Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Положению о порядке составления и ведения реестра акцептированных требований кредиторов и удовлетворения требований кредиторов ликвидируемых банков

Фонд гарантирования вкладов физических лиц
Решение от 17.05.2018 № 1376
действует с 20.07.2018

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

17.05.2018

м. Київ

N 1376

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
14 червня 2018 р. за N 717/32169

Про затвердження Змін до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

Відповідно до пункту 10 частини першої, пункту 12 частини п'ятої, частини шостої статті 12, статті 49 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 21 серпня 2017 року N 3711, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2017 року за N 1104/30972, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника директора - розпорядника Рудуху Н. Є.

 

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

 

ЗМІНИ
до Положення про порядок складання і ведення реєстру акцептованих вимог кредиторів та задоволення вимог кредиторів банків, що ліквідуються

1. У пункті 3 розділу I слово "розроблений" замінити словом "розроблено".

2. В абзаці четвертому пункту 1 розділу II слово "Зразок" замінити словами "Примірна форма".

3. У розділі III:

1) у першому реченні підпункту 2 пункту 1 слова "залишків та первинних документів" замінити словами "первинних документів та залишків";

2) в абзаці двадцять другому підпункту 2 пункту 2 слова "право вимоги за якими було передано в заставу" замінити словами "що були предметом застави".

4. У розділі VI:

1) у пункті 8 слова "Якщо арешт було накладено на рахунки, на яких відсутні кошти (з нульовим залишком), протягом дії тимчасової адміністрації" замінити словами "У разі якщо арешт на рахунки, на яких відсутні кошти (з нульовим залишком), було накладено протягом дії тимчасової адміністрації,";

2) у пункті 9 слово "виконовця" замінити словом "виконавця".

5. У пункті 1 розділу VII:

1) доповнити пункт новим підпунктом 11 такого змісту:

"11) заміна кредитора у зобов'язанні банку внаслідок:

виконання обов'язку банку поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

виконання обов'язку банку третьою особою.

Такі зміни вносяться до реєстру акцептованих вимог кредиторів після надання банку доказів переходу до нового кредитора прав у зобов'язанні банку лише у разі, якщо до пред'явлення банку вимоги новим кредитором вимогу первісного кредитора за зобов'язанням банку не задоволено, виключно в межах черги, до якої було включено вимогу первісного кредитора, та у сумі, що не перевищує суму (залишок суми) вимоги за зобов'язанням банку, яку акцептовано первісному кредитору;".

У зв'язку з цим підпункт 11 вважати підпунктом 12;

2) в абзаці двадцять другому слова "який направляється уповноваженій особі Фонду державною виконавчою службою" замінити словами "що надсилається до уповноваженої особи Фонду".

6. У розділі VIII:

1) в абзаці четвертому пункту 12 після слова "нотаріусу" доповнити словами ", нотаріальної контори за місцезнаходженням банку";

2) доповнити розділ новим пунктом 18 такого змісту:

"18. У разі наявності обставин, зазначених у частині першій статті 537 Цивільного кодексу України, стосовно кредиторів банку, чиї вимоги акцептовані, банк до визначеного строку завершення ліквідації вносить належні таким кредиторам грошові суми на депозит нотаріусу, нотаріальної контори за місцезнаходженням банку.".

7. У додатку 1 до Положення слово "ЗРАЗОК" виключити.

 

Начальник відділу стратегії та
нормативно-правового забезпечення

Н. О. Лапаєва

Опрос