Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые постановленияя Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 26.07.2018 № 595
действует с 01.08.2018

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 26 липня 2018 р. N 595

Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Установити, що:

відомості щодо неотримання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, державної допомоги сім'ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання (перебування) їх невідоме, за зареєстрованим місцем проживання (місцем фактичного проживання) можуть передаватися в паперовому та електронному вигляді до введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів;

перевірка зазначених відомостей здійснюється з використанням інформаційних систем після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів.

 

Прем'єр-міністр України

В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. N 1192 "Про надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1314; 2004 р., N 12, ст. 745; 2006 р., N 4, ст. 171; 2012 р., N 7, ст. 249, N 42, ст. 1610; 2014 р., N 93, ст. 2683; 2015 р., N 33, ст. 967; 2016 р., N 5, ст. 275, N 97, ст. 3165; 2017 р., N 26, ст. 742):

1) у постанові:

у назві постанови слова "інвалідом", "який" та "ним" замінити відповідно словами "особою з інвалідністю", "яка" та "нею";

у тексті постанови слова "інвалідом", "який", "таким" та "ним" замінити відповідно словами "особою з інвалідністю", "яка" "такою" та "нею";

2) у Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затвердженому зазначеною постановою:

у назві Порядку слова "інвалідом", "який" та "ним" замінити відповідно словами "особою з інвалідністю", "яка" та "нею";

у пункті 1 слова "який" та "ним" замінити відповідно словами "яка" та "нею";

в абзаці третьому пункту 2 слова "виконавчими органами об'єднаної територіальної громади" замінити словами "виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади";

у пункті 4 слова "який" та "ним" замінити відповідно словами "яка" та "нею";

у пункті 7:

в абзаці восьмому слово "яким" замінити словом "якою";

абзаци десятий і одинадцятий викласти в такій редакції:

"Якщо особа, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, постійно проживає за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, але має інше зареєстроване місце проживання, органи соціального захисту населення перевіряють відомості щодо неотримання допомоги на догляд за зареєстрованим місцем проживання такої особи з використанням інформаційних систем.

У разі коли особа з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу постійно проживає за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, але має інше зареєстроване місце проживання, органи соціального захисту населення перевіряють відомості щодо неотримання допомоги на догляд за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю з використанням інформаційних систем.";

в абзаці дев'ятому пункту 8 слова "праці та" виключити;

у першому реченні абзацу третього пункту 9 слово "ним" замінити словом "нею";

у пункті 132 слово "яким" замінити словом "якою";

у пункті 14 слова "який" та "ним" замінити відповідно словами "яка" та "нею";

у тексті Порядку слово "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 52, ст. 2372; 2003 р., N 51, ст. 2691; 2006 р., N 11, ст. 737; 2008 р., N 15, ст. 364, N 63, ст. 2135; 2009 р., N 9, ст. 266; 2011 р., N 47, ст. 1905, N 89, ст. 3232; 2014 р., N 53, ст. 1408, N 70, ст. 1958, N 93, ст. 2683; 2015 р., N 46, ст. 1473, N 74, ст. 2437; 2016 р., N 97, ст. 3165):

1) абзац п'ятий пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

"Призначення і виплата державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання заявника.

Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

друге речення абзацу другого пункту 9 виключити;

у першому реченні абзацу четвертого пункту 11 слова "за зареєстрованим місцем проживання заявника" виключити;

пункт 15 виключити;

абзац одинадцятий пункту 27 виключити;

в абзаці сьомому пункту 30 слова "уповноважена особа об'єднаної територіальної громади" замінити словами "уповноважена особа, визначена виконавчим органом ради об'єднаної територіальної громади,";

пункт 31 виключити;

в абзаці другому пункту 34 слова "інвалідами з дитинства" замінити словами "особами з інвалідністю з дитинства";

пункти 37 та 421 виключити;

у тексті Порядку:

слова "дитина-інвалід" та "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі;

слова "виконавчий орган об'єднаної територіальної громади" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "виконавчий орган ради об'єднаної територіальної громади" у відповідному відмінку і числі.

3. В абзаці другому підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 "Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177; 2017 р., N 15, ст. 429) слова "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" замінити словами "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

4. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 394; 2009 р., N 19, ст. 598; 2011 р., N 51, ст. 2032; 2012 р., N 7, ст. 249, N 89, ст. 3232; 2015 р., N 46, ст. 1473; 2016 р., N 5, ст. 275, N 97, ст. 3165; 2017 р., N 80, ст. 2450):

1) у пункті 3:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Призначення і виплата соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї.";

в абзаці третьому слова "виконавчими органами об'єднаної територіальної громади" замінити словами "виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.";

в абзаці дев'ятому пункту 6 слова "інвалідами з дитинства" замінити словами "особами з інвалідністю з дитинства", а слова і цифру "одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним" - словами і цифрою "одинокою особою з інвалідністю I групи і здійснює догляд за нею";

в абзаці першому пункту 22 слова "місцем реєстрації (фактичного проживання)" замінити словами "зареєстрованим місцем проживання або місцем фактичного проживання";

у тексті Порядку слова "дитина-інвалід" та "інвалід" в усіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами "дитина з інвалідністю" та "особа з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

5. У пункті 4 Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2003 р. N 426 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 14, ст. 625; 2004 р., N 6, ст. 321; 2005 р., N 23, ст. 1282), слова і цифри "інвалідами з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особа, яка проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі" замінити словами і цифрами "особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі".

6. У Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. N 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 8, ст. 446; 2015 р., N 74, ст. 2437; 2016 р., N 5, ст. 275, N 97, ст. 3165):

1) у пункті 5:

абзац перший викласти в такій редакції:

"5. Тимчасова допомога призначається та виплачується за місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі - одержувач), структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення). Допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання заявника. Перевірка відомостей щодо неотримання допомоги здійснюється органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем.";

в абзаці третьому слова "виконавчими органами об'єднаної територіальної громади" замінити словами "виконавчими органами ради об'єднаної територіальної громади";

2) в абзаці другому пункту 81 слова "інвалідами з дитинства" та "інвалідами" замінити відповідно словами "особами з інвалідністю з дитинства" та "особами з інвалідністю".

7. У Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 р., N 389 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 49, ст. 1570; 2016 р., N 10, ст. 446; 2017 р., N 59, ст. 1791):

1) у пункті 2 слова "дитину-інваліда" та "інвалідами" замінити відповідно словами "дитину з інвалідністю" та "особами з інвалідністю";

2) в абзаці першому пункту 4 слова і цифри "інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи" замінити словами і цифрами "особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи".

____________

Опрос