Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов

КМ Украины
Постановление КМ от 16.12.2020 № 1273
действует с 29.12.2020

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 16 грудня 2020 р. N 1273

Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2011 р., N 30, ст. 1311; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870, N 91, ст. 3674; 2015 р., N 90, ст. 3040, N 93, ст. 3169; 2016 р., N 2, ст. 70, N 56, ст. 1941, N 82, ст. 2703; 2018 р., N 8, ст. 301, N 68, ст. 2288, ст. 2297, N 98, ст. 3229; 2019 р., N 2, ст. 36, N 98, ст. 3276), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 29

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1. Абзац другий пункту 3 після слів "може проводитися" доповнити словами "за участю суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж нових транспортних засобів, або".

2. В абзаці першому пункту 6:

1) доповнити абзац новим другим реченням такого змісту: "Державна реєстрація нових транспортних засобів може проводитися сервісними центрами МВС за участю суб'єктів господарювання, які стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС та здійснюють продаж таких транспортних засобів.";

2) в останньому реченні слова "може бути зроблено" замінити словом "робиться".

3. У пункті 8:

1) перше речення абзацу першого після слів "нотаріально посвідчена довіреність" доповнити словами ", для юридичних осіб - організаційно-розпорядчий документ про проведення державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів та видана юридичною особою довіреність";

2) доповнити пункт після абзацу першого новими абзацами такого змісту:

"У разі коли під час реєстрації (перереєстрації) транспортні засоби не підлягають огляду фахівцями експертної служби МВС, подання заяви та документів, необхідних для отримання номерних знаків та реєстраційних документів, перевірка поданих документів можуть здійснюватися із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (далі - електронний кабінет водія) або через Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Замовлення наявних у сервісному центрі МВС номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію: із чотирьох однакових цифр; послідовні комбінації цифр від 0001 до 0009; із чотирьох цифр, три з яких однакові та розташовані підряд; із чотирьох цифр - двох послідовних пар однакових цифр; з послідовних цифр 0123 або 1234; із чотирьох цифр, що починається з двох нулів, а дві наступні цифри неоднакові; із чотирьох цифр, що містить три однакові цифри, які розташовані не підряд; із чотирьох цифр, з яких однаковими є перша і третя та друга і четверта, або перша і четверта та друга і третя, а також номерних знаків з визначеною заявником комбінацією цифр може здійснюватися через електронний кабінет водія або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами четвертим - двадцять восьмим;

абзац вісімнадцятий після слова "лізингу" доповнити словами "та договір купівлі-продажу предмета лізингу";

доповнити пункт після абзацу двадцять першого новим абзацом такого змісту:

"договір купівлі-продажу, оформлений в електронному вигляді через електронний кабінет водія або Єдиний державний веб-портал електронних послуг;".

У зв'язку з цим абзаци двадцять другий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять третім - двадцять дев'ятим;

абзац двадцять третій викласти в такій редакції:

"У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною митною декларацією відомості про оформлення такої декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в електронному вигляді до єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.";

друге речення абзацу двадцять четвертого після слова "відчуження" доповнити словами "(крім транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину)";

в абзаці двадцять п'ятому слова "проведення огляду транспортних засобів," виключити;

абзац двадцять дев'ятий виключити.

4. Пункт 9 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"До першої державної реєстрації не допускаються автобуси, які вироблені на базі шасі транспортних засобів, що перебували в експлуатації.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

5. Пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. Перша державна реєстрація транспортних засобів в Україні проводиться за умови відповідності конструкції і технічного стану певної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов'язковим вимогам правил та нормативів, що підтверджується сертифікатом відповідності, виданим згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, або відомостями Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстру виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником.".

6. У пункті 14 слова "легкових автомобілів, які складені самостійно з частин транспортних засобів," виключити.

7. У пункті 15:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слова "імені чи по батькові" замінити словами "власного імені, по батькові (за наявності)", а після слів "газобалонного обладнання" доповнити словами ", отримання чи перезакріплення індивідуального номерного знака або номерного знака з відповідною комбінацією цифр, а також видачі реєстраційних документів для виїзду за кордон (їх повернення) або тимчасового реєстраційного талона під час передачі права користування та/або розпорядження транспортними засобами";

останнє речення після слів "реєстром довіреностей" доповнити словами ", дійсності сертифіката відповідності за Державним реєстром сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, та реєстром виданих сертифікатів типу транспортних засобів та обладнання, що формується за повідомленнями уповноважених органів, і сертифікатів відповідності нових транспортних засобів, виданих виробником, документів, що підтверджують правомірність придбання, отримання, а також відомостей щодо митного оформлення транспортних засобів";

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"Зняття з обліку транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих у встановленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України, вивезених за межі України, може проводитися без їх огляду.".

У зв'язку з цим абзаци другий - десятий вважати відповідно абзацами третім - одинадцятим;

3) у першому реченні абзацу четвертого слова "арешт або" виключити, а після слів "його реєстрація" доповнити словами і цифрами ", перереєстрація (крім випадків, визначених абзацом четвертим пункту 40 цього Порядку), зняття з обліку";

4) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"У разі звернення до сервісного центру МВС щодо транспортного засобу, відомості про власника якого містяться в Єдиному реєстрі боржників, перереєстрація транспортного засобу не проводиться, крім випадків, не пов'язаних з його відчуженням, або в разі звернення для перереєстрації транспортного засобу, придбаного на електронних торгах або отриманого в рахунок погашення боргу в порядку, установленому статтею 61 Закону України "Про виконавче провадження".".

8. Пункт 16 доповнити абзацом такого змісту:

"Не допускається видача номерних знаків того самого типу з тим самим інформаційним змістом на два і більше транспортних засоби.".

9. Друге речення пункту 17 після слова "Мінінфраструктури" доповнити словами ", або нотаріально засвідчена його копія".

10. Пункт 22 виключити.

11. У другому реченні абзацу першого пункту 24 слова "місцезнаходження та стоянки" замінити словами "місце реєстрації".

12. В абзаці другому пункту 27 слова і цифру "та акта приймання-передачі транспортних засобів за формою згідно з додатком 2" замінити словами "після повного розрахунку та договору купівлі-продажу предмета лізингу".

13. У пункті 28:

1) абзац другий виключити;

2) абзац третій викласти в такій редакції:

"Транспортні засоби та їх складові частини, що мають ідентифікаційні номери, ввезені в Україну з метою їх подальшого відчуження суб'єктами господарювання, діяльність яких пов'язана з реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, придбані юридичними чи фізичними особами, реєструються на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів, передбачених пунктом 8 цього Порядку, та наданих цими суб'єктами господарювання відомостей про номери оформлених митних декларацій. Відомості про оформлення митної декларації перевіряються шляхом надсилання запиту в електронному вигляді до єдиної інформаційної системи митних органів за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем.".

14. Перше речення абзацу третього пункту 31 після слів "їх співробітникам" доповнити словами ", іншим представництвам іноземних юридичних осіб".

15. Пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Перереєстрація, зняття з обліку транспортного засобу, щодо якого до реєстраційних та облікових документів внесено відомості про заборону його використання для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, розкомплектування, відчуження, передачі права користування та/або розпорядження транспортним засобом чи інші обмеження, здійснюються з дозволу митного органу, яким ці обмеження встановлено.".

16. У пункті 33:

1) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

"33. Перереєстрація транспортних засобів проводиться в разі отримання свідоцтва про реєстрацію замість утраченого або непридатного для користування, зміни їх власників, місця реєстрації або найменування власників - юридичних осіб (крім зміни найменування юридичної особи у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв'язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство), місця проживання або прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, а також у разі заміни номерних знаків, отримання чи перезакріплення індивідуальних номерних знаків, зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

Під час перереєстрації транспортних засобів, що належать юридичним особам недержавної форми власності, крім документів, визначених цим Порядком, додаються копії відповідних рішень власників, засвідчених у встановленому порядку, або документи про перехід права власності.";

2) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі перереєстрації транспортних засобів без зміни їх власників або на підставі свідоцтва про право на спадщину номерні знаки (за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам) за зверненням власників можуть перезакріплюватися за такими транспортними засобами.".

У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

3) в абзаці четвертому слова "підпункті "б" замінити словами "підпункті "д".

17. У пункті 34:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Перереєстрація транспортних засобів, які є внесками учасників до статутного капіталу господарських товариств, проводиться на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта), акта приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатком 2, справжність підпису на якому засвідчено нотаріально, та нотаріально засвідчених копій рішення товариства про згоду прийняти такі транспортні засоби і виписки з розділу статуту юридичної особи щодо внесення таких транспортних засобів до статутного капіталу товариства.".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим;

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Перереєстрація транспортних засобів, що переходять у власність страховиків після виплати страхувальникам повної страхової суми, проводиться на підставі засвідчених у встановленому порядку копій договорів страхування, в яких обов'язково зазначається, що після виплати страхувальниками повної страхової суми транспортні засоби переходять у власність страховиків, а також на підставі довідки банку про повну виплату страхувальниками страхової суми та свідоцтва про реєстрацію (технічного паспорта) за його наявності.".

18. Пункт 37 викласти в такій редакції:

"37. Державна реєстрація (перереєстрація) переобладнаних транспортних засобів проводиться на підставі документів, що підтверджують правомірність придбання встановлених кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери (у разі їх заміни), а також за умови відповідності переобладнаних транспортних засобів вимогам безпеки дорожнього руху.

Для транспортних засобів, переобладнаних суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року, відповідність вимогам безпеки дорожнього руху підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом із сертифікації, який відповідно до законодавства призначений або уповноважений Мінінфраструктури для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або відомостями про такий сертифікат, що містяться в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації, до яких додаються свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" або Головним сервісним центром МВС на відповідний вид переобладнання, та акт приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 або 6 чи відомості в електронній формі про такі свідоцтво та акт, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах, відповідність вимогам безпеки дорожнього руху підтверджується сертифікатом відповідності, виданим органом із сертифікації, який відповідно до законодавства призначений або уповноважений Мінінфраструктури для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, або відомостями про такий сертифікат, що містяться в Державному реєстрі сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами із сертифікації або органами із сертифікації, що подаються разом з документом про погодження, виданим згідно з порядком переобладнання транспортних засобів, або відомостями про такий документ про погодження, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Переобладнання транспортних засобів для роботи на газових паливах здійснюється виключно суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року та мають свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху на відповідний вид переобладнання.

Переобладнання транспортних засобів шляхом заміни кузовів (рам), які мають ідентифікаційні номери, здійснюється за попередньою згодою сервісних центрів МВС.

Власникам переобладнаних транспортних засобів видаються нові свідоцтва про реєстрацію із зазначенням нових ідентифікаційних номерів складових частин або особливостей конструкції, що виникли в результаті змін в ній.

У таких свідоцтвах зазначається рік випуску легкового автомобіля або виготовленого на його базі автомобіля, який повинен відповідати року випуску встановленого кузова. Рік випуску такого автомобіля не змінюється, якщо неможливо встановити рік випуску його кузова.

Вивільнені після переобладнання або ремонту складові частини, що мають ідентифікаційні номери, залишаються в розпорядженні власників. За зверненням власника сервісні центри МВС видають довідки встановленого зразка на такі складові частини.

Переобладнання транспортного засобу, в результаті якого змінюється його повна маса та її розподіл за осями, центр ваги, тип двигуна, його вага і потужність, колісна база чи колісна формула, система гальмового і рульового керування та трансмісії, здійснюється за погодженням з виробниками транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, або з державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" чи Головним сервісним центром МВС. Зазначене погодження може надаватися тільки після проведення огляду транспортного засобу з дотриманням вимог пункту 15 цього Порядку та надання відповідного акта, засвідченого підписом та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру МВС.

Перереєстрація транспортного засобу у зв'язку із заміною двигуна проводиться в разі зміни типу двигуна, його ваги, робочого об'єму і потужності. Документи, що підтверджують законність придбання двигуна, не вимагаються.".

19. Абзац третій пункту 40 замінити абзацами такого змісту:

"У разі виявлення транспортних засобів, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в уповноважених органах МВС, у тому числі тимчасово, за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв'язку з незаконним заволодінням, уповноважені особи сервісних центрів МВС вносять до Єдиного державного реєстру транспортних засобів інформацію про обмеження державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів і передають наявні документи до відповідного органу досудового розслідування. Якщо виявлено факт підроблення митних документів, їх ксерокопії з необхідним поясненням надсилаються митному органу, зазначеному в таких документах.

Підставами для зняття зазначених обмежень та скасування державної реєстрації є рішення компетентних органів.

Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів скасовується:

на підставі документів, що підтверджують установлення факту знищення, підробки або зміни ідентифікаційного номера транспортного засобу, номера двигуна або заміни без відповідного дозволу номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу;

на підставі відомостей про транспортний засіб, що перебуває під дією обтяжень, або у разі подачі документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів;

у разі визнання недійсним правочину, на підставі якого проводилася державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортного засобу;

на підставі рішення суду;

у разі встановлення факту підроблення митних документів або нездійснення митного оформлення транспортного засобу.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом одинадцятим.

20. У пункті 41:

1) абзац перший після слів "на нового власника" доповнити словами "та зняття з обліку", а після слова "державного" - словами "або приватного";

2) абзац шостий після слів "про остаточний розрахунок" доповнити словами "(крім випадків переходу права власності на транспортний засіб у порядку спадкування, правонаступництва)".

21. У пункті 42:

1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку із зміною реєстрації з державної на відомчу, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку у зв'язку із зміною органу реєстрації".".

У зв'язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев'ятим;

2) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"Номерні знаки із перереєстрованих або знятих з обліку транспортних засобів за умови відповідності їх інформаційного змісту щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номера та серії встановленим вимогам можуть за зверненням власників перезакріплюватися за іншими придбаними ними транспортними засобами.".

22. Пункт 45 доповнити абзацом такого змісту:

"Зареєстровані в Україні транспортні засоби, конфісковані або вибракувані за межами України компетентними органами іноземних держав, знімаються з обліку у зв'язку з їх вибракуванням на підставі відповідної інформації таких органів.".

23. Пункт 50 викласти в такій редакції:

"50. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які відповідно до Конвенції про дорожній рух видано свідоцтва про реєстрацію та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери латинського алфавіту.".

24. Абзац перший пункту 51 замінити абзацами такого змісту:

"51. Власник транспортного засобу може передавати цей транспортний засіб у користування іншій особі, яка має посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, передавши їй свідоцтво про реєстрацію.

На підставі заяви власника транспортного засобу особі, яка здійснює поїздку за кордон, видається за її бажанням свідоцтво про реєстрацію на її ім'я. Свідоцтво про реєстрацію, видане на ім'я власника транспортного засобу, зберігається у відповідному сервісному центрі МВС.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

25. У пункті 54:

1) перше речення після слів "місце проживання" доповнити словами ", та транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв'язку з їх відчуженням", а після слів "встановленого зразка" - словами "строком на два місяці";

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

"Транспортні засоби, що вивозяться за кордон у зв'язку з їх відчуженням, знімаються з обліку власником на підставі оформленого в установленому порядку документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб.

У разі коли транспортний засіб знімається з обліку у зв'язку з його вивезенням за кордон, у свідоцтві про реєстрацію (технічному паспорті) або на копії реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію на пластиковій основі, робиться запис: "Транспортний засіб знято з обліку для вивезення за кордон".

У разі невивезення за кордон транспортного засобу у двомісячний строк та/або розірвання договору купівлі-продажу або визнання недійсним документа, що встановлює право власності на транспортний засіб, такий транспортний засіб підлягає реєстрації на загальних підставах.".

26. У тексті Порядку слова "орган доходів і зборів" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "митний орган" у відповідному відмінку і числі.

27. У додатках до Порядку:

у додатку 3 слова "Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на зрідженому нафтовому газі, ______________________________________________________________
                                                                                                               (назва, номер дозволу
_____________________________________________________________________________________
                                                          територіального органу Держнаглядохоронпраці на право
_____________________________________________________________________________________
                                                                               переосвідчення газових балонів)
проведено" замінити словом "Проведено", а слово "системним" - словом "стисненим";

у додатку 4:

слова "Станцією (пунктом) випробувань транспортних засобів, що працюють на стисненому природному газі, ______________________________________________________________________
                                                                                                            (назва, номер дозволу
_____________________________________________________________________________________
                                                              територіального органу Держнаглядохоронпраці на право
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      переосвідчення газових балонів)
проведено" замінити словом "Проведено";

цифри і слова "___ ____________ 20__ р.

_____________________________
(посада представника станції (пункту)

_____________
(підпис)

_______________________
(прізвище та ініціали)"

виключити;

додаток 5 виключити.

____________

Опрос