Идет загрузка документа (1974 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2020 год

ВР Украины
Закон от 14.11.2019 № 294-IX
редакция действует с 03.04.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2020 рік

Із змінами і доповненнями, внесеними
 Законами України
 від 14 січня 2020 року N 436-IX
,
від 16 січня 2020 року N 468-IX
,
від 17 березня 2020 року N 530-IX
(зміни, внесені пунктом 10 розділу І Закону України
 від 17 березня 2020 року N 530-IX, діють до
17 червня 2020 року),
від 30 березня 2020 року N 548-IX

Стаття 1. Визначити на 2020 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.095.580.446,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 975.170.869 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 120.409.577,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.184.010.356,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.052.678.829,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 131.331.527,2 тис. гривень;

(абзац третій статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.375.047,4 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.843.480,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 531.566,7 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.220.857 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.701.031 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.519.826 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 96.275.720 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 72.365.510,7 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 23.910.209,3 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

(абзац шостий статті 1 із змінами, внесеними
 згідно із
Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4 і N 7 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 5 і N 6 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2020 році від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, згідно з додатком N 8 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2020 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку N 8 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2020 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.045.148.259,9 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 318.371.749,6 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2020 році державні гарантії в обсязі до 29.274.083,1 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 відсотків) боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 10.000.000 тис. гривень).

Програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань Державної іпотечної установи за внутрішніми кредитами (позиками), що залучаються з метою фінансування статутної діяльності, та за зовнішніми кредитами (позиками) з метою фінансування інвестиційного проекту "Забезпечення житлом на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу";

г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями Державного агентства автомобільних доріг України з метою фінансового забезпечення розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Державне агентство автомобільних доріг України звільняється від зобов'язань надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та вносити плату за надання державних гарантій;

(пункт 1 статті 6 доповнено підпунктом "г"
 згідно із Законом України від 16.01.2020 р. N 468-IX)

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2020 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року - 1779 гривень, з 1 липня - 1859 гривень, з 1 грудня - 1921 гривня;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року - 2218 гривень, з 1 липня - 2318 гривень, з 1 грудня - 2395 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1 грудня - 2270 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2020 року - 1638 гривень, з 1 липня - 1712 гривень, з 1 грудня - 1769 гривень.

Стаття 8. Установити у 2020 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 28,31 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2020 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 25 відсотків; для дітей: з 1 січня 2020 року - 85 відсотків, з 1 липня - 130 відсотків; для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2020 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2020 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток підприємств, який сплачують суб'єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, наземних, водних та повітряних транспортних засобів, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17 і 432 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

6) суми перевиконання податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету протягом другого півріччя, за умови кумулятивного перевиконання з початку року помісячного розпису податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), але не більше суми кумулятивного перевиконання помісячного розпису загального фонду державного бюджету в цілому;

7) плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор у межах обсягів, визначених додатком N 1 до цього Закону;

8) 70 відсотків надходжень від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення), понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

9) внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

5) залишок коштів, джерелом формування яких у 2019 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення;

6) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

(статтю 12 доповнено пунктом 6 згідно із
 Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2020 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики, захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, управління державним кордоном (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та захисту довкілля України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктами 3 і 5 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

14) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону);

15) фінансування проектів розвитку транспортної інфраструктури у порядку, обсягах та згідно з переліком об'єктів, що встановлені рішенням Кабінету Міністрів України, яке може передбачати визначення нових бюджетних програм (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) забезпечення функціонування і реформування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, його територіальних органів (за рахунок 10 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

17) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

18) модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

19) першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

20) реалізацію державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог" (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

21) реалізацію державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області" (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

22) розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

23) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

24) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

25) здійснення заходів для виконання завдань і функцій Національної поліції України в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

26) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону);

27) облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону) за новою бюджетною програмою;

28) будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжі (автомобільна дорога загального користування державного значення Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь "Під'їзд до о. Хортиця (автотранспортна магістраль через р. Дніпро у м. Запоріжжі)") (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону) за новою бюджетною програмою;

29) забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону).

(статтю 14 доповнено пунктом 29 згідно із
 Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

Стаття 15. Установити, що у 2020 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 40.709.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в частині першій цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Міністерству фінансів України у разі потреби здійснювати за рішенням Кабінету Міністрів України випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції та перерозподіл такої субвенції між місцевими бюджетами.

При розподілі резерву освітньої субвенції для бюджету Балтської міської об'єднаної територіальної громади Одеської області враховуються особливості утворення такої громади як об'єднаної територіальної громади з адміністративним центром у місті обласного значення і застосовується формульний розрахунок освітньої субвенції як для бюджетів об'єднаних територіальних громад із зазначенням відповідного рівня бюджету.

Стаття 19. Установити, що залишки коштів за медичною субвенцією на 1 квітня 2020 року зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і можуть використовуватися на оновлення матеріально-технічної бази, комп'ютеризацію та інформатизацію комунальних закладів охорони здоров'я, які є надавачами медичних послуг (крім первинної медичної допомоги) за програмою медичних гарантій.

Стаття 20. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Установити, що у 2020 році розподіл бюджетних призначень спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є кошти позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту "Програма "Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України", здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 22. Установити, що у 2020 році реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Установити, що до 1 квітня 2020 року, як виняток з положень пункту 3 частини першої статті 89, пункту 3 частини першої статті 90 та частини першої статті 1034 Бюджетного кодексу України, через Національну службу здоров'я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, продовжується реалізація пілотного проекту з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 24. Установити, що у 2020 році надходження плати за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону, зараховуються до спеціального фонду державного бюджету та спрямовуються на субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів", модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, реалізацію пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів, лікування громадян України за кордоном.

Розподіл таких коштів за напрямами (заходами) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 25. Установити, що у 2020 році акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році перераховує до загального та спеціального фондів державного бюджету частину чистого прибутку (доходу) або дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, що вилучаються до державного бюджету.

Надходження до спеціального фонду державного бюджету, визначені частиною першою цієї статті, спрямовуються у порядку та обсягах, що визначені рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (яке може передбачати визначення нових бюджетних програм), для поповнення статутного капіталу акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" для придбання у акціонерного товариства "Укртрансгаз" частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" у розмірі 100 відсотків статутного капіталу після визначення у встановленому порядку вартості 100 відсотків частки товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" та виконання умов договору купівлі-продажу (щодо умов передачі) такої частки.

Стаття 26. Установити, що для розподілу коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетною програмою "Фонд розвитку закладів вищої освіти" (код 2201140) Міністерство освіти і науки України утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії) та голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Стаття 27. Дозволити Міністерству оборони України та Міністерству внутрішніх справ України у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2019 році.

(Закон доповнено статтею 27 згідно із
 Законом України від 30.03.2020 р. N 548-IX)

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Додатки NN 1 - 8 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Зупинити на 2020 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436; 2018 р., N 6 - 7, ст. 43) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п'ятої статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20 - 21, ст. 712);

абзацу першого частини п'ятої статті 4 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31).

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 29, ст. 942; 2017 р., N 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190 із наступними змінами); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2017 р., N 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379; 2017 р., N 2, ст. 25); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацу другого частини п'ятої статті 4 та абзацу другого частини третьої статті 10 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., N 5, ст. 31) застосовуються у порядку та розмірах, що встановлені Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

5. Міністерству оборони України, Державній спеціальній службі транспорту України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій передбачати у межах видатків державного бюджету на їх утримання на відповідний рік протягом строку дії відповідних господарських договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, необхідні кошти для їх оплати, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Державна спеціальна служба транспорту України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

6. Установити, що у 2020 році фінансове забезпечення закладів охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України, Національної академії медичних наук України, Державного управління справами, Національної академії наук України, Міністерства соціальної політики України та не уклали з Національною службою здоров'я України договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету за бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів, до сфери управління яких належать такі заклади охорони здоров'я.

7. Кабінету Міністрів України:

запровадити механізм індикативної собівартості як фактичні витрати, що прямо пов'язані з наданням освітніх послуг з підготовки здобувачів вищої освіти в закладах вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення;

вжити заходів щодо забезпечення автономізації закладів вищої освіти;

забезпечити створення єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

8. Кабінету Міністрів України здійснити заходи щодо наближення у 2020 році розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини, яка розрахунково може становити близько 4251 гривні, з відповідним коригуванням розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення.

9. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2020 року подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік у частині встановлення відносин між державним бюджетом та бюджетами об'єднаних територіальних громад, у яких у 2019 році відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного сільського, селищного, міського голови та додаткові вибори депутатів сільських, селищних рад або відбулося приєднання до територіальних громад міст обласного значення суміжних сільських та селищних територіальних громад відповідно до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад", забезпечивши за необхідності визнання таких об'єднаних територіальних громад спроможними або внесення змін до затверджених перспективних планів формування територій громад областей.

10. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2020 року опрацювати питання щодо збільшення освітньої субвенції, здійснивши її розподіл між місцевими бюджетами з урахуванням уточненого параметра кількості учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 5 вересня 2019 року та забезпечивши внесення відповідних змін до формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами.

11. Кабінету Міністрів України за підсумками виконання Державного бюджету України у першому кварталі 2020 року розглянути питання щодо збільшення видатків Державній судовій адміністрації України на забезпечення здійснення правосуддя у необхідному обсязі.

12. Установити, що розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів (крім закордонних дипломатичних установ) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати стовідсоткову попередню оплату товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.

(розділ доповнено пунктом 12 згідно із
 Законом України від 17.03.2020 р. N 530-IX,
 зміни, внесені пунктом 10 розділу І Закону України
 від 17.03.2020 р. N 530-IX, діють до
17.06.2020 р.)

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
14 листопада 2019 року
N 294-IX

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1095580446,2

975170869,0

120409577,2

40000000

Офіційні трансферти

8763448,9

8763448,9

 

41010100

Реверсна дотація

8763448,9

8763448,9

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

1086816997,3

966407420,1

120409577,2

10000000

Податкові надходження

926549256,6

856202934,1

70346322,5

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

248264365,1

248264365,1

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

129364365,1

129364365,1

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

118900000,0

118900000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

55334926,0

54903926,0

431000,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

615900,0

361700,0

254200,0

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

972400,0

795600,0

176800,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

49921986,0

49921986,0

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3971500,0

3971500,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

5049326,4

5049326,4

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

38106590,8

38106590,8

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2262468,8

2262468,8

 

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

532100,0

532100,0

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2457900,0

2457900,0

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1366740,0

1366740,0

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

246607,2

246607,2

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1120132,8

1120132,8

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

587251000,0

525994000,0

61257000,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

87839000,0

76204000,0

11635000,0

14020100

Спирт

136000,0

136000,0

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

5881000,0

5881000,0

 

14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий

1511000,0

1511000,0

 

14020400

Пиво

4748000,0

4748000,0

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби

57040000,0

57040000,0

 

14020800

Транспортні засоби

89000,0

 

89000,0

14021300

Електрична енергія

6714000,0

6714000,0

 

14021900

Пальне

11546000,0

 

11546000,0

14022300

Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий

174000,0

174000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

53112000,0

3490000,0

49622000,0

14030200

Лікеро-горілчана продукція

1374000,0

1374000,0

 

14030300

Виноробна продукція

486000,0

486000,0

 

14030400

Пиво

128000,0

128000,0

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби

1456000,0

1456000,0

 

14030800

Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")

3984000,0

 

3984000,0

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

7000,0

7000,0

 

14031900

Пальне

45638000,0

 

45638000,0

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

39000,0

39000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

96800000,0

96800000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

349500000,0

349500000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

32175000,0

24505000,0

7670000,0

15010000

Ввізне мито

31838000,0

24168000,0

7670000,0

15020000

Вивізне мито

337000,0

337000,0

 

19000000

Інші податки та збори

3523965,5

2535643,0

988322,5

19010000

Екологічний податок

3523520,5

2535198,0

988322,5

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства

445,0

445,0

 

20000000

Неподаткові надходження

156698525,2

109149121,2

47549404,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

86327601,9

85819962,9

507639,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

41295149,0

41295149,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

40709000,0

40709000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

289732,0

289732,0

 

21080000

Інші надходження

4033720,9

3526081,9

507639,0

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

17573544,9

8080653,9

9492891,0

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

6917486,2

1718893,3

5198592,9

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

23672,0

23672,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

5724,0

5724,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

20000,0

20000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

200000,0

200000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

504,5

504,5

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

15000,0

15000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

2000,0

2000,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

6500,0

6500,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

750000,0

750000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

300,0

300,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

182,8

182,8

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

162,0

162,0

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

702671,0

 

702671,0

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

210036,0

210036,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

564100,0

479485,0

84615,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

5327,0

5327,0

 

22013000

Плата за ліцензії на здійснення діяльності у сфері організації і проведення азартних ігор

4411306,9

 

4411306,9

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3946371,0

 

3946371,0

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

772979,9

772979,9

 

22070000

Виконавчий збір

655918,2

327959,1

327959,1

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

4100000,0

4100000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон України

904000,0

904000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

188821,6

188821,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

19968,0

 

19968,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

19968,0

 

19968,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

68000,0

68000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

16402318,6

15248504,4

1153814,2

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім майна, конфіскованого за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

34793,0

34793,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

56978,0

56978,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

12700,0

6350,0

6350,0

24060000

Інші надходження

4577840,5

3430376,3

1147464,2

24060300

Інші надходження

3266295,9

3266295,9

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

522,0

522,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

432000,0

86400,0

345600,0

24061800

Плата за подання скарги щодо процедур закупівлі до органу оскарження

59693,0

59693,0

 

24061900

Кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель як забезпечення їх тендерної пропозиції (пропозиції конкурсних торгів), які не підлягають поверненню цим учасникам

776,3

776,3

 

24062000

Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають поверненню учаснику - переможцю

236,1

236,1

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

16464,2

 

16464,2

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

16453,0

16453,0

 

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

1904034,3

1904034,3

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

702162,3

702162,3

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1201087,0

1201087,0

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

385,0

385,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

400,0

400,0

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

441410,0

441410,0

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

9365533,8

9365533,8

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

312555,3

312555,3

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

4553735,9

4553735,9

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

1811040,7

1811040,7

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

2688201,9

2688201,9

 

24160000

Концесійні платежі

9029,0

9029,0

 

24160300

Концесійні платежі щодо об'єктів державної власності

9029,0

9029,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

36395059,8

 

36395059,8

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

36177582,7

 

36177582,7

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

217477,1

 

217477,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

646143,8

38290,8

607853,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

31106,0

31106,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

22606,0

22606,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

8500,0

8500,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

607853,0

 

607853,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

597853,0

 

597853,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

7184,8

7184,8

 

33010000

Кошти від продажу землі

7184,8

7184,8

 

40000000

Офіційні трансферти

2733593,5

1017074,0

1716519,5

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2733593,5

1017074,0

1716519,5

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

535824,0

535824,0

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

977457,0

 

977457,0

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1220312,5

481250,0

739062,5

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

739062,5

 

739062,5

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

481250,0

481250,0

 

50000000

Цільові фонди

189478,2

 

189478,2

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

189478,2

 

189478,2

 

Фінансування Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

96275720,0

72365510,7

23910209,3

400000

Фінансування за борговими операціями

83027510,7

60365510,7

22662000,0

401000

Запозичення

365164439,6

342502439,6

22662000,0

401100

Внутрішні запозичення

231127439,6

231127439,6

 

401200

Зовнішні запозичення

134037000,0

111375000,0

22662000,0

402000

Погашення

-282136928,9

-282136928,9

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-161862287,8

-161862287,8

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-120274641,1

-120274641,1

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

12000000,0

12000000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

12000000,0

12000000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

1248209,3

 

1248209,3

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

1207854,9

 

1207854,9

601100

Повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред'явлення цінних паперів

2000000,0

 

2000000,0

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

40354,4

 

40354,4

602100

На початок періоду

40354,4

 

40354,4

(додаток N 2 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2020 рік

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

1052678829,4

958364730,1

187777899,3

8801302,9

92814099,3

131331527,2

48080648,7

6929976,7

2462526,6

83250878,5

1184010356,6

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

2031010,7

1997560,7

1144225,5

40480,7

33450,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

2037360,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

2031010,7

1997560,7

1144225,5

40480,7

33450,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

2037360,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1053383,1

1043411,1

526268,9

 

9972,0

 

 

 

 

 

1053383,1

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

901176,2

877698,2

617956,6

40480,7

23478,0

6350,0

5780,7

1900,0

10,0

569,3

907526,2

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

76451,4

76451,4

 

 

 

 

 

 

 

 

76451,4

0300000

 

Державне управління справами

2095460,0

1935604,2

1002247,8

110709,1

159855,8

340393,6

295241,0

103812,7

55393,9

45152,6

2435853,6

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2062498,7

1902642,9

977647,5

109746,4

159855,8

340393,6

295241,0

103812,7

55393,9

45152,6

2402892,3

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Офісу Президента України

912869,2

911069,2

344032,6

49929,2

1800,0

3300,0

3300,0

1250,0

65,0

 

916169,2

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

10381,5

10381,5

 

 

 

 

 

 

 

 

10381,5

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

17790,7

7990,7

1192,1

3095,2

9800,0

68425,8

67325,8

22386,6

26195,1

1100,0

86216,5

0301080

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

90636,9

 

 

 

90636,9

1384,5

 

 

 

1384,5

92021,4

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

184486,0

184486,0

119880,9

5957,6

 

115232,8

113548,8

68006,9

20342,1

1684,0

299718,8

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

58709,1

57283,6

37280,2

6516,2

1425,5

37950,5

36546,4

6360,8

2672,7

1404,1

96659,6

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

679139,7

679139,7

475261,7

44248,2

 

114100,0

74520,0

5808,4

6119,0

39580,0

793239,7

0301360

0829

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

50092,2

50092,2

 

 

 

 

 

 

 

 

50092,2

0301460

0829

Виплата Державних премій України

2200,0

2200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2200,0

0301480

0734

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

33121,0

 

 

 

33121,0

 

 

 

 

 

33121,0

0301850

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення профілактики, діагностики, хірургічного лікування офтальмологічної патології у дорослого населення на основі впровадження інноваційних технологій"

23072,4

 

 

 

23072,4

 

 

 

 

 

23072,4

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

32961,3

32961,3

24600,3

962,7

 

 

 

 

 

 

32961,3

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

32961,3

32961,3

24600,3

962,7

 

 

 

 

 

 

32961,3

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

3567487,6

3461140,7

2492716,8

84230,2

106346,9

41228,6

39750,8

11846,2

9640,1

1477,8

3608716,2

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1045651,1

947431,7

502307,9

27090,5

98219,4

20343,4

20202,7

9419,9

2501,2

140,7

1065994,5

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

838293,3

785273,9

423443,0

25228,6

53019,4

20343,4

20202,7

9419,9

2501,2

140,7

858636,7

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

12115,1

12115,1

 

 

 

 

 

 

 

 

12115,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

113488,4

113488,4

64423,2

1348,8

 

 

 

 

 

 

113488,4

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

21904,3

21704,3

14441,7

476,7

200,0

 

 

 

 

 

21904,3

0411170

0490

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

13500,0

13500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

13500,0

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

1350,0

1350,0

 

36,4

 

 

 

 

 

 

1350,0

0414000

 

Державна служба статистики України

2521836,5

2513709,0

1990408,9

57139,7

8127,5

20885,2

19548,1

2426,3

7138,9

1337,1

2542721,7

0414010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

1162435,8

1162435,8

906473,4

38045,6

 

20885,2

19548,1

2426,3

7138,9

1337,1

1183321,0

0414020

0132

Статистичні спостереження

1350568,5

1350568,5

1083935,5

19094,1

 

 

 

 

 

 

1350568,5

0414030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

7313,4

 

 

 

7313,4

 

 

 

 

 

7313,4

0414040

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері державної статистики

814,1

 

 

 

814,1

 

 

 

 

 

814,1

0414090

0942

Підготовка кадрів у сфері статистики закладом вищої освіти та забезпечення діяльності його баз практики

704,7

704,7

 

 

 

 

 

 

 

 

704,7

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1060740,5

1060740,5

869459,4

 

 

 

 

 

 

 

1060740,5

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1060740,5

1060740,5

869459,4

 

 

 

 

 

 

 

1060740,5

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

1060740,5

1060740,5

869459,4

 

 

 

 

 

 

 

1060740,5

0500000

 

Державна судова адміністрація України

11622144,8

11385944,8

10572549,1

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

14622144,8

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

11622144,8

11385944,8

10572549,1

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

14622144,8

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

11619144,8

11382944,8

10572549,1

351881,9

236200,0

3000000,0

3000000,0

1102709,4

 

 

14619144,8

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

0550000

 

Верховний Суд

1439692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

150000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2383063,4

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1439692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

150000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2383063,4

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1439692,4

1289692,4

1062308,0

13168,1

150000,0

943371,0

885204,9

610758,1

13967,9

58166,1

2383063,4

0800000

 

Конституційний Суд України

316927,5

313945,1

248313,9

5068,0

2982,4

 

 

 

 

 

316927,5

0801000

 

Конституційний Суд України

316927,5

313945,1

248313,9

5068,0

2982,4

 

 

 

 

 

316927,5

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

316927,5

313945,1

248313,9

5068,0

2982,4

 

 

 

 

 

316927,5

0850000

 

Вищий антикорупційний суд

373648,4

290913,5

224438,1

4556,0

82734,9

 

 

 

 

 

373648,4

0851000

 

Апарат Вищого антикорупційного суду

373648,4

290913,5

224438,1

4556,0

82734,9

 

 

 

 

 

373648,4

0851010

0330

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

262016,0

202388,9

155550,0

4083,5

59627,1

 

 

 

 

 

262016,0

0851020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

111632,4

88524,6

68888,1

472,5

23107,8

 

 

 

 

 

111632,4

0900000

 

Офіс Генерального прокурора

7659757,9

7538923,9

5548051,3

177098,3

120834,0

10890,3

9890,3

4300,0

1945,0

1000,0

7670648,2

0901000

 

Офіс Генерального прокурора

7659757,9

7538923,9

5548051,3

177098,3

120834,0

10890,3

9890,3

4300,0

1945,0

1000,0

7670648,2

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7513522,9

7393528,9

5440415,2

175548,5

119994,0

10890,3

9890,3

4300,0

1945,0

1000,0

7524413,2

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

146235,0

145395,0

107636,1

1549,8

840,0

 

 

 

 

 

146235,0

0950000

 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

1000,0

1000,0

819,7

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

4000,0

0951000

 

Апарат Вищого суду з питань інтелектуальної власності

1000,0

1000,0

819,7

 

 

3000,0

3000,0

3000,0

 

 

4000,0

0951010

0330

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

700,0

700,0

573,8

 

 

2100,0

2100,0

2100,0

 

 

2800,0

0951020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

300,0

300,0

245,9

 

 

900,0

900,0

900,0

 

 

1200,0

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

81610670,2

74832766,3

54442451,3

1676847,6

6777903,9

11355773,6

6446084,6

2091908,4

132644,0

4909689,0

92966443,8

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

7308573,7

6264813,0

4160247,2

296179,6

1043760,7

6622495,4

2032143,9

417245,7

45229,6

4590351,5

13931069,1

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

585946,4

585946,4

479151,0

 

 

 

 

 

 

 

585946,4

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

4542194,9

4087872,8

2641244,0

189730,0

454322,1

1701254,2

1686259,2

188868,3

28849,1

14995,0

6243449,1

1001080

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання

1816560,5

1569361,3

1035084,5

106350,9

247199,2

367222,5

345884,7

228377,4

16380,5

21337,8

2183783,0

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

5914,4

5914,4

4767,7

98,7

 

 

 

 

 

 

5914,4

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

23918,1

13918,1

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

23918,1

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

334039,4

1800,0

 

 

332239,4

4554018,7

 

 

 

4554018,7

4888058,1

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

12729008,8

10760926,0

7700689,4

269075,0

1968082,8

39317,9

32389,5

9709,8

2481,2

6928,4

12768326,7

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

366526,6

366526,6

305593,5

 

 

 

 

 

 

 

366526,6

1002030

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Державної прикордонної служби України

10325308,8

9650908,0

6867828,9

248023,9

674400,8

25977,5

24454,1

4682,1

1723,0

1523,4

10351286,3

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

572117,8

557722,7

387635,7

21051,1

14395,1

7935,4

7935,4

5027,7

758,2

 

580053,2

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

205055,6

183668,7

139631,3

 

21386,9

 

 

 

 

 

205055,6

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400000,0

2100,0

 

 

397900,0

 

 

 

 

 

400000,0

1002150

0310

Створення системи охорони морських кордонів

660000,0

 

 

 

660000,0

 

 

 

 

 

660000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

5405,0

 

 

 

5405,0

5405,0

1003000

 

Національна гвардія України

12409232,7

11069856,8

7462892,5

235548,9

1339375,9

881862,4

711507,9

461355,7

5058,7

170354,5

13291095,1

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

359569,1

359569,1

303961,9

 

 

 

 

 

 

 

359569,1

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

11132178,5

10013302,6

6663328,6

217548,9

1118875,9

851654,6

704642,2

456514,0

4774,3

147012,4

11983833,1

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України закладами вищої освіти

717485,1

696985,1

495602,0

18000,0

20500,0

6965,7

6865,7

4841,7

284,4

100,0

724450,8

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

23242,1

 

 

 

23242,1

223242,1

1004000

 

Державна міграційна служба України

1517395,2

1446895,2

932500,0

60511,6

70500,0

2469695,3

2386042,4

411295,3

 

83652,9

3987090,5

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

164405,1

98905,1

70000,0

4089,7

65500,0

26621,1

26621,1

21771,4

 

 

191026,2

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1352067,9

1347067,9

862500,0

56421,9

5000,0

2443074,2

2359421,3

389523,9

 

83652,9

3795142,1

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

922,2

922,2

 

 

 

 

 

 

 

 

922,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

14128322,2

13289180,9

10689041,4

188686,5

839141,3

1246840,7

1190607,2

773363,6

68706,9

56233,5

15375162,9

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

234625,0

232601,4

180766,6

4290,0

2023,6

1,0

 

 

 

1,0

234626,0

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

606252,8

596189,3

469091,0

10166,8

10063,5

45110,8

39596,0

12827,6

4225,6

5514,8

651363,6

1006070

0530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері гідрометеорології

38638,2

 

 

 

38638,2

1873,3

 

 

 

1873,3

40511,5

1006080

0370

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері цивільного захисту і пожежної безпеки

57192,2

 

 

 

57192,2

3980,0

 

 

 

3980,0

61172,2

1006110

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

12341334,6

11705110,8

9473753,6

157963,6

636223,8

1138181,6

1099299,4

731792,4

55479,1

38882,2

13479516,2

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

760279,4

755279,4

565430,2

16266,1

5000,0

57694,0

51711,8

28743,6

9002,2

5982,2

817973,4

1007000

 

Національна поліція України

33518137,6

32001094,4

23497080,8

626846,0

1517043,2

95561,9

93393,7

18938,3

11167,6

2168,2

33613699,5

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

956897,7

956897,7

792720,2

 

 

 

 

 

 

 

956897,7

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

32561239,9

31044196,7

22704360,6

626846,0

1517043,2

95561,9

93393,7

18938,3

11167,6

2168,2

32656801,8

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

15458460,0

7596350,3

4610863,8

87676,7

7862109,7

2490651,4

1648295,8

754271,7

98091,7

842355,6

17949111,4

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

8893891,3

1495348,9

499631,7

15044,8

7398542,4

228183,7

136804,3

11604,6

2398,5

91379,4

9122075,0

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

637173,4

615843,4

417561,3

10910,6

21330,0

400,0

400,0

 

 

 

637573,4

1201020

0411

Виконання зобов'язань України за участь у програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)"

25175,8

25175,8

 

 

 

 

 

 

 

 

25175,8

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

253363,1

93263,1

 

 

160100,0

 

 

 

 

 

253363,1

1201050

0482

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку агропромислового комплексу, стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції

69804,9

 

 

 

69804,9

65448,0

 

 

 

65448,0

135252,9

1201060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

12722,1

12722,1

8903,3

813,4

 

11621,2

11131,8

5604,6

1710,0

489,4

24343,3

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

18000,0

 

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

18000,0

1201080

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

4635,6

4635,6

 

 

 

 

 

 

 

 

4635,6

1201090

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

1201110

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

89100,0

89100,0

 

 

 

89100,0

1201150

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

4000000,0

 

 

 

4000000,0

 

 

 

 

 

4000000,0

1201220

0490

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері економічного розвитку, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності

34309,5

 

 

 

34309,5

 

 

 

 

 

34309,5

1201270

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

91929,5

91929,5

72306,1

1373,7

 

55000,0

36172,5

6000,0

688,5

18827,5

146929,5

1201280

1070

Доплати працівникам за роботу у зоні відчуження та громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

623545,4

623545,4

 

 

 

 

 

 

 

 

623545,4

1201290

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

1201300

0421

Формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів

240000,0

 

 

 

240000,0

 

 

 

 

 

240000,0

1201320

0133

Виконання судових рішень, що набрали законної сили

1797,0

1797,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1797,0

1201370

0490

Створення та функціонування Фонду національного багатства (у тому числі поповнення статутного капіталу)

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

 

 

 

 

 

1614,5

 

 

 

1614,5

1614,5

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

25637,0

25637,0

861,0

1947,1

 

 

 

 

 

 

25637,0

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2530000,0

 

 

 

2530000,0

 

 

 

 

 

2530000,0

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

1201580

0490

Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

6148,0

 

 

 

6148,0

 

 

 

 

 

6148,0

1202000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1917783,2

1539021,2

1091650,6

18462,1

378762,0

103,2

103,2

 

 

 

1917886,4

1202010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1379571,0

1379571,0

1091650,6

18462,1

 

103,2

103,2

 

 

 

1379674,2

1202020

0421

Проведення земельної реформи

76072,2

18189,0

 

 

57883,2

 

 

 

 

 

76072,2

1202030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

31577,3

2567,4

 

 

29009,9

 

 

 

 

 

31577,3

1202620

0421

Проведення інвентаризації земель та оновлення картографічної основи Державного земельного кадастру

430562,7

138693,8

 

 

291868,9

 

 

 

 

 

430562,7

1203000

 

Державне агентство резерву України

139592,2

139592,2

94689,1

10637,0

 

719675,3

162996,1

28991,4

13323,8

556679,2

859267,5

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

30754,9

30754,9

20428,2

941,0

 

 

 

 

 

 

30754,9

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

108837,3

108837,3

74260,9

9696,0

 

181607,3

161525,7

28991,4

13323,8

20081,6

290444,6

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

538068,0

1470,4

 

 

536597,6

538068,0

1206000

 

Державна служба з питань праці

580953,3

574675,1

461682,0

2586,4

6278,2

4900,0

 

 

 

4900,0

585853,3

1206010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

574675,1

574675,1

461682,0

2586,4

 

 

 

 

 

 

574675,1

1206020

0481

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері промислової безпеки та охорони праці

6278,2

 

 

 

6278,2

4900,0

 

 

 

4900,0

11178,2

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

20577,3

20577,3

16565,7

56,1

 

 

 

 

 

 

20577,3

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

20577,3

20577,3

16565,7

56,1

 

 

 

 

 

 

20577,3

1209000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

3905662,7

3827135,6

2446644,7

40890,3

78527,1

1537789,2

1348392,2

713675,7

82369,4

189397,0

5443451,9

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1687066,9

1687066,9

1299294,5

19160,1

 

203169,4

136667,5

53998,2

13129,4

66501,9

1890236,3

1209020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

578639,8

575639,8

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

578639,8

1209030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1480731,1

1480731,1

1147350,2

21730,2

 

1334619,8

1211724,7

659677,5

69240,0

122895,1

2815350,9

1209040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

83697,8

83697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

83697,8

1209610

0421

Заходи з будівництва прикордонних інспекційних постів та покращення доступу сільськогосподарських МСП до експортних ринків

75527,1

 

 

 

75527,1

 

 

 

 

 

75527,1

1210000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

78450,7

59778,8

36493,4

4733,8

18671,9

 

 

 

 

 

78450,7

1211000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

78450,7

59778,8

36493,4

4733,8

18671,9

 

 

 

 

 

78450,7

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

78450,7

59778,8

36493,4

4733,8

18671,9

 

 

 

 

 

78450,7

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4682680,3

4608342,6

461238,1

103181,0

74337,7

 

 

 

 

 

4682680,3

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4682680,3

4608342,6

461238,1

103181,0

74337,7

 

 

 

 

 

4682680,3

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

342675,4

296975,4

207629,0

8842,1

45700,0

 

 

 

 

 

342675,4

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

640206,3

640206,3

 

 

 

 

 

 

 

 

640206,3

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3475067,4

3451025,7

225288,3

92143,6

24041,7

 

 

 

 

 

3475067,4

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

30000,0

30000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

195,0

195,0

 

 

 

 

 

 

 

 

195,0

1401100

0950

Професійне навчання посадових осіб дипломатичної служби та працівників інших державних органів у сфері зовнішніх зносин

19012,3

19012,3

11163,5

796,6

 

 

 

 

 

 

19012,3

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

133448,9

133448,9

17157,3

1398,7

 

 

 

 

 

 

133448,9

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

42075,0

37479,0

 

 

4596,0

 

 

 

 

 

42075,0

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

526624,7

468902,7

98854,2

2701,8

57722,0

7457,0

7457,0

 

 

 

534081,7

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

526624,7

468902,7

98854,2

2701,8

57722,0

7457,0

7457,0

 

 

 

534081,7

1501010

1010

Керівництво та управління у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

150829,8

150829,8

98854,2

2701,8

 

 

 

 

 

 

150829,8

1501030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів на виконання загальнодержавних програм (проектів, заходів), заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

17680,5

17680,5

 

 

 

 

 

 

 

 

17680,5

1501040

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з метою повернення їх до мирного життя

246400,0

228878,0

 

 

17522,0

 

 

 

 

 

246400,0

1501050

0380

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та свобод осіб, які позбавлені (були позбавлені) особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації з політичних мотивів, а також у зв'язку з громадською, політичною або професійною діяльністю вказаних осіб, підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, заходи з реінтеграції населення тимчасово окупованих територій, виплати державних стипендій імені Левка Лук'яненка

66514,4

66514,4

 

 

 

 

 

 

 

 

66514,4

1501060

0380

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

1501070

1090

Грошова компенсація постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації

40200,0

 

 

 

40200,0

 

 

 

 

 

40200,0

1501600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

7457,0

7457,0

 

 

 

7457,0

1510000

 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (загальнодержавні видатки та кредитування)

781216,7

 

 

 

781216,7

485000,0

 

 

 

485000,0

1266216,7

1511000

 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (загальнодержавні видатки та кредитування)

781216,7

 

 

 

781216,7

485000,0

 

 

 

485000,0

1266216,7

1511020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1511040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

305145,3

 

 

 

305145,3

 

 

 

 

 

305145,3

1511050

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

248445,0

 

 

 

248445,0

 

 

 

 

 

248445,0

1511060

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1511070

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

7626,4

 

 

 

7626,4

 

 

 

 

 

7626,4

1511600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб"

 

 

 

 

 

485000,0

 

 

 

485000,0

485000,0

2100000

 

Міністерство оборони України

116094525,6

84177759,3

50727380,3

2834864,2

31916766,3

1414732,2

1168321,6

199602,1

201359,6

246410,6

117509257,8

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

114820530,9

83154893,0

50054788,0

2801764,2

31665637,9

1325639,8

1087149,8

199552,1

198818,7

238490,0

116146170,7

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

715298,3

709505,9

580308,7

5583,2

5792,4

4800,0

1200,0

 

 

3600,0

720098,3

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни

87692487,1

82394058,3

49474479,3

2796181,0

5298428,8

1258308,3

1085367,8

199552,1

198818,7

172940,5

88950795,4

2101150

0210

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання

22703508,9

19763,8

 

 

22683745,1

31812,1

 

 

 

31812,1

22735321,0

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

1194000,0

 

 

 

1194000,0

6000,0

 

 

 

6000,0

1200000,0

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

2515236,6

31565,0

 

 

2483671,6

24719,4

582,0

 

 

24137,4

2539956,0

2105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

1273994,7

1022866,3

672592,3

33100,0

251128,4

89092,4

81171,8

50,0

2540,9

7920,6

1363087,1

2105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

1273994,7

1022866,3

672592,3

33100,0

251128,4

89092,4

81171,8

50,0

2540,9

7920,6

1363087,1

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

30630956,1

27376676,9

1054747,7

57692,1

3254279,2

13972159,6

12497288,4

55175,3

8259,8

1474871,2

44603115,7

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

30450431,5

27196753,0

933262,3

56581,0

3253678,5

13972159,6

12497288,4

55175,3

8259,8

1474871,2

44422591,1

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

134675,3

130836,5

90979,1

4720,4

3838,8

250,0

250,0

 

 

 

134925,3

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена, державна атестація та акредитація закладів освіти

88062,0

80762,0

60332,7

2151,1

7300,0

19500,0

17852,0

13134,0

305,7

1648,0

107562,0

2201030

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

2201040

0980

Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ

833832,0

20855,9

8429,4

899,9

812976,1

328296,3

8185,6

104,0

264,9

320110,7

1162128,3

2201070

0990

Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту

500000,0

250000,0

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

500000,0

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

62932,5

62932,5

201,4

 

 

 

 

 

 

 

62932,5

2201100

0922

Надання освіти закладами загальної середньої освіти державної форми власності

192000,0

191300,0

105582,9

24930,0

700,0

5615,0

5407,6

375,2

1906,4

207,4

197615,0

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними закладами позашкільної освіти, заходи з позашкільної роботи

231587,0

184587,0

96706,1

4920,8

47000,0

6233,7

5683,7

1885,2

942,1

550,0

237820,7

2201130

0930

Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти у закладах освіти соціальної реабілітації та адаптації державної форми власності, методичне забезпечення закладів професійної (професійно-технічної) освіти

220000,0

220000,0

174919,2

4241,2

 

5088,2

4792,0

2367,2

401,8

296,2

225088,2

2201140

0942

Фонд розвитку закладів вищої освіти

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

2201160

0942

Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики

16260224,3

16260224,3

 

 

 

11633310,1

10829212,9

 

 

804097,2

27893534,4

2201170

0990

Здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності закладів освіти

100757,4

100757,4

73785,9

4024,0

 

5383,5

5163,5

1411,1

277,0

220,0

106140,9

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

10099,2

10099,2

 

 

 

 

 

 

 

 

10099,2

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти

3514351,0

3514351,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3514351,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти і учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201220

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"

68000,0

 

 

 

68000,0

 

 

 

 

 

68000,0

2201240

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2201250

0950

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

38589,7

38589,7

20201,3

1010,9

 

18724,2

17754,2

9465,0

2556,6

970,0

57313,9

2201260

0970

Загальнодержавні заходи у сфері освіти

747573,3

145480,7

4262,7

 

602092,6

 

 

 

 

 

747573,3

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

1125920,1

1125920,1

 

 

 

595000,0

582560,0

 

 

12440,0

1720920,1

2201300

0150

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

525533,3

23994,6

17850,5

454,0

501538,7

 

 

 

 

 

525533,3

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

172000,0

167000,0

77944,0

6507,3

5000,0

5584,7

5039,4

140,0

1287,4

545,3

177584,7

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

87000,0

50850,8

 

350,0

36149,2

 

 

 

 

 

87000,0

2201390

0980

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

2201410

0470

Наукова і науково-технічна діяльність на антарктичній станції "Академік Вернадський"

143408,2

 

 

 

143408,2

75,0

 

 

 

75,0

143483,2

2201420

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

3842837,8

3842837,8

 

 

 

1026230,0

976430,0

 

 

49800,0

4869067,8

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

313792,5

303192,5

202067,1

2371,4

10600,0

40120,6

38957,5

26293,6

317,9

1163,1

353913,1

2201570

0490

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

257181,0

254181,0

 

 

3000,0

129248,3

 

 

 

129248,3

386429,3

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

153500,0

 

 

 

153500,0

153500,0

2201840

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

46699,6

 

 

 

46699,6

 

 

 

 

 

46699,6

2201850

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

55375,3

 

 

 

55375,3

 

 

 

 

 

55375,3

2203000

 

Державна служба якості освіти

146924,6

146323,9

114429,8

761,1

600,7

 

 

 

 

 

146924,6

2203010

0990

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

139619,9

139019,2

110901,3

761,1

600,7

 

 

 

 

 

139619,9

2203020

0990

Здійснення сертифікації педагогічних працівників, експертизи освітніх програм у сфері забезпечення якості освіти

7304,7

7304,7

3528,5

 

 

 

 

 

 

 

7304,7

2207000

 

Національна комісія зі стандартів державної мови

33600,0

33600,0

7055,6

350,0

 

 

 

 

 

 

33600,0

2207010

0990

Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови

33600,0

33600,0

7055,6

350,0

 

 

 

 

 

 

33600,0

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

84971323,8

81982512,3

 

 

2988811,5

2000000,0

 

 

 

2000000,0

86971323,8

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

84971323,8

81982512,3

 

 

2988811,5

2000000,0

 

 

 

2000000,0

86971323,8

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

77533320,8

77533320,8

 

 

 

 

 

 

 

 

77533320,8

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

259000,0

 

 

 

259000,0

 

 

 

 

 

259000,0

2211220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

504458,3

334646,8

 

 

169811,5

 

 

 

 

 

504458,3

2211230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1421334,9

361334,9

 

 

1060000,0

 

 

 

 

 

1421334,9

2211260

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

1500000,0

 

 

 

1500000,0

2000000,0

 

 

 

2000000,0

3500000,0

2211270

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення соціального захисту окремих категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти

3753209,8

3753209,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3753209,8

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

91527313,3

90456966,7

3189685,4

394515,1

1070346,6

6655977,2

4946354,2

283281,4

119227,9

1709623,0

98183290,5

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

19133417,7

18141203,6

2950059,2

389224,6

992214,1

6655976,8

4946353,8

283281,4

119227,9

1709623,0

25789394,5

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

91982,7

91982,7

69466,0

4739,9

 

1378,5

1378,5

 

678,5

 

93361,2

2301020

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері охорони здоров'я

73927,8

 

 

 

73927,8

87805,8

 

 

 

87805,8

161733,6

2301040

0740

Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

3264023,7

3263861,7

1025560,4

57018,2

162,0

457375,5

416608,6

140725,5

80325,3

40766,9

3721399,2

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти

1350559,5

1350559,5

 

 

 

4737841,1

4180256,5

 

 

557584,6

6088400,6

2301080

0950

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти

248964,1

248964,1

172110,0

4178,3

 

180030,8

175052,8

107405,4

28281,1

4978,0

428994,9

2301090

0990

Загальнодержавні заклади та заходи у сфері медичної освіти

364484,6

364484,6

2186,8

 

 

 

 

 

 

 

364484,6

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1082612,2

1082612,2

591562,7

126784,1

 

11228,9

10667,1

4129,0

1559,9

561,8

1093841,1

2301130

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

106152,0

 

 

 

106152,0

 

 

 

 

 

106152,0

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1674568,2

1362595,9

637622,7

119229,5

311972,3

37681,2

34796,8

13378,7

4271,0

2884,4

1712249,4

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

480183,1

480183,1

269979,4

66580,3

 

22286,4

19580,9

3026,5

2651,6

2705,5

502469,5

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

154347,6

154347,6

114658,5

7675,9

 

22871,5

21410,5

13129,9

1014,0

1461,0

177219,1

2301210

0763

Модернізація та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

319770,8

319770,8

 

 

 

 

 

 

 

 

319770,8

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

105727,5

105727,5

33789,6

1297,2

 

1270,5

1270,5

815,4

32,3

 

106998,0

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

1089948,9

1089948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

1089948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

8071917,5

8071917,5

 

 

 

 

 

 

 

 

8071917,5

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

42232,2

42232,2

33123,1

1721,2

 

3280,0

2690,0

671,0

414,2

590,0

45512,2

2301550

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

112015,3

112015,3

 

 

 

 

 

 

 

 

112015,3

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

92926,6

82641,6

 

 

10285,0

92926,6

2301810

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

2307000

 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

104582,8

104582,8

82515,0

1511,4

 

 

 

 

 

 

104582,8

2307010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

104582,8

104582,8

82515,0

1511,4

 

 

 

 

 

 

104582,8

2308000

 

Національна служба здоров'я України

72289312,8

72211180,3

157111,2

3779,1

78132,5

0,4

0,4

 

 

 

72289313,2

2308010

0763

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

288828,0

210695,5

157111,2

3779,1

78132,5

0,4

0,4

 

 

 

288828,4

2308060

0763

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення

72000484,8

72000484,8

 

 

 

 

 

 

 

 

72000484,8

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

17047546,4

16033385,5

 

 

1014160,9

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

17706646,7

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

17047546,4

16033385,5

 

 

1014160,9

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

17706646,7

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

14582774,0

14582774,0

 

 

 

 

 

 

 

 

14582774,0

2311450

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

80769,5

 

 

 

80769,5

 

 

 

 

 

80769,5

2311470

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги

922568,9

 

 

 

922568,9

 

 

 

 

 

922568,9

2311500

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я

1450611,5

1450611,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1450611,5

2311510

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Львівської області на погашення кредиторської заборгованості, що утворилася за придбане у 2012 році медичне обладнання (мамографічне, рентгенологічне та апарати ультразвукової діагностики) вітчизняного виробництва

10822,5

 

 

 

10822,5

 

 

 

 

 

10822,5

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

659100,3

57624,9

 

 

601475,4

659100,3

2400000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

11001037,4

4742905,0

2943655,1

415044,6

6258132,4

5255616,1

2692275,7

279099,8

1594461,0

2563340,4

16256653,5

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України

4916514,7

988716,5

460741,9

11712,9

3927798,2

1156796,5

374402,7

15602,2

4456,9

782393,8

6073311,2

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері енергетики та захисту довкілля

220683,4

220683,4

171207,7

4545,0

 

39288,7

32563,8

5400,2

3728,3

6724,9

259972,1

2401040

0530

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері енергетики та захисту довкілля

49644,1

 

 

 

49644,1

14400,0

 

 

 

14400,0

64044,1

2401070

0431

Заходи з ліквідації неперспективних вугледобувних підприємств

1282505,1

 

 

 

1282505,1

 

 

 

 

 

1282505,1

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів у сфері екології, природних ресурсів та водного господарства, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

35805,9

25705,9

19083,9

2190,8

10100,0

11447,6

8631,6

4723,2

120,3

2816,0

47253,5

2401100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

2401140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

27263,5

 

 

 

27263,5

 

 

 

 

 

27263,5

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

415686,0

415667,0

267376,7

4871,6

19,0

19163,9

16737,7

5478,8

608,3

2426,2

434849,9

2401210

0434

Державна цільова екологічна програма першочергових заходів приведення у безпечний стан об'єктів і майданчика колишнього уранового виробництва виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" на 2019 - 2023 роки

44555,5

 

 

 

44555,5

 

 

 

 

 

44555,5

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

433836,3

22871,4

 

 

410964,9

16464,2

 

 

 

16464,2

450300,5

2401420

0441

Реалізація державного інвестиційного проекту "Новокостянтинівська шахта. Розвиток виробничих потужностей"

140000,0

 

 

 

140000,0

 

 

 

 

 

140000,0

2401440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

6661,1

6661,1

 

 

 

 

 

 

 

 

6661,1

2401470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

289748,6

289748,6

 

 

 

289748,6

2401490

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

739062,5

 

 

 

739062,5

739062,5

2401500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2808,7

2808,7

2213,9

74,3

 

 

 

 

 

 

2808,7

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

1000,0

1000,0

 

 

 

1000,0

2401560

0540

Забезпечення діяльності Національної комісії з радіаційного захисту населення України

1119,0

1119,0

859,7

31,2

 

 

 

 

 

 

1119,0

2401590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

1962746,1

 

 

 

1962746,1

 

 

 

 

 

1962746,1

2401630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

3200,0

3200,0

 

 

 

25721,0

25721,0

 

 

 

28921,0

 

 

у тому числі фінансування звіту Ініціативи прозорості у видобувних галузях

3200,0

3200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3200,0

2402000

 

Державне агентство рибного господарства України

426130,5

419899,8

286672,9

16215,4

6230,7

70,0

70,0

 

 

 

426200,5

2402010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

331296,6

331296,6

241914,3

3711,4

 

50,0

50,0

 

 

 

331346,6

2402020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

84203,2

84203,2

44758,6

12504,0

 

20,0

20,0

 

 

 

84223,2

2402070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

6230,7

 

 

 

6230,7

 

 

 

 

 

6230,7

2402090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4400,0

4400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4400,0

2403000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

205495,3

205495,3

147655,7

3374,3

 

 

 

 

 

 

205495,3

2403010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

205495,3

205495,3

147655,7

3374,3

 

 

 

 

 

 

205495,3

2404000

 

Державна служба геології та надр України

129083,8

35349,5

28848,3

54,5

93734,3

28320,0

24820,0

 

600,4

3500,0

157403,8

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

89083,8

35349,5

28848,3

54,5

53734,3

28320,0

24820,0

 

600,4

3500,0

117403,8

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

384801,6

384801,6

298857,3

7936,0

 

 

 

 

 

 

384801,6

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

384801,6

384801,6

298857,3

7936,0

 

 

 

 

 

 

384801,6

2406000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

463044,4

272964,4

49384,3

884,8

190080,0

 

 

 

 

 

463044,4

2406010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

63044,4

63044,4

49384,3

884,8

 

 

 

 

 

 

63044,4

2406060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

400000,0

209920,0

 

 

190080,0

 

 

 

 

 

400000,0

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

2236778,5

2092158,5

1397882,0

369102,9

144620,0

2785892,5

2261343,4

258144,0

1588746,3

524549,1

5022671,0

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

40868,5

39998,5

30830,2

834,5

870,0

 

 

 

 

 

40868,5

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

2052260,0

2052160,0

1367051,8

368268,4

100,0

2509092,5

2261343,4

258144,0

1588746,3

247749,1

4561352,5

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

10100,0

 

 

 

10100,0

71800,0

 

 

 

71800,0

81900,0

2407090

0620

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

 

 

 

 

 

205000,0

 

 

 

205000,0

205000,0

2407160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

33550,0

 

 

 

33550,0

 

 

 

 

 

33550,0

2407170

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

2407800

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

55000,0

 

 

 

55000,0

 

 

 

 

 

55000,0

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1948008,3

53369,1

41237,0

1930,4

1894639,2

988322,5

 

 

 

988322,5

2936330,8

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

19464,0

19464,0

15156,1

509,3

 

 

 

 

 

 

19464,0

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

3834,9

 

 

 

3834,9

 

 

 

 

 

3834,9

2408080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

7790,2

7246,8

4834,9

722,3

543,4

 

 

 

 

 

7790,2

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

 

 

 

 

 

988322,5

 

 

 

988322,5

988322,5

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

495893,2

26658,3

21246,0

698,8

469234,9

 

 

 

 

 

495893,2

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

1364876,2

 

 

 

1364876,2

 

 

 

 

 

1364876,2

2408140

0513

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"

56149,8

 

 

 

56149,8

 

 

 

 

 

56149,8

2409000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

291180,3

290150,3

232375,7

3833,4

1030,0

296214,6

31639,6

5353,6

657,4

264575,0

587394,9

2409010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

134266,8

134266,8

106660,5

2914,6

 

8030,9

1080,9

 

9,9

6950,0

142297,7

2409060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

156913,5

155883,5

125715,2

918,8

1030,0

288183,7

30558,7

5353,6

647,5

257625,0

445097,2

2410000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (загальнодержавні видатки та кредитування)

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2411000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України (загальнодержавні видатки та кредитування)

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2411030

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

292049987,1

291975448,6

330017,3

50141,0

74538,5

1352958,6

325641,5

65910,0

12996,5

1027317,1

293402945,7

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

117834501,6

117789963,1

268193,8

48134,0

44538,5

1157621,2

168277,5

1145,6

1250,6

989343,7

118992122,8

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

176778,8

176778,8

133585,4

5445,8

 

400,5

400,5

 

393,5

 

177179,3

2501030

1070

Виплата деяких видів допомог, компенсацій, грошового забезпечення та оплата послуг окремим категоріям населення

62575495,0

62575495,0

 

 

 

 

 

 

 

 

62575495,0

2501040

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері соціальної політики

18452,6

15,3

 

 

18437,3

1435,0

5,0

 

 

1430,0

19887,6

2501060

0950

Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи та інших працівників системи соціального захисту

686,6

686,6

 

 

 

 

 

 

 

 

686,6

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

28872,4

28872,4

16509,0

4995,5

 

250,0

226,7

 

17,7

23,3

29122,4

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

58417,6

54088,7

 

 

4328,9

 

 

 

 

 

58417,6

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

20000,0

200,0

 

 

19800,0

 

 

 

 

 

20000,0

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

88409,6

86437,3

24306,8

881,0

1972,3

 

 

 

 

 

88409,6

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1382540,6

1382540,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1382540,6

2501160

1030

Довічні державні стипендії

4856,5

4856,5

 

 

 

 

 

 

 

 

4856,5

2501180

1070

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти

721347,2

721347,2

 

 

 

 

 

 

 

 

721347,2

2501190

1070

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

9610,0

9610,0

 

 

 

 

 

 

 

 

9610,0

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1357307,0

1357307,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1357307,0

2501230

1060

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі

47569807,5

47569807,5

 

 

 

 

 

 

 

 

47569807,5

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

239656,5

239656,5

 

 

 

 

 

 

 

 

239656,5

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю

207381,6

207381,6

93792,6

36811,7

 

5535,7

5356,6

1145,6

839,4

179,1

212917,3

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3042568,6

3042568,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3042568,6

2501490

1090

Реалізація пілотного проекту "Розвиток соціальних послуг"

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

2501510

1090

Компенсація частини витрат на здійснення заходів з реалізації державних програм соціального захисту населення

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

82313,5

82313,5

 

 

 

 

 

 

 

 

82313,5

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

1150000,0

162288,7

 

 

987711,3

1150000,0

2506000

 

Пенсійний фонд України

172576299,5

172576299,5

 

 

 

 

 

 

 

 

172576299,5

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

172576299,5

172576299,5

 

 

 

 

 

 

 

 

172576299,5

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1639186,0

1609186,0

61823,5

2007,0

30000,0

195337,4

157364,0

64764,4

11745,9

37973,4

1834523,4

2507020

1010

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю

89362,4

89362,4

 

 

 

 

 

 

 

 

89362,4

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї людей з інвалідністю України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, та Союзу осіб з інвалідністю України

76025,9

76025,9

 

 

 

 

 

 

 

 

76025,9

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

1337399,6

1307399,6

 

 

30000,0

195249,2

157275,8

64764,4

11744,7

37973,4

1532648,8

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

82401,4

82401,4

61823,5

2007,0

 

88,2

88,2

 

1,2

 

82489,6

2507100

1010

Реабілітація дітей з інвалідністю

130022,6

130022,6

 

 

 

 

 

 

 

 

130022,6

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

795384,3

 

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

795384,3

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

795384,3

 

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

795384,3

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

795384,3

 

 

 

795384,3

 

 

 

 

 

795384,3

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

2299346,3

419672,2

262597,7

10396,7

1879674,1

185425,4

96964,6

248,4

10,0

88460,8

2484771,7

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

2097715,7

218041,6

108929,2

5396,7

1879674,1

185425,4

96964,6

248,4

10,0

88460,8

2283141,1

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері розвитку громад та територій

137853,3

135793,4

102328,5

4362,8

2059,9

 

 

 

 

 

137853,3

2751030

0484

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

7112,6

1918,4

1255,6

383,1

5194,2

150,0

150,0

75,0

10,0

 

7262,6

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

9179,8

9179,8

5345,1

650,8

 

100,0

90,0

73,4

 

10,0

9279,8

2751180

0610

Надання господарським товариствам та іншим організаціям, створеним у процесі приватизації (корпоратизації), компенсації за передачу гуртожитків у власність територіальних громад

160920,0

 

 

 

160920,0

 

 

 

 

 

160920,0

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751270

0490

Підтримка регіональної політики України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2751290

0470

Функціонування Фонду енергоефективності

1600000,0

 

 

 

1600000,0

 

 

 

 

 

1600000,0

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

6850,0

6850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6850,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

23400,0

23400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

23400,0

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

28000,0

 

 

 

28000,0

28000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

40900,0

40900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

40900,0

2751610

0620

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України

 

 

 

 

 

98781,8

96724,6

100,0

 

2057,2

98781,8

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

11500,0

 

 

 

11500,0

57393,6

 

 

 

57393,6

68893,6

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

201630,6

201630,6

153668,5

5000,0

 

 

 

 

 

 

201630,6

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

201630,6

201630,6

153668,5

5000,0

 

 

 

 

 

 

201630,6

2760000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

11775000,0

 

 

 

11775000,0

1100000,0

 

 

 

1100000,0

12875000,0

2761000

 

Міністерство розвитку громад та територій України (загальнодержавні видатки та кредитування)

11775000,0

 

 

 

11775000,0

1100000,0

 

 

 

1100000,0

12875000,0

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

7500000,0

 

 

 

7500000,0

 

 

 

 

 

7500000,0

2761090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

2000000,0

 

 

 

2000000,0

 

 

 

 

 

2000000,0

2761130

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об'єднаних територіальних громад

2100000,0

 

 

 

2100000,0

 

 

 

 

 

2100000,0

2761600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

175000,0

 

 

 

175000,0

1100000,0

 

 

 

1100000,0

1275000,0

2900000

 

Міністерство цифрової трансформації України

153541,9

113545,0

88106,5

367,6

39996,9

 

 

 

 

 

153541,9

2901000

 

Апарат Міністерства цифрової трансформації України

153541,9

113545,0

88106,5

367,6

39996,9

 

 

 

 

 

153541,9

2901010

0470

Керівництво та управління у сфері цифрової трансформації

122738,9

111545,0

88106,5

367,6

11193,9

 

 

 

 

 

122738,9

2901030

0470

Електронне урядування

30803,0

2000,0

 

 

28803,0

 

 

 

 

 

30803,0

2910000

 

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

2911000

 

Міністерство цифрової трансформації України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

2911040

0470

Національна програма інформатизації

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

1427315,4

310975,7

216061,6

13188,9

1116339,7

3527466,7

430540,1

184791,4

4618,0

3096926,6

4954782,1

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

235164,7

118825,0

69997,6

7374,6

116339,7

14300,0

 

 

 

14300,0

249464,7

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

118825,0

118825,0

69997,6

7374,6

 

 

 

 

 

 

118825,0

3101210

0452

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

116339,7

 

 

 

116339,7

 

 

 

 

 

116339,7

3101230

0490

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

 

 

 

 

 

14300,0

 

 

 

14300,0

14300,0

3103000

 

Державна служба морського та річкового транспорту України

52025,4

52025,4

39973,4

1084,0

 

 

 

 

 

 

52025,4

3103010

0452

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

52025,4

52025,4

39973,4

1084,0

 

 

 

 

 

 

52025,4

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

1010788,7

10788,7

8655,2

145,4

1000000,0

3167566,7

91015,1

 

 

3076551,6

4178355,4

3107010

0810

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

10788,7

10788,7

8655,2

145,4

 

 

 

 

 

 

10788,7

3107020

0456

Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

 

 

 

 

 

3167566,7

91015,1

 

 

3076551,6

3167566,7

3107030

0454

Проектування та будівництво аеродрому Міжнародного аеропорту "Дніпропетровськ"

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

3108000

 

Державна авіаційна служба України

 

 

 

 

 

345600,0

339525,0

184791,4

4618,0

6075,0

345600,0

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

345600,0

339525,0

184791,4

4618,0

6075,0

345600,0

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

129336,6

129336,6

97435,4

4584,9

 

 

 

 

 

 

129336,6

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

129336,6

129336,6

97435,4

4584,9

 

 

 

 

 

 

129336,6

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

945112,7

55112,7

40489,6

1747,3

890000,0

44348434,1

5687917,9

 

 

38660516,2

45293546,8

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

945112,7

55112,7

40489,6

1747,3

890000,0

44348434,1

5687917,9

 

 

38660516,2

45293546,8

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

55112,7

55112,7

40489,6

1747,3

 

 

 

 

 

 

55112,7

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

 

 

 

 

 

38010800,8

76609,6

 

 

37934191,2

38010800,8

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

5610633,3

5610633,3

 

 

 

5610633,3

3111240

0456

Будівництво та реконструкція мостів

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3111260

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Розбудова міжнародної автомобільної дороги загального користування державного значення М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на м. Таганрог) на ділянці Одеса - Миколаїв - Херсон"

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

3111610

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

 

 

 

 

 

200000,0

 

 

 

200000,0

200000,0

3111620

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

 

 

 

 

 

27000,0

675,0

 

 

26325,0

27000,0

3111800

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"

300000,0

 

 

 

300000,0

100000,0

 

 

 

100000,0

400000,0

3111830

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Приведення стану автомобільних доріг транспортного сполучення Київ - Суми - Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей) до сучасних технічних вимог"

 

 

 

 

 

400000,0

 

 

 

400000,0

400000,0

3120000

 

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

3121000

 

Міністерство інфраструктури України (загальнодержавні видатки та кредитування)

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

3121110

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на проведення реконструкції та будівництва будівель і споруд комунального підприємства "Аеропорт Ізмаїл"

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

22172967,2

3990860,6

 

 

18182106,6

22172967,2

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

 

 

 

 

 

22172967,2

3990860,6

 

 

18182106,6

22172967,2

3131090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

22172967,2

3990860,6

 

 

18182106,6

22172967,2

3500000

 

Міністерство фінансів України

18147822,4

16881362,5

11533242,9

518306,6

1266459,9

2747376,3

626158,8

9203,0

4042,7

2121217,5

20895198,7

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

860704,7

669567,1

318875,6

13296,5

191137,6

2087260,7

86304,6

6863,3

1587,6

2000956,1

2947965,4

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

565727,2

464268,9

310056,8

13005,6

101458,3

7186,6

7186,6

 

 

 

572913,8

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

16247,7

12045,7

8818,8

290,9

4202,0

5600,0

5545,0

2630,0

337,1

55,0

21847,7

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

7962,9

7922,5

4233,3

1250,5

40,4

7962,9

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

19905,2

 

 

 

19905,2

 

 

 

 

 

19905,2

3501500

0150

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

3501520

0942

Підготовка кадрів у сфері фінансової політики закладами вищої освіти

193252,5

193252,5

 

 

 

66511,2

65650,5

 

 

860,7

259763,7

3501530

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері фінансової політики

15572,1

 

 

 

15572,1

 

 

 

 

 

15572,1

3501540

0490

Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва

 

 

 

 

 

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2000000,0

3502000

 

Бюро фінансових розслідувань

1288141,4

1288141,4

926967,2

4500,0

 

 

 

 

 

 

1288141,4

3502010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансових розслідувань

1288141,4

1288141,4

926967,2

4500,0

 

 

 

 

 

 

1288141,4

3503000

 

Державна фіскальна служба України

473171,4

473171,4

386010,1

 

 

 

 

 

 

 

473171,4

3503010

0112

Заходи з реорганізації Державної фіскальної служби

473171,4

473171,4

386010,1

 

 

 

 

 

 

 

473171,4

3504000

 

Державна казначейська служба України

2735162,0

2708147,8

1563098,9

91461,2

27014,2

6928,1

6607,5

 

2099,6

320,6

2742090,1

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

2085162,0

2058147,8

1563098,9

91461,2

27014,2

6928,1

6607,5

 

2099,6

320,6

2092090,1

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

50000,0

50000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0

3504040

0133

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

600000,0

600000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

600000,0

3505000

 

Офіс фінансового контролю

520629,6

520629,6

378635,3

13392,0

 

431,3

255,0

 

 

176,3

521060,9

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового контролю

520629,6

520629,6

378635,3

13392,0

 

431,3

255,0

 

 

176,3

521060,9

3506000

 

Державна митна служба України

4007487,8

3410215,5

2622668,2

109860,9

597272,3

132150,8

15647,8

 

 

116503,0

4139638,6

3506010

0112

Керівництво та управління у сфері митної політики

4007487,8

3410215,5

2622668,2

109860,9

597272,3

10210,9

8664,1

 

 

1546,8

4017698,7

3506090

0112

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

 

 

 

 

 

21939,9

5000,0

 

 

16939,9

21939,9

3506610

0112

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

 

 

 

 

 

100000,0

1983,7

 

 

98016,3

100000,0

3507000

 

Державна податкова служба України

8089691,1

7644133,4

5209873,2

283444,9

445557,7

516988,0

513726,5

 

183,9

3261,5

8606679,1

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері податкової політики

8089691,1

7644133,4

5209873,2

283444,9

445557,7

516988,0

513726,5

 

183,9

3261,5

8606679,1

3508000

 

Агентство з управління державним боргом

52758,5

49758,5

39801,9

 

3000,0

 

 

 

 

 

52758,5

3508010

0112

Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом

52758,5

49758,5

39801,9

 

3000,0

 

 

 

 

 

52758,5

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

120075,9

117597,8

87312,5

2351,1

2478,1

3617,4

3617,4

2339,7

171,6

 

123693,3

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

116988,9

114510,8

85318,1

2177,3

2478,1

 

 

 

 

 

116988,9

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

3087,0

3087,0

1994,4

173,8

 

3617,4

3617,4

2339,7

171,6

 

6704,4

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

165181291,8

163426433,7

 

 

254858,1

1516300,0

550000,0

 

 

966300,0

166697591,8

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

165181291,8

163426433,7

 

 

254858,1

1516300,0

550000,0

 

 

966300,0

166697591,8

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

13282363,1

13282363,1

 

 

 

 

 

 

 

 

13282363,1

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

8335063,2

8335063,2

 

 

 

 

 

 

 

 

8335063,2

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

3511130

0113

Внески до міжнародних організацій

120000,0

120000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

120000,0

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

141473124,6

141473124,6

 

 

 

 

 

 

 

 

141473124,6

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих Вод

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

10260,8

10260,8

 

 

 

 

 

 

 

 

10260,8

3511640

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

 

 

 

 

356300,0

 

 

 

356300,0

356300,0

3511650

0490

Прискорення інвестицій у сільське господарство України

 

 

 

 

 

600000,0

550000,0

 

 

50000,0

600000,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

252000,0

 

 

 

252000,0

560000,0

 

 

 

560000,0

812000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

13018210,2

12684498,2

7999567,9

701600,1

333712,0

1323727,3

1235490,3

476017,2

109847,7

88237,0

14341937,5

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

11983661,2

11660273,1

7539965,9

677930,1

323388,1

1301310,6

1213948,8

463700,6

108730,0

87361,8

13284971,8

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

3511621,1

3454667,7

2487878,4

75833,0

56953,4

902057,6

830406,0

288838,2

72696,0

71651,6

4413678,7

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

6555971,9

6344971,9

4284404,1

583749,5

211000,0

276870,3

274543,7

108915,0

27635,6

2326,6

6832842,2

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

687117,6

682117,6

546655,1

14540,7

5000,0

 

 

 

 

 

687117,6

3601060

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

4728,4

4728,4

 

3806,9

 

 

 

 

 

 

4728,4

3601070

0380

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

264015,1

264015,1

221028,3

 

 

106431,4

93129,8

56102,9

5706,2

13301,6

370446,5

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

 

 

 

 

 

15951,3

15869,3

9844,5

2692,2

82,0

15951,3

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

527395,0

527395,0

 

 

 

 

 

 

 

 

527395,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

382377,4

382377,4

 

 

 

 

 

 

 

 

382377,4

3601250

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (N 11)", у Запорізькій області"

32964,4

 

 

 

32964,4

 

 

 

 

 

32964,4

3601830

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії N 7 у Херсонській області"

17470,3

 

 

 

17470,3

 

 

 

 

 

17470,3

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

821914,1

821824,1

307987,8

16656,6

90,0

 

 

 

 

 

821914,1

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

436730,1

436640,1

307987,8

16656,6

90,0

 

 

 

 

 

436730,1

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

385184,0

385184,0

 

 

 

 

 

 

 

 

385184,0

3609000

 

Державна архівна служба України

212634,9

202401,0

151614,2

7013,4

10233,9

22416,7

21541,5

12316,6

1117,7

875,2

235051,6

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

26866,1

26866,1

20988,2

333,8

 

 

 

 

 

 

26866,1

3609020

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері архівної справи та страхового фонду документації

10233,9

 

 

 

10233,9

210,0

 

 

 

210,0

10443,9

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

175534,9

175534,9

130626,0

6679,6

 

22206,7

21541,5

12316,6

1117,7

665,2

197741,6

3800000

 

Міністерство культури, молоді та спорту України

14629953,2

12883869,2

1810087,4

84461,2

1746084,0

780971,6

346704,8

84461,7

13765,1

434266,8

15410924,8

3801000

 

Апарат Міністерства культури, молоді та спорту України

11916284,5

10526680,0

1726036,2

81290,8

1389604,5

775391,6

343174,8

84114,7

13684,7

432216,8

12691676,1

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері культури, молоді та спорту

200625,5

200505,5

141118,8

4241,3

120,0

 

 

 

 

 

200625,5

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України

437703,6

437703,6

 

 

 

 

 

 

 

 

437703,6

3801030

0850

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

3801050

0921

Надання освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти державної форми власності, методичне забезпечення діяльності закладів освіти

189674,2

189674,2

134340,6

12049,5

 

1849,9

1849,9

808,9

119,4

 

191524,1

3801060

1080

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері розвитку молоді та спорту

9984,7

 

 

 

9984,7

500,0

 

 

 

500,0

10484,7

3801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

26854,7

26854,7

18082,3

217,5

 

63285,4

62528,9

44173,4

4565,4

756,5

90140,1

3801100

0829

Здійснення культурно-мистецьких заходів національними творчими спілками та Всеукраїнським товариством "Просвіта"

24684,2

24684,2

 

 

 

 

 

 

 

 

24684,2

3801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

1385225,9

1265225,9

 

 

120000,0

 

 

 

 

 

1385225,9

3801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

706133,0

706133,0

 

 

 

 

 

 

 

 

706133,0

3801130

0829

Державна підтримка діячів культури і мистецтва

30186,6

30186,6

 

 

 

 

 

 

 

 

30186,6

3801140

0829

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів

697438,8

697438,8

45981,9

609,8

 

 

 

 

 

 

697438,8

3801160

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва закладами фахової передвищої та вищої освіти

770922,0

770922,0

 

 

 

180705,6

171850,9

 

 

8854,7

951627,6

3801170

0829

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

223732,9

101732,9

 

 

122000,0

 

 

 

 

 

223732,9

3801180

0823

Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

50000,0

50000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0

3801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

744468,0

744468,0

538154,8

37565,4

 

54688,5

48855,4

16571,6

2970,7

5833,1

799156,5

3801200

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

1744,6

1698,6

1254,1

49,0

46,0

 

 

 

 

 

1744,6

3801210

1040

Здійснення заходів державної політики з питань залучення молоді до суспільного життя

66672,5

66672,5

3131,1

1080,6

 

 

 

 

 

 

66672,5

3801220

0810

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

956008,8

695474,0

132782,0

173,0

260534,8

 

 

 

 

 

956008,8

3801230

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

980844,9

980844,9

 

 

 

 

 

 

 

 

980844,9

3801240

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1913601,8

1789312,7

412828,8

3543,4

124289,1

411306,9

 

 

 

411306,9

2324908,7

3801250

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

58956,0

58956,0

 

 

 

 

 

 

 

 

58956,0

3801260

0810

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

386340,3

336340,3

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

386340,3

3801280

0829

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

554000,0

 

 

 

554000,0

 

 

 

 

 

554000,0

3801290

0810

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"

24501,0

 

 

 

24501,0

 

 

 

 

 

24501,0

3801300

0990

Зшивання країни - проєкт мобільності молоді

500000,0

500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,0

3801310

0829

Розкриття туристичного потенціалу України

240000,0

240000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

240000,0

3801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

4231,7

4231,7

 

 

 

 

 

 

 

 

4231,7

3801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках

430954,2

405954,2

286975,9

21648,8

25000,0

63055,3

58089,7

22560,8

6029,2

4965,6

494009,5

3801560

0829

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі

151665,7

101665,7

11385,9

112,5

50000,0

 

 

 

 

 

151665,7

3801880

0821

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"

49128,9

 

 

 

49128,9

 

 

 

 

 

49128,9

3802000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1793036,6

1496267,1

26549,1

1954,9

296769,5

2580,0

830,0

347,0

80,4

1750,0

1795616,6

3802010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

30430,9

30430,9

21196,5

1831,5

 

150,0

150,0

 

 

 

30580,9

3802020

0840

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності

18458,8

 

 

 

18458,8

1720,0

 

 

 

1720,0

20178,8

3802040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

6983,2

6983,2

5352,6

123,4

 

710,0

680,0

347,0

80,4

30,0

7693,2

3802050

0830

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1980,4

1980,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1980,4

3802080

0830

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

1711516,0

1433205,3

 

 

278310,7

 

 

 

 

 

1711516,0

3802130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі

3667,3

3667,3

 

 

 

 

 

 

 

 

3667,3

3802390

0850

Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

3803000

 

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті

18063,1

16353,1

12690,9

186,2

1710,0

 

 

 

 

 

18063,1

3803010

0829

Керівництво та управління у сфері етнополітики та свободи совісті

18063,1

16353,1

12690,9

186,2

1710,0

 

 

 

 

 

18063,1

3806000

 

Державне агентство України з питань кіно

772683,0

772683,0

10638,0

193,6

 

3000,0

2700,0

 

 

300,0

775683,0

3806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

13283,0

13283,0

10638,0

193,6

 

 

 

 

 

 

13283,0

3806030

0823

Державна підтримка кінематографії

755300,0

755300,0

 

 

 

3000,0

2700,0

 

 

300,0

758300,0

3806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

4100,0

4100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4100,0

3809000

 

Український інститут національної пам'яті

129886,0

71886,0

34173,2

835,7

58000,0

 

 

 

 

 

129886,0

3809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

32977,1

32977,1

19662,4

228,5

 

 

 

 

 

 

32977,1

3809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

96908,9

38908,9

14510,8

607,2

58000,0

 

 

 

 

 

96908,9

3810000

 

Міністерство культури, молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

100000,0

 

 

 

100000,0

350000,0

 

 

 

350000,0

450000,0

3811000

 

Міністерство культури, молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

100000,0

 

 

 

100000,0

350000,0

 

 

 

350000,0

450000,0

3811020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

 

 

 

 

 

200000,0

 

 

 

200000,0

200000,0

3811030

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

 

 

 

 

 

150000,0

 

 

 

150000,0

150000,0

3811040

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

80503,7

79524,2

60312,4

1545,2

979,5

 

 

 

 

 

80503,7

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

80503,7

79524,2

60312,4

1545,2

979,5

 

 

 

 

 

80503,7

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

79954,2

79524,2

60312,4

1545,2

430,0

 

 

 

 

 

79954,2

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

549,5

 

 

 

549,5

 

 

 

 

 

549,5

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

80782,6

80782,6

61154,4

1721,5

 

 

 

 

 

 

80782,6

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

80782,6

80782,6

61154,4

1721,5

 

 

 

 

 

 

80782,6

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

80782,6

80782,6

61154,4

1721,5

 

 

 

 

 

 

80782,6

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

91266,0

91266,0

69010,8

3441,6

 

 

 

 

 

 

91266,0

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

91266,0

91266,0

69010,8

3441,6

 

 

 

 

 

 

91266,0

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

91266,0

91266,0

69010,8

3441,6

 

 

 

 

 

 

91266,0

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

3563773,7

2367854,8

1588000,0

45000,3

1195918,9

7909,1

7557,1

968,8

5822,8

352,0

3571682,8

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

3563773,7

2367854,8

1588000,0

45000,3

1195918,9

7909,1

7557,1

968,8

5822,8

352,0

3571682,8

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

3443773,7

2367854,8

1588000,0

45000,3

1075918,9

7559,1

7557,1

968,8

5822,8

2,0

3451332,8

5961040

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

110000,0

 

 

 

110000,0

350,0

 

 

 

350,0

110350,0

5961070

1060

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

5970000

 

Уповноважений із захисту державної мови

17536,2

15886,2

12210,0

330,0

1650,0

 

 

 

 

 

17536,2

5971000

 

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови

17536,2

15886,2

12210,0

330,0

1650,0

 

 

 

 

 

17536,2

5971010

0111

Організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Секретаріату Уповноваженого із захисту державної мови

17536,2

15886,2

12210,0

330,0

1650,0

 

 

 

 

 

17536,2

5980000

 

Вища рада правосуддя

234101,4

233101,4

188605,3

2999,6

1000,0

 

 

 

 

 

234101,4

5981000

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

234101,4

233101,4

188605,3

2999,6

1000,0

 

 

 

 

 

234101,4

5981010

0330

Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади

234101,4

233101,4

188605,3

2999,6

1000,0

 

 

 

 

 

234101,4

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

153894,4

125739,4

91098,0

1611,6

28155,0

 

 

 

 

 

153894,4

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

153894,4

125739,4

91098,0

1611,6

28155,0

 

 

 

 

 

153894,4

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

151299,4

123144,4

91098,0

1611,6

28155,0

 

 

 

 

 

151299,4

5991020

0111

Заходи з реалізації національного превентивного механізму

2595,0

2595,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2595,0

6010000

 

Антимонопольний комітет України

213397,5

211956,3

145475,1

6254,4

1441,2

8578,0

8568,0

 

 

10,0

221975,5

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

213397,5

211956,3

145475,1

6254,4

1441,2

8578,0

8568,0

 

 

10,0

221975,5

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

211956,3

211956,3

145475,1

6254,4

 

8568,0

8568,0

 

 

 

220524,3

6011020

0481

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері конкурентної політики

1441,2

 

 

 

1441,2

10,0

 

 

 

10,0

1451,2

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

194710,7

187397,8

89714,1

8559,5

7312,9

12938,6

11638,6

5361,8

1061,9

1300,0

207649,3

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

194710,7

187397,8

89714,1

8559,5

7312,9

12938,6

11638,6

5361,8

1061,9

1300,0

207649,3

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

82060,0

82060,0

52099,0

3500,3

 

386,8

386,8

 

311,9

 

82446,8

6121020

0950

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

90931,0

90931,0

27587,6

4657,3

 

12551,8

11251,8

5361,8

750,0

1300,0

103482,8

6121060

0133

Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС

21719,7

14406,8

10027,5

401,9

7312,9

 

 

 

 

 

21719,7

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

129919,1

129919,1

92534,8

3949,9

 

 

 

 

 

 

129919,1

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

129919,1

129919,1

92534,8

3949,9

 

 

 

 

 

 

129919,1

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

129919,1

129919,1

92534,8

3949,9

 

 

 

 

 

 

129919,1

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

1038140,9

957292,6

682533,7

7996,9

80848,3

37,2

37,2

 

 

 

1038178,1

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

1038140,9

957292,6

682533,7

7996,9

80848,3

37,2

37,2

 

 

 

1038178,1

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

1038140,9

957292,6

682533,7

7996,9

80848,3

37,2

37,2

 

 

 

1038178,1

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

689283,1

584654,1

218938,4

3339,4

104629,0

 

 

 

 

 

689283,1

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

689283,1

584654,1

218938,4

3339,4

104629,0

 

 

 

 

 

689283,1

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

405752,2

301123,2

218938,4

3339,4

104629,0

 

 

 

 

 

405752,2

6331020

0111

Фінансування статутної діяльності політичних партій

283530,9

283530,9

 

 

 

 

 

 

 

 

283530,9

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

487522,5

482857,5

373820,0

3133,2

4665,0

487522,5

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

487522,5

482857,5

373820,0

3133,2

4665,0

487522,5

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

487522,5

482857,5

373820,0

3133,2

4665,0

487522,5

6380000

 

Державне космічне агентство України

529538,5

333430,1

213064,4

17265,8

196108,4

7524,8

7404,9

3584,6

889,5

119,9

537063,3

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

529538,5

333430,1

213064,4

17265,8

196108,4

7524,8

7404,9

3584,6

889,5

119,9

537063,3

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

34520,1

34520,1

26163,4

1618,8

 

50,0

50,0

 

 

 

34570,1

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

95000,0

 

 

 

95000,0

 

 

 

 

 

95000,0

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

9210,1

9210,1

6215,0

1348,1

 

338,2

338,2

21,0

50,8

 

9548,3

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

354859,3

289699,9

180686,0

14298,9

65159,4

7136,6

7016,7

3563,6

838,7

119,9

361995,9

6381100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

30949,0

 

 

 

30949,0

 

 

 

 

 

30949,0

6420000

 

Державне бюро розслідувань

1902748,1

1638409,5

1274083,4

14022,7

264338,6

 

 

 

 

 

1902748,1

6421000

 

Державне бюро розслідувань

1902748,1

1638409,5

1274083,4

14022,7

264338,6

 

 

 

 

 

1902748,1

6421010

0350

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

1902748,1

1638409,5

1274083,4

14022,7

264338,6

 

 

 

 

 

1902748,1

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

275614,7

224165,0

141106,6

3105,8

51449,7

 

 

 

 

 

275614,7

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

275614,7

224165,0

141106,6

3105,8

51449,7

 

 

 

 

 

275614,7

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

275614,7

224165,0

141106,6

3105,8

51449,7

 

 

 

 

 

275614,7

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

93706,2

84448,2

64946,7

1320,0

9258,0

23,0

23,0

 

 

 

93729,2

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

93706,2

84448,2

64946,7

1320,0

9258,0

23,0

23,0

 

 

 

93729,2

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

93706,2

84448,2

64946,7

1320,0

9258,0

23,0

23,0

 

 

 

93729,2

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

211751,2

142403,7

99335,3

 

69347,5

 

 

 

 

 

211751,2

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

211751,2

142403,7

99335,3

 

69347,5

 

 

 

 

 

211751,2

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

211751,2

142403,7

99335,3

 

69347,5

 

 

 

 

 

211751,2

6510000

 

Рахункова палата

503952,0

425922,0

279633,4

9421,7

78030,0

548,0

548,0

 

 

 

504500,0

6511000

 

Апарат Рахункової палати

503952,0

425922,0

279633,4

9421,7

78030,0

548,0

548,0

 

 

 

504500,0

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

503952,0

425922,0

279633,4

9421,7

78030,0

548,0

548,0

 

 

 

504500,0

6520000

 

Служба безпеки України

11955807,8

11350287,6

8864760,5

268355,7

605520,2

210084,1

198519,1

57044,7

40942,7

11565,0

12165891,9

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

11941490,2

11345701,4

8864760,5

268355,7

595788,8

210084,1

198519,1

57044,7

40942,7

11565,0

12151574,3

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

11626243,1

11195703,7

8864760,5

229951,1

430539,4

59008,6

56803,8

8896,6

17280,2

2204,8

11685251,7

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

102666,7

72666,7

 

24578,4

30000,0

138315,8

130186,0

45484,5

21943,5

8129,8

240982,5

6521070

0942

Підготовка та післядипломна освіта кадрів Служби безпеки України у закладах вищої освіти

53667,5

43353,1

 

13826,2

10314,4

12409,7

11529,3

2663,6

1719,0

880,4

66077,2

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

120000,0

 

 

 

120000,0

350,0

 

 

 

350,0

120350,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

38912,9

33977,9

 

 

4935,0

 

 

 

 

 

38912,9

6524000

 

Антитерористичний центр при Службі безпеки України

14317,6

4586,2

 

 

9731,4

 

 

 

 

 

14317,6

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України

14317,6

4586,2

 

 

9731,4

 

 

 

 

 

14317,6

6540000

 

Національна академія наук України

3945284,6

224338,9

127280,5

12723,5

3720945,7

1062281,5

3489,8

143,2

1422,1

1058791,7

5007566,1

6541000

 

Національна академія наук України

3945284,6

224338,9

127280,5

12723,5

3720945,7

1062281,5

3489,8

143,2

1422,1

1058791,7

5007566,1

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

115770,0

115770,0

66500,0

2550,0

 

2081,9

1778,7

 

1327,2

303,2

117851,9

6541030

0150

Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України

3322933,5

 

 

 

3322933,5

1052413,5

 

 

 

1052413,5

4375347,0

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки

5400,0

5400,0

 

 

 

40,0

40,0

 

 

 

5440,0

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

90755,5

90755,5

50696,2

10099,5

 

2350,0

1310,0

 

 

1040,0

93105,5

6541140

0530

Наукова і науково-технічна діяльність Інституту проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

46700,0

 

 

 

46700,0

5000,0

 

 

 

5000,0

51700,0

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

12413,4

12413,4

10084,3

74,0

 

396,1

361,1

143,2

94,9

35,0

12809,5

6541230

0150

Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

351312,2

 

 

 

351312,2

 

 

 

 

 

351312,2

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

211271,5

50906,3

32824,1

2661,7

160365,2

32298,2

24950,1

15729,5

2501,9

7348,1

243569,7

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

211271,5

50906,3

32824,1

2661,7

160365,2

32298,2

24950,1

15729,5

2501,9

7348,1

243569,7

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

22126,1

22126,1

10788,3

1211,5

 

1830,0

1690,0

473,6

252,6

140,0

23956,1

6551030

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері освіти, педагогіки і психології

160365,2

 

 

 

160365,2

6743,1

 

 

 

6743,1

167108,3

6551060

0950

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами вищої освіти

28780,2

28780,2

22035,8

1450,2

 

23725,1

23260,1

15255,9

2249,3

465,0

52505,3

6560000

 

Національна академія медичних наук України

3140170,9

2483843,7

797377,2

119797,7

656327,2

179165,8

91797,1

12369,0

16578,2

87368,7

3319336,7

6561000

 

Національна академія медичних наук України

3140170,9

2483843,7

797377,2

119797,7

656327,2

179165,8

91797,1

12369,0

16578,2

87368,7

3319336,7

6561040

0750

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері профілактики і лікування хвороб людини

428006,9

 

 

 

428006,9

84119,9

 

 

 

84119,9

512126,8

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1768646,4

1768646,4

785296,2

119358,0

 

66177,3

63478,5

12369,0

16578,2

2698,8

1834823,7

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

20797,3

20797,3

12081,0

439,7

 

30,0

30,0

 

 

 

20827,3

6561160

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

756400,0

694400,0

 

 

62000,0

28838,6

28288,6

 

 

550,0

785238,6

6561830

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)"

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

6561840

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

76320,3

 

 

 

76320,3

 

 

 

 

 

76320,3

6570000

 

Національна академія мистецтв України

35770,8

16123,6

8530,2

557,7

19647,2

 

 

 

 

 

35770,8

6571000

 

Національна академія мистецтв України

35770,8

16123,6

8530,2

557,7

19647,2

 

 

 

 

 

35770,8

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

16123,6

16123,6

8530,2

557,7

 

 

 

 

 

 

16123,6

6571030

0150

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері мистецтвознавства

19647,2

 

 

 

19647,2

 

 

 

 

 

19647,2

6580000

 

Національна академія правових наук України

67074,0

19151,3

10259,9

481,5

47922,7

6822,8

1502,7

162,5

267,1

5320,1

73896,8

6581000

 

Національна академія правових наук України

67074,0

19151,3

10259,9

481,5

47922,7

6822,8

1502,7

162,5

267,1

5320,1

73896,8

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

19401,3

19151,3

10259,9

481,5

250,0

1697,7

1502,7

162,5

267,1

195,0

21099,0

6581040

0370

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері законодавства і права

47672,7

 

 

 

47672,7

5125,1

 

 

 

5125,1

52797,8

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

510454,1

61745,2

38320,5

2865,7

448708,9

996052,3

6016,5

1000,0

634,0

990035,8

1506506,4

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

510454,1

61745,2

38320,5

2865,7

448708,9

996052,3

6016,5

1000,0

634,0

990035,8

1506506,4

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

39806,9

39806,9

21437,8

1490,5

 

660,0

616,5

 

409,0

43,5

40466,9

6591060

0482

Наукова і науково-технічна діяльність у сфері агропромислового комплексу

447181,4

 

 

 

447181,4

989892,3

 

 

 

989892,3

1437073,7

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

1527,5

 

 

 

1527,5

 

 

 

 

 

1527,5

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

21938,3

21938,3

16882,7

1375,2

 

5500,0

5400,0

1000,0

225,0

100,0

27438,3

6600000

 

Управління державної охорони України

1582197,2

1405328,4

1054734,7

8543,2

176868,8

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1583045,4

6601000

 

Управління державної охорони України

1582197,2

1405328,4

1054734,7

8543,2

176868,8

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1583045,4

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

1542197,2

1405328,4

1054734,7

8543,2

136868,8

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1543045,4

6601030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

6610000

 

Фонд державного майна України

766639,3

711819,3

315380,0

15616,4

54820,0

981,0

928,7

 

 

52,3

767620,3

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

766639,3

711819,3

315380,0

15616,4

54820,0

981,0

928,7

 

 

52,3

767620,3

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

508383,4

459683,4

315380,0

15616,4

48700,0

981,0

928,7

 

 

52,3

509364,4

6611020

0411

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

258255,9

252135,9

 

 

6120,0

 

 

 

 

 

258255,9

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

2364727,7

1691426,7

1252198,5

26270,9

673301,0

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2364767,7

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

2364727,7

1691426,7

1252198,5

26270,9

673301,0

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2364767,7

6621010

0350

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

2264727,7

1691426,7

1252198,5

26270,9

573301,0

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2264767,7

6621030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

2878700,2

2236163,2

1489651,0

49811,5

642537,0

20259,2

17056,7

 

354,4

3202,5

2898959,4

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

2670235,8

2028698,8

1336241,6

46378,5

641537,0

16736,0

14079,6

 

354,4

2656,4

2686971,8

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

2012002,0

1911381,9

1260721,9

46378,5

100620,1

16196,0

13708,9

 

354,4

2487,1

2028198,0

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

530943,2

 

 

 

530943,2

 

 

 

 

 

530943,2

6641050

0942

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку закладами вищої освіти

117316,9

117316,9

75519,7

 

 

540,0

370,7

 

 

169,3

117856,9

6641060

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

9973,7

 

 

 

9973,7

 

 

 

 

 

9973,7

6642000

 

Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

208464,4

207464,4

153409,4

3433,0

1000,0

3523,2

2977,1

 

 

546,1

211987,6

6642010

0113

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

5609,9

5609,9

 

 

 

 

 

 

 

 

5609,9

6642020

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

202854,5

201854,5

153409,4

3433,0

1000,0

3523,2

2977,1

 

 

546,1

206377,7

6730000

 

Центральна виборча комісія

833649,2

828067,7

206938,7

3618,5

5581,5

 

 

 

 

 

833649,2

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

833649,2

828067,7

206938,7

3618,5

5581,5

 

 

 

 

 

833649,2

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

285940,6

280359,1

206938,7

3618,5

5581,5

 

 

 

 

 

285940,6

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

59539,0

59539,0

 

 

 

 

 

 

 

 

59539,0

6731050

0160

Функціонування Державного реєстру виборців

20841,9

20841,9

 

 

 

 

 

 

 

 

20841,9

6731110

0160

Відшкодування витрат політичним партіям, пов'язаних із фінансуванням їх передвиборної агітації на виборах народних депутатів України

467327,7

467327,7

 

 

 

 

 

 

 

 

467327,7

6740000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

2154988,0

2154988,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2154988,0

6741000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

2154988,0

2154988,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2154988,0

6741020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

2154988,0

2154988,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2154988,0

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

350870,9

350870,9

267886,6

20941,0

 

2153,2

1904,7

 

430,8

248,5

353024,1

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

350870,9

350870,9

267886,6

20941,0

 

2153,2

1904,7

 

430,8

248,5

353024,1

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

350870,9

350870,9

267886,6

20941,0

 

2153,2

1904,7

 

430,8

248,5

353024,1

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

223198,9

223198,9

170148,7

13515,9

 

13059,7

10811,4

6213,9

107,0

2248,3

236258,6

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

223198,9

223198,9

170148,7

13515,9

 

13059,7

10811,4

6213,9

107,0

2248,3

236258,6

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

223198,9

223198,9

170148,7

13515,9

 

13059,7

10811,4

6213,9

107,0

2248,3

236258,6

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

367171,5

367171,5

278649,4

22732,1

 

30607,5

19523,2

10398,4

2137,9

11084,3

397779,0

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

367171,5

367171,5

278649,4

22732,1

 

30607,5

19523,2

10398,4

2137,9

11084,3

397779,0

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

367171,5

367171,5

278649,4

22732,1

 

30607,5

19523,2

10398,4

2137,9

11084,3

397779,0

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

345209,5

345209,5

271094,0

10239,8

 

17843,4

17643,4

12342,1

232,3

200,0

363052,9

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

345209,5

345209,5

271094,0

10239,8

 

17843,4

17643,4

12342,1

232,3

200,0

363052,9

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

345209,5

345209,5

271094,0

10239,8

 

17843,4

17643,4

12342,1

232,3

200,0

363052,9

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

305042,8

305042,8

229823,8

20813,7

 

7312,6

3830,4

41,6

 

3482,2

312355,4

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

305042,8

305042,8

229823,8

20813,7

 

7312,6

3830,4

41,6

 

3482,2

312355,4

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

305042,8

305042,8

229823,8

20813,7

 

7312,6

3830,4

41,6

 

3482,2

312355,4

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

235480,5

235480,5

179274,2

14342,6

 

2023,6

2023,6

1115,1

118,5

 

237504,1

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

235480,5

235480,5

179274,2

14342,6

 

2023,6

2023,6

1115,1

118,5

 

237504,1

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

235480,5

235480,5

179274,2

14342,6

 

2023,6

2023,6

1115,1

118,5

 

237504,1

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

280063,0

280063,0

210418,3

20575,4

 

13504,3

13180,3

8942,9

185,7

324,0

293567,3

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

280063,0

280063,0

210418,3

20575,4

 

13504,3

13180,3

8942,9

185,7

324,0

293567,3

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

280063,0

280063,0

210418,3

20575,4

 

13504,3

13180,3

8942,9

185,7

324,0

293567,3

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

257886,1

257886,1

198227,8

13387,4

 

6916,8

6721,8

4387,0

204,7

195,0

264802,9

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

257886,1

257886,1

198227,8

13387,4

 

6916,8

6721,8

4387,0

204,7

195,0

264802,9

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

257886,1

257886,1

198227,8

13387,4

 

6916,8

6721,8

4387,0

204,7

195,0

264802,9

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

352471,0

352471,0

258043,3

33472,7

 

18150,4

17345,4

9742,2

401,2

805,0

370621,4

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

352471,0

352471,0

258043,3

33472,7

 

18150,4

17345,4

9742,2

401,2

805,0

370621,4

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

352471,0

352471,0

258043,3

33472,7

 

18150,4

17345,4

9742,2

401,2

805,0

370621,4

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

263788,9

263788,9

201056,8

14796,6

 

7349,4

7239,4

5168,0

159,0

110,0

271138,3

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

263788,9

263788,9

201056,8

14796,6

 

7349,4

7239,4

5168,0

159,0

110,0

271138,3

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

263788,9

263788,9

201056,8

14796,6

 

7349,4

7239,4

5168,0

159,0

110,0

271138,3

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

278368,7

278368,7

214680,7

13298,2

 

587,8

496,8

 

 

91,0

278956,5

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

278368,7

278368,7

214680,7

13298,2

 

587,8

496,8

 

 

91,0

278956,5

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

278368,7

278368,7

214680,7

13298,2

 

587,8

496,8

 

 

91,0

278956,5

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

319437,1

319437,1

245559,9

16589,8

 

15352,7

14034,7

8685,7

372,4

1318,0

334789,8

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

319437,1

319437,1

245559,9

16589,8

 

15352,7

14034,7

8685,7

372,4

1318,0

334789,8

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

319437,1

319437,1

245559,9

16589,8

 

15352,7

14034,7

8685,7

372,4

1318,0

334789,8

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

242953,0

242953,0

184845,7

14787,2

 

8341,3

8147,3

5881,1

199,6

194,0

251294,3

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

242953,0

242953,0

184845,7

14787,2

 

8341,3

8147,3

5881,1

199,6

194,0

251294,3

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

242953,0

242953,0

184845,7

14787,2

 

8341,3

8147,3

5881,1

199,6

194,0

251294,3

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

342289,4

342289,4

262028,3

18117,3

 

3199,2

3134,2

2169,9

3,0

65,0

345488,6

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

342289,4

342289,4

262028,3

18117,3

 

3199,2

3134,2

2169,9

3,0

65,0

345488,6

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

342289,4

342289,4

262028,3

18117,3

 

3199,2

3134,2

2169,9

3,0

65,0

345488,6

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

290171,3

290171,3

220147,7

19611,7

 

17771,7

17256,7

11971,8

450,1

515,0

307943,0

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

290171,3

290171,3

220147,7

19611,7

 

17771,7

17256,7

11971,8

450,1

515,0

307943,0

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

290171,3

290171,3

220147,7

19611,7

 

17771,7

17256,7

11971,8

450,1

515,0

307943,0

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

229212,5

229212,5

174034,3

14783,0

 

12004,2

11851,2

7936,0

351,4

153,0

241216,7

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

229212,5

229212,5

174034,3

14783,0

 

12004,2

11851,2

7936,0

351,4

153,0

241216,7

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

229212,5

229212,5

174034,3

14783,0

 

12004,2

11851,2

7936,0

351,4

153,0

241216,7

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

250013,7

250013,7

193123,8

12287,5

 

4095,2

3988,2

2513,8

271,2

107,0

254108,9

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

250013,7

250013,7

193123,8

12287,5

 

4095,2

3988,2

2513,8

271,2

107,0

254108,9

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

250013,7

250013,7

193123,8

12287,5

 

4095,2

3988,2

2513,8

271,2

107,0

254108,9

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

244706,7

244706,7

187105,9

13633,7

 

11209,1

10468,4

6422,8

283,8

740,7

255915,8

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

244706,7

244706,7

187105,9

13633,7

 

11209,1

10468,4

6422,8

283,8

740,7

255915,8

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

244706,7

244706,7

187105,9

13633,7

 

11209,1

10468,4

6422,8

283,8

740,7

255915,8

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

383159,0

383159,0

291751,4

21099,2

 

12855,5

11607,9

7815,0

66,9

1247,6

396014,5

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

383159,0

383159,0

291751,4

21099,2

 

12855,5

11607,9

7815,0

66,9

1247,6

396014,5

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

383159,0

383159,0

291751,4

21099,2

 

12855,5

11607,9

7815,0

66,9

1247,6

396014,5

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

233937,5

233937,5

178025,7

14423,2

 

613,8

613,8

109,8

87,0

 

234551,3

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

233937,5

233937,5

178025,7

14423,2

 

613,8

613,8

109,8

87,0

 

234551,3

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

233937,5

233937,5

178025,7

14423,2

 

613,8

613,8

109,8

87,0

 

234551,3

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

264484,3

264484,3

201143,1

17000,1

 

1106,5

889,2

 

200,0

217,3

265590,8

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

264484,3

264484,3

201143,1

17000,1

 

1106,5

889,2

 

200,0

217,3

265590,8

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

264484,3

264484,3

201143,1

17000,1

 

1106,5

889,2

 

200,0

217,3

265590,8

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

262674,9

262674,9

195880,5

20735,4

 

2622,6

2595,6

1675,9

154,4

27,0

265297,5

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

262674,9

262674,9

195880,5

20735,4

 

2622,6

2595,6

1675,9

154,4

27,0

265297,5

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

262674,9

262674,9

195880,5

20735,4

 

2622,6

2595,6

1675,9

154,4

27,0

265297,5

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

181469,7

181469,7

138625,8

10406,0

 

8873,3

8793,3

6095,7

291,5

80,0

190343,0

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

181469,7

181469,7

138625,8

10406,0

 

8873,3

8793,3

6095,7

291,5

80,0

190343,0

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

181469,7

181469,7

138625,8

10406,0

 

8873,3

8793,3

6095,7

291,5

80,0

190343,0

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

274374,7

274374,7

205302,0

20902,4

 

31581,0

28981,0

17766,0

1100,0

2600,0

305955,7

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

274374,7

274374,7

205302,0

20902,4

 

31581,0

28981,0

17766,0

1100,0

2600,0

305955,7

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

274374,7

274374,7

205302,0

20902,4

 

31581,0

28981,0

17766,0

1100,0

2600,0

305955,7

8680000

 

Державна регуляторна служба України

66318,7

61471,6

40339,2

962,5

4847,1

1150,0

1150,0

 

827,5

 

67468,7

8681000

 

Апарат Державної регуляторної служби України

66318,7

61471,6

40339,2

962,5

4847,1

1150,0

1150,0

 

827,5

 

67468,7

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

66318,7

61471,6

40339,2

962,5

4847,1

1150,0

1150,0

 

827,5

 

67468,7

(додаток N 3 із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 14.01.2020 р. N 436-IX)

 

Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2020 році

(тис. грн)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування-всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

ВСЬОГО:

1701031,0

13519826,0

15220857,0

-6843480,7

-531566,7

-7375047,4

-5142449,7

12988259,3

7845809,6

1200000

 

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 

71773,0

71773,0

-196770,6

-172618,1

-369388,7

-196770,6

-100845,1

-297615,7

1201000

 

Апарат Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

 

71773,0

71773,0

-196770,6

-172618,1

-369388,7

-196770,6

-100845,1

-297615,7

1201160

0421

Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

 

 

 

-89100,0

-89100,0

 

-89100,0

-89100,0

1201170

0421

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років

 

 

 

 

-5000,0

-5000,0

 

-5000,0

-5000,0

1201180

0421

Повернення коштів, наданих для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

-4773,0

-4773,0

 

-4773,0

-4773,0

1201190

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам

 

 

 

 

-67000,0

-67000,0

 

-67000,0

-67000,0

1201200

0421

Надання кредитів фермерським господарствам

 

67000,0

67000,0

 

 

 

 

67000,0

67000,0

1201210

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

 

4773,0

4773,0

 

 

 

 

4773,0

4773,0

1201490

0470

Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива

 

 

 

-196770,6

-6745,1

-203515,7

-196770,6

-6745,1

-203515,7

1500000

 

Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

658966,7

658966,7

 

-100,0

-100,0

 

658866,7

658866,7

1501000

 

Апарат Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

658966,7

658966,7

 

-100,0

-100,0

 

658866,7

658866,7

1501610

1060

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

 

485100,0

485100,0

 

 

 

 

485100,0

485100,0

1501620

1060

Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

 

 

 

 

-100,0

-100,0

 

-100,0

-100,0

1501630

0620

Реалізація проекту з постачання питної води у м. Маріуполі

 

173866,7

173866,7

 

 

 

 

173866,7

173866,7

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201210

0990

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

36850,0

 

36850,0

 

 

 

36850,0

 

36850,0

2201460

1060

Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

 

2000,0

2000,0

 

 

 

 

2000,0

2000,0

2201480

1060

Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня

 

 

 

 

-2000,0

-2000,0

 

-2000,0

-2000,0

2400000

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

 

1336779,0

1336779,0

 

-289748,6

-289748,6

 

1047030,4

1047030,4

2401000

 

Апарат Міністерства енергетики та захисту довкілля України

 

1336779,0

1336779,0

 

-289748,6

-289748,6

 

1047030,4

1047030,4

2401460

0490

Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

-289748,6

-289748,6

 

-289748,6

-289748,6

2401610

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

796779,0

796779,0

 

 

 

 

796779,0

796779,0

2401620

0433

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород

 

540000,0

540000,0

 

 

 

 

540000,0

540000,0

2750000

 

Міністерство розвитку громад та територій України

 

2059501,2

2059501,2

-1157,0

-67100,0

-68257,0

-1157,0

1992401,2

1991244,2

2751000

 

Апарат Міністерства розвитку громад та територій України

 

2059501,2

2059501,2

-1157,0

-67100,0

-68257,0

-1157,0

1992401,2

1991244,2

2751360

1060

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня

 

 

 

 

-28000,0

-28000,0

 

-28000,0

-28000,0

2751430

1060

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

39100,0

39100,0

 

 

 

 

39100,0

39100,0

2751440

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

-39100,0

-39100,0

 

-39100,0

-39100,0

2751540

0620

Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства"

 

 

 

-1157,0

 

-1157,0

-1157,0

 

-1157,0

2751600

0620

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

 

1794267,9

1794267,9

 

 

 

 

1794267,9

1794267,9

2751640

0620

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

 

226133,3

226133,3

 

 

 

 

226133,3

226133,3

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

 

609815,5

609815,5

 

 

 

 

609815,5

609815,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

 

609815,5

609815,5

 

 

 

 

609815,5

609815,5

3101610

0490

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

 

400000,0

400000,0

 

 

 

 

400000,0

400000,0

3101620

0490

Модернізація української залізниці

 

200000,0

200000,0

 

 

 

 

200000,0

200000,0

3101630

0490

Безпека руху в містах України

 

9815,5

9815,5

 

 

 

 

9815,5

9815,5

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

 

4440000,0

4440000,0

 

 

 

 

4440000,0

4440000,0

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

 

4440000,0

4440000,0

 

 

 

 

4440000,0

4440000,0

3111600

0456

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 

4440000,0

4440000,0

 

 

 

 

4440000,0

4440000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

 

3151045,5

3151045,5

 

 

 

 

3151045,5

3151045,5

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

 

3151045,5

3151045,5

 

 

 

 

3151045,5

3151045,5

3501620

0433

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

 

230984,0

230984,0

 

 

 

 

230984,0

230984,0

3501630

0433

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

 

811674,9

811674,9

 

 

 

 

811674,9

811674,9

3501640

0433

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 

1100000,0

1100000,0

 

 

 

 

1100000,0

1100000,0

3501670

0433

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

 

877395,5

877395,5

 

 

 

 

877395,5

877395,5

3501690

0433

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

 

130991,1

130991,1

 

 

 

 

130991,1

130991,1

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1664181,0

1189945,1

2854126,1

-6645553,1

 

-6645553,1

-4981372,1

1189945,1

-3791427,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1664181,0

1189945,1

2854126,1

-6645553,1

 

-6645553,1

-4981372,1

1189945,1

-3791427,0

3511550

0490

Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

 

 

 

-180,0

 

-180,0

-180,0

 

-180,0

3511560

0431

Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам

 

 

 

-1624,4

 

-1624,4

-1624,4

 

-1624,4

3511600

0490

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії

1664181,0

 

1664181,0

 

 

 

1664181,0

 

1664181,0

3511610

0490

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

356300,0

356300,0

 

 

 

 

356300,0

356300,0

3511620

0490

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

733645,1

733645,1

 

 

 

 

733645,1

733645,1

3511630

0490

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

 

 

-6587348,7

 

-6587348,7

-6587348,7

 

-6587348,7

3511660

0470

Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі на виконання окремих заходів

 

 

 

-56400,0

 

-56400,0

-56400,0

 

-56400,0

3511690

0640

Відновлення Сходу України

 

100000,0

100000,0

 

 

 

 

100000,0

100000,0

 

Міжбюджетні трансферти (освітня та медична субвенції, базова та реверсна дотації) на 2020 рік

(тис. грн)

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

з державного бюджету місцевим бюджетам

з місцевих бюджетів державному бюджету

Освітня субвенція

Медична субвенція

Базова дотація

Реверсна дотація

02100000000

Обласний бюджет Вінницької області

300672,1

308534,1

68066,4

 

02203100000

Бюджет міста Козятина

38200,3

4786,1

 

32459,1

02204100000

Бюджет міста Ладижина

32083,5

4747,6

 

36824,4

02205100000

Бюджет міста Могилів-Подільського

46761,7

6036,6

7440,4

 

02301200000

Районний бюджет Барського району

74047,8

6300,3

24317,0

 

02302200000

Районний бюджет Бершадського району

113301,0

9167,0

21950,1

 

02303200000

Районний бюджет Вінницького району

109342,7

9560,9

31784,4

 

02304200000

Районний бюджет Гайсинського району

95234,5

8942,6

 

 

02305200000

Районний бюджет Жмеринського району

60992,3

4592,5

19458,9

 

02306200000

Районний бюджет Іллінецького району

23166,6

1652,3

7535,8

 

02307200000

Районний бюджет Калинівського району

56639,5

4361,6

 

 

02308200000

Районний бюджет Козятинського району

86679,7

6212,9

11687,6

 

02309200000

Районний бюджет Крижопільського району

74654,1

5993,8

 

 

02310200000

Районний бюджет Липовецького району

64172,6

5844,0

10119,8

 

02311200000

Районний бюджет Літинського району

60324,5

4760,2

18278,3

 

02312200000

Районний бюджет Могилів-Подільського району

56977,2

6059,3

24838,0

 

02313200000

Районний бюджет Мурованокуриловецького району

52653,7

4594,8

12385,1

 

02314200000

Районний бюджет Немирівського району

28115,1

2717,1

8528,9

 

02315200000

Районний бюджет Оратівського району

36007,2

2966,7

3350,9

 

02316200000

Районний бюджет Піщанського району

34533,8

3127,6

2020,8

 

02317200000

Районний бюджет Погребищенського району

63204,9

5384,1

6344,4

 

02318200000

Районний бюджет Теплицького району

17988,4

2144,4

4537,4

 

02319200000

Районний бюджет Тиврівського району

69506,0

4999,5

 

 

02320200000

Районний бюджет Томашпільського району

22619,5

1972,8

8,0

 

02321200000

Районний бюджет Тростянецького району

56176,9

4932,8

3066,3

 

02322200000

Районний бюджет Тульчинського району

55603,1

5362,6

19630,1

 

02323200000

Районний бюджет Хмільницького району

71984,3

5733,5

12970,1

 

02324200000

Районний бюджет Чернівецького району

37938,8

3034,3

10628,1

 

02325200000

Районний бюджет Чечельницького району

44555,5

3793,5

14160,8

 

02326200000

Районний бюджет Шаргородського району

113674,1

9019,1

33255,7

 

02327200000

Районний бюджет Ямпільського району

77030,8

7222,0

21708,2

 

02501000000

Бюджет Калинівської міської об'єднаної територіальної громади

43955,2

3676,3

 

4284,2

02502000000

Бюджет Студенянської сільської об'єднаної територіальної громади

7563,8

597,1

1194,2

 

02503000000

Бюджет Іллінецької міської об'єднаної територіальної громади

41550,1

3530,7

 

8059,8

02504000000

Бюджет Вапнярської селищної об'єднаної територіальної громади

15816,6

1471,2

4798,1

 

02505000000

Бюджет Барської міської об'єднаної територіальної громади

38646,5

3023,3

1651,9

 

02506000000

Бюджет Немирівської міської об'єднаної територіальної громади

27732,2

2798,7

 

5285,6

02507000000

Бюджет Тульчинської міської об'єднаної територіальної громади

46267,4

3819,6

 

9255,7

02508000000

Бюджет Вороновицької селищної об'єднаної територіальної громади

13287,2

1410,7

5541,5

 

02509000000

Бюджет Дашівської селищної об'єднаної територіальної громади

18504,1

1502,6

6512,6

 

02510000000

Бюджет Оратівської селищної об'єднаної територіальної громади

11497,9

706,0

 

1740,0

02511000000

Бюджет Ситковецької селищної об'єднаної територіальної громади

5099,4

507,0

2663,6

 

02512000000

Бюджет Томашпільської селищної об'єднаної територіальної громади

32950,2

2528,9

 

546,8

02513000000

Бюджет Шпиківської селищної об'єднаної територіальної громади

8573,1

793,0

3420,7

 

02514000000

Бюджет Бабчинецької сільської об'єднаної територіальної громади

9689,0

826,7

2492,8

 

02515000000

Бюджет Жданівської сільської об'єднаної територіальної громади

9850,2

698,6

 

3184,9

02516000000

Бюджет Джулинської сільської об'єднаної територіальної громади

20591,1

980,4

3371,3

 

02517000000

Бюджет Ковалівської сільської об'єднаної територіальної громади

10733,1

908,7

2032,5

 

02518000000

Бюджет Мельниківської сільської об'єднаної територіальної громади

2934,3

265,9

1010,1

 

02519000000

Бюджет Райгородської сільської об'єднаної територіальної громади

5551,3

397,9

940,3

 

02520000000

Бюджет Северинівської сільської об'єднаної територіальної громади

9601,0

649,7

2447,0

 

02521000000

Бюджет Сокиринецької сільської об'єднаної територіальної громади

6081,0

657,4

4462,4

 

02522000000

Бюджет Мурафської сільської об'єднаної територіальної громади

23990,2

1151,4

7301,4

 

02523000000

Бюджет Якушинецької сільської об'єднаної територіальної громади

15031,1

1716,2

 

852,4

02524000000

Бюджет Кунківської сільської об'єднаної територіальної громади

8518,9

797,8

 

 

02525000000

Бюджет Шляхівської сільської об'єднаної територіальної громади

7343,4

491,9

2971,2

 

02526000000

Бюджет Іванівської сільської об'єднаної територіальної громади

19107,0

1293,6

658,2

 

02527000000

Бюджет Глуховецької селищної об'єднаної територіальної громади

10084,9

841,8

 

 

02528000000

Бюджет Староприлуцької сільської об'єднаної територіальної громади

5588,6

521,8

475,6

 

02529000000

Бюджет Брацлавської селищної об'єднаної територіальної громади

6991,5

1206,0

6909,8

 

02530000000

Бюджет Лука-Мелешківської сільської об'єднаної територіальної громади

20462,8

1270,0

 

 

02531000000

Бюджет Краснопільської сільської об'єднаної територіальної громади

9318,8

775,8

 

 

02532000000

Бюджет Росошанської сільської об'єднаної територіальної громади

6380,8

557,0

2412,1

 

02533000000

Бюджет Гніванської міської об'єднаної територіальної громади

28369,7

2716,2

7080,4

 

02534000000

Бюджет Новогребельської сільської об'єднаної територіальної громади

5439,2

306,5

417,0

 

02535000000

Бюджет Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади

14030,9

1535,6

 

 

02536000000

Бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади

533773,6

72658,8

 

181616,5

02537000000

Бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади

41686,2

5657,1

2800,3

 

02538000000

Бюджет Теплицької селищної об'єднаної територіальної громади

23177,0

2050,1

4169,7

 

02539000000

Бюджет Павлівської сільської об'єднаної територіальної громади

11760,2

750,8

4134,3

 

02540000000

Бюджет Соболівської сільської об'єднаної територіальної громади

8369,5

653,2

4432,9

 

02541000000

Бюджет Літинської селищної об'єднаної територіальної громади

21611,5

1617,4

 

1694,2

02542000000

Бюджет Жмеринської міської об'єднаної територіальної громади

63443,6

7332,0

 

25426,6

03100000000

Обласний бюджет Волинської області

271133,3

199327,3

108890,0

 

03202100000

Бюджет міста Володимир-Волинського

58116,2

7452,5

 

957,9

03203100000

Бюджет міста Ковеля

127047,1

13251,7

3354,5

 

03204100000

Бюджет міста Нововолинська

76175,9

11046,2

30026,8

 

03302200000

Районний бюджет Горохівського району

127288,1

8879,3

40224,3

 

03303200000

Районний бюджет Іваничівського району

9679,1

750,5

6087,5

 

03304200000

Районний бюджет Камінь-Каширського району

212784,0

10217,3

72782,1

 

03305200000

Районний бюджет Ківерцівського району

66732,8

3620,3

23253,0

 

03306200000

Районний бюджет Ковельського району

28391,0

1525,1

10110,0

 

03307200000

Районний бюджет Локачинського району

23280,3

1802,8

5487,9

 

03308200000

Районний бюджет Луцького району

28317,8

1719,1

9966,7

 

03309200000

Районний бюджет Любешівського району

25804,6

1215,3

10831,0

 

03310200000

Районний бюджет Любомльського району

14470,6

721,1

4467,7

 

03311200000

Районний бюджет Маневицького району

128601,5

6170,2

28977,1

 

03312200000

Районний бюджет Ратнівського району

71273,6

3946,7

20246,9

 

03313200000

Районний бюджет Рожищенського району

85806,8

5926,1

26631,9

 

03314200000

Районний бюджет Старовижівського району

29378,7

1402,0

11575,7

 

03315200000

Районний бюджет Турійського району

34455,8

2380,1

14483,4

 

03316200000

Районний бюджет Шацького району

27258,3

1431,6

9124,3

 

03501000000

Бюджет Велицької сільської об'єднаної територіальної громади

13244,8

713,3

5142,2

 

03502000000

Бюджет Голобської селищної об'єднаної територіальної громади

21502,5

1532,7

8466,6

 

03503000000

Бюджет Зимнівської сільської об'єднаної територіальної громади

22168,8

1337,9

8069,8

 

03504000000

Бюджет Смолигівської сільської об'єднаної територіальної громади

5649,2

348,7

 

1060,2

03505000000

Бюджет Устилузької міської об'єднаної територіальної громади

19704,6

1322,0

4360,3

 

03506000000

Бюджет Люблинецької селищної об'єднаної територіальної громади

11996,5

1137,0

6447,6

 

03507000000

Бюджет Шацької селищної об'єднаної територіальної громади

21956,5

1528,4

5711,1

 

03508000000

Бюджет Заболоттівської селищної об'єднаної територіальної громади

26645,4

1667,6

12163,5

 

03509000000

Бюджет Дубівської сільської об'єднаної територіальної громади

23364,1

646,8

 

 

03510000000

Бюджет Княгининівської сільської об'єднаної територіальної громади

14955,2

1406,8

1597,4

 

03511000000

Бюджет Литовезької сільської об'єднаної територіальної громади

8797,7

755,4

 

 

03512000000

Бюджет Павлівської сільської об'єднаної територіальної громади

22637,7

1435,2

8675,6

 

03513000000

Бюджет Поворської сільської об'єднаної територіальної громади

12338,3

793,7

4236,9

 

03514000000

Бюджет Поромівської сільської об'єднаної територіальної громади

15541,0

1047,6

 

1162,9

03515000000

Бюджет Прилісненської сільської об'єднаної територіальної громади

25268,2

996,7

3358,7

 

03516000000

Бюджет Колодяжненської сільської об'єднаної територіальної громади

18258,0

812,4

5154,7

 

03517000000

Бюджет Заборольської сільської об'єднаної територіальної громади

23685,5

1348,0

1898,8

 

03518000000

Бюджет Вишнівської сільської об'єднаної територіальної громади

26833,4

1239,3

5960,1

 

03519000000

Бюджет Забродівської сільської об'єднаної територіальної громади

40326,9

1857,2

14901,7

 

03520000000

Бюджет Самарівської сільської об'єднаної територіальної громади

23838,2

962,3

7712,7

 

03521000000

Бюджет Зарічанської сільської об'єднаної територіальної громади

8259,3

762,0

 

3021,9

03522000000

Бюджет Іваничівської селищної об'єднаної територіальної громади

20603,4

1732,5

6254,7

 

03523000000

Бюджет Жидичинської сільської об'єднаної територіальної громади

12491,1

671,1

 

 

03524000000

Бюджет Цуманської селищної об'єднаної територіальної громади

38710,7

2275,2

9765,8

 

03525000000

Бюджет Боратинської сільської об'єднаної територіальної громади

26900,4

1344,8

 

46215,8

03526000000

Бюджет Любешівської селищної об'єднаної територіальної громади

108806,5

4945,4

30227,3

 

03527000000

Бюджет Рівненської сільської об'єднаної територіальної громади

20240,8

982,2

1751,9

 

03528000000

Бюджет Головненської селищної об'єднаної територіальної громади

15860,6

1085,4

8435,5

 

03529000000

Бюджет Любомльської міської об'єднаної територіальної громади

44828,9

2825,7

10713,7

 

03530000000

Бюджет Колківської селищної об'єднаної територіальної громади

38763,3

2260,8

14780,3

 

03531000000

Бюджет Велимченської сільської об'єднаної територіальної громади

14325,3

661,4

5893,9

 

03532000000

Бюджет Копачівської сіл