Идет загрузка документа (2012 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2019 год

ВР Украины
Закон от 23.11.2018 № 2629-VIII
действует с 01.01.2019

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2019 рік

Стаття 1. Визначити на 2019 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.131.809,2 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 928.507.915 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.112.129.997,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.005.767.548,6 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 106.362.449 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 9.728.634,9 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.322.346,8 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.406.288,1 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 13.719.766,5 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 679.913,2 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.039.853,3 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 89.989.320 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 69.617.200 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.372.120 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок коштів Державного бюджету України у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6 і N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2019 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2019 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету в межах загального обсягу залучення таких кредитів (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням відповідних показників фінансування, видатків та кредитування, граничних обсягів дефіциту державного бюджету і державного боргу, визначених цим Законом.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2019 року граничний обсяг державного боргу в сумі 2.060.101.364,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 388.630.087,1 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2019 році державні гарантії в обсязі до 27.280.659,7 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання (не більше 80 відсотків) боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 5.000.000 тис. гривень).

Програми, пов'язані з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

в) для забезпечення виконання боргових зобов'язань приватного акціонерного товариства "Укргідроенерго" за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційного проекту будівництва Дністровської гідроакумулюючої електричної станції (у складі трьох гідроагрегатів), інвестиційного проекту будівництва Канівської гідроакумулюючої електричної станції (у складі чотирьох гідроагрегатів), виключно за умови, що не менше 70 відсотків зазначеного фінансування використовується для закупівлі устаткування, обладнання та/або комплектуючих, країною походження яких є Україна.

Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго" за рішенням Кабінету Міністрів України може звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за державними гарантіями та сплачувати до державного бюджету плату за їх надання;

г) для забезпечення виконання боргових зобов'язань за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування проектів Державної іпотечної установи із забезпечення житлом громадян на умовах іпотечного кредитування або фінансового лізингу;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку національної економіки, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

Стаття 8. Установити у 2019 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 4173 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 25,13 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2019 році не може становити більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2019 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону), з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять господарську діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України, щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України, з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати особами з інвалідністю часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих особами з інвалідністю;

2) надходження в рамках програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

6) внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

7) митні платежі (податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізне мито), отримані при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів";

8) до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету, - за рішенням Кабінету Міністрів України;

9) надходження від іноземних суб'єктів господарювання та організацій за окремими договорами (такі надходження зараховуються за кодом класифікації доходів бюджету 24060300 "Інші надходження").

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, насамперед із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку;

6) повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла.

Стаття 14. Установити, що у 2019 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для осіб з інвалідністю та інші заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики, підтримки реалізації державної екологічної політики, підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту, підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника зазначеного Реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо переміщених осіб" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

15) надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 6 статті 13 цього Закону);

16) фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

17) забезпечення функціонування і реформування контролюючих органів та органів доходів і зборів у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та Митному кодексі України (у тому числі на закупівлю скануючих систем стаціонарного типу та на оплату праці посадових осіб і працівників, які залучені до реформування таких органів) (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 11 цього Закону);

18) поповнення статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2019 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 47.600.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в частині першій цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на такі облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на такі облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2019 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2019 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування та договорів на придбання продуктів харчування за каталогом, які діяли у 2018 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України в установленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за такою заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків освітньої і медичної субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

При розподілі резерву освітньої субвенції для бюджетів Балтської міської об'єднаної територіальної громади Одеської області, Біляївської міської об'єднаної територіальної громади Одеської області та Лиманської міської об'єднаної територіальної громади Донецької області враховуються особливості утворення таких громад як об'єднаних територіальних громад з адміністративним центром у містах обласного значення і застосовується формульний розрахунок освітньої субвенції як для бюджетів об'єднаних територіальних громад із зазначенням відповідного рівня бюджету.

Стаття 21. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2019 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Стаття 22. Розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270) та "Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)" (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за зазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об'єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету інформують щокварталу Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Установити, що з 1 квітня 2019 року через Національну службу здоров'я України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснюється:

відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань;

пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

Стаття 24. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п'ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на:

покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон у сумі 4.000.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені у сумі 1.500.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград у сумі 1.000.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь у сумі 1.000.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка - Кропивницький - Миколаїв за маршрутом Кропивницький - Миколаїв у сумі 1.000.000 тис. гривень;

розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного у сумі 200.000 тис. гривень;

покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка у сумі 2.000.000 тис. гривень;

реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку в сумі 1.000.000 тис. гривень.

Стаття 25. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень частини третьої статті 1031 Бюджетного кодексу України, перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах із зазначенням обсягів бюджетних коштів для фінансового забезпечення таких об'єктів за рахунок визначеної цією статтею Кодексу субвенції затверджується відповідною обласною державною адміністрацією, Київською міською державною адміністрацією за погодженням з Державним агентством автомобільних доріг України та з подальшим погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 26. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2018 році.

Стаття 27. Установити, що кошти державного фонду регіонального розвитку (код 2761070) у сумі 500.000 тис. гривень спрямовуються на фінансове забезпечення реалізації проектів - переможців "Всеукраїнського громадського бюджету".

Стаття 28. Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 241 Бюджетного кодексу України, 50 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку розподіляються Кабінетом Міністрів України на реалізацію пріоритетів економічного зростання та підвищення рівня життя громадян.

Стаття 29. Установити, що, як виняток з положень частини третьої статті 241 Бюджетного кодексу України, народні депутати України можуть подавати до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті Кодексу та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2019 році.

Стаття 30. Установити, що у разі здійснення у 2019 році видатків бюджету міста Києва на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 1.500.000 тис. гривень), капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 700.000 тис. гривень), об'єктів інженерної і транспортної інфраструктури (але не більше 2.500.000 тис. гривень) відповідно до переліку, що погоджується Кабінетом Міністрів України, Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, але не більше залишку такої заборгованості, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 31. До утворення в установленому порядку нового міністерства, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у справах ветеранів, у 2019 році забезпечення діяльності такого міністерства здійснюватиметься відповідно до вимог абзацу першого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених Державній службі України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

Установити, що у 2019 році, як виняток з положень статті 22 Бюджетного кодексу України, у разі створення нового міністерства, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної політики у справах ветеранів, Кабінет Міністрів України може визначити таке міністерство головним розпорядником коштів державного бюджету за новими бюджетними програмами з урахуванням частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України в межах бюджетних призначень, встановлених центральним органам виконавчої влади, функції яких передаються до новоутвореного міністерства.

Стаття 32. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

У 2019 році субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається без обов'язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів.

Стаття 33. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, які потребують поліпшення житлових умов, в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 34. Розподіл коштів за напрямами (заходами) за бюджетною програмою "Поповнення статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" (код 1201590) здійснюється на підставі пропозиції Міністерства економічного розвитку і торгівлі України за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.

Стаття 35. Установити, що у 2019 році у разі надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, такі кошти у сумі 524.000 тис. гривень зараховуються до спеціального фонду державного бюджету і спрямовуються Міністерству оборони України на облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2019 року.

2. Додатки NN 1 - 9 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Зупинити на 2019 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; 2017 р., N 48, ст. 436) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

частини першої статті 121, частин першої, другої і п'ятої статті 122 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст. 81; 2010 р., N 1, ст. 3; 2013 р., N 14, ст. 90; 2014 р., N 20-21, ст. 712);

абзацу п'ятого частини шостої статті 31 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43);

абзацу першого частини другої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; 2016 р., N 4, ст. 43) у частині обмеження кількості заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

4. Установити, що норми частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324; 2014 р., N 29, ст. 942; 2017 р., N 2, ст. 25); статей 11 і 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409; 2017 р., N 2, ст. 25); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34-35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40-41, ст. 379; 2017 р., N 2, ст. 25); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзацу другого частини третьої статті 51 та абзаців другого - п'ятого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43; 2017 р., N 2, ст. 25) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

5. Установити, що норми абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2019 року.

6. У пункті 2 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 9, ст. 89) цифри "2019" замінити цифрами "2020".

7. У пункті 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 24, ст. 164) цифри "2019" замінити цифрами "2020".

8. Установити, що у 2019 році для визначення посадових окладів, заробітної плати, грошового забезпечення працівників державних органів як розрахункова величина застосовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на 1 січня 2018 року.

9. Установити, що у 2019 році перевиконання загального обсягу планових надходжень від митних платежів (податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), ввізне мито), отриманих при митному оформленні для вільного обігу транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів", зараховується до спеціального фонду державного бюджету і спрямовується Пенсійному фонду України на проведення індексації пенсій.

10. Установити, що у 2019 році положення статті 242, пунктів 2 і 3 частини третьої статті 29, пункту 21 частини четвертої статті 30 і пункту 41 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України застосовуються з урахуванням положень пункту 7 статті 11, пункту 16 статті 14 і пункту 9 Прикінцевих положень цього Закону.

11. Установити, що у 2019 році Міністерство оборони України має право здійснювати в установленому порядку перерозподіл видатків розвитку, передбачених за загальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни" (код 2101020), на виплату військовослужбовцям та членам їхніх сімей грошової компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення.

12. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на зазначену мету державних гарантій.

13. Установити, що у 2019 році:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об'єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об'єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів, визначених абзацом другим цього пункту, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання таких робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів, визначених абзацом другим цього пункту, на період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення операції Об'єднаних сил.

14. Кабінету Міністрів України:

забезпечити формування державного замовлення на підготовку фахівців, передбачивши здійснення заходів щодо приведення показників державного замовлення у відповідність із потребами держави та ринку праці, запровадження профілізації вищої освіти при формуванні державного замовлення за напрямами (спеціальностями) та визначення обсягів державного замовлення з урахуванням профільності закладів вищої освіти I - IV рівнів акредитації;

запровадити механізм індикативної собівартості (в обсягах мінімального розміру вартості навчання за кожною спеціальністю (спеціалізацією) відповідно до ліцензійних умов);

здійснити перегляд нормативів чисельності студентів (курсантів) на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у закладах вищої освіти III - IV рівнів акредитації державної власності з метою їх збільшення;

вжити заходів щодо забезпечення автономізації закладів вищої освіти;

опрацювати питання щодо створення єдиної електронної системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти;

встановити нормативи чисельності студентів денної форми навчання на одну штатну посаду викладача у закладах вищої освіти I - II рівнів акредитації.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству культури України:

забезпечити здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у закладах вищої освіти I - II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, які входять до складу закладів вищої освіти III - IV рівнів акредитації державної власності, як виняток з положень підпункту "в" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах закладів вищої освіти III - IV рівнів акредитації державної власності;

затвердити відповідно до середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці плани заходів і графіки модернізації та оптимізації мережі закладів вищої освіти з урахуванням необхідності їх укрупнення з метою створення освітніх холдингів, оптимізації штатної чисельності, перегляду напрямів використання бюджетних коштів та коштів, отриманих від провадження фінансово-господарської діяльності, та їх пріоритетного спрямування на підвищення якості надання освітніх послуг;

провести інвентаризацію державного майна, яке закріплене за закладами вищої освіти на основі права господарського відання або передано їм у власність, для забезпечення його подальшого ефективного використання.

15. Кабінету Міністрів України у місячний строк визнати спроможною Мукачівську міську об'єднану територіальну громаду у складі територіальних громад міста Мукачева та сіл Лавки, Павшино, Шенборн, Нижній Коропець, Нове Давидково Мукачівського району Закарпатської області з одночасним уточненням обсягів міжбюджетних трансфертів у додатку N 6 до цього Закону за результатами відповідного приєднання у 2018 році.

16. Кабінету Міністрів України внести до 1 березня 2019 року на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів, що регулюють орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду державного майна, закріпленого за акціонерними товариствами та їх дочірніми підприємствами на праві господарського відання і яке не використовується для виконання державою своїх функцій та не забезпечує обороноздатності держави, її економічної незалежності; переданого до статутного капіталу акціонерних товариств на праві господарського відання; щодо якого до статутного капіталу внесено право господарського відання на майно, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

17. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2019 року за результатами виконання місцевих бюджетів подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 рік у частині збільшення освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

18. Кабінету Міністрів України під час розподілу коштів загального фонду державного бюджету за бюджетними програмами розвитку агропромислового комплексу на 2019 рік передбачити спрямування коштів на компенсацію вартості спеціальних вагонів для перевезення зерна та обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що були закуплені у вітчизняних виробників.

19. Кабінету Міністрів України на основі результатів моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого півріччя 2019 року розглянути питання щодо збільшення видатків на державну підтримку тваринництва, зберігання та переробку сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва), фінансову підтримку сільгосптоваровиробників, розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення, реалізацію інфраструктурних проектів, визначених Кабінетом Міністрів України.

20. Кабінету Міністрів України під час розподілу коштів за спеціальним фондом державного бюджету за бюджетною програмою "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення" (код 3111020) передбачити спрямування коштів за такими пріоритетними напрямами:

покращення стану автомобільної дороги М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка на відрізку Умань - Кропивницький (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига (на м. Кишинів) на ділянці км 19+386 - км 27+553;

покращення стану автомобільної дороги Н-07 Київ - Суми - Юнаківка в межах Сумської області (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-12 Суми - Полтава в межах Сумської області (окремими ділянками);

проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Т-14-15 Мостиська - Самбір - Борислав на ділянці км 38+858 - км 69+938 (окремими ділянками);

покращення стану автомобільної дороги Н-13 Львів - Самбір - Ужгород км 16+000 - км 72+757;

будівництво мосту через р. Прут на км 9+510 автомобільної дороги Т 26-06 /Н-03/ - Новоселиця - Герца - контрольно-пропускний пункт "Дяківці";

покращення стану автомобільної дороги Т-16-10 /Н-33/ - Приморське - Жовтий Яр - Татарбунари з під'їздом до смт Сергіївки;

покращення стану автомобільної дороги Н-11 Дніпро - Миколаїв (через м. Кривий Ріг);

проведення ремонтних робіт на автомобільній дорозі Н-01 Київ - Знам'янка на ділянці км 183+717 - км 198+610;

реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області".

21. Кабінету Міністрів України опрацювати питання щодо продовження у 2019 році експерименту з фінансового забезпечення реалізації заходів з розвитку автомобільних доріг за рахунок частини перевиконання загального обсягу митних платежів.

22. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо передбачення у складі спеціального фонду державного бюджету на 2019 рік видатків на фінансове забезпечення заходів з реалізації державної політики у сферах морського та річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства та безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).

23. Кабінету Міністрів України внести пропозиції щодо передбачення видатків державного бюджету на фінансове забезпечення облаштування інфраструктури військових підрозділів, що розташовуються на острові Зміїний.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 листопада 2018 року
N 2629-VIII

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

1026131809,2

928507915,0

97623894,2

40000000

Офіційні трансферти

6828681,0

6828681,0

 

41010100

Реверсна дотація

6828681,0

6828681,0

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

1019303128,2

921679234,0

97623894,2

10000000

Податкові надходження

860659280,7

807772899,4

52886381,3

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

201675258,4

201675258,4

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

106155258,4

106155258,4

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

95520000,0

95520000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

58302020,0

57828220,0

473800,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

697900,0

409900,0

288000,0

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

1021900,0

836100,0

185800,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

52538980,1

52538980,1

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3656300,0

3656300,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

6166175,0

6166175,0

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

40142567,2

40142567,2

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2573937,9

2573937,9

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2595700,0

2595700,0

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1447539,9

1447539,9

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

277623,4

277623,4

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1169916,5

1169916,5

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

565077466,0

519789966,0

45287500,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

85922861,0

77342861,0

8580000,0

14020100

Спирт

150000,0

150000,0

 

14020200

Лікеро-горілчана продукція

6805000,0

6805000,0

 

14020300

Виноробна продукція, для виробництва якої не використовується спирт етиловий

1245000,0

1245000,0

 

14020400

Пиво

4712000,0

4712000,0

 

14020600

Тютюн та тютюнові вироби

56721000,0

56721000,0

 

14020800

Транспортні засоби

122000,0

30500,0

91500,0

14021300

Електрична енергія

6221000,0

6221000,0

 

14021900

Пальне

9796861,0

1308361,0

8488500,0

14022300

Виноробна продукція, для виробництва якої використовується спирт етиловий

150000,0

150000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

44310605,0

8133105,0

36177500,0

14030200

Лікеро-горілчана продукція

779000,0

779000,0

 

14030300

Виноробна продукція

181000,0

181000,0

 

14030400

Пиво

81000,0

81000,0

 

14030600

Тютюн та тютюнові вироби

970000,0

970000,0

 

14030800

Транспортні засоби (крім транспортних засобів, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів")

3884000,0

971000,0

2913000,0

14031000

Кузови для моторних транспортних засобів

22000,0

22000,0

 

14031200

Транспортні засоби, що були ввезені на митну територію України та поміщені в митні режими транзиту або тимчасового ввезення у період з 1 січня 2015 року до дня набрання чинності Законом України від 8 листопада 2018 року "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів"

221000,0

 

221000,0

14031900

Пальне

38136605,0

5093105,0

33043500,0

14032000

Інші підакцизні товари іноземного виробництва

36000,0

36000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

94600000,0

94600000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів

340244000,0

339714000,0

530000,0

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

31544000,0

25419500,0

6124500,0

15010000

Ввізне мито

30793000,0

24668500,0

6124500,0

15020000

Вивізне мито

751000,0

751000,0

 

19000000

Інші податки та збори

4060536,3

3059955,0

1000581,3

19010000

Екологічний податок

4060367,3

3059786,0

1000581,3

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та кошти, що передаються (отримуються) відповідно до бюджетного законодавства

169,0

169,0

 

20000000

Неподаткові надходження

155386851,0

112529240,7

42857610,3

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

95378551,7

94923440,1

455111,6

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

44544000,0

44544000,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

47600000,0

47600000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

328193,0

328193,0

 

21080000

Інші надходження

2906358,7

2451247,1

455111,6

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

9588208,2

4767633,5

4820574,7

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1610792,9

923400,6

687392,3

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

14439,0

14439,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

5978,0

5978,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

19000,0

19000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

29000,0

29000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

670,0

670,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

10000,0

10000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

2000,0

2000,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3700,0

3700,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

200000,0

200000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

350,0

350,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

160,4

160,4

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

169,2

169,2

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

611018,3

 

611018,3

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

200904,0

200904,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

509160,0

432786,0

76374,0

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

4244,0

4244,0

 

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3774365,5

 

3774365,5

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

865950,4

865950,4

 

22070000

Виконавчий збір

660633,8

330316,9

330316,9

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1200000,0

1200000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

1166000,0

1166000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

176965,6

176965,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

28500,0

 

28500,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

28500,0

 

28500,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

105000,0

105000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

16766127,9

12838167,1

3927960,8

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

60521,0

60521,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

36583,0

36583,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

12690,0

6345,0

6345,0

24060000

Інші надходження

6355069,8

2433454,0

3921615,8

24060300

Інші надходження

5178530,0

2358530,0

2820000,0

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1084,0

1084,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

369200,0

73840,0

295360,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

20855,8

 

20855,8

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

2397949,0

2397949,0

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

827593,0

827593,0

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1569506,0

1569506,0

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

450,0

450,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

400,0

400,0

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

425731,5

425731,5

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

7477583,6

7477583,6

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

337107,5

337107,5

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

3623604,9

3623604,9

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

1280077,9

1280077,9

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

2236793,3

2236793,3

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

33653963,2

 

33653963,2

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

33412023,1

 

33412023,1

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

241940,1

 

241940,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1235326,1

38932,1

1196394,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

29109,0

29109,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

23909,0

23909,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

5200,0

5200,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

1195894,0

 

1195894,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

1185894,0

 

1185894,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

10323,1

9823,1

500,0

33010000

Кошти від продажу землі

9323,1

9323,1

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

1000,0

500,0

500,0

40000000

Офіційні трансферти

1854286,8

1338161,8

516125,0

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1854286,8

1338161,8

516125,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

603161,8

603161,8

 

42020000

Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів

20000,0

 

20000,0

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1231125,0

735000,0

496125,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

496125,0

 

496125,0

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

735000,0

735000,0

 

50000000

Цільові фонди

167383,6

 

167383,6

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

167383,6

 

167383,6

 

Фінансування Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Загальне фінансування

89989320,0

69617200,0

20372120,0

400000

Фінансування за борговими операціями

73678465,1

52517200,0

21161265,1

401000

Запозичення

345925613,8

324764348,7

21161265,1

401100

Внутрішні запозичення

202019348,7

202019348,7

 

401200

Зовнішні запозичення

143906265,1

122745000,0

21161265,1

402000

Погашення

-272247148,7

-272247148,7

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-150480113,6

-150480113,6

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-121767035,1

-121767035,1

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17100000,0

17100000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17100000,0

17100000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-789145,1

 

-789145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-792145,1

 

-792145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

3000,0

 

3000,0

602100

На початок періоду

3000,0

 

3000,0

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2019 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО:

1005767548,6

914638762,8

168394725,3

8016938,3

89628785,8

106362449,0

53224087,8

5295850,3

2064039,3

53138361,2

1112129997,6

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1964043,1

1866522,7

1079224,0

47274,6

97520,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

1970346,7

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1964043,1

1866522,7

1079224,0

47274,6

97520,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

1970346,7

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

1089897,5

1012137,5

496372,5

 

77760,0

 

 

 

 

 

1089897,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

829374,3

809613,9

582851,5

47274,6

19760,4

6303,6

5745,0

1968,5

 

558,6

835677,9

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

44771,3

44771,3

 

 

 

 

 

 

 

 

44771,3

0300000

 

Державне управління справами

2166360,6

1924374,0

927939,9

110631,5

241986,6

308837,3

272976,1

91759,3

51787,6

35861,2

2475197,9

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2135181,9

1893195,3

904737,1

109746,4

241986,6

308837,3

272976,1

91759,3

51787,6

35861,2

2444019,2

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

944473,3

943045,6

324488,7

49929,2

1427,7

2700,0

2700,0

840,0

50,0

 

947173,3

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

20572,8

20572,8

 

 

 

 

 

 

 

 

20572,8

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

7908,3

7908,3

1124,6

3095,2

 

59884,5

59184,5

19157,5

24340,7

700,0

67792,8

0301080

0150

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

103998,9

 

 

 

103998,9

1384,5

 

 

 

1384,5

105383,4

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

173257,1

173257,1

110986,4

5957,6

 

105732,0

103762,2

60337,6

18900,1

1969,8

278989,1

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

44881,2

43631,2

29316,7

6516,2

1250,0

37463,0

35936,1

5990,3

2671,4

1526,9

82344,2

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

731378,8

641378,8

438820,7

44248,2

90000,0

101673,3

71393,3

5433,9

5825,4

30280,0

833052,1

0301360

0829

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

61201,5

61201,5

 

 

 

 

 

 

 

 

61201,5

0301460

0829

Виплата Державних премій України

2200,0

2200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2200,0

0301480

0734

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення матеріально-технічної бази та об'єктів інфраструктури ДП України "Міжнародний дитячий центр "Артек" (розширення та реконструкція приміщень харчоблоку)"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

0301490

0731

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення методів функціональної діагностики шляхом модернізації технологічного обладнання для підвищення якості надання медичної допомоги"

5310,0

 

 

 

5310,0

 

 

 

 

 

5310,0

0301500

0490

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція будівлі Державного підприємства "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" на вул. Хрещатик, 2, в м. Києві"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

0301840

0829

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

31178,7

31178,7

23202,8

885,1

 

 

 

 

 

 

31178,7

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

31178,7

31178,7

23202,8

885,1

 

 

 

 

 

 

31178,7

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1812368,7

1559257,3

870388,4

44939,2

253111,4

20342,9

20038,8

8492,0

3191,4

304,1

1832711,6

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

1099004,6

888423,1

386980,3

26836,0

210581,5

20038,7

19823,6

8492,0

3191,4

215,1

1119043,3

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

924289,0

778562,9

340820,2

25118,6

145726,1

20038,7

19823,6

8492,0

3191,4

215,1

944327,7

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

13461,1

13461,1

 

 

 

 

 

 

 

 

13461,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

75181,8

60526,4

32787,3

1244,3

14655,4

 

 

 

 

 

75181,8

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

20563,4

20363,4

13372,8

439,8

200,0

 

 

 

 

 

20563,4

0411170

0490

Забезпечення функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

509,3

509,3

 

33,3

 

 

 

 

 

 

509,3

0416000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

48421,5

25521,5

16179,4

339,1

22900,0

 

 

 

 

 

48421,5

0416010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

24521,5

22521,5

16179,4

339,1

2000,0

 

 

 

 

 

24521,5

0416030

0470

Електронне урядування

23900,0

3000,0

 

 

20900,0

 

 

 

 

 

23900,0

0417000

 

Державна аудиторська служба України

664942,6

645312,7

467228,7

17764,1

19629,9

304,2

215,2

 

 

89,0

665246,8

0417010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

664942,6

645312,7

467228,7

17764,1

19629,9

304,2

215,2

 

 

89,0

665246,8

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1304278,4

1000698,4

820244,6

 

303580,0

 

 

 

 

 

1304278,4

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1230698,4

1000698,4

820244,6

 

230000,0

 

 

 

 

 

1230698,4

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

1230698,4

1000698,4

820244,6

 

230000,0

 

 

 

 

 

1230698,4

0426000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

0426030

0470

Національна програма інформатизації

73580,0

 

 

 

73580,0

 

 

 

 

 

73580,0

0500000

 

Державна судова адміністрація України

11112265,5

10953265,5

8814858,1

324317,1

159000,0

3000000,0

1800803,3

558096,3

20000,6

1199196,7

14112265,5

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

11112265,5

10953265,5

8814858,1

324317,1

159000,0

3000000,0

1800803,3

558096,3

20000,6

1199196,7

14112265,5

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя

11107265,5

10948265,5

8814858,1

324317,1

159000,0

3000000,0

1800803,3

558096,3

20000,6

1199196,7

14107265,5

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

0550000

 

Верховний Суд

1338873,2

1215522,9

1001421,6

12147,7

123350,3

771365,5

692034,7

444741,4

10090,5

79330,8

2110238,7

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1338873,2

1215522,9

1001421,6

12147,7

123350,3

771365,5

692034,7

444741,4

10090,5

79330,8

2110238,7

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1338873,2

1215522,9

1001421,6

12147,7

123350,3

771365,5

692034,7

444741,4

10090,5

79330,8

2110238,7

0800000

 

Конституційний Суд України

267769,3

240503,9

187701,9

4625,8

27265,4

 

 

 

 

 

267769,3

0801000

 

Конституційний Суд України

267769,3

240503,9

187701,9

4625,8

27265,4

 

 

 

 

 

267769,3

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

267769,3

240503,9

187701,9

4625,8

27265,4

 

 

 

 

 

267769,3

0850000

 

Вищий антикорупційний суд

318130,0

211685,8

159599,2

1478,0

106444,2

 

 

 

 

 

318130,0

0851000

 

Апарат Вищого антикорупційного суду

318130,0

211685,8

159599,2

1478,0

106444,2

 

 

 

 

 

318130,0

0851010

0330

Здійснення правосуддя Вищим антикорупційним судом

241181,9

160838,3

120015,4

1136,9

80343,6

 

 

 

 

 

241181,9

0851020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого антикорупційного суду

76948,1

50847,5

39583,8

341,1

26100,6

 

 

 

 

 

76948,1

0900000

 

Генеральна прокуратура України

7261747,3

7052513,4

5233181,5

162297,9

209233,9

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7269784,4

0901000

 

Генеральна прокуратура України

7261747,3

7052513,4

5233181,5

162297,9

209233,9

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7269784,4

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7118489,1

6910995,7

5126826,6

160903,1

207493,4

8037,1

8037,1

4000,0

1227,7

 

7126526,2

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

128167,1

127161,9

95821,3

1328,0

1005,2

 

 

 

 

 

128167,1

0901040

0360

Забезпечення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

15091,1

14355,8

10533,6

66,8

735,3

 

 

 

 

 

15091,1

0950000

 

Вищий суд з питань інтелектуальної власності

27000,0

27000,0

19554,3

1152,9

 

3000,0

 

 

 

3000,0

30000,0

0951000

 

Апарат Вищого суду з питань інтелектуальної власності

27000,0

27000,0

19554,3

1152,9

 

3000,0

 

 

 

3000,0

30000,0

0951010

0330

Здійснення правосуддя Вищим судом з питань інтелектуальної власності

15063,5

15063,5

10775,3

807,0

 

2485,7

 

 

 

2485,7

17549,2

0951020

0330

Здійснення правосуддя Апеляційною палатою Вищого суду з питань інтелектуальної власності

11936,5

11936,5

8779,0

345,9

 

514,3

 

 

 

514,3

12450,8

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

72365464,8

66415669,1

48333041,6

1618999,9

5949795,7

10758432,8

6021237,2

1598741,6

127286,0

4737195,6

83123897,6

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

6501392,4

5507569,9

3615535,3

284788,4

993822,5

5682035,8

1475964,1

283796,4

32628,6

4206071,7

12183428,2

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

455626,0

455626,0

369151,0

 

 

 

 

 

 

 

455626,0

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

4238771,3

3784449,2

2417898,4

182433,0

454322,1

1264827,2

1171048,0

85170,8

18311,0

93779,2

5503598,5

1001080

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

1439266,2

1249265,8

824229,0

102260,5

190000,4

319795,8

304916,1

198625,6

14317,6

14879,7

1759062,0

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

5289,6

5289,6

4256,9

94,9

 

 

 

 

 

 

5289,6

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

22939,3

12939,3

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

22939,3

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

339500,0

 

 

 

339500,0

4097412,8

 

 

 

4097412,8

4436912,8

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

10769231,2

9372723,7

6610362,1

249083,5

1396507,5

37078,2

30316,7

9133,0

2234,0

6761,5

10806309,4

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

256929,9

256929,9

213701,9

 

 

 

 

 

 

 

256929,9

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

9277483,2

8522964,0

5978758,2

229764,3

754519,2

24330,5

22687,0

4344,7

1547,7

1643,5

9301813,7

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

479030,6

461279,8

318270,7

19319,2

17750,8

7629,7

7629,7

4788,3

686,3

 

486660,3

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

155787,5

131550,0

99631,3

 

24237,5

 

 

 

 

 

155787,5

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

5118,0

 

 

 

5118,0

5118,0

1003000

 

Національна гвардія України

11558832,7

10071470,5

6772540,8

214248,9

1487362,2

835096,9

531350,0

314177,5

2729,2

303746,9

12393929,6

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

301230,9

301230,9

251509,7

 

 

 

 

 

 

 

301230,9

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

10303728,5

9049754,5

6007781,3

195734,9

1253974,0

727101,8

514764,9

308895,9

979,2

212336,9

11030830,3

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами

658575,8

640265,6

456583,8

16700,0

18310,2

5481,0

5381,0

3625,1

284,4

100,0

664056,8

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

95297,5

80219,5

56666,0

1814,0

15078,0

12666,3

11204,1

1656,5

1465,6

1462,2

107963,8

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

89847,8

 

 

 

89847,8

289847,8

1004000

 

Державна міграційна служба України

1436948,7

1430255,1

866273,3

54346,6

6693,6

2939213,3

2761530,2

263320,4

10190,6

177683,1

4376162,0

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

84537,2

79818,5

55749,6

3512,2

4718,7

14588,0

13023,3

9592,8

1320,1

1564,7

99125,2

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1350894,3

1348919,4

810523,7

50834,4

1974,9

2924625,3

2748506,9

253727,6

8870,5

176118,4

4275519,6

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1517,2

1517,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1517,2

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

12617122,2

11280078,0

9061104,1

189686,5

1337044,2

1172353,4

1130210,8

713280,6

64326,9

42142,6

13789475,6

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

169615,5

169615,5

127916,2

5100,0

 

 

 

 

 

 

169615,5

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

368478,9

358415,4

274194,4

10166,8

10063,5

42418,6

37321,8

11583,6

4167,1

5096,8

410897,5

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

26216,8

 

 

 

26216,8

1772,4

 

 

 

1772,4

27989,2

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

44113,3

 

 

 

44113,3

3980,0

 

 

 

3980,0

48093,3

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600835,7

 

 

 

600835,7

 

 

 

 

 

600835,7

1006110

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

10707556,0

10141741,1

8197513,4

158153,6

565814,9

1069728,7

1043964,1

676610,2

51635,0

25764,6

11777284,7

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

610306,0

610306,0

461480,1

16266,1

 

54453,7

48924,9

25086,8

8524,8

5528,8

664759,7

1007000

 

Національна поліція України

29481937,6

28753571,9

21407226,0

626846,0

728365,7

92655,2

91865,4

15033,7

15176,7

789,8

29574592,8

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

803223,8

803223,8

673510,4

 

 

 

 

 

 

 

803223,8

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

28678713,8

27950348,1

20733715,6

626846,0

728365,7

92655,2

91865,4

15033,7

15176,7

789,8

28771369,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2912531,3

477252,0

138670,6

4006,2

2435279,3

855560,5

359435,5

 

 

496125,0

3768091,8

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2856917,9

421638,6

93744,4

3721,8

2435279,3

855560,5

359435,5

 

 

496125,0

3712478,4

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

124977,5

124977,5

93744,4

3721,8

 

2760,5

2760,5

 

 

 

127738,0

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

8396,1

 

 

 

8396,1

 

 

 

 

 

8396,1

1101070

0431

Ліквідація вугледобувних та торфодобувних підприємств

659705,1

 

 

 

659705,1

 

 

 

 

 

659705,1

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

27263,5

 

 

 

27263,5

 

 

 

 

 

27263,5

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

328470,0

328470,0

 

 

 

328470,0

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

25000,0

 

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

25000,0

1101540

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

496125,0

 

 

 

496125,0

496125,0

1101550

0490

Заходи з провадження підготовчої діяльності для забезпечення виконання функцій оператора газотранспортної системи

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

1101590

0431

Реструктуризація вугільної галузі

1630000,0

 

 

 

1630000,0

 

 

 

 

 

1630000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

28205,0

28205,0

 

 

 

28205,0

1103000

 

Державна інспекція енергетичного нагляду України

55613,4

55613,4

44926,2

284,4

 

 

 

 

 

 

55613,4

1103010

0434

Керівництво та управління у сфері енергетичного нагляду

55613,4

55613,4

44926,2

284,4

 

 

 

 

 

 

55613,4

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

5237598,4

2435300,2

1583879,3

54669,2

2802298,2

4138995,6

228957,2

21384,6

20495,6

3910038,4

9376594,0

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

3446440,2

752979,9

309081,4

9341,2

2693460,3

2820400,0

400,0

 

 

2820000,0

6266840,2

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

465745,5

431957,7

298367,1

6889,7

33787,8

400,0

400,0

 

 

 

466145,5

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД

55452,4

55452,4

 

 

 

 

 

 

 

 

55452,4

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

161632,8

161632,8

 

 

 

 

 

 

 

 

161632,8

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1201220

0490

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

38121,6

 

 

 

38121,6

 

 

 

 

 

38121,6

1201230

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

17886,0

17886,0

 

 

 

 

 

 

 

 

17886,0

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

28251,8

28251,8

902,5

1995,8

 

 

 

 

 

 

28251,8

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2423500,0

 

 

 

2423500,0

 

 

 

 

 

2423500,0

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

1201550

0490

Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності

77497,0

 

 

 

77497,0

 

 

 

 

 

77497,0

1201570

0490

Заходи із створення та організації функціонування експортно-кредитного агентства в Україні

79290,9

52950,0

6931,8

420,0

26340,9

 

 

 

 

 

79290,9

1201580

0490

Заходи із посилення інституційної спроможності для підготовки проектів державно-приватного партнерства

5212,2

4849,2

2880,0

35,7

363,0

 

 

 

 

 

5212,2

1201590

0490

Поповнення статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром"

 

 

 

 

 

2820000,0

 

 

 

2820000,0

2820000,0

1203000

 

Державне агентство резерву України

133965,4

133965,4

89185,7

10077,9

 

1295143,0

207689,3

19085,4

12314,3

1087453,7

1429108,4

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

32575,8

32575,8

20428,2

1133,3

 

 

 

 

 

 

32575,8

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

101389,6

101389,6

68757,5

8944,6

 

227838,0

206352,3

19085,4

12314,3

21485,7

329227,6

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

1067305,0

1337,0

 

 

1065968,0

1067305,0

1207000

 

Державна служба статистики України

1635586,5

1526748,6

1168648,8

35119,9

108837,9

23452,6

20867,9

2299,2

8181,3

2584,7

1659039,1

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

1381031,0

1341379,8

1055566,9

35095,6

39651,2

23452,6

20867,9

2299,2

8181,3

2584,7

1404483,6

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

247586,3

184712,0

113081,9

24,3

62874,3

 

 

 

 

 

247586,3

1207030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні наукові дослідження у сфері державної статистики

814,1

 

 

 

814,1

 

 

 

 

 

814,1

1207090

0942

Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики

656,8

656,8

 

 

 

 

 

 

 

 

656,8

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

21606,3

21606,3

16963,4

130,2

 

 

 

 

 

 

21606,3

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

21606,3

21606,3

16963,4

130,2

 

 

 

 

 

 

21606,3

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57770,1

55868,2

33788,9

4366,9

1901,9

 

 

 

 

 

57770,1

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57770,1

55868,2

33788,9

4366,9

1901,9

 

 

 

 

 

57770,1

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

57770,1

55868,2

33788,9

4366,9

1901,9

 

 

 

 

 

57770,1

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4499019,9

4397692,2

389741,3

95138,9

101327,7

 

 

 

 

 

4499019,9

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4499019,9

4397692,2

389741,3

95138,9

101327,7

 

 

 

 

 

4499019,9

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

296313,8

271853,8

195834,0

8110,4

24460,0

 

 

 

 

 

296313,8

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

644849,2

644849,2

 

 

 

 

 

 

 

 

644849,2

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3310202,3

3250460,6

167686,1

85003,3

59741,7

 

 

 

 

 

3310202,3

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

30000,0

30000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

620,0

620,0

 

 

 

 

 

 

 

 

620,0

1401100

0950

Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин

17940,1

17940,1

10335,2

734,9

 

 

 

 

 

 

17940,1

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

147019,5

143789,5

15886,0

1290,3

3230,0

 

 

 

 

 

147019,5

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

52075,0

38179,0

 

 

13896,0

 

 

 

 

 

52075,0

1600000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

172599,7

142459,8

28912,5

856,7

30139,9

22587,2

17276,7

 

 

5310,5

195186,9

1601000

 

Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

172599,7

142459,8

28912,5

856,7

30139,9

22587,2

17276,7

 

 

5310,5

195186,9

1601010

0133

Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

40885,3

40745,4

28912,5

856,7

139,9

 

 

 

 

 

40885,3

1601020

0380

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів, соціальної реабілітації осіб, позбавлених особистої свободи незаконними збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією та/або органами влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України та/або території Російської Федерації у зв'язку з громадською або політичною діяльністю вказаних осіб, а також підтримки зазначених осіб та членів їхніх сімей, у тому числі відшкодування витрат, пов'язаних із їх відвідуванням, надання особам, позбавленим особистої свободи, та членам їхніх сімей правової допомоги, медичних та соціальних послуг, а також інші деокупаційні заходи, виплату державних стипендій імені Левка Лук'яненка

126714,4

96714,4

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

126714,4

1601030

0380

Заходи, спрямовані на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя та діяльність населення (протимінна діяльність) та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів

5000,0

5000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,0

1601600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

22587,2

17276,7

 

 

5310,5

22587,2

1610000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні видатки та кредитування)

34000,0

 

 

 

34000,0

10000,0

 

 

 

10000,0

44000,0

1611000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні видатки та кредитування)

34000,0

 

 

 

34000,0

10000,0

 

 

 

10000,0

44000,0

1611020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

34000,0

 

 

 

34000,0

 

 

 

 

 

34000,0

1611600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проекту "Житло для внутрішньо-переміщених осіб"

 

 

 

 

 

10000,0

 

 

 

10000,0

10000,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

1095076,2

1076593,1

32901,7

1803,4

18483,1

2793,5

1013,5

326,3

166,4

1780,0

1097869,7

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

1095076,2

1076593,1

32901,7

1803,4

18483,1

2793,5

1013,5

326,3

166,4

1780,0

1097869,7

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

39903,6

38523,6

27946,2

1689,6

1380,0

150,0

150,0

 

 

 

40053,6

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

17103,1

 

 

 

17103,1

1750,0

 

 

 

1750,0

18853,1

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

6489,1

6489,1

4955,5

113,8

 

893,5

863,5

326,3

166,4

30,0

7382,6

1701050

0830

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

3350,4

3350,4

 

 

 

 

 

 

 

 

3350,4

1701080

0830

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

1005000,1

1005000,1

 

 

 

 

 

 

 

 

1005000,1

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі

3229,9

3229,9

 

 

 

 

 

 

 

 

3229,9

1701390

0850

Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

1800000

 

Міністерство культури України

6651788,0

5705106,7

999134,8

66761,1

946681,3

337992,6

318171,5

64673,7

12781,3

19821,1

6989780,6

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

6006279,2

5117497,9

960345,1

65830,8

888781,3

334992,6

315471,5

64673,7

12781,3

19521,1

6341271,8

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

87346,0

87346,0

58212,1

2400,7

 

 

 

 

 

 

87346,0

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

1000,0

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

195659,3

176371,8

124373,3

11115,8

19287,5

1443,0

1443,0

620,9

97,7

 

197102,3

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

982473,2

933702,4

 

 

48770,8

183916,0

173144,1

 

 

10771,9

1166389,2

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, підготовка та перепідготовка кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

60163,5

45388,0

16671,8

208,8

14775,5

44433,8

43677,3

29125,6

4670,7

756,5

104597,3

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

87585,3

87585,3

 

 

 

 

 

 

 

 

87585,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

1157602,6

1157602,6

 

 

 

 

 

 

 

 

1157602,6

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

642952,5

642952,5

 

 

 

 

 

 

 

 

642952,5

1801130

0829

Державна підтримка діячів культури і мистецтва

25354,8

25354,8

 

 

 

 

 

 

 

 

25354,8

1801140

0829

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду, у тому числі здійснення Фондом заходів з підтримки проектів

708007,8

694877,8

25472,8

880,6

13130,0

 

 

 

 

 

708007,8

1801170

0829

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

245910,7

101732,9

 

 

144177,8

 

 

 

 

 

245910,7

1801180

0823

Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

50000,0

50000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

709646,3

679646,3

470977,1

33793,3

30000,0

50589,0

47479,1

14642,8

2539,7

3109,9

760235,3

1801280

0829

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

1801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

4103,2

4103,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4103,2

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

375287,8

375287,8

253252,1

17341,4

 

54610,8

49728,0

20284,4

5473,2

4882,8

429898,6

1801560

0829

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі

145546,5

55546,5

11385,9

90,2

90000,0

 

 

 

 

 

145546,5

1801820

0827

Реалізація державного інвестиційного проекту "Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

1801830

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація з переплануванням горищних приміщень в буд. N 5 на вул. Нижанківського під навчальні приміщення Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка в межах об'єму існуючого горища, без зміни конфігурації даху"

7639,7

 

 

 

7639,7

 

 

 

 

 

7639,7

1801880

0821

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

518231,6

518231,6

10033,7

159,4

 

3000,0

2700,0

 

 

300,0

521231,6

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

12511,6

12511,6

10033,7

159,4

 

 

 

 

 

 

12511,6

1806030

0823

Державна підтримка кінематографії

505300,0

505300,0

 

 

 

3000,0

2700,0

 

 

300,0

508300,0

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

420,0

420,0

 

 

 

 

 

 

 

 

420,0

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

127277,2

69377,2

28756,0

770,9

57900,0

 

 

 

 

 

127277,2

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

31852,2

31852,2

15066,6

210,8

 

 

 

 

 

 

31852,2

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

95425,0

37525,0

13689,4

560,1

57900,0

 

 

 

 

 

95425,0

2100000

 

Міністерство оборони України

101142260,5

76675473,2

47396128,1

2409570,5

24466787,3

1346986,0

1095464,9

190305,0

192448,5

251521,1

102489246,5

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

100364300,9

75982655,6

46934113,8

2381082,9

24381645,3

1323647,2

1075576,1

190205,0

189348,5

248071,1

101687948,1

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

652867,1

647074,7

535283,1

5403,2

5792,4

4800,0

1200,0

 

 

3600,0

657667,1

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни

80423354,7

75267281,7

46398830,7

2375679,7

5156073,0

1263072,9

1072940,1

190205,0

189348,5

190132,8

81686427,6

2101150

0210

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання

16952379,1

26299,2

 

 

16926079,9

17372,0

19,7

 

 

17352,3

16969751,1

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

826200,0

 

 

 

826200,0

13682,9

 

 

 

13682,9

839882,9

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

1509500,0

42000,0

 

 

1467500,0

24719,4

1416,3

 

 

23303,1

1534219,4

2105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

777959,6

692817,6

462014,3

28487,6

85142,0

23338,8

19888,8

100,0

3100,0

3450,0

801298,4

2105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

777959,6

692817,6

462014,3

28487,6

85142,0

23338,8

19888,8

100,0

3100,0

3450,0

801298,4

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

28809640,7

25430220,0

797787,0

50368,8

3379420,7

13386241,2

11960927,1

38071,0

8703,8

1425314,1

42195881,9

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

28777874,4

25398453,7

776963,4

49666,7

3379420,7

13386241,2

11960927,1

38071,0

8703,8

1425314,1

42164115,6

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

122391,4

116391,4

85810,7

4354,6

6000,0

250,0

250,0

 

 

 

122641,4

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та освітнього омбудсмена

13044,4

13044,4

8284,7

905,2

 

100,0

100,0

82,0

 

 

13144,4

2201030

0930

Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення

163060,1

163060,1

 

 

 

 

 

 

 

 

163060,1

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання

733254,8

18896,7

7604,4

472,4

714358,1

235125,8

8093,3

190,0

42,3

227032,5

968380,6

2201070

0990

Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді

1000000,0

500000,0

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

44969,7

44969,7

190,0

 

 

 

 

 

 

 

44969,7

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

194529,0

194529,0

109362,8

21513,0

 

5395,9

5188,7

370,1

1610,9

207,2

199924,9

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

196761,5

146761,5

80431,8

4654,7

50000,0

5607,0

5277,0

1634,6

912,9

330,0

202368,5

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

203811,0

203811,0

161908,8

4251,1

 

4516,9

4267,9

2053,5

285,1

249,0

208327,9

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

19078597,0

18603597,0

 

 

475000,0

12187248,0

11333355,0

 

 

853893,0

31265845,0

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів, забезпечення діяльності експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій

986122,7

192709,4

80859,0

4020,6

793413,3

6630,6

6194,6

1732,7

282,0

436,0

992753,3

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

14000,0

14000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

14000,0

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

3400967,7

3400967,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3400967,7

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201220

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету"

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

2201230

0970

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція навчального корпусу N 4 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького - пам'ятки архітектури місцевого значення за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 24"

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

2201240

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря по вул. Г. Сковороди, 2 у Подільському районі м. Києва"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2201250

0950

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

26595,7

26595,7

18811,5

932,4

 

14443,8

13793,8

6513,6

2847,3

650,0

41039,5

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

1080103,3

1042303,3

 

 

37800,0

560300,0

538000,6

 

 

22299,4

1640403,3

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

108426,4

49,9

 

 

108376,5

16951,6

 

 

 

16951,6

125378,0

2201300

0150

Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень та Державного фонду фундаментальних досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок

262448,0

4014,0

3004,6

188,5

258434,0

 

 

 

 

 

262448,0

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

158905,1

148605,1

72170,4

6003,1

10300,0

6443,1

5972,1

260,0

2214,5

471,0

165348,2

2201330

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

30000,0

 

 

 

30000,0

40500,4

 

 

 

40500,4

70500,4

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва

63957,1

47787,1

 

340,8

16170,0

 

 

 

 

 

63957,1

2201390

0980

Підтримка пріоритетних напрямів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

60204,2

 

 

 

60204,2

75,0

 

 

 

75,0

60279,2

2201420

0941

Підготовка кадрів Подільським спеціальним навчально-реабілітаційним соціально-економічним коледжем та Харківським державним соціально-економічним коледжем

24281,6

24281,6

 

 

 

1300,0

1200,0

 

 

100,0

25581,6

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

223334,1

221334,1

148524,7

2030,3

2000,0

33300,6

32214,1

20234,5

284,8

1086,5

256634,7

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

 

 

 

 

 

7200,0

7020,0

5000,0

224,0

180,0

7200,0

2201570

0490

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

254745,0

252745,0

 

 

2000,0

126372,5

 

 

 

126372,5

381117,5

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

134480,0

 

 

 

134480,0

134480,0

2201840

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2201850

0942

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Міжнародного центру зустрічей студентської молоді України та Республіки Польща"

60364,6

 

 

 

60364,6

 

 

 

 

 

60364,6

2203000

 

Державна служба якості освіти

31766,3

31766,3

20823,6

702,1

 

 

 

 

 

 

31766,3

2203010

0990

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

31766,3

31766,3

20823,6

702,1

 

 

 

 

 

 

31766,3

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73043039,7

70190917,6

 

 

2852122,1

 

 

 

 

 

73043039,7

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

73043039,7

70190917,6

 

 

2852122,1

 

 

 

 

 

73043039,7

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

69623581,4

69623581,4

 

 

 

 

 

 

 

 

69623581,4

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

2211220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

504458,3

302336,2

 

 

202122,1

 

 

 

 

 

504458,3

2211230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1215000,0

265000,0

 

 

950000,0

 

 

 

 

 

1215000,0

2211240

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2211250

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти

1500000,0

 

 

 

1500000,0

 

 

 

 

 

1500000,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

34513230,5

33242894,1

3202792,0

379725,2

1270336,4

4836845,1

4135283,3

248776,4

99484,8

701561,8

39350075,6

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

15144384,0

13954047,6

2963165,8

369718,8

1190336,4

4836845,1

4135283,3

248776,4

99484,8

701561,8

19981229,1

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

86651,0

86651,0

65519,8

4372,6

 

2473,9

2473,9

 

991,8

 

89124,9

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

73927,8

 

 

 

73927,8

83871,0

 

 

 

83871,0

157798,8

2301040

0740

Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність закладів громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

1403026,6

1402864,6

1086447,3

58501,9

162,0

388672,0

354329,0

123097,0

68528,6

34343,0

1791698,6

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

1316239,8

1316239,8

 

 

 

3963917,7

3418483,4

 

 

545434,3

5280157,5

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги

318897,7

318897,7

220710,9

5518,1

 

155221,8

151028,4

93988,2

21617,1

4193,4

474119,5

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

2471,3

2471,3

2024,4

 

 

 

 

 

 

 

2471,3

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

1018626,4

1018626,4

553539,5

117325,7

 

9755,0

9301,9

3186,8

1391,9

453,1

1028381,4

2301130

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань в Україні"

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

2301140

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво клініко-симуляційного центру Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія", розташованого за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Шевченка, 23"

48190,0

 

 

 

48190,0

 

 

 

 

 

48190,0

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1535734,6

1295734,6

590391,4

109915,6

240000,0

34093,2

31693,6

11998,6

3267,1

2399,6

1569827,8

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

450625,4

450625,4

249980,9

61356,9

 

22170,4

19964,9

2901,8

2467,5

2205,5

472795,8

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

145070,5

145070,5

107363,8

7269,8

 

22378,1

20193,8

12473,2

777,7

2184,3

167448,6

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

360240,1

360240,1

 

 

 

 

 

 

 

 

360240,1

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

140538,5

140538,5

56519,0

3870,4

 

1212,0

1212,0

538,9

61,6

 

141750,5

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

689948,9

689948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

689948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

6575019,0

6575019,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6575019,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

39104,5

39104,5

30668,8

1587,8

 

3080,0

2490,0

591,9

381,5

590,0

42184,5

2301550

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

112015,3

112015,3

 

 

 

 

 

 

 

 

112015,3

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

150000,0

124112,4

 

 

25887,6

150000,0

2301810

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

600000,0

 

 

 

600000,0

 

 

 

 

 

600000,0

2301830

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення якості променевої терапії при лікуванні онкологічних захворювань в Національному інституті раку"

28056,6

 

 

 

28056,6

 

 

 

 

 

28056,6

2301850

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція і розширення Національного інституту раку по вул. Ломоносова, 33/43 в Голосіївському р-ні м. Києва"

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2307000

 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

109856,4

109856,4

82515,0

3373,5

 

 

 

 

 

 

109856,4

2307010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

109856,4

109856,4

82515,0

3373,5

 

 

 

 

 

 

109856,4

2308000

 

Національна служба здоров'я України

19258990,1

19178990,1

157111,2

6632,9

80000,0

 

 

 

 

 

19258990,1

2308010

0763

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

307311,4

227311,4

157111,2

6632,9

80000,0

 

 

 

 

 

307311,4

2308020

0763

Надання первинної медичної допомоги населенню

15234892,9

15234892,9

 

 

 

 

 

 

 

 

15234892,9

2308030

0763

Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у Полтавській області

966785,8

966785,8

 

 

 

 

 

 

 

 

966785,8

2308040

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

750000,0

750000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

750000,0

2308050

0763

Пілотний проект з реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для амбулаторно-поліклінічної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

2000000,0

2000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000,0

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57185035,1

56099966,2

 

 

1085068,9

1548160,0

178735,4

 

 

1369424,6

58733195,1

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

57185035,1

56099966,2

 

 

1085068,9

1548160,0

178735,4

 

 

1369424,6

58733195,1

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

55693001,3

55693001,3

 

 

 

 

 

 

 

 

55693001,3

2311450

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2311460

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

250000,0

250000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

250000,0

2311470

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення оперативно-диспетчерських служб, на реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві

922568,9

 

 

 

922568,9

 

 

 

 

 

922568,9

2311480

0180

Субвенція з державного бюджету районному бюджету Валківського району Харківської області на придбання комп'ютерного томографа для комунального закладу охорони здоров'я "Валківська центральна районна лікарня"

12500,0

 

 

 

12500,0

 

 

 

 

 

12500,0

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

1548160,0

178735,4

 

 

1369424,6

1548160,0

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

5507753,5

2890646,9

1960168,6

356554,6

2617106,6

3260989,8

1848827,3

180725,8

1230973,2

1412162,5

8768743,3

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

912480,7

513111,2

323355,0

6769,4

399369,5

82733,9

43289,7

12321,4

4415,9

39444,2

995214,6

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

89942,7

89942,7

73028,1

471,0

 

23549,1

20169,1

3800,0

3767,7

3380,0

113491,8

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

23900,3

 

 

 

23900,3

10600,0

 

 

 

10600,0

34500,3

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

18904,5

18904,5

13905,9

1735,8

 

9794,0

7284,0

3900,0

115,0

2510,0

28698,5

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

374574,5

374561,5

234371,2

4494,1

13,0

16435,0

14836,6

4621,4

533,2

1598,4

391009,5

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

402555,9

27099,7

 

 

375456,2

20855,8

 

 

 

20855,8

423411,7

2401500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2602,8

2602,8

2049,8

68,5

 

 

 

 

 

 

2602,8

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

1000,0

1000,0

 

 

 

1000,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

127436,1

27436,1

22365,4

50,3

100000,0

28320,0

24820,0

 

580,4

3500,0

155756,1

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

27436,1

27436,1

22365,4

50,3

 

28320,0

24820,0

 

580,4

3500,0

55756,1

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

363452,7

363452,7

281879,7

7299,8

 

 

 

 

 

 

363452,7

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

363452,7

363452,7

281879,7

7299,8

 

 

 

 

 

 

363452,7

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

1038,9

1038,9

796,0

28,8

 

 

 

 

 

 

1038,9

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

1038,9

1038,9

796,0

28,8

 

 

 

 

 

 

1038,9

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

2133375,2

1937879,1

1295042,8

340625,5

195496,1

2149354,6

1780717,6

168404,4

1225976,9

368637,0

4282729,8

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

32912,6

32912,6

25491,9

609,3

 

 

 

 

 

 

32912,6

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

196,1

 

 

 

196,1

 

 

 

 

 

196,1

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

4885,0

4885,0

3762,3

285,2

 

1360,1

1360,1

507,6

 

 

6245,1

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

1960181,5

1900081,5

1265788,6

339731,0

60100,0

2012194,5

1779357,5

167896,8

1225976,9

232837,0

3972376,0

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

20200,0

 

 

 

20200,0

67800,0

 

 

 

67800,0

88000,0

2407090

0620

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

 

 

 

 

 

68000,0

 

 

 

68000,0

68000,0

2407120

0511

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

2407160

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Забезпечення питним водопостачанням сільських населених пунктів Казанківського, Новобузького районів та реконструкція водоскидної споруди Софіївського водосховища Новобузького району Миколаївської області"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2407170

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Заходи із забезпечення комплексного протипаводкового захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь у Львівській області"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2407800

0511

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ"

45000,0

 

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45000,0

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1969969,9

47728,9

36729,7

1780,8

1922241,0

1000581,3

 

 

 

1000581,3

2970551,2

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

16330,3

16330,3

12580,8

469,8

 

 

 

 

 

 

16330,3

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

3563,7

 

 

 

3563,7

 

 

 

 

 

3563,7

2408080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

7297,3

6753,9

4476,8

666,3

543,4

 

 

 

 

 

7297,3

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

2553,2

 

 

 

2553,2

936581,3

 

 

 

936581,3

939134,5

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

493922,1

24644,7

19672,1

644,7

469277,4

 

 

 

 

 

493922,1

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

1364876,2

 

 

 

1364876,2

64000,0

 

 

 

64000,0

1428876,2

2408140

0513

Реалізація державного інвестиційного проекту "Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури зони відчуження"

81427,1

 

 

 

81427,1

 

 

 

 

 

81427,1

2410000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

579718,9

 

 

 

579718,9

 

 

 

 

 

579718,9

2411000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

579718,9

 

 

 

579718,9

 

 

 

 

 

579718,9

2411020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної власності

579718,9

 

 

 

579718,9

 

 

 

 

 

579718,9

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

196884845,2

196742746,9

792590,0

55739,5

142098,3

1749334,9

1294530,7

53164,3

11339,9

454804,2

198634180,1

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

27960021,3

27865107,0

246084,9

44724,3

94914,3

569432,0

166485,5

2320,4

1442,1

402946,5

28529453,3

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

173203,3

173203,3

131036,7

4979,7

 

372,0

372,0

 

325,0

 

173575,3

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

17990,9

5,0

 

 

17985,9

1375,0

5,0

 

 

1370,0

19365,9

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту

644,1

644,1

363,2

83,1

 

2270,1

2270,1

1555,1

263,5

 

2914,2

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога особам з інвалідністю у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

26768,9

26768,9

15438,2

4598,9

 

250,0

228,0

 

12,8

22,0

27018,9

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

58417,6

29523,0

 

 

28894,6

 

 

 

 

 

58417,6

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

45340,0

340,0

 

 

45000,0

 

 

 

 

 

45340,0

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

95570,3

92536,5

12402,0

812,7

3033,8

 

 

 

 

 

95570,3

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1323733,4

1323733,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1323733,4

2501160

1030

Довічні державні стипендії

4443,1

4443,1

 

 

 

 

 

 

 

 

4443,1

2501180

1070

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

680516,2

680516,2

 

 

 

 

 

 

 

 

680516,2

2501190

1070

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

16501,0

16501,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16501,0

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1980852,4

1980852,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1980852,4

2501230

1060

Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі

20000000,0

20000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000000,0

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

217192,1

217192,1

 

 

 

 

 

 

 

 

217192,1

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та осіб з інвалідністю

193165,9

193165,9

86844,8

34249,9

 

5180,9

4640,1

765,3

840,8

540,8

198346,8

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3042568,6

3042568,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3042568,6

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

82313,5

82313,5

 

 

 

 

 

 

 

 

82313,5

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

559984,0

158970,3

 

 

401013,7

559984,0

2502000

 

Державна служба з питань праці

610084,2

603806,0

461682,0

8558,2

6278,2

4700,0

 

 

 

4700,0

614784,2

2502010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

603806,0

603806,0

461682,0

8558,2

 

 

 

 

 

 

603806,0

2502020

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

6278,2

 

 

 

6278,2

4700,0

 

 

 

4700,0

10978,2

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

161173,2

150267,4

20573,7

609,4

10905,8

 

 

 

 

 

161173,2

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

27790,3

27790,3

20573,7

609,4

 

 

 

 

 

 

27790,3

2505030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, які мають статус всеукраїнських, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

22477,3

22477,3

 

 

 

 

 

 

 

 

22477,3

2505150

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

110905,6

99999,8

 

 

10905,8

 

 

 

 

 

110905,6

2506000

 

Пенсійний фонд України

166512912,5

166512912,5

 

 

 

1000000,0

1000000,0

 

 

 

167512912,5

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

166012912,5

166012912,5

 

 

 

1000000,0

1000000,0

 

 

 

167012912,5

2506090

1020

Відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою та доставкою пенсій і грошової допомоги населенню

500000,0

500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,0

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1640654,0

1610654,0

64249,4

1847,6

30000,0

175202,9

128045,2

50843,9

9897,8

47157,7

1815856,9

2507020

1010

Фінансова підтримка громадських об'єднань осіб з інвалідністю, які мають статус всеукраїнських

89362,4

89362,4

 

 

 

 

 

 

 

 

89362,4

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих, та Союзу організацій осіб з інвалідністю України

76025,9

76025,9

 

 

 

 

 

 

 

 

76025,9

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю

1335591,0

1305591,0

 

 

30000,0

175094,5

127936,8

50843,9

9890,2

47157,7

1510685,5

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

85678,0

85678,0

64249,4

1847,6

 

108,4

108,4

 

7,6

 

85786,4

2507100

1010

Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

130022,6

130022,6

 

 

 

 

 

 

 

 

130022,6

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

37515297,3

36092757,8

 

 

1422539,5

 

 

 

 

 

37515297,3

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

37515297,3

36092757,8

 

 

1422539,5

 

 

 

 

 

37515297,3

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримку малих групових будинків

997160,7

997160,7

 

 

 

 

 

 

 

 

997160,7

2511120

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

305145,3

 

 

 

305145,3

 

 

 

 

 

305145,3

2511170

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

717726,7

 

 

 

717726,7

 

 

 

 

 

717726,7

2511190

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

25000,0

 

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

25000,0

2511200

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

24667,5

 

 

 

24667,5

 

 

 

 

 

24667,5

2511220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами

35095597,1

35095597,1

 

 

 

 

 

 

 

 

35095597,1

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2602326,0

687551,8

294137,3

11556,2

1914774,2

176928,0

92696,0

619,0

10,0

84232,0

2779254,0

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1949521,2

224827,0

102619,5

5248,4

1724694,2

176928,0

92696,0

619,0

10,0

84232,0

2126449,2

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

130167,9

130167,9

96515,4

4297,8

 

 

 

 

 

 

130167,9

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

6457,1

1762,9

1155,1

350,2

4694,2

150,0

150,0

75,0

10,0

 

6607,1

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

8646,2

8646,2

4949,0

600,4

 

100,0

90,0

68,0

 

10,0

8746,2

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751270

0490

Підтримка регіональної політики України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2751290

0470

Функціонування Фонду енергоефективності

1600000,0

 

 

 

1600000,0

 

 

 

 

 

1600000,0

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

6850,0

6850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6850,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

27000,0

27000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

27000,0

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

29000,0

 

 

 

29000,0

29000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

50400,0

50400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50400,0

2751610

0620

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

 

 

 

 

 

93878,0

92456,0

476,0

 

1422,0

93878,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

20000,0

 

 

 

20000,0

52800,0

 

 

 

52800,0

72800,0

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

193251,6

193251,6

144938,9

5491,6

 

 

 

 

 

 

193251,6

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

193251,6

193251,6

144938,9

5491,6

 

 

 

 

 

 

193251,6

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

459553,2

269473,2

46578,9

816,2

190080,0

 

 

 

 

 

459553,2

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

59553,2

59553,2

46578,9

816,2

 

 

 

 

 

 

59553,2

2754060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

400000,0

209920,0

 

 

190080,0

 

 

 

 

 

400000,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

10417499,5

13750,0

 

 

10403749,5

2050000,0

 

 

 

2050000,0

12467499,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

10417499,5

13750,0

 

 

10403749,5

2050000,0

 

 

 

2050000,0

12467499,5

2761030

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів транскордонного співробітництва

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

2761040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

6670000,0

 

 

 

6670000,0

1000000,0

 

 

 

1000000,0

7670000,0

2761130

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

2100000,0

 

 

 

2100000,0

 

 

 

 

 

2100000,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2761600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

500000,0

 

 

 

500000,0

1050000,0

 

 

 

1050000,0

1550000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

12127356,6

6068147,7

3971136,2

103240,5

6059208,9

1730695,9

1224143,9

579211,9

75927,3

506552,0

13858052,5

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

6077389,7

278007,4

174738,0

5193,2

5799382,3

181362,0

90879,4

11352,2

1594,4

90482,6

6258751,7

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

176172,6

163301,3

90719,6

3175,5

12871,3

57,4

57,4

 

 

 

176230,0

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

127160,0

 

 

 

127160,0

 

 

 

 

 

127160,0

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

77561,0

 

 

 

77561,0

65448,0

 

 

 

65448,0

143009,0

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

13162,0

13162,0

9315,5

750,4

 

10856,6

10493,0

5352,2

1594,4

363,6

24018,6

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

6797,3

6797,3

 

 

 

 

 

 

 

 

6797,3

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2801230

0421

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

800000,0

 

 

 

800000,0

 

 

 

 

 

800000,0

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

53000,0

53000,0

 

 

 

53000,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

94746,8

94746,8

74702,9

1267,3

 

47000,0

27329,0

6000,0

 

19671,0

141746,8

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

2801540

0421

Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

3500000,0

 

 

 

3500000,0

 

 

 

 

 

3500000,0

2801580

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

881790,0

 

 

 

881790,0

 

 

 

 

 

881790,0

2803000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1705246,7

1473482,4

1091650,6

41830,6

231764,3

103,2

103,2

 

75,5

 

1705349,9

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1456882,4

1446882,4

1091650,6

41830,6

10000,0

103,2

103,2

 

75,5

 

1456985,6

2803020

0421

Проведення земельної реформи

243330,0

26600,0

 

 

216730,0

 

 

 

 

 

243330,0

2803030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

419174,1

411043,4

278312,4

14958,9

8130,7

70,0

70,0

 

 

 

419244,1

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

327053,7

327053,7

236869,0

3423,8

 

50,0

50,0

 

 

 

327103,7

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

79189,7

79189,7

41443,4

11535,1

 

20,0

20,0

 

 

 

79209,7

2804030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

2100,0

 

 

 

2100,0

 

 

 

 

 

2100,0

2804070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

6030,7

 

 

 

6030,7

 

 

 

 

 

6030,7

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4800,0

4800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4800,0

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

286981,6

271050,0

217005,0

3535,5

15931,6

327699,2

27068,7

4642,2

487,4

300630,5

614680,8

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

126648,7

126648,7

100601,3

2688,7

 

8030,9

1080,9

 

9,9

6950,0

134679,6

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

14851,6

 

 

 

14851,6

3115,0

 

 

 

3115,0

17966,6

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

145481,3

144401,3

116403,7

846,8

1080,0

316553,3

25987,8

4642,2

477,5

290565,5

462034,6

2809000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

3638564,5

3634564,5

2209430,2

37722,3

4000,0

1221461,5

1106022,6

563217,5

73770,0

115438,9

4860026,0

2809010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1499858,6

1499858,6

1147062,0

17675,4

 

112848,6

91281,1

41693,2

9739,9

21567,5

1612707,2

2809020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

678639,8

675639,8

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

678639,8

2809030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1376368,3

1375368,3

1062368,2

20046,9

1000,0

1108612,9

1014741,5

521524,3

64030,1

93871,4

2484981,2

2809040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

83697,8

83697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

83697,8

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

658319,0

294979,3

203787,6

12166,8

363339,7

2392317,5

387319,5

184791,4

2800,1

2004998,0

3050636,5

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

476742,0

113402,3

66021,2

6803,1

363339,7

500,0

 

 

 

500,0

477242,0

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

113402,3

113402,3

66021,2

6803,1

 

 

 

 

 

 

113402,3

3101210

0452

Забезпечення експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів

163339,7

 

 

 

163339,7

 

 

 

 

 

163339,7

3101230

0490

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

500,0

3101250

0454

Проектування та будівництво аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3103000

 

Державна служба морського та річкового транспорту України

49171,0

49171,0

37702,6

1000,0

 

 

 

 

 

 

49171,0

3103010

0452

Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту

49171,0

49171,0

37702,6

1000,0

 

 

 

 

 

 

49171,0

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

10177,5

10177,5

8163,5

134,1

 

2096457,5

99447,5

 

 

1997010,0

2106635,0

3107010

0810

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

10177,5

10177,5

8163,5

134,1

 

 

 

 

 

 

10177,5

3107020

0456

Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

 

 

 

 

 

2096457,5

99447,5

 

 

1997010,0

2096457,5

3108000

 

Державна авіаційна служба України

 

 

 

 

 

295360,0

287872,0

184791,4

2800,1

7488,0

295360,0

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

295360,0

287872,0

184791,4

2800,1

7488,0

295360,0

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

122228,5

122228,5

91900,3

4229,6

 

 

 

 

 

 

122228,5

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

122228,5

122228,5

91900,3

4229,6

 

 

 

 

 

 

122228,5

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

556289,8

55689,8

36288,0

1578,7

500600,0

32848359,7

8550551,4

 

 

24297808,3

33404649,5

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

556289,8

55689,8

36288,0

1578,7

500600,0

32848359,7

8550551,4

 

 

24297808,3

33404649,5

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

56289,8

55689,8

36288,0

1578,7

600,0

 

 

 

 

 

56289,8

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

 

 

 

 

 

13457490,6

39202,3

 

 

13418288,3

13457490,6

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

8511349,1

8511349,1

 

 

 

8511349,1

3111100

0456

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон

 

 

 

 

 

4000000,0

 

 

 

4000000,0

4000000,0

3111140

0456

Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

 

 

 

 

 

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2000000,0

 

 

у тому числі в межах Дніпропетровської області

 

 

 

 

 

1200000,0

 

 

 

1200000,0

1200000,0

 

 

у тому числі в межах Полтавської області

 

 

 

 

 

800000,0

 

 

 

800000,0

800000,0

3111170

0456

Покращення стану автомобільної дороги М-15 Одеса - Рені

 

 

 

 

 

1500000,0

 

 

 

1500000,0

1500000,0

3111180

0456

Покращення стану автомобільної дороги Р-51 Мерефа - Лозова - Павлоград

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

3111190

0456

Покращення стану автомобільної дороги Н-08 Бориспіль - Дніпро - Запоріжжя (через м. Кременчук) - Маріуполь за маршрутом Запоріжжя - Маріуполь

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

 

 

у тому числі в межах Донецької області

 

 

 

 

 

600000,0

 

 

 

600000,0

600000,0

 

 

у тому числі в межах Запорізької області

 

 

 

 

 

400000,0

 

 

 

400000,0

400000,0

3111200

0456

Покращення стану автомобільної дороги Н-14 Олександрівка -Кропивницький - Миколаїв за маршрутом Кропивницький - Миколаїв

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

 

 

у тому числі в межах Кіровоградської області

 

 

 

 

 

500000,0

 

 

 

500000,0

500000,0

 

 

у тому числі в межах Миколаївської області

 

 

 

 

 

500000,0

 

 

 

500000,0

500000,0

3111210

0456

Розвиток автомобільних доріг загального користування державного значення за маршрутом Північний об'їзд міста Рівного

 

 

 

 

 

200000,0

 

 

 

200000,0

200000,0

3111610

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

 

 

 

 

 

152800,0

 

 

 

152800,0

152800,0

3111620

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

 

 

 

 

 

26720,0

 

 

 

26720,0

26720,0

3111800

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

20000,0

 

 

 

20000,0

14675202,8

9843437,8

 

 

4831765,0

14695202,8

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

20000,0

 

 

 

20000,0

14675202,8

9843437,8

 

 

4831765,0

14695202,8

3131090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

14675202,8

9843437,8

 

 

4831765,0

14675202,8

3131230

0180

Субвенція з державного бюджету бюджету міста Києва на ремонт та реконструкцію мосту імені Є. О. Патона

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

3026063,8

2745959,0

542988,7

5769,7

280104,8

500,0

 

 

 

500,0

3026563,8

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

3026063,8

2745959,0

542988,7

5769,7

280104,8

500,0

 

 

 

500,0

3026563,8

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

70678,9

69478,9

48382,1

1274,5

1200,0

 

 

 

 

 

70678,9

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

8919,7

 

 

 

8919,7

500,0

 

 

 

500,0

9419,7

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

1488,8

1442,8

1081,2

44,1

46,0

 

 

 

 

 

1488,8

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

63407,5

63407,5

1500,0

996,9

 

 

 

 

 

 

63407,5

3401110

0810

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

752505,5

651855,5

121348,3

146,8

100650,0

 

 

 

 

 

752505,5

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

142492,9

142492,9

 

 

 

 

 

 

 

 

142492,9

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1766035,3

1646746,2

370677,1

3307,4

119289,1

 

 

 

 

 

1766035,3

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

57117,6

57117,6

 

 

 

 

 

 

 

 

57117,6

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд України в міжнародних змаганнях, що проводять Міжнародний, Європейський олімпійські комітети, включаючи Олімпійські ігри, та Всесвітніх іграх

133417,6

113417,6

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

133417,6

3401330

0810

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво Льодової арени"

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

3401340

0810

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"

25000,0

 

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

25000,0

3410000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

600000,0

 

 

 

600000,0

 

 

 

 

 

600000,0

3411000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

600000,0

 

 

 

600000,0

 

 

 

 

 

600000,0

3411180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3411200

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3411210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих спортивних п'ятдесятиметрових і двадцятип'ятиметрових басейнів

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

14335940,0

13000910,6

8432089,2

462299,9

1335029,4

720771,5

693848,2

10339,6

4124,6

26923,3

15056711,5

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

641478,5

439300,4

289156,3

12371,4

202178,1

34897,0

34771,6

6507,9

1216,1

125,4

676375,5

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

556145,1

422686,8

276769,6

11939,8

133458,3

21855,3

21855,3

 

 

 

578000,4

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

15428,2

11226,2

8165,6

268,4

4202,0

5600,0

5545,0

2630,0

313,0

55,0

21028,2

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

7441,7

7371,3

3877,9

903,1

70,4

7441,7

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

19905,2

 

 

 

19905,2

 

 

 

 

 

19905,2

3501500

0150

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

50000,0

5387,4

4221,1

163,2

44612,6

 

 

 

 

 

50000,0

3504000

 

Державна казначейська служба України

2779092,2

2702093,6

1474301,9

83881,5

76998,6

6740,1

6166,2

 

2408,4

573,9

2785832,3

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

2129092,2

2052093,6

1474301,9

83881,5

76998,6

6740,1

6166,2

 

2408,4

573,9

2135832,3

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

50000,0

50000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

50000,0

3504040

0133

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

600000,0

600000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

600000,0

3507000

 

Державна фіскальна служба України

10779233,7

9726631,6

6569535,4

364052,8

1052602,1

673244,4

647020,4

 

181,0

26224,0

11452478,1

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

10580718,0

9546388,0

6569535,4

364052,8

1034330,0

594380,4

588816,4

 

181,0

5564,0

11175098,4

3507020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики

15572,1

 

 

 

15572,1

 

 

 

 

 

15572,1

3507050

0942

Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

182943,6

180243,6

 

 

2700,0

57744,0

57648,0

 

 

96,0

240687,6

3507610

0112

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

 

 

 

 

 

21120,0

556,0

 

 

20564,0

21120,0

3508000

 

Агентство з управління державним боргом

50000,0

47000,0

37540,8

 

3000,0

 

 

 

 

 

50000,0

3508010

0112

Керівництво та управління у сфері реалізації політики з питань управління державним боргом

50000,0

47000,0

37540,8

 

3000,0

 

 

 

 

 

50000,0

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

86135,6

85885,0

61554,8

1994,2

250,6

5890,0

5890,0

3831,7

319,1

 

92025,6

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

86135,6

85885,0

61554,8

1994,2

250,6

 

 

 

 

 

86135,6

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

 

 

 

 

 

5890,0

5890,0

3831,7

319,1

 

5890,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

243537689,5

237046213,3

 

 

4991476,2

1195112,0

2500,0

 

 

1192612,0

244732801,5

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

243537689,5

237046213,3

 

 

4991476,2

1195112,0

2500,0

 

 

1192612,0

244732801,5

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

10380738,2

10380738,2

 

 

 

 

 

 

 

 

10380738,2

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

15286356,3

15286356,3

 

 

 

 

 

 

 

 

15286356,3

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

3511130

0113

Внески до міжнародних організацій

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

4756618,1

 

 

 

4756618,1

 

 

 

 

 

4756618,1

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

2951675,0

2951675,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2951675,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

63004486,3

63004486,3

 

 

 

 

 

 

 

 

63004486,3

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

145205315,1

145205315,1

 

 

 

 

 

 

 

 

145205315,1

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовтих Вод на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтих Вод

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

11020,4

11020,4

 

 

 

 

 

 

 

 

11020,4

3511640

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

 

 

 

 

30112,0

 

 

 

30112,0

30112,0

3511650

0490

Прискорення інвестицій у сільське господарство України

 

 

 

 

 

5000,0

2500,0

 

 

2500,0

5000,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

232000,0

 

 

 

232000,0

1160000,0

 

 

 

1160000,0

1392000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

12610951,7

12317567,6

7421425,0

646985,2

293384,1

1256192,1

1164475,3

455108,6

110067,1

91716,8

13867143,8

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

11673270,8

11400649,3

7006154,4

625154,5

272621,5

1234881,0

1144085,2

443867,6

108845,4

90795,8

12908151,8

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

3512409,4

3512409,4

2532442,5

75957,6

 

852194,3

766195,4

277300,3

68137,5

85998,9

4364603,7

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

5887281,0

5666281,0

3765390,6

532256,3

221000,0

274949,7

272915,0

100081,9

32556,4

2034,7

6162230,7

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

624094,3

624094,3

499961,3

13425,6

 

 

 

 

 

 

624094,3

3601060

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

4436,5

4436,5

 

3515,0

 

 

 

 

 

 

4436,5

3601070

0380

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

236599,2

236599,2

208360,0

 

 

92816,0

90135,8

58584,8

4976,6

2680,2

329415,2

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

 

 

 

 

 

14921,0

14839,0

7900,6

3174,9

82,0

14921,0

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

762406,2

762406,2

 

 

 

 

 

 

 

 

762406,2

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

594422,7

594422,7

 

 

 

 

 

 

 

 

594422,7

3601250

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва режимного корпусу для засуджених до довічного позбавлення волі у державній установі "Вільнянська установа виконання покарань (N 11)", у Запорізькій області"

14257,1

 

 

 

14257,1

 

 

 

 

 

14257,1

3601260

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва системи водопостачання у державній установі "Коломийська виправна колонія (N 41)", в Івано-Франківській обл."

2609,3

 

 

 

2609,3

 

 

 

 

 

2609,3

3601810

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення реконструкції режимного корпусу для тримання засуджених до довічного позбавлення волі у Полтавській установі виконання покарань N 23"

10019,5

 

 

 

10019,5

 

 

 

 

 

10019,5

3601830

0340

Реалізація державного інвестиційного проекту "Завершення будівництва лікувального корпусу в Голопристанській виправній колонії N 7 у Херсонській області"

24735,6

 

 

 

24735,6

 

 

 

 

 

24735,6

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

728287,3

728287,3

274497,8

15360,8

 

 

 

 

 

 

728287,3

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

390554,1

390554,1

274497,8

15360,8

 

 

 

 

 

 

390554,1

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

337733,2

337733,2

 

 

 

 

 

 

 

 

337733,2

3609000

 

Державна архівна служба України

209393,6

188631,0

140772,8

6469,9

20762,6

21311,1

20390,1

11241,0

1221,7

921,0

230704,7

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

25385,6

25385,6

19795,9

307,9

 

0,1

0,1

 

 

 

25385,7

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

10233,9

 

 

 

10233,9

210,0

 

 

 

210,0

10443,9

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

173774,1

163245,4

120976,9

6162,0

10528,7

21101,0

20390,0

11241,0

1221,7

711,0

194875,1

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

545639,3

541139,3

12509,9

215,2

4500,0

 

 

 

 

 

545639,3

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

545639,3

541139,3

12509,9

215,2

4500,0

 

 

 

 

 

545639,3

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

20923,3

16423,3

12509,9

215,2

4500,0

 

 

 

 

 

20923,3

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України

424716,0

424716,0

 

 

 

 

 

 

 

 

424716,0

3801030

0850

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

100000,0

100000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100000,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

76204,0

75654,5

56886,2

1425,5

549,5

 

 

 

 

 

76204,0

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

76204,0

75654,5

56886,2

1425,5

549,5

 

 

 

 

 

76204,0

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

75654,5

75654,5

56886,2

1425,5

 

 

 

 

 

 

75654,5

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

549,5

 

 

 

549,5

 

 

 

 

 

549,5

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

81228,6

78828,6

57680,3

1555,9

2400,0

 

 

 

 

 

81228,6

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

81228,6

78828,6

57680,3

1555,9

2400,0

 

 

 

 

 

81228,6

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

81228,6

78828,6

57680,3

1555,9

2400,0

 

 

 

 

 

81228,6

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

86616,4

85716,4

65090,4

3174,9

900,0

 

 

 

 

 

86616,4

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

86616,4

85716,4

65090,4

3174,9

900,0

 

 

 

 

 

86616,4

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

86616,4

85716,4

65090,4

3174,9

900,0

 

 

 

 

 

86616,4

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

2852574,1

1965055,6

1313100,5

40264,3

887518,5

7476,3

7129,3

914,0

5447,4

347,0

2860050,4

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

2852574,1

1965055,6

1313100,5

40264,3

887518,5

7476,3

7129,3

914,0

5447,4

347,0

2860050,4

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

2742574,1

1965055,6

1313100,5

40264,3

777518,5

7131,3

7129,3

914,0

5447,4

2,0

2749705,4

5961040

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

100000,0

 

 

 

100000,0

345,0

 

 

 

345,0

100345,0

5961070

1060

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення фонду службового житла у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

5980000

 

Вища рада правосуддя

225049,7

220103,8

173953,0

2767,2

4945,9

 

 

 

 

 

225049,7

5981000

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

225049,7

220103,8

173953,0

2767,2

4945,9

 

 

 

 

 

225049,7

5981010

0330

Забезпечення засад функціонування незалежної судової влади

225049,7

220103,8

173953,0

2767,2

4945,9

 

 

 

 

 

225049,7

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

164887,9

110659,2

79012,7

1486,7

54228,7

 

 

 

 

 

164887,9

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

164887,9

110659,2

79012,7

1486,7

54228,7

 

 

 

 

 

164887,9

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

162292,9

108064,2

79012,7

1486,7

54228,7

 

 

 

 

 

162292,9

5991020

0111

Заходи з реалізації національного превентивного механізму

2595,0

2595,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2595,0

6010000

 

Антимонопольний комітет України

212370,6

201389,3

137210,9

5769,7

10981,3

9598,0

9588,0

 

 

10,0

221968,6

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

212370,6

201389,3

137210,9

5769,7

10981,3

9598,0

9588,0

 

 

10,0

221968,6

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

210929,4

201389,3

137210,9

5769,7

9540,1

9588,0

9588,0

 

 

 

220517,4

6011020

0481

Прикладні наукові дослідження у сфері конкурентної політики та права

1441,2

 

 

 

1441,2

10,0

 

 

 

10,0

1451,2

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

185912,5

183718,8

76148,8

7896,3

2193,7

9825,0

8125,0

3143,4

1268,7

1700,0

195737,5

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

185912,5

183718,8

76148,8

7896,3

2193,7

9825,0

8125,0

3143,4

1268,7

1700,0

195737,5

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

74760,3

74760,3

42239,6

3229,1

 

386,8

386,8

 

310,4

 

75147,1

6121020

0950

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

95100,1

92906,4

23881,7

4296,4

2193,7

9438,2

7738,2

3143,4

958,3

1700,0

104538,3

6121060

0133

Адаптація системи управління персоналом державної служби до стандартів ЄС

16052,1

16052,1

10027,5

370,8

 

 

 

 

 

 

16052,1

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

135674,7

123134,8

87278,1

3578,8

12539,9

 

 

 

 

 

135674,7

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

135674,7

123134,8

87278,1

3578,8

12539,9

 

 

 

 

 

135674,7

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

135674,7

123134,8

87278,1

3578,8

12539,9

 

 

 

 

 

135674,7

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

867498,2

761378,1

514674,5

5627,7

106120,1

43,2

43,2

 

 

 

867541,4

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

867498,2

761378,1

514674,5

5627,7

106120,1

43,2

43,2

 

 

 

867541,4

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

867498,2

761378,1

514674,5

5627,7

106120,1

43,2

43,2

 

 

 

867541,4

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

758373,2

722314,2

104495,9

2543,7

36059,0

 

 

 

 

 

758373,2

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

758373,2

722314,2

104495,9

2543,7

36059,0

 

 

 

 

 

758373,2

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

192692,7

156633,7

104495,9

2543,7

36059,0

 

 

 

 

 

192692,7

6331020

0111

Фінансування статутної діяльності політичних партій

565680,5

565680,5

 

 

 

 

 

 

 

 

565680,5

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

450772,2

443465,0

343184,0

2761,8

7307,2

450772,2

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

450772,2

443465,0

343184,0

2761,8

7307,2

450772,2

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

450772,2

443465,0

343184,0

2761,8

7307,2

450772,2

6380000

 

Державне космічне агентство України

2120565,2

314511,4

197733,7

15927,8

1806053,8

7496,9

7354,0

3579,3

885,5

142,9

2128062,1

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2120565,2

314511,4

197733,7

15927,8

1806053,8

7496,9

7354,0

3579,3

885,5

142,9

2128062,1

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

33481,4

33481,4

24677,1

1493,4

 

50,0

50,0

 

 

 

33531,4

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

78500,0

 

 

 

78500,0

 

 

 

 

 

78500,0

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

8542,8

8542,8

5754,7

1243,5

 

310,3

287,3

15,7

46,8

23,0

8853,1

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

337646,6

272487,2

167301,9

13190,9

65159,4

7136,6

7016,7

3563,6

838,7

119,9

344783,2

6381100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

185901,0

 

 

 

185901,0

 

 

 

 

 

185901,0

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

1471493,4

 

 

 

1471493,4

 

 

 

 

 

1471493,4

6420000

 

Державне бюро розслідувань

1111261,1

875694,1

611520,0

7701,5

235567,0

 

 

 

 

 

1111261,1

6421000

 

Державне бюро розслідувань

1111261,1

875694,1

611520,0

7701,5

235567,0

 

 

 

 

 

1111261,1

6421010

0350

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

1111261,1

875694,1

611520,0

7701,5

235567,0

 

 

 

 

 

1111261,1

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

239728,4

212783,8

94958,3

1701,6

26944,6

 

 

 

 

 

239728,4

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

239728,4

212783,8

94958,3

1701,6

26944,6

 

 

 

 

 

239728,4

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

239728,4

212783,8

94958,3

1701,6

26944,6

 

 

 

 

 

239728,4

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

124861,3

66344,4

46260,4

1218,1

58516,9

27,7

27,7

 

 

 

124889,0

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

124861,3

66344,4

46260,4

1218,1

58516,9

27,7

27,7

 

 

 

124889,0

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

124861,3

66344,4

46260,4

1218,1

58516,9

27,7

27,7

 

 

 

124889,0

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

177700,0

126103,7

85935,3

 

51596,3

 

 

 

 

 

177700,0

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

177700,0

126103,7

85935,3

 

51596,3

 

 

 

 

 

177700,0

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

177700,0

126103,7

85935,3

 

51596,3

 

 

 

 

 

177700,0

6510000

 

Рахункова палата

462490,1

352564,5

226548,0

5040,9

109925,6

 

 

 

 

 

462490,1

6511000

 

Апарат Рахункової палати

462490,1

352564,5

226548,0

5040,9

109925,6

 

 

 

 

 

462490,1

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

462490,1

352564,5

226548,0

5040,9

109925,6

 

 

 

 

 

462490,1

6520000

 

Служба безпеки України

9453600,6

8907988,4

6786695,2

248355,7

545612,2

205047,0

193430,0

51700,0

44435,0

11617,0

9658647,6

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

9439283,0

8903402,2

6786695,2

248355,7

535880,8

205047,0

193430,0

51700,0

44435,0

11617,0

9644330,0

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

9124035,9

8752979,5

6786695,2

208671,9

371056,4

64832,0

63004,3

8258,2

24557,9

1827,7

9188867,9

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

102666,7

72666,7

 

25857,6

30000,0

128721,4

119894,7

41011,8

18347,1

8826,7

231388,1

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

53667,5

43353,1

 

13826,2

10314,4

11393,6

10531,0

2430,0

1530,0

862,6

65061,1

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

120000,0

 

 

 

120000,0

100,0

 

 

 

100,0

120100,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

38912,9

34402,9

 

 

4510,0

 

 

 

 

 

38912,9

6524000

 

Антитерористичний центр при Службі безпеки України

14317,6

4586,2

 

 

9731,4

 

 

 

 

 

14317,6

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України

14317,6

4586,2

 

 

9731,4

 

 

 

 

 

14317,6

6540000

 

Національна академія наук України

4157555,8

207870,7

113785,3

11715,0

3949685,1

828763,0

3367,4

124,2

1191,2

825395,6

4986318,8

6541000

 

Національна академія наук України

4157555,8

207870,7

113785,3

11715,0

3949685,1

828763,0

3367,4

124,2

1191,2

825395,6

4986318,8

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

105687,7

105687,7

58109,0

2440,0

 

1939,2

1660,1

 

1137,9

279,1

107626,9

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

3109050,0

 

 

 

3109050,0

819591,5

 

 

 

819591,5

3928641,5

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

4983,0

4983,0

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

5068,1

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

365657,0

85657,0

46340,2

9201,0

280000,0

1857,5

1352,5

 

 

505,0

367514,5

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

42415,0

 

 

 

42415,0

5000,0

 

 

 

5000,0

47415,0

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

11543,0

11543,0

9336,1

74,0

 

289,7

269,7

124,2

53,3

20,0

11832,7

6541230

0150

Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

518220,1

 

 

 

518220,1

 

 

 

 

 

518220,1

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

200290,5

47595,3

30115,3

2445,5

152695,2

26309,6

20302,6

12230,8

2286,6

6007,0

226600,1

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

200290,5

47595,3

30115,3

2445,5

152695,2

26309,6

20302,6

12230,8

2286,6

6007,0

226600,1

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

20957,9

20957,9

9737,5

1075,6

 

1848,0

1587,0

424,0

227,8

261,0

22805,9

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

152695,2

 

 

 

152695,2

5116,6

 

 

 

5116,6

157811,8

6551060

0950

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

26637,4

26637,4

20377,8

1369,9

 

19345,0

18715,6

11806,8

2058,8

629,4

45982,4

6560000

 

Національна академія медичних наук України

3291005,8

2352526,2

728566,8

110105,3

938479,6

144698,3

67650,9

11325,0

13130,1

77047,4

3435704,1

6561000

 

Національна академія медичних наук України

3291005,8

2352526,2

728566,8

110105,3

938479,6

144698,3

67650,9

11325,0

13130,1

77047,4

3435704,1

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

371415,6

 

 

 

371415,6

74538,5

 

 

 

74538,5

445954,1

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1771436,0

1703436,0

717821,0

109723,6

68000,0

59490,2

57131,3

11325,0

13130,1

2358,9

1830926,2

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

19090,2

19090,2

10745,8

381,7

 

12,0

12,0

 

 

 

19102,2

6561160

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

692240,9

630000,0

 

 

62240,9

10657,6

10507,6

 

 

150,0

702898,5

6561180

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція з розширенням харчоблоку, технічне переоснащення існуючої котельні, реконструкція пральні Державної установи "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України" по вул. Миколи Амосова, 10 у Солом'янському районі м. Києва"

38345,0

 

 

 

38345,0

 

 

 

 

 

38345,0

6561820

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція рентген-радіологічного відділення ДУ "Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченка НАМН України" з метою введення в експлуатацію закупленого у 2011 - 2013 роках високовартісного медичного обладнання"

13021,8

 

 

 

13021,8

 

 

 

 

 

13021,8

6561830

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасної клінічної бази для хірургічного лікування очної патології (недобудованого лікувального корпусу за адресою м. Одеса, Французький бул., 49/51)"

101976,0

 

 

 

101976,0

 

 

 

 

 

101976,0

6561840

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ"

183480,3

 

 

 

183480,3

 

 

 

 

 

183480,3

6561860

0732

Реалізація державного інвестиційного проекту "Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою: м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32"

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

6570000

 

Національна академія мистецтв України

33396,6

14983,4

7716,9

508,5

18413,2

 

 

 

 

 

33396,6

6571000

 

Національна академія мистецтв України

33396,6

14983,4

7716,9

508,5

18413,2

 

 

 

 

 

33396,6

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

14983,4

14983,4

7716,9

508,5

 

 

 

 

 

 

14983,4

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

18413,2

 

 

 

18413,2

 

 

 

 

 

18413,2

6580000

 

Національна академія правових наук України

44725,3

13966,2

6528,9

440,1

30759,1

6296,4

1386,7

150,0

246,5

4909,7

51021,7

6581000

 

Національна академія правових наук України

44725,3

13966,2

6528,9

440,1

30759,1

6296,4

1386,7

150,0

246,5

4909,7

51021,7

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

13966,2

13966,2

6528,9

440,1

 

1566,7

1386,7

150,0

246,5

180,0

15532,9

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

30759,1

 

 

 

30759,1

4729,7

 

 

 

4729,7

35488,8

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

286064,6

55188,0

33888,2

2631,3

230876,6

996052,3

5916,5

1000,0

614,0

990135,8

1282116,9

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

286064,6

55188,0

33888,2

2631,3

230876,6

996052,3

5916,5

1000,0

614,0

990135,8

1282116,9

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

34973,2

34973,2

18677,9

1335,1

 

660,0

616,5

 

409,0

43,5

35633,2

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

229349,1

 

 

 

229349,1

989892,3

 

 

 

989892,3

1219241,4

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

1527,5

 

 

 

1527,5

 

 

 

 

 

1527,5

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

20214,8

20214,8

15210,3

1296,2

 

5500,0

5300,0

1000,0

205,0

200,0

25714,8

6600000

 

Управління державної охорони України

1342287,6

1205875,6

894085,3

7678,4

136412,0

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1343135,8

6601000

 

Управління державної охорони України

1342287,6

1205875,6

894085,3

7678,4

136412,0

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1343135,8

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

1302287,6

1205875,6

894085,3

7678,4

96412,0

848,2

653,3

101,1

 

194,9

1303135,8

6601030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

6610000

 

Фонд державного майна України

711010,8

709636,7

250304,2

14406,3

1374,1

959,7

809,7

 

4,2

150,0

711970,5

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

711010,8

709636,7

250304,2

14406,3

1374,1

959,7

809,7

 

4,2

150,0

711970,5

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

339410,8

339410,8

250304,2

14406,3

 

959,7

809,7

 

4,2

150,0

340370,5

6611020

0411

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

371600,0

370225,9

 

 

1374,1

 

 

 

 

 

371600,0

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

2025409,4

1399426,7

1005182,3

24270,9

625982,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2025449,4

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

2025409,4

1399426,7

1005182,3

24270,9

625982,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

2025449,4

6621010

0350

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

1925409,4

1399426,7

1005182,3

24270,9

525982,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1925449,4

6621030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

2907663,3

2023303,3

1349951,0

49811,5

884360,0

17724,6

15919,5

 

321,4

1805,1

2925387,9

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

2701013,6

1816653,6

1196541,6

45811,5

884360,0

15124,6

13720,2

 

321,4

1404,4

2716138,2

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

1678979,6

1642951,8

1135521,9

45811,5

36027,8

14584,6

13349,5

 

321,4

1235,1

1693564,2

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

901571,5

72213,0

 

 

829358,5

 

 

 

 

 

901571,5

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

101488,8

101488,8

61019,7

 

 

540,0

370,7

 

 

169,3

102028,8

6641060

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

18973,7

 

 

 

18973,7

 

 

 

 

 

18973,7

6642000

 

Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

206649,7

206649,7

153409,4

4000,0

 

2600,0

2199,3

 

 

400,7

209249,7

6642010

0113

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

5609,9

5609,9

 

 

 

 

 

 

 

 

5609,9

6642020

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

201039,8

201039,8

153409,4

4000,0

 

2600,0

2199,3

 

 

400,7

203639,8

6730000

 

Центральна виборча комісія

4874611,7

4640281,3

195182,9

3338,1

234330,4

 

 

 

 

 

4874611,7

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

4874611,7

4640281,3

195182,9

3338,1

234330,4

 

 

 

 

 

4874611,7

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

346572,1

299756,6

195182,9

3338,1

46815,5

 

 

 

 

 

346572,1

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

1949620,0

1949620,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1949620,0

6731040

0160

Проведення виборів Президента України

2354880,0

2354880,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2354880,0

6731050

0160

Функціонування Державного реєстру виборців

223539,6

36024,7

 

 

187514,9

 

 

 

 

 

223539,6

6740000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

247011,0

247011,0

 

 

 

 

 

 

 

 

247011,0

6741000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

247011,0

247011,0

 

 

 

 

 

 

 

 

247011,0

6741020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

247011,0

247011,0

 

 

 

 

 

 

 

 

247011,0

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

516106,9

513256,9

402321,6

19316,6

2850,0

1494,8

1283,8

 

411,2

211,0

517601,7

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

516106,9

513256,9

402321,6

19316,6

2850,0

1494,8

1283,8

 

411,2

211,0

517601,7

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

516106,9

513256,9

402321,6

19316,6

2850,0

1494,8

1283,8

 

411,2

211,0

517601,7

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

314439,3

312689,3

244361,0

12467,3

1750,0

8489,4

7892,9

4935,0

186,1

596,5

322928,7

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

314439,3

312689,3

244361,0

12467,3

1750,0

8489,4

7892,9

4935,0

186,1

596,5

322928,7

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

314439,3

312689,3

244361,0

12467,3

1750,0

8489,4

7892,9

4935,0

186,1

596,5

322928,7

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

494907,1

492557,1

382868,6

20970,2

2350,0

30650,7

29366,2

20027,3

1217,2

1284,5

525557,8

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

494907,1

492557,1

382868,6

20970,2

2350,0

30650,7

29366,2

20027,3

1217,2

1284,5

525557,8

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

494907,1

492557,1

382868,6

20970,2

2350,0

30650,7

29366,2

20027,3

1217,2

1284,5

525557,8

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

455232,5

453882,5

360821,9

9444,7

1350,0

16795,0

16555,0

11951,8

299,0

240,0

472027,5

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

455232,5

453882,5

360821,9

9444,7

1350,0

16795,0

16555,0

11951,8

299,0

240,0

472027,5

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

455232,5

453882,5

360821,9

9444,7

1350,0

16795,0

16555,0

11951,8

299,0

240,0

472027,5

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

429673,1

427223,1

331293,6

19200,8

2450,0

19449,8

17215,8

41,6

 

2234,0

449122,9

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

429673,1

427223,1

331293,6

19200,8

2450,0

19449,8

17215,8

41,6

 

2234,0

449122,9

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

429673,1

427223,1

331293,6

19200,8

2450,0

19449,8

17215,8

41,6

 

2234,0

449122,9

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

325267,0

323817,0

252592,1

13231,2

1450,0

2050,0

2050,0

1134,2

121,5

 

327317,0

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

325267,0

323817,0

252592,1

13231,2

1450,0

2050,0

2050,0

1134,2

121,5

 

327317,0

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

325267,0

323817,0

252592,1

13231,2

1450,0

2050,0

2050,0

1134,2

121,5

 

327317,0

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

382497,4

380347,4

293925,5

18981,0

2150,0

12884,1

12260,1

8399,3

416,6

624,0

395381,5

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

382497,4

380347,4

293925,5

18981,0

2150,0

12884,1

12260,1

8399,3

416,6

624,0

395381,5

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

382497,4

380347,4

293925,5

18981,0

2150,0

12884,1

12260,1

8399,3

416,6

624,0

395381,5

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

351960,4

350410,4

274917,7

12350,0

1550,0

10385,7

10320,7

7280,2

241,4

65,0

362346,1

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

351960,4

350410,4

274917,7

12350,0

1550,0

10385,7

10320,7

7280,2

241,4

65,0

362346,1

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

351960,4

350410,4

274917,7

12350,0

1550,0

10385,7

10320,7

7280,2

241,4

65,0

362346,1

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

500649,5

497999,5

379355,7

31000,0

2650,0

12716,1

12231,1

6978,4

293,0

485,0

513365,6

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

500649,5

497999,5

379355,7

31000,0

2650,0

12716,1

12231,1

6978,4

293,0

485,0

513365,6

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

500649,5

497999,5

379355,7

31000,0

2650,0

12716,1

12231,1

6978,4

293,0

485,0

513365,6

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

368489,3

366239,3

285967,3

13656,2

2250,0

6211,0

5611,0

3983,1

151,5

600,0

374700,3

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

368489,3

366239,3

285967,3

13656,2

2250,0

6211,0

5611,0

3983,1

151,5

600,0

374700,3

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

368489,3

366239,3

285967,3

13656,2

2250,0

6211,0

5611,0

3983,1

151,5

600,0

374700,3

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

379465,7

378115,7

297285,2

12267,7

1350,0

4768,3

4677,3

2883,3

174,5

91,0

384234,0

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

379465,7

378115,7

297285,2

12267,7

1350,0

4768,3

4677,3

2883,3

174,5

91,0

384234,0

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

379465,7

378115,7

297285,2

12267,7

1350,0

4768,3

4677,3

2883,3

174,5

91,0

384234,0

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

437744,3

435594,3

341824,9

15301,4

2150,0

12461,4

12279,4

8100,4

734,9

182,0

450205,7

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

437744,3

435594,3

341824,9

15301,4

2150,0

12461,4

12279,4

8100,4

734,9

182,0

450205,7

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

437744,3

435594,3

341824,9

15301,4

2150,0

12461,4

12279,4

8100,4

734,9

182,0

450205,7

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

337033,3

334983,3

261219,6

13641,3

2050,0

7378,0

7194,0

5141,6

195,9

184,0

344411,3

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

337033,3

334983,3

261219,6

13641,3

2050,0

7378,0

7194,0

5141,6

195,9

184,0

344411,3

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

337033,3

334983,3

261219,6

13641,3

2050,0

7378,0

7194,0

5141,6

195,9

184,0

344411,3

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

485747,3

482997,3

378448,1

16736,4

2750,0

3775,7

3712,7

2589,4

3,0

63,0

489523,0

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

485747,3

482997,3

378448,1

16736,4

2750,0

3775,7

3712,7

2589,4

3,0

63,0

489523,0

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

485747,3

482997,3

378448,1

16736,4

2750,0

3775,7

3712,7

2589,4

3,0

63,0

489523,0

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

407435,8

404785,8

315339,6

18092,0

2650,0

14021,1

12706,1

8515,3

422,3

1315,0

421456,9

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

407435,8

404785,8

315339,6

18092,0

2650,0

14021,1

12706,1

8515,3

422,3

1315,0

421456,9

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

407435,8

404785,8

315339,6

18092,0

2650,0

14021,1

12706,1

8515,3

422,3

1315,0

421456,9

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

320116,0

318366,0

248051,0

13636,1

1750,0

8865,9

8672,6

5636,4

385,3

193,3

328981,9

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

320116,0

318366,0

248051,0

13636,1

1750,0

8865,9

8672,6

5636,4

385,3

193,3

328981,9

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

320116,0

318366,0

248051,0

13636,1

1750,0

8865,9

8672,6

5636,4

385,3

193,3

328981,9

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

348161,2

346211,2

272756,5

11332,8

1950,0

4129,8

4096,8

2371,5

387,7

33,0

352291,0

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

348161,2

346211,2

272756,5

11332,8

1950,0

4129,8

4096,8

2371,5

387,7

33,0

352291,0

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

348161,2

346211,2

272756,5

11332,8

1950,0

4129,8

4096,8

2371,5

387,7

33,0

352291,0

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

347732,3

345882,3

270879,4

12574,4

1850,0

9677,7

9029,7

6030,1

181,7

648,0

357410,0

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

347732,3

345882,3

270879,4

12574,4

1850,0

9677,7

9029,7

6030,1

181,7

648,0

357410,0

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

347732,3

345882,3

270879,4

12574,4

1850,0

9677,7

9029,7

6030,1

181,7

648,0

357410,0

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

538961,4

536111,4

418454,1

19474,2

2850,0

11741,4

11654,3

7285,0

66,7

87,1

550702,8

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

538961,4

536111,4

418454,1

19474,2

2850,0

11741,4

11654,3

7285,0

66,7

87,1

550702,8

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

538961,4

536111,4

418454,1

19474,2

2850,0

11741,4

11654,3

7285,0

66,7

87,1

550702,8

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

314918,1

312968,1

243706,1

13323,7

1950,0

652,4

652,4

106,3

96,5

 

315570,5

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

314918,1

312968,1

243706,1

13323,7

1950,0

652,4

652,4

106,3

96,5

 

315570,5

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

314918,1

312968,1

243706,1

13323,7

1950,0

652,4

652,4

106,3

96,5

 

315570,5

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

381840,8

379690,8

296512,1

15678,3

2150,0

731,1

731,1

 

186,9

 

382571,9

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

381840,8

379690,8

296512,1

15678,3

2150,0

731,1

731,1

 

186,9

 

382571,9

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

381840,8

379690,8

296512,1

15678,3

2150,0

731,1

731,1

 

186,9

 

382571,9

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

365069,1

362919,1

279285,1

19127,0

2150,0

3003,0

2959,5

1635,2

307,5

43,5

368072,1

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

365069,1

362919,1

279285,1

19127,0

2150,0

3003,0

2959,5

1635,2

307,5

43,5

368072,1

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

365069,1

362919,1

279285,1

19127,0

2150,0

3003,0

2959,5

1635,2

307,5

43,5

368072,1

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

234773,4

233523,4

181952,1

9601,7

1250,0

6645,8

6565,8

4336,0

267,7

80,0

241419,2

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

234773,4

233523,4

181952,1

9601,7

1250,0

6645,8

6565,8

4336,0

267,7

80,0

241419,2

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

234773,4

233523,4

181952,1

9601,7

1250,0

6645,8

6565,8

4336,0

267,7

80,0

241419,2

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

383362,3

381012,3

294037,8

19282,4

2350,0

21656,3

19762,3

13740,4

1027,0

1894,0

405018,6

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

383362,3

381012,3

294037,8

19282,4

2350,0

21656,3

19762,3

13740,4

1027,0

1894,0

405018,6

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

383362,3

381012,3

294037,8

19282,4

2350,0

21656,3

19762,3

13740,4

1027,0

1894,0

405018,6

8680000

 

Державна регуляторна служба України

70755,0

70755,0

38047,6

1625,9

 

951,0

951,0

 

763,4

 

71706,0

8681000

 

Апарат Державної регуляторної служби України

70755,0

70755,0

38047,6

1625,9

 

951,0

951,0

 

763,4

 

71706,0

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

70755,0

70755,0

38047,6

1625,9

 

951,0

951,0

 

763,4

 

71706,0

 

Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2019 році

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

ВСЬОГО:

679913,2

13039853,3

13719766,5

-8322346,8

-1406288,1

-9728634,9

-7642433,6

11633565,2

3991131,6

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

3682472,0

3682472,0

 

-328470,0

-328470,0

 

3354002,0

3354002,0

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

3682472,0

3682472,0

 

-328470,0

-328470,0

 

3354002,0

3354002,0

1101460

0490

Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

-328470,0

-328470,0

 

-328470,0

-328470,0

1101600

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

713687,0

713687,0

 

 

 

 

713687,0

713687,0

1101620

0433

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

 

157968,0

157968,0

 

 

 

 

157968,0

157968,0

1101640

0433

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 

1036879,4

1036879,4

 

 

 

 

1036879,4

1036879,4

1101650

0433

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

 

373000,0

373000,0

 

 

 

 

373000,0

373000,0

1101670

0433

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

 

613910,6

613910,6

 

 

 

 

613910,6

613910,6

1101680

0433

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

 

264000,0

264000,0

 

 

 

 

264000,0

264000,0

1101690

0433

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

 

523027,0

523027,0

 

 

 

 

523027,0

523027,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

-196770,6

-6745,1

-203515,7

-196770,6

-6745,1

-203515,7

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

-196770,6

-6745,1

-203515,7

-196770,6

-6745,1

-203515,7

1201490

0470

Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива

 

 

 

-196770,6

-6745,1

-203515,7

-196770,6

-6745,1

-203515,7

1600000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

10100,0

10100,0

 

-100,0

-100,0

 

10000,0

10000,0

1601000

 

Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

 

10100,0

10100,0

 

-100,0

-100,0

 

10000,0

10000,0

1601610

1060

Надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам

 

10100,0

10100,0

 

 

 

 

10100,0

10100,0

1601620

1060

Повернення кредитів, наданих із спеціального фонду державного бюджету внутрішньо переміщеним особам на придбання житла

 

 

 

 

-100,0

-100,0

 

-100,0

-100,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201210

0990

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

36850,0

 

36850,0

 

 

 

36850,0

 

36850,0

2201460

1060

Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

 

2000,0

2000,0

 

 

 

 

2000,0

2000,0

2201480

1060

Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня

 

 

 

 

-2000,0

-2000,0

 

-2000,0

-2000,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

2025879,0

2025879,0

-1176,0

-70000,0

-71176,0

-1176,0

1955879,0

1954703,0

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

2025879,0

2025879,0

-1176,0

-70000,0

-71176,0

-1176,0

1955879,0

1954703,0

2751360

1060

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня

 

 

 

 

-29000,0

-29000,0

 

-29000,0

-29000,0

2751430

1060

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

41000,0

41000,0

 

 

 

 

41000,0

41000,0

2751440

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

-41000,0

-41000,0

 

-41000,0

-41000,0

2751540

0620

Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства"

 

 

 

-1176,0

 

-1176,0

-1176,0

 

-1176,0

2751600

0620

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

 

1720879,0

1720879,0

 

 

 

 

1720879,0

1720879,0

2751640

0620

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

 

264000,0

264000,0

 

 

 

 

264000,0

264000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

200000,0

940973,0

1140973,0

 

-998973,0

-998973,0

200000,0

-58000,0

142000,0

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

200000,0

940973,0

1140973,0

 

-998973,0

-998973,0

200000,0

-58000,0

142000,0

2801120

0421

Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

 

 

 

-944700,0

-944700,0

 

-944700,0

-944700,0

2801380

0421

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років

 

 

 

 

-5000,0

-5000,0

 

-5000,0

-5000,0

2801390

0421

Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

-4773,0

-4773,0

 

-4773,0

-4773,0

2801400

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам

 

 

 

 

-44500,0

-44500,0

 

-44500,0

-44500,0

2801460

0421

Надання кредитів фермерським господарствам

200000,0

44500,0

244500,0

 

 

 

200000,0

44500,0

244500,0

2801490

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

 

4773,0

4773,0

 

 

 

 

4773,0

4773,0

2801560

0421

Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

891700,0

891700,0

 

 

 

 

891700,0

891700,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

 

477213,0

477213,0

 

 

 

 

477213,0

477213,0

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

 

477213,0

477213,0

 

 

 

 

477213,0

477213,0

3101610

0490

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

 

254551,0

254551,0

 

 

 

 

254551,0

254551,0

3101620

0490

Модернізація української залізниці

 

216462,0

216462,0

 

 

 

 

216462,0

216462,0

3101630

0490

Безпека руху в містах України

 

6200,0

6200,0

 

 

 

 

6200,0

6200,0

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

 

4463644,3

4463644,3

 

 

 

 

4463644,3

4463644,3

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

 

4463644,3

4463644,3

 

 

 

 

4463644,3

4463644,3

3111600

0456

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 

4463644,3

4463644,3

 

 

 

 

4463644,3

4463644,3

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

443063,2

1437572,0

1880635,2

-8124400,2

 

-8124400,2

-7681337,0

1437572,0

-6243765,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

443063,2

1437572,0

1880635,2

-8124400,2

 

-8124400,2

-7681337,0

1437572,0

-6243765,0

3511550

0490

Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

 

 

 

-240,0

 

-240,0

-240,0

 

-240,0

3511560

0431

Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам

 

 

 

-1941,2

 

-1941,2

-1941,2

 

-1941,2

3511600

0490

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії

443063,2

 

443063,2

 

 

 

443063,2

 

443063,2

3511610

0490

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

30112,0

30112,0

 

 

 

 

30112,0

30112,0

3511620

0490

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

1266440,0

1266440,0