Идет загрузка документа (44 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в приказ Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 06 ноября 2018 года N 538

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины
Приказ от 13.08.2019 № 466
действует с 17.09.2019

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.08.2019

м. Київ

N 466

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 серпня 2019 р. за N 977/33948

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 листопада 2018 року N 538

Відповідно до статей 5, 7 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", статті 6 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", Методики розроблення уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року N 342,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06 листопада 2018 року N 538 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2018 року за N 1321/32773, такі зміни:

1) заголовок наказу викласти у такій редакції:

"Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель, та інших форм розпорядчих документів";

2) доповнити наказ після пункту 1 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Затвердити такі, що додаються, форми розпорядчих документів:

повідомлення про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

посвідчення на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

припису про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель;

акта про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель.".

У зв'язку з цим пункти 2 - 4 вважати відповідно пунктами 3 - 5.

2. Департаменту аграрної політики та сільського господарства в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Топчія.

 

В. о. Міністра

О. Трофімцева

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови Державної
служби України з питань
геодезії, картографії та кадастру

О. Краснолуцький

 

_____________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

____________ N ___________
          (дата)

 

 

_________________________________________
(найменування та місцезнаходження суб'єкта
_________________________________________
господарювання - юридичної особи та/або його
_________________________________________
відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові
_________________________________________
та місцезнаходження фізичної особи - підприємця)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Згідно з Річним планом здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру на ________________ рік, затвердженим наказом Держгеокадастру від ___ ____________ 20__ N ____ _______________________________________,
                                                                                                                                                   (назва наказу)
відповідно до наказу ___________________________________________________________________
                                                                              (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ ____________ 20__ N ____ _______________________________________________________
                                                                                                                                        (назва наказу)
з _______________ 20__ року до _______________ 20__ року буде здійснено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо ____________________________________________________
                                                                                                                (найменування суб'єкта господарювання,
_____________________________________________________________________________________
                    його місцезнаходження (місце провадження діяльності), номер телефону, адреса електронної пошти)

Відповідно до частини одинадцятої статті 4 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" прошу забезпечити присутність керівника або уповноваженої особи суб'єкта господарювання - юридичної особи, особисту присутність фізичної особи - підприємця або уповноваженої ним особи.

___________________
(посада)

___________________
(підпис)

______________________
(ініціал та прізвище)

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

 

_____________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

___________ N ___________
          (дата)

 

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

Видане на підставі наказу ______________________________________________________________
                                                                                  (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ ____________ 20__ N _____     ____________________________________________________
                                                                                                                                    (назва наказу)
_____________________________________________________________________________________
                (перелік посадових осіб, які беруть участь у здійсненні заходу, їх посади, прізвища, імена, по батькові)
на проведення ________________________________________________________________________
                                                                           (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
_____________________________________________________________________________________
         (найменування суб'єкта господарювання та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я, по батькові
_____________________________________________________________________________________,
                                                  фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюватиметься захід)
розташованого ________________________________________________________________________
                                                             (місцезнаходження суб'єкта господарювання та/або його відокремленого
_____________________________________________________________________________________
         підрозділу або місце проживання фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснюватиметься захід)
_____________________________________________________________________________________
                                                                          (підстави та предмет здійснення заходу)

Питання, що перевірятимуться __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Дата початку заходу ___ ____________ 20__ року

Дата закінчення заходу ___ ____________ 20__ року

Інформація про проведення попереднього заходу
_____________________________________________________________________________________
                                                                               (тип заходу, строк його проведення)

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення заходу державного нагляду (контролю).

___________________
(посада)

_______________________
(місце підпису, печатки)

_______________________
(ініціал, прізвище)

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

 

___________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

ПРИПИС
про усунення порушень, виявлених під час проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

___ ____________ 20__ року

N ______

Видано ______________________________________________________________________________
                                 (посада, найменування суб'єкта господарювання, прізвище, ім'я, по батькові керівника або
_____________________________________________________________________________________
              уповноваженої особи суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          діяльність яких перевірялася)

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                           (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб та/або посадових осіб
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                   органу державного нагляду (контролю))

згідно з актом від ___ ____________ 20__ року N _____ під час перевірки
виявлені порушення ___________________________________________________________________
                                                                                     (суть порушення вимог законодавства
_____________________________________________________________________________________
                                                                                    у сфері використання та охорони земель)

Відповідно до вимог Земельного кодексу України, Законів України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", "Про охорону земель", "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року N 15, Положення про Головне управління Держгеокадастру в області, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 вересня 2016 року N 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2016 року за N 1391/29521, приписую:
_____________________________________________________________________________________
                                                                   (заходи, яких потрібно вжити для припинення порушення
_____________________________________________________________________________________
                                                         нормативно-правових актів у сфері використання та охорони земель,
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 строк виконання кожного із заходів)

Цей припис підлягає обов'язковому виконанню.

Про виконання цього припису надати письмове повідомлення
до ___ ____________ 20__ року __________________________________________________________
                                                                                           (найменування органу державного нагляду (контролю),
_____________________________________________________________________________________
                                                                  якому має бути надіслано повідомлення, його місцезнаходження)

Припис вручив/вручила: ________________________________________________________________
                                                                             (посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка здійснювала перевірку)
___ ____________ 20__ року ____________________________________________________________
                                                                                                         (підпис особи, яка здійснювала перевірку)

Відмітки про вручення (надсилання) припису

Припис отримав/отримала особисто:
___ ____________ 20__ року

___________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________________
(підпис)

Припис надіслано поштою:
___ ____________ 20__ року

Квитанція N _____ від __________
______________________________
(посада, прізвище, ініціал особи,
______________________________
яка відправила припис)
______________________________
(підпис)

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

 

______________________________________________________________________________
(найменування органу державного нагляду (контролю), його місцезнаходження, номер телефону,
телефаксу та адреса електронної пошти)

АКТ
про відмову у проведенні планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері використання та охорони земель

___ ____________ 20__ року

N ______________

Мною (нами), _________________________________________________________________________
                                                               (посади, прізвища, імена, по батькові посадових осіб / уповноважених
_____________________________________________________________________________________
                                                                      працівників органу державного нагляду (контролю))
за участю ____________________________________________________________________________
                                                                 (посади, прізвища, імена, по батькові осіб, які брали участь у перевірці)
у присутності _________________________________________________________________________
                                                                 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи
_____________________________________________________________________________________
                        уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника, що перевіряються)
підтверджується недопущення до проведення (відмова у проведенні)
____________________________________________________________, що здійснюється на підставі
                     (тип та форма заходу державного нагляду (контролю))
наказу _______________________________________________________________________________
                                                                           (найменування органу державного нагляду (контролю))
від ___ ____________ 20__ року N ___ ____________________________________________________
                                                                                                                                       (назва наказу)
та посвідчення на проведення заходу державного нагляду (контролю)
від ___ ____________ 20__ року N ________ у строк з ___ ____________ 20__ року
до ___ ____________ 20__ року.

Відмова полягає у _____________________________________________________________________
                                                                  (детально зазначається, у чому полягає відмова у здійсненні заходу)

Пояснення керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника (у разі відмови надання пояснень зазначити про це)
______________________________________________________________________________________

________________________________
       (підпис особи, яка давала пояснення)

                      _______________________________
                                                     (прізвище, ініціал)

Цей акт складено на ____ аркушах у ____ примірниках.

Підписи посадових осіб органу державного нагляду (контролю):

 

__________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціал)

 

__________________
(підпис)

_______________________________
(прізвище, ініціал)

Підписи осіб, які брали участь у здійсненні заходу, свідків:

 

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціал)

 

__________________
(підпис)

______________________________
(прізвище, ініціал)

Примірник цього акта отримав:
_____________________________________________________________________________________
            (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або
_____________________________________________________________________________________
         фізичної особи - підприємця чи її представника, які отримали або відмовились отримати копію цього акта)

__________________
(дата)

________________________________
(підпис)

Примірник цього акта в одному примірнику надіслано поштою*:
_____________________________________________________________________________________
                                                   (посада, прізвище та ініціал особи, яка відправила копію цього акта)

___________________
(дата)

_______________________________
(підпис)

____________
* У разі відмови керівника суб'єкта господарювання чи уповноваженої ним особи або фізичної особи - підприємця чи її представника отримати копію акта.

 

Заступник директора Департаменту
аграрної політики та сільського
господарства - начальник управління
рослинництва, насінництва,
садівництва та виноградарства

Л. Сухомлин

Опрос