Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины

Национальный банк
Постановление от 07.09.2017 № 88
действует с 13.09.2017

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 вересня 2017 року N 88

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Відповідно до статей 7, 15, 25, 30, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Указу Президента України від 27 червня 1999 року N 734/99 "Про врегулювання порядку одержання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів та застосування штрафних санкцій за порушення валютного законодавства", статей 2, 5, 6, 11 та 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", з метою сприяння залученню в Україну додаткових кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій та подальшого вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України постановляє:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за N 885/9484 (зі змінами), що додаються.

2. Абзац одинадцятий підпункту "а" пункту 1 глави 3 розділу II Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року N 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за N 950/11230 (зі змінами), викласти в такій редакції:

"Купівля (обмін) іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора з метою виконання боргових зобов'язань позичальника за кредитом, позикою (далі - кредит) дозволяється лише за умови, що в рахунок кредиту кредитор фактично переказав (видав у готівковій формі у дозволених законодавством випадках) іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора.".

3. Дозволити резидентам (юридичним особам, у тому числі уповноваженим банкам, фізичним особам - підприємцям, фізичним особам) (далі - резиденти-позичальники) укладати кредитні договори/договори позики (далі - договір) з кредиторами - міжнародними фінансовими організаціями, членом яких є Україна, та/або з кредиторами - міжнародними фінансовими організаціями, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам (далі - МФО), за умовами яких сума кредиту визначається в національній валюті України, а переказ платежів МФО (у зв'язку з вибіркою суми кредиту) та на користь МФО (у зв'язку з погашенням основної суми кредиту, сплатою процентів та інших платежів, установлених договором) має здійснюватися виключно в іноземній валюті в порядку, передбаченому договором.

Резидент (позичальник/боржник у зобов'язанні за договором та/або інша особа, що виконує зобов'язання за такого позичальника/боржника у зобов'язанні) має право здійснювати купівлю (обмін) іноземної валюти та/або переказ іноземної валюти за межі України на користь МФО в рахунок погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених договором, без наявності реєстрації договору в Національному банку України та без індивідуальної ліцензії Національного банку України на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.

Уповноважені банки обслуговують операції, що здійснюються між резидентом та МФО, відповідно до умов договору. Купівля (обмін) іноземної валюти для проведення операцій за договором здійснюється з дотриманням вимог, установлених нормативно-правовим актом Національного банку України, що регулює порядок та умови торгівлі іноземною валютою.

4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С. В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови, а банкам - до відома їх клієнтів.

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови

Я. В. Смолій

 

Зміни до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам

1. У розділі I:

1) у главі 1:

пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Норми розділу I цього Положення не поширюються на комерційні кредити, а також кредитні договори/договори позики, умови яких передбачають використання національної валюти України як валюти кредиту/позики та/або як засобу платежу.";

у другому реченні абзацу третього пункту 1.5 цифри "1.18" замінити цифрами "1.9";

пункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. Вимоги розділу I цього Положення щодо реєстрації договорів (у тому числі вимоги пункту 1.16 глави 1 та глави 2 розділу I цього Положення), а також розміру виплат за користування кредитом з дотриманням максимальних процентних ставок, що встановлюються Національним банком відповідно до абзацу першого пункту 1.10 глави 1 розділу I цього Положення, не застосовуються до договорів (операцій за договорами) у разі залучення:

1) кредиту державою або під державну гарантію;

2) кредиту резидентом-позичальником від міжнародних фінансових організацій, членом яких є Україна, та/або від міжнародних фінансових організацій, щодо яких Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам (далі в цьому пункті - МФО).

Уповноважені банки обслуговують операції за договорами про одержання кредитів, що зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 1.9 глави 1 розділу I цього Положення, відповідно до умов таких договорів.

Резидент (позичальник/боржник у зобов'язанні за договором та/або інша особа, що виконує зобов'язання за такого позичальника/боржника у зобов'язанні) має право купувати та/або переказувати іноземну валюту за межі України на користь МФО-кредитора в рахунок погашення основної суми кредиту, сплати процентів та інших платежів, установлених договором, без наявності реєстрації договору та без індивідуальної ліцензії Національного банку на вивезення, переказування і пересилання за межі України валютних цінностей.";

пункт 1.18 викласти в такій редакції:

"1.18. Реєстрація договору дійсна на весь час користування кредитом за цим договором, якщо протягом 180 календарних днів починаючи з наступного робочого дня після дня реєстрації договору резидент-позичальник одержав кредит або його частку.";

пункт 1.23 виключити;

2) абзац восьмий пункту 3.2 глави 3 викласти в такій редакції:

"Резидент-позичальник має право купувати/переказувати іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора з метою виконання боргових зобов'язань за договором лише за умови, що в рахунок кредиту нерезидент-кредитор фактично переказав іноземну валюту 1-ї групи Класифікатора.".

2. Пункт 10 додатка 1 до Положення викласти в такій редакції:

"10. Реквізити (номер, дата, заголовок) рішення Правління Національного банку України, що стосується реалізації резидентами-позичальниками стратегічно важливих для економіки України кредитних проектів, розмір виплат за якими перевищує розмір виплат за максимальними процентними ставками.".

 

Директор Департаменту
відкритих ринків

С. В. Пономаренко

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник Голови
Національного банку України

О. Є. Чурій

Опрос