Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 07.11.2018 № 929
действует с 13.11.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2018 р. N 929

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1314; 2004 р., N 12, ст. 745; 2012 р., N 42, ст. 1610; 2015 р., N 33, ст. 967; 2018 р., N 62, ст. 2144):

1) в абзаці другому пункту 5 слова і цифри "вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах" замінити словами "закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти";

2) у пункті 6:

в абзаці першому слова "органів державних податкових адміністрацій" замінити словами "Державного реєстру фізичних осіб - платників податків";

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до п'яти календарних днів із дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням допомоги на догляд.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2011 р., N 47, ст. 1905, N 89, ст. 3232; 2016 р., N 5, ст. 275):

1) в абзаці п'ятому пункту 49 цифри "15" замінити словом "п'яти", а слова "територіальних органів" виключити;

2) у тексті Порядку слова і цифри "вищих навчальних закладів I - IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів" і "загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації" замінити відповідно словами "закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти" і "закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти".

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 394; 2009 р., N 19, ст. 598; 2011 р., N 51, ст. 2032, N 89, ст. 3232; 2016 р., N 5, ст. 275; 2017 р., N 57, ст. 1684; 2018 р., N 62, ст. 2144):

1) абзац другий пункту 17 після слова "працевлаштуванню" доповнити словами "; дітей, які не мають власних сімей, осіб, які входять до складу сім'ї, та навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти до досягнення 23-річного віку";

2) а абзаці дев'ятому пункту 10 слова і цифри "загальноосвітніх, а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації" замінити словами "закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти";

3) в абзаці другому пункту 27 цифри "15" замінити словом "п'яти", а слова "територіальних органів" виключити;

4) у тексті Порядку слова і цифри "загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації" замінити словами "закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти".

4. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 446; 2015 р., N 74, ст. 2437; 2016 р., N 5, ст. 275, N 97, ст. 3165; 2018 р., N 62, ст. 2144):

1) абзаци третій і четвертий пункту 7 замінити абзацом такого змісту:

"Орган соціального захисту населення у строк до п'яти календарних днів повідомляє органу державної виконавчої служби про призначення тимчасової допомоги та дані одного з батьків, що ухиляється від сплати аліментів (прізвище, ім'я, по батькові; серія та номер паспорта; реєстраційний номер облікової картки платника податків).";

2) пункти 8 і 81 викласти в такій редакції:

"8. Розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

81. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї визначається згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги на підставі довідки про доходи і декларації про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

До складу сім'ї особи, що звертається за призначенням зазначеної допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти і не мають власних сімей, незалежно від місця проживання або місця реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.

Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Органи соціального захисту населення мають право робити запити та у строк до п'яти календарних днів з дня надходження відповідного запиту безоплатно отримувати від ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються за призначенням тимчасової допомоги.

Для підтвердження даних про доходи (відсутність доходів) використовуються відомості ДФС з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном, для підтвердження інших даних - відомості з інформаційних систем Мін'юсту, у тому числі з Єдиного реєстру боржників, Єдиного державного реєстру судових рішень і бази даних про стан розшуку боржників.";

3) у пункті 10:

доповнити пункт підпунктом 16 такого змісту:

"16) сплати аліментів одним з батьків.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі коли одержувачем навмисно подано недостовірні відомості чи приховано відомості, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на тимчасову допомогу та визначення її розміру, а також у разі неповідомлення або невчасного повідомлення про виникнення обставин, за яких виплата тимчасової допомоги припиняється, на наступний строк допомога може бути призначена не раніше ніж через 12 місяців з місяця виявлення порушення (виникнення обставин).";

4) пункти 11 і 12 викласти в такій редакції:

"11. У разі встановлення місця проживання (перебування) одного з батьків і припинення його розшуку орган Національної поліції у строк до трьох календарних днів повідомляє про це одержувачу, органу соціального захисту населення, посадовій особі, яка винесла ухвалу (постанову) про розшук, а також суду за місцезнаходженням виконавчого листа.

Орган державної виконавчої служби у строк до трьох календарних днів після встановлення факту сплати аліментів одним з батьків інформує одержувача та орган соціального захисту населення за місцем одержання допомоги.

Орган соціального захисту населення у строк до п'яти календарних днів повідомляє одержувачу про припинення виплати допомоги.

12. Якщо виникла можливість стягнення аліментів з одного з батьків, виявлено, що один з батьків може утримувати дитину, або встановлено місце проживання (перебування) одного з батьків, у зв'язку з чим можливе стягнення з нього коштів на утримання дитини, орган соціального захисту населення:

визначає суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та встановлює строки її повернення (протягом місяця);

повідомляє одному з батьків про суму сплаченої тимчасової допомоги, яка підлягає поверненню, та строк її повернення;

у разі неповернення коштів добровільно в установлені строки вирішує питання про їх стягнення у судовому порядку.

Стягнуті кошти зараховуються до державного бюджету. Кошти, перераховані одним з батьків на рахунок органу соціального захисту населення, протягом 10 календарних днів зараховуються на рахунок органу Казначейства.".

____________

Опрос