Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые акты Кабинета Министров Украины

КМ Украины
Постановление КМ от 11.02.2016 № 76
действует с 04.03.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2016 р. N 76

Київ

Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 73

 

ЗМІНИ,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 р. N 47 "Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3, ст. 57; Офіційний вісник України, 2012 р., N 24, ст. 910; 2013 р., N 19, ст. 646; 2014 р., N 47, ст. 1238; 2015 р., N 90, ст. 3041) слово "Держгірпромнагляду" замінити словом "Держпраці".

2. У Положенні про порядок надання гірничих відводів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. N 59 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 94; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 2010 р., N 68, ст. 2462; 2011 р., N 28, ст. 1191; 2012 р., N 60, ст. 2433):

1) у пункті 21 слово "Держгірпромнаглядом" замінити словом "Держпраці";

2) у пункті 24 слова "Держгірпромнагляду, який" замінити словами "Держпраці, яка".

3. У пункті 8 Порядку передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1995 р. N 114 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 120; Офіційний вісник України, 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2011 р., N 67, ст. 2572), слово "Держнаглядохоронпраці," виключити, а слово "їхні" замінити словом "її".

4. У пункті 2 Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1995 р. N 134 (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 126; 2006 р., N 9, ст. 552, N 45, ст. 3014; 2012 р., N 71, ст. 2870), слова "Держпромгірнагляд та його органи на місцях" замінити словами "Держпраці та її територіальні органи".

5. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 742 "Про надання спеціальних дозволів на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 26; 2008 р., N 86, ст. 2892; 2010 р., N 54, ст. 1815, N 88, ст. 3100; 2011 р., N 14, ст. 589, N 45, ст. 1832) слова "Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки" замінити словами "Державної служби з питань праці".

6. В абзаці другому пункту 8 Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. N 939 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 103; 2002 р., N 28, ст. 1317; 2006 р., N 21, ст. 1564; 2007 р., N 41, ст. 1617), слова "органами Держгірпромнагляду" замінити словом "Держпраці".

7. У пункті 101 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 13, ст. 543; 2007 р., N 90, ст. 3306; 2009 р., N 64, ст. 2249; 2012 р., N 8, ст. 292), слова "у порядку, визначеному Держгірпромнаглядом," замінити словами "Держпраці в установленому порядку".

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 288 "Про затвердження переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 11, ст. 521; 2004 р., N 17, ст. 1194, N 52, ст. 3452):

1) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладається розроблення технічних регламентів, затвердженому зазначеною постановою, позицію "Держнаглядохоронпраці" замінити позицією "Держпраці";

2) у переліку центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності, затвердженому зазначеною постановою, позицію

"Держнаглядохоронпраці

безпека праці у сфері виробництва та використання продукції виробничого призначення; безпека промислового обладнання"

замінити такою позицією:

"Держпраці

безпека праці у сфері виробництва та використання продукції виробничого призначення; безпека промислового обладнання".

9. В абзаці десятому пункту 1 переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. N 994 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 27, ст. 1330; 2011 р., N 24, ст. 986), слова "Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки" замінити словом "Держпраці".

10. У Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. N 687 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 21, ст. 1434):

1) в абзаці дев'ятому пункту 2 та в абзаці першому пункту 5 слово "Держнаглядохоронпраці" виключити;

2) у пункті 41 слова "за формою, встановленою Держнаглядохоронпраці" замінити словами "за встановленою формою";

3) у пункті 42 слово "Держнаглядохоронпраці" виключити;

4) у тексті Порядку слово "Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держпраці".

11. У додатку до Програми підвищення безпеки праці на вугледобувних та шахтобудівних підприємствах, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 374 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 879; 2011 р., N 37, ст. 1532):

1) у підпункті 4 пункту 1 розділу "Удосконалення системи управління охороною та безпекою праці" у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці";

2) в абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу "Впровадження засобів протиаварійного захисту, створення систем комплексної безпеки та диспетчеризації шахт, наукового та технічного забезпечення виконання профілактичних та аварійно-рятувальних робіт" у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці".

12. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 761 "Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2216) викласти в такій редакції:

"2. Державній службі з питань праці забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. N 268 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 748; 2011 р., N 95, ст. 3467; 2013 р., N 69, ст. 2533):

1) у пункті 2 слова "Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки" замінити словами "Державній службі з питань праці", а слова "та здійснення контролю за дотриманням його вимог" - словами ", затвердженого цією постановою";

2) у пунктах 2 і 8 плану заходів із застосування Технічного регламенту безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого зазначеною постановою, у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці".

14. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2009 р. N 465 "Про затвердження Технічного регламенту ліфтів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 36, ст. 1227):

1) у пункті 2 слова "Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" замінити словами "Державній службі з питань праці", а слова ", та здійснення контролю за дотриманням його вимог" виключити;

2) у Технічному регламенті ліфтів, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Державний нагляд за безпекою ліфта здійснюється Держпраці під час введення його в експлуатацію та в процесі експлуатації.";

в абзаці третьому пункту 18 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці" замінити словом "Держпраці".

15. У постанові Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 79, ст. 2671):

1) у пункті 2 слова "Державному комітетові з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду" замінити словами "Державній службі з питань праці", а слова "і здійснення контролю за дотриманням його вимог" виключити;

2) у Технічному регламенті канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці четвертому пункту 2 слова "центрального органу виконавчої влади, на який" замінити словами "Держпраці, на яку", а слова "(далі - центральний орган виконавчої влади)" виключити;

у пункті 37 слова "центральний орган виконавчої влади, який" замінити словами "Держпраці, яка";

3) у пунктах 2, 8 та 12 плану заходів із застосування технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого зазначеною постановою, у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці".

16. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. N 1262 "Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3118):

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Державній службі з питань праці забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.";

2) у пункті 3 плану заходів із застосування Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого зазначеною постановою, у графі "Відповідальні за виконання" слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці".

17. У Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 8 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1, ст. 26; 2011 р., N 61, ст. 2435; 2012 р., N 71, ст. 2870; 2013 р., N 28, ст. 955):

1) в абзаці дев'ятому пункту 10 слова "управлінь Держгірпромнагляду у порядку, встановленому Держгірпромнаглядом" замінити словами "органів Держпраці в установленому порядку";

2) у пункті 33 слова "управлінням Держгірпромнагляду" замінити словами "органам Держпраці";

3) у тексті Порядку слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінити словом "Держпраці".

18. У Технічному регламенті безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 35 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 5, ст. 246; 2013 р., N 69, ст. 2533):

1) у тексті Технічного регламенту слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці (далі - центральний орган виконавчої влади)" і "центральний орган виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словом "Держпраці";

2) у пунктах 4 і 8 плану заходів із застосування Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого зазначеною постановою, у графі "Відповідальні за виконання" слова "Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки" замінити словами "Державна служба з питань праці".

19. В абзаці п'ятому пункту 6 Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 594 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 44, ст. 1783; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283), слово "Держгірпромнаглядом" замінити словом "Держпраці".

20. У Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 615 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1832, N 54, ст. 2151; 2012 р., N 30, ст. 1116, N 81, ст. 3283; 2013 р., N 6, ст. 202; 2016 р., N 4, ст. 239):

1) абзац п'ятий пункту 9 викласти в такій редакції:

"Держпраці - на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою та видобування, а також для цілей, не пов'язаних із видобуванням корисних копалин, в частині державного гірничого нагляду.";

2) у пункті 28 слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці".

21. У переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. N 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1687), слово "Держгірпромнагляд" замінити словом "Держпраці".

22. У тексті Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3077; 2012 р., N 77, ст. 3177), слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінити словом "Держпраці".

23. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1232 "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3426; 2012 р., N 67, ст. 2743, N 71, ст. 2870; 2013 р., N 41, ст. 1477; 2014 р., N 47, ст. 1238):

1) в абзаці другому пункту 2 слова "Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки" замінити словами "Державній службі з питань праці";

2) у тексті Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого зазначеною постановою, та у додатках 4, 9 і 10 до нього слово "Держгірпромнагляд" в усіх відмінках замінити словом "Держпраці".

24. У Положенні про Державну службу з питань праці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. N 96 (Офіційний вісник України, 2015 р., N 21, ст. 584; 2016 р., N 2, ст. 89):

1) у пункті 4:

в абзаці третьому підпункту 26 слово "гірських" виключити;

підпункт 29 доповнити абзацом такого змісту:

"видачу спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;";

2) у пункті 11 цифри і слова "11. Голова Держпраці має" замінити цифрами і словами "111. Голова Держпраці має".

25. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2007 р. N 871 "Про підвищення рівня безпеки газопостачання населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 80, ст. 2977) слово "Держгірпромнагляд" замінити словами "Державну службу з питань праці".

____________

Опрос