Идет загрузка документа (71 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка государственной регистрации установок в Едином реестре по мониторингу, отчетности и верификации выбросов парниковых газов

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Порядок, Приказ от 03.02.2021 № 75
действует с 16.04.2021

МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.02.2021

м. Київ

N 75

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 квітня 2021 р. за N 428/36050

Про затвердження Порядку державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів", підпункту 74 пункту 4 Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 року N 614,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, що додається.

2. Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару (Олександр АРТЕМЕНКО) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції СТАВЧУК Ірину.

 

Міністр

Роман АБРАМОВСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
регуляторної служби України

Олексій КУЧЕР

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України

Олексій ВИСКУБ

 

ПОРЯДОК
державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок відповідно до Закону України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (далі - Закон) визначає процедури державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі - Єдиний реєстр), внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установок у Єдиному реєстрі (далі - реєстраційна дія).

Дія цього Порядку поширюється на операторів установок, на яких провадиться один або більше видів діяльності, які входять до Переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 880.

2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі, Законах України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги".

II. Загальні вимоги до проведення реєстраційної дії в Єдиному реєстрі

1. Реєстраційна дія здійснюється Міндовкіллям на підставі заяви на проведення відповідної реєстраційної дії, яка включає в себе загальні відомості про установку та відомості про види та обсяги викидів парникових газів (далі - заява оператора).

2. Реєстраційна дія здійснюється в електронній формі через Єдиний реєстр шляхом використання електронних кабінетів оператора та Міндовкілля, що відкриті в Єдиному реєстрі, в порядку, встановленому розділами II - V цього Порядку, окрім випадку, встановленого у абзаці другому цього пункту.

До дати офіційного оприлюднення на сайті Міндовкілля повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру для електронного документообігу між оператором та Міндовкіллям реєстраційна дія здійснюється у порядку, встановленому розділом VI цього Порядку.

3. Подання оператором заяви оператора здійснюється шляхом її створення за формою, встановленою цим Порядком для відповідної реєстраційної дії, у електронному кабінеті оператора та автоматичного перетворення інформації, наведеної в заяві оператора, в електронний документ у форматі Adobe Portable Document Format програмними засобами Єдиного реєстру, а також накладення на заяву кваліфікованого електронного підпису оператора та надіслання заяви оператора програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету Міндовкілля для розгляду.

4. Заява оператора є доступною для розгляду Міндовкіллям та отриманою Міндовкіллям після її надіслання оператором програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету Міндовкілля у день її відображення у електронному кабінеті Міндовкілля.

5. Проведення реєстраційної дії здійснюється Міндовкіллям шляхом:

розгляду Міндовкіллям інформації, наведеної у заяві оператора, відповідно до пунктів 1 - 3 частини третьої статті 11 Закону;

проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, внесення змін до записів Єдиного реєстру, скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі крім випадків, передбачених пунктами 7 та 8 цього розділу;

використання Міндовкіллям інформації, наведеної у заяві оператора, для внесення записів до Єдиного реєстру;

формування Міндовкіллям виписки з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів за формою, встановленою цим Порядком для відповідної реєстраційної дії (далі - виписка з Єдиного реєстру);

надіслання Міндовкіллям виписки з Єдиного реєстру програмними засобами Єдиного реєстру в електронний кабінет оператора.

6. Реєстраційна дія вважається проведеною Міндовкіллям після формування за допомогою програмних засобів ведення Єдиного реєстру виписки з Єдиного реєстру в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису відповідальною особою Міндовкілля з дотриманням вимог, встановлених Порядком використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року N 749.

7. У разі, якщо під час розгляду заяви оператора Міндовкіллям буде встановлено, що заява оператора або документи, додані до неї у випадку здійснення скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку, не містять повної інформації, наявність якої вимагається пунктом 1 розділу III, пунктом 1 розділу IV та пунктом 1 розділу V цього Порядку, Міндовкілля приймає рішення про зупинення розгляду заяви оператора в порядку, встановленому частиною шостою статті 11 Закону, із зазначенням переліку інформації, відсутність якої стала підставою для зупинення розгляду заяви оператора, та невідкладно повідомляє про це оператора шляхом надіслання такого рішення через електронний кабінет оператора.

Усунення обставин, які були зазначені у рішенні Міндовкілля про зупинення розгляду заяви оператора, здійснюється оператором шляхом повторного надіслання заяви оператора програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету Міндовкілля в строки, встановлені частиною шостою статті 11 Закону.

8. За наявності підстав для відмови у проведенні реєстраційної дії, зазначених у частині восьмій статті 11 Закону, Міндовкілля протягом 10 робочих днів з дня подання заяви оператора та документів для її проведення відповідно до частини четвертої статті 11 Закону приймає рішення про відмову у проведенні реєстраційної дії із зазначенням вичерпного переліку обставин, що стали підставою для прийняття такого рішення.

Міндовкілля надсилає оператору рішення про відмову у проведенні реєстраційної дії програмними засобами Єдиного реєстру в електронний кабінет оператора.

9. Виписка з Єдиного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії, рішення Міндовкілля про зупинення розгляду заяви оператора або відмову у проведенні реєстраційної дії є доступними для використання оператором та отриманими оператором після їх надіслання Міндовкіллям програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету оператора у день їх відображення у електронному кабінеті оператора.

III. Державна реєстрація установки в Єдиному реєстрі

1. Заява оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі заповнюється оператором за формою 1-МЗВ "Заява оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (додаток 1) та включає в себе загальні відомості про оператора установки, загальні відомості про установку та відомості про види та обсяги викидів парникових газів відповідно до статті 9 Закону.

2. Під час державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі Міндовкілля присвоює установці реєстраційний номер.

3. За результатами проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі Міндовкілля формує виписку з Єдиного реєстру за формою 2-МЗВ "Виписка з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (додаток 2) та надсилає її програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету оператора.

IV. Внесення змін до записів Єдиного реєстру

1. Заява оператора про внесення змін до записів Єдиного реєстру заповнюється оператором за формою 3-МЗВ "Заява оператора про внесення змін до записів Єдиного реєстру" (додаток 3) та включає в себе загальні відомості про установку та відомості про види та обсяги викидів парникових газів відповідно до статті 9 Закону із відображенням оновлених відомостей, які потребують внесення до Єдиного реєстру.

2. Для цілей цього Порядку зміна даних, наведених у таблицях 1 - 4 та таблиці 6 заяви оператора про державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі (додаток 1), не вважається зміною даних, зазначених у документах, на підставі яких проводилася реєстраційна дія, а їхня актуалізація здійснюється оператором протягом 10 робочих днів після виникнення відповідних змін шляхом оновлення оператором відповідної інформації в електронному кабінеті оператора, що автоматично відображається в електронному кабінеті Міндовкілля.

3. Для цілей цього Порядку дані про види та обсяги викидів парникових газів, зазначені у заяві оператора про державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі, вважаються актуальними станом на дату подання заяви оператора про державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі.

У подальшому, у оператора не виникає обов'язку оновлювати такі дані шляхом внесення змін до записів Єдиного реєстру. Джерелом актуальних даних про види та обсяги викидів парникових газів з установки вважається звіт оператора, визнаний за результатами верифікації задовільним та прийнятий Міндовкіллям у порядку, встановленому частиною шостою статті 10 Закону.

4. За результатами внесення змін до записів Єдиного реєстру Міндовкілля формує виписку з Єдиного реєстру за формою 2-МЗВ "Виписка з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (додаток 2) та яка відображає оновлені відомості, наведені у відповідній заяві оператора, а також надсилає її програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету оператора.

V. Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі

1. Для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі оператор протягом 10 робочих днів із дати виникнення юридичних підстав для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, зазначених у пункті 2 цього розділу, через свій електронний кабінет заповнює електронні поля заяви за формою 4-МЗВ "Заява оператора про скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі" (додаток 4), додає документи, що підтверджують настання підстави для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, з накладеним кваліфікованим електронним підписом оператора, та надсилає заяву та документи програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету Міндовкілля для розгляду Міндовкіллям.

2. Скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі здійснюється Міндовкіллям на підставі заяви оператора у разі, якщо:

установка більше не відповідає критеріям, встановленим Переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 880;

установка вибула із власності або користування оператора;

відбулося припинення юридичної особи оператора або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем оператором із відображенням відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

3. За результатами розгляду заяви оператора та документів, що підтверджують настання підстави для скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі, Міндовкілля скасовує державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі.

4. За результатами скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі Міндовкілля формує виписку з Єдиного реєстру за формою 5-МЗВ "Виписка з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів" (додаток 5) та надсилає її програмними засобами Єдиного реєстру до електронного кабінету оператора.

VI. Проведення реєстраційної дії до початку функціонування Єдиного реєстру як електронної системи

1. До дати офіційного оприлюднення на сайті Міндовкілля повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру для електронного документообігу між оператором та Міндовкіллям оператор має право заповнити заяву оператора на проведення відповідної реєстраційної дії у паперовій формі з дотриманням вимог, встановлених для відповідної заяви оператора у пункті 1 розділу III, пункті 1 розділу IV та пункті 1 розділу V цього Порядку, та подати її разом із документами, які вимагаються у випадку здійснення скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку, до Міндовкілля для розгляду на паперових носіях.

У такому випадку, оператор або уповноважена ним особа особисто надає Міндовкіллю заповнену та підтверджену підписом оператора заяву оператора разом із документами, які вимагаються у випадку здійснення скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку, або надсилає їх за допомогою засобів поштового зв'язку.

2. Міндовкілля розглядає заяву оператора та документи, які вимагаються у випадку здійснення скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі відповідно до пункту 1 розділу V цього Порядку та приймає рішення відповідно до частини третьої статті 11 Закону.

У випадку прийняття Міндовкіллям рішення відповідно до частин шостої та восьмої статті 11 Закону, Міндовкілля надає його оператору або уповноваженій ним особі особисто або надсилає у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги", а у випадку відмови у проведенні реєстраційної дії - також надає оператору або уповноваженій ним особі особисто або надсилає у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги", заяву оператора на вчинення відповідної реєстраційної дії разом з вмотивованим висновком.

3. Усунення обставин, які були зазначені у рішенні Міндовкілля про зупинення розгляду заяви оператора, здійснюється оператором у строки, встановлені частиною шостою статті 11 Закону, шляхом повторного надання Міндовкіллю заяви оператора з урахуванням вимог розділу VI цього Порядку.

4. За результатами здійснення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі Міндовкілля присвоює установці реєстраційний номер, формує та завіряє підписом відповідальної особи Міндовкілля виписку з Єдиного реєстру на паперових носіях відповідно до пункту 3 розділу III цього Порядку, а також надає її оператору або уповноваженій ним особі особисто або надсилає у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги".

5. За результатами внесення змін до записів Єдиного реєстру Міндовкілля формує та завіряє підписом відповідальної особи Міндовкілля виписку з Єдиного реєстру на паперових носіях відповідно до пункту 4 розділу IV цього Порядку, а також надає її оператору або уповноваженій ним особі особисто або надсилає у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги".

У випадку, передбаченому пунктом 2 розділу IV цього Порядку, оператор готує повідомлення у довільній формі, у якому відображається, які саме дані, наведені у таблицях 1 - 4 заяви оператора про державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі (додаток 1), було змінено. Оператор або уповноважена ним особа особисто подає Міндовкіллю таке повідомлення або надсилає його за допомогою засобів поштового зв'язку.

6. За результатами скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі Міндовкілля формує та завіряє підписом відповідальної особи Міндовкілля виписку з Єдиного реєстру на паперових носіях відповідно до пункту 4 розділу V цього Порядку, а також надає її оператору або уповноваженій ним особі особисто або надсилає у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 10 Закону України "Про адміністративні послуги".

7. Оператор забезпечує відтворення у електронному кабінеті оператора відомостей, зазначених у письмових заявах оператора відповідно до пункту 1 розділу III, пункту 1 розділу IV та пункту 1 розділу V цього Порядку в строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати офіційного оприлюднення на сайті Міндовкілля повідомлення про початок функціонування Єдиного реєстру для електронного документообігу між оператором та Міндовкіллям.

 

Заступник директора
Департаменту - начальник відділу
екологічного моніторингу,
звітності та управління даними Департаменту кліматичної політики та збереження озонового шару

Олександр АРТЕМЕНКО

 

Форма заяви 1-МЗВ

ЗАЯВА ОПЕРАТОРА
про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Прошу провести державну реєстрацію установки, зазначеної у таблиці 5 заяви, та внести такі записи до Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів:

Загальні відомості про оператора

Таблиця 1

Оператор установки, зазначеної у таблиці 5 заяви

Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) оператора

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) фізичної особи - підприємця

 

Вид економічної діяльності
(назва та код за КВЕД)

 

Місцезнаходження / Місце проживання

 

Населений пункт
(назва та код*)

 

Район
(назва та код*)

 

Область
(назва та код*)

 

Поштовий індекс

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

____________
* згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290

Таблиця 2

Відповідальна особа оператора, що забезпечує взаємодію з Міндовкіллям з питань моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установки, зазначеної у таблиці 5 заяви

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

Посада

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

Таблиця 3

Заступник відповідальної особи оператора, що забезпечує взаємодію з Міндовкіллям з питань моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів від установки, зазначеної у таблиці 5 заяви

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)*

 

Посада

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

____________
* не заповнюється у випадку подання заяви у паперовій формі (на паперових носіях)

Таблиця 4

Уповноважена оператором особа (у випадку призначення оператором уповноваженої особи)

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

Посада

 

РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)*

 

Найменування юридичної особи**

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ)**

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

____________
* не заповнюється у випадку подання заяви у паперовій формі (на паперових носіях)

** не заповнюється у випадку уповноваження оператором фізичної особи

Загальні відомості про установку

Таблиця 5

Назва, адреса розміщення та вид (види) діяльності установки

Повна назва установки

 

Адреса розміщення установки

 

Населений пункт
(назва та код*)

 

Район
(назва та код*)

 

Область
(назва та код*)

 

Поштовий індекс

 

Вид (види) діяльності
(назва за Переліком видів діяльності)**

 

Географічні координати земельної ділянки розміщення установки

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(°)

(')

(')

(°)

(')

(')

 

 

 

 

 

 


____________
* Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290.

** Зазначаються основний та інші види діяльності, на які поширюється моніторинг, звітність та верифікація викидів парникових газів. Назви видів діяльності визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації" від 23 вересня 2020 року N 880.

Відомості про види та обсяги викидів парникових газів

Таблиця 6

Види та обсяги викидів парникових газів

Календарний рік

Середній річний обсяг викидів CO2

Середній річний обсяг викидів N2O

Всього викидів за всіма видами діяльності
(гр. 2 + гр. 3)

тонн/рік

тонн CO2 екв./рік

тонн CO2 екв./рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Примітка:

У графах 2 - 4 показники зазначаються у тоннах, з округленням десяткових знаків після коми до цілого значення.

_________________________________
(найменування посади керівника оператора)

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ р.

 

Форма виписки 2-МЗВ

ВИПИСКА
з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

N _______

Дата ____________ 20__

Реєстраційний номер установки: __________________

Загальні відомості про оператора

Таблиця 1

Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) оператора

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) відповідальної особи оператора

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) заступника відповідальної особи оператора

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи оператора (за наявності)

 

Загальні відомості про установку

Таблиця 2

Назва, адреса розміщення та вид (види) діяльності установки

Повна назва установки

 

Адреса розміщення установки

 

Населений пункт
(назва та код*)

 

Район
(назва та код*)

 

Область
(назва та код*)

 

Поштовий індекс

 

Вид (види) діяльності
(назва за Переліком видів діяльності)**

 

Географічні координати земельної ділянки розміщення установки

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(°)

(')

(')

(°)

(')

(')

 

 

 

 

 

 


____________
* Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290.

** Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації" від 23 вересня 2020 року N 880.

_________________________________
(найменування посади керівника органу
або його заступника)

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ р.

 

Форма заяви 3-МЗВ

ЗАЯВА ОПЕРАТОРА
про внесення змін до записів Єдиного реєстру

N заяви_______

Дата ____________ 20__

Реєстраційний номер установки: ______

Прошу внести зміни до записів Єдиного реєстру на підставі таких даних:

Загальні відомості про установку

Таблиця 1

Назва, адреса розміщення та вид (види) діяльності установки

 

Інформація, вказана при попередній реєстраційній дії

Оновлена інформація

Повна назва установки

 

 

Адреса розміщення установки

 

 

Населений пункт
(назва та код*)

 

 

Район
(назва та код*)

 

 

Область
(назва та код*)

 

 

Поштовий індекс

 

 

Вид (види) діяльності
(назва за Переліком видів діяльності)**

 

 

Географічні координати земельної ділянки розміщення установки

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(°)

(')

(')

(°)

(')

(')

 

 

 

 

 

 


 

____________
* Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290.

** Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації" від 23 вересня 2020 року N 880.

Відомості про види та обсяги викидів парникових газів

Таблиця 2

Види та обсяги викидів парникових газів

Календарний рік

Середній річний обсяг викидів CO2

Середній річний обсяг викидів N2O

Всього викидів за всіма видами діяльності
(гр. 2 + гр. 3)

тонн/рік

тонн CO2 екв./рік

тонн CO2 екв./рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Примітка:

____________
* відповідно до інформації, наведеній у заяві оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

_________________________________
(найменування посади керівника оператора)

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ р.

 

Форма заяви 4-МЗВ

ЗАЯВА ОПЕРАТОРА
про скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі

N заяви оператора ____

Дата заяви ____________

Прошу скасувати державну реєстрацію установки в Єдиному реєстрі на підставі таких даних:

Реєстраційний номер установки: ______

Розділ I

Загальні відомості про оператора установки

Таблиця 1

Оператор установки

Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) оператора

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця)

 

Назва виду економічної діяльності
(назва та код за КВЕД)

 

Адреса

 

Населений пункт
(назва та код*)

 

Район
(назва та код*)

 

Область
(назва та код*)

 

Поштовий індекс

 

Телефон

 

Факс

 

Електронна адреса

 

____________
* Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290.

Таблиця 2

Контактні дані відповідальної особи оператора

Посада

 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)

 

Телефон

 

Електронна адреса

 

Загальні відомості про установку

Таблиця 3

Назва, фактична адреса та вид діяльності установки

Повна назва установки

 

Адреса розміщення установки

 

Населений пункт
(назва та код*)

 

Район
(назва та код*)

 

Область
(назва та код*)

 

Поштовий індекс

 

Вид (види) діяльності
(назва за Переліком видів діяльності)**

 

Географічні координати земельної ділянки розміщення установки

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(°)

(')

(')

(°)

(')

(')

 

 

 

 

 

 


____________
* Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290.

** Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації" від 23 вересня 2020 року N 880.

Відомості про види та обсяги викидів парникових газів

Таблиця 4

Види та обсяги викидів парникових газів

Календарний рік

Середній річний обсяг викидів CO2

Середній річний обсяг викидів N2O

Всього викидів за всіма видами діяльності
(гр. 2 + гр. 3)

тонн/рік

тонн CO2 екв./рік

тонн CO2 екв./рік

1

2

3

4

 

 

 

 

Примітка:

____________
* відповідно до інформації, наведеній у заяві оператора про проведення державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

Розділ II

Підстава для скасування державної реєстрації установки:

1) установка більше не відповідає критеріям, встановленим Переліком видів діяльності, викиди парникових газів в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року N 880

2) установка вибула із власності або користування оператора

3) відбулося припинення юридичної особи оператора або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем оператором із відображенням відповідних відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Додаємо завірені копії документів, що підтверджують підстави для скасування державної реєстрації установки.

Таблиця 5

Додатки до заяви оператора про скасування державної реєстрації установки в Єдиному реєстрі:

N

Назва документу

Дата та номер документу

Кількість сторінок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________
(найменування посади керівника оператора)

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ р.

 

Форма виписки 5-МЗВ

ВИПИСКА
з Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів

N рішення Міндовкілля _______

Дата ____________ 20__

Реєстраційний номер установки: ______

Скасовується державна реєстрація установки, зазначеної у таблиці 1, на підставі заяви оператора про скасування державної реєстрації установки, зазначеного у таблиці 2, отриманої Міндовкіллям [зазначити номер та дату отримання заяви від оператора]:

Таблиця 1

Повна назва установки

 

Адреса розміщення установки

 

Назва населеного пункту
(назва та код*)

 

Назва району
(назва та код*)

 

Назва області
(назва та код*)

 

Поштовий індекс

 

Вид (види) діяльності
(назва за Переліком видів діяльності)

 

Географічні координати земельної ділянки розміщення установки

Широта

Довгота

градуси

мінути

секунди

градуси

мінути

секунди

(°)

(')

(')

(°)

(')

(')

 

 

 

 

 

 


____________
* Згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року N 290.

Таблиця 2

Найменування / Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) оператора

 

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця)

 

_________________________________
(найменування посади керівника органу
або його заступника)

____________
(підпис)

______________________
(власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

"___" ____________ 20__ р.

____________

Опрос