Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для реализации прав ребенка

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 10.07.2019 № 691
действует с 10.08.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 10 липня 2019 р. N 691

Київ

Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів, Державної міграційної служби та Державного агентства з питань електронного урядування стосовно реалізації протягом 2020 - 2022 років експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини шляхом забезпечення можливостей:

батькам новонародженої дитини отримати під час державної реєстрації її народження комплексну послугу "е-малятко", яка складається з державної реєстрації народження дитини та її походження, реєстрації місця її проживання, призначення державної допомоги при народженні дитини, призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я, реєстрації дитини у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, видачі посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, визначення належності новонародженої дитини до громадянства України, внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому;

батькам дитини віком до 14 років зареєструвати її місце проживання шляхом подання документів в електронній формі;

фізичним особам віком від 14 до 18 років під час оформлення паспорта громадянина України вперше за їх бажанням одночасно зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків платником податку без заповнення та подання облікової картки фізичної особи - платника податків чи будь-яких інших документів шляхом інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ та Міністерством фінансів, з подальшим відображенням інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податку у паспорті громадянина України.

2. Затвердити Порядок надання комплексної послуги "е-малятко", що додається.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Установити, що:

наявний залишок бланків свідоцтва про народження, зразок якого затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3026), використовується органами державної реєстрації актів цивільного стану в повному обсязі;

свідоцтва про народження, видані до набрання чинності цією постановою, є дійсними і обміну не підлягають;

свідоцтва про народження, в яких відсутній унікальний номер запису згідно з Єдиним державним демографічним реєстром, після набрання чинності цією постановою є дійсними та мають однакову юридичну силу із свідоцтвами про народження, в яких наявний унікальний номер запису згідно з Єдиним державним демографічним реєстром.

5. Міністерству юстиції разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, зазначеними у пункті 1 цієї постанови, починаючи з 2020 року подавати щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України звіти про результати реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини та після завершення його реалізації внести пропозиції щодо удосконалення законодавства у відповідних сферах.

6. Міністерству внутрішніх справ та Міністерству фінансів затвердити протягом двох місяців Порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного демографічного реєстру та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків для реєстрації осіб віком від 14 до 18 років у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 49

 

ПОРЯДОК
надання комплексної послуги "е-малятко"

1. Цей Порядок визначає процедуру надання комплексної послуги "е-малятко", що забезпечить створення сприятливих умов для належної реалізації прав дитини та складається з таких послуг:

державна реєстрація народження та визначення походження дитини;

реєстрація місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони здоров'я;

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї;

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому.

2. У цьому Порядку під терміном "новонароджена дитина" слід розуміти дитину, яка не досягла одного року з дня її народження.

3. Комплексна послуга "е-малятко" надається виключно за бажанням батьків дитини чи одного з них (далі - заявник) шляхом подання заяви про державну реєстрацію народження, що містить відомості, необхідні для надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку.

4. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві про державну реєстрацію народження, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

5. Заява про державну реєстрацію народження, що містить відомості в обсязі, необхідному для надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану в паперовій або електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису за місцем народження дитини або проживання заявника, зокрема через центр надання адміністративних послуг.

За бажанням заявника заяву про державну реєстрацію народження може бути подано у закладі охорони здоров'я, в якому народилася дитина, за умови співробітництва відділу державної реєстрації актів цивільного стану та закладу охорони здоров'я на основі відповідного меморандуму.

6. Надання комплексної послуги "е-малятко" здійснюється органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, виключно на підставі відомостей, що містяться у заяві про державну реєстрацію народження, та відомостей, необхідних для надання послуг, визначених абзацами третім - десятим пункту 1 цього Порядку, що містяться в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, отриманих у порядку інформаційної взаємодії із зазначеним Реєстром.

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв чи документів для отримання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, під час надання комплексної послуги "е-малятко" не вимагається, крім:

медичного свідоцтва про народження (форма N 103/о);

документа, що підтверджує сплату адміністративного збору у випадках, визначених законом;

письмової згоди другого з батьків (у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами) щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини разом з одним із них (у випадку подання документів у паперовій формі та звернення одного із батьків) або згоди батьків на реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, підтвердженої їх кваліфікованими електронними підписами або засвідченої кваліфікованим електронним підписом нотаріуса (у випадку подання документів в електронній формі) відповідно до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108).

У разі коли отриманню послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, відповідно до законодавства має передувати отримання іншої послуги, визначеної пунктом 1 цього Порядку, такі послуги під час надання комплексної послуги "е-малятко" надаються в порядку черговості їх надання.

7. Інформаційна взаємодія Державного реєстру актів цивільного стану громадян з інформаційно-телекомунікаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування здійснюється в режимі реального часу інформаційно-телекомунікаційними засобами із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії, процедури взаємодії Державного реєстру актів цивільного стану громадян з інформаційно-телекомунікаційними системами органів державної влади встановлюються Мін'юстом разом з центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах, шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються протоколами.

Визначена цим пунктом процедура інформаційної взаємодії діє до підключення відповідних інформаційних систем до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. N 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., N 73, ст. 2455).

8. Внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису в ньому та визначення належності новонародженої дитини до громадянства України під час надання комплексної послуги "е-малятко" здійснюється:

у разі, коли батьки новонародженої дитини на момент її народження є громадянами України та інформація про яких чи одного з них внесена до Єдиного державного демографічного реєстру;

без проведення ідентифікації такої дитини.

Відомості про присвоєння унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) в режимі реального часу передаються до Державного реєстру актів цивільного стану громадян та відображаються у відповідному актовому записі та свідоцтві про народження.

9. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється на підставі відомостей, які надійшли з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через інформаційно-телекомунікаційну систему ДМС в результаті їх інформаційної взаємодії.

Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, що подається разом із заявою про державну реєстрацію народження під час надання комплексної послуги "е-малятко", зберігається відділом державної реєстрації актів цивільного стану три роки та за потреби може бути витребуваний відповідним органом реєстрації місця проживання.

За умови подання заяви про державну реєстрації народження в електронній формі із сплатою адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини через Інтернет з використанням платіжних систем документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини, не подається.

10. Інформування заявника про результати надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, під час надання комплексної послуги "е-малятко" здійснюється відповідним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, в день її надання за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв'язку).

У разі коли за результатом надання послуг, визначених пунктом 1 цього Порядку, відповідно до законодавства передбачено видачу документа, за вибором заявника такий документ може бути отриманий у відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який надавав таку послугу, або у разі подання зави про державну реєстрацію народження через центр надання адміністративних послуг - у відповідному центрі, або не пізніше наступного робочого дня з дня надання послуги, надісланий заявникові рекомендованим листом за рахунок заявника.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3026; 2015 р., N 78, ст. 2601; 2016 р., N 1, ст. 9):

1) зразок бланка свідоцтва про народження, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:

"Україна

  

СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ

Прізвище _____________________________________________________________________________
ім'я ___________________________ по батькові _____________________________________________
народився(лася) _______________________________________________________________________
                                                                                                                (число, місяць і рік
______________________________________________________________________________________
                                                                                           цифрами та словами)
Місце народження _____________________________________________________________________
                                                                                                         (держава,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                          область,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           район,
______________________________________________________________________________________
                                                                                               місто, селище (село)

про що __________________ числа _________________________ місяця ____________________ року
складено відповідний актовий запис N _________ ______________

БАТЬКИ

Батько _______________________________________________________________________________
(прізвище,
______________________________________________________________________________________
ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
(громадянство)
Мати ________________________________________________________________________________
(прізвище,
______________________________________________________________________________________
ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
(громадянство)
Місце державної реєстрації акта цивільного стану ___________________________________________
                                                                                                        (найменування
______________________________________________________________________________________
органу державної реєстрації актів цивільного стану)

Орган державної реєстрації актів цивільного стану, що видав свідоцтво -
______________________________________________________________________________________
                                                                                                    (найменування)
______________________________________________________________________________________

Дата видачі ______ _______________ _______ року

МП УНЗР ______________________________________ РНОКПП _____________________________

Керівник органу державної реєстрації актів цивільного стану

____________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

Серія X-XX N XXXXXX";

 

 

2) в описі бланка свідоцтва про народження, затвердженого зазначеною постановою:

абзац вісімнадцятий викласти в такій редакції:

"написи "МП"*, "УНЗР"** та поле для внесення таких відомостей*, напис "РНОКПП" та поле для внесення таких відомостей**";

додаток до опису бланка свідоцтва про народження викласти в такій редакції:

  

";

доповнити опис примітками "*" і "**" такого змісту:

____________
* УНЗР - унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

** РНОКПП - реєстраційний номер облікової картки платника податків.".

2. У Правилах реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. N 207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 28, ст. 1108, N 101, ст. 3312; 2017 р., N 29, ст. 858, N 72, ст. 2209):

1) пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Рішення про відмову в реєстрації місця проживання з підстави неподання необхідних документів не може бути прийнято у разі проведення державної реєстрації місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги "е-малятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини".";

2) доповнити Правила пунктами 181, 211-213 такого змісту:

"181. Державна реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до Порядку надання комплексної послуги "е-малятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. N 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини", здійснюється виключно на підставі відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії з Державним реєстром актів цивільного стану громадян.";

"211. Місце проживання дитини віком до 14 років може бути зареєстровано за заявою батьків чи одного з них, поданою в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису через інформаційно-телекомунікаційну систему органу реєстрації, яка забезпечує функціонування реєстру територіальної громади.

Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них.

212. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання документів, передбачених пунктом 18 цих Правил.

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.

Відомості щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності) дитини, батьків чи одного з них, номера та серії свідоцтва про народження дитини, зазначені в заяві, перевіряються на відповідність даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян через інформаційно-телекомунікаційну систему ДМС.

Інформаційна взаємодія органів реєстрації з Державним реєстром актів цивільного стану громадян здійснюється згідно з Порядком організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. N 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., N 41, ст. 1450; 2019 р., N 34, ст. 1204).

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом.

Сплата адміністративного збору фіксується в інформаційно-телекомунікаційній системі органу реєстрації, через яку подавалася заява в електронній формі.

213. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється в день подання особою документів або не пізніше наступного робочого дня у разі їх отримання поза робочим часом органу реєстрації.

Про факт реєстрації місця проживання за заявою, поданою в електронній формі, орган реєстрації у день внесення відповідної інформації до реєстру територіальної громади надсилає повідомлення заявнику за допомогою електронних засобів комунікації (смс-повідомлення, електронна пошта, інші засоби зв'язку).".

____________

Опрос