Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 15.09.2021 № 980
действует с 24.09.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 15 вересня 2021 р. N 980

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ:

здійснити організаційно-методичне забезпечення впровадження дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, із застосуванням засобів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ та технологій дистанційного навчання;

забезпечити протягом шести місяців з дня набрання чинності цією постановою розроблення та впровадження з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації технічних засобів та програмних комплексів для створення можливості доступу акредитованих закладів до єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ з метою здійснення дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а також інтерфейсів прикладного програмування для здійснення електронної взаємодії акредитованих закладів та єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1311; 2013 р., N 68, ст. 2491; 2015 р., N 90, ст. 3041; 2019 р., N 32, ст. 1152; N 94, ст. 3110; 2021 р., N 17, ст. 674, N 46, ст. 2876):

1) у пункті 51:

абзац другий після слів і цифр "(посвідчення водія видавалося після 1 січня 2013 р.)," доповнити словами "Єдиному державному демографічному реєстрі,";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі МВС відцифрованого образу обличчя водія для обміну посвідчення водія та отримання його після втрати чи викрадення шляхом застосування засобів електронного кабінету водія або через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, такий образ обличчя водія надається за згодою особи на обробку її персональних даних у частині передачі відцифрованого образу обличчя водія з Єдиного державного демографічного реєстру (у разі коли інформація про неї внесена до Реєстру) до Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС. Така передача здійснюється ДМС програмними засобами Єдиного державного демографічного реєстру за умови отримання запиту від Єдиного державного реєстру єдиної інформаційної системи МВС, що містить згоду особи, надану ДМС, щодо передачі її відцифрованого образу обличчя, та інформацію, яка дає змогу ідентифікувати особу, в установленому МВС порядку електронної інформаційної взаємодії.

У разі обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, особа може звернутися до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, центрів надання адміністративних послуг (далі - уповноважені суб'єкти), територіального сервісного центру МВС шляхом подання відповідної заяви і доданих до неї документів у порядку, встановленому цим Положенням.

Отримання особою посвідчення водія на підставі заяви і доданих до неї документів, які були подані до територіального сервісного центру МВС або уповноваженого суб'єкта, здійснюється з урахуванням пункту 23 цього Положення.

Порядок взаємодії територіальних сервісних центрів МВС та уповноважених суб'єктів визначається МВС.";

2) перше речення абзацу третього пункту 23 після слів "територіального сервісного центру МВС" доповнити словами "або уповноваженого суб'єкта";

3) в абзаці другому пункту 28 слова "здачі посвідчення водія, що обмінюється, та" виключити;

4) у пункті 291:

абзац десятий після слів "у медичній довідці" доповнити словами ", або додає її електронну копію (фотокопію) (у разі отримання посвідчення водія через засоби національного оператора поштового зв'язку або кур'єра)";

в абзаці тринадцятому слова "отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про те, що викрадене або втрачене посвідчення водія вважається недійсним" замінити словами "обмін/отримання посвідчення водія до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про те, що обміняне/втрачене/викрадене посвідчення водія вважається недійсним, у разі прийняття рішення про видачу (обмін) посвідчення водія";

абзац п'ятнадцятий після слів "Єдиному державному реєстрі МВС," доповнити словами "Єдиному державному демографічному реєстрі";

доповнити пункт після абзацу вісімнадцятого новим абзацом такого змісту:

"під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, електронна копія (фотокопія) якої була додана до заяви (крім випадків отримання посвідчення водія через засоби національного оператора поштового зв'язку або кур'єра). У такому разі кошти, сплачені за обмін або видачу посвідчення водія замість втраченого чи викраденого, не повертаються;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцятим - тридцятим;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом такого змісту:

"не прикріплено копію (фотокопію) медичної довідки, придатної для візуалізації та сприйняття людиною її змісту (в разі отримання посвідчення водія через засоби національного оператора поштового зв'язку або кур'єра);".

У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий - тридцятий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - тридцять першим;

абзац тридцять перший викласти в такій редакції:

"Посвідчення водія, замовлене через електронний кабінет водія або через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, через адміністратора єдиної інформаційної системи МВС, за бажанням особи та за додаткову плату також може бути отримано кур'єром або з використанням засобів національного оператора поштового зв'язку в порядку, встановленому МВС та Мініфраструктури.".

2. У переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. N 795 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 42, ст. 1671; 2011 р., N 84, ст. 3068; 2015 р., N 90, ст. 3044):

1) пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Реєстрація, перереєстрація колісних транспортних засобів усіх категорій з видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків, зняття з обліку транспортного засобу з видачею облікової картки та номерних знаків для разових поїздок

200";

2) пункт 39 викласти в такій редакції:

"39. Відповідальне зберігання номерних знаків перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів для подальшого закріплення за іншими транспортними засобами цього ж власника

9
(за одну добу)".

3. Пункт 7 Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1258), викласти в такій редакції:

"7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв може проводитися за дистанційною, денною або вечірньою (змінною) формою, з відривом і без відриву від виробництва.

Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами за дистанційною формою здобуття освіти (далі - дистанційне навчання) здійснюються з додержанням положень, визначених статтею 15 Закону України "Про дорожній рух", та засобами єдиної інформаційної системи МВС з використанням технологій дистанційного навчання, у тому числі із залученням додаткових технологій для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Під час реєстрації списку групи або особи, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, шляхом внесення до Єдиного державного реєстру МВС в електронній формі відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, заклад інформує в електронній формі відповідний територіальний сервісний центр МВС про намір здійснювати дистанційне навчання осіб з теоретичної підготовки засобами єдиної інформаційної системи МВС з використанням технологій дистанційного навчання.

Дистанційне навчання осіб з теоретичної підготовки проводиться з додержанням вимог цього Порядку.

Дистанційне навчання осіб здійснюється відповідно до погоджених у встановленому порядку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів шляхом проведення онлайн-лекцій (онлайн-тестування) для груп слухачів не більше десяти осіб та осіб, які навчаються в індивідуальному порядку. До результатів дистанційної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації зараховується онлайн-присутність осіб на онлайн-лекціях (онлайн-тестуваннях) у порядку, визначеному МВС.

У разі тимчасового припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу згідно з рішенням акредитаційної комісії відповідно до пункту 15 Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 37, ст. 1261), підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів з використанням технологій дистанційного навчання у закладі, що проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, тимчасово припиняється до прийняття відповідного рішення акредитаційною комісією згідно із законодавством.".

____________

Опрос