Идет загрузка документа (2369 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2018 год

ВР Украины
Закон от 07.12.2017 № 2246-VIII
действует с 01.01.2018

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2018 рік

Стаття 1. Визначити на 2018 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 917.879.366,4 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 842.853.634,3 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 75.025.732,1 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 991.699.998,4 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 908.466.531,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 83.233.467,1 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.332.772,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.000.333,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.332.438,9 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.161.520,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 923.381,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.238.138,8 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 80.649.380 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 60.535.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.113.434,9 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6 і N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Установити, що з метою відображення фактичного надходження у 2018 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами дозволяється за рішенням Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету між такими бюджетними програмами головних розпорядників коштів державного бюджету з уточненням обсягів відповідних кредитів (позик) на 2018 рік у межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 747.551.011,7 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2018 році державні гарантії в обсязі до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України:

а) для забезпечення часткового виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, в тому числі у сфері космічної діяльності;

б) для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для:

фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, в частині забезпечення Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України захищеними засобами зв'язку та спеціальною броньованою технікою;

створення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення, в тому числі для виробництва боєприпасів;

фінансування будівництва житла для військовослужбовців за проектами Державної іпотечної установи;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1 грудня - 1626 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, з 1 липня - 1944 гривні, з 1 грудня - 2027 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, з 1 липня - 1841 гривня, з 1 грудня - 1921 гривня;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, з 1 липня - 1435 гривень, з 1 грудня - 1497 гривень.

Стаття 8. Установити у 2018 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2018 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17, 171, 172 та 431 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону).

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, за винятком надходжень, отриманих в рамках програми допомоги Європейського Союзу з підтримки комплексного реформування державного управління, що зараховуються до загального фонду Державного бюджету України;

3) плата за продукцію, документи, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) 30 відсотків вартості адміністративної послуги, отриманої як частина адміністративного збору за оформлення (у тому числі замість втрачених або викрадених), обмін документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус відповідно до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус";

6) 50 відсотків надходжень екологічного податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад встановлений особливими умовами ліцензії строк;

7) внески на регулювання, які сплачуються суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до статті 13 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

8) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

9) надходження від погашення податкового боргу, в тому числі реструктуризованого або розстроченого (відстроченого), із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), що склався станом на 1 січня 2018 року, який сплачується підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей;

10) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

11) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 і 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", що надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках;

4) залишок коштів, джерелом формування яких були кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

5) залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, спрямовані на реалізацію заходів сектору національної безпеки та оборони;

6) залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження до 10 відсотків суми перевиконання загального обсягу митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів (продукції), визначеного помісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2018 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

4) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

5) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2018 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 12 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо розвитку галузі енергетики; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном, підтримки регіональної політики і державного управління (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 4 статті 13 цього Закону);

5) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону);

6) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються під час надання адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) розбудову інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру та функціонування органів розпорядника цього реєстру (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

13) виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво пускового комплексу "Вектор" та експлуатацію його об'єктів (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) підтримку екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) підтримку у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) забезпечення функціонування постійно діючого незалежного державного колегіального органу, що здійснює державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону);

17) підтримку впровадження ринку електричної енергії (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону);

18) фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 11 цього Закону);

19) покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка (у сумі 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобільної дороги Харків - Охтирка (у сумі 800.000 тис. гривень), покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці (у сумі 400.000 тис. гривень) (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

20) реалізацію програм і проектів державного фонду регіонального розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

21) створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту для Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 11 цього Закону);

22) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

23) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

24) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

25) заходи з інженерно-технічного облаштування кордону (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 12 цього Закону);

26) забезпечення функціонування контролюючих органів у значенні, наведеному у Податковому кодексі України (у тому числі оплату праці посадових осіб і працівників) (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону);

27) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування (за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2018 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 50.549.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, а також інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету у тижневий строк.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Дозволити Міністерству оборони України у 2018 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 грудня 2018 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України строк дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2017 році.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років з відстроченням платежів за цією заборгованістю на один рік та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам Державної казначейської служби України.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати розподіл резерву коштів освітньої і медичної субвенцій, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами.

Стаття 21. Установити, що перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, здійснюється в обсязі, що відповідає обсягу надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної, нафтогазової, вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з перерахування цієї субвенції надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств, податкового боргу з податку на прибуток підприємств (з урахуванням штрафних санкцій, пені та процентів, нарахованих на суму цього боргу), грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність, податкового боргу та грошових зобов'язань із сплати частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 22. Установити, що у 2018 році бюджетні призначення та залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, джерелом формування якого є надходження 2017 року в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, розподіляються Кабінетом Міністрів України для забезпечення заходів, пов'язаних з реалізацією таких програм відповідно до пункту 3 статті 14 цього Закону.

Стаття 23. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою "Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління" (код 0421060), розподіляється Кабінетом Міністрів України у визначеному ним порядку на бюджетні програми, пов'язані з функціонуванням органів державної влади, або нові бюджетні програми, відкриті в установленому порядку.

Стаття 24. Установити, що видатки на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку N 10 до цього Закону, починаючи з 1 січня 2018 року здійснюються з обласних бюджетів та бюджету міста Києва.

У разі прийняття міською радою міста обласного значення - обласного центру рішення про здійснення видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку N 10 до цього Закону, які розташовані на території зазначеного міста, такі видатки здійснюються з бюджету зазначеного міста.

Кабінету Міністрів України:

забезпечити в установленому порядку передачу з державної у комунальну власність вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку N 10 до цього Закону;

вжити заходів щодо недопущення закриття чи перепрофілювання впродовж 2018 - 2021 років вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку N 10 до цього Закону.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству культури України разом з вищими навчальними закладами I - II та III - IV рівнів акредитації державної власності до 1 червня 2018 року прийняти рішення щодо доцільності входження вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації державної власності (як структурних підрозділів). Рішення про входження вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, до складу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації державної власності приймається трудовими колективами таких закладів та їх засновниками і затверджується Кабінетом Міністрів України у місячний термін.

Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству культури України разом з вищими навчальними закладами III - IV рівнів акредитації державної власності, до складу яких входять вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб, забезпечити, як виняток з положень підпункту "в" пункту 7 частини першої статті 87 Бюджетного кодексу України, здійснення за рахунок та в межах коштів, передбачених у кошторисах вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації державної власності, видатків на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної власності без статусу окремих юридичних осіб з 1 січня 2018 року, а у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної власності, що увійшли до складу вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації державної власності, з 1 вересня 2018 року.

Обласним радам, Київській міській раді, обласним та Київській міській державним адміністраціям при формуванні, затвердженні та виконанні відповідних бюджетів забезпечити пріоритетне спрямування коштів на оплату послуг з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації державної власності, що мають статус окремих юридичних осіб, визначених у додатку N 10 до цього Закону.

Стаття 25. Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України та Вищий адміністративний суд України провадитимуть процедури ліквідації у 2018 році відповідно до вимог абзацу другого частини десятої статті 51 Бюджетного кодексу України в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України Верховному Суду.

Залишки коштів на 1 січня 2018 року на рахунках цих судів за спеціальним фондом державного бюджету (крім власних надходжень бюджетних установ) перераховуються Державною казначейською службою України на відповідний рахунок Верховного Суду для подальшого розподілу між Верховним Судом України, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищим господарським судом України, Вищим адміністративним судом України та Верховним Судом.

Стаття 26. Міністерство фінансів України для підготовки пропозицій щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (включаючи пропозиції щодо об'єктів і заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції) утворює комісію, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Міністерство фінансів України на підставі рішення цієї комісії подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

Стаття 27. Установити, що 50 відсотків коштів кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучені державою для реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", надаються як субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на реалізацію зазначеного проекту.

Субвенція надається на умовах відшкодування Харківською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредитів у повному обсязі, залучених державою від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку для реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", сплати одноразової комісії за відкриття позики у розмірі, визначеному Кредитною угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, і комісії за проведення оцінки у розмірі, визначеному Фінансовою угодою між Україною і Європейським інвестиційним банком, укладеними з метою реалізації зазначеного проекту, а також за умови внесення Харківською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Витрати з обслуговування кредитів включають будь-які платежі (крім погашення основної суми кредитів), передбачені Кредитною угодою між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку і Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком, укладеними з метою реалізації зазначеного проекту.

Інші 50 відсотків коштів кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, залучених державою для реалізації проекту "Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові", надаються Міністерством фінансів України комунальному підприємству "Харківський метрополітен" як субкредит відповідно до зазначених положень угод з Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком та законодавства України.

Стаття 28. Установити, що підтримка впровадження ринку електричної енергії в частині погашення заборгованості за спожиту електричну енергію державних вугледобувних підприємств та вугледобувних господарських товариств, 100 відсотків акцій яких належать державі, здійснюється в обсязі, що відповідає обсягу надходжень до спеціального фонду державного бюджету за рахунок джерел, визначених пунктами 8 та 9 статті 11 цього Закону, що сплачуються підприємствами електроенергетичної та вугільної галузей, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Дозволити Кабінету Міністрів України залучати до розрахунків з погашення цієї заборгованості за спожиту електричну енергію надходження від підприємств, визначених частиною першою цієї статті, розстрочених та відстрочених грошових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та процентів, нарахованих на суму цих розстрочених (відстрочених) грошових зобов'язань, грошових зобов'язань із сплати дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна власність, частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону.

Стаття 29. Установити, що у 2018 році, як виняток з положень абзацу першого частини четвертої статті 67 Бюджетного кодексу України, встановлюються відносини між державним бюджетом та бюджетами тих об'єднаних територіальних громад, місцеві ради яких набувають повноважень за результатами перших місцевих виборів, що відбулися у 2017 році, згідно з додатком N 11 до цього Закону.

Стаття 30. Установити, що з 1 липня 2018 року видатки на надання первинної медичної допомоги здійснюються з державного бюджету за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати перерозподіл видатків, передбачених за бюджетною програмою "Надання первинної медичної допомоги населенню" (код 2308020), для спрямування з 1 липня 2018 року медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у частині видатків на надання первинної медичної допомоги бюджетам адміністративно-територіальних одиниць, комунальні заклади охорони здоров'я яких не уклали договори про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення для первинної медичної допомоги.

Стаття 31. Установити, що у разі здійснення у 2018 році видатків бюджету міста Києва на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу через річку Дніпро у місті Києві (але не більше 1.000.000 тис. гривень), будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі міста Києва (але не більше 2.600.000 тис. гривень) та капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста Києва із заміною ртутних та натрієвих світильників на світлодіодні світильники (але не більше 300.000 тис. гривень) Міністерство фінансів України списує в обсязі проведених таких видатків частину зобов'язань Київської міської ради з погашення заборгованості перед державою, яка виникла внаслідок вчинення у 2015 році правочину щодо переведення частини місцевого боргу Київської міської ради за місцевими зовнішніми запозиченнями до державного боргу, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на дату здійснення відповідних видатків, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Здійснення природоохоронних заходів" (код 2401270) та "Державна підтримка галузі тваринництва" (код 2801540) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об'єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щоквартально інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 33. Установити, як виняток з положень пункту 1 частини третьої та частини п'ятої статті 242 Бюджетного кодексу України, що кошти державного дорожнього фонду спрямовуються на покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка у сумі 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Харків - Охтирка у сумі 1.200.000 тис. гривень, на покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці у сумі 600.000 тис. гривень.

Стаття 34. Установити, як виняток з положень частини другої статті 57 Бюджетного кодексу України, що нерозподілений залишок коштів, джерелом формування яких у 2017 році були надходження конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету та спрямовується на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості (зокрема, 350 млн гривень - на закупівлю автомобілів, оснащених пересувними рентген-апаратами), на заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів, на забезпечення житлом громадян, зокрема учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов, на забезпечення населення у сільській місцевості якісною питною водою в достатній кількості в обсягах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

2. Додатки NN 1 - 11 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2018 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

4. У 2018 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням вимог статті 16 цього Закону.

5. Зупинити на 2018 рік дію:

абзацу другого частини першої статті 241 та пункту 7 частини першої статті 90 (в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі) Бюджетного кодексу України;

частини другої статті 18 Закону України "Про судову експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 28, ст. 232; із змінами, внесеними Законом України від 3 жовтня 2017 року N 2147-VIII) щодо розміру посадових окладів судових експертів;

статті 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції;

абзацу п'ятого частини шостої статті 31 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43);

абзацу першого частини другої статті 19 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385) у частині обмеження кількості заступників керівника центрального органу виконавчої влади.

6. Установити, що норми і положення частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 38, ст. 324); статей 11 і 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частини п'ятої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40 і 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини п'ятої статті 23 Закону України "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 30, ст. 409); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); статей 95 і 96 Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93); абзаців другого - п'ятого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України з урахуванням наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів.

7. Установити, що положення абзацу восьмого пункту 14 розділу XI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 4, ст. 43) застосовуються по 31 грудня 2018 року.

8. Установити, що пункт 74 частини третьої статті 29 Бюджетного кодексу України застосовується в порядку, встановленому статтями 10 і 11 цього Закону.

9. Внести до Закону України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., N 4, ст. 37) такі зміни:

1) у статті 2 цифри "2017" замінити цифрами "2018";

2) у частині першій статті 3:

цифри "2017" замінити цифрами "2018";

доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:

"5) у разі настання події, що має значний негативний вплив відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України, на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;

6) для перевірки виконання суб'єктом господарювання приписів, розпоряджень або інших розпорядчих документів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю)";

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України";

4) у статті 7:

у пункті 1 цифри "2017" замінити цифрами "2018";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2018 року розробити і затвердити концепцію та план заходів з реформування системи державного нагляду (контролю) з метою впровадження ризик-орієнтованого підходу до здійснення заходів державного нагляду (контролю) у всіх сферах господарської діяльності".

10. Установити, що норми і положення пункту 64 підрозділу 2 та пункту 19 підрозділу 5 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком операцій з ввезення на митну територію України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, діють до 1 січня 2019 року.

11. Установити, що у 2018 році за рішенням та в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, проводиться загальнонаціональна (всеукраїнська) нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення - оцінка земель сільськогосподарського призначення, яка проводиться одночасно на всій території країни.

Проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення затверджується центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

У разі якщо технічна документація із загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення не затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин, протягом трьох місяців, вона вважається затвердженою.

Технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок у місячний строк з дня її надходження розглядається відповідною сільською, селищною, міською радою, яка приймає рішення про її затвердження або відмову у затвердженні.

Підставою відмови у затвердженні технічної документації може бути лише її невідповідність вимогам законодавства.

У разі якщо у місячний строк з дня надходження технічної документації з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок відповідна сільська, селищна, міська рада не прийняла рішення про затвердження або відмову у затвердженні технічної документації, технічна документація з бонітування ґрунтів, економічної оцінки земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок вважається затвердженою.

Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок застосовується у строки, встановлені відповідно до пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України з урахуванням вимог цієї статті щодо затвердження нормативної грошової оцінки земельної ділянки без прийняття рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

12. Кабінету Міністрів України вжити заходів для усунення у 2018 році диспропорції між розмірами грошового забезпечення осіб рядового складу служби цивільного захисту та осіб молодшого складу поліції.

13. Кабінету Міністрів України при розподілі коштів у межах видатків загального фонду державного бюджету на 2018 рік за відповідними бюджетними програмами передбачити спрямування коштів на:

підтримку та розвиток петриківського розпису в сумі 5.000 тис. гривень і на розвиток української пісні в сумі 15.000 тис. гривень за бюджетною програмою "Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин" (код 1801170);

виробництво літописного матеріалу (кінолітописної історії) з метою зафільмування і збереження для майбутніх поколінь основних визначних етапів історії України в сумі 12.000 тис. гривень за бюджетною програмою "Державна підтримка кінематографії" (код 1806030);

розробку препаратів на основі олігонуклеотидів для нових методів діагностики та лікування раку в сумі 30.600 тис. гривень за бюджетною програмою "Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек" (код 6541030).

14. Установити, що у 2018 році кошти в сумі 200.000 тис. гривень від продажу ліцензійних прав для висвітлення чемпіонату світу з футболу 2018 року зараховуються на рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України для забезпечення власної діяльності.

15. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству оборони України, Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, Національній поліції України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державному космічному агентству України, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Головне управління розвідки Міністерства оборони України, Національна поліція України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, Державне космічне агентство України беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

16. Установити, що у 2018 році:

проектування робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів загальновійськового, житлового, комунального та спеціального призначення, зовнішніх інженерних мереж та об'єктів благоустрою, які виконуються безпосередньо на території військових частин (підрозділів), установ, організацій Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також об'єктів оборонного та спеціального призначення, які виконуються безпосередньо на земельних ділянках, що перебувають у користуванні або належать на праві власності діючим державним підприємствам, з якими укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання робіт оборонного призначення, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень;

роботи з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів, визначених абзацом другим цього пункту, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію. Виконання таких робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил.

Кабінету Міністрів України забезпечити внесення змін до своїх нормативно-правових актів та нормативно-правових актів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України щодо спрощення порядку проектування та виконання робіт з будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів, визначених абзацом другим цього пункту, на період проведення антитерористичної операції.

17. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2018 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

18. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законодавства, що регулює орендні відносини та діяльність господарських товариств, передбачивши норму, відповідно до якої передача в оренду цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, що закріплене за акціонерними товариствами, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання, у статутному капіталі яких державі належить 100 відсотків акцій (частки), та їхніми дочірніми підприємствами на праві господарського відання та яке не використовується для виконання державою своїх функцій і не забезпечує обороноздатність держави, її економічну незалежність, здійснюється виключно на конкурсних засадах із спрямуванням орендної плати до Державного бюджету України в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України для державного майна.

19. Кабінету Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України за підсумками першого кварталу 2018 року розглянути питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати з визначенням його на рівні 4200 гривень на місяць з другого кварталу 2018 року.

20. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року за результатами виконання місцевих бюджетів у 2018 році внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

21. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року спільно з Радою національної безпеки і оборони України додатково опрацювати показники видатків державного бюджету на 2018 рік на забезпечення національної безпеки і оборони та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік.

22. Кабінету Міністрів України за підсумками першого півріччя 2018 року на підставі затверджених в установленому порядку звіту про фінансово-господарську діяльність та фінансового плану Національної суспільної телерадіокомпанії України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині збільшення видатків на фінансове забезпечення Національної суспільної телерадіокомпанії України.

23. Кабінету Міністрів України за підсумками трьох кварталів 2018 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2018 рік у частині списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009 - 2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

24. Кабінету Міністрів України у другому півріччі 2018 року розробити і затвердити механізм запровадження з 1 січня 2019 року надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі на рівні кінцевого споживача.

25. Кабінету Міністрів України внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо законодавчого унормування питання зарахування з 1 січня 2019 року 5 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату) до бюджетів місцевого самоврядування за місцем видобутку відповідних корисних копалин.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 грудня 2017 року
N 2246-VIII

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2018 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

917879366,4

842853634,3

75025732,1

40000000

Офіційні трансферти

5406499,9

5406499,9

 

41010100

Реверсна дотація

5406499,9

5406499,9

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

912472866,5

837447134,4

75025732,1

10000000

Податкові надходження

759897906,7

724713707,8

35184198,9

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

173451027,4

171951027,4

1500000,0

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

91123656,5

91123656,5

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

82327370,9

80827370,9

1500000,0

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

46528950,2

46279550,2

249400,0

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

365100,0

365100,0

 

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

1162500,0

913100,0

249400,0

13030000

Рентна плата за користування надрами

40973528,6

40973528,6

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

4022100,0

4022100,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

4876319,9

4876319,9

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

29051509,4

29051509,4

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

3023599,3

3023599,3

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2540225,5

2540225,5

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1487596,1

1487596,1

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

272044,6

272044,6

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

1215551,5

1215551,5

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

508377400,0

478757400,0

29620000,0

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

78117200,0

72359700,0

5757500,0

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

45960200,0

22097700,0

23862500,0

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

84300000,0

84300000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

300000000,0

300000000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

28698000,0

25390000,0

3308000,0

15010000

Ввізне мито

28047000,0

24739000,0

3308000,0

15020000

Вивізне мито

651000,0

651000,0

 

19000000

Інші податки та збори

2842529,1

2335730,2

506798,9

19010000

Екологічний податок

2842360,1

2335561,2

506798,9

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

169,0

169,0

 

20000000

Неподаткові надходження

144989800,7

111408589,1

33581211,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

90671421,7

89371096,3

1300325,4

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

36342859,7

35442859,7

900000,0

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

50549000,0

50549000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

348538,6

348538,6

 

21080000

Інші надходження

3431023,4

3030698,0

400325,4

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

15301456,2

10324319,7

4977136,5

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

8217587,5

7868639,4

348948,1

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

17767,0

17767,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

5860,0

5860,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

19000,0

19000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

6473000,0

6473000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

558,0

558,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

815,0

815,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3500,0

3500,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

600000,0

600000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

350,0

350,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

132,6

132,6

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

175,8

175,8

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

308314,1

 

308314,1

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

164822,0

164822,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

270893,0

230259,0

40634,0

22013000

Плата за видачу ліцензії на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей

352400,0

352400,0

 

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

3332434,4

 

3332434,4

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

871753,8

871753,8

 

22070000

Виконавчий збір

568850,0

284425,0

284425,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

1000000,0

1000000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

994000,0

 

994000,0

22150000

Портовий (адміністративний) збір

203501,5

203501,5

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

17329,0

 

17329,0

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

17329,0

 

17329,0

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

96000,0

96000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

12784320,2

11713173,1

1071147,1

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

60521,0

60521,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

36583,0

36583,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

30588,0

15294,0

15294,0

24060000

Інші надходження

3474103,7

2418250,6

1055853,1

24060300

Інші надходження

2352689,6

2352689,6

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1021,0

1021,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

322700,0

64540,0

258160,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

12293,1

 

12293,1

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

785400,0

 

785400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

2030829,4

2030829,4

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

964755,8

964755,8

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

1065233,6

1065233,6

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

450,0

450,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

390,0

390,0

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

392071,4

392071,4

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

6759623,7

6759623,7

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

344464,9

344464,9

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

3247986,5

3247986,5

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

1051926,1

1051926,1

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

2115246,2

2115246,2

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

26232602,6

 

26232602,6

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25536420,5

 

25536420,5

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

696182,1

 

696182,1

30000000

Доходи від операцій з капіталом

345251,7

35913,7

309338,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

21490,0

21490,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

16490,0

16490,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

5000,0

5000,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

307838,0

 

307838,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

297838,0

 

297838,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

10000,0

 

10000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

15923,7

14423,7

1500,0

33010000

Кошти від продажу землі

12923,7

12923,7

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

3000,0

1500,0

1500,0

40000000

Офіційні трансферти

2372523,8

1288923,8

1083600,0

42000000

Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2372523,8

1288923,8

1083600,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

566523,8

566523,8

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

1806000,0

722400,0

1083600,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

1083600,0

 

1083600,0

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

722400,0

722400,0

 

50000000

Цільові фонди

4867383,6

 

4867383,6

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

167383,6

 

167383,6

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

4700000,0

 

4700000,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

4700000,0

 

4700000,0

 

Фінансування Державного бюджету України на 2018 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

80649380,0

60535945,1

20113434,9

400000

Фінансування за борговими операціями

56235945,1

39235945,1

17000000,0

401000

Запозичення

231961425,3

214961425,3

17000000,0

401100

Внутрішні запозичення

123758425,3

123758425,3

 

401200

Зовнішні запозичення

108203000,0

91203000,0

17000000,0

402000

Погашення

-175725480,2

-175725480,2

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-114024157,3

-114024157,3

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-61701322,9

-61701322,9

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

21300000,0

21300000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

21300000,0

21300000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

3113434,9

 

3113434,9

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-792145,1

 

-792145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

601220

Придбання цінних паперів

-792145,1

 

-792145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

3905580,0

 

3905580,0

602100

На початок періоду

3905580,0

 

3905580,0

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2018 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

908466531,3

821287345,9

140851959,7

7545513,5

85679185,4

83233467,1

32251337,6

3796785,3

1372534,7

50982129,5

991699998,4

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

1724286,2

1647478,9

981272,0

43025,4

76807,3

5362,0

4942,9

1950,0

 

419,1

1729648,2

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

1724286,2

1647478,9

981272,0

43025,4

76807,3

5362,0

4942,9

1950,0

 

419,1

1729648,2

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

897066,5

874513,7

453183,0

 

22552,8

 

 

 

 

 

897066,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

765668,8

731414,3

528089,0

43025,4

34254,5

5362,0

4942,9

1950,0

 

419,1

771030,8

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України"

61550,9

41550,9

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

61550,9

0300000

 

Державне управління справами

2430824,4

1851295,4

864057,7

92211,0

579529,0

270014,5

244613,8

79613,1

48188,8

25400,7

2700838,9

0301000

 

Апарат Державного управління справами

2399532,3

1820458,3

840854,9

91367,5

579074,0

270014,5

244613,8

79613,1

48188,8

25400,7

2669546,8

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

1061352,7

920661,7

321452,1

36005,2

140691,0

2500,0

2500,0

840,0

50,0

 

1063852,7

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

47560,9

47560,9

 

 

 

 

 

 

 

 

47560,9

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

7817,6

7817,6

1124,6

3004,5

 

62059,4

61459,4

17542,6

23933,6

600,0

69877,0

0301080

0150

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої та зовнішньої політики і з питань посередництва та примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

62708,0

 

 

 

62708,0

1203,1

 

 

 

1203,1

63911,1

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

158390,8

158390,8

101333,5

5367,2

 

93671,6

92207,7

51454,5

17468,8

1463,9

252062,4

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

40439,2

39764,2

26797,8

5952,3

675,0

29613,1

28259,4

5759,4

2443,4

1353,7

70052,3

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

741438,8

566438,8

390146,9

41038,3

175000,0

80967,3

60187,3

4016,6

4293,0

20780,0

822406,1

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", Національного комплексу "Експоцентр України", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

78124,3

78124,3

 

 

 

 

 

 

 

 

78124,3

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1700,0

1700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1700,0

0301860

0829

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

31292,1

30837,1

23202,8

843,5

455,0

 

 

 

 

 

31292,1

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

31292,1

30837,1

23202,8

843,5

455,0

 

 

 

 

 

31292,1

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

1746170,0

1430071,7

796182,7

41126,4

316098,3

16084,1

15849,0

6269,1

3022,6

235,1

1762254,1

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

982029,7

809768,7

330819,3

24531,2

172261,0

15724,1

15679,0

6269,1

3022,6

45,1

997753,8

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

792651,5

717801,5

291410,0

22823,8

74850,0

15724,1

15679,0

6269,1

3022,6

45,1

808375,6

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4361,1

4361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

4361,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

50754,6

48854,6

23313,3

1130,8

1900,0

 

 

 

 

 

50754,6

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

18662,5

18362,5

12275,0

399,6

300,0

 

 

 

 

 

18662,5

0411160

0150

Забезпечення функціонування Фонду розвитку інновацій

50000,0

4883,0

3821,0

147,0

45117,0

 

 

 

 

 

50000,0

0411170

0490

Створення та функціонування офісу із залучення та підтримки інвестицій

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

0411190

0990

Заходи з підтримки розвитку лідерства в Україні

15000,0

15000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15000,0

0411200

0150

Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та інше забезпечення діяльності Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

600,0

506,0

 

30,0

94,0

 

 

 

 

 

600,0

0416000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

151542,0

21346,0

16179,4

258,1

130196,0

 

 

 

 

 

151542,0

0416010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

21862,0

21346,0

16179,4

258,1

516,0

 

 

 

 

 

21862,0

0416030

0470

Електронне урядування та Національна програма інформатизації

129680,0

 

 

 

129680,0

 

 

 

 

 

129680,0

0417000

 

Державна аудиторська служба України

612598,3

598957,0

449184,0

16337,1

13641,3

360,0

170,0

 

 

190,0

612958,3

0417010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

612598,3

598957,0

449184,0

16337,1

13641,3

360,0

170,0

 

 

190,0

612958,3

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1630698,4

1480698,4

1213687,2

 

150000,0

 

 

 

 

 

1630698,4

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

1630698,4

1480698,4

1213687,2

 

150000,0

 

 

 

 

 

1630698,4

0421060

0111

Підтримка реалізації комплексної реформи державного управління

1630698,4

1480698,4

1213687,2

 

150000,0

 

 

 

 

 

1630698,4

0500000

 

Державна судова адміністрація України

10687337,3

10487337,3

8413525,0

302571,3

200000,0

2800000,0

1388493,3

412046,9

 

1411506,7

13487337,3

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

10687337,3

10487337,3

8413525,0

302571,3

200000,0

2800000,0

1388493,3

412046,9

 

1411506,7

13487337,3

0501020

0330

Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними та вищими спеціалізованими судами

10682337,2

10482337,2

8413525,0

302571,3

200000,0

2800000,0

1388493,3

412046,9

 

1411506,7

13482337,2

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів та працівників апаратів судів

5000,1

5000,1

 

 

 

 

 

 

 

 

5000,1

0550000

 

Верховний Суд

1200666,5

1200666,5

949958,3

11042,0

 

532434,4

126675,1

11780,0

9844,9

405759,3

1733100,9

0551000

 

Апарат Верховного Суду

1200666,5

1200666,5

949958,3

11042,0

 

532434,4

126675,1

11780,0

9844,9

405759,3

1733100,9

0551010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом

1200666,5

1200666,5

949958,3

11042,0

 

532434,4

126675,1

11780,0

9844,9

405759,3

1733100,9

0800000

 

Конституційний Суд України

182306,9

172529,7

135370,4

4203,5

9777,2

 

 

 

 

 

182306,9

0801000

 

Конституційний Суд України

182306,9

172529,7

135370,4

4203,5

9777,2

 

 

 

 

 

182306,9

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

182306,9

172529,7

135370,4

4203,5

9777,2

 

 

 

 

 

182306,9

0900000

 

Генеральна прокуратура України

7162177,1

6951190,9

5198420,2

157825,8

210986,2

6686,3

6686,3

1194,0

1792,8

 

7168863,4

0901000

 

Генеральна прокуратура України

7162177,1

6951190,9

5198420,2

157825,8

210986,2

6686,3

6686,3

1194,0

1792,8

 

7168863,4

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

7046044,3

6835218,3

5110505,9

156751,3

210826,0

6686,3

6686,3

1194,0

1792,8

 

7052730,6

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

116132,8

115972,6

87914,3

1074,5

160,2

 

 

 

 

 

116132,8

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

60105108,4

54201446,5

39062980,5

1451760,4

5903661,9

5883200,7

3869907,2

1009935,1

101784,0

2013293,5

65988309,1

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

5199783,7

4358271,7

2897061,1

265294,4

841512,0

1938416,3

1177604,0

224352,6

27719,9

760812,3

7138200,0

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

346368,4

346368,4

276059,7

 

 

1963,0

1963,0

 

 

 

348331,4

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення діяльності органів, установ та закладів Міністерства внутрішніх справ України

3437566,5

2906054,5

1895532,1

176025,5

531512,0

952946,3

908992,3

58470,8

15909,7

43954,0

4390512,8

1001080

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

1189491,3

1089491,3

721699,7

89180,5

100000,0

283507,0

266648,7

165881,8

11810,2

16858,3

1472998,3

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4696,1

4696,1

3769,6

88,4

 

 

 

 

 

 

4696,1

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

21661,4

11661,4

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

21661,4

1001220

0310

Створення єдиної авіаційної системи безпеки та цивільного захисту

200000,0

 

 

 

200000,0

700000,0

 

 

 

700000,0

900000,0

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

9010554,1

7475573,0

5378805,3

212118,6

1534981,1

333245,9

27024,8

9657,7

1620,3

306221,1

9343800,0

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

171551,3

171551,3

143301,9

 

 

 

 

 

 

 

171551,3

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

7977615,8

6867034,2

4912810,0

196019,4

1110581,6

21066,7

19826,7

5466,4

1034,2

1240,0

7998682,5

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

342399,1

340899,1

250833,9

16099,2

1500,0

7332,4

7198,1

4191,3

586,1

134,3

349731,5

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

118987,9

94750,4

71859,5

 

24237,5

 

 

 

 

 

118987,9

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200000,0

1338,0

 

 

198662,0

300000,0

 

 

 

300000,0

500000,0

1002600

0310

Реалізація проекту з розбудови підрозділів охорони кордону

 

 

 

 

 

4846,8

 

 

 

4846,8

4846,8

1003000

 

Національна гвардія України

9912997,0

8446483,2

5487521,8

196816,6

1466513,8

989003,0

454066,6

263271,3

1497,4

534936,4

10902000,0

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

235471,0

235471,0

195093,3

 

 

 

 

 

 

 

235471,0

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8939781,5

7694614,9

4926220,3

182523,0

1245166,6

725372,7

441623,4

258785,7

553,3

283749,3

9665154,2

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами

463370,8

455329,8

323657,1

12363,6

8041,0

5140,2

5005,2

3140,0

284,0

135,0

468511,0

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

74373,7

61067,5

42551,1

1930,0

13306,2

8490,1

7438,0

1345,6

660,1

1052,1

82863,8

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1003100

0210

Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

250000,0

 

 

 

250000,0

250000,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

1436925,0

1305925,0

866273,3

50207,1

131000,0

1437004,1

1128690,0

 

 

308314,1

2873929,1

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

93736,4

73736,4

55749,6

2192,1

20000,0

170000,0

 

 

 

170000,0

263736,4

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

1341639,2

1230639,2

810523,7

48015,0

111000,0

1267004,1

1128690,0

 

 

138314,1

2608643,3

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1549,4

1549,4

 

 

 

 

 

 

 

 

1549,4

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

10264672,9

9059583,6

7251549,9

147323,7

1205089,3

969327,1

928263,7

496770,5

55336,5

41063,4

11234000,0

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

134246,6

134246,6

103522,4

3922,2

 

 

 

 

 

 

134246,6

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

323921,3

313857,8

238429,9

9241,9

10063,5

37937,3

34102,2

9751,4

4400,7

3835,1

361858,6

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

24029,4

 

 

 

24029,4

1654,0

 

 

 

1654,0

25683,4

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

35074,7

 

 

 

35074,7

3980,0

 

 

 

3980,0

39054,7

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

600835,7

 

 

 

600835,7

 

 

 

 

 

600835,7

1006110

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

90000,0

 

 

 

90000,0

 

 

 

 

 

90000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

8541789,6

8096703,6

6526981,9

119372,2

445086,0

875132,2

848439,2

464591,6

42852,5

26693,0

9416921,8

 

 

у тому числі на придбання, модернізацію та ремонт вертолітної техніки

400000,0

 

 

 

400000,0

 

 

 

 

 

400000,0

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

514775,6

514775,6

382615,7

14787,4

 

50623,6

45722,3

22427,5

8083,3

4901,3

565399,2

1007000

 

Національна поліція України

24280175,7

23555610,0

17181769,1

580000,0

724565,7

216204,3

154258,1

15883,0

15609,9

61946,2

24496380,0

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

591684,1

591684,1

491874,1

 

 

 

 

 

 

 

591684,1

1007020

0310

Забезпечення діяльності підрозділів, установ та закладів Національної поліції України

23688491,6

22963925,9

16689895,0

580000,0

724565,7

90024,3

89338,1

15883,0

15609,9

686,2

23778515,9

1007040

0210

Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

126180,0

64920,0

 

 

61260,0

126180,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

2637335,3

420997,7

93744,4

3382,0

2216337,6

2319322,9

289222,9

 

 

2030100,0

4956658,2

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

2637335,3

420997,7

93744,4

3382,0

2216337,6

2319322,9

289222,9

 

 

2030100,0

4956658,2

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

122737,7

122737,7

93744,4

3382,0

 

2398,3

2398,3

 

 

 

125136,0

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

8396,1

 

 

 

8396,1

 

 

 

 

 

8396,1

1101070

0431

Ліквідація збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств

752928,0

 

 

 

752928,0

 

 

 

 

 

752928,0

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25013,5

 

 

 

25013,5

 

 

 

 

 

25013,5

1101160

0431

Заходи з охорони праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних підприємствах

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

5860,0

5860,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5860,0

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

258075,4

258075,4

 

 

 

258075,4

1101530

0431

Державна підтримка будівництва шахти N 10 "Нововолинська"

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

1101540

0433

Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України

 

 

 

 

 

630100,0

 

 

 

630100,0

630100,0

1101550

0490

Державна підтримка публічного акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України"

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

1101560

0433

Інформаційне та організаційне забезпечення проведення 9-го Міжнародного Форуму з енергетики для сталого розвитку

2400,0

2400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2400,0

1101570

0431

Підтримка впровадження ринку електричної енергії

 

 

 

 

 

1400000,0

 

 

 

1400000,0

1400000,0

1101590

0431

Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування державного сектору вугільної промисловості

1300000,0

 

 

 

1300000,0

 

 

 

 

 

1300000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

28749,2

28749,2

 

 

 

28749,2

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

5662721,6

2207958,9

1453624,9

52275,4

3454762,7

798959,2

124612,2

17519,2

21539,6

674347,0

6461680,8

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

4024218,5

638734,3

297589,6

10766,9

3385484,2

387150,0

150,0

 

 

387000,0

4411368,5

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

441784,6

425972,0

296687,1

8953,6

15812,6

150,0

150,0

 

 

 

441934,6

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД

55452,4

55452,4

 

 

 

 

 

 

 

 

55452,4

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

100606,2

100606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

100606,2

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань

748,4

748,4

 

 

 

 

 

 

 

 

748,4

1201220

0490

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

38121,6

 

 

 

38121,6

 

 

 

 

 

38121,6

1201230

0470

Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні

27886,0

27886,0

 

 

 

 

 

 

 

 

27886,0

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

28069,3

28069,3

902,5

1813,3

 

 

 

 

 

 

28069,3

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

2657700,0

 

 

 

2657700,0

386000,0

 

 

 

386000,0

3043700,0

1201530

0490

Формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства "Експортно-кредитне агентство"

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1201540

0490

Функціонування інституції з підтримки та просування експорту

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

1201550

0490

Поповнення статутного капіталу державної інноваційної фінансово-кредитної установи для забезпечення статутної діяльності

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

1201560

0487

Державна підтримка технологічних інновацій для розвитку промисловості

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

1203000

 

Державне агентство резерву України

125875,0

125875,0

83272,1

9183,0

 

388610,9

104224,8

15416,5

13734,2

284386,1

514485,9

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

32472,1

32472,1

20428,2

1029,6

 

 

 

 

 

 

32472,1

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

93402,9

93402,9

62843,9

8153,4

 

120556,9

100822,6

15416,5

13734,2

19734,3

213959,8

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

268054,0

3402,2

 

 

264651,8

268054,0

1207000

 

Державна служба статистики України

1491559,7

1422281,2

1055799,8

32207,2

69278,5

23198,3

20237,4

2102,7

7805,4

2960,9

1514758,0

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

1364846,7

1338491,4

1055566,9

32207,2

26355,3

23198,3

20237,4

2102,7

7805,4

2960,9

1388045,0

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

119743,8

83789,8

232,9

 

35954,0

 

 

 

 

 

119743,8

1207030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1136,1

 

 

 

1136,1

 

 

 

 

 

1136,1

1207090

0942

Підготовка кадрів у сфері статистики вищим навчальним закладом IV рівня акредитації та забезпечення діяльності його баз практики

334,8

 

 

 

334,8

 

 

 

 

 

334,8

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

21068,4

21068,4

16963,4

118,3

 

 

 

 

 

 

21068,4

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

21068,4

21068,4

16963,4

118,3

 

 

 

 

 

 

21068,4

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні видатки та кредитування)

47210,9

43866,7

25354,9

3981,0

3344,2

 

 

 

 

 

47210,9

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні видатки та кредитування)

47210,9

43866,7

25354,9

3981,0

3344,2

 

 

 

 

 

47210,9

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

47210,9

43866,7

25354,9

3981,0

3344,2

 

 

 

 

 

47210,9

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

4468185,2

4303015,3

368266,6

118466,1

165169,9

 

 

 

 

 

4468185,2

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

4468185,2

4303015,3

368266,6

118466,1

165169,9

 

 

 

 

 

4468185,2

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

288263,3

262640,1

188868,9

7394,1

25623,2

 

 

 

 

 

288263,3

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

645223,2

645223,2

 

 

 

 

 

 

 

 

645223,2

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

3367490,0

3233643,3

167686,1

109264,9

133846,7

 

 

 

 

 

3367490,0

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

30000,0

30000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

620,0

620,0

 

 

 

 

 

 

 

 

620,0

1401100

0950

Професійне навчання працівників органів державної влади у сфері зовнішніх зносин, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин

16783,7

16783,7

9447,0

662,1

 

 

 

 

 

 

16783,7

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, забезпечення діяльності Українського інституту, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

77000,0

77000,0

2264,6

1145,0

 

 

 

 

 

 

77000,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

42805,0

37105,0

 

 

5700,0

 

 

 

 

 

42805,0

1600000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

134481,7

134418,9

28912,5

760,1

62,8

59401,8

22221,8

 

 

37180,0

193883,5

1601000

 

Апарат Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України

134481,7

134418,9

28912,5

760,1

62,8

59401,8

22221,8

 

 

37180,0

193883,5

1601010

0133

Керівництво та управління з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб

37767,3

37704,5

28912,5

760,1

62,8

 

 

 

 

 

37767,3

1601020

0380

Заходи щодо захисту і забезпечення прав та інтересів осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, а також підтримки зазначених осіб та членів їх сімей

96714,4

96714,4

 

 

 

 

 

 

 

 

96714,4

1601600

0133

Пілотні заходи з реагування на проблеми для розвитку, викликані переміщенням осіб та поверненням комбатантів

 

 

 

 

 

59401,8

22221,8

 

 

37180,0

59401,8

1610000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні видатки та кредитування)

34000,0

 

 

 

34000,0

 

 

 

 

 

34000,0

1611000

 

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (загальнодержавні видатки та кредитування)

34000,0

 

 

 

34000,0

 

 

 

 

 

34000,0

1611020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України

34000,0

 

 

 

34000,0

 

 

 

 

 

34000,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

860335,8

844606,4

32706,9

1637,5

15729,4

2668,0

938,0

286,7

159,1

1730,0

863003,8

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

860335,8

844606,4

32706,9

1637,5

15729,4

2668,0

938,0

286,7

159,1

1730,0

863003,8

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

37794,0

37714,0

27946,2

1535,0

80,0

150,0

150,0

 

 

 

37944,0

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

15649,4

 

 

 

15649,4

1700,0

 

 

 

1700,0

17349,4

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

5931,8

5931,8

4760,7

102,5

 

818,0

788,0

286,7

159,1

30,0

6749,8

1701050

0830

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1300,0

1300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1300,0

1701080

0830

Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України

776563,1

776563,1

 

 

 

 

 

 

 

 

776563,1

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули (померли) або яким встановлено інвалідність у зв'язку з виконанням професійних обов'язків та премій в інформаційній галузі

3097,5

3097,5

 

 

 

 

 

 

 

 

3097,5

1701390

0850

Здійснення заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

1800000

 

Міністерство культури України

6118132,1

5272373,3

883619,5

61474,0

845758,8

302698,6

287293,1

51371,0

10148,5

15405,5

6420830,7

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

5537039,3

4708273,5

846747,2

59874,5

828765,8

300198,6

284993,1

51371,0

10148,5

15205,5

5837237,9

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

95139,5

87126,6

58212,1

2181,3

8012,9

 

 

 

 

 

95139,5

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

1000,0

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами, методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

209924,7

161990,6

113684,7

10014,2

47934,1

1412,4

1412,4

592,6

86,2

 

211337,1

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

851847,4

851847,4

 

 

 

176536,4

168513,5

 

 

8022,9

1028383,8

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

22263,0

22263,0

14686,8

199,6

 

40033,2

39294,0

26293,9

3574,3

739,2

62296,2

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

19185,3

19185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

19185,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

1055351,0

1055351,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1055351,0

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

590891,0

590891,0

 

 

 

 

 

 

 

 

590891,0

1801130

0829

Державна підтримка діячів культури і мистецтва

23363,7

23363,7

 

 

 

 

 

 

 

 

23363,7

1801140

0829

Забезпечення функціонування Українського культурного фонду

207500,0

207500,0

4204,5

300,0

 

 

 

 

 

 

207500,0

 

 

у тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Кропивницький щорічного національного мистецького фестивалю "Кропивницький"

7500,0

7500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7500,0

 

 

в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення в м. Івано-Франківськ III Міжнародного мистецького фестивалю країн Карпатського регіону "Карпатський простір"

6000,0

6000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6000,0

 

 

в тому числі здійснення заходів з підготовки і проведення мистецького фестивалю "Українська Бесарабія"

7500,0

7500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7500,0

1801170

0829

Загальнодержавні заходи у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин

265991,5

58050,0

 

 

207941,5

 

 

 

 

 

265991,5

1801180

0823

Виробництво (створення) та розповсюдження фільмів патріотичного спрямування

500000,0

500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,0

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек та культурно-просвітницьких центрів

640062,9

629062,9

418945,9

29734,2

11000,0

37892,6

33818,9

8242,7

1983,4

4073,7

677955,5

1801280

0829

Будівництво об'єктів загальнодержавного значення у сфері культури

523000,0

 

 

 

523000,0

 

 

 

 

 

523000,0

 

 

у тому числі організація та проведення архітектурного конкурсу, проектування та будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин

6852,1

6852,1

 

 

 

 

 

 

 

 

6852,1

1801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

4003,0

4003,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4003,0

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

367816,9

346439,6

226605,6

17378,5

21377,3

44324,0

41954,3

16241,8

4504,6

2369,7

412140,9

1801560

0829

Забезпечення діяльності Українського інституту книги, випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

144347,3

144347,3

10407,6

66,7

 

 

 

 

 

 

144347,3

1801820

0827

Комплексна реставрація і пристосування ансамблю Жовківського замку Державного історико-архітектурного заповідника у м. Жовкві

5000,0

 

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

5000,0

1801880

0821

Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціювання і вентиляції

3500,0

 

 

 

3500,0

 

 

 

 

 

3500,0

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

518217,0

518217,0

10033,7

144,8

 

2500,0

2300,0

 

 

200,0

520717,0

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

12497,0

12497,0

10033,7

144,8

 

 

 

 

 

 

12497,0

1806030

0823

Державна підтримка кінематографії

505300,0

505300,0

 

 

 

2500,0

2300,0

 

 

200,0

507800,0

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

420,0

420,0

 

 

 

 

 

 

 

 

420,0

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

62875,8

45882,8

26838,6

1454,7

16993,0

 

 

 

 

 

62875,8

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

21705,1

19924,1

15066,6

191,5

1781,0

 

 

 

 

 

21705,1

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, забезпечення діяльності Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності та Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті

41170,7

25958,7

11772,0

1263,2

15212,0

 

 

 

 

 

41170,7

2100000

 

Міністерство оборони України

82202327,0

60115532,0

34127875,7

2397668,7

22086795,0

4379873,0

1002261,6

172205,2

185868,5

3377611,4

86582200,0

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

81692208,0

59620438,0

33802625,4

2381082,9

22071770,0

4325292,0

972830,6

172055,2

180768,5

3352461,4

86017500,0

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

495099,6

489307,2

393794,7

5403,2

5792,4

4800,0

1200,0

 

 

3600,0

499899,6

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

59065196,4

54322646,0

30064438,8

2363246,2

4742550,4

770410,0

668669,5

65377,8

169973,9

101740,5

59835606,4

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

2163680,7

2067658,1

1341081,3

12433,5

96022,6

222468,6

176546,0

35222,4

10794,6

45922,6

2386149,3

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді

2707018,2

2684518,2

2003310,6

 

22500,0

140000,0

124685,3

71455,0

 

15314,7

2847018,2

2101150

0210

Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання

15925513,1

14308,5

 

 

15911204,6

431493,2

 

 

 

431493,2

16357006,3

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

826200,0

 

 

 

826200,0

31401,1

 

 

 

31401,1

857601,1

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

509500,0

42000,0

 

 

467500,0

24719,1

1729,8

 

 

22989,3

534219,1

2101450

0210

Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

2700000,0

 

 

 

2700000,0

2700000,0

2105000

 

Адміністрація Державної спеціальної служби транспорту України

510119,0

495094,0

325250,3

16585,8

15025,0

54581,0

29431,0

150,0

5100,0

25150,0

564700,0

2105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

510119,0

495094,0

325250,3

16585,8

15025,0

54581,0

29431,0

150,0

5100,0

25150,0

564700,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

22111549,1

19930308,5

715303,4

44224,0

2181240,6

9675690,6

8674940,7

44398,2

6358,7

1000749,9

31787239,7

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

22081453,4

19901806,4

694479,8

43586,1

2179647,0

9675690,6

8674940,7

44398,2

6358,7

1000749,9

31757144,0

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

120673,8

115323,8

85810,7

3957,0

5350,0

250,0

250,0

 

 

 

120923,8

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

13973,7

9973,7

6191,5

550,0

4000,0

18300,0

18300,0

15000,0

 

 

32273,7

2201030

0930

Підготовка кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення

119600,8

119600,8

 

 

 

 

 

 

 

 

119600,8

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

698079,9

18861,8

8140,2

600,1

679218,1

231289,3

7493,3

143,6

38,4

223796,0

929369,2

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

30807,8

30807,8

190,9

 

 

 

 

 

 

 

30807,8

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

178622,9

177402,9

97223,7

18938,1

1220,0

4024,5

3810,3

273,7

761,4

214,2

182647,4

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

91517,9

91517,9

50412,3

3526,5

 

8100,6

7760,6

1858,2

727,4

340,0

99618,5

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

204883,8

204883,8

162954,7

4106,3

 

4049,7

3902,3

1846,3

373,6

147,4

208933,5

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

14570044,9

14230044,9

 

 

340000,0

8723950,0

8165616,0

 

 

558334,0

23293994,9

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

985735,8

201282,5

61581,2

3312,8

784453,3

4847,4

4642,4

1112,4

202,0

205,0

990583,2

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

4000,0

4000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4000,0

2201190

0990

Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

3164705,6

3164705,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3164705,6

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201250

0950

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

28820,9

28820,9

17583,1

881,0

 

12786,0

12246,0

5920,4

2652,9

540,0

41606,9

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

929457,5

894457,5

 

 

35000,0

420002,2

415903,6

 

 

4098,6

1349459,7

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

108426,4

50,0

 

 

108376,4

17053,8

 

 

 

17053,8

125480,2

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

124286,0

104286,0

65885,7

5551,4

20000,0

4224,4

3986,4

325,0

1183,0

238,0

128510,4

2201330

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

30000,0

 

 

 

30000,0

 

 

 

 

 

30000,0

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері освіти та міжнародного науково-технічного співробітництва

66925,4

52316,9

 

218,9

14608,5

 

 

 

 

 

66925,4

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

72420,7

 

 

 

72420,7

75,0

 

 

 

75,0

72495,7

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

205028,8

205028,8

138505,8

1944,0

 

27917,3

27489,8

15632,4

241,8

427,5

232946,1

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

 

 

 

 

 

3600,0

3540,0

2286,2

178,2

60,0

3600,0

2201570

0490

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

232440,8

230440,8

 

 

2000,0

115220,4

 

 

 

115220,4

347661,2

2201610

0990

Вища освіта, енергоефективність та сталий розвиток

 

 

 

 

 

80000,0

 

 

 

80000,0

80000,0

2201840

0942

Реставрація головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка

3000,0

 

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

3000,0

2201850

0960

Будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України та Республіки Польща

20000,0

 

 

 

20000,0

 

 

 

 

 

20000,0

2201870

0990

Перепрофілювання незавершеного будівництва будинку культури в м. Острог під навчальний корпус Національного університету "Острозька академія"

60000,0

 

 

 

60000,0

 

 

 

 

 

60000,0

2203000

 

Державна служба якості освіти

30095,7

28502,1

20823,6

637,9

1593,6

 

 

 

 

 

30095,7

2203010

0990

Керівництво та управління у сфері забезпечення якості освіти

30095,7

28502,1

20823,6

637,9

1593,6

 

 

 

 

 

30095,7

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

63686155,7

62587375,7

 

 

1098780,0

 

 

 

 

 

63686155,7

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні видатки та кредитування)

63686155,7

62587375,7

 

 

1098780,0

 

 

 

 

 

63686155,7

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

61712610,6

61712610,6

 

 

 

 

 

 

 

 

61712610,6

2211210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2211220

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

504458,3

504458,3

 

 

 

 

 

 

 

 

504458,3

2211230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

1369086,8

370306,8

 

 

998780,0

 

 

 

 

 

1369086,8

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

22314886,1

20901584,7

2940820,5

350309,2

1413301,4

4228883,9

3618816,8

214851,8

91848,1

610067,1

26543770,0

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

13939696,9

12542295,5

2712347,5

341092,1

1397401,4

4228883,9

3618816,8

214851,8

91848,1

610067,1

18168580,8

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

84300,1

84300,1

65519,8

2021,7

 

2198,5

2198,5

 

901,6

 

86498,6

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

67073,5

 

 

 

67073,5

80276,3

 

 

 

80276,3

147349,8

2301040

0740

Проведення епідеміологічного нагляду (спостереження), діяльність лабораторних підрозділів Центру громадського здоров'я та заходи боротьби з епідеміями

1284890,7

1284728,7

993096,3

54225,0

162,0

386101,8

359931,2

109642,2

63647,9

26170,6

1670992,5

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

1193968,8

1193968,8

 

 

 

3314829,4

2857713,2

 

 

457116,2

4508798,2

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я, підготовка та підвищення кваліфікації осіб з надання домедичної допомоги

292436,9

292436,9

199903,4

5131,9

 

140301,2

136276,2

82686,7

19429,9

4025,0

432738,1

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

2259,0

2259,0

1850,5

 

 

 

 

 

 

 

2259,0

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

952392,8

952392,8

505977,6

109059,2

 

9092,5

8690,7

2486,8

1412,8

401,8

961485,3

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

1413677,2

1225877,2

539663,1

101892,0

187800,0

29426,3

26897,8

9173,3

3283,1

2528,5

1443103,5

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

420100,0

420100,0

228501,7

57005,6

 

11486,9

9824,4

778,1

2180,0

1662,5

431586,9

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

133288,4

133288,4

98138,8

6740,3

 

16854,0

15319,7

9458,6

586,9

1534,3

150142,4

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

357045,8

357045,8

 

 

 

 

 

 

 

 

357045,8

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

139095,9

94995,9

51662,7

3553,5

44100,0

867,0

867,0

200,6

59,3

 

139962,9

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

389948,9

389948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

389948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

5949019,0

5949019,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5949019,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

35764,7

35764,7

28033,6

1462,9

 

2450,0

1920,0

425,5

346,6

530,0

38214,7

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч

14154,0

14154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

14154,0

2301550

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення оперативного лікування з трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів

112015,3

112015,3

 

 

 

 

 

 

 

 

112015,3

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

235000,0

199178,1

 

 

35821,9

235000,0

2301810

0732

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

929619,9

 

 

 

929619,9

 

 

 

 

 

929619,9

2301850

0731

Реконструкція і розширення Національного інституту раку

168646,0

 

 

 

168646,0

 

 

 

 

 

168646,0

2307000

 

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками

109670,7

109670,7

82515,0

3187,8

 

 

 

 

 

 

109670,7

2307010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками

109670,7

109670,7

82515,0

3187,8

 

 

 

 

 

 

109670,7

2308000

 

Національна служба здоров'я України

8265518,5

8249618,5

145958,0

6029,3

15900,0

 

 

 

 

 

8265518,5

2308010

0763

Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення

211000,9

195100,9

145958,0

6029,3

15900,0

 

 

 

 

 

211000,9

2308020

0763

Надання первинної медичної допомоги населенню

8054517,6

8054517,6

 

 

 

 

 

 

 

 

8054517,6

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

58673681,9

58523681,9

 

 

150000,0

1745800,0

142615,4

 

 

1603184,6

60419481,9

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні видатки та кредитування)

58673681,9

58523681,9

 

 

150000,0

1745800,0

142615,4

 

 

1603184,6

60419481,9

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18972,6

18972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18972,6

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

57366717,0

57366717,0

 

 

 

 

 

 

 

 

57366717,0

2311450

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання ангіографічного обладнання

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2311460

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

1000000,0

1000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000000,0

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

1745800,0

142615,4

 

 

1603184,6

1745800,0

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

4706946,6

2600489,8

1812551,8

325258,6

2106456,8

1957921,1

1051669,8

120823,5

614635,1

906251,3

6664867,7

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

746912,0

392969,7

289404,1

6157,0

353942,3

67482,8

38047,9

10630,5

4792,3

29434,9

814394,8

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

74899,7

74899,7

60733,0

428,0

 

22741,8

20307,8

3800,0

3810,7

2434,0

97641,5

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

21663,8

 

 

 

21663,8

10100,0

 

 

 

10100,0

31763,8

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

17257,7

17257,7

12710,8

1563,8

 

9305,0

6990,0

3533,0

558,0

2315,0

26562,7

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

281907,0

281897,0

214086,6

4102,6

10,0

11042,9

10750,1

3297,5

423,6

292,8

292949,9

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

348801,7

16533,2

 

 

332268,5

12293,1

 

 

 

12293,1

361094,8

2401500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

2382,1

2382,1

1873,7

62,6

 

 

 

 

 

 

2382,1

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2404000

 

Державна служба геології та надр України

127431,5

27431,5

22365,4

45,7

100000,0

23320,0

19820,0

 

527,6

3500,0

150751,5

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

27431,5

27431,5

22365,4

45,7

 

23320,0

19820,0

 

527,6

3500,0

50751,5

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

392510,0

362510,0

281879,7

6357,1

30000,0

 

 

 

 

 

392510,0

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

392510,0

362510,0

281879,7

6357,1

30000,0

 

 

 

 

 

392510,0

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

953,0

953,0

727,7

26,2

 

 

 

 

 

 

953,0

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

953,0

953,0

727,7

26,2

 

 

 

 

 

 

953,0

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1985584,3

1774849,8

1185576,6

311142,3

210734,5

1360319,4

993801,9

110193,0

609315,2

366517,5

3345903,7

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

27379,4

27379,4

21001,4

554,5

 

 

 

 

 

 

27379,4

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

196,1

 

 

 

196,1

 

 

 

 

 

196,1

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

4462,3

4462,3

3439,0

256,9

 

812,5

812,5

439,9

 

 

5274,8

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

1743108,1

1743008,1

1161136,2

310330,9

100,0

1170106,9

992989,4

109753,1

609315,2

177117,5

2913215,0

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

19850,0

 

 

 

19850,0

119400,0

 

 

 

119400,0

139250,0

2407090

0620

Першочергове забезпечення сільських населених пунктів централізованим водопостачанням

55000,0

 

 

 

55000,0

70000,0

 

 

 

70000,0

125000,0

2407120

0511

Розвиток та поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених систем

91500,0

 

 

 

91500,0

 

 

 

 

 

91500,0

2407800

0511

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

44088,4

 

 

 

44088,4

 

 

 

 

 

44088,4

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1453555,8

41775,8

32598,3

1530,3

1411780,0

506798,9

 

 

 

506798,9

1960354,7

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

11951,7

11951,7

9251,2

447,3

 

 

 

 

 

 

11951,7

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

3285,8

 

 

 

3285,8

 

 

 

 

 

3285,8

2408080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

5367,5

4824,1

3675,0

83,0

543,4

 

 

 

 

 

5367,5

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

67553,2

 

 

 

67553,2

383280,1

 

 

 

383280,1

450833,3

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

431921,4

25000,0

19672,1

1000,0

406921,4

15195,0

 

 

 

15195,0

447116,4

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

933476,2

 

 

 

933476,2

108323,8

 

 

 

108323,8

1041800,0

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

149798979,6

149599152,2

744269,0

49921,2

199827,4

338201,2

227447,6

51857,4

10825,7

110753,6

150137180,8

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

8267554,6

8112115,2

222012,9

39842,0

155439,4

158810,0

96334,9

1855,1

1058,6

62475,1

8426364,6

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

185263,5

172748,5

131036,7

4524,9

12515,0

390,2

390,2

 

333,2

 

185653,7

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

15524,4

 

 

 

15524,4

1320,0

5,0

 

 

1315,0

16844,4

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників системи соціального захисту

488,5

488,5

310,4

 

 

1975,3

1975,3

1343,3

261,5

 

2463,8

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

23384,3

23384,3

13195,0

4180,8

 

250,0

228,0

 

12,8

22,0

23634,3

2501080

1090

Фінансова підтримка заходів із створення робочих місць для відтворення та розвитку інфраструктури Донецької області

80000,0

 

 

 

80000,0

 

 

 

 

 

80000,0

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

29073,0

29073,0

 

 

 

 

 

 

 

 

29073,0

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

29740,0

340,0

 

 

29400,0

 

 

 

 

 

29740,0

2501130

1070

Заходи із соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення

100789,9

100789,9

 

 

 

 

 

 

 

 

100789,9

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

1320780,8

1320780,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1320780,8

2501160

1030

Довічні державні стипендії

4081,2

4081,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4081,2

2501180

1070

Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

631624,2

631624,2

 

 

 

 

 

 

 

 

631624,2

2501190

1070

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 року та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях

294020,2

294020,2

 

 

 

 

 

 

 

 

294020,2

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1919662,5

1919662,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1919662,5

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

195492,4

195492,4

 

 

 

 

 

 

 

 

195492,4

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

164078,1

164078,1

77470,8

31136,3

 

3374,5

3211,6

511,8

451,1

162,9

167452,6

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

3211758,6

3211758,6

 

 

 

 

 

 

 

 

3211758,6

2501500

1090

Фінансова підтримка заходів із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб в умовах експерименту

20000,0

2000,0

 

 

18000,0

 

 

 

 

 

20000,0

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

40993,0

40993,0

 

 

 

 

 

 

 

 

40993,0

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

800,0

800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

151500,0

90524,8

 

 

60975,2

151500,0

2502000

 

Державна служба з питань праці

590569,6

585203,6

461682,0

7886,6

5366,0

4500,0

 

 

 

4500,0

595069,6

2502010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

585203,6

585203,6

461682,0

7886,6

 

 

 

 

 

 

585203,6

2502020

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

5366,0

 

 

 

5366,0

4500,0

 

 

 

4500,0

9866,0

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

157644,3

148622,3

20573,7

513,0

9022,0

 

 

 

 

 

157644,3

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

27693,9

27693,9

20573,7

513,0

 

 

 

 

 

 

27693,9

2505030

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з відзначення святкових, пам'ятних та історичних дат

20928,6

20928,6

 

 

 

 

 

 

 

 

20928,6

2505150

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням із застосуванням сучасних технологій постраждалих учасників Революції Гідності та учасників антитерористичної операції

109021,8

99999,8

 

 

9022,0

 

 

 

 

 

109021,8

2506000

 

Пенсійний фонд України

139313418,3

139313418,3

 

 

 

 

 

 

 

 

139313418,3

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

139313418,3

139313418,3

 

 

 

 

 

 

 

 

139313418,3

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1469792,8

1439792,8

40000,4

1679,6

30000,0

174891,2

131112,7

50002,3

9767,1

43778,5

1644684,0

2507020

1010

Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів

80205,5

80205,5

 

 

 

 

 

 

 

 

80205,5

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

63341,5

63341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

63341,5

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

1333361,3

1303361,3

 

 

30000,0

174811,2

131040,4

50002,3

9762,5

43770,8

1508172,5

 

 

у тому числі на фінансування створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру та створення Всеукраїнського реабілітаційно-відновлювального спортивного центру НКСІУ

 

 

 

 

 

30000,0

 

 

 

30000,0

30000,0

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

55551,0

55551,0

40000,4

1679,6

 

80,0

72,3

 

4,6

7,7

55631,0

2507100

1010

Реабілітація дітей-інвалідів

675,0

675,0

 

 

 

 

 

 

 

 

675,0

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2148262,7

925723,2

 

 

1222539,5

 

 

 

 

 

2148262,7

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні видатки та кредитування)

2148262,7

925723,2

 

 

1222539,5

 

 

 

 

 

2148262,7

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя

925723,2

925723,2

 

 

 

 

 

 

 

 

925723,2

2511120

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

329812,8

 

 

 

329812,8

 

 

 

 

 

329812,8

2511170

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов'язаних зі створенням і забезпеченням функціонування центрів надання адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального характеру, в форматі "Прозорий офіс"

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

2511180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа

517726,7

 

 

 

517726,7

 

 

 

 

 

517726,7

2511190

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

25000,0

 

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

25000,0

2511200

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

3158760,4

693986,2

293602,6

10533,4

2464774,2

618580,0

88131,5

678,3

1,0

530448,5

3777340,4

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2512244,3

237550,1

102084,8

4773,9

2274694,2

618580,0

88131,5

678,3

1,0

530448,5

3130824,3

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

129775,3

129775,3

96515,4

3905,2

 

 

 

 

 

 

129775,3

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

6288,8

1594,6

1045,6

315,5

4694,2

80,0

80,0

40,0

1,0

 

6368,8

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

8080,2

8080,2

4523,8

553,2

 

100,0

90,0

62,3

 

10,0

8180,2

2751190

1060

Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2751270

0490

Підтримка регіональної політики України

 

 

 

 

 

449500,0

 

 

 

449500,0

449500,0

2751290

0470

Функціонування Фонду енергоефективності

1600000,0

 

 

 

1600000,0

 

 

 

 

 

1600000,0

2751320

0810

Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України

370000,0

 

 

 

370000,0

 

 

 

 

 

370000,0

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

6850,0

6850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6850,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

35400,0

35400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

35400,0

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

30000,0

 

 

 

30000,0

30000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

55850,0

55850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

55850,0

2751570

0620

Реалізація Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України"

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2751610

0620

Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

 

 

 

 

 

88900,0

87961,5

576,0

 

938,5

88900,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України

 

 

 

 

 

50000,0

 

 

 

50000,0

50000,0

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

188343,9

188343,9

144938,9

5003,4

 

 

 

 

 

 

188343,9

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

188343,9

188343,9

144938,9

5003,4

 

 

 

 

 

 

188343,9

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

458172,2

268092,2

46578,9

756,1

190080,0

 

 

 

 

 

458172,2

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

58172,2

58172,2

46578,9

756,1

 

 

 

 

 

 

58172,2

2754060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності

400000,0

209920,0

 

 

190080,0

 

 

 

 

 

400000,0

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

7537499,5

13750,0

 

 

7523749,5

4000000,0

1000000,0

 

 

3000000,0

11537499,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні видатки та кредитування)

7537499,5

13750,0

 

 

7523749,5

4000000,0

1000000,0

 

 

3000000,0

11537499,5

2761040

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

4000000,0

 

 

 

4000000,0

2000000,0

 

 

 

2000000,0

6000000,0

2761130

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

1900000,0

 

 

 

1900000,0

 

 

 

 

 

1900000,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

137499,5

13750,0

 

 

123749,5

 

 

 

 

 

137499,5

2761520

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

1000000,0

1000000,0

 

 

 

1000000,0

2761600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

500000,0

 

 

 

500000,0

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1500000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

12768798,8

5951377,1

3831922,4

87684,0

6817421,7

1385892,9

1172571,5

542611,8

71320,5

213321,4

14154691,7

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

6658570,9

267935,8

167233,4

4767,6

6390635,1

163771,9

90103,0

10512,8

2321,5

73668,9

6822342,8

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

163011,2

163011,2

90719,6

2885,4

 

 

 

 

 

 

163011,2

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

66000,0

 

 

 

66000,0

 

 

 

 

 

66000,0

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

77561,0

 

 

 

77561,0

55083,9

 

 

 

55083,9

132644,9

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

12106,1

12106,1

8310,0

700,0

 

9488,0

9233,0

4512,8

1321,5

255,0

21594,1

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

8483,6

6409,5

 

 

2074,1

 

 

 

 

 

8483,6

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2801230

0421

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

52200,0

52200,0

 

 

 

52200,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

86409,0

86409,0

68203,8

1182,2

 

42000,0

28670,0

6000,0

1000,0

13330,0

128409,0

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2801540

0421

Державна підтримка галузі тваринництва

4000000,0

 

 

 

4000000,0

 

 

 

 

 

4000000,0

2801580

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

945000,0

 

 

 

945000,0

 

 

 

 

 

945000,0

2803000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

1902209,5

1507861,5

1091650,6

34323,4

394348,0

103,2

103,2

 

75,5

 

1902312,7

2803010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

1444375,2

1439375,2

1091650,6

34323,4

5000,0

103,2

103,2

 

75,5

 

1444478,4

2803020

0421

Проведення земельної реформи

452800,0

68486,3

 

 

384313,7

 

 

 

 

 

452800,0

2803030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

403919,7

392289,0

273839,0

10102,0

11630,7

70,0

70,0

 

 

 

403989,7

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

326771,9

326771,9

236869,0

3142,0

 

50,0

50,0

 

 

 

326821,9

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

61217,1

61217,1

36970,0

6960,0

 

20,0

20,0

 

 

 

61237,1

2804030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

1100,0

 

 

 

1100,0

 

 

 

 

 

1100,0

2804070

0423

Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

10530,7

 

 

 

10530,7

 

 

 

 

 

10530,7

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4300,0

4300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4300,0

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

274101,7

256528,8

204440,5

3220,1

17572,9

30807,1

18649,9

4466,3

438,2

12157,2

304908,8

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

126390,2

126388,5

100601,3

2430,2

1,7

8030,9

1080,9

 

9,9

6950,0

134421,1

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

14851,6

 

 

 

14851,6

4057,2

 

 

 

4057,2

18908,8

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

132859,9

130140,3

103839,2

789,9

2719,6

18719,0

17569,0

4466,3

428,3

1150,0

151578,9

2809000

 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

3529997,0

3526762,0

2094758,9

35270,9

3235,0

1191140,7

1063645,4

527632,7

68485,3

127495,3

4721137,7

2809010

0411

Керівництво та управління у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1498744,3

1498744,3

1147062,0

16561,1

 

117483,2

94299,9

41498,8

8226,5

23183,3

1616227,5

2809020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

687195,0

684195,0

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

687195,0

2809030

0421

Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

1219359,9

1219124,9

947696,9

18709,8

235,0

1073657,5

969345,5

486133,9

60258,8

104312,0

2293017,4

2809040

0470

Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)

124697,8

124697,8

 

 

 

 

 

 

 

 

124697,8

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

333939,8

294500,8

203787,6

11688,3

39439,0

2900426,5

310017,3

154592,5

2544,7

2590409,2

3234366,3

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

151821,5

112781,8

66021,2

6182,6

39039,7

2642266,5

56282,3

 

 

2585984,2

2794088,0

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

112781,8

112781,8

66021,2

6182,6

 

 

 

 

 

 

112781,8

3101210

0452

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

39039,7

 

 

 

39039,7

 

 

 

 

 

39039,7

3101230

0490

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

3101240

0456

Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм

 

 

 

 

 

2641266,5

56282,3

 

 

2584984,2

2641266,5

3107000

 

Державне агентство інфраструктурних проектів України

10571,4

10172,1

8163,5

128,7

399,3

 

 

 

 

 

10571,4

3107010

0810

Організаційне забезпечення реалізації інфраструктурних проектів

10571,4

10172,1

8163,5

128,7

399,3

 

 

 

 

 

10571,4

3108000

 

Державна авіаційна служба України

 

 

 

 

 

258160,0

253735,0

154592,5

2544,7

4425,0

258160,0

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

 

 

 

 

 

258160,0

253735,0

154592,5

2544,7

4425,0

258160,0

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

171546,9

171546,9

129602,9

5377,0

 

 

 

 

 

 

171546,9

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

171546,9

171546,9

129602,9

5377,0

 

 

 

 

 

 

171546,9

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

6414318,8

56145,6

36288,0

1434,5

6358173,2

21937197,3

6068132,1

 

 

15869065,2

28351516,1

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

6414318,8

56145,6

36288,0

1434,5

6358173,2

21937197,3

6068132,1

 

 

15869065,2

28351516,1

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

56673,1

56145,6

36288,0

1434,5

527,5

 

 

 

 

 

56673,1

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення

 

 

 

 

 

10726159,3

27094,1

 

 

10699065,2

10726159,3

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

 

 

 

 

 

6041038,0

6041038,0

 

 

 

6041038,0

3111100

0456

Покращення стану автомобільних доріг загального користування за маршрутом Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон

4000000,0

 

 

 

4000000,0

 

 

 

 

 

4000000,0

3111120

0456

Покращення стану автомобільної дороги загального користування державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський

2000000,0

 

 

 

2000000,0

 

 

 

 

 

2000000,0

3111140

0456

Покращення стану автомобільної дороги Н-31 Дніпро - Царичанка - Кобеляки - Решетилівка

 

 

 

 

 

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2000000,0

3111150

0456

Покращення стану автомобільної дороги Харків - Охтирка

 

 

 

 

 

2000000,0

 

 

 

2000000,0

2000000,0

3111160

0456

Покращення стану автомобільної дороги Житомир - Чернівці

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

3111610

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-польському кордоні

 

 

 

 

 

50000,0

 

 

 

50000,0

50000,0

3111620

0456

Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на українсько-угорському державному кордоні

 

 

 

 

 

120000,0

 

 

 

120000,0

120000,0

3111800

0456

Реалізація державного інвестиційного проекту "Покращення стану автомобільних доріг загального користування у Львівській області"

357645,7

 

 

 

357645,7

 

 

 

 

 

357645,7

3130000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

19000,0

 

 

 

19000,0

11530865,2

 

 

 

11530865,2

11549865,2

3131000

 

Державне агентство автомобільних доріг України (загальнодержавні видатки та кредитування)

19000,0

 

 

 

19000,0

11530865,2

 

 

 

11530865,2

11549865,2

3131090

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах

 

 

 

 

 

11530865,2

 

 

 

11530865,2

11530865,2

3131200

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Херсонської області на будівництво шляхопроводу по просп. Адмірала Сенявіна - вул. Залаегерсег у м. Херсоні

19000,0

 

 

 

19000,0

 

 

 

 

 

19000,0

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

2605964,7

2479229,5

471924,7

4391,3

126735,2

250,0

 

 

 

250,0

2606214,7

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

2605964,7

2479229,5

471924,7

4391,3

126735,2

250,0

 

 

 

250,0

2606214,7

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

70562,6

69362,6

48382,1

1158,2

1200,0

 

 

 

 

 

70562,6

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

10596,1

 

 

 

10596,1

250,0

 

 

 

250,0

10846,1

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

1249,3

1249,3

925,8

40,2

 

 

 

 

 

 

1249,3

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

47999,4

47999,4

 

 

 

 

 

 

 

 

47999,4

3401110

0810

Розвиток спорту серед осіб з інвалідністю та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

441622,3

410972,3

87295,8

133,3

30650,0

 

 

 

 

 

441622,3

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

310608,2

310608,2

 

 

 

 

 

 

 

 

310608,2

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

1547305,5

1468016,4

335321,0

3059,6

79289,1

 

 

 

 

 

1547305,5

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

55289,4

55289,4

 

 

 

 

 

 

 

 

55289,4

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх

120731,9

115731,9

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

120731,9

3410000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3411000

 

Міністерство молоді та спорту України (загальнодержавні видатки та кредитування)

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

3411180

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво/реконструкцію палаців спорту

150000,0

 

 

 

150000,0

 

 

 

 

 

150000,0

3411190

0180

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на будівництво сучасного біатлонного комплексу

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

3500000

 

Міністерство фінансів України

14409896,8

12375525,0

8118560,6

423738,7

2034371,8

698131,9

657246,1

8913,1

3724,5

40885,8

15108028,7

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

554575,4

387601,7

273818,2

9862,4

166973,7

38356,9

23856,1

6120,0

1158,9

14500,8

592932,3

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

524678,0

377609,5

266353,6

9614,1

147068,5

26201,8

11796,4

 

 

14405,4

550879,8

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

9992,2

9992,2

7464,6

248,3

 

5600,0

5545,0

2630,0

290,4

55,0

15592,2

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

6555,1

6514,7

3490,0

868,5

40,4

6555,1

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

19905,2

 

 

 

19905,2

 

 

 

 

 

19905,2

3504000

 

Державна казначейська служба України

2641141,2

2550012,2

1471848,9

71040,3

91129,0

5897,3

5621,1

 

2115,5

276,2

2647038,5

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

2107489,3

2016360,3

1471848,9

71040,3

91129,0

5897,3

5621,1

 

2115,5

276,2

2113386,6

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

33651,9

33651,9

 

 

 

 

 

 

 

 

33651,9

3504040

0133

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

500000,0

500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

500000,0

3507000

 

Державна фіскальна служба України

11147574,9

9372441,3

6323633,8

341165,8

1775133,6

649465,5

623356,7

 

157,7

26108,8

11797040,4

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

10967110,3

9206141,1

6323633,8

341165,8

1760969,2

593465,5

588356,7

 

157,7

5108,8

11560575,8

3507020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики

14164,4

 

 

 

14164,4

 

 

 

 

 

14164,4

3507050

0942

Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

166300,2

166300,2

 

 

 

35000,0

35000,0

 

 

 

201300,2

3507060

0112

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

3507610

0112

Реалізація проекту з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску

 

 

 

 

 

20000,0

 

 

 

20000,0

20000,0

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

66605,3

65469,8

49259,7

1670,2

1135,5

4412,2

4412,2

2793,1

292,4

 

71017,5

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

66605,3

65469,8

49259,7

1670,2

1135,5

 

 

 

 

 

66605,3

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

 

 

 

 

 

4412,2

4412,2

2793,1

292,4

 

4412,2

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

296670385,2

289689622,4

 

 

5480762,8

1169523,6

 

 

 

1169523,6

297839908,8

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

296670385,2

289689622,4

 

 

5480762,8

1169523,6

 

 

 

1169523,6

297839908,8

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

8182660,7

8182660,7

 

 

 

 

 

 

 

 

8182660,7

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

16783386,4

16783386,4

 

 

 

 

 

 

 

 

16783386,4

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

200000,0

200000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

200000,0

3511130

0113

Внески до міжнародних організацій

708625,0

708625,0

 

 

 

 

 

 

 

 

708625,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття та рідких нечистот

70992648,2

70992648,2

 

 

 

 

 

 

 

 

70992648,2

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5000000,0

 

 

 

5000000,0

 

 

 

 

 

5000000,0

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

2715432,4

2715432,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2715432,4

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

59872137,1

59872137,1

 

 

 

 

 

 

 

 

59872137,1

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

130200329,7

130200329,7

 

 

 

 

 

 

 

 

130200329,7

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

28780,9

28780,9

 

 

 

 

 

 

 

 

28780,9

3511640

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

 

 

 

 

30000,0

 

 

 

30000,0

30000,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпра на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпрі

227904,7

 

 

 

227904,7

1139523,6

 

 

 

1139523,6

1367428,3

3511680

0490

Фінансування спільних з Європейським інвестиційним банком проектів

250000,0

 

 

 

250000,0

 

 

 

 

 

250000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

11663464,1

11640046,3

6924653,8

612230,0

23417,8

1029299,1

1009237,4

424750,5

111690,6

20061,7

12692763,2

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

10953744,6

10939607,6

6519778,0

581348,9

14137,0

1008391,4

989049,5

413763,4

110700,7

19341,9

11962136,0

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

3404198,9

3401061,9

2493725,0

74610,1

3137,0

702521,6

688412,6

273924,6

66613,3

14109,0

4106720,5

3601020

0340

Виконання покарань установами і органами Державної кримінально-виконавчої служби України

5246986,9

5245986,9

3440815,3

493870,0

1000,0

208551,5

205779,0

80290,4

36444,4

2772,5

5455538,4

3601030

0340

Забезпечення діяльності органів пробації

564977,7

564977,7

456877,7

9619,5

 

 

 

 

 

 

564977,7

3601060

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

4191,0

4191,0

 

3249,3

 

 

 

 

 

 

4191,0

3601070

0380

Проведення судової експертизи і розробка методики проведення судових експертиз

156599,2

156599,2

128360,0

 

 

83468,3

81081,8

52695,5

4688,6

2386,5

240067,5

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

 

 

 

 

 

13850,0

13776,1

6852,9

2954,4

73,9

13850,0

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також забезпечення представництва України в Європейському суді з прав людини

762406,2

762406,2

 

 

 

 

 

 

 

 

762406,2

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

804384,7

804384,7

 

 

 

 

 

 

 

 

804384,7

3601180

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

529326,4

529326,4

274497,8

26361,9

 

 

 

 

 

 

529326,4

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

401555,2

401555,2

274497,8

26361,9

 

 

 

 

 

 

401555,2

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

127771,2

127771,2

 

 

 

 

 

 

 

 

127771,2

3609000

 

Державна архівна служба України

180393,1

171112,3

130378,0

4519,2

9280,8

20907,7

20187,9

10987,1

989,9

719,8

201300,8

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

25357,5

25357,5

19795,9

279,8

 

0,1

0,1

 

 

 

25357,6

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

9280,8

 

 

 

9280,8

108,2

 

 

 

108,2

9389,0

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

145754,8

145754,8

110582,1

4239,4

 

20799,4

20187,8

10987,1

989,9

611,6

166554,2

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

862108,9

715464,6

12509,9

201,9

146644,3

 

 

 

 

 

862108,9

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

862108,9

715464,6

12509,9

201,9

146644,3

 

 

 

 

 

862108,9

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

16410,1

16410,1

12509,9

201,9

 

 

 

 

 

 

16410,1

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансова підтримка системи державного іномовлення України

483198,8

336554,5

 

 

146644,3

 

 

 

 

 

483198,8

3801030

0850

Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору

362500,0

362500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

362500,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

78327,1

75524,4

56886,2

1295,4

2802,7

 

 

 

 

 

78327,1

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

78327,1

75524,4

56886,2

1295,4

2802,7

 

 

 

 

 

78327,1

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

77777,6

75524,4

56886,2

1295,4

2253,2

 

 

 

 

 

77777,6

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

549,5

 

 

 

549,5

 

 

 

 

 

549,5

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

79656,0

76236,5

57680,3

1413,8

3419,5

 

 

 

 

 

79656,0

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

79656,0

76236,5

57680,3

1413,8

3419,5

 

 

 

 

 

79656,0

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

79656,0

76236,5

57680,3

1413,8

3419,5

 

 

 

 

 

79656,0

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

97346,8

84846,8

65090,4

2682,3

12500,0

 

 

 

 

 

97346,8

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

97346,8

84846,8

65090,4

2682,3

12500,0

 

 

 

 

 

97346,8

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

97346,8

84846,8

65090,4

2682,3

12500,0

 

 

 

 

 

97346,8

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

2494787,0

1563910,0

1012348,1

37664,3

930877,0

5213,0

5167,0

796,0

3815,3

46,0

2500000,0

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

2494787,0

1563910,0

1012348,1

37664,3

930877,0

5213,0

5167,0

796,0

3815,3

46,0

2500000,0

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

2394787,0

1563910,0

1012348,1

37664,3

830877,0

5169,0

5167,0

796,0

3815,3

2,0

2399956,0

5961040

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України

100000,0

 

 

 

100000,0

44,0

 

 

 

44,0

100044,0

5980000

 

Вища рада правосуддя

203227,7

203227,7

160327,0

2514,9

 

 

 

 

 

 

203227,7

5981000

 

Секретаріат Вищої ради правосуддя

203227,7

203227,7

160327,0

2514,9

 

 

 

 

 

 

203227,7

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

203227,7

203227,7

160327,0

2514,9

 

 

 

 

 

 

203227,7

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

78266,1

78266,1

60916,2

1657,1

 

 

 

 

 

 

78266,1

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

78266,1

78266,1

60916,2

1657,1

 

 

 

 

 

 

78266,1

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

78266,1

78266,1

60916,2

1657,1

 

 

 

 

 

 

78266,1

6010000

 

Антимонопольний комітет України

192281,1

188465,3

137210,9

5249,5

3815,8

10888,2

10878,2

 

 

10,0

203169,3

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

192281,1

188465,3

137210,9

5249,5

3815,8

10888,2

10878,2

 

 

10,0

203169,3

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

190965,3

188465,3

137210,9

5249,5

2500,0

10878,2

10878,2

 

 

 

201843,5

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

1315,8

 

 

 

1315,8

10,0

 

 

 

10,0

1325,8

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

177811,9

160093,3

69433,8

6999,4

17718,6

8386,8

6182,0

2160,0

1170,4

2204,8

186198,7

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

177811,9

160093,3

69433,8

6999,4

17718,6

8386,8

6182,0

2160,0

1170,4

2204,8

186198,7

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

82211,6

69493,0

42239,6

2961,8

12718,6

386,8

386,8

 

310,4

 

82598,4

6121020

0950

Професійне навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, забезпечення інституційного розвитку та адаптації державної служби до стандартів ЄС

95600,3

90600,3

27194,2

4037,6

5000,0

8000,0

5795,2

2160,0

860,0

2204,8

103600,3

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

125735,9

122807,8

87278,1

3251,8

2928,1

 

 

 

 

 

125735,9

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

125735,9

122807,8

87278,1

3251,8

2928,1

 

 

 

 

 

125735,9

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

125735,9

122807,8

87278,1

3251,8

2928,1

 

 

 

 

 

125735,9

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

857091,7

733916,0

472054,2

8087,7

123175,7

 

 

 

 

 

857091,7

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

857091,7

733916,0

472054,2

8087,7

123175,7

 

 

 

 

 

857091,7

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

857091,7

733916,0

472054,2

8087,7

123175,7

 

 

 

 

 

857091,7

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

683512,4

670072,4

104495,9

2311,1

13440,0

 

 

 

 

 

683512,4

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

683512,4

670072,4

104495,9

2311,1

13440,0

 

 

 

 

 

683512,4

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

169841,1

156401,1

104495,9

2311,1

13440,0

 

 

 

 

 

169841,1

6331020

0111

Фінансування статутної діяльності політичних партій

513671,3

513671,3

 

 

 

 

 

 

 

 

513671,3

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

396269,3

392730,3

311707,0

2498,5

3539,0

396269,3

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

396269,3

392730,3

311707,0

2498,5

3539,0

396269,3

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

 

 

 

 

 

396269,3

392730,3

311707,0

2498,5

3539,0

396269,3

6380000

 

Державне космічне агентство України

2368629,9

299673,1

182862,4

14879,9

2068956,8

111403,3

6808,3

3035,0

797,0

104595,0

2480033,2

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2368629,9

299673,1

182862,4

14879,9

2068956,8

111403,3

6808,3

3035,0

797,0

104595,0

2480033,2

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

32445,0

32445,0

24677,1

1357,0

 

50,0

50,0

 

 

 

32495,0

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

87000,0

 

 

 

87000,0

 

 

 

 

 

87000,0

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

7816,2

7816,2

5260,1

1120,3

 

235,0

215,0

13,0

53,0

20,0

8051,2

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

394395,3

259411,9

152925,2

12402,6

134983,4

6718,3

6543,3

3022,0

744,0

175,0

401113,6

6381100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державного космічного агентства України

31356,0

 

 

 

31356,0

 

 

 

 

 

31356,0

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

264401,0

 

 

 

264401,0

 

 

 

 

 

264401,0

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим під державну гарантію для реалізації проекту "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

1551216,4

 

 

 

1551216,4

 

 

 

 

 

1551216,4

6381210

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення

 

 

 

 

 

104400,0

 

 

 

104400,0

104400,0

6420000

 

Державне бюро розслідувань

651567,3

605967,3

464894,9

4201,5

45600,0

 

 

 

 

 

651567,3

6421000

 

Державне бюро розслідувань

651567,3

605967,3

464894,9

4201,5

45600,0

 

 

 

 

 

651567,3

6421010

0350

Забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань

651567,3

605967,3

464894,9

4201,5

45600,0

 

 

 

 

 

651567,3

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

253213,4

140894,3

59335,3

868,9

112319,1

 

 

 

 

 

253213,4

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

253213,4

140894,3

59335,3

868,9

112319,1

 

 

 

 

 

253213,4

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

253213,4

140894,3

59335,3

868,9

112319,1

 

 

 

 

 

253213,4

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

104886,9

61434,0

46260,4

1107,7

43452,9

0,4

0,4

 

 

 

104887,3

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

104886,9

61434,0

46260,4

1107,7

43452,9

0,4

0,4

 

 

 

104887,3

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

104886,9

61434,0

46260,4

1107,7

43452,9

0,4

0,4

 

 

 

104887,3

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

156400,0

104803,7

68335,3

 

51596,3

 

 

 

 

 

156400,0

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

156400,0

104803,7

68335,3

 

51596,3

 

 

 

 

 

156400,0

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

156400,0

104803,7

68335,3

 

51596,3

 

 

 

 

 

156400,0

6510000

 

Рахункова палата

277763,3

273746,3

201593,6

4615,5

4017,0

 

 

 

 

 

277763,3

6511000

 

Апарат Рахункової палати

277763,3

273746,3

201593,6

4615,5

4017,0

 

 

 

 

 

277763,3

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

277763,3

273746,3

201593,6

4615,5

4017,0

 

 

 

 

 

277763,3

6520000

 

Служба безпеки України

7991118,3

7553746,0

5685807,4

231314,3

437372,3

160881,7

151639,3

35254,7

37869,0

9242,4

8152000,0

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

7977292,4

7549651,5

5685807,4

231314,3

427640,9

160881,7

151639,3

35254,7

37869,0

9242,4

8138174,1

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

7671702,8

7408886,3

5685807,4

196916,9

262816,5

65355,2

62676,6

10151,7

22615,0

2678,6

7737058,0

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

98935,6

68935,6

 

23245,7

30000,0

85503,2

79727,4

22914,5

13694,7

5775,8

184438,8

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

49018,0

38703,6

 

11151,7

10314,4

9923,3

9235,3

2188,5

1559,3

688,0

58941,3

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

120000,0

 

 

 

120000,0

100,0

 

 

 

100,0

120100,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

37636,0

33126,0

 

 

4510,0

 

 

 

 

 

37636,0

6524000

 

Антитерористичний центр при Службі безпеки України

13825,9

4094,5

 

 

9731,4

 

 

 

 

 

13825,9

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України

13825,9

4094,5

 

 

9731,4

 

 

 

 

 

13825,9

6540000

 

Національна академія наук України

3758603,0

191266,0

96216,5

10651,0

3567337,0

738211,8

2163,2

576,7

801,8

736048,6

4496814,8

6541000

 

Національна академія наук України

3758603,0

191266,0

96216,5

10651,0

3567337,0

738211,8

2163,2

576,7

801,8

736048,6

4496814,8

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

96426,3

96426,3

45136,9

2218,0

 

1190,0

1108,9

 

721,9

81,1

97616,3

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2881727,0

 

 

 

2881727,0

730957,5

 

 

 

730957,5

3612684,5

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

4089,9

4089,9

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

4175,0

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

225652,8

80152,8

42514,0

8365,0

145500,0

759,7

759,7

509,7

17,2

 

226412,5

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

40110,0

 

 

 

40110,0

5000,0

 

 

 

5000,0

45110,0

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

10597,0

10597,0

8565,6

68,0

 

219,5

209,5

67,0

62,7

10,0

10816,5

6541230

0150

Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

188587,1

44056,5

27440,8

2326,8

144530,6

22439,7

17432,1

10231,9

2214,5

5007,6

211026,8

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

188587,1

44056,5

27440,8

2326,8

144530,6

22439,7

17432,1

10231,9

2214,5

5007,6

211026,8

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

19725,1

19725,1

8814,3

1092,7

 

1241,3

1241,3

365,4

316,9

 

20966,4

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

144530,6

 

 

 

144530,6

4730,2

 

 

 

4730,2

149260,8

6551060

0950

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

24331,4

24331,4

18626,5

1234,1

 

16468,2

16190,8

9866,5

1897,6

277,4

40799,6

6560000

 

Національна академія медичних наук України

2260895,4

1915646,8

622650,3

100101,5

345248,6

167072,6

85257,0

14485,8

18596,4

81815,6

2427968,0

6561000

 

Національна академія медичних наук України

2260895,4

1915646,8

622650,3

100101,5

345248,6

167072,6

85257,0

14485,8

18596,4

81815,6

2427968,0

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

298564,7

 

 

 

298564,7

77628,8

 

 

 

77628,8

376193,5

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1311814,2

1297698,3

612791,8

99748,7

14115,9

87931,8

83745,0

14485,8

18596,4

4186,8

1399746,0

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

17948,5

17948,5

9858,5

352,8

 

12,0

12,0

 

 

 

17960,5

6561160

0763

Реалізація пілотного проекту щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання медичної допомоги у окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України

600000,0

600000,0

 

 

 

1500,0

1500,0

 

 

 

601500,0

6561840

0732

Будівництво лікувально-реабілітаційного корпусу ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. Амосова НАМНУ"

26000,0

 

 

 

26000,0

 

 

 

 

 

26000,0

6561860

0732

Національний науково-практичний центр нейротравми і нейрореабілітації" у складі Державної установи "Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П. Ромоданова НАМН України" за адресою м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32

6568,0

 

 

 

6568,0

 

 

 

 

 

6568,0

6570000

 

Національна академія мистецтв України

29086,5

14040,4

6985,3

458,1

15046,1

 

 

 

 

 

29086,5

6571000

 

Національна академія мистецтв України

29086,5

14040,4

6985,3

458,1

15046,1

 

 

 

 

 

29086,5

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

14040,4

14040,4

6985,3

458,1

 

 

 

 

 

 

14040,4

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

15046,1

 

 

 

15046,1

 

 

 

 

 

15046,1

6580000

 

Національна академія правових наук України

38209,8

12109,6

4698,2

396,5

26100,2

5630,4

1650,5

368,4

420,7

3979,9

43840,2

6581000

 

Національна академія правових наук України

38209,8

12109,6

4698,2

396,5

26100,2

5630,4

1650,5

368,4

420,7

3979,9

43840,2

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

12109,6

12109,6

4698,2

396,5

 

1700,5

1650,5

368,4

420,7

50,0

13810,1

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

26100,2

 

 

 

26100,2

3929,9

 

 

 

3929,9

30030,1

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

441635,6

46821,6

27533,5

2037,7

394814,0

806483,2

4732,2

500,0

516,1

801751,0

1248118,8

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

441635,6

46821,6

27533,5

2037,7

394814,0

806483,2

4732,2

500,0

516,1

801751,0

1248118,8

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

28454,5

28454,5

13716,8

859,3

 

980,8

837,2

 

409,0

143,6

29435,3

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

393286,5

 

 

 

393286,5

801502,4

 

 

 

801502,4

1194788,9

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

1527,5

 

 

 

1527,5

 

 

 

 

 

1527,5

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

18367,1

18367,1

13816,7

1178,4

 

4000,0

3895,0

500,0

107,1

105,0

22367,1

6600000

 

Управління державної охорони України

1033251,8

935151,0

717576,3

7000,0

98100,8

848,2

602,2

101,1

 

246,0

1034100,0

6601000

 

Управління державної охорони України

1033251,8

935151,0

717576,3

7000,0

98100,8

848,2

602,2

101,1

 

246,0

1034100,0

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

993251,8

935151,0

717576,3

7000,0

58100,8

848,2

602,2

101,1

 

246,0

994100,0

6601030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

6610000

 

Фонд державного майна України

712254,1

709754,1

250304,2

13149,6

2500,0

1182,6

1032,6

 

38,6

150,0

713436,7

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

712254,1

709754,1

250304,2

13149,6

2500,0

1182,6

1032,6

 

38,6

150,0

713436,7

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

340654,1

338154,1

250304,2

13149,6

2500,0

1182,6

1032,6

 

38,6

150,0

341836,7

6611020

0411

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

371600,0

371600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

371600,0

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

1783260,0

1224777,3

848314,9

22571,7

558482,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1783300,0

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

1783260,0

1224777,3

848314,9

22571,7

558482,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1783300,0

6621010

0350

Забезпечення розвідувальної діяльності у сфері безпеки держави, спеціального захисту державних представництв за кордоном та діяльності підрозділів системи Служби зовнішньої розвідки України

1713260,0

1224777,3

848314,9

22571,7

488482,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

1713300,0

6621030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

70000,0

 

 

 

70000,0

 

 

 

 

 

70000,0

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

2279285,6

1574255,0

1108313,9

46085,1

705030,6

59214,4

18811,5

561,1

949,5

40402,9

2338500,0

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

2110837,3

1405806,7

979903,6

43192,1

705030,6

51488,3

12006,5

561,1

949,5

39481,8

2162325,6

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

1342908,4

1325733,8

927755,3

43192,1

17174,6

13068,3

11647,5

561,1

949,5

1420,8

1355976,7

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

686856,0

 

 

 

686856,0

 

 

 

 

 

686856,0

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

80072,9

80072,9

52148,3

 

 

420,0

251,3

 

 

168,7

80492,9

6641060

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

1000,0

6641140

0210

Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

38000,0

107,7

 

 

37892,3

38000,0

6642000

 

Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

168448,3

168448,3

128410,3

2893,0

 

7726,1

6805,0

 

 

921,1

176174,4

6642010

0113

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

3609,9

3609,9

 

 

 

 

 

 

 

 

3609,9

6642020

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

164838,4

164838,4

128410,3

2893,0

 

7726,1

6805,0

 

 

921,1

172564,5

6730000

 

Центральна виборча комісія

177177,7

166630,2

67137,5

3051,5

10547,5

 

 

 

 

 

177177,7

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

177177,7

166630,2

67137,5

3051,5

10547,5

 

 

 

 

 

177177,7

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

113583,9

111400,7

67137,5

3051,5

2183,2

 

 

 

 

 

113583,9

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

32167,6

32167,6

 

 

 

 

 

 

 

 

32167,6

6731050

0160

Функціонування Державного реєстру виборців

31426,2

23061,9

 

 

8364,3

 

 

 

 

 

31426,2

6740000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

309190,0

309190,0

 

 

 

 

 

 

 

 

309190,0

6741000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні видатки та кредитування)

309190,0

309190,0

 

 

 

 

 

 

 

 

309190,0

6741020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

309190,0

309190,0

 

 

 

 

 

 

 

 

309190,0

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

513214,7

510364,7

402321,6

16424,4

2850,0

1277,1

1062,1

 

394,2

215,0

514491,8

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

513214,7

510364,7

402321,6

16424,4

2850,0

1277,1

1062,1

 

394,2

215,0

514491,8

7721010

0111

Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області

513214,7

510364,7

402321,6

16424,4

2850,0

1277,1

1062,1

 

394,2

215,0

514491,8

7730000

 

Волинська обласна державна адміністрація

313063,6

311313,6

244361,0

11091,6

1750,0

7126,4

6971,9

4680,3

192,1

154,5

320190,0

7731000

 

Апарат Волинської обласної державної адміністрації

313063,6

311313,6

244361,0

11091,6

1750,0

7126,4

6971,9

4680,3

192,1

154,5

320190,0

7731010

0111

Здійснення виконавчої влади у Волинській області

313063,6

311313,6

244361,0

11091,6

1750,0

7126,4

6971,9

4680,3

192,1

154,5

320190,0

7740000

 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація

492991,9

490641,9

382868,6

19055,0

2350,0

23924,2

23342,6

15891,9

1382,4

581,6

516916,1

7741000

 

Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації

492991,9

490641,9

382868,6

19055,0

2350,0

23924,2

23342,6

15891,9

1382,4

581,6

516916,1

7741010

0111

Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області

492991,9

490641,9

382868,6

19055,0

2350,0

23924,2

23342,6

15891,9

1382,4

581,6

516916,1

7750000

 

Донецька обласна державна адміністрація

455761,8

454411,8

360821,9

9974,0

1350,0

11132,8

10981,6

7904,2

295,9

151,2

466894,6

7751000

 

Апарат Донецької обласної державної адміністрації

455761,8

454411,8

360821,9

9974,0

1350,0

11132,8

10981,6

7904,2

295,9

151,2

466894,6

7751010

0111

Здійснення виконавчої влади у Донецькій області

455761,8

454411,8

360821,9

9974,0

1350,0

11132,8

10981,6

7904,2

295,9

151,2

466894,6

7760000

 

Житомирська обласна державна адміністрація

428790,6

426340,6

331293,6

18318,3

2450,0

871,6

779,4

41,6

 

92,2

429662,2

7761000

 

Апарат Житомирської обласної державної адміністрації

428790,6

426340,6

331293,6

18318,3

2450,0

871,6

779,4

41,6

 

92,2

429662,2

7761010

0111

Здійснення виконавчої влади у Житомирській області

428790,6

426340,6

331293,6

18318,3

2450,0

871,6

779,4

41,6

 

92,2

429662,2

7770000

 

Закарпатська обласна державна адміністрація

323057,7

321607,7

252592,1

11021,9

1450,0

2400,0

2336,0

1168,9

106,9

64,0

325457,7

7771000

 

Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації

323057,7

321607,7

252592,1

11021,9

1450,0

2400,0

2336,0

1168,9

106,9

64,0

325457,7

7771010

0111

Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області

323057,7

321607,7

252592,1

11021,9

1450,0

2400,0

2336,0

1168,9

106,9

64,0

325457,7

7780000

 

Запорізька обласна державна адміністрація

380859,5

378709,5

293925,5

17343,1

2150,0

6119,6

6119,6

4028,7

176,2

 

386979,1

7781000

 

Апарат Запорізької обласної державної адміністрації

380859,5

378709,5

293925,5

17343,1

2150,0

6119,6

6119,6

4028,7

176,2

 

386979,1

7781010

0111

Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області

380859,5

378709,5

293925,5

17343,1

2150,0

6119,6

6119,6

4028,7

176,2

 

386979,1

7790000

 

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

351360,2

349810,2

274917,7

11749,8

1550,0

6894,0

6814,6

4443,6

230,8

79,4

358254,2

7791000

 

Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

351360,2

349810,2

274917,7

11749,8

1550,0

6894,0

6814,6

4443,6

230,8

79,4

358254,2

7791010

0111

Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області

351360,2

349810,2

274917,7

11749,8

1550,0

6894,0

6814,6

4443,6

230,8

79,4

358254,2

7800000

 

Київська обласна державна адміністрація

501187,7

498537,7

379355,7

31538,2

2650,0

10337,9

9917,9

5817,4

236,0

420,0

511525,6

7801000

 

Апарат Київської обласної державної адміністрації

501187,7

498537,7

379355,7

31538,2

2650,0

10337,9

9917,9

5817,4

236,0

420,0

511525,6

7801010

0111

Здійснення виконавчої влади у Київській області

501187,7

498537,7

379355,7

31538,2

2650,0

10337,9

9917,9

5817,4

236,0

420,0

511525,6

7810000

 

Кіровоградська обласна державна адміністрація

367372,0

365122,0

285967,3

12538,9

2250,0

5610,0

5598,0

3988,8

137,1

12,0

372982,0

7811000

 

Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації

367372,0

365122,0

285967,3

12538,9

2250,0

5610,0

5598,0

3988,8

137,1

12,0

372982,0

7811010

0111

Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області

367372,0

365122,0

285967,3

12538,9

2250,0

5610,0

5598,0

3988,8

137,1

12,0

372982,0

7820000

 

Луганська обласна державна адміністрація

378704,7

377354,7

297285,2

11506,7

1350,0

5972,9

5972,9

4272,8

157,2

 

384677,6

7821000

 

Апарат Луганської обласної державної адміністрації

378704,7

377354,7

297285,2

11506,7

1350,0

5972,9

5972,9

4272,8

157,2

 

384677,6

7821010

0111

Здійснення виконавчої влади у Луганській області

378704,7

377354,7

297285,2

11506,7

1350,0

5972,9

5972,9

4272,8

157,2

 

384677,6

7830000

 

Львівська обласна державна адміністрація

435194,1

433044,1

341824,9

12751,2

2150,0

5919,4

4684,4

2252,4

741,0

1235,0

441113,5

7831000

 

Апарат Львівської обласної державної адміністрації

435194,1

433044,1

341824,9

12751,2

2150,0

5919,4

4684,4

2252,4

741,0

1235,0

441113,5

7831010

0111

Здійснення виконавчої влади у Львівській області

435194,1

433044,1

341824,9

12751,2

2150,0

5919,4

4684,4

2252,4

741,0

1235,0

441113,5

7840000

 

Миколаївська обласна державна адміністрація

334982,3

332932,3

261219,6

11590,3

2050,0

6352,4

6198,4

4176,3

188,4

154,0

341334,7

7841000

 

Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації

334982,3

332932,3

261219,6

11590,3

2050,0

6352,4

6198,4

4176,3

188,4

154,0

341334,7

7841010

0111

Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області

334982,3

332932,3

261219,6

11590,3

2050,0

6352,4

6198,4

4176,3

188,4

154,0

341334,7

7850000

 

Одеська обласна державна адміністрація

482877,1

480127,1

378448,1

13866,2

2750,0

3703,6

3642,0

2589,4

16,0

61,6

486580,7

7851000

 

Апарат Одеської обласної державної адміністрації

482877,1

480127,1

378448,1

13866,2

2750,0

3703,6

3642,0

2589,4

16,0

61,6

486580,7

7851010

0111

Здійснення виконавчої влади в Одеській області

482877,1

480127,1

378448,1

13866,2

2750,0

3703,6

3642,0

2589,4

16,0

61,6

486580,7

7860000

 

Полтавська обласна державна адміністрація

405715,7

403065,7

315339,6

16371,9

2650,0

8603,4

8278,4

5155,5

380,9

325,0

414319,1

7861000

 

Апарат Полтавської обласної державної адміністрації

405715,7

403065,7

315339,6

16371,9

2650,0

8603,4

8278,4

5155,5

380,9

325,0

414319,1

7861010

0111

Здійснення виконавчої влади у Полтавській області

405715,7

403065,7

315339,6

16371,9

2650,0

8603,4

8278,4

5155,5

380,9

325,0

414319,1

7870000

 

Рівненська обласна державна адміністрація

318062,5

316312,5

248051,0

11582,6

1750,0

6475,2

6389,5

4091,0

368,3

85,7

324537,7

7871000

 

Апарат Рівненської обласної державної адміністрації

318062,5

316312,5

248051,0

11582,6

1750,0

6475,2

6389,5

4091,0

368,3

85,7

324537,7

7871010

0111

Здійснення виконавчої влади у Рівненській області

318062,5

316312,5

248051,0

11582,6

1750,0

6475,2

6389,5

4091,0

368,3

85,7

324537,7

7880000

 

Сумська обласна державна адміністрація

347115,6

345165,6

272756,5

10287,2

1950,0

2917,9

2828,9

1336,4

416,8

89,0

350033,5

7881000

 

Апарат Сумської обласної державної адміністрації

347115,6

345165,6

272756,5

10287,2

1950,0

2917,9

2828,9

1336,4

416,8

89,0

350033,5

7881010

0111

Здійснення виконавчої влади у Сумській області

347115,6

345165,6

272756,5

10287,2

1950,0

2917,9

2828,9

1336,4

416,8

89,0

350033,5

7890000

 

Тернопільська обласна державна адміністрація

347016,6

345166,6

270879,4

11858,7

1850,0

5052,5

4752,5

2684,8

163,2

300,0

352069,1

7891000

 

Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації

347016,6

345166,6

270879,4

11858,7

1850,0

5052,5

4752,5

2684,8

163,2

300,0

352069,1

7891010

0111

Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області

347016,6

345166,6

270879,4

11858,7

1850,0

5052,5

4752,5

2684,8

163,2

300,0

352069,1

7900000

 

Харківська обласна державна адміністрація

535064,7

532214,7

418454,1

15577,5

2850,0

8968,4

8909,3

5225,5

62,7

59,1

544033,1

7901000

 

Апарат Харківської обласної державної адміністрації

535064,7

532214,7

418454,1

15577,5

2850,0

8968,4

8909,3

5225,5

62,7

59,1

544033,1

7901010

0111

Здійснення виконавчої влади у Харківській області

535064,7

532214,7

418454,1

15577,5

2850,0

8968,4

8909,3

5225,5

62,7

59,1

544033,1

7910000

 

Херсонська обласна державна адміністрація

313486,8

311536,8

243706,1

11892,4

1950,0

942,2

942,2

104,0

45,7

 

314429,0

7911000

 

Апарат Херсонської обласної державної адміністрації

313486,8

311536,8

243706,1

11892,4

1950,0

942,2

942,2

104,0

45,7

 

314429,0

7911010

0111

Здійснення виконавчої влади у Херсонській області

313486,8

311536,8

243706,1

11892,4

1950,0

942,2

942,2

104,0

45,7

 

314429,0

7920000

 

Хмельницька обласна державна адміністрація

379680,0

377530,0

296512,1

13517,5

2150,0

542,0

542,0

 

176,0

 

380222,0

7921000

 

Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації

379680,0

377530,0

296512,1

13517,5

2150,0

542,0

542,0

 

176,0

 

380222,0

7921010

0111

Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області

379680,0

377530,0

296512,1

13517,5

2150,0

542,0

542,0

 

176,0

 

380222,0

7930000

 

Черкаська обласна державна адміністрація

362854,9

360704,9

279285,1

16912,8

2150,0

1852,6

1852,6

1010,8

413,5

 

364707,5

7931000

 

Апарат Черкаської обласної державної адміністрації

362854,9

360704,9

279285,1

16912,8

2150,0

1852,6

1852,6

1010,8

413,5

 

364707,5

7931010

0111

Здійснення виконавчої влади у Черкаській області

362854,9

360704,9

279285,1

16912,8

2150,0

1852,6

1852,6

1010,8

413,5

 

364707,5

7940000

 

Чернівецька обласна державна адміністрація

232910,1

231660,1

181952,1

7738,4

1250,0

6200,2

6134,2

4335,9

245,9

66,0

239110,3

7941000

 

Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації

232910,1

231660,1

181952,1

7738,4

1250,0

6200,2

6134,2

4335,9

245,9

66,0

239110,3

7941010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області

232910,1

231660,1

181952,1

7738,4

1250,0

6200,2

6134,2

4335,9

245,9

66,0

239110,3

7950000

 

Чернігівська обласна державна адміністрація

380636,4

378286,4

294037,8

16556,5

2350,0

5990,6

5890,6

4160,0

404,9

100,0

386627,0

7951000

 

Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації

380636,4

378286,4

294037,8

16556,5

2350,0

5990,6

5890,6

4160,0

404,9

100,0

386627,0

7951010

0111

Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області

380636,4

378286,4

294037,8

16556,5

2350,0

5990,6

5890,6

4160,0

404,9

100,0

386627,0

8680000

 

Державна регуляторна служба України

82607,2

70607,2

38047,6

1478,1

12000,0

745,8

745,8

 

615,1

 

83353,0

8681000

 

Апарат Державної регуляторної служби України

82607,2

70607,2

38047,6

1478,1

12000,0

745,8

745,8

 

615,1

 

83353,0

8681010

0411

Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та ліцензування

82607,2

70607,2

38047,6

1478,1

12000,0

745,8

745,8

 

615,1

 

83353,0

 

Повернення кредитів до Державного бюджету України та розподіл надання кредитів з Державного бюджету України в 2018 році

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

Всього:

923381,5

13238138,8

14161520,3

-6000333,4

-1332438,9

-7332772,3

-5076951,9

11905699,9

6828748,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

 

3658180,6

3658180,6

 

-258075,4

-258075,4

 

3400105,2

3400105,2

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 

3658180,6

3658180,6

 

-258075,4

-258075,4

 

3400105,2

3400105,2

1101460

0490

Повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

-258075,4

-258075,4

 

-258075,4

-258075,4

1101600

0433

Реконструкція гідроелектростанцій ПАТ "Укргідроенерго"

 

843448,0

843448,0

 

 

 

 

843448,0

843448,0

1101620

0433

Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу Уренгой - Помари - Ужгород

 

100000,0

100000,0

 

 

 

 

100000,0

100000,0

1101640

0433

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

 

603504,0

603504,0

 

 

 

 

603504,0

603504,0

1101650

0433

Будівництво ПЛ 750 кВ Рівненська АЕС - Київська

 

1124534,4

1124534,4

 

 

 

 

1124534,4

1124534,4

1101670

0433

Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька - Каховська

 

525494,2

525494,2

 

 

 

 

525494,2

525494,2

1101680

0433

Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)

 

250000,0

250000,0

 

 

 

 

250000,0

250000,0

1101690

0433

Реконструкція трансформаторних підстанцій східної частини України

 

211200,0

211200,0

 

 

 

 

211200,0

211200,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

-203515,7

-6745,1

-210260,8

-203515,7

-6745,1

-210260,8

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

 

 

-203515,7

-6745,1

-210260,8

-203515,7

-6745,1

-210260,8

1201490

0470

Повернення кредитів, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу з впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива

 

 

 

-203515,7

-6745,1

-210260,8

-203515,7

-6745,1

-210260,8

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

36850,0

2000,0

38850,0

 

-2000,0

-2000,0

36850,0

 

36850,0

2201210

0990

Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти

36850,0

 

36850,0

 

 

 

36850,0

 

36850,0

2201460

1060

Надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників

 

2000,0

2000,0

 

 

 

 

2000,0

2000,0

2201480

1060

Повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня

 

 

 

 

-2000,0

-2000,0

 

-2000,0

-2000,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

1917120,0

1917120,0

-1178,0

-67500,0

-68678,0

-1178,0

1849620,0

1848442,0

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

1917120,0

1917120,0

-1178,0

-67500,0

-68678,0

-1178,0

1849620,0

1848442,0

2751360

1060

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, і пеня

 

 

 

 

-30000,0

-30000,0

 

-30000,0

-30000,0

2751430

1060

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

37500,0

37500,0

 

 

 

 

37500,0

37500,0

2751440

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету індивідуальним сільським забудовникам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

 

 

 

 

-37500,0

-37500,0

 

-37500,0

-37500,0

2751540

0620

Повернення кредитів, наданих у 2012 році з державного бюджету України на реалізацію бюджетної програми "Пільгове кредитування юридичних осіб, в тому числі ОСББ, для проведення реконструкції, капітальних та поточних ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства"

 

 

 

-1178,0

 

-1178,0

-1178,0

 

-1178,0

2751600

0620

Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці

 

1629620,0

1629620,0

 

 

 

 

1629620,0

1629620,0

2751640

0620

Програма розвитку муніципальної інфраструктури

 

250000,0

250000,0

 

 

 

 

250000,0

250000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

 

940918,4

940918,4

 

-998118,4

-998118,4

 

-57200,0

-57200,0

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

 

940918,4

940918,4

 

-998118,4

-998118,4

 

-57200,0

-57200,0

2801120

0421

Повернення коштів, наданих на формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також для закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

 

 

 

-946200,0

-946200,0

 

-946200,0

-946200,0

2801380

0421

Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років

 

 

 

 

-5000,0

-5000,0

 

-5000,0

-5000,0

2801390

0421

Повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

-3818,4

-3818,4

 

-3818,4

-3818,4

2801400

0421

Повернення кредитів, наданих з державного бюджету фермерським господарствам

 

 

 

 

-43100,0

-43100,0

 

-43100,0

-43100,0

2801460

0421

Надання кредитів фермерським господарствам

 

43100,0

43100,0

 

 

 

 

43100,0

43100,0

2801490

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу

 

3818,4

3818,4

 

 

 

 

3818,4

3818,4

2801560

0421

Формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників

 

894000,0

894000,0

 

 

 

 

894000,0

894000,0

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

 

390588,9

390588,9

 

 

 

 

390588,9

390588,9

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

 

390588,9

390588,9

 

 

 

 

390588,9

390588,9

3101600

0490

Відновлення транспортної інфраструктури у Східних регіонах України

 

250000,0

250000,0

 

 

 

 

250000,0

250000,0

3101610

0490

Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України

 

125000,0

125000,0

 

 

 

 

125000,0

125000,0

3101620

0490

Модернізація Української залізниці

 

15588,9

15588,9

 

 

 

 

15588,9

15588,9

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

 

5208000,0

5208000,0

 

 

 

 

5208000,0

5208000,0

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

 

5208000,0

5208000,0

 

 

 

 

5208000,0

5208000,0

3111600

0456

Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

 

5208000,0

5208000,0

 

 

 

 

5208000,0

5208000,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

886531,5

1121330,9

2007862,4

-5795639,7

 

-5795639,7

-4909108,2

1121330,9

-3787777,3

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки та кредитування)

886531,5

1121330,9

2007862,4

-5795639,7

 

-5795639,7

-4909108,2

1121330,9

-3787777,3

3511550

0490

Повернення безвідсоткових бюджетних позичок, наданих підприємствам державної форми власності на погашення заборгованості із заробітної плати

 

 

 

-2291,2

 

-2291,2

-2291,2

 

-2291,2

3511560

0431

Повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам

 

 

 

-1941,1

 

-1941,1

-1941,1

 

-1941,1

3511600

0490

Виконання державою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії

886531,5

 

886531,5

 

 

 

886531,5

 

886531,5

3511610

0490

Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові

 

30000,0

30000,0

 

 

 

 

30000,0

30000,0

3511620

0490

Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

952195,3

952195,3

 

 

 

 

952195,3

952195,3

3511630

0490

Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою

 

 

 

-5786507,4

 

-5786507,4

-5786507,4

 

-5786507,4

3511660

0470

Повернення бюджетних коштів, наданих на поворотній основі на виконання окремих заходів

 

 

 

-4900,0

 

-4900,0

-4900,0

 

-4900,0

3511690

0640

Відновлення сходу України

 

139135,6

139135,6

 

 

 

 

139135,6

139135,6

 

Розподіл видатків Державного бюджету України на 2018 рік на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями

тис. грн.

N
з/п

Назва адміністративно-територіальної одиниці

Код бюджетної програми 2301400

Код бюджетної програми 2201170

з них:

з них:

забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

видання, придбання, зберігання і доставка підручників і посібників (у тому числі електронних) для учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти

1

Вінницька область

226251,9

24595,2

2

Волинська область

112872,6

19554,2

3

Дніпропетровська область

517981,7

65044,0

4

Донецька область

336123,7

35339,3

5

Житомирська область

145690,6

20669,1

6

Закарпатська область

130906,7

29688,1

7

Запорізька область

210726,0

34059,1

8

Івано-Франківська область

179091,9

23547,8

9

Київська область

257522,9

30497,7

10

Кіровоградська область

147956,7

14768,5

11

Луганська область

130865,9

11943,9

12

Львівська область

351508,3

41733,5

13

Миколаївська область

197473,8

20324,9

14

Одеська область

395446,9

56132,9

15

Полтавська область

194822,0

20842,4

16

Рівненська область

158869,2

22916,2

17

Сумська область

130309,1

15333,8

18

Тернопільська область

111962,9

16328,6

19

Харківська область

305318,2

48474,2

20

Херсонська область

155553,4

21134,1

21

Хмельницька область

157752,2

19910,8

22

Черкаська область

181600,6

17153,8

23

Чернівецька область

88777,8

17069,1

24

Чернігівська область

146572,2

14336,5

25

м. Київ

537122,2

114092,6

Всього:

5509079,4

755490,3

 

Міжбюджетні трансферти
(базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2018 рік

тис. грн.

Код бюджету

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці

Міжбюджетні трансферти

Базова дотація

Реверсна дотація

Освітня субвенція

Медична субвенція

05202100000

м. Авдіївка

 

 

14261,4

27577,5

05203100000

м. Бахмут

9288,0

 

63767,5

61631,9

10202100000

м. Біла Церква

 

 

197755,4

163418,4

06202100000

м. Бердичів

 

 

82149,9

62329,7

08202100000

м. Бердянськ

23957,9

 

95371,0

96181,6

07202100000

м. Берегове

 

2560,0

35100,0

 

19203100000

м. Бережани

4324,3

 

20222,5

 

10201100000

м. Березань

 

 

17533,8

13046,3

15202100000

м. Білгород-Дністровський

 

 

63129,3

45133,1

09202100000

м. Болехів

11949,9

 

31810,4

20614,5

13202100000

м. Борислав

1915,2

 

39917,9

29076,9

10203100000

м. Бориспіль

 

16567,5

72788,3

47640,2

10204100000

м. Бровари

 

20324,5

118376,0

79345,2

09206100000

м. Бурштин

 

7948,3

16345,8

12325,9

10211100000

м. Буча

3974,9

 

48930,8

25085,2

17203100000

м. Вараш

 

49678,3

53082,3

31910,9

10205100000

м. Васильків

 

4839,7

47704,5

29593,4

23202100000

м. Ватутіне

10308,8

 

16168,5

14378,7

04202100000

м. Вільногірськ

 

6983,5

21113,9

19071,0

02201100000

м. Вінниця

 

81759,3

389838,4

293075,9

14202100000

м. Вознесенськ

2706,0

 

44604,9

28432,1

03202100000

м. Володимир-Волинський

 

9355,2

40528,9

42618,7

05204100000

м. Вугледар

 

12689,1

16788,7

12083,6

16206100000

м. Гадяч

 

 

21314,1

 

18202100000

м. Глухів

7463,8

 

24562,7

26852,3

21204100000

м. Гола Пристань

 

 

17808,9

11874,4

16202100000

м. Горішні Плавні

 

35847,4

52761,5

43782,4

04201100000

м. Дніпро

 

529623,2

871451,7

788876,4

05209100000

м. Добропілля

 

33506,8

70989,9

49788,7

13203100000

м. Дрогобич

28123,3

 

97488,9

77424,3

05211100000

м. Дружківка

 

 

44881,7

55054,0

17202100000

м. Дубно

4079,7

 

41952,3

30158,7

08203100000

м. Енергодар

 

87461,5

60005,5

43100,8

06201100000

м. Житомир

 

56724,4

285617,3

210436,3

02202100000

м. Жмеринка

 

13631,8

45712,7

27354,0

04204100000

м. Жовті Води

2401,5

 

38544,3

38036,5

08201100000

м. Запоріжжя

 

351334,0

636365,8

608377,9

11202100000

м. Знам'янка

 

19329,9

29773,5

22950,6

23203100000

м. Золотоноша

 

 

26178,5

23369,1

09201100000

м. Івано-Франківськ

 

51879,9

280801,5

197238,8

15203100000

м. Ізмаїл

 

3453,8

81994,1

57691,9

20202100000

м. Ізюм

27761,8

 

43928,1

49038,0

10206100000

м. Ірпінь

 

15266,5

88773,8

67298,5

09203100000

м. Калуш

212,3

 

70730,3

53220,1

22202100000

м. Кам'янець-Подільський

9174,1

 

95598,1

78400,9

04203100000

м. Кам'янське

 

 

238960,0

196633,9

23204100000

м. Канів

 

 

23314,0

20094,3

21202100000

м. Каховка

 

 

37154,5

 

03203100000

м. Ковель

8179,3

 

88674,0

53793,5

02203100000

м. Козятин

 

19139,6

27145,2

19875,6

09204100000

м. Коломия

4112,3

 

67424,1

47877,9

18203100000

м. Конотоп

 

 

64525,0

73892,9

06203100000

м. Коростень

 

 

70325,2

51719,2

05215100000

м. Костянтинівка

40896,3

 

58744,6

60275,0

05216100000

м. Краматорськ

 

2865,1

155428,9

154377,4

19204100000

м. Кременець

6001,5

 

18632,5

16850,1

16203100000

м. Кременчук

 

54973,8

202727,9

178806,6

04205100000

м. Кривий Ріг

 

208154,9

633551,2

512220,6

11201100000

м. Кропивницький

 

40882,9

253093,5

189898,1

20203100000

м. Куп'янськ

 

 

51556,1

64460,0

02204100000

м. Ладижин

 

17924,7

22707,2

19194,4

18204100000

м. Лебедин

7976,8

 

25078,7

21057,5

12208100000

м. Лисичанськ

33112,7

 

80838,2

91370,4

20204100000

м. Лозова

 

 

57292,4

74826,5

16204100000

м. Лубни

4005,2

 

44661,6

37857,8

03201100000

м. Луцьк

 

35800,8

255145,9

169346,4

13201100000

м. Львів

 

336087,5

766165,9

603194,3

20205100000

м. Люботин

5851,1

 

22520,9

19661,8

06205100000

м. Малин

 

 

29920,5

21187,3

04206100000

м. Марганець

11583,8

 

43612,0

39597,2

05220100000

м. Маріуполь

 

120297,6

374234,6

388849,9

08204100000

м. Мелітополь

29447,3

 

135969,3

124537,2

14201100000

м. Миколаїв

 

100711,1

411622,4

395586,9

16205100000

м. Миргород

 

 

37604,9

 

05208100000

м. Мирноград

 

 

48112,7

40242,8

02205100000

м. Могилів-Подільський

6187,7

 

36298,6

24807,8

13204100000

м. Моршин

 

2497,5

6264,2

4716,4

07203100000

м. Мукачеве

 

35848,6

103111,4

66744,6

04207100000

м. Нікополь

 

20833,3

117561,1

93314,2

22203100000

м. Нетішин

 

26239,8

38220,9

28463,2

25202100000

м. Ніжин

13124,6

 

65109,0

56777,9

21203100000

м. Нова Каховка

9405,7

 

63875,8

54611,2

25204100000

м. Новгород-Сіверський

131,5

 

10917,6

 

13205100000

м. Новий Розділ

9970,2

 

27903,4

22629,5

03204100000

м. Нововолинськ

15308,8

 

54111,5

45513,1

06204100000

м. Новоград-Волинський

 

14815,8

63704,9

44306,6

05221100000

м. Новогродівка

 

11974,3

12221,7

12032,3

24202100000

м. Новодністровськ

 

 

10877,6

8547,8

04208100000

м. Новомосковськ

22647,2

 

70717,6

57214,5

10212100000

м. Обухів

 

24943,8

45637,2

26294,0

15201100000

м. Одеса

 

232300,3

900021,0

814461,1

11203100000

м. Олександрія

40745,9

 

80718,4

73999,8

17204100000

м. Острог

2911,2

 

13374,4

 

18205100000

м. Охтирка

 

1377,8

45869,4

39133,0

14203100000

м. Очаків

 

1060,7

13007,1

 

04210100000

м. Павлоград

 

 

110166,7

86162,2

14204100000

м. Первомайськ (Миколаївська обл.)

16571,2

 

66263,0

53354,8

20206100000

м. Первомайський

13139,7

 

29410,4

36642,8

10207100000

м. Переяслав-Хмельницький

 

 

31446,0

21939,5

04211100000

м. Першотравенськ

 

10806,8

28675,6

22873,9

15205100000

м. Подільськ

 

 

41474,1

31986,2

04209100000

м. Покров

 

 

33025,8

34150,7

05218100000

м. Покровськ

 

48495,3

75866,7

60651,8</