500 

2000 

200 

200 

100 

2010 

2500 

2000 

200 

200 

100 

2011 

1300 

1000 

100 

100 

100 

2012 

1200 

1000 

100 

100 

  

112. Розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду на місцевості 

Держземагентство
Мінприроди
Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2007 - 2012 

21675,3 

9075,3 

5600 

3000 

4000 

визначення та встановлення на місцевості меж 43 об'єктів природно-заповідного фонду загально-
державного значення та 106 об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення 

2007 

2175,3 

75,3 

1000 

500 

600 

2008 

4100 

2000 

1000 

500 

600 

2009 

4100 

2000 

1000 

500 

600 

2010 

4100 

2000 

1000 

500 

600 

2011 

4100 

2000 

1000 

500 

600 

2012 

3100 

1000 

600 

500 

1000 

113. Винесення каналізаційного напірного колектора з першої зони санітарної охорони Сакського лікувального озера 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

2009 - 2011 

3100 

  

  

  

3100 

поліпшення екологічної ситуації та збереження Сакського лікувального озера 

2009 

1100 

  

  

  

1100 

2010 

1000 

  

  

  

1000 

2011 

1000 

  

  

  

1000 

114. Проектування і облаштування меж водоохоронних зон і прибережної захисної смуги вздовж морів, заток і лиманів 

- " - 

2008 - 2017 

8050 

  

  

  

8050 

поліпшення санітарно-екологічного стану узбережжя морів, заток і лиманів 

2008 

2100 

  

  

  

2100 

2009 

400 

  

  

  

400 

2010 

400 

  

  

  

400 

2011 

200 

  

  

  

200 

2012 

800 

  

  

  

800 

2013 

900 

  

  

  

900 

2014 

700 

  

  

  

700 

2015 

600 

  

  

  

600 

2016 

1000 

  

  

  

1000 

2017 

950 

  

  

  

950 

115. Проведення моніторингу екзогенних геологічних процесів у межах морського берега Автономної Республіки Крим 

Мінприроди 

2008 

150 

100 

  

  

50 

забезпечення ефективності проектування і виконання берегоукріплювальних та природоохоронних заходів 

116. Очищення акваторії державного підприємства Феодосійський морський торговельний порт від боєприпасів затонулого теплоходу "Жан Жорес" 

МНС 

2008 - 2009 

500,54 

500,54 

  

  

  

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у районі Феодосійського морського торговельного порту 

2008 

274,96 

274,96 

  

  

  

2009 

225,58 

225,58 

  

  

  

Разом 

  

  

7062654,8 

36035,8 

6919 

4000 

7015700 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

254354,3 

1435,3 

1519 

700 

250700 

  

  

2008 

519125 

14375 

1200 

700 

502850 

  

2009 

1265325,5 

11225,5 

1200 

700 

1252200 

  

2010 

1258000 

4000 

1200 

700 

1252100 

  

2011 

1256600 

3000 

1100 

600 

1251900 

  

2012 

1255100 

2000 

700 

600 

1251800 

  

2013 

1250900 

  

  

  

1250900 

  

2014 

700 

  

  

  

700 

  

2015 

600 

  

  

  

600 

  

2016 

1000 

  

  

  

1000 

  

2017 

950 

  

  

  

950 

Поліпшення становища сімей, дітей, молоді, утвердження гендерної рівності 

117. Створення сільських центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в населених пунктах Автономної Республіки Крим 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим Мінсім'ямолодьспорт
 
виконавчі комітети міських рад
райдержадміністрації

2008 - 2017 

7650 

  

  

7650 

  

соціальна підтримка, обслуговування, соціальне супроводження, надання соціальних послуг найбільш незахищеним категоріям населення, що проживають у віддалених районах сільської місцевості 

2008 

765 

  

  

765 

  

2009 

765 

  

  

765 

  

2010 

765 

  

  

765 

  

2011 

765 

  

  

765 

  

2012 

765 

  

  

765 

  

2013 

765 

  

  

765 

  

2014 

765 

  

  

765 

  

2015 

765 

  

  

765 

  

2016 

765 

  

  

765 

  

2017 

765 

  

  

765 

  

118. Створення дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей у мм. Алушті, Джанкої та Керчі, Красноперекопському, Джанкойському, Кіровському, Первомайському, Роздольненському, Совєтському і Чорноморському районах 

- " - 

2008 - 2017 

35300 

30000 

300 

5000 

  

збільшення кількості дитячих будинків сімейного типу і прийомних сімей відповідно на 25 і 140 одиниць 

  

2008 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2009 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2010 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2011 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2012 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2013 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2014 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2015 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2016 

3530 

3000 

30 

500 

  

  

2017 

3530 

3000 

30 

500 

  

119. Організація роботи трудових таборів та літніх таборів праці і відпочинку для молоді 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдержадміністрації

2008 - 2017 

3290 

  

1190 

2100 

  

забезпечення зайнятості учнівської та студентської молоді в канікулярний період 

2008 

140 

  

20 

120 

  

2009 

190 

  

50 

140 

  

2010 

230 

  

70 

160 

  

2011 

270 

  

90 

180 

  

2012 

310 

  

110 

200 

  

2013 

350 

  

130 

220 

  

2014 

390 

  

150 

240 

  

2015 

430 

  

170 

260 

  

2016 

470 

  

190 

280 

  

2017 

510 

  

210 

300 

  

120. Будівництво нової споруди Міжнародного дитячого центру-комплексу "Золотий ключик", м. Євпаторія 

Мінсім'ямолодь-
спорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчий комітет Євпаторійської міської ради 

2008 - 2011 

35200 

35200 

  

  

  

створення сприятливих умов для функціонування закладу позашкільної освіти 

2008 

8800 

8800 

  

  

  

2009 

8800 

8800 

  

  

  

2010 

8800 

8800 

  

  

  

2011 

8800 

8800 

  

  

  

121. Створення, облаштування та забезпечення функціонування закладів, які надають соціальні послуги дітям, сім'ям та молоді, а саме: 

Мінсім'ямолодь-
спорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації 

2007 - 2017 

47906,6 

5725,4 

42181,2 

  

  

надання тимчасового житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 

соціального гуртожитку, м. Джанкой 

Мінсім'ямолодь-
спорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації 

2007 - 2017 

4623,2 

  

4623,2 

  

  

  

2007 

404,6 

  

404,6 

  

  

2008 

404,6 

  

404,6 

  

  

2009 

410 

  

410 

  

  

2010 

415 

  

415 

  

  

2011 

418 

  

418 

  

  

2012 

430 

  

430 

  

  

2013 

423 

  

423 

  

  

2014 

425 

  

425 

  

  

2015 

428 

  

428 

  

  

2016 

430 

  

430 

  

  

2017 

435 

  

435 

  

  

центру соціально-
психологічної допомоги, с. Ізумрудне Джанкойського району 

- " - 

2007 - 2017 

3909,8 

  

3909,8 

  

  

  

2007 

348,9 

  

348,9 

  

  

2008 

348,9 

  

348,9 

  

  

2009 

350 

  

350 

  

  

2010 

352 

  

352 

  

  

2011 

354 

  

354 

  

  

2012 

370 

  

370 

  

  

2013 

355 

  

355 

  

  

2014 

355 

  

355 

  

  

2015 

357 

  

357 

  

  

2016 

359 

  

359 

  

  

2017 

360 

  

360 

  

  

соціального центру матері та дитини, с. Чистеньке Сімферопольського району 

Мінсім'ямолодь-
спорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації 

2007 - 2017 

4025,6 

  

4025,6 

  

  

  

2007 

357,3 

  

357,3 

  

  

2008 

357,3 

  

357,3 

  

  

2009 

359 

  

359 

  

  

2010 

360 

  

360 

  

  

2011 

362 

  

362 

  

  

2012 

390 

  

390 

  

  

2013 

364 

  

364 

  

  

2014 

366 

  

366 

  

  

2015 

368 

  

368 

  

  

2016 

370 

  

370 

  

  

2017 

372 

  

372 

  

  

соціального гуртожитку, с. Красна Зорька Сімферопольського району 

- " - 

2007 - 2017 

9430,8 

1550,8 

7880 

  

  

  

2007 

1888 

1550,8 

337,2 

  

  

2008 

741,8 

  

741,8 

  

  

2009 

745 

  

745 

  

  

2010 

747 

  

747 

  

  

2011 

749 

  

749 

  

  

2012 

780 

  

780 

  

  

2013 

752 

  

752 

  

  

2014 

754 

  

754 

  

  

2015 

756 

  

756 

  

  

2016 

758 

  

758 

  

  

2017 

760 

  

760 

  

  

центру соціально-
психологічної допомоги, с. Красна Зорька Сімферопольського району 

Мінсім'ямолодь-
спорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації 

2007 - 2017 

8975 

864,2 

8110,8 

  

  

  

2007 

1245,8 

864,2 

381,6 

  

  

2008 

763,2 

  

763,2 

  

  

2009 

765 

  

765 

  

  

2010 

767 

  

767 

  

  

2011 

769 

  

769 

  

  

2012 

790 

  

790 

  

  

2013 

771 

  

771 

  

  

2014 

773 

  

773 

  

  

2015 

775 

  

775 

  

  

2016 

777 

  

777 

  

  

2017 

779 

  

779 

  

  

соціального центру матері та дитини, с. Красна Зорька Сімферопольського району 

- " - 

2007 - 2017 

6110,6 

1003 

5107,6 

  

  

  

2007 

1241,2 

1003 

238,2 

  

  

2008 

476,4 

  

476,4 

  

  

2009 

479 

  

479 

  

  

2010 

481 

  

481 

  

  

2011 

483 

  

483 

  

  

2012 

510 

  

510 

  

  

2013 

484 

  

484 

  

  

2014 

486 

  

486 

  

  

2015 

488 

  

488 

  

  

2016 

490 

  

490 

  

  

2017 

492 

  

492 

  

  

центру реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, м. Керч 

Мінсім'ямолодь-
спорт
Рада міністрів Автономної Республіки Крим
виконавчі комітети міських рад
райдерж-
адміністрації 

2007 - 2017 

8994,6 

1176,4 

7818,2 

  

  

  

2007 

1340 

1176,4 

163,6 

  

  

2008 

754,4 

  

754,4 

  

  

2009 

756 

  

756 

  

  

2010 

758 

  

758 

  

  

2011 

760 

  

760 

  

  

2012 

790 

  

790 

  

  

2013 

763,2 

  

763,2 

  

  

2014 

765 

  

765 

  

  

2015 

767 

  

767 

  

  

2016 

769 

  

769 

  

  

2017 

772 

  

772 

  

  

центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, м. Сімферополь 

- " - 

2007 - 2008 

1837 

1131 

706 

  

  

  

2007 

1307,5 

1131 

176,5 

  

  

2008 

529,5 

  

529,5 

  

  

Разом 

  

  

129346,6 

70925,4 

43671,2 

14750 

  

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

8133,3 

5725,4 

2407,9 

  

  

  

2008 

17611,1 

11800 

4426,1 

1385 

  

2009 

17149 

11800 

3944 

1405 

  

2010 

17205 

11800 

3980 

1425 

  

2011 

17260 

11800 

4015 

1445 

  

2012 

8665 

3000 

4200 

1465 

  

2013 

8557,2 

3000 

4072,2 

1485 

  

2014 

8609 

3000 

4104 

1505 

  

2015 

8664 

3000 

4139 

1525 

  

2016 

8718 

3000 

4173 

1545 

  

2017 

8775 

3000 

4210 

1565 

  

Усього за розділом 

  

  

7644817,5 

498259,7 

95928,8 

31429 

7019200 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

320340,1 

61323,2 

4816,9 

3500 

250700 

  

2008 

6028771 

101616 

14141,1 

8414 

504600 

2009 

1351167,6 

77385,5 

15877 

3955 

1253950 

2010 

1308764 

38880 

14259 

3525 

1252100 

2011 

1294148 

29500 

10603 

2145 

1251900 

2012 

1289438,9 

28397 

7076,9 

2165 

1251800 

2013 

1286511,1 

27689 

6337,1 

1585 

1250900 

2014 

37483,3 

29310 

5968,3 

1505 

700 

2015 

41715,7 

33475 

6115,7 

1525 

600 

2016 

39184,7 

31363 

5276,7 

1545 

1000 

2017 

47293,1 

39321 

5457,1 

1565 

950 

Усього за програмою  

  

  

21789583,2 

4098590,3 

777949,5 

604262 

16308781,4 

  

у тому числі за роками: 

  

2007 

942955,4 

137496,6 

8937,9 

8118,9 

788402 

  

2008 

3004069,9 

737086 

100407,5 

85270,2 

2081306,1 

2009 

3844547,6 

624685,9 

98177,1 

67195 

3054489,7 

2010 

3847946,8 

558030,5 

95596,6 

75188,5 

3119131,2 

2011 

2705217,1 

493094,5 

86670,6 

72076,8 

2053375,2 

2012 

2416309,5 

309701,2 

75917 

54186 

1976505,3 

2013 

2267863,2 

265201,6 

62847,2 

51417,1 

1888397,3 

2014 

877462,3 

241243,6 

63778,4 

49943 

522497,3 

2015 

619294,7 

258008,6 

63625,8 

47963 

249697,3 

2016 

639083,9 

236581,8 

63029,3 

46525,5 

292947,3 

2017 

624832,8 

237460 

58962,1 

46378 

282032,7 

(Заходи із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 29.08.2012 р. N 944)

____________

Опрос