Идет загрузка документа (3263 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2021 год

ВР Украины
Закон от 15.12.2020 № 1082-IX

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2021 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
Законами України
 від 29 січня 2021 року N 1158-IX
,
від 15 квітня 2021 року N 1393-IX
,
від 29 квітня 2021 року N 1434-IX
,
від 17 червня 2021 року N 1558-IX,
від 17 червня 2021 року N 1563-IX

Стаття 1. Визначити на 2021 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.097.546.646 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 973.366.651,1 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 124.179.994,9 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

(абзац другий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

видатки Державного бюджету України у сумі 1.335.162.571,9 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.197.349.674,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 137.812.897,5 тис. гривень;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 8.585.108,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.045.945,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 539.163,2 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 17.604.683 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 4.924.312,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 12.680.370,7 тис. гривень;

(абзац п'ятий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 246.635.500 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 220.861.389,9 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.774.110,1 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4 і N 7 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 5 і N 6 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2021 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2021 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку N 8 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.564.899.928,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 350.489.693,4 тис. гривень.

(стаття 5 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

Стаття 6. Установити, що у 2021 році державні гарантії в обсязі до 88.671.562 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України в обсязі до 40.000.000 тис. гривень:

а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються суб'єктом господарювання, який належить до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, для реалізації інвестиційних проектів з реконструкції і модернізації інженерної інфраструктури державних меліоративних систем із створення цілісних технологічних комплексів;

б) для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань за портфелем кредитів банків-кредиторів, наданих суб'єктам господарювання мікропідприємництва, малого та/або середнього підприємництва - резидентам України (в обсязі до 10.000.000 тис. гривень);

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 20.000.000 тис. гривень).

Програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій;

ґ) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання державного сектору економіки України, 100 відсотків акцій яких належить державі та які провадять діяльність у сфері виробництва електричної енергії на гідроелектростанціях, за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів з метою створення (розбудови) маневрових (регулюючих) енергетичних потужностей.

Такі суб'єкти господарювання за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за надання державних гарантій;

д) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України, які взяли на себе зобов'язання добудови об'єктів житлового будівництва, права інвесторів за якими були порушені забудовниками, за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування добудови таких об'єктів;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств (в обсязі до 24.671.562 тис. гривень);

3) за рішенням Кабінету Міністрів України та/або на підставі міжнародних договорів України для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єкта господарювання державного сектору економіки, який провадить діяльність у сфері передачі електроенергії в Україні, перед міжнародними фінансовими організаціями та/або за кредитами (позиками), в тому числі від банків державного сектору, з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи (в обсязі до 24.000.000 тис. гривень).

Стаття 7. Установити у 2021 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня - 2189 гривень, з 1 липня - 2294 гривні, з 1 грудня - 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1921 гривня, з 1 липня - 2013 гривень, з 1 грудня - 2100 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 2395 гривень, з 1 липня - 2510 гривень, з 1 грудня - 2618 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня - 2270 гривень, з 1 липня - 2379 гривень, з 1 грудня - 2481 гривня;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня - 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня - 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня - 1769 гривень, з 1 липня - 1854 гривні, з 1 грудня - 1934 гривні.

Стаття 8. Установити у 2021 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривень, з 1 грудня - 6500 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 36,11 гривні, з 1 грудня - 39,12 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2021 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 35 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків; для дітей - 130 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2021 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2021 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, як складова частина податку на прибуток підприємств, із застосуванням положень, визначених пунктом 2 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; надходження від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, отримані в рамках програми допомоги з підтримки комплексного реформування державного управління, а також у рамках програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих у рамках програм допомоги і грантів для боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про дорожній рух", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про Національну поліцію" і "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

6) внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

7) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту;

8) плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей;

9) податок на прибуток підприємств і дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що підлягають сплаті як грошове зобов'язання внаслідок усунення порушень законодавства, виявлених у 2020 році Державною аудиторською службою України в результаті ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за період з 1 жовтня 2018 року по 31 грудня 2019 року, акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та господарськими товариствами, акціонером (засновником, учасником) яких є зазначене товариство.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у попередні роки;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

5) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики;

6) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від Європейського інвестиційного банку, одержані за рахунок запозичень;

7) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, який утворився на 1 січня 2021 року;

8) 70 відсотків надходжень від приватизації майна установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України та безпосередньо не забезпечують виконання встановлених для них законодавством завдань і функцій;

9) залишок коштів, джерелом формування яких у 2020 році були надходження, визначені пунктами 14, 15 та 16 статті 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2021 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, а також на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників, і пеня;

2) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

3) повернення коштів, наданих приватному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

4) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла;

5) повернення кредитів, наданих з державного бюджету внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та здійснення заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11 - 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики, управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 2 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) надання кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла для наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про дорожній рух", "Про перевезення небезпечних вантажів", "Про Національну поліцію", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Національну поліцію" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

9) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

10) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

11) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

12) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

15) реалізацію проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 12 цього Закону);

16) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм у сумі 2.385.791,9 тис. гривень та, як виняток з положень статті 242 Бюджетного кодексу України, на закупівлю нових трамваїв для міст Дніпро та Кривий Ріг у сумі 1.200.000 тис. гривень і на розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі на придбання комунальної техніки, у сумі 100.000 тис. гривень за рішенням Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 12 цього Закону);

(пункт 16 статті 14 у редакції Закону
 України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

17) проведення будівництва, реконструкції (реставрації) та капітального ремонту об'єктів Державної кримінально-виконавчої служби України за бюджетною програмою "Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України" (код 3601020) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 12 цього Закону);

18) фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

19) створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

20) здійснення заходів у сфері культури за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів загальнодержавного значення" (код 3801340) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

21) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення центрів культурних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

22) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

23) фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

24) здійснення заходів, пов'язаних з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, збільшення заробітної плати працівникам медичних закладів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 та пунктом 9 статті 12 цього Закону) за рішеннями Кабінету Міністрів України (у разі потреби з відкриттям нових бюджетних програм, включаючи трансферти місцевим бюджетам), погодженими з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 15. Установити, що у 2021 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 33.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені у частині першій цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій банків та обмін облігацій внутрішньої державної позики на ринкових умовах, що були раніше випущені з метою поповнення статутних капіталів банків, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України, розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 19. Установити, що у 2021 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Установити, що у 2021 році у зв'язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи в частині укрупнення адміністративно-територіальних одиниць відповідно до пункту 6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами територіальних громад, визначеними згідно з додатком N 5 до цього Закону.

Стаття 21. Установити, що господарські товариства, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток) належать державі, та господарські товариства, 100 відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку на державну частку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків (крім тих, що визначені частиною першою цієї статті), які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету та іншим учасникам господарського товариства пропорційно розміру їх акцій (часток) у статутному капіталі господарського товариства частину чистого прибутку в розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, установленими на відповідний рік, але не менше 90 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму несвоєчасно сплачених коштів (частини чистого прибутку) до державного бюджету контролюючими органами нараховується пеня, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання строку платежу і по день сплати включно.

Суб'єкти управління об'єктами державної власності забезпечують реалізацію дивідендної політики держави стосовно господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, шляхом здійснення відповідних заходів щодо прийняття в межах корпоративних прав держави рішень про визначення розміру, порядку та строків виплати дивідендів господарськими товариствами згідно з їх установчими документами та законодавством.

Стаття 22. До законодавчого врегулювання питання функціонування Верховного Суду України утримання суддів Верховного Суду України та працівників його апарату здійснюється в межах бюджетних призначень, передбачених Верховному Суду.

Стаття 23. Установити, що, як виняток з положень частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України, розподіл бюджетних призначень за бюджетною програмою "Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів" (код 3511270) здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 24. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини четвертої статті 1032 і частини четвертої статті 1033 Бюджетного кодексу України, залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилися на рахунках районних бюджетів станом на 1 січня 2021 року, перераховуються на рахунки бюджетів відповідних територіальних громад пропорційно кількості учнів, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися у відповідних закладах загальної середньої освіти, та пропорційно кількості учнів з особливими освітніми потребами, що станом на 5 вересня 2020 року навчалися в інклюзивних класах відповідних закладів загальної середньої освіти.

Стаття 25. Дозволити, як виняток з положень частини четвертої статті 1032 Бюджетного кодексу України, використовувати у 2021 році залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворилися станом на 1 січня 2021 року (крім коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у 2019 і 2020 роках), на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти.

Стаття 26. Установити, що у 2021 році для всіх категорій працівників державних органів застосовуються розміри та умови оплати праці, що діяли на 1 вересня 2020 року.

Стаття 27. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 242 Бюджетного кодексу України, кошти спеціального фонду державного бюджету, передбачені на здійснення заходів, визначених пунктом 4 частини третьої статті 242 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на фінансове забезпечення оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів залізничним транспортом та модернізацію залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень.

Стаття 28. Розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України" (код 1002070), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" (код 1003090), "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій" (код 1006110), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" (код 2101190), "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України" (код 3601180), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України" (код 5961040), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України" (код 6521100), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України" (код 6601030), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України" (код 6621030), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (код 6641060), "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" (код 2701270) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об'єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щокварталу інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 29. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти" (код 2201140), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти" (код 2211210), "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (код 2211260) Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої включаються представники Міністерства освіти і науки України, члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (не менше 33 відсотків складу комісії) та Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (не менше 33 відсотків складу комісії).

Стаття 30. Міністерству фінансів України здійснити за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії приватного акціонерного товариства "Українська фінансова житлова компанія", зокрема для забезпечення громадян України житлом на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України, та врегулювання питань фінансово-господарської діяльності у зв'язку з приєднанням Державної іпотечної установи до зазначеного акціонерного товариства, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

(стаття 30 у редакції Закону
 України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

Стаття 31. Надати право Міністерству фінансів України здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, у сумі не більше 1.800.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії Експортно-кредитного агентства, 100 відсотків акцій якого належать державі в особі Кабінету Міністрів України, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням у тижневий строк Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 32. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати правочини з державними деривативами, включаючи їх обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж, у тому числі, як виняток з положень частини першої статті 16 Бюджетного кодексу України, за рахунок здійснення державних запозичень понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу. Умови таких правочинів визначаються Кабінетом Міністрів України.

На обсяг здійснених державних запозичень Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 33. Установити, що частина заборгованості державного підприємства "Антонов" як правонаступника державного підприємства "Київський авіаційний завод "Авіант" перед державою за виконання державою гарантійних зобов'язань за облігаціями, випущеними державним підприємством "Київський авіаційний завод "Авіант" у 2009 році під державну гарантію, погашається шляхом передачі у державну власність від державного підприємства "Антонов" нежитлової будівлі за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 41 (літера А), за ринковою вартістю, яка підтверджується звітом про незалежну оцінку.

Стаття 34. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень пунктів 2, 6 і 17 частини другої статті 29, пункту 11 частини першої статті 66 Бюджетного кодексу України, надходження, визначені пунктом 9 статті 11 та пунктом 9 статті 12 цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 35. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Стаття 36. Установити, що, як виняток з положень статті 23 Бюджетного кодексу України:

розподіл бюджетних призначень загального фонду державного бюджету за бюджетною програмою "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (код 3511380) здійснюється на заходи, пов'язані з вакцинацією населення і запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та боротьбою з її наслідками, за рішенням Кабінету Міністрів України (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

обмеження, встановлені частинами десятою і одинадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України, не застосовуються у разі прийняття рішень про розподіл бюджетних призначень за напрямами, передбаченими абзацом другим цієї статті;

Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету щодо скорочення видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету та їх спрямування на бюджетну програму "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (код 3511380).

(Закон доповнено статтею 36 згідно із
 Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

Стаття 37. Установити, що, як виняток з положень частини четвертої статті 13 і частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України:

залишки коштів станом на 1 січня 2021 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету в попередніх бюджетних періодах від плати за послуги, надані Міністерством юстиції України, Державним агентством лісових ресурсів України згідно з їх основною діяльністю, за рішеннями Кабінету Міністрів України можуть бути повністю або частково спрямовані відповідно на здійснення заходів та виконання завдань і функцій зазначених державних органів;

невикористані на кінець 2021 року кошти, визначені у рішеннях Кабінету Міністрів України відповідно до абзацу другого цієї статті, перераховуються до загального фонду державного бюджету.

(Закон доповнено статтею 37 згідно із
 Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2021 року.

2. Додатки NN 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Зупинити на 2021 рік дію:

абзаців другого і третього частини першої статті 14 Бюджетного кодексу України;

абзацу другого частини першої, частини другої статті 18 Бюджетного кодексу України;

абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;

пункту 431 частини першої статті 64 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436; 2018 р., N 6 - 7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п'ятої статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712; 2020 р., N 28, ст. 188);

абзацу першого частини п'ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31);

статті 35 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 36, ст. 448; 2020 р., NN 7 - 9, ст. 48, N 36, ст. 273);

пунктів 1 - 3 частини першої статті 3, частини другої статті 4, пункту 3 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про заходи, спрямована погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., N 47, ст. 407).

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 29, ст. 942; 2017 р., N 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2017 р., N 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379; 2017 р., N 2, ст. 25); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацу другого частини п'ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31) застосовуються у порядку та розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

5. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов'язання за програмами, пов'язаними із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, а Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

6. Установити, що у 2021 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров'я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров'я.

7. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень частини третьої статті 18 Бюджетного кодексу України, гранична величина місцевого боргу щодо місцевих запозичень, залучених для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення та комунальної власності, не застосовується за умови, якщо витрати, пов'язані з таким боргом, не будуть перевищувати в наступних бюджетних періодах 30 відсотків обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, затвердженого цим Законом для відповідного місцевого бюджету.

Дозволити обласним державним адміністраціям, що набули статусу військово-цивільних адміністрацій, в особі їх керівників здійснювати у 2021 році місцеві запозичення з урахуванням положень абзацу першого цього пункту.

8. Кабінету Міністрів України:

вжити заходів до забезпечення автономізації закладів вищої освіти; створити єдину електронну систему моніторингу працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечити розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на конкурсних засадах у закладах вищої освіти незалежно від форми власності;

включити показник зайнятості випускників закладів вищої освіти за рівнями вищої освіти та формами здобуття вищої освіти до формули розподілу видатків державного бюджету на вищу освіту між закладами вищої освіти.

9. Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2021 року, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного бюджету та оцінювання обґрунтованості додаткової потреби у бюджетних коштах, розглянути питання щодо збільшення видатків на забезпечення діяльності органів судової влади, реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення, розвиток закладів фахової передвищої та вищої освіти, підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення, а також передбачення видатків на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.

10. У зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України Державній казначейській службі України здійснити перенесення активів, зобов'язань та результатів виконання районних бюджетів ліквідованих районів і бюджетів розформованих територіальних громад, залишків коштів на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів за власними надходженнями бюджетних установ і зареєстрованих бюджетних зобов'язань розпорядників коштів таких бюджетів, що обліковувалися станом на 1 січня 2021 року на рахунках таких бюджетів та рахунках розпорядників коштів таких бюджетів, на відповідні рахунки районних бюджетів новоутворених районів і бюджетів сформованих територіальних громад та рахунки розпорядників коштів таких бюджетів. Це положення застосовується виключно до місцевих бюджетів у районах і населених пунктах Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень.

(розділ доповнено пунктом 10 згідно із
 Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
15 грудня 2020 року
N 1082-IX

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2021 рік

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1097546646,0

973366651,1

124179994,9

40000000

Офіційні трансферти

10386230,3

10386230,3

 

41010100

Реверсна дотація

10386230,3

10386230,3

 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

1087160415,7

962980420,8

124179994,9

10000000

Податкові надходження

949456608,2

881617696,1

67838912,1

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

249416075,8

249416075,8

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

137580075,8

137580075,8

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

111836000,0

111836000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

41584757,7

41145257,7

439500,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

689900,0

405200,0

284700,0

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

851200,0

696400,0

154800,0

13030000

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

35204928,4

35204928,4

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

1393500,0

1393500,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

4720689,4

4720689,4

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

23020842,8

23020842,8

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

1919296,2

1919296,2

 

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

369200,0

369200,0

 

13031500

Рентна плата за користування надрами для видобування кам'яного вугілля коксівного та енергетичного

355700,0

355700,0

 

13031600

Рентна плата за користування надрами для видобування залізних руд

3425700,0

3425700,0

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

3365687,3

3365687,3

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1473042,0

1473042,0

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

265787,8

265787,8

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1207254,2

1207254,2

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

620824391,7

562884338,7

57940053,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

81789877,0

71865000,0

9924877,0

14020100

Спирт

185000,0

185000,0

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

5729000,0

5729000,0

 

14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий

1498000,0

1498000,0

 

14020400

Пиво

4598000,0

4598000,0

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах

56759000,0

56759000,0

 

14020800

Транспортні засоби

141000,0

 

141000,0

14021300

Електрична енергія

2943000,0

2943000,0

 

14021900

Пальне

9783877,0

 

9783877,0

14022300

Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий

153000,0

153000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

55756176,0

7741000,0

48015176,0

14030200

Лікеро-горілчана продукція

1551000,0

1551000,0

 

14030300

Виноробна продукція

619000,0

619000,0

 

14030400

Пиво

195000,0

195000,0

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби, рідини, що використовуються в електронних сигаретах

5101000,0

5101000,0

 

14030800

Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")

5960000,0

 

5960000,0

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

2000,0

2000,0

 

14031900

Пальне

42055176,0

 

42055176,0

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

273000,0

273000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

140200000,0

140200000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

343078338,7

343078338,7

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

33934000,0

25439000,0

8495000,0

15010000

Ввізне мито

33485000,0

24990000,0

8495000,0

15020000

Вивізне мито

449000,0

449000,0

 

19000000

Інші податки та збори

3697383,0

2733023,9

964359,1

19010000

Екологічний податок

3697089,0

2732729,9

964359,1

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства

294,0

294,0

 

20000000

Неподаткові надходження

134613487,9

79977707,0

54635780,9

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

61647157,5

58493380,1

3153777,4

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

28811832,4

28811832,4

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

24434000,0

24434000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

124377,0

124377,0

 

21080000

Інші надходження

8276948,1

5123170,7

3153777,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

16954788,2

5158887,5

11795900,7

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

9718609,5

1732055,2

7986554,3

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22240,0

22240,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

6140,0

6140,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

21000,0

21000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

192355,0

192355,0

 

22011500

Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

568,0

568,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

2005,0

2005,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

6500,0

6500,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

750000,0

750000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

300,0

300,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

186,8

186,8

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

174,6

174,6

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

449712,6

 

449712,6

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

196208,0

196208,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

622811,5

529389,8

93421,7

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

4988,0

4988,0

 

22013000

Плата за ліцензії на провадження діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор і за ліцензії на випуск та проведення лотерей

7443420,0

 

7443420,0

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3364315,0

 

3364315,0

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

810612,3

810612,3

 

22070000

Виконавчий збір

840062,8

420031,4

420031,4

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1650000,0

1650000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

271000,0

271000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

202188,6

202188,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

25000,0

 

25000,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

25000,0

 

25000,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

73000,0

73000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

17470820,5

16325439,4

1145381,1

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

273214,0

273214,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

30517,0

30517,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

13750,0

6875,0

6875,0

24060000

Інші надходження

2897068,1

1762162,0

1134906,1

24060300

Інші надходження

1590680,0

1590680,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

859,0

859,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

414800,0

82960,0

331840,0

24061800

Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження

75000,0

75000,0

 

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівлі / спрощеної закупівлі як забезпечення їх тендерної пропозиції / пропозиції учасника спрощеної закупівлі, які не підлягають поверненню цим учасникам

2884,0

2884,0

 

24062000

Кошти, отримані від переможця процедури закупівлі / спрощеної закупівлі під час укладення договору про закупівлю як забезпечення виконання такого договору, які не підлягають поверненню учаснику

2479,0

2479,0

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

17666,1

 

17666,1

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

7300,0

7300,0

 

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

2423378,6

2419778,6

3600,0

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

1030105,3

1030105,3

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1388843,3

1388843,3

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

350,0

350,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

480,0

480,0

 

24111100

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла, і пеня за порушення строку платежу з погашення кредиту

3600,0

 

3600,0

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

550373,8

550373,8

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

11169178,5

11169178,5

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

230281,8

230281,8

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

5517165,4

5517165,4

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

1843163,9

1843163,9

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

3578567,4

3578567,4

 

24160000

Концесійні платежі

113340,5

113340,5

 

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

113340,5

113340,5

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

38540721,7

 

38540721,7

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

38281301,9

 

38281301,9

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

259419,8

 

259419,8

30000000

Доходи від операцій з капіталом

923330,9

58003,9

865327,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

51720,9

51720,9

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

40698,0

40698,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

11022,9

11022,9

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

864827,0

 

864827,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

854827,0

 

854827,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

6783,0

6283,0

500,0

33010000

Кошти від продажу землі

5783,0

5783,0

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

1000,0

500,0

500,0

40000000

Офіційні трансферти

1966331,3

1327013,8

639317,5

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1966331,3

1327013,8

639317,5

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

518309,8

518309,8

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

639317,5

 

639317,5

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

808704,0

808704,0

 

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

808704,0

808704,0

 

50000000

Цільові фонди

200657,4

 

200657,4

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

200657,4

 

200657,4

(додаток N 1 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

 

Фінансування Державного бюджету України на 2021 рік

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

246635500,0

220861389,9

25774110,1

400000

Фінансування за борговими операціями

253391582,1

228861389,9

24530192,2

401000

Запозичення

721767505,6

697237313,4

24530192,2

401100

Внутрішні запозичення

517268363,4

517268363,4

 

401200

Зовнішні запозичення

204499142,2

179968950,0

24530192,2

402000

Погашення

-468375923,5

-468375923,5

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-369487986,8

-369487986,8

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-98887936,7

-98887936,7

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

12000000,0

12000000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

12000000,0

12000000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-18756082,1

-20000000,0

1243917,9

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-18792145,1

-20000000,0

1207854,9

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

2000000,0

 

2000000,0

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-20792145,1

-20000000,0

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-20792145,1

-20000000,0

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

36063,0

 

36063,0

602100

На початок періоду

36063,0

 

36063,0

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 29.04.2021 р. N 1434-IX)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2021 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

1197349674,4

1086507408,2

205972835,4

8356234,0

106342266,2

137812897,5

61025489,0

7635242,6

2568515,5

76787408,5

1335162571,9

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

2814442,7

2313748,2

1370534,1

40480,7

500694,5

5950,0

5907,7

1828,9

13,2

42,3

2820392,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

2814442,7

2313748,2

1370534,1

40480,7

500694,5

5950,0

5907,7

1828,9

13,2

42,3

2820392,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1560418,5

1101368,0

537221,7

 

459050,5

 

 

 

 

 

1560418,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

1169259,8

1127615,8

833312,4

40480,7

41644,0

5950,0

5907,7

1828,9

13,2

42,3

1175209,8

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

84764,4

84764,4

 

 

 

 

 

 

 

 

84764,4

0300000

 

Державне управління справами

2965309,9

2276567,5

1179892,6

104416,2

688742,4

264633,5

206057,9

46683,9

35134,2

58575,6

3229943,4

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2928083,9

2239847,5

1153061,3

103453,5

688236,4

264633,5

206057,9

46683,9

35134,2

58575,6

3192717,4

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України

1266795,2

1187827,6

488796,1

49929,2

78967,6

2292,0

2292,0

350,0

25,0

 

1269087,2

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

23613,7

23613,7

 

 

 

 

 

 

 

 

23613,7

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

32045,6

32045,6

1492,1

2729,2

 

90604,6

86104,6

31425,5

26653,5

4500,0

122650,2

0301080

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

85848,9

 

 

 

85848,9

1384,5

 

 

 

1384,5

87233,4

0301130

0950

Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

2389,8

2389,8

373,5

 

 

 

 

 

 

 

2389,8

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

93477,4

77394,3

53270,3

6295,9

16083,1

43452,4

39716,3

8534,5

2123,4

3736,1

136929,8

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

851123,5

843333,5

609129,3

44499,2

7790,0

126900,0

77945,0

6373,9

6332,3

48955,0

978023,5

0301360

0829

Фінансова підтримка закладів культури і мистецтва

212565,7

62565,7

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

212565,7

0301460

0829

Виплата Державних премій України

2440,0

2440,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2440,0

0301500

0490

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

0301520

0470

Модернізація цифрових інформаційно-аналітичних систем

70000,0

8237,3

 

 

61762,7

 

 

 

 

 

70000,0

0301820

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій"

29990,0

 

 

 

29990,0

 

 

 

 

 

29990,0

0301830

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція блока "Б" лікувального корпусу N 3 Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справами по вул. Ак. Заболотного, 21 у Голосіївському районі м. Києва"

137981,3

 

 

 

137981,3

 

 

 

 

 

137981,3

0301840

0829

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

0301860

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Підвищення доступності та якості надання медичної допомоги населенню із захворюваннями ЛОР-органів на основі впровадження інноваційних високотехнологічних методів комплексної діагностики та хірургічного лікування в умовах багатопрофільного закладу охорони здоров'я"

29812,8

 

 

 

29812,8

 

 

 

 

 

29812,8

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

37226,0

36720,0

26831,3

962,7

506,0

 

 

 

 

 

37226,0

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

37226,0

36720,0

26831,3

962,7

506,0

 

 

 

 

 

37226,0

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

2500446,6

2363501,3

1606973,0

67536,1

136945,3

31819,7

30727,1

10569,7

3717,7

1092,6

2532266,3

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1106549,3

992736,8

553093,6

27090,5

113812,5

17253,9

17171,7

8475,2

1341,0

82,2

1123803,2

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

871467,9

814763,4

470204,1

25228,6

56704,5

17253,9

17171,7

8475,2

1341,0

82,2

888721,8

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

12115,1

12115,1

 

 

 

 

 

 

 

 

12115,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

132537,0

122894,0

64423,2

1348,8

9643,0

 

 

 

 

 

132537,0

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

26614,3

26614,3

18466,3

476,7

 

 

 

 

 

 

26614,3

0411170

0490

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

33000,0

 

 

 

33000,0

 

 

 

 

 

33000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

1350,0

1350,0

 

36,4

 

 

 

 

 

 

1350,0

0411240

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

14465,0

 

 

 

14465,0

 

 

 

 

 

14465,0

0414000

 

Державна служба статистики України

1277950,1

1269217,3

981879,4

38045,6

8732,8

14565,8

13555,4

2094,5

2376,7

1010,4

1292515,9

0414010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

1162060,6

1162060,6

906473,4

38045,6

 

14565,8

13555,4

2094,5

2376,7

1010,4

1176626,4

0414020

0132

Статистичні спостереження

101068,5

101068,5

75406,0

 

 

 

 

 

 

 

101068,5

0414030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

7918,7

 

 

 

7918,7

 

 

 

 

 

7918,7

0414040

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики

814,1

 

 

 

814,1

 

 

 

 

 

814,1

0414090

0942

Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики

6088,2

6088,2

 

 

 

 

 

 

 

 

6088,2

0418000

 

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей

115947,2

101547,2

72000,0

2400,0

14400,0

 

 

 

 

 

115947,2

0418010

0111

Керівництво та управління у сфері регулювання азартних ігор та лотерей

115947,2

101547,2

72000,0

2400,0

14400,0

 

 

 

 

 

115947,2

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

467324,9

467324,9

383053,1

 

 

 

 

 

 

 

467324,9

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

467324,9

467324,9

383053,1

 

 

 

 

 

 

 

467324,9

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

467324,9

467324,9

383053,1

 

 

 

 

 

 

 

467324,9

0500000

 

Державна судова адміністрація України

13895213,1

13895213,1

11828084,2

116017,8

 

2500000,0

2500000,0

1240821,8

74769,9

 

16395213,1

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

13895213,1

13895213,1

11828084,2

116017,8

 

2500000,0

2500000,0

1240821,8

74769,9

 

16395213,1

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

13892213,1

13892213,1

11828084,2

116017,8

 

2500000,0

2500000,0

1240821,8

74769,9

 

16392213,1

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

0550000

 

Верховний Суд

1495692,4

1300692,4

1062308,0

13191,8

195000,0

861115,0

860666,7

610758,1

13967,9

448,3

2356807,4

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1495692,4

1300692,4

1062308,0

13191,8

195000,0

861115,0

860666,7

610758,1

13967,9

448,3

2356807,4

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1495692,4

1300692,4

1062308,0

13191,8

195000,0

861115,0

860666,7

610758,1

13967,9

448,3

2356807,4

0800000

 

Конституційний Суд України

318353,1

313463,1

254009,0

4183,8

4890,0

 

 

 

 

 

318353,1

0801000

 

Конституційний Суд України

318353,1

313463,1

254009,0

4183,8

4890,0

 

 

 

 

 

318353,1

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

318353,1

313463,1

254009,0

4183,8

4890,0

 

 

 

 

 

318353,1

0850000

 

Вищий антикорупційний суд

374880,0

298228,5

230434,0

4556,0

76651,5

100,0

 

 

 

100,0

374980,0

0851000

 

Апарат Вищого антикорупційного суду

374880,0

298228,5

230434,0

4556,0

76651,5

100,0

 

 

 

100,0

374980,0

0851010

0330

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

253000,2

212500,2

163883,5

4083,5

40500,0

66,0

 

 

 

66,0

253066,2

0851020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

121879,8

85728,3

66550,5

472,5

36151,5

34,0

 

 

 

34,0

121913,8

0900000

 

Офіс Генерального прокурора

11531594,7

11440534,7

8598863,4

150477,6

91060,0

7964,5

7924,5

1495,4

1243,4

40,0

11539559,2

0901000

 

Офіс Генерального прокурора

11531594,7

11440534,7

8598863,4

150477,6

91060,0

7964,5

7924,5

1495,4

1243,4

40,0

11539559,2

0901010

0360

Здійснення прокурорської діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації працівників органів прокуратури

11396305,3

11305245,3

8499286,2

149012,2

91060,0

7964,5

7924,5

1495,4

1243,4

40,0

11404269,8

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

135289,4

135289,4

99577,2

1465,4

 

 

 

 

 

 

135289,4

0950000

 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

820,0

820,0

680,0

 

 

3100,0

3100,0

3100,0

 

 

3920,0

0951000

 

Апарат Вищого суду з питань інтелектуальної власності

820,0

820,0

680,0

 

 

3100,0

3100,0

3100,0

 

 

3920,0

0951010

0330

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

820,0

820,0

680,0

 

 

2170,0

2170,0

2170,0

 

 

2990,0

0951020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

930,0

930,0

930,0

 

 

930,0

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

85835607,1

79716301,9

58449594,8

1656191,2

6119305,2

12468133,3

6976648,8

1988880,1

148569,0

5491484,5

98303740,4

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

8514023,7

7337675,7

5049642,6

296179,6

1176348,0

6434377,5

2042997,4

384515,8

46401,9

4391380,1

14948401,2

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

649010,0

649010,0

527066,1

 

 

 

 

 

 

 

649010,0

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

5468790,1

5014468,0

3417970,9

189042,3

454322,1

1914672,5

1688055,1

144687,1

32494,3

226617,4

7383462,6

1001080

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання

1892546,6

1645347,4

1099152,5

107038,6

247199,2

375118,3

354942,3

239828,7

13907,6

20176,0

2267664,9

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

6748,6

6748,6

5453,1

98,7

 

 

 

 

 

 

6748,6

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

49918,1

17798,1

 

 

32120,0

 

 

 

 

 

49918,1

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

447010,3

4303,6

 

 

442706,7

4144586,7

 

 

 

4144586,7

4591597,0

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

13333808,8

12175037,8

8778196,1

267184,1

1158771,0

891780,1

34390,2

9845,5

3195,3

857389,9

14225588,9

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

403195,3

403195,3

337375,3

 

 

 

 

 

 

 

403195,3

1002030

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України

11614756,8

11021758,5

7901847,2

248000,0

592998,3

29097,6

27051,3

4888,3

2683,2

2046,3

11643854,4

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

572550,1

562750,1

398042,3

19184,1

9800,0

7512,2

7338,9

4957,2

512,1

173,3

580062,3

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

205055,6

186853,9

140931,3

 

18201,7

 

 

 

 

 

205055,6

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

338251,0

480,0

 

 

337771,0

 

 

 

 

 

338251,0

1002150

0310

Створення системи охорони морських кордонів

 

 

 

 

 

849170,3

 

 

 

849170,3

849170,3

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

6000,0

 

 

 

6000,0

6000,0

1003000

 

Національна гвардія України

12779932,7

11443996,9

7768004,9

235880,4

1335935,8

928601,2

757071,6

498810,6

4463,9

171529,6

13708533,9

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

396337,4

396337,4

334395,9

 

 

 

 

 

 

 

396337,4

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

11480682,9

10368247,1

6951368,1

219148,9

1112435,8

906341,3

748753,3

492348,9

4182,5

157588,0

12387024,2

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти

702912,4

679412,4

482240,9

16731,5

23500,0

8318,3

8318,3

6461,7

281,4

 

711230,7

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

13941,6

 

 

 

13941,6

213941,6

1004000

 

Державна міграційна служба України

1692995,2

1636382,6

1104434,4

55276,0

56612,6

1889427,6

1872943,0

262143,1

 

16484,6

3582422,8

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

184077,1

131010,0

100000,0

2260,0

53067,1

28485,8

24705,3

 

 

3780,5

212562,9

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1507915,9

1504370,4

1004434,4

53016,0

3545,5

1860941,8

1848237,7

262143,1

 

12704,1

3368857,7

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1002,2

1002,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1002,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

14936782,6

14214633,5

11381268,1

191011,5

722149,1

1404873,5

1351658,2

814555,4

81813,6

53215,3

16341656,1

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

256051,9

253101,4

198843,3

4500,0

2950,5

1,0

 

 

 

1,0

256052,9

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

639013,2

628949,7

496591,0

10166,8

10063,5

48653,9

42768,8

13472,3

4393,6

5885,1

687667,1

1006070

0530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології

38638,2

 

 

 

38638,2

2022,0

 

 

 

2022,0

40660,2

1006110

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

13093670,0

12462806,8

10036353,6

157963,6

630863,2

1285505,8

1246443,5

769146,1

66835,9

39062,3

14379175,8

1006360

0942

Підготовка кадрів, наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки

879409,3

869775,6

649480,2

18381,1

9633,7

68690,8

62445,9

31937,0

10584,1

6244,9

948100,1

1007000

 

Національна поліція України

34578064,1

32908575,4

24368048,7

610659,6

1669488,7

919073,4

917588,4

19009,7

12694,3

1485,0

35497137,5

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

1051092,1

1051092,1

871992,3

 

 

 

 

 

 

 

1051092,1

1007020

0310

Забезпечення діяльності органів та установ Національної поліції України

33526972,0

31857483,3

23496056,4

610659,6

1669488,7

919073,4

917588,4

19009,7

12694,3

1485,0

34446045,4

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

6476001,5

5800174,4

3923642,5

70337,2

675827,1

2985360,4

1875079,5

817455,0

93886,1

1110280,9

9461361,9

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

659807,6

603328,7

390984,2

9755,1

56478,9

206638,0

206538,0

 

 

100,0

866445,6

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

530695,9

521495,9

386023,2

9634,9

9200,0

400,0

300,0

 

 

100,0

531095,9

1201020

0411

Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"

 

 

 

 

 

24738,0

24738,0

 

 

 

24738,0

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

69612,1

64396,1

 

 

5216,0

 

 

 

 

 

69612,1

1201050

0482

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201080

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

4635,6

4635,6

 

 

 

 

 

 

 

 

4635,6

1201110

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

181500,0

181500,0

 

 

 

181500,0

1201150

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1201220

0490

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

26949,9

 

 

 

26949,9

 

 

 

 

 

26949,9

1201270

0421

Організація та функціонування Аграрного фонду

7092,5

7092,5

4961,0

120,2

 

 

 

 

 

 

7092,5

1201280

1070

Виплати працівникам, які вивільняються з роботи у зв'язку із достроковим зняттям з експлуатації Чорнобильської АЕС

3111,6

3111,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3111,6

1201290

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

1201320

0133

Виконання судових рішень, що набрали законної сили

1797,0

1797,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1797,0

1201330

0411

Здійснення заходів з обов'язкового проведення тендерів ДУ "Професійні закупівлі"

9000,0

 

 

 

9000,0

 

 

 

 

 

9000,0

1201580

0490

Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

6113,0

 

 

 

6113,0

 

 

 

 

 

6113,0

1202000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202020

0421

Проведення земельної реформи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1202620

0421

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203000

 

Державне агентство резерву України

165948,2

165948,2

115332,9

10637,0

 

1002731,3

212547,8

42039,9

12803,8

790183,5

1168679,5

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

31991,8

31991,8

20428,2

941,0

 

 

 

 

 

 

31991,8

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

133956,4

133956,4

94904,7

9696,0

 

233387,3

210549,8

42039,9

12803,8

22837,5

367343,7

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

769344,0

1998,0

 

 

767346,0

769344,0

1206000

 

Державна служба з питань праці

592343,7

586065,5

461682,0

8617,9

6278,2

4900,0

 

 

 

4900,0

597243,7

1206010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

586065,5

586065,5

461682,0

8617,9

 

 

 

 

 

 

586065,5

1206020

0481

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці

6278,2

 

 

 

6278,2

4900,0

 

 

 

4900,0

11178,2

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

56657,9

55059,9

42601,4

436,9

1598,0

 

 

 

 

 

56657,9

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

56657,9

55059,9

42601,4

436,9

1598,0

 

 

 

 

 

56657,9

1209000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

5001244,1

4389772,1

2913042,0

40890,3

611472,0

1771091,1

1455993,7

775415,1

81082,3

315097,4

6772335,2

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1681679,1

1681679,1

1299294,5

19160,1

 

354823,8

183314,6

77874,4

13078,1

171509,2

2036502,9

1209020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

578639,8

575639,8

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

578639,8

1209030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

2583755,4

2048755,4

1613747,5

21730,2

535000,0

1416267,3

1272679,1

697540,7

68004,2

143588,2

4000022,7

1209040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

83697,8

83697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

83697,8

1209610

0421

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків

73472,0

 

 

 

73472,0

 

 

 

 

 

73472,0

1210000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

93232,4

76210,5

46638,2

6363,5

17021,9

 

 

 

 

 

93232,4

1211000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

93232,4

76210,5

46638,2

6363,5

17021,9

 

 

 

 

 

93232,4

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

93232,4

76210,5

46638,2

6363,5

17021,9

 

 

 

 

 

93232,4

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

5389812,7

5201679,0

493837,1

84002,7

188133,7

 

 

 

 

 

5389812,7

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

5389812,7

5201679,0

493837,1

84002,7

188133,7

 

 

 

 

 

5389812,7

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

331546,6

307896,6

207629,0

8842,1

23650,0

 

 

 

 

 

331546,6

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

640206,3

640206,3

 

 

 

 

 

 

 

 

640206,3

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

4240591,8

4090208,1

250218,1

72965,3

150383,7

 

 

 

 

 

4240591,8

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

26077,0

26077,0

 

 

 

 

 

 

 

 

26077,0

1401100

0950

Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин

19640,0

19640,0

14055,0

796,6

 

 

 

 

 

 

19640,0

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

59328,0

59328,0

21935,0

1398,7

 

 

 

 

 

 

59328,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

72423,0

58323,0

 

 

14100,0

 

 

 

 

 

72423,0

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів України

373070,8

351599,8

68544,0

1975,6

21471,0

 

 

 

 

 

373070,8

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів України

373070,8

351599,8

68544,0

1975,6

21471,0

 

 

 

 

 

373070,8

1501010

1010

Керівництво та управління у справах ветеранів

108943,9

108943,9

68544,0

1975,6

 

 

 

 

 

 

108943,9

1501030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

8560,2

8560,2

 

 

 

 

 

 

 

 

8560,2

1501040

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та членів їх сімей (при здійсненні заходів із психологічної реабілітації), членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, виготовлення для них бланків посвідчень та нагрудних знаків

255566,7

234095,7

 

 

21471,0

 

 

 

 

 

255566,7

1510000

 

Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

615897,5

 

 

 

615897,5

 

 

 

 

 

615897,5

1511000

 

Міністерство у справах ветеранів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

615897,5

 

 

 

615897,5

 

 

 

 

 

615897,5

1511040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

305145,3

 

 

 

305145,3

 

 

 

 

 

305145,3

1511050

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлов

248445,0

 

 

 

248445,0

 

 

 

 

 

248445,0

1511060

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

1511070

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

12307,2

 

 

 

12307,2

 

 

 

 

 

12307,2

2100000

 

Міністерство оборони України

116216267,0

84188586,9

51547300,0

2826025,4

32027680,1

1410176,4

1176194,6

214528,6

215281,9

233981,8

117626443,4

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

114942272,3

83151209,9

50862371,4

2792925,4

31791062,4

1363571,3

1153576,6

214448,6

213682,8

209994,7

116305843,6

2101010

0210

Керівництво та військове управління у сфері оборони

383465,7

377773,3

306962,0

 

5692,4

4800,0

1200,0

 

 

3600,0

388265,7

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни

88146061,1

82723571,6

50555409,4

2792925,4

5422489,5

1280476,5

1151113,6

214448,6

213682,8

129362,9

89426537,6

2101150

0210

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання

22703508,9

18300,0

 

 

22685208,9

38929,6

 

 

 

38929,6

22742438,5

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

1194000,0

 

 

 

1194000,0

7000,0

 

 

 

7000,0

1201000,0

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

2515236,6

31565,0

 

 

2483671,6

32365,2

1263,0

 

 

31102,2

2547601,8

2105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

1273994,7

1037377,0

684928,6

33100,0

236617,7

46605,1

22618,0

80,0

1599,1

23987,1

1320599,8

2105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

1273994,7

1037377,0

684928,6

33100,0

236617,7

46605,1

22618,0

80,0

1599,1

23987,1

1320599,8

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

35480523,5

32389584,1

1330544,2

53839,9

3090939,4

14867679,5

13145346,3

113981,1

9488,6

1722333,2

50348203,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

35302497,7

32215475,1

1209058,2

51861,4

3087022,6

14861479,5

13139346,3

109731,1

9223,6

1722133,2

50163977,2

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

157168,1

157168,1

105956,8

4720,4

 

250,0

250,0

 

 

 

157418,1

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена

96413,0

94913,0

74673,0

612,4

1500,0

56564,6

55277,8

40000,0

63,0

1286,8

152977,6

2201030

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

2201040

0980

Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

824786,7

23411,9

10986,9

455,5

801374,8

375291,9

8510,0

364,7

75,5

366781,9

1200078,6

2201070

0990

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

200000,0

100000,0

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

67504,9

67504,9

193,9

 

 

 

 

 

 

 

67504,9

2201100

0922

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності

229719,5

225769,5

132923,0

22613,4

3950,0

5680,6

5421,5

599,7

1809,1

259,1

235400,1

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи

293683,6

235683,6

137351,3

4884,4

58000,0

7855,5

7305,5

2746,2

1028,7

550,0

301539,1

2201130

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

273749,6

272249,6

218315,6

4054,2

1500,0

5206,3

4850,7

2491,6

404,4

355,6

278955,9

2201140

0942

Фонд розвитку закладів фахової передвищої та вищої освіти

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

2201160

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

19518314,2

19518314,2

 

 

 

12222125,1

11420858,1

 

 

801267,0

31740439,3

2201170

0990

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

126851,8

125651,8

90011,5

3953,2

1200,0

4607,1

4382,1

621,4

289,0

225,0

131458,9

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

4100,0

4100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4100,0

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

3938961,0

3938961,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3938961,0

2201200

0990

Пільговий проїзд учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої та вищої освіти у залізничному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201240

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

15000,0

 

 

 

15000,0

 

 

 

 

 

15000,0

2201250

0950

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів державного управління, харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

36449,2

36449,2

26299,5

1127,1

 

37136,1

36054,6

22869,1

4078,8

1081,5

73585,3

2201260

0970

Загальнодержавні заходи у сфері освіти

714128,1

123835,5

3077,7

 

590292,6

3310,1

3310,1

 

 

 

717438,2

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

1436429,5

1436429,5

 

 

 

685130,6

682565,8

 

 

2564,8

2121560,1

2201300

0150

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

732814,6

33662,4

24492,5

454,0

699152,2

 

 

 

 

 

732814,6

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

234101,9

234101,9

101066,0

6507,3

 

5248,5

4800,4

170,0

1125,3

448,1

239350,4

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій

326906,8

304126,7

 

350,0

22780,1

131004,4

 

 

 

131004,4

457911,2

2201390

0980

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2201410

0470

Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"

128408,2

 

 

 

128408,2

100,0

 

 

 

100,0

128508,2

2201420

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

4651996,0

4651996,0

 

 

 

895500,0

845700,0

 

 

49800,0

5547496,0

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

413146,3

413146,3

283710,5

2129,5

 

61468,7

60059,7

39868,4

349,8

1409,0

474615,0

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

365000,0

 

 

 

365000,0

365000,0

2201820

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція об'єкту національного надбання "Аеродинамічний комплекс на базі надзвукової аеродинамічної труби Т-6 Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут""

27873,1

 

 

 

27873,1

 

 

 

 

 

27873,1

2201830

0960

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція учбово-рекреаційного центру "Міжнародний Центр дитячої наукової творчості " по вул. Квітки Цісик, 14"

180000,0

 

 

 

180000,0

 

 

 

 

 

180000,0

2201840

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

35991,6

 

 

 

35991,6

 

 

 

 

 

35991,6

2201850

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

2203000

 

Державна служба якості освіти

144425,8

144425,8

110560,6

1628,5

 

6200,0

6000,0

4250,0

265,0

200,0

150625,8

2203010

0990

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

141357,0

141357,0

108242,6

1557,7

 

 

 

 

 

 

141357,0

2203020

0990

Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи та акредитації освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти

3068,8

3068,8

2318,0

70,8

 

6200,0

6000,0

4250,0

265,0

200,0

9268,8

2207000

 

Національна комісія зі стандартів державної мови

33600,0

29683,2

10925,4

350,0

3916,8

 

 

 

 

 

33600,0

2207010

0990

Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови

33600,0

29683,2

10925,4

350,0

3916,8

 

 

 

 

 

33600,0

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

103723161,4

100382015,0

 

 

3341146,4

 

 

 

 

 

103723161,4

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

103723161,4

100382015,0

 

 

3341146,4

 

 

 

 

 

103723161,4

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

99647368,2

99647368,2

 

 

 

 

 

 

 

 

99647368,2

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2211220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

504458,3

334646,8

 

 

169811,5

 

 

 

 

 

504458,3

2211230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1421334,9

400000,0

 

 

1021334,9

 

 

 

 

 

1421334,9

2211260

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2211280

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

155165128,5

149011131,3

4274669,6

401870,1

6153997,2

10495574,5

8500656,8

415037,3

103632,7

1994917,7

165660703,0

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

27966765,0

21990322,6

4030073,5

394434,1

5976442,4

10495565,5

8500647,8

415037,3

103632,7

1994917,7

38462330,5

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

91982,7

91982,7

69466,0

4739,9

 

862,3

862,3

 

462,3

 

92845,0

2301020

0750

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я

75353,6

 

 

 

75353,6

102841,8

 

 

 

102841,8

178195,4

2301040

0740

Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

2121032,8

2120870,8

1492673,6

57210,9

162,0

523679,9

477493,3

183244,8

66104,7

46186,6

2644712,7

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти

1659640,9

1659640,9

 

 

 

5403992,0

4977238,9

 

 

426753,1

7063632,9

2301080

0950

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

288955,4

288955,4

218786,2

4178,3

 

257511,2

253491,2

173687,7

27051,5

4020,0

546466,6

2301090

0990

Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти

362114,3

362114,3

2753,5

 

 

 

 

 

 

 

362114,3

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1616851,7

1455562,2

814214,4

124415,0

161289,5

9572,2

9103,8

4433,4

1259,5

468,4

1626423,9

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1478105,7

1316816,2

734318,2

120880,7

161289,5

9572,2

9103,8

4433,4

1259,5

468,4

1487677,9

2301120

0763

Виготовлення проектно-кошторисної документації для створення багатопрофільних лікарень загальнодержавного значення

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2301130

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

104724,6

 

 

 

104724,6

 

 

 

 

 

104724,6

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1627696,7

1627696,7

843034,0

125132,9

 

55264,9

53972,5

29989,1

5311,4

1292,4

1682961,6

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

573390,4

573390,4

346378,8

66580,3

 

22828,6

20623,1

3545,8

2093,8

2205,5

596219,0

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

175275,4

175275,4

132304,5

7190,9

 

28212,4

27172,5

17890,4

968,0

1039,9

203487,8

2301220

0763

Розвиток системи екстреної медичної допомоги та модернізація і оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я

3193131,7

 

 

 

3193131,7

 

 

 

 

 

3193131,7

2301270

0763

Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

2600000,0

2600000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2600000,0

2301300

0750

Створення біокластеру "Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій"

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

143837,4

143837,4

63598,5

1472,1

 

1877,6

1877,6

1354,6

32,3

 

145715,0

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

700000,0

700000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

700000,0

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

9645130,6

9645130,6

 

 

 

830192,2

830192,2

 

 

 

10475322,8

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

53484,6

53484,6

42346,4

1721,2

 

3518,9

3018,9

891,5

349,2

500,0

57003,5

2301550

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

501964,2

492381,2

4517,6

1792,6

9583,0

 

 

 

 

 

501964,2

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

2450211,5

1845601,5

 

 

604610,0

2450211,5

2301810

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

1200000,0

 

 

 

1200000,0

 

 

 

 

 

1200000,0

2301880

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція приміщень 1, 3, 4 поверхів кардіологічного та фасаду кардіологічного та господарського корпусів Державної установи "Інститут серця МОЗ України" за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 5а"

332198,0

 

 

 

332198,0

 

 

 

 

 

332198,0

2307000

 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

116203,1

116203,1

87484,9

3656,9

 

 

 

 

 

 

116203,1

2307010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

116203,1

116203,1

87484,9

3656,9

 

 

 

 

 

 

116203,1

2308000

 

Національна служба здоров'я України

127082160,4

126904605,6

157111,2

3779,1

177554,8

9,0

9,0

 

 

 

127082169,4

2308010

0763

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

337950,3

210695,5

157111,2

3779,1

127254,8

9,0

9,0

 

 

 

337959,3

2308060

0763

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

126744210,1

126693910,1

 

 

50300,0

 

 

 

 

 

126744210,1

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2942887,3

2942887,3

 

 

 

555027,9

22548,7

 

 

532479,2

3497915,2

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2942887,3

2942887,3

 

 

 

555027,9

22548,7

 

 

532479,2

3497915,2

2311500

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я

2942887,3

2942887,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2942887,3

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

555027,9

22548,7

 

 

532479,2

555027,9

2400000

 

Міністерство енергетики України

5205314,6

897203,8

294890,3

8293,5

4308110,8

252309,0

251809,0

 

 

500,0

5457623,6

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики України

4792089,5

483978,7

101143,3

4034,4

4308110,8

252309,0

251809,0

 

 

500,0

5044398,5

2401010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері енергетики

134317,6

134317,6

101143,3

4034,4

 

1462,9

1462,9

 

 

 

135780,5

2401040

0483

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері енергетики

8396,1

 

 

 

8396,1

 

 

 

 

 

8396,1

2401070

0431

Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

1032458,2

 

 

 

1032458,2

 

 

 

 

 

1032458,2

2401100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

340000,0

340000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

340000,0

2401140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

42263,5

 

 

 

42263,5

 

 

 

 

 

42263,5

2401420

0441

Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей"

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2401440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

6461,1

6461,1

 

 

 

 

 

 

 

 

6461,1

2401470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

228158,1

228158,1

 

 

 

228158,1

2401490

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

2401590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

3124993,0

 

 

 

3124993,0

 

 

 

 

 

3124993,0

2401630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

3200,0

3200,0

 

 

 

22188,0

22188,0

 

 

 

25388,0

2403000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

201538,9

201538,9

145475,0

3374,3

 

 

 

 

 

 

201538,9

2403010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

201538,9

201538,9

145475,0

3374,3

 

 

 

 

 

 

201538,9

2406000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

211686,2

211686,2

48272,0

884,8

 

 

 

 

 

 

211686,2

2406010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

61686,2

61686,2

48272,0

884,8

 

 

 

 

 

 

61686,2

2406060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

2410000

 

Міністерство енергетики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2411000

 

Міністерство енергетики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2411030

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

310687491,5

310636545,8

375270,6

44049,3

50945,7

614538,3

261514,5

72629,0

9179,0

353023,8

311302029,8

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

113282987,4

113262041,7

232650,7

41655,9

20945,7

408453,5

90165,7

1038,7

1154,8

318287,8

113691440,9

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

123849,3

123849,3

92120,2

3119,5

 

338,5

338,5

 

286,4

 

124187,8

2501030

1070

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

67358361,6

67358361,6

 

 

 

 

 

 

 

 

67358361,6

2501040

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики

20962,2

16,5

 

 

20945,7

1465,0

5,0

 

 

1460,0

22427,2

2501060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

856,8

856,8

 

 

 

 

 

 

 

 

856,8

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

34500,7

34500,7

20608,1

5134,2

 

250,0

226,7

 

18,4

23,3

34750,7

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

54088,7

54088,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54088,7

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

66019,8

66019,8

 

 

 

 

 

 

 

 

66019,8

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1382540,6

1382540,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1382540,6

2501160

1030

Довічні державні стипендії

6880,9

6880,9

 

 

 

 

 

 

 

 

6880,9

2501180

1070

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

923202,2

923202,2

 

 

 

 

 

 

 

 

923202,2

2501190

1070

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

5270,3

5270,3

 

 

 

 

 

 

 

 

5270,3

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2570195,0

2570195,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2570195,0

2501230

1060

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

35207708,6

35207708,6

 

 

 

 

 

 

 

 

35207708,6

2501240

1010

Фінансова допомога Фонду соціального страхування України, для страхових виплат медичним працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

251970,0

251970,0

 

 

 

 

 

 

 

 

251970,0

2501290

0133

Забезпечення виконання рішень суду

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

2501350

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських)

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

2501410

1060

Компенсація у зв'язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу, квартирах та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), населенням, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання (у тому числі в сільській місцевості), а також багатодітними, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу

1400000,0

1400000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1400000,0

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

243458,1

243458,1

 

 

 

 

 

 

 

 

243458,1

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю

239235,8

239235,8

119922,4

33402,2

 

6400,0

5894,7

1038,7

850,0

505,3

245635,8

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3051573,3

3051573,3

 

 

 

 

 

 

 

 

3051573,3

2501490

1090

Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

82313,5

82313,5

 

 

 

 

 

 

 

 

82313,5

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

400000,0

83700,8

 

 

316299,2

400000,0

2506000

 

Пенсійний фонд України

195319411,1

195319411,1

 

 

 

 

 

 

 

 

195319411,1

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

195319411,1

195319411,1

 

 

 

 

 

 

 

 

195319411,1

2507000

 

Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю

2002381,1

1972381,1

75903,1

1863,6

30000,0

206084,8

171348,8

71590,3

8024,2

34736,0

2208465,9

2507020

1010

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю

91426,0

91426,0

 

 

 

 

 

 

 

 

91426,0

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

1677399,6

1647399,6

 

 

30000,0

205984,6

171248,6

71590,3

8022,8

34736,0

1883384,2

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

103532,9

103532,9

75903,1

1863,6

 

100,2

100,2

 

1,4

 

103633,1

2507100

1010

Реабілітація дітей з інвалідністю

130022,6

130022,6

 

 

 

 

 

 

 

 

130022,6

2509000

 

Національна соціальна сервісна служба України

82711,9

82711,9

66716,8

529,8

 

 

 

 

 

 

82711,9

2509010

0412

Керівництво та управління у сфері реалізації політики щодо соціального захисту населення та захисту прав дітей

82711,9

82711,9

66716,8

529,8

 

 

 

 

 

 

82711,9

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1080958,5

120524,2

 

 

960434,3

 

 

 

 

 

1080958,5

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1080958,5

120524,2

 

 

960434,3

 

 

 

 

 

1080958,5

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

806758,5

11374,2

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

806758,5

2511240

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

274200,0

109150,0

 

 

165050,0

 

 

 

 

 

274200,0

2600000

 

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України

2758906,0

195156,0

118800,0

3960,0

2563750,0

 

 

 

 

 

2758906,0

2601000

 

Апарат Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України

2758906,0

195156,0

118800,0

3960,0

2563750,0

 

 

 

 

 

2758906,0

2601010

0442

Керівництво та управління у сфері стратегічних галузей промисловості

205056,0

195156,0

118800,0

3960,0

9900,0

 

 

 

 

 

205056,0

2601020

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

2601030

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2530000,0

 

 

 

2530000,0

 

 

 

 

 

2530000,0

2700000

 

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

6755074,4

4152213,7

2931593,1

383099,3

2602860,7

4305199,4

2582973,7

361504,7

1657227,3

1722225,7

11060273,8

2701000

 

Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

875356,8

685226,2

478017,0

7799,2

190130,6

95160,2

65983,7

14969,6

4000,7

29176,5

970517,0

2701010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

109854,2

109854,2

89316,5

510,6

 

30233,0

21531,0

5400,2

3057,8

8702,0

140087,2

2701040

0530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

41700,9

 

 

 

41700,9

15150,0

 

 

 

15150,0

56850,9

2701090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

33155,6

33155,6

24020,9

2190,8

 

12487,3

9457,3

4955,4

145,0

3030,0

45642,9

2701160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

530599,9

530180,9

355812,6

4992,3

419,0

18123,8

16329,3

4614,0

797,9

1794,5

548723,7

2701270

0540

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

148221,6

744,1

 

 

147477,5

17666,1

17666,1

 

 

 

165887,7

2701500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

2701520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

9968,9

9768,9

7729,6

74,3

200,0

 

 

 

 

 

9968,9

2701530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

1000,0

1000,0

 

 

 

1000,0

2701560

0540

Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

1855,7

1522,5

1137,4

31,2

333,2

 

 

 

 

 

1855,7

2702000

 

Державне агентство рибного господарства України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2702010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2702020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2702090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2704000

 

Державна служба геології та надр України

135493,5

35309,5

28848,3

54,5

100184,0

32000,0

28500,0

 

1100,4

3500,0

167493,5

2704010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

35493,5

35309,5

28848,3

54,5

184,0

32000,0

28500,0

 

1100,4

3500,0

67493,5

2704020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2705000

 

Державна екологічна інспекція України

443739,7

421317,8

300315,2

7936,0

22421,9

 

 

 

 

 

443739,7

2705010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

443739,7

421317,8

300315,2

7936,0

22421,9

 

 

 

 

 

443739,7

2707000

 

Державне агентство водних ресурсів України

2809891,6

2556664,6

1783135,7

360834,5

253227,0

2885911,9

2456454,8

339986,6

1651339,7

429457,1

5695803,5

2707010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

41571,5

39971,5

30830,2

834,5

1600,0

 

 

 

 

 

41571,5

2707050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2516693,1

2516693,1

1752305,5

360000,0

 

2769111,9

2456454,8

339986,6

1651339,7

312657,1

5285805,0

2707070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

64800,0

 

 

 

64800,0

71800,0

 

 

 

71800,0

136600,0

2707090

0620

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

94900,0

 

 

 

94900,0

45000,0

 

 

 

45000,0

139900,0

2707160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

36927,0

 

 

 

36927,0

 

 

 

 

 

36927,0

2707170

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

2707800

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

2707810

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво водопровідних мереж в населених пунктах Львівської області, що користуються привізною водою"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2708000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

2077217,8

65258,0

48947,0

1930,4

2011959,8

964359,1

 

 

 

964359,1

3041576,9

2708010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

24604,4

22549,5

16046,0

509,3

2054,9

 

 

 

 

 

24604,4

2708070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

4773,4

 

 

 

4773,4

 

 

 

 

 

4773,4

2708080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

9435,7

8892,3

6183,7

722,3

543,4

 

 

 

 

 

9435,7

2708090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

 

 

 

 

 

964359,1

 

 

 

964359,1

964359,1

2708110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

533051,1

33816,2

26717,3

698,8

499234,9

 

 

 

 

 

533051,1

2708120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

1354876,2

 

 

 

1354876,2

 

 

 

 

 

1354876,2

2708810

0513

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення комплексної системи поводження з радіоактивними матеріалами, які утворюються під час зняття з експлуатації енергоблоків та реконструкції об'єкта "Укриття"

63477,0

 

 

 

63477,0

 

 

 

 

 

63477,0

2708820

0513

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реалізація другого ПК Нового безпечного конфаймента та реконструкція об'єкта "Укриття"

87000,0

 

 

 

87000,0

 

 

 

 

 

87000,0

2709000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

413375,0

388437,6

292329,9

4544,7

24937,4

327768,2

32035,2

6548,5

786,5

295733,0

741143,2

2709010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

134099,6

134099,6

106660,5

2914,6

 

8030,9

1080,9

 

9,9

6950,0

142130,5

2709060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

279275,4

254338,0

185669,4

1630,1

24937,4

319737,3

30954,3

6548,5

776,6

288783,0

599012,7

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

863833,0

408556,1

264877,6

10396,7

455276,9

316207,4

86697,0

179,7

15,0

229510,4

1180040,4

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

655337,2

207190,3

111209,1

5396,7

448146,9

316207,4

86697,0

179,7

15,0

229510,4

971544,6

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій

135589,6

135589,6

102728,5

4362,8

 

 

 

 

 

 

135589,6

2751030

0484

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

56559,8

2396,1

1647,1

383,1

54163,7

180,0

180,0

90,0

15,0

 

56739,8

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

10995,6

10995,6

6833,5

650,8

 

120,0

110,0

89,7

 

10,0

11115,6

2751110

0443

Створення містобудівного кадастру на державному рівні

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

2751270

0490

Підтримка регіональної політики України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2751290

0470

Функціонування Фонду енергоефективності

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751350

0455

Програма розвитку метрополітену у місті Києві

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

8091,0

6850,0

 

 

1241,0

 

 

 

 

 

8091,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

16979,5

16979,5

 

 

 

 

 

 

 

 

16979,5

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

25070,0

 

 

 

25070,0

25070,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

34379,5

34379,5

 

 

 

 

 

 

 

 

34379,5

2751510

0490

Створення центрів креативної економіки

110167,0

 

 

 

110167,0

 

 

 

 

 

110167,0

2751610

0620

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України

 

 

 

 

 

93547,4

86407,0

 

 

7140,4

93547,4

2751620

0620

Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві

 

 

 

 

 

131290,0

 

 

 

131290,0

131290,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

12575,2

 

 

 

12575,2

65000,0

 

 

 

65000,0

77575,2

2757000

 

Державна сервісна служба містобудування України

73008,0

70478,0

53784,0

1750,0

2530,0

 

 

 

 

 

73008,0

2757010

0443

Керівництво та управління у сфері виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві

73008,0

70478,0

53784,0

1750,0

2530,0

 

 

 

 

 

73008,0

2758000

 

Державна інспекція містобудування України

135487,8

130887,8

99884,5

3250,0

4600,0

 

 

 

 

 

135487,8

2758010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

135487,8

130887,8

99884,5

3250,0

4600,0

 

 

 

 

 

135487,8

2760000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

5012550,0

 

 

 

5012550,0

1200000,0

 

 

 

1200000,0

6212550,0

2761000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

5012550,0

 

 

 

5012550,0

1200000,0

 

 

 

1200000,0

6212550,0

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

4500000,0

 

 

 

4500000,0

 

 

 

 

 

4500000,0

2761230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад

62550,0

 

 

 

62550,0

 

 

 

 

 

62550,0

2761600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

450000,0

 

 

 

450000,0

1200000,0

 

 

 

1200000,0

1650000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

6707704,5

1952951,9

1359488,8

59685,7

4754752,6

147023,3

46938,4

12144,7

1975,3

100084,9

6854727,8

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

4762226,0

191219,3

142589,3

3342,6

4571006,7

146798,8

46713,9

12144,7

1957,3

100084,9

4909024,8

2801010

0421

Керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

67937,2

66735,4

43560,8

1275,7

1201,8

 

 

 

 

 

67937,2

2801050

0482

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

69804,9

 

 

 

69804,9

77563,0

 

 

 

77563,0

147367,9

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

14835,6

14835,6

11209,4

813,4

 

12225,8

11769,4

6144,7

1536,8

456,4

27061,4

2801580

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

4500000,0

 

 

 

4500000,0

 

 

 

 

 

4500000,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу

109648,3

109648,3

87819,1

1253,5

 

57010,0

34944,5

6000,0

420,5

22065,5

166658,3

2803000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1520982,5

1339536,6

927716,2

40127,7

181445,9

154,5

154,5

 

18,0

 

1521137,0

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1200574,5

1200574,5

927716,2

40127,7

 

154,5

154,5

 

18,0

 

1200729,0

2803020

0421

Проведення земельної реформи

50988,0

 

 

 

50988,0

 

 

 

 

 

50988,0

2803030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

31577,3

 

 

 

31577,3

 

 

 

 

 

31577,3

2803620

0421

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

237842,7

138962,1

 

 

98880,6

 

 

 

 

 

237842,7

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

424496,0

422196,0

289183,3

16215,4

2300,0

70,0

70,0

 

 

 

424566,0

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

318296,1

318296,1

231753,9

3711,4

 

50,0

50,0

 

 

 

318346,1

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

99599,9

99599,9

57429,4

12504,0

 

20,0

20,0

 

 

 

99619,9

2804030

0482

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства

2300,0

 

 

 

2300,0

 

 

 

 

 

2300,0

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4300,0

4300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4300,0

2900000

 

Міністерство цифрової трансформації України

456314,1

231921,9

108280,5

586,6

224392,2

 

 

 

 

 

456314,1

2901000

 

Апарат Міністерства цифрової трансформації України

456314,1

231921,9

108280,5

586,6

224392,2

 

 

 

 

 

456314,1

2901010

0470

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

138465,1

137296,9

108280,5

586,6

1168,2

 

 

 

 

 

138465,1

2901030

0470

Електронне урядування

317849,0

94625,0

 

 

223224,0

 

 

 

 

 

317849,0

2910000

 

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1333000,0

 

 

 

1333000,0

 

 

 

 

 

1333000,0

2911000

 

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1333000,0

 

 

 

1333000,0

 

 

 

 

 

1333000,0

2911040

0470

Національна програма інформатизації

602000,0

 

 

 

602000,0

 

 

 

 

 

602000,0

2911050

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг

231000,0

 

 

 

231000,0

 

 

 

 

 

231000,0

2911060

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

2267046,8

308007,1

216061,6

13188,9

1959039,7

5361043,7

325270,0

184791,4

4807,1

5035773,7

7628090,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

660848,7

116809,0

69997,6

7374,6

544039,7

5029203,7

 

 

 

5029203,7

5690052,4

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

116809,0

116809,0

69997,6

7374,6

 

 

 

 

 

 

116809,0

3101170

0456

Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3101210

0452

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

39039,7

 

 

 

39039,7

 

 

 

 

 

39039,7

3101230

0490

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

 

 

 

 

 

3325,0

 

 

 

3325,0

3325,0

3101270

0453

Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень

 

 

 

 

 

4025878,7

 

 

 

4025878,7

4025878,7

3101290

0454

Фінансове забезпечення заходів з розвитку аеропортної інфраструктури

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

3101300

0453

Проектування та виконання робіт з відновлення залізничної колії європейського зразка шириною 1435 мм від станції Чоп до станції Ужгород з доведенням до перону залізничного вокзалу Ужгород

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

3103000

 

Державна служба морського та річкового транспорту України

66865,7

51865,7

39973,4

1084,0

15000,0

 

 

 

 

 

66865,7

3103010

0452

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

66865,7

51865,7

39973,4

1084,0

15000,0

 

 

 

 

 

66865,7

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

1410779,8

10779,8

8655,2

145,4

1400000,0

 

 

 

 

 

1410779,8

3107010

0810

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

10779,8

10779,8

8655,2

145,4

 

 

 

 

 

 

10779,8

3107030

0454

Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

1400000,0

 

 

 

1400000,0

 

 

 

 

 

1400000,0

3108000

 

Державна авіаційна служба України

 

 

 

 

 

331840,0

325270,0

184791,4

4807,1

6570,0

331840,0

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

331840,0

325270,0

184791,4

4807,1

6570,0

331840,0

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

128552,6

128552,6

97435,4

4584,9

 

 

 

 

 

 

128552,6

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

128552,6

128552,6

97435,4

4584,9

 

 

 

 

 

 

128552,6

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

415011,4

161932,8

65877,4

1747,3

253078,6

45968738,4

14942299,6

16616,5

283,4

31026438,8

46383749,8

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

415011,4

161932,8

65877,4

1747,3

253078,6

45968738,4

14942299,6

16616,5

283,4

31026438,8

46383749,8

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

167032,8

161932,8

65877,4

1747,3

5100,0

 

 

 

 

 

167032,8

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

 

 

 

 

 

31030544,4

177865,2

16616,5

283,4

30852679,2

31030544,4

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

14759979,0

14759979,0

 

 

 

14759979,0

3111610

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

 

 

 

 

 

150000,0

3750,0

 

 

146250,0

150000,0

3111620

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

 

 

 

 

 

28215,0

705,4

 

 

27509,6

28215,0

3111830

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ-Суми-Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"

247978,6

 

 

 

247978,6

 

 

 

 

 

247978,6

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

18101150,9

3258207,1

 

 

14842943,8

18101150,9

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

18101150,9

3258207,1

 

 

14842943,8

18101150,9

3131090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

18101150,9

3258207,1

 

 

14842943,8

18101150,9

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

6668990,3

5325932,2

809871,2

5782,3

1343058,1

673,0

173,0

91,6

 

500,0

6669663,3

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

6668990,3

5325932,2

809871,2

5782,3

1343058,1

673,0

173,0

91,6

 

500,0

6669663,3

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

85856,3

82454,0

59770,7

1056,1

3402,3

 

 

 

 

 

85856,3

3401040

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

22977,7

 

 

 

22977,7

500,0

 

 

 

500,0

23477,7

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

75153,8

73153,6

4120,3

1080,6

2000,2

 

 

 

 

 

75153,8

3401110

0810

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

1127716,1

754950,2

172171,2

173,0

372765,9

 

 

 

 

 

1127716,1

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

1749589,2

1749589,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1749589,2

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

2799686,8

2182002,1

558624,5

2987,6

617684,7

 

 

 

 

 

2799686,8

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських об'єднань фізкультурно-спортивного спрямування

65106,2

65106,2

 

 

 

 

 

 

 

 

65106,2

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

447840,9

399451,4

 

 

48389,5

 

 

 

 

 

447840,9

3401340

0810

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7-а"

75837,8

 

 

 

75837,8

 

 

 

 

 

75837,8

3401360

0722

Розвиток спортивної медицини

19225,5

19225,5

15184,5

485,0

 

173,0

173,0

91,6

 

 

19398,5

3401800

0810

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне Шоссе, 19"

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3410000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3411000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3411220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

21741177,2

20323195,5

14230604,3

508740,1

1417981,7

2722701,3

643809,7

12064,9

5601,1

2078891,6

24463878,5

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

989406,7

818364,0

372020,8

12221,5

171042,7

2107716,5

101273,3

9847,0

3291,3

2006443,2

3097123,2

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

640383,1

573374,9

360741,6

11930,6

67008,2

10458,4

5115,6

 

 

5342,8

650841,5

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

15047,7

15047,7

11279,2

290,9

 

5600,0

5545,0

2630,0

337,1

55,0

20647,7

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

15776,3

15776,3

7217,0

2954,2

 

15776,3

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

14205,2

 

 

 

14205,2

 

 

 

 

 

14205,2

3501500

0150

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

3501520

0942

Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти

229941,4

229941,4

 

 

 

75611,5

74836,4

 

 

775,1

305552,9

3501530

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики

39829,3

 

 

 

39829,3

270,3

 

 

 

270,3

40099,6

3501540

0490

Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва

 

 

 

 

 

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2000000,0

3503000

 

Державна фіскальна служба України

1324338,6

1324338,6

1059577,3

5615,8

 

 

 

 

 

 

1324338,6

3503010

0112

Заходи з реорганізації Державної фіскальної служби

1324338,6

1324338,6

1059577,3

5615,8

 

 

 

 

 

 

1324338,6

3504000

 

Державна казначейська служба України

3250519,0

3194906,3

2237040,0

87008,7

55612,7

7172,0

6503,3

 

1970,2

668,7

3257691,0

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

3000519,0

2944906,3

2237040,0

87008,7

55612,7

7172,0

6503,3

 

1970,2

668,7

3007691,0

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

3504040

0133

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

3505000

 

Державна аудиторська служба України

865416,3

840405,2

616317,7

13392,0

25011,1

342,5

156,6

 

 

185,9

865758,8

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового контролю

865416,3

840405,2

616317,7

13392,0

25011,1

342,5

156,6

 

 

185,9

865758,8

3506000

 

Державна митна служба України

4574407,9

3957707,9

3074388,0

105026,2

616700,0

83364,1

14677,4

 

 

68686,7

4657772,0

3506010

0112

Керівництво та управління у сфері митної політики

4574407,9

3957707,9

3074388,0

105026,2

616700,0

8364,1

7877,4

 

 

486,7

4582772,0

3506090

0112

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

 

 

 

 

 

5000,0

5000,0

 

 

 

5000,0

3506610

0112

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

 

 

 

 

 

70000,0

1800,0

 

 

68200,0

70000,0

3507000

 

Державна податкова служба України

10549555,7

10023363,9

6754032,0

283444,9

526191,8

520189,1

517282,0

 

187,2

2907,1

11069744,8

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері податкової політики

10230927,1

9704735,3

6754032,0

283444,9

526191,8

520189,1

517282,0

 

187,2

2907,1

10751116,2

3507090

0133

Виконання судових рішень на користь фізичних та юридичних осіб

318628,6

318628,6

 

 

 

 

 

 

 

 

318628,6

3508000

 

Агентство з управління державним боргом

40262,0

37067,0

29400,0

 

3195,0

 

 

 

 

 

40262,0

3508010

0112

Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом

40262,0

37067,0

29400,0

 

3195,0

 

 

 

 

 

40262,0

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

147271,0

127042,6

87828,5

2031,0

20228,4

3917,1

3917,1

2217,9

152,4

 

151188,1

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

143893,7

123665,3

85318,1

1857,2

20228,4

 

 

 

 

 

143893,7

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

3377,3

3377,3

2510,4

173,8

 

3917,1

3917,1

2217,9

152,4

 

7294,4

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

195035764,1

183519326,0

923655,4

 

7016438,1

4548420,0

 

 

 

4548420,0

199584184,1

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

195035764,1

183519326,0

923655,4

 

7016438,1

4548420,0

 

 

 

4548420,0

199584184,1

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

15702983,5

15702983,5

 

 

 

 

 

 

 

 

15702983,5

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

6598662,4

6598662,4

 

 

 

 

 

 

 

 

6598662,4

3511100

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери

4100000,0

 

 

 

4100000,0

 

 

 

 

 

4100000,0

3511130

0113

Внески до міжнародних організацій

239680,0

239680,0

 

 

 

 

 

 

 

 

239680,0

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2661580,0

 

 

 

2661580,0

3338420,0

 

 

 

3338420,0

6000000,0

3511270

0111

Забезпечення окремих видатків районних державних адміністрацій, пов'язаних з ліквідацією районів

1126899,5

1126899,5

923655,4

 

 

 

 

 

 

 

1126899,5

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

158681289,1

158681289,1

 

 

 

 

 

 

 

 

158681289,1

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих Вод

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511380

0133

Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

3000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3000000,0

3511500

0170

Виплати за державними деривативами

1154701,3

1154701,3

 

 

 

 

 

 

 

 

1154701,3

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

9488,2

9488,2

 

 

 

 

 

 

 

 

9488,2

3511640

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

 

 

 

 

210000,0

 

 

 

210000,0

210000,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

252000,0

 

 

 

252000,0

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1252000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

13884836,0

13688114,7

8504070,3

699241,0

196721,3

1567879,6

1496673,3

601346,2

103932,5

71206,3

15452715,6

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

12659716,0

12493107,4

7910102,7

676277,5

166608,6

1542832,9

1472426,8

586264,1

103174,2

70406,1

14202548,9

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

3547514,5

3517434,9

2493524,3

74180,4

30079,6

1166340,2

1105396,8

429355,1

70352,2

60943,4

4713854,7

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

6880763,5

6867829,8

4611654,1

583749,5

12933,7

256802,0

254233,1

89116,9

23550,8

2568,9

7137565,5

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

742503,2

729255,2

583896,0

14540,7

13248,0

 

 

 

 

 

742503,2

3601060

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

4800,0

4800,0

 

3806,9

 

 

 

 

 

 

4800,0

3601070

0380

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

314015,1

264015,1

221028,3

 

50000,0

100039,0

93280,2

55071,4

6469,1

6758,8

414054,1

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

 

 

 

 

 

19651,7

19516,7

12720,7

2802,1

135,0

19651,7

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

527395,0

527395,0

 

 

 

 

 

 

 

 

527395,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

582377,4

582377,4

 

 

 

 

 

 

 

 

582377,4

3601180

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

8791,4

 

 

 

8791,4

 

 

 

 

 

8791,4

3601250

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (N 11)", у Запорізькій області"

25288,6

 

 

 

25288,6

 

 

 

 

 

25288,6

3601830

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії N 7 у Херсонській області"

26267,3

 

 

 

26267,3

 

 

 

 

 

26267,3

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

954790,8

948490,8

406543,9

16033,9

6300,0

 

 

 

 

 

954790,8

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

569606,8

563306,8

406543,9

16033,9

6300,0

 

 

 

 

 

569606,8

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

385184,0

385184,0

 

 

 

 

 

 

 

 

385184,0

3609000

 

Державна архівна служба України

270329,2

246516,5

187423,7

6929,6

23812,7

25046,7

24246,5

15082,1

758,3

800,2

295375,9

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

26755,7

26755,7

20988,2

250,0

 

 

 

 

 

 

26755,7

3609020

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та страхового фонду документації

10233,9

 

 

 

10233,9

125,0

 

 

 

125,0

10358,9

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

233339,6

219760,8

166435,5

6679,6

13578,8

24921,7

24246,5

15082,1

758,3

675,2

258261,3

3800000

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

10850264,0

9339787,3

1508594,1

78108,6

1510476,7

2533987,1

411327,2

78026,6

11251,6

2122659,9

13384251,1

3801000

 

Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України

8036207,4

6589282,8

1374556,8

73697,2

1446924,6