Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 7 сентября 1998 г. N 1388 и от 4 декабря 2019 г. N 1050

КМ Украины
Постановление КМ от 17.03.2021 № 219
действует с 20.03.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 березня 2021 р. N 219

Київ

Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 4 грудня 2019 р. N 1050

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650; 2011 р., N 30, ст. 1311; 2012 р., N 13, ст. 467; 2014 р., N 4, ст. 101; 2015 р., N 90, ст. 3040, N 93, ст. 3169; 2016 р., N 56, ст. 1941; 2018 р., N 8, ст. 301; 2021 р., N 1, ст. 39), і Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1050 (Офіційний вісник України, 2020 р., N 1, ст. 10), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 

ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 і від 4 грудня 2019 р. N 1050

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388:

1) пункт 8 після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"акт про придбання товару на електронному аукціоні, виданий митним органом у разі продажу транспортних засобів у випадках, передбачених статтею 243 Митного кодексу України;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять дев'ятий вважати відповідно абзацами двадцять третім - тридцятим;

2) у пункті 11:

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"транспортних засобів, за якими власник або уповноважена ним особа не звернулися до закінчення строків зберігання, встановлених Митним кодексом України, транспортних засобів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю, власник яких невідомий, транспортних засобів, поміщених у митний режим відмови на користь держави, - на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання таких транспортних засобів, а також реєстраційних документів (у разі їх наявності).".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

в абзаці сьомому слова "за винятком безоплатно переданих конфіскованих транспортних засобів" замінити словами "за винятком транспортних засобів, операції з безоплатної передачі яких відповідно до Податкового кодексу України звільнені від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком або визначені такими, що не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість,".

2. У Порядку реалізації товарів на митних аукціонах, редукціонах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. N 1050:

1) у пункті 3 цифри "20" замінити цифрою "5";

2) абзац тринадцятий пункту 5 після слів "подання учасниками" доповнити словом "(учасником)";

3) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"надання консультаційної підтримки з питань, пов'язаних із функціонуванням електронного майданчика, за допомогою телефонного зв'язку та електронної пошти в робочі дні з 9 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин.";

4) у пункті 13 слова ", дата проведення електронного аукціону визначається" виключити, а після слова "утвореної" доповнити словом "замовником";

5) у першому реченні пункту 14 слова "керівником відповідної митниці" замінити словами "керівником чи заступником керівника відповідної митниці (згідно з розподілом обов'язків)";

6) у пункті 15:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"інформацію про замовника;".

У зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - десятим;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"вид електронного аукціону;";

абзаци сьомий та десятий виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Оператор формує оголошення про проведення електронного аукціону, в якому, крім інформації із заявки на проведення електронного аукціону, обов'язково зазначає:

дату опублікування оголошення;

дату проведення електронного аукціону;

розмір кроку електронного аукціону;

розмір реєстраційного та гарантійного внесків, реквізити рахунків оператора та строки їх сплати;

інформацію про винагороду оператора;

умови реєстрації для участі в електронному аукціоні;

кінцевий строк прийняття заяв про участь в електронному аукціоні;

реквізити рахунків оператора для перерахування коштів від реалізації товарів на електронному аукціоні;

інші умови (за наявності).";

7) друге речення пункту 17 викласти в такій редакції: "Після оприлюднення в електронній торговій системі оголошення про проведення електронного аукціону оператор у цей самий день інформує про зазначене замовника з наданням йому посилання на веб-сторінку відповідного електронного аукціону для подальшого розміщення замовником інформації про реалізацію товарів на електронному аукціоні на офіційному веб-сайті Держмитслужби.";

8) у пункті 20:

в абзаці першому слова "через сім робочих днів після оприлюднення оголошення про проведення" замінити словами "у найближчий робочий день, встановлення якого підтримується програмними засобами електронної торгової системи, після оприлюднення оголошення про його проведення";

в абзаці другому:

третє речення після слів "забезпечуються замовником" доповнити словами "за встановленим ним графіком";

четверте речення викласти в такій редакції: "За зверненням замовника оператор надає список осіб, які виконали вимоги щодо реєстрації та подачі заявки на участь в електронному аукціоні за лотом, щодо якого висловлено прохання стосовно особистого ознайомлення.";

9) пункт 41 доповнити реченням такого змісту: "Якщо лотом є товар, який швидко псується або має обмежений строк зберігання, другий, третій митні аукціони та редукціон проводяться на наступний робочий день після завершення попереднього електронного аукціону.";

10) у першому реченні пункту 42 слова "строк придатності таких товарів не дає змоги забезпечити їх реалізацію у строки, відведені для організації та проведення першого - третього митних аукціонів, редукціону, можуть відразу передаватися" замінити словами і цифрами "до закінчення строку їх придатності залишається менше 15 календарних днів із дня прийняття комісією рішення про проведення електронного аукціону, передаються одразу";

11) пункт 43 викласти в такій редакції:

"43. Якщо товари не реалізовано на редукціоні, оператор доводить зазначену інформацію до відома замовника, після чого замовник шляхом проведення засідання комісії приймає одне з таких рішень:

про розділення лота на менші за обсягом лоти та їх подальшу реалізацію згідно з цим Порядком;

про об'єднання лота з іншим лотом або лотами в один лот та його подальшу реалізацію згідно з цим Порядком.

Якщо у зв'язку з характеристикою лота його неможливо або економічно недоцільно розділити/об'єднати для цілей подальшої реалізації згідно з цим Порядком або якщо товар не реалізовано після повторної спроби його реалізації шляхом розділення/об'єднання лотів, комісія приймає рішення:

про передачу не реалізованого на електронному аукціоні товару для подальшої реалізації за договором комісії, крім транспортних засобів, повітряних, морських та річкових суден, реалізація яких можлива виключно на електронних аукціонах;

про розпорядження товаром у способи, відмінні від реалізації (безоплатна передача, переробка, утилізація, знищення).

Передача не реалізованого на електронному аукціоні товару для подальшої реалізації за договором комісії здійснюється за його стартовою ціною на редукціоні. Уцінка такого товару в реалізації за договором комісії не проводиться.";

12) пункт 45 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі коли для участі в електронному аукціоні подано заявку лише від одного учасника, зазначений учасник вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а лот продається такому учаснику за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни лота.";

13) пункт 47 доповнити абзацами такого змісту:

"дату, до якої переможець електронного аукціону повинен сплатити запропоновану ним ціну лота, та реквізити рахунка оператора, на який необхідно перерахувати кошти за придбаний товар.

Якщо суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем електронного аукціону на рахунок оператора, недостатньо для сплати винагороди оператора, у протоколі про результати електронного аукціону зазначаються сума коштів, яку переможець повинен додатково сплатити оператору, а також рахунок, на який необхідно перерахувати кошти.";

14) пункт 48 після слів "підписується переможцем та оператором" доповнити словами ", на майданчику якого реалізовано товар,";

15) у пункті 51:

доповнити пункт реченням такого змісту: "Під час перерахування коштів за придбаний лот переможець електронного аукціону зазначає в розрахунковому документі номер лота, за яким здійснюється оплата.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі надходження на рахунок оператора коштів за придбаний на електронному аукціоні товар з порушенням установлених строків такі кошти підлягають поверненню переможцю електронного аукціону протягом семи робочих днів з дня їх зарахування на рахунок оператора.";

16) у пункті 54:

в абзаці першому слово і цифри "пунктом 53" замінити словами і цифрами "пунктами 51 і 53";

абзац другий після слова "обставини" доповнити словами "для подальшого зарахування до державного бюджету як інші надходження бюджету";

17) абзац перший пункту 55 викласти в такій редакції:

"55. Після повної сплати переможцем електронного аукціону запропонованої ним ціни, а також різниці між сумою гарантійного внеску та сумою винагороди оператора (якщо сума гарантійного внеску, сплаченого переможцем електронного аукціону, менша за суму винагороди оператора) статус електронного аукціону в електронній торговій системі змінюється на "Аукціон завершено", про що учасники електронного аукціону інформуються через свої особисті кабінети. Після цього оператор не пізніше трьох робочих днів перераховує на визначені рахунки замовника суму коштів, отриману від реалізації товару на електронному аукціоні, в тому числі податки і збори, що підлягають сплаті під час переміщення товарів через митний кордон України, про що повідомляє замовника.";

18) доповнити Порядок пунктами 551 і 552 такого змісту:

"551. За умови підтвердження зарахування на рахунки замовника всієї належної до сплати суми коштів за лот замовник протягом трьох робочих днів складає у двох примірниках акт про придбання товару на електронному аукціоні, який підписується головою комісії та затверджується керівником чи заступником керівника відповідної митниці (згідно з розподілом обов'язків), або особами, які виконують їх обов'язки.

Акт про придбання товару на електронному аукціоні повинен містити інформацію про:

замовника, оператора та переможця електронного аукціону;

товар, придбаний на електронному аукціоні, та його ціну;

повну сплату ціни за придбання товару на електронному аукціоні.

Акт про придбання товару на електронному аукціоні підтверджує виникнення права власності в особи, яка придбала товар, та є підставою для отримання товару в замовника.

552. Не пізніше наступного робочого дня з дня затвердження акта про придбання товару на електронному аукціоні замовник надсилає його скановану копію переможцеві з використанням засобів електронного зв'язку на адресу електронної пошти, зазначену ним під час реєстрації на електронному майданчику оператора. Датою отримання відповідного повідомлення вважається день, коли замовником таке повідомлення надіслано засобами електронного зв'язку.";

19) у пункті 57 слова і цифри "протоколу електронного аукціону та документів, що підтверджують перерахування коштів за лот згідно з пунктом 51 цього Порядку" замінити словами "отриманої з використанням засобів електронного зв'язку сканованої копії акта про придбання товару на електронному аукціоні та документів, що посвідчують особу";

20) пункти 58 і 59 викласти в такій редакції:

"58. Замовник перевіряє надані переможцем або уповноваженою ним особою документи, після чого за умови їх відповідності в установленому законодавством порядку оформляє видачу придбаних товарів. Під час видачі придбаних товарів переможцеві або уповноваженій ним особі надається один примірник акта про придбання товару на електронному аукціоні. Другий примірник залишається у замовника.

59. Переможець електронного аукціону або уповноважена ним особа зобов'язаний отримати товар у замовника не пізніше десяти календарних днів з дати отримання з використанням засобів електронного зв'язку сканованої копії акта про придбання товару на електронному аукціоні. У разі отримання товару пізніше зазначеного строку його видача здійснюється після відшкодування витрат замовника відповідно до Порядку відшкодування витрат за зберігання товарів та транспортних засобів на складах митних органів, затвердженого наказом Мінфіну від 15 червня 2012 р. N 731. У такому разі строк зберігання товару обчислюється з одинадцятого дня після отримання переможцем засобами електронного зв'язку сканованої копії акта про придбання товару на електронному аукціоні до дня видачі товару переможцеві або уповноваженій ним особі.

Якщо обчислений відповідно до абзацу першого цього пункту розмір витрат за зберігання перевищує вартість реалізованого на електронному аукціоні товару, за яким переможець або уповноважена ним особа не звернулися, такий товар набуває статусу такого, що в реалізації не перебував. Одержані від реалізації такого товару кошти, що зберігаються на рахунку замовника, переможцю або уповноваженій ним особі не повертаються, а використовуються для відшкодування витрат за зберігання відповідного товару. Подальше розпорядження товаром здійснюється в установленому законодавством порядку як таким, що в реалізації не перебував.";

21) абзац другий пункту 63 викласти в такій редакції:

"відсутності учасників електронного аукціону;".

____________

Опрос