Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О городах - спутниках промышленных объектов

Проект закона Украины от 21.11.2013 № 3673
Дата рассмотрения: 21.11.2013 Карта проходжения проекта

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про міста - супутники промислових об'єктів

Цей Закон визначає правовий статус, організаційні та правові засади соціально-економічного розвитку міст - супутників промислових об'єктів, а також основи соціально-економічного захисту населення таких міст

Стаття 1. Визначення термінів

1. Місто-супутник промислового об'єкта - адміністративно-територіальна одиниця зі статусом міста, спеціалізація праці понад 80 % населення в якому визначається одним або двома промисловими підприємствами, на кожному з яких безпосередньо працює не менше 1500 працівників і вартість виробленої продукції кожного або одного з яких становить не менше 1 млрд. грн. на рік (без урахування податку на додану вартість).

Стаття 2. Завдання Закону

1. Основним завданням Закону є:

1) визначення принципів та порядку надання адміністративно-територіальній одиниці статусу міста - супутника промислового об'єкта;

2) встановлення особливостей у наданні соціальних та податкових пільг, організації діяльності та фінансування медичних установ, дошкільних та шкільних навчальних закладів, інших особливостей статусу міста - супутника промислового об'єкта;

2) правове регулювання особливостей фінансування соціально-економічної інфраструктури міст - супутників промислових об'єктів.

Стаття 3. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює соціально-економічний розвиток міст-супутників промислових об'єктів, у тому числі належного медичного забезпечення населення таких міст-супутників, забезпечення достатньої кількості дошкільних навчальних закладів та інше.

2. Дія цього Закону поширюється виключно на територію міста, якому надано статус міста-супутника промислового об'єкта.

Стаття 4. Статус міста - супутника промислового об'єкта

1. Рішення про надання статусу міста - супутника промислового об'єкта адміністративно-територіальній одиниці приймається Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.

2. В окремих випадках статус міста-супутника може надаватися місту-супутнику промислового об'єкта, якщо таке місто фактично створювалось для забезпечення діяльності одного промислового об'єкта, існуюча або минула фактична потужність якого давала б змогу виробляти продукцію із обсягом, визначеним вимогами ст. 1 цього Закону.

3. Місто - супутник промислового об'єкта є містом обласного значення і підпорядкування.

Стаття 5. Формування бюджетів міст - супутників промислових об'єктів

1. Формування бюджетів міст - супутників промислових об'єктів здійснюється, згідно з порядком визначеним Бюджетним кодексом України.

Стаття 6. Особливості оподаткування суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території міст - супутників промислових об'єктів

1. Оподаткування суб'єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність та/або зареєстровані на території міст - супутників промислових об'єктів, здійснюється на пільгових умовах у порядку, визначеному податковим законодавством України.

Стаття 7. Особливості охорони здоров'я населення міст - супутників промислових об'єктів

1. Медикаменти і медичне обладнання, які надходять цільовим призначенням на території міст - супутників промислових об'єктів, а також для спеціалізованих медичних закладів (у тому числі дитячих), в яких проходять лікування (у т. ч. профілактичне) мешканці міст-супутників промислових об'єктів (незалежно від місця їх розташування на території України), оподатковуються та обкладаються митом на пільгових умовах у встановленому законом порядку.

2. Перелік таких спеціалізованих медичних закладів визначає Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2015 року.

2. Кабінету Міністрів України:

1) протягом двох місяців з дня опублікування цього Закону внести до Верховної Ради України подання щодо закріплення статусу міста-супутника промислового об'єкта за адміністративно-територіальними одиницями, які підпадають під визначення міста-супутника промислового об'єкту.

2) протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

3) привести свої акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади власних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради України

Опрос