Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно исполнения Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе

ВР Украины
Закон от 07.02.2017 № 1832-VIII
действует с 10.03.2017

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 87:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти", а слова "від п'яти до семи" - словами "від п'ятдесяти до сімдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до семи" замінити словами "від п'ятдесяти до сімдесяти";

2) у статті 88:

в абзаці другому частини першої слова "від трьох до п'яти" замінити словами "від тридцяти до п'ятдесяти", а слова "від п'яти до семи" - словами "від п'ятдесяти до сімдесяти";

в абзаці другому частини другої слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від п'ятдесяти до ста", а слова "від семи до дванадцяти" - словами "від сімдесяти до ста двадцяти";

3) в абзаці другому статті 882 слова "від трьох до семи" замінити словами "від тридцяти до сімдесяти";

4) в абзаці другому статті 174 слова "від десяти до п'ятнадцяти" замінити словами "від ста до ста п'ятдесяти", а слова "або без такої" виключити.

2. Абзац третій частини п'ятої статті 70 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170) доповнити словами "а також дерев з гніздами рідкісних видів птахів, занесених до Червоної книги України (чорний лелека, скопа, орлан-білохвіст та інші), дуплястих та найстаріших дерев".

3. У Законі України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3):

1) друге речення частини першої статті 12 після слова "керівники" доповнити словами "які мають екологічну, біологічну або географічну освіту та";

2) абзац четвертий частини першої статті 16 викласти в такій редакції:

"мисливство, рибальство, лісокультурні роботи, рубка дуплястих дерев, всі види екскурсій, крім пішохідних, біотехнічні заходи, сінокосіння механізованими засобами, туризм, інтродукція нових видів тварин і рослин, проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів тварин понад допустиму науково обґрунтовану ємність угідь, збирання колекційних та інших матеріалів, крім матеріалів, необхідних для виконання наукових досліджень".

4. В абзаці першому частини третьої статті 43 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132) слова "(якщо вона використана порушником в особистих цілях або з його вини стала непридатною для використання)" виключити.

5. Частину четверту статті 63 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97) викласти в такій редакції:

"Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу. Розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного світу, а також за знищення чи погіршення середовища їх існування встановлюється Кабінетом Міністрів України".

6. Частину другу статті 17 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Забороняється використовувати для умертвіння тварин пестициди з вмістом фосфіду цинку".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 лютого 2017 року
N 1832-VIII

 

Опрос