Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 05.07.2019 № 585
действует с 18.07.2019

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 5 липня 2019 р. N 585

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 52, ст. 2375; 2007 р., N 52, ст. 2105; 2008 р., N 15, ст. 364; 2009 р., N 9, ст. 266, N 75, ст. 2562; 2011 р., N 15, ст. 615, N 47, ст. 1905; 2012 р., N 7, ст. 249; 2013 р., N 29, ст. 1004; 2014 р., N 53, ст. 1408, N 93, ст. 2683; 2015 р., N 46, ст. 1473, N 74, ст. 2437; 2016 р., N 97, ст. 3165; 2018 р., N 90, ст. 2982):

1) абзац сьомий пункту 3 викласти в такій редакції:

"жінки, зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, які не беруть участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

2) у пункті 4:

підпункт 5 виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Для підтвердження даних про те, що жінка, яка є фізичною особою - підприємцем та відповідно до закону звільнена від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, не є застрахованою особою та не бере добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, використовується інформація з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики.";

3) в абзаці двадцять сьомому пункту 13 слова "або дитини, позбавленої батьківського піклування" замінити словами ", дитини, позбавленої батьківського піклування або дитини, батьки якої дали згоду на її усиновлення";

4) у пункті 39 слова "або дітей, позбавлених батьківського піклування" замінити словами ", дітей, позбавлених батьківського піклування або дитину, батьки якої дали згоду на її усиновлення";

5) текст Порядку після слів "професійної (професійно-технічної)" доповнити словами ", фахової передвищої".

2. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 394, N 51, ст. 2691; 2011 р., N 51, ст. 2032, N 89, ст. 3232; 2015 р., N 46, ст. 1473; 2016 р., N 5, ст. 275, N 97, ст. 3165; 2017 р., N 57, ст. 1684, N 80, ст. 2450; 2018 р., N 62, ст. 2144, N 90, ст. 2982):

1) у пункті 6:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"декларацію про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї; до декларації не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям"; нарахована субсидія за спожиті житлово-комунальні послуги; сплачені членами сім'ї аліменти; грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених);";

після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, про безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий вважати відповідно абзацами восьмим - одинадцятим;

2) абзац перший пункту 9 викласти в такій редакції:

"9. Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її наданні приймається органом соціального захисту населення протягом десяти календарних днів із дня подання заяви і надсилається наступного після його прийняття дня уповноваженому представнику малозабезпеченої сім'ї.";

3) у пункті 17:

абзац другий замінити абзацами такого змісту:

"У разі повторного подання інформації про відсутність доходів у працездатних осіб, які включені до складу сім'ї (крім осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікувально-консультаційної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні (орфанні) захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, за дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність; осіб, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або дітьми з інвалідністю віком до 18 років та особами, які досягли 80-річного віку; осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та, за інформацією центрів зайнятості, не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню; дітей, які не мають власних сімей, осіб, які входять до складу сім'ї, та навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до досягнення 23-річного віку), а також якщо середньомісячний розмір доходів працездатних осіб, які включені до складу сім'ї, залишається меншим, ніж розмір мінімальної заробітної плати, розмір соціальної допомоги поступово зменшується при кожному наступному зверненні за її призначенням відповідно на 20, 20 і 10 відсотків.

Кожним наступним зверненням вважається повторне подання уповноваженим представником сім'ї заяви і декларації про доходи та майно у строк, який не перевищує шести календарних місяців після припинення виплати раніше призначеної допомоги.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

4) в абзаці першому пункту 23 цифри "16" замінити цифрами "18";

5) абзац п'ятий пункту 25 викласти в такій редакції:

"у разі припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу сім'ї, з причин, передбачених абзацами шістнадцятим (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно), вісімнадцятим - двадцять першим підпункту 1, підпунктами 2 і 3 пункту 30 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 р. N 792 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 80, ст. 2662), - з місяця, наступного за місяцем, у якому припинено реєстрацію безробітного, за інформацією центрів зайнятості.";

6) текст Порядку після слів "професійної (професійно-технічної)" доповнити словами ", фахової передвищої".

3. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 446; 2008 р., N 18, ст. 504; 2012 р., N 7, ст. 249, N 71, ст. 2870; 2015 р., N 74, ст. 2437; 2016 р., N 5, ст. 275, N 97, ст. 3165; 2018 р., N 90, ст. 2982):

1) абзац тринадцятий пункту 6 після слів "органів державної виконавчої служби" доповнити словами "/приватних виконавців";

2) абзац третій пункту 7 викласти в такій редакції:

"Орган соціального захисту населення у строк до п'яти календарних днів повідомляє органу державної виконавчої служби / приватному виконавцю про призначення тимчасової допомоги та дані одного з батьків, що ухиляється від сплати аліментів, які зазначені у виконавчому документі (прізвище, ім'я, по батькові; за наявності - серію та номер паспорта; реєстраційний номер облікової картки платника податків).";

3) в абзаці другому пункту 81 після слів "професійної (професійно-технічної)" доповнити словами ", фахової передвищої";

4) абзац другий пункту 11 після слів "Орган державної виконавчої служби" доповнити словами "/приватний виконавець".

____________

Опрос