Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей

ВР Украины
Закон от 11.07.2019 № 2754-VIII
действует с 01.01.2020

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) статтю 122 доповнити частиною шостою такого змісту:

"Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), а так само створення перешкод водіям транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), у зупинці або стоянці -

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) у статті 1521:

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"Паркування транспортних засобів на місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), -

тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

у примітці:

після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Місцями, призначеними для паркування (у тому числі безоплатного паркування) транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома), на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування транспортних засобів, у тому числі біля житлових будинків (крім індивідуальних житлових будинків) та інших будівель, на тротуарах (із числа місць для зупинки та стоянки транспортних засобів), вважаються місця, позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою".

У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Суб'єктом правопорушення, передбаченого частинами першою, другою та восьмою цієї статті, є особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення (момент паркування), а в разі фіксації зазначеного правопорушення в режимі фотозйомки (відеозапису) - відповідальна особа, зазначена у частині першій статті 142 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засіб на територію України. У разі внесення змін до постанови про накладання адміністративного стягнення з підстав, встановлених абзацом третім частини першої статті 2793 цього Кодексу, суб'єктом правопорушення може бути особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису)";

3) у статті 219:

у частині першій слова і цифри "частинами першою і третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)" замінити словами і цифрами "частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобів у межах відповідного населеного пункту, зафіксованого в режимі фотозйомки (відеозапису)", а слова і цифри "частинами першою - п'ятою статті 1521" замінити словами і цифрами "частинами першою - п'ятою та восьмою статті 1521";

у частині третій слова і цифри "передбачені частинами першою і третьою статті 122, частинами першою і другою статті 1521 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "передбачені частинами першою, третьою і шостою статті 122, частинами першою, другою та восьмою статті 1521 цього Кодексу";

4) у частині першій статті 222 слова і цифри "частини перша, друга, третя і п'ята статті 122" замінити словами і цифрами "частини перша, друга, третя, п'ята і шоста статті 122", а слова і цифри - "частини шоста і сьома статті 1521" замінити словами і цифрами "частини шоста, сьома і восьма статті 1521";

5) в абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 слова і цифри "частина четверта статті 122" замінити словами і цифрами "частини четверта і шоста статті 122", а слово і цифри "статті 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162, 1623" замінити словами і цифрами "статті 148, 151, 152, частина восьма статті 1521, статті 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 162, 1623";

6) у статті 2652:

у першому реченні частини першої слова та цифри "частинами третьою, четвертою і п'ятою статті 122" замінити словами та цифрами "частинами третьою, четвертою, п'ятою та шостою статті 122", після слів "або загрозу безпеці руху, порушення правил зупинки чи стоянки на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю)" доповнити словами "транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)", а слова "або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю" замінити словами "або транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, призначених для зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)";

частину третю після слів "якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю" доповнити словами "транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)";

7) у статті 2654:

у частині другій слова та цифри "частиною третьою статті 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах відповідного населеного пункту)" замінити словами та цифрами "частинами третьою та шостою статті 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах відповідного населеного пункту)", а слова та цифри "а так само у разі вчинення порушення, передбаченого частиною другою статті 1521 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "а так само у разі вчинення порушень, передбачених частинами другою та восьмою статті 1521 цього Кодексу";

пункт 2 частини третьої доповнити підпунктом "и" такого змісту:

"и) розташовано на позначених відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою місцях, призначених для паркування транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома)";

8) у частині другій статті 277 слова та цифри "передбачені частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою і другою статті 1521 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "передбачені частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статті 1521 цього Кодексу";

9) у частині третій статті 2791 слова та цифри "передбачене частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою статті 1521 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "передбачене частинами першою, третьою та шостою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою та восьмою статті 1521 цього Кодексу";

10) у пункті 4 частини першої статті 288 слова та цифри "(частини перша і третя статті 122, частини перша і друга статті 1521 цього Кодексу)" замінити словами та цифрами "(частини перша, третя та шоста статті 122, частини перша, друга та восьма статті 1521 цього Кодексу)".

2. В абзаці дванадцятому статті 7 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 із наступними змінами) слово "електромобілями" замінити словами "транспортними засобами, оснащеними електричними двигунами (одним чи декількома)".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерству охорони здоров'я України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону розробити та внести зміни до:

ДСТУ 4278:2006, які передбачатимуть спеціальні номерні знаки із зеленим кольором шрифту для транспортних засобів, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння;

ДСТУ 4100:2014, які передбачатимуть запровадження нових дорожніх знаків "Для електромобілів", "Крім електромобілів", "Станція зарядки електромобілів";

Державних будівельних норм України щодо визначення обов'язкових параметрів, деталізованих вимог облаштування машиномісць та/або паркомісць для транспортних засобів, оснащених електричними двигунами (одним чи декількома).

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
11 липня 2019 року
N 2754-VIII

 

Опрос