Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами

КМ Украины
Постановление КМ от 17.02.2021 № 121
действует с 23.02.2021

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 лютого 2021 р. N 121

Київ

Про внесення змін до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. N 340 (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., N 39, ст. 1311; 2015 р., N 90, ст. 3041; 2019 р., N 32, ст. 1152, N 94, ст. 3110), зміни, що додаються.

2. Міністерству внутрішніх справ привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 49

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами

1. В абзаці другому пункту 51 слова "Єдиний державний портал адміністративних послуг" замінити словами "Єдиний державний веб-портал електронних послуг "Портал Дія" (далі - Портал Дія), у тому числі з використанням мобільного додатка Порталу Дія (далі - мобільний додаток)".

2. Абзац перший пункту 23 після слів "якій надано тимчасовий захист" доповнити словами ", та оригіналу медичної довідки встановленого зразка, дійсної на дату подання заяви щодо обміну посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення.".

3. Пункт 291 викласти в такій редакції:

"291. Функціональні можливості електронного кабінету водія та Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, дають можливість замовити послугу з:

обміну посвідчення водія, виданого особі вперше, після закінчення строку його дії - за умови вчинення особою протягом двох років з дня видачі такого посвідчення не більше двох адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України;

обміну посвідчення водія в разі непридатності його для подальшого користування;

обміну посвідчення водія в разі зміни персональних даних власника;

отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого.

Для обміну посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення особа подає через електронний кабінет водія або через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, заяву в електронній формі, зразок якої затверджується МВС.

У разі формування та подання заяви в електронній формі з використанням програмних засобів Порталу Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, заповнення форм (полів) заяви здійснюється автоматично, у тому числі з урахуванням відомостей, отриманих у порядку електронної інформаційної взаємодії з єдиною інформаційною системою МВС.

Порядок електронної інформаційної взаємодії єдиної інформаційної системи МВС, Єдиного державного реєстру МВС та Порталу Дія, зокрема структура та формат даних, що передаються та приймаються, затверджується МВС та Мінцифри.

До заяви, поданої через електронний кабінет водія, особа додає електронні копії (фотокопії) оригіналу паперового документа, що підтверджує зміну персональних даних особи (за потреби), та дійсну на дату подання заяви медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій.

За умови подання заяви через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, особа підтверджує наявність медичної довідки встановленого зразка, дійсної на дату подання заяви, підтверджує відсутність обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом, та зазначає відомості про групу крові та резус-фактор особи, що містяться у медичній довідці.

Оформлення заяви завершується накладенням кваліфікованого електронного підпису особи або електронного підпису особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу Дія відповідно до Законів України "Про електронні довірчі послуги" та "Про електронні документи та електронний документообіг".

Під час опрацювання заяви про обмін або отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого, отриманої через електронний кабінет водія або Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, відомості про особу, яка подала документи, перевіряються за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку, осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві, Державним реєстром актів цивільного стану громадян (за потреби).

Після подання через електронний кабінет водія або Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, заяви про отримання посвідчення водія замість втраченого або викраденого до Єдиного державного реєстру МВС вноситься інформація про те, що викрадене або втрачене посвідчення водія вважається недійсним.

В обміні або видачі посвідчення водія замість втраченого чи викраденого надається відмова через електронний кабінет водія у разі, коли:

в Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя водія;

у поданих особою документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання;

до електронної заяви особа не прикріпила або прикріпила не в повному обсязі чи у формі, непридатній для візуалізації та сприйняття людиною змісту, документи, визначені цим пунктом, внаслідок їх низької якості;

під час перевірки інформації про особу за відповідними реєстрами та базами даних виявлено її невідповідність інформації, що міститься у документах, що додаються до електронної заяви;

установлено факт тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами;

під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, електрона копія (фотокопія) оригіналу якої була додана до заяви. У такому разі кошти, сплачені за обмін або видачу посвідчення водія замість втраченого чи викраденого, не повертаються.

В обміні або видачі посвідчення водія замість втраченого чи викраденого, якщо заява подана через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, надається відмова у разі, коли:

в Єдиному державному реєстрі МВС відсутній відцифрований образ обличчя водія;

у поданих особою документах або в Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання;

установлено факт тимчасового обмеження особи у праві керування транспортними засобами;

виявлено невідповідність відомостей щодо медичної довідки встановленого зразка, наведених особою у заяві, поданій через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, відомостям, зазначеним у довідці, пред'явленій під час отримання посвідчення водія, а також у разі наявності обмежень, за яких не дозволяється керувати транспортним засобом. У такому разі кошти, сплачені за обмін або видачу посвідчення водія замість втраченого чи викраденого, не повертаються;

під час отримання посвідчення водія відсутній оригінал медичної довідки встановленого зразка, відомості щодо якої наведені у заяві, поданій через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка. У такому разі кошти, сплачені за обмін або видачу посвідчення водія замість втраченого чи викраденого, не повертаються.

Якщо через електронний кабінет водія або Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, за обміном або видачею посвідчення водія замість втраченого чи викраденого звернулася особа, яка позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами або перебуває в розшуку, такій особі надається відмова в отриманні послуги, а про встановлений факт повідомляється відповідному органові Національної поліції за місцем проживання особи, зазначеним в електронній заяві.

Отримання замовленого через електронний кабінет водія або Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка, посвідчення водія відбувається позачергово з урахуванням вимог пункту 23 цього Положення в територіальному сервісному центрі МВС, зазначеному в електронній заяві особи.

Обмін посвідчення водія провадиться за умови здачі посвідчення водія, що обмінюється.".

____________

Опрос