Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Типового положения о молодежном трудовом отряде

КМ Украины
Постановление КМ от 03.07.2006 № 899
редакция действует с 31.10.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 3 липня 2006 р. N 899

Київ

Про затвердження Типового положення про молодіжний трудовий загін

Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 16 жовтня 2014 року N 542

Відповідно до статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Типове положення про молодіжний трудовий загін, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ЄХАНУРОВ 

Інд. 28

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про молодіжний трудовий загін

1. Молодіжний трудовий загін (далі - загін) - це тимчасове формування, утворене з метою забезпечення вторинної зайнятості молоді у вільний від навчання час.

Основними періодами діяльності загону є:

підготовчий - з дня утворення загону до дня виїзду на місце виконання робіт;

робочий - з дня виїзду на місце виконання робіт до дня їх завершення;

підсумковий - з дня завершення робіт до дня ліквідації загону.

Загін утворюється засновником без права юридичної особи для виконання сільськогосподарських, будівельних, реставраційних та інших робіт (далі - роботи).

Загін може мати найменування, емблему, прапор, знаки розрізнення.

Члени загону можуть забезпечуватися форменим одягом.

2. Засновником загону (далі - засновник) може виступати орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, молодіжна громадська організація, загальноосвітній, професійно-технічний і вищий навчальний заклад, молодіжний центр праці.

Засновник видає розпорядчий документ (наказ) про утворення загону і строк виконання ним робіт, затвердження його складу, призначення командира загону, а також спрямовує, координує і контролює діяльність загону та надає допомогу в її організації.

Про утворення загону засновник інформує відповідні структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики місцевого органу виконавчої влади.

3. Замовником робіт, які виконує загін, може бути юридична або фізична особа (далі - замовник).

4. Взаємовідносини засновника, замовника і членів загону визначаються договором, укладеним відповідно до вимог цивільного законодавства, в якому передбачаються:

види, умови, обсяги, строки виконання робіт; порядок нарахування та виплати заробітної плати членам загону;

види і форми матеріально-технічного забезпечення діяльності загону (будівельні матеріали, машини та механізми, інструменти, транспортні засоби тощо);

умови проходження у разі потреби професійного навчання членів загону; 

зобов'язання щодо забезпечення організації охорони праці, умов проживання, харчування та відпочинку, медико-санітарного обслуговування членів загону;

права, обов'язки і відповідальність сторін.

У договорі можуть передбачатися інші умови, що не суперечать законодавству.

Типова форма договору затверджується Мінмолодьспортом за погодженням з Мінсоцполітики.

(абзац восьмий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. N 542)

Взаємовідносини замовника і членів загону визначаються договором, укладеним відповідно до вимог трудового законодавства, з урахуванням норм застосування праці осіб молодше ніж 18 років.

5. Членами загону можуть бути учні загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, студенти та курсанти вищих навчальних закладів, які не мають медичних протипоказань до виконання передбачених договором робіт.

6. Особа, яка бажає вступити до загону, подає засновнику такі документи:

письмову заяву;

медичну довідку про стан здоров'я, щеплення, відсутність інфекційних хвороб, епідемічне оточення, результати флюорографії, а також відсутність медичних протипоказань до виконання передбачених договором робіт;

письмову згоду одного з батьків або особи, що його замінює (для неповнолітніх).

7. У підготовчий період члени загону проходять інструктаж з охорони праці, профілактики травматизму (пожежної безпеки, поводження на воді, правил дорожнього руху тощо), запобігання нещасним випадкам, дотримання санітарно-гігієнічних правил, надання невідкладної долікарської допомоги.

8. Кількість членів загону не може перевищувати 60 осіб. У разі потреби у загоні утворюються виробничі бригади, про що зазначається у договорі.

9. Для керівництва діяльністю загону та вирішення його внутрішніх питань командир загону формує штаб, до складу якого крім нього входять заступник командира, бригадир, медичний працівник, особа, відповідальна за дотримання законодавства про охорону праці.

Взаємовідносини командира, членів штабу загону і замовника визначаються договором, зазначеним в абзаці першому пункту 4 цього Положення.

10. Командир загону:

здійснює оперативне керівництво діяльністю загону;

забезпечує дотримання умов договору;

несе відповідальність за виконання загоном робіт, дотримання законодавства з охорони праці, трудової дисципліни, санітарних норм і збереження інвентарю;

звітує перед засновником про виконані загоном роботи.

11. Заступник командира загону:

здійснює контроль за дотриманням трудової дисципліни в загоні;

забезпечує створення належних побутових умов для членів загону;

організовує дозвілля членів загону;

виконує обов'язки командира у разі його відсутності.

12. Бригадир:

розподіляє роботу між членами бригади;

безпосередньо керує виконанням робіт;

контролює стан трудової дисципліни та дотримання правил техніки безпеки;

подає на розгляд штабу загону пропозиції щодо поліпшення його діяльності.

13. Особа, відповідальна за дотримання законодавства про охорону праці:

бере участь у розробленні та здійсненні заходів з профілактики нещасних випадків, травматизму;

здійснює контроль за дотриманням законодавства про охорону праці;

забезпечує своєчасне проведення інструктажу з охорони праці;

зупиняє виконання робіт у разі виникнення загрози життю та здоров'ю членів загону;

інформує командира та штаб загону про стан охорони праці на об'єкті та про порушення правил техніки безпеки;

невідкладно інформує бригадира, командира або заступника командира та замовника у разі настання нещасного випадку у місці проживання членів загону та на об'єкті;

подає на розгляд штабу загону пропозиції щодо застосування заходів до членів загону, які порушують законодавство про охорону праці, трудову дисципліну, правила техніки безпеки та не виконують зобов'язання, передбачені договором.

14. Медичний працівник:

забезпечує надання першої невідкладної медичної допомоги;

здійснює контроль за дотриманням санітарних норм і протиепідемічного режиму в місці проживання членів загону та на об'єкті, організацією харчування і водопостачання, якістю продуктів харчування і готових страв;

виконує інші обов'язки, передбачені договором.

15. Члени штабу загону:

несуть відповідальність за життя і здоров'я членів загону в межах покладених на них обов'язків та відповідно до законодавства;

обговорюють на засіданні штабу факти порушення членами загону трудової дисципліни, правил техніки безпеки, визначають ступінь відповідальності, вид стягнення (усна догана, утримання коштів) та ініціюють виключення із складу загону;

вживають заходів для морального заохочення членів загону.

16. Члени загону зобов'язані дотримуватися трудової дисципліни і техніки безпеки, виконувати рішення штабу та вказівки командира загону.

17. Члени загону мають право:

своєчасно отримувати інформацію з питань діяльності загону;

подавати заяви, скарги та пропозиції щодо поліпшення діяльності загону;

добровільно виходити із складу загону (з поданням засновнику письмової заяви).

18. Після завершення робіт, передбачених договором, командир звітує про їх результати перед засновником, який інформує відповідні структурні підрозділи з реалізації державної молодіжної політики місцевого органу виконавчої влади про виконані загоном роботи.

____________

Опрос