Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 17.10.2018 № 841
действует с 20.10.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 17 жовтня 2018 р. N 841

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 жовтня 2018 року.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 37

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., N 5, ст. 178; 2018 р., N 37, ст. 1311):

1) у пункті 1:

абзац другий викласти в такій редакції:

"щомісячної житлової субсидії на оплату внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також житлово-комунальних послуг, а саме:";

абзац п'ятий після слів "на оплату" доповнити словами "внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також";

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Житлові субсидії призначаються за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги та/або скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, внеску/платежу об'єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, витрат на управління багатоквартирним будинком (далі - соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування) і розміром обов'язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.";

3) абзац шостий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

"громадяни, які отримують пенсію за віком, у зв'язку з втратою годувальника або по інвалідності, а також, ті, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", і отримують пенсію за вислугою років;

громадяни, які отримують державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;".

У зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим;

4) у пункті 6:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

"1) опалювана площа житлового приміщення перевищує 120 кв. метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 200 кв. метрів для індивідуальних будинків (крім житлових приміщень дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких на початок місяця, з якого призначається субсидія, проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, а також житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що особовий рахунок було розділено до 1 травня 2018 р. і опалювана площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв. метрів для індивідуального будинку);";

у підпункті 3:

в абзаці третьому слова "вони отримували" замінити словом "нарахований";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"ними або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (крім випадків, коли наявна заборгованість роботодавця із виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за цих осіб).";

в абзаці шостому слова "такі, що шукають роботу," замінити словом "безробітні";

доповнити пункт підпунктом 7 такого змісту:

"7) у складі домогосподарства або у складі сім'ї члена домогосподарства є особи, які, за даними Єдиного реєстру боржників, мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів понад три місяці (крім осіб, які є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря).";

5) у пункті 7:

в абзаці першому слова і цифру "випадку, зазначеного у підпункті 1" замінити словами і цифрами "випадків, зазначених у підпунктах 1 (за винятком житлових приміщень (будинків), на які оформлено два і більше окремі особові рахунки, за умови, що опалювальна площа частини житлового приміщення кожного домогосподарства, на яку призначається субсидія, не перевищує 120 кв. метрів для квартири, 200 кв. метрів для індивідуального будинку) і 7";

абзац четвертий замінити абзацами такого змісту:

"або інші члени домогосподарства надають соціальні послуги, перебувають у місцях позбавлення волі, перебувають у складних життєвих обставинах, викликаних тривалою хворобою, що підтверджується висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я, є алко- або наркозалежними, що підтверджується довідкою від лікаря;

в періоді, за який враховуються доходи, мали суму середньомісячної нарахованої заробітної плати менше від розміру мінімальної заробітної плати не більш як на 10 відсотків і при цьому єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачено у розмірі, не меншому, ніж мінімальний, за всі місяці протягом зазначеного періоду;".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - одинадцятим;

в абзаці сьомому слова і цифри "у підпункті 3 пункту 6 цього Положення" замінити словами "в абзацах третьому - п'ятому цього пункту";

абзац одинадцятий після слів і цифри "пункту 7 цього Положення" доповнити словами ", а також якщо працездатні особи в період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, документально підтвердили шляхом надання легалізованих в Україні документів набуття страхового стажу в інших країнах, з якими укладено договори про соціальне забезпечення, перелік яких розміщується на офіційному веб-сайті Мінсоцполітики";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Житлова субсидія за рішенням комісії може бути призначена у випадках, не передбачених цим Положенням. Фінансування таких субсидій здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів.";

6) в абзаці першому пункту 8 слова "і фактично проживають" виключити;

7) у пункті 9:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"До складу домогосподарства включаються всі особи, що зареєстровані в житловому приміщенні (будинку), на яких розраховуються соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування і доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії.

Під час призначення житлової субсидії враховуються також доходи членів сім'ї особи із складу домогосподарства у разі, коли їх зареєстроване (фактичне) місце проживання відмінне від адреси домогосподарства (крім доходів батьків у разі призначення субсидії студентам, які зареєстровані у гуртожитку за місцем навчання, та доходів одного з батьків дитини у разі призначення субсидії другому з батьків з дитиною у разі, коли батьки розлучені). При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб не розраховуються.";

в абзацах шостому і сьомому слово "десятому" замінити словом "одинадцятому";

абзац дев'ятий викласти в такій редакції:

"Якщо в житловому приміщенні (будинку) є кілька розділених особових рахунків, за рішенням комісії житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг може бути призначена кожному із таких домогосподарств на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства. Склад кожного із домогосподарств визначається на підставі відомостей, внесених до декларації. При цьому до складу різних домогосподарств у межах одного житлового приміщення (будинку) не можуть входити члени однієї сім'ї.";

8) у пункті 10:

абзац перший після слів "житлової субсидії враховуються" доповнити словом "нараховані";

після абзацу сьомого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"грошові перекази, отримані із-за кордону;".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - двадцять сьомий вважати відповідно абзацами дев'ятим - двадцять восьмим;

після абзацу вісімнадцятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"сплачені аліменти (за умови документального підтвердження фактичної сплати);

спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятнадцятий - двадцять восьмий вважати відповідно абзацами двадцять першим - тридцятим;

9) у пункті 11:

в абзаці четвертому слово "після" замінити словами "не з";

абзац сьомий замінити абзацами такого змісту:

"Розрахунок середньомісячного доходу для осіб, які отримували хоча б один із таких видів доходу, як стипендію, допомогу при народженні (усиновленні) дитини, допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, здійснюється шляхом ділення загальної суми сукупного доходу за період, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, на кількість місяців, у яких його отримано.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього неопалювального сезону (вересень), а у разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за останній місяць попереднього опалювального сезону (квітень). В разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, з якого призначається житлова субсидія.".

У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим;

10) у пункті 12:

абзац третій викласти в такій редакції:

"2) одного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - у разі, коли такі особи протягом цього періоду навчалися за денною формою навчання у закладах середньої освіти, професійно-технічних навчальних закладах, закладах вищої освіти або зареєстровані у службі зайнятості як безробітні і в цей період навчалися в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості та не отримували допомогу по безробіттю;";

в абзаці п'ятому слово "огляду" замінити словом "догляду", а слова ", допомогу по безробіттю" виключити;

після абзацу дев'ятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Для осіб, які у періоді, за який враховуються доходи, отримували допомогу по безробіттю, до сукупного доходу враховується:

за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - дохід у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи;

за кожний місяць отримання допомоги у розмірі, більшому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, - фактично отримані доходи;

за кожний місяць, у якому відсутні доходи, - дохід у сумі трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб станом на кінець періоду, за який враховуються доходи.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - дев'ятнадцятим;

абзац вісімнадцятий після слів "При цьому" доповнити словами "для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і є платниками єдиного податку першої - третьої груп,";

11) пункт 13 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:

"Заява і декларація вважаються не поданими у разі, коли:

не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства (прізвище, ім'я та по батькові, сімейний стан, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

не внесені у повному обсязі відомості про членів сім'ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії (прізвище, ім'я та по батькові, сімейний зв'язок з особою із складу домогосподарства, число, місяць і рік народження, серія та/або номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків;

відсутня згода на обробку персональних даних про членів домогосподарства та членів сім'ї осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення субсидії, даних про доходи та майно.

У разі виявлення помилки у зазначених даних структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність протягом 30 календарних днів виправлення помилки. Якщо протягом визначеного строку громадянин не виправив помилки у заяві та/або декларації, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.".

У зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;

12) у пункті 14:

абзаци другий - дванадцятий викласти в такій редакції:

"доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України у порядку, встановленому Фондом та Мінсоцполітики;

доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, а також групу платників єдиного податку, до якої належить фізична особа - підприємець, що обрала спрощену систему оподаткування, - ДФС у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном;

перетин державного кордону особами, у яких обов'язково зазначаються дати перетину державного кордону, - Держприкордонслужбою;

наявність в осіб транспортних засобів - уповноваженими органами МВС у порядку, встановленому Мінсоцполітики та МВС;

реквізити документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство або право іноземця або особи без громадянства на законних підставах перебувати на території України, - ДМС у порядку, встановленому Мінсоцполітики та МВС;

наявність у осіб заборгованості за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів із Єдиного реєстру боржників - Мін'юстом у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін'юстом;

склад зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) осіб - органами місцевого самоврядування або уповноваженими ними органами;

забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами - управителями, об'єднаннями, виконавцями комунальних послуг, у яких зазначається:

- розмір платежів за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування;

- розмір внесків/платежів об'єднанню на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування;

- сума простроченої понад два місяці заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком, а також сума простроченої понад два місяці заборгованості з оплати обов'язкової частки платежу за житлово-комунальні послуги, обов'язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, внеску за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами.";

в абзаці чотирнадцятому слова "другому - сьомому" замінити словами "восьмому - дванадцятому";

після абзацу дев'ятнадцятого доповнити пункт новими абзацами такого змісту:

"Якщо інформацію, необхідну для призначення житлової субсидії, отримати неможливо внаслідок помилки, виявленої під час обміну інформацією із суб'єктами надання інформації, визначеними в абзацах другому, третьому, восьмому - дванадцятому цього пункту, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення повідомляє громадянину про необхідність виправлення помилки і проводить розрахунок житлової субсидії протягом 10 днів після подання ним оновлених даних та отримання необхідної інформації.

У разі коли протягом 30 календарних днів після отримання повідомлення про необхідність виправлення помилки громадянин не вчинить дій щодо її виправлення, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення відмовляє у призначенні житлової субсидії. Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.".

У зв'язку з цим абзаци двадцятий - тридцять третій вважати відповідно абзацами двадцять другим - тридцять п'ятим;

абзац двадцять другий доповнити реченням такого змісту: "Зазначений строк може бути продовжено на час хвороби заявника, що підтверджується документально.";

у другому реченні абзацу двадцять восьмого слова "надсилає повідомлення заявнику в паперовому вигляді рекомендованим листом" замінити словами "інформує заявника про прийняте рішення в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис";

у другому реченні абзацу двадцять дев'ятого слова "надсилає таке повідомлення заявнику в паперовому вигляді рекомендованим листом" замінити словами "інформує заявника про прийняте рішення в паперовому вигляді з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис";

13) в абзацах першому, п'ятому та восьмому пункту 15 слово "(неопалювального)" виключити;

14) у пункті 16:

абзац перший викласти в такій редакції:

"16. Після закінчення строку отримання житлової субсидії структурні підрозділи з питань соціального захисту населення самостійно здійснюють розрахунок житлової субсидії на наступний строк для домогосподарств, які отримували житлову субсидію у попередньому сезоні (крім осіб, які відповідають вимогам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, осіб, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства, орендарів, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарств, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб).";

абзац третій викласти в такій редакції:

"Особам, які відповідають вимогам, визначеним в абзацах другому - четвертому підпункту 3 пункту 6 цього Положення, особам, члени сім'ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства, орендарям, внутрішньо переміщеним особам, громадянам, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також домогосподарствам, у яких кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб, призначення житлової субсидії на наступний строк здійснюється після подання нових заяви та декларації.";

в абзаці п'ятому слова "рекомендованим листом" замінити словами "з врученням відповідного повідомлення під особистий підпис, або відповідна інформація зазначається у платіжному документі";

абзац сьомий після слів "призначається з місяця" доповнити словами ", наступного за місяцем";

абзаци чотирнадцятий і п'ятнадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищує обсягу обов'язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, житлова субсидія на наступний неопалювальний сезон призначається на підставі звернення громадянина.

Якщо в неопалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищує обсягу обов'язкового відсотка платежу, визначеного в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розраховує розмір житлової субсидії на початку наступного опалювального сезону без додаткового звернення громадянина.";

15) у пункті 18:

абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "У разі коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.";

після абзацу чотирнадцятого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"В окремих випадках за рішенням комісії кошти невикористаної житлової субсидії можуть бути виплачені особам похилого віку та особам з інвалідністю, які мешкають у містах обласного значення, через відділення поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта".".

У зв'язку з цим абзаци п'ятнадцятий і шістнадцятий вважати відповідно абзацами шістнадцятим і сімнадцятим;

16) у пункті 22:

абзац третій викласти в такій редакції:

"громадянин має заборгованість із сплати обов'язкової частки платежу за внесками за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами, а також за житлово-комунальні послуги, обов'язкової частки внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової субсидії і загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день внесення подання об'єднанням;";

абзац шостий виключити;

в абзаці восьмому слово "сьомому" замінити словом "восьмому";

абзац дев'ятий замінити абзацами такого змісту:

"Надання субсидії припиняється також за рішенням структурного підрозділу з питань соціального захисту населення у разі, коли:

виникли обставини, що унеможливлюють надання житлової субсидії, зокрема у разі переїзду домогосподарства в інше житлове приміщення (будинок), іншу місцевість, у разі смерті одинокої особи;

громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.".

У зв'язку з цим абзаци десятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев'ятнадцятим;

абзац дванадцятий після слів "їх виявлено" доповнити словами "(якщо інше не передбачено заявою)";

в абзаці чотирнадцятому слово "дев'ятому" замінити словом "одинадцятому".

2. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 р. N 1156 "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 30, ст. 1129; 2000 р., N 5, ст. 178; 2014 р., N 73, ст. 2064; 2015 р., N 22, ст. 607; 2016 р., N 35, ст. 1368) викласти в такій редакції:

"1. Установити, що за умови призначення житлової субсидії громадяни, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), сплачують за управління багатоквартирним будинком, за житлово-комунальні послуги, за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, за абонентське обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами (далі - житлово-комунальні послуги) в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, частку середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - частку їх сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою:".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177; 2017 р., N 15, ст. 429):

в абзаці другому підпункту 1 пункту 3 слова "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" замінити словами і цифрами "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 - 1991 років";

в абзаці другому пункту 2 Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого цією постановою, слова і цифру "пункту 4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" замінити словами і цифрою "пункту 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій", а слова і цифри "Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178" - словами і цифрами "Офіційний вісник України, 2018 р., N 37, ст. 1311".

4. В абзаці першому пункту 4 Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 77 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 289; 2011 р., N 47, ст. 1914; 2017 р., N 2, ст. 44, N 83, ст. 2548), слова і цифру "пункту 4 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" замінити словами і цифрою "пункту 5 Положення про порядок призначення житлових субсидій", а слова і цифри "Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 2000 р., N 5, ст. 178" - словами і цифрами "Офіційний вісник України, 2018 р., N 37, ст. 1311".

5. У Порядку розрахунку та повернення до бюджету невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. N 534 "Деякі питання надання субсидій для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг" (Офіційний вісник України, 2016 р., N 68, ст. 2286; 2017 р., N 40, ст. 1256, N 69, ст. 2074; 2018 р., N 37, ст. 1311):

1) у пункті 4:

в абзаці першому формулу "Nт = Cт - Hт," замінити такою формулою:

"Nт = Cт - Hт + От,";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"От - загальна сума фактично сплаченої обов'язкової частки плати за централізоване опалення за опалювальний сезон, гривень.";

2) у пункті 41:

в абзаці першому формулу "Nв = Cв - Hв," замінити такою формулою:

"Nв = Cв - Hв + Ов,";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Ов - загальна сума фактично сплаченої обов'язкової частки плати за централізоване постачання холодної води (гарячої води, водовідведення) за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.";

3) у пункті 5:

в абзаці першому формулу "Nг = Cг - Hг," замінити такою формулою:

"Nг = Cг - Hг + Ог,";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Ог - загальна сума фактично сплаченої обов'язкової частки плати за газопостачання за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.";

4) у пункті 6:

в абзаці першому формулу "Nе = Cе - Hе," замінити такою формулою:

"Nе = Cе - Hе + Ое,";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Ое - загальна сума фактично сплаченої обов'язкової частки плати за електропостачання за період отримання субсидії в опалювальний (неопалювальний) сезон, гривень.";

5) пункт 7 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо після проведення розрахунку за формулами, зазначеними у пунктах 4 - 6 цього Порядку, невикористана сума субсидії має значення більше, ніж загальна сума нарахованої субсидії на оплату послуги за відповідний сезон, повернення до бюджету невикористаних сум субсидії за таким особовим рахунком здійснюється у розмірі нарахованої субсидії.".

У зв'язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;

6) пункт 8 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відсутності невикористаних сум субсидій надавач послуги, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельний кооператив повідомляє про це письмово структурному підрозділу з питань фінансів та структурному підрозділу з питань соціального захисту населення у зазначені строки.".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

7) пункт 10 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі неподання надавачем послуги, об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельним кооперативом в установлені строки акта розрахунку загального обсягу невикористаних сум субсидій та неповідомлення про відсутність таких сум розрахунки з ним не проводяться.";

8) у пункті 12 слова "за опалювальний сезон" виключити.

____________

Опрос