Идет загрузка документа (198 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм и Порядка расчета налога на прибыль нерезидентов, осуществляющих деятельность на территории Украины через постоянное представительство

Минфин
Порядок, Приказ от 13.06.2016 № 544
действует с 29.07.2016

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.06.2016

м. Київ

N 544

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 липня 2016 р. за N 923/29053

Про затвердження форм та Порядку розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II, підпунктів 141.4.3, 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

форму Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності;

форму Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 25 червня 2013 року N 610 "Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов'язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 року за N 1205/23737.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України - керівника апарату Капінуса Є. В. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Голова Державної
регуляторної служби України

К. М. Ляпіна

 

ПОРЯДОК
розрахунку податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено відповідно до положень підпунктів 141.4.3, 141.4.7 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок застосовується постійними представництвами, визначення яких наведено у підпункті 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, і які є платниками податку на прибуток (далі - платники податку) відповідно до положень розділу III Кодексу.

II. Порядок складання розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності

1. Нерезидент, який провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, визначає суму прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва, шляхом заповнення розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на основі окремого балансу фінансово-господарської діяльності за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року N 544 (далі - Розрахунок 1).

2. Окремий баланс фінансово-господарської діяльності - це баланс доходів (які постійне представництво отримало б від провадження своєї діяльності незалежно від нерезидента), відокремлених від загальної суми доходів нерезидента на підставі відповідного розрахунку (далі - відокремлені доходи постійного представництва), та витрат, понесених безпосередньо постійним представництвом. Об'єкт оподаткування для обчислення податку на прибуток нерезидента, що провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначається як різниця між відокремленими доходами постійного представництва та понесеними постійним представництвом витратами.

3. Для обчислення відокремлених доходів постійного представництва платник податку подає до контролюючого органу завірені податковою службою у країні резиденції, належним чином легалізовані та перекладені українською мовою дані про загальні обсяги отриманих доходів та понесених витрат від ведення господарської діяльності нерезидента в цілому, загальну чисельність працівників та вартість основних засобів нерезидента. При складанні Розрахунку 1 зазначені показники відображаються платником податку у рядку 01 таблиці 1 та у рядках 01, 04, 07 таблиці 2 Розрахунку 1.

У разі коли в країні резиденції через існуючі правила нерезидент подає податкову декларацію про доходи раз на рік або раз на півроку, зазначені дані за інший податковий період можуть бути завірені аудитором (аудиторською фірмою). Дані за той самий податковий період, у якому податкова звітність подається у країні резиденції, повинні бути завірені виключно податковою службою країни резиденції. Загальна чисельність працівників для постійного представництва нерезидента є середньою чисельністю працівників протягом звітного (податкового) періоду. Вартість основних засобів вказується як середня вартість основних засобів протягом звітного (податкового) періоду.

У рядку 02 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума відокремлених доходів постійного представництва, яка розраховується на підставі показника питомої ваги обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі таких показників нерезидента, обрахованого у рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1.

У рядках 02, 05, 08 таблиці 2 Розрахунку 1 відображаються дані, що стосуються постійного представництва. У рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі відповідних показників нерезидента.

У рядку 10 таблиці 2 Розрахунку 1 відображається питома вага обсягу витрат, чисельності працівників та вартості основних засобів постійного представництва в загальному обсязі таких показників нерезидента, яка визначається як середнє арифметичне показників, обрахованих у рядках 03, 06, 09 таблиці 2 Розрахунку 1.

4. У рядку 03 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, зазначених у рядках 03.1 ВД - 03.4 ВД цієї таблиці. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює відомості про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, що додаються до рядків 03.1 ВД - 03.4 ВД, 06.1 ВД - 06.4 ВД Розрахунку 1 (далі - додаток ВД).

У рядку 04 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума доходів постійного представництва, зменшена на суми доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

5. У рядку 05 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат, понесених постійним представництвом.

У рядку 06 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами витрат, зазначених у рядках 06.1 ВД - 06.4 ВД цієї таблиці. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює додаток ВД.

У рядку 07 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається сума витрат постійного представництва, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. Рядки 10, 17, 22 - 25 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

7. Рядок 14 ПН таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюється на підставі даних додатка ПН до рядка 14 Розрахунку 1 (далі - додаток ПН), який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, та подається в додатку до Розрахунку 1.

8. Рядки 18 - 29 таблиці 1 Розрахунку 1 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 19, 21, 23, 25, 27, 29 таблиці 1 Розрахунку 1, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. У рядках 20, 24 та 28 таблиці 1 Розрахунку 1 відображається пеня, нарахована відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Кодексу.

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и), відповідно до додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку 1 подається платником податку у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 1 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

III. Порядок складення розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7

1. Якщо нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, визначає прибуток як різницю між доходом та витратами шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, він складає розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13 червня 2016 року N 544 (далі - Розрахунок 2).

2. У рядку 01 Розрахунку 2 вказується сума доходів постійного представництва, які визначаються згідно з вимогами розділу III Кодексу.

3. У рядку 02 Розрахунку 2 відображаються витрати платника податку, підраховані шляхом множення доходів, отриманих постійним представництвом, відображених у рядку 01 Розрахунку 2, на коефіцієнт 0,7.

4. У рядку 03 Розрахунку 2 відображається сума доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами доходів, зазначених у рядках 03.1 ВД - 03.4 ВД цього Розрахунку. Ці рядки заповнюються лише у разі, коли платник податку заповнює додаток ВД.

У рядку 04 Розрахунку 2 відображається сума доходів, зменшена на суму доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

5. У рядку 05 Розрахунку 2 відображається сума витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, за видами витрат, зазначених у рядках 05.1 ВД - 05.4 ВД цього Розрахунку. У рядку 06 Розрахунку 2 відображається сума витрат платника податку, зменшена на суму витрат, понесених постійним представництвом у зв'язку з отриманням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України.

6. Рядки 09, 16, 21 - 24 Розрахунку 2 заповнюються платниками податку, які сплачують авансові внески з податку на прибуток.

7. Рядок 13 ПН Розрахунку 2 заповнюється на підставі даних додатка ПН до рядка 13 Розрахунку 2, який складається у разі виплати нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України, що оподатковуються відповідно до вимог підпункту 141.4.2 пункту 141.4 статті 141 розділу III Кодексу. Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи, та подається в додатку до Розрахунку 2.

8. Рядки 17 - 28 Розрахунку 2 заповнюються у разі самостійного виправлення платником податку помилок минулих звітних (податкових) періодів шляхом уточнення показників згідно з пунктом 50.1 статті 50 розділу II Кодексу.

Сума штрафу, зазначена у рядках 18, 20, 22, 24, 26, 28 Розрахунку 2, нараховується та сплачується платником податку самостійно згідно з пунктом 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Кодексу. У рядках 19 та 23 Розрахунку 2 відображається пеня, нарахована відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Кодексу.

Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и) відповідно до додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку 2, подається у разі самостійного виправлення помилок минулих звітних (податкових) періодів у складі Розрахунку 2 за звітний (податковий) період, в якому наводиться інформація про виправлені помилки. За кожний звітний (податковий) період, у якому виявлено помилки, подається окремий додаток.

IV. Порядок складання відомостей про доходи (прибутки), що звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України

1. Нерезиденти, які мають право на звільнення від оподаткування відповідно до міжнародного договору України окремих видів доходів, які отримуються через постійне представництво, разом з Розрахунком 1 або Розрахунком 2 заповнюють і подають до контролюючого органу додаток ВД.

2. Розділи I - IV додатка ВД передбачені для видів діяльності, доходи від яких, отримані постійним представництвом, звільняються від оподаткування в Україні відповідно до міжнародного договору України. Кожен з розділів додатка ВД заповнюється з урахуванням таких особливостей:

1) діяльність допоміжного або підготовчого характеру.

Розділ I додатка ВД заповнюється у разі, коли постійне представництво нерезидента провадить у звітному (податковому) періоді виключно види діяльності, при здійсненні яких відповідно до міжнародного договору України не утворюється постійне представництво.

Види діяльності, стосовно яких постійне представництво отримало або йому було нараховано доходи, вказуються у цьому розділі так, як вони визначені у самому міжнародному договорі України. Вказуються також інші види діяльності, які мають допоміжний або підготовчий характер.

Будь-який із вказаних у цьому розділі видів діяльності або сукупність всіх вказаних видів діяльності не повинні складати основну діяльність або один з видів основної діяльності нерезидента. При цьому під основною діяльністю розуміється діяльність нерезидента, визначена у його статутних документах, яка є регулярною і постійною протягом календарного року, на який припадає звітний (податковий) період.

Сума рядків графи 4 розділу I додатка ВД переноситься до рядка 03.1 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.1 ВД Розрахунку 2.

Сума рядків графи 5 Розділу I додатка ВД переноситься до рядка 06.1 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.1 ВД Розрахунку 2;

2) діяльність, здійснювана через агента з незалежним статусом.

Розділ II додатка ВД заповнюється у разі, якщо:

платником податку надаються агентські, довірчі, комісійні та інші подібні послуги з продажу чи придбання товарів, робіт, послуг за рахунок і на користь нерезидента (в тому числі проведення переговорів щодо суттєвих умов та/або укладення договорів з іншими резидентами від імені і на користь нерезидента) та які з метою оподаткування вважаються постійними представництвами;

відповідно до міжнародного договору України нерезидент вважає, що його діяльність через вищезгаданих осіб є діяльністю, що провадиться через агента з незалежним статусом.

Платник податку повинен надати інформацію, яка вимагається у цьому розділі. Зокрема необхідно вказати, з якого часу агентські послуги надавалися нерезиденту особою, що вважається постійним представництвом, незалежно від того, чи надавалися ці послуги з перервою у часі, чи ні.

У цьому розділі також необхідно надати інформацію про отриману агентом суму доходу та понесених ним витрат в цілому у зв'язку з його діяльністю та від надання послуг зазначеному нерезиденту за весь час надання таких послуг, враховуючи перерви.

Остаточне рішення щодо визнання особи, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, агентом із незалежним статусом приймає контролюючий орган у кожному конкретному випадку на підставі сукупності наведеної в цьому розділі інформації. Рішення контролюючого органу базується на положеннях міжнародного договору України, тлумаченні цього договору, в тому числі тлумаченні, встановленому через взаємоузгоджувальну процедуру, власній та міжнародній практиці застосування відповідних положень цього або інших подібних договорів.

У разі якщо особу, через яку нерезидент провадить свою діяльність в Україні, було визнано агентом з незалежним статусом в розумінні міжнародного договору України, дохід, отриманий внаслідок такої діяльності, звільняється від оподаткування.

Значення рядка 01 графи 3 таблиці 2 розділу II додатка ВД переноситься до рядка 03.2 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.2 ВД Розрахунку 2.

Значення рядка 02 графи 3 таблиці розділу II додатка ВД переноситься до рядка 06.2 ВД таблиці 1 розрахунку 1 або до рядка 05.2 ВД Розрахунку 2;

3) будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язана з ними діяльність.

Розділ III додатка ВД заповнюється платником податку, який провадить будівельну, монтажну, складальну або іншу діяльність на об'єкті (далі - об'єкт), визначення якого постійним представництвом згідно з міжнародним договором України залежить від строку його існування.

Платник податку відображає у цьому розділі додатка ВД повну інформацію щодо кожного об'єкта, який відповідно до міжнародного договору України не створює постійного представництва. Інформація за кожним об'єктом, включаючи отримані доходи та понесені витрати, відображається окремо для цього об'єкта. З метою надання достовірної інформації платник податку організовує окремий облік доходів та витрат за кожним з указаних об'єктів.

Для визначення строку, протягом якого об'єкт не створює постійного представництва, потрібно виходити з того, що об'єкт існує з дати, починаючи з якої відбувається будь-яка з подій:

підписання акта про передачу об'єкта підряднику;

фактичний початок робіт на об'єкті.

Датою закінчення існування об'єкта є дата підписання акта про здачу об'єкта в експлуатацію.

Об'єкт продовжує існувати, навіть якщо роботи на ньому тимчасово зупинені.

Якщо нерезидент, що діє через постійне представництво і є генеральним підрядником, доручає виконання частини підрядних робіт іншим особам (субпідрядникам), то кількість часу, який витратили субпідрядники на виконання таких робіт, зараховується до строку існування об'єкта для цілей оподаткування доходів, отриманих генеральним підрядником. При цьому, якщо такі субпідрядники є нерезидентами, то їх діяльність з дня початку роботи на цьому об'єкті також розглядається як постійне представництво самого субпідрядника.

У цьому розділі платник податку також указує граничний строк, протягом якого кожен із перелічених об'єктів не створює постійного представництва, та номер і назву статті міжнародного договору України, яка встановлює цей строк.

Сума рядків графи 6 таблиці розділу III додатка ВД переноситься до рядка 03.3 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.3 ВД Розрахунку 2.

Сума рядків графи 7 таблиці розділу III додатка ВД переноситься до рядка 06.3 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.3 ВД Розрахунку 2;

4) міжнародні перевезення.

Розділ IV додатка ВД заповнюється платниками податку, які отримують доходи від міжнародних перевезень. Термін "міжнародні перевезення" визначається в самому міжнародному договорі України.

Платник податку, який провадить свою діяльність з міжнародних перевезень через агента з незалежним статусом, заповнює цей розділ (розділ II додатка ВД не заповнюється).

Доходи та витрати вказуються за видами доходів та витрат, наведених у цьому розділі, в разі якщо вони звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору України. Доходи та витрати за видом доходів та витрат "Від допоміжної або побічної діяльності" відображаються у цьому розділі у разі, якщо зазначені доходи отримані від діяльності, яка відповідно до законодавства України не є основною діяльністю платника податку. Інші види доходів та витрат від міжнародних перевезень, які звільняються від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, але не передбачені у цьому розділі, відображаються за видом доходу та витрат "Від іншої діяльності".

Платник податку також вказує у цьому розділі номер статті міжнародного договору України, яка передбачає звільнення від оподаткування таких доходів, а також країну, в якій доходи від міжнародних перевезень відповідно до міжнародного договору України будуть оподатковуватись.

Значення рядка 12 графи 3 таблиці розділу IV додатка ВД переноситься до рядка 03.4 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 03.4 ВД Розрахунку 2.

Значення рядка 12 графи 4 таблиці розділу IV додатка ВД переноситься до рядка 06.4 ВД таблиці 1 Розрахунку 1 або до рядка 05.4 ВД Розрахунку 2.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до якого подається Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 червня 2016 року N 544

2

Звітний (податковий) період 20__ року
 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється, 20__ року

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

4

Платник: _____________________________________________________________________________________
                       (повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами)
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________

5

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження постійного представництва нерезидента
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
E-mail:

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон:

Мобільний телефон:

Факс:

7

Повне найменування
нерезидента _____________________________________________
_______________________________________________________

Місцезнаходження
нерезидента _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою)1 ____________________________
  

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)1

 

 

 

8

_____________________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності)

Таблиця 1. Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

(грн)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01

 

Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, будівельному, складальному або монтажному об'єкті

03.3 ВД

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4 ВД

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом

05

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі:

06

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

06.3 ВД

 

витрати від міжнародних перевезень

06.4 ВД

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 05 - рядок 06)

07

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 07) (+, -)

08

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) рядок 08 х ___2 / 100)

09

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток

10

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 09 - рядок 10) (+, -)

11

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період поточного року)3

12

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 11 - рядок 12) (+, -)

13

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

14 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 14 ПН Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)3

15

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 14 ПН - рядок 15)

16

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток

Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця4, або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((додатне значення) рядок 09 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року5

17

 

Виправлення помилок6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється)), або рядок 01 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 до Розрахунку (+, -)

18

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, або рядок 02 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку

19

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 Податкового кодексу України, або рядок 03 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку

20

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Розрахунку

21

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється)), або рядок 04 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 до Розрахунку (+, -)

22

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, або рядок 05 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку

23

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 Податкового кодексу України, або рядок 06 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку

24

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Розрахунку

25

 

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 17 - рядок 17 Розрахунку, що уточнюється), або рядок 07 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 до Розрахунку (+, -)

26

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, або рядок 08 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку

27

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 Податкового кодексу України, або рядок 09 таблиці 3 додатка ВП до рядків 18 - 20, 22 - 24, 26 - 28 Розрахунку

28

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Розрахунку

29

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн

01

 

Витрати постійного представництва, грн

02

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва
(рядок 02 / рядок 01) х 100), %

03

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, осіб

04

 

Чисельність працівників постійного представництва, осіб

05

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва
(рядок 05 / рядок 04) х 100, %

06

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва
(рядок 08 / рядок 07) х 100, %

09

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента (рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) / 3, %

10

 

Наявність
додатків7

ПН

ВП

ВД

 

 

 


 

Наявність доповнення8

Доповнення до Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

N з/п
 

Зміст доповнення

 

 

 

 

Додатки: на ___ арк.

Інформація, наведена у Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності, та додатках до нього, є достовірною.

Керівник платника податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта9)

  __________________________________________________________
                       (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

         
         М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта9)

  __________________________________________________________
                       (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

Дата подання розрахунку

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

____________
1 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426, або назва митної економічної зони.

2 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена Податковим кодексом України.

3 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

4 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Розрахунку, що уточнює показники розрахунків за звітні періоди 2013 року та 2014 року.

5 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Розрахунку за три квартали 2016 року.

6 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

7 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій проставляється кількість поданих додатків до Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності.

8 Заповнюється у разі подання разом з Розрахунком податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності доповнення.

9 Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу.

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа контролюючого органу, Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року N _____

"___" ____________ 20__ року
  

 

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення окремого балансу фінансово-господарської діяльності (підпис, ініціали, прізвище))

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

Відмітка про одержання
(штамп контролюючого органу, до якого подається Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
13 червня 2016 року N 544

2

Звітний (податковий) період 20__ року
 

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

3

Звітний (податковий) період, що уточнюється, 20__ року

 

I квартал

 

Півріччя

 

Три квартали

 

Рік

4

Платник: _____________________________________________________________________________________
                       (повне найменування постійного представництва нерезидента згідно з реєстраційними документами)
  ____________________________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________________________

5

Код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

6

Місцезнаходження постійного представництва нерезидента
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
E-mail:

Поштовий індекс

 

 

 

 

 

Телефон:

Мобільний телефон:

Факс:

7

Повне найменування
нерезидента _____________________________________________
_______________________________________________________

Місцезнаходження
нерезидента _____________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Назва країни резиденції нерезидента (за Класифікацією країн світу, українською мовою)1 ___________________________
  

Код країни резиденції (за Класифікацією країн світу)1

 

 

 

8

_____________________________________________________________________________________________
(найменування контролюючого органу, до якого подається Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7)

(грн)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, будівельному, складальному або монтажному об'єкті

03.3 ВД

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4 ВД

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3 ВД

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4 ВД

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) рядок 07 х ___2 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток

09

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 - рядок 09) (+, -)

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 10 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період поточного року)3

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 10 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

13 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 13 ПН Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)3

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 13 ПН - рядок 14)

15

 

Розрахунок авансового внеску з податку на прибуток

Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця4 або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((додатне значення) рядок 09 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року5

16

 

Виправлення помилок6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється)), або рядок 01 таблиці 2 додатка ВП рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку (+, -)

17

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, або рядок 02 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку

18

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 03 таблиці 2 додатка ВП рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку

19

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Розрахунку

20

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 15 - рядок 15) Розрахунку, який уточнюється)), або рядок 04 таблиці 2 додатка ВП рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку (+, -)

21

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, або рядок 05 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку

22

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 06 таблиці 2 додатка ВП рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку

23

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Розрахунку

24

 

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток6

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється), або рядок 07 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку (+, -)

25

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку

26

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 17 - 19, 21 - 23, 25 - 27 Розрахунку

27

 

Сума штрафу (3 %) при відображенні недоплати в уточнюючому Розрахунку

28

 

Наявність додатків7

ВП

ПН

ВД

 

 

 


 

Наявність доповнення8

Доповнення до Розрахунку прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

 

N з/п
 

Зміст доповнення

 

 

 

 

Додатки: на ____ арк.

Інформація, наведена у Розрахунку прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, та додатках до нього, є достовірною.

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта9)

  ________________________________________________________
                       (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

       М. П. (за наявності)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта9)

  ________________________________________________________
                       (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

Дата подання Розрахунку

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

____________
1 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426, або назва митної економічної зони.

2 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена Податковим кодексом України.

3 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

4 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Розрахунку, що уточнює показники розрахунків за звітні періоди 2013 року та 2014 року.

5 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Розрахунку за три квартали 2016 року.

6 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

7 У відповідних клітинках проставляється позначка "+", крім клітинки під літерами "ПН", у якій проставляється кількість поданих додатків до Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

8 Заповнюється у разі подання разом з Розрахунком податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

9 Серія та номер паспорта зазначаються для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Ця частина Розрахунку заповнюється посадовими (службовими) особами контролюючого органу.

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "___" ____________ 20__ року

 

(посадова (службова) особа контролюючого органу, Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (підпис, ініціали, прізвище))

За результатами камеральної перевірки Розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (потрібне позначити):

 

порушень (помилок) не виявлено

 

складено акт від "___" ____________ 20__ року N _____

"___" ____________ 20__ року
  

 

(посадова (службова) особа контролюючого органу, до якого подається Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 (підпис, ініціали, прізвище))

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

Ю. П. Романюк

 

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий


 

Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


Повне найменування нерезидента ___________________________________________
___________________________________________

Місцезнаходження нерезидента _________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
  

Назва країни резиденції
нерезидента
1 ______________________________________
_________________________________________________

Код нерезидента в країні резиденції

Код країни резиденції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відмітка про наявність офшорного статусу2

 

Таблиця 1. Розрахунок (звіт) податкових зобов'язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України3

Види доходів

Код рядка

Сума доходів

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Сума податку
(графа 3 х (графа 4 / 100 або графа 5 / 100))5

1

2

3

4

5

6

Проценти, дисконтні доходи

1

 

15

 

 

Роялті

2

 

15

 

 

Фрахт

3

 

6

 

 

Доходи від інжинірингу

4

 

15

 

 

Лізингова/орендна плата

5

 

15

 

 

Доходи від продажу нерухомого майна

6

 

15

 

 

Прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав

7

 

15

 

 

Доходи, отримані від провадження спільної діяльності, здійснення довгострокових контрактів

8

 

15

 

 

Винагорода за провадження культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності

9

 

15

 

 

Брокерська, комісійна або агентська винагорода

10

 

15

 

 

Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України

11

 

15

 

 

Доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї)

12

 

15

 

 

Доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів

13

 

15

 

 

Інші доходи

14

 

15

 

 

Прибуток від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями6

15

 

18

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу другого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

16

 

0

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу третього підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

17

 

4

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу четвертого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

18

 

0

 

 

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) та страхові виплати (страхові відшкодування) на користь нерезидентів відповідно до абзацу п'ятого підпункту 141.4.5 пункту 141.4 статті 141 розділу III Податкового кодексу України

19

 

12

 

 

Доходи за виробництво та/або розповсюдження реклами

20

 

20

 

 

Усього

21

 

Х

Х

 

Таблиця 2. Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов'язаннями (рядок 15 таблиці 1)

N з/п

Дата придбання цінних паперів

Ціна придбання цінних паперів

Номінальна вартість цінних паперів

Сума прибутку (графа 4 - графа 3)

Сума податку
(графа 5 х ___7 / 100)

1

2

3

4

5

6

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

рядок 15 таблиці 1

Х

Х

Х

 

 

____________
1 Відповідно до Класифікації країн світу, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 30 грудня 2013 року N 426, або назва митної економічної зони.

2 Згідно з переліком офшорних зон, встановленим Кабінетом Міністрів України.

3 Додаток заповнюється окремо по кожному нерезиденту, якому виплачуються доходи.

4 У разі застосування міжнародного договору України вказати його назву та норму, за якою застосовується передбаченим договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до статті 103 глави 10 розділу II Податкового кодексу України) ___________________________.

5 Значення рядка 21 графи 6 таблиці 1 переноситься до рядка 14 (13) Розрахунку 1 (2).

6 Значення рядка 15 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 15 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 15 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі в рядку 15 графи 6 таблиці 2.

7 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена Податковим кодексом України.

Керівник (уповноважена особа)

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

 

Звітний

 

Звітний новий


 

  
Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20__ року
  

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


 

Звітний (податковий) період, що уточнюється, 20__ рік

 

 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні

(грн)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи нерезидента

01

 

Відокремлені доходи постійного представництва (рядок 10 таблиці 2 х рядок 01 / 100)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

03.3 ВД

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4 ВД

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом

05

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування відповідно до міжнародного договору України, у тому числі:

06

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

06.1 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

06.2 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

06.3 ВД

 

витрати від міжнародних перевезень

06.4 ВД

 

Витрати, понесені постійним представництвом, з урахуванням звільнень (рядок 05 - рядок 06)

07

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 07) (+, -)

08

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) рядок 08 х ___2 / 100)

09

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток

10

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 09 - рядок 10)

11

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 11 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період поточного року)3

12

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 11 - рядок 12) (+, -)

13

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

14 ПН

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, за результатами попереднього звітного (податкового) періоду з урахуванням уточнень (рядок 14 ПН Розрахунку за попередній звітний (податковий) період) поточного року3

15

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахована за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 14 ПН - рядок 15)

16

 

Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця4, або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((додатне значення) рядок 09 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року5

17

 

Таблиця 2. Розрахунок питомої ваги обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента з урахуванням виправлення помилки

Показники

Код рядка

Значення

1

2

3

Витрати нерезидента в цілому, грн

01

 

Витрати постійного представництва, грн

02

 

Питома вага обсягу витрат постійного представництва
(рядок 02 / рядок 01) х 100), %

03

 

Чисельність працівників нерезидента в цілому, осіб

04

 

Чисельність працівників постійного представництва, осіб

05

 

Питома вага обсягу чисельності працівників постійного представництва
(рядок 05 / рядок 04) х 100, %

06

 

Вартість основних засобів нерезидента в цілому, грн

07

 

Вартість основних засобів постійного представництва, грн

08

 

Питома вага обсягу вартості основних засобів постійного представництва
(рядок 08 / рядок 07) х 100, %

09

 

Питома вага обсягу постійного представництва в загальному обсязі нерезидента (рядок 03 + рядок 06 + рядок 09) / 3, %

10

 

Таблиця 3. Виправлення помилок

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 18 Розрахунку) (+, -)

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 19 Розрахунку) (рядок 01 х 5 %)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 20 Розрахунку)

03

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 22 Розрахунку) (+, -)

04

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 23 Розрахунку) (рядок 01 х 5 %)

05

 

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 13 - рядок 13 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 24 Розрахунку) (+, -)

06

 

Виправлення помилок по авансових внесках з податку на прибуток

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 17 - рядок 17 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 26 Розрахунку) (+, -)

07

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 27 Розрахунку) (рядок 04 х 5 %)

08

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 28 Розрахунку)

09

 

____________
1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників у складі звітного / звітного нового розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

2 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена Податковим кодексом України.

3 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

4 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Розрахунку, що уточнює показники розрахунків за звітні періоди 2013 року та 2014 року.

5 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Розрахунку за три квартали 2016 року.

Керівник платника податку

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

Звітний

 

Звітний новий


 

Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


 

Звітний (податковий) період, що уточнюється, 20__ рік

 

 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


Розрахунок податкових зобов'язань за період, у якому виявлено помилку(и)1

Таблиця 1. Розрахунок податку на прибуток постійного представництва нерезидента в Україні, визначеного шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7, з урахуванням виправлення помилки

(грн)

Показники

Код рядка

Сума

1

2

3

Доходи, отримані постійним представництвом

01

 

Витрати, розрахунково (рядок 01 х 0,7)

02

 

Доходи, звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

03

 

доходи від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

03.1 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

03.2 ВД

 

доходи від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, будівельному, складальному або монтажному об'єкті

03.3 ВД

 

доходи від міжнародних перевезень

03.4 ВД

 

Доходи, отримані постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 01 - рядок 03)

04

 

Витрати, понесені постійним представництвом у зв'язку з одержанням доходів, звільнених від оподаткування на підставі міжнародного договору України, у тому числі:

05

 

витрати від діяльності допоміжного або підготовчого характеру

05.1 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної через агента з незалежним статусом

05.2 ВД

 

витрати від діяльності, здійснюваної на будівельному майданчику, монтажному або складальному об'єкті

05.3 ВД

 

витрати від міжнародних перевезень

05.4 ВД

 

Витрати, понесені постійним представництвом з урахуванням звільнень (рядок 02 - рядок 05)

06

 

Об'єкт оподаткування (рядок 04 - рядок 06) (+, -)

07

 

Податок на прибуток ((позитивне значення) (рядок 07 х ___2 / 100)

08

 

Сума нарахованого авансового внеску з податку на прибуток

09

 

Податок на прибуток за звітний (податковий) період (рядок 08 - рядок 09) (+, -)

10

 

Податок на прибуток за результатами попереднього звітного (податкового) періоду поточного року з урахуванням уточнень (рядок 08 Розрахунку за попередній звітний (податковий) період) поточного року3

11

 

Податок на прибуток, нарахований за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 10 - рядок 11) (+, -)

12

 

Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам, нарахованих за звітний (податковий) період

13 ПН

 

Суми податків, утриманих при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, у попередньому звітному (податковому) періоді поточного року з урахуванням уточнень (рядок 13 ПН Розрахунку за попередній звітний (податковий) період)

14

 

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів, нараховані за результатами останнього (звітного) податкового періоду (рядок 13 ПН - рядок 14)

15

 

Авансовий внесок у розмірі 1/12 нарахованої суми податку на прибуток, що підлягає сплаті щомісяця4, або авансовий внесок у розмірі 2/9 податку на прибуток ((додатне значення) рядок 09 Розрахунку х 2/9), що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року5

16

 

Таблиця 2. Виправлення помилок

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 12 - рядок 12 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 17 Розрахунку)

01

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 18 Розрахунку) (рядок 01 х 5 %)

02

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 19 Розрахунку)

03

 

Виправлення помилок з податку на прибуток, який утримується при виплаті доходів (прибутків) нерезидентів

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від'ємне) значення (рядок 15 - рядок 15 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 21 Розрахунку)

04

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 22 Розрахунку) (рядок 01 х 5 %)

05

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 23 Розрахунку)

06

 

Виправлення помилок за авансовими внесками з податку на прибуток

Збільшення (зменшення) податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне значення (рядок 16 - рядок 16 Розрахунку, який уточнюється)) (переноситься до рядка 25 Розрахунку)

07

 

Сума штрафу при відображенні недоплати у складі Розрахунку, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання (переноситься до рядка 26 Розрахунку) (рядок 04 х 5 %)

08

 

Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України (переноситься до рядка 27 Розрахунку)

09

 

____________
1 Заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників Розрахунку відповідно до статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

2 Зазначається базова (основна) ставка податку на прибуток у відсотках, встановлена Податковим кодексом України.

3 Заповнюється платниками, які подають звітність поквартально.

4 Розрахунок щомісячного авансового внеску (1/12 податку на прибуток) заповнюється платником податку у Розрахунку, що уточнює показники розрахунків за звітний період 2013 року та 2014 року.

5 Розрахунок авансового внеску у розмірі 2/9 податку на прибуток, що підлягає сплаті до 31 грудня 2016 року, заповнюється платником податку у Розрахунку за три квартали 2016 року.

Керівник платника податку

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер

________________________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)

 

 

        Звітний

 

        Звітний новий

 

        Уточнюючий


 

Код за ЄДРПОУ

Звітний (податковий) період 20__ року

 

 

 

 

 

 

 

 


 

I квартал


 

Півріччя


 

Три квартали


 

Рік


Відомості
про доходи (прибутки), звільнені від оподаткування на підставі міжнародного договору України

Відповідно до міжнародного договору України ______________________________________________
___________________________________________________________________________ нерезидент, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, має право на звільнення від оподаткування стосовно таких видів доходів.

I. Діяльність допоміжного або підготовчого характеру

У звітному періоді постійне представництво здійснювало такі види діяльності:

N з/п

Номер статті міжнародного договору України

Вид діяльності (так, як він вказаний у міжнародному договорі України)

Сума одержаного (нарахованого) доходу стосовно вказаного виду діяльності, грн

Сума понесених витрат у зв'язку з одержанням доходів, грн

1

2

3

4

5

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

n

 

 

 

 

Усього:

Х

Х

 

 

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ на ___ арк.

II. Діяльність, здійснювана через агента з незалежним статусом

Особі, яка є постійним представництвом, необхідно надати інформацію щодо діяльності, яка здійснюється на користь нерезидента:

Таблиця 1

Особа, вказана як постійне представництво:

Відмітка
(+, -)

1

2

є особою, пов'язаною з нерезидентом

 

провадить діяльність на користь нерезидента і така діяльність є основною для вказаної особи

 

має виключні права на реалізацію продукції нерезидента

 

має право укладати договори (контракти) від імені нерезидента

 

договори про поставку товарів, виконання робіт або надання послуг, укладені на користь нерезидента, повинні бути затверджені або погоджені з нерезидентом

 

відповідальна за пошкодження, крадіжку, знищення або втрату продукції нерезидента, яка знаходиться на відповідальному зберіганні у особи, що діє від імені нерезидента

 

управління або контроль за діяльністю особи, що діє від імені нерезидента, здійснюється самим нерезидентом

 

крім агентських послуг, провадить іншу діяльність на користь нерезидента (якщо так, додати письмові докази щодо такої діяльності)

 

Агентські послуги надавалися нерезиденту особою, яка вказана як постійне представництво цього нерезидента, починаючи з "___" ____________ 20__ року.

За надання агентських послуг нерезиденту особою, яка є постійним представництвом, у звітному (податковому) періоді:

Таблиця 2

Доходи та витрати

Код рядка

Сума

1

2

3

Одержано доходу від надання агентських послуг, грн

01

 

Здійснено витрат на надання агентських послуг, грн

02

 

Інша інформація, яка може бути використана для встановлення факту, що нерезидент провадив свою діяльність в Україні виключно через агента з незалежним статусом:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ на ___ арк.

III. Будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об'єкт чи пов'язана з ними наглядова діяльність

Постійне представництво провадить діяльність щодо будівництва, монтажу або складання чи наглядову діяльність на таких об'єктах:

N з/п

Назва та місцезнаходження об'єкта

Замовник, його місцезнаходження та номер відповідного договору (контракту)

Дата початку робіт на об'єкті

Фактична або очікувана дата закінчення робіт

Сума одержаного доходу, грн

Сума понесених витрат, грн

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Усього

Х

Х

Х

Х

 

 

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ на ___ арк.

IV. Міжнародні перевезення

Види доходів та витрат

Код рядка

Сума доходу, грн

Сума витрат, грн

1

2

3

4

Від продажу квитків на міжнародні перевезення, здійснювані нерезидентом

01

 

 

Від участі в пулі, спільному підприємстві або міжнародному транспортному агентстві

02

 

 

Від відчуження майна, пов'язаного з міжнародними перевезеннями

03

 

 

Від підготовчої або допоміжної діяльності:

04

 

продаж квитків від імені іншого суб'єкта господарювання - юридичної особи

05

 

 

здійснення перевезення пасажирів між містом та аеропортом або портом

06

 

 

здійснення перевезення вантажу з (до) аеропорту або порту

07

 

 

оренда порожніх повітряних або морських суден

08

 

 

використання, утримання або оренда контейнерів

09

 

 

Всього доходів та витрат від допоміжної або побічної діяльності

10

 

 

Від іншої діяльності

11

 

 

Усього

12

 

 

Відповідно до статті _________________ міжнародного договору України вказані доходи оподатковуються лише в _________________.

Для підтвердження наведених вище даних надаються такі документи:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ на ___ арк.

Керівник (уповноважена особа)

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

 

М. П. (за наявності)

 

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)
  

____________
(підпис)

________________________
(ініціали, прізвище)

____________

Опрос