Идет загрузка документа (2371 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2016 год

ВР Украины
Закон от 25.12.2015 № 928-VIII
действует с 01.01.2016

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2016 рік

Стаття 1. Визначити на 2016 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 595.163.135,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 562.810.119,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 32.353.015,7 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 667.815.507,2 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 633.587.015,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.228.491,8 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 5.693.499,5 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 3.634.106,5 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.059.393 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.735.127,6 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.750.952,9 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.984.174,7 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 83.694.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 68.893.742,2 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.800.257,8 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2016 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6 і N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2016 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, вносити зміни до розпису спеціального фонду Державного бюджету України з метою відображення фактичного надходження у 2016 році кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів, та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик), затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, з коригуванням показників фінансування, видатків та кредитування, встановлених додатками N 2, N 3, N 4 та N 7 до цього Закону, і граничного обсягу державного боргу, визначеного статтею 5 цього Закону.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2016 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.501.479.663,5 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 444.779.296 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2016 році державні гарантії можуть надаватися:

1) в обсязі до 28.200.000 тис. гривень:

а) за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, для забезпечення виконання боргових зобов'язань:

суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів;

суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави (в обсязі до 6.000.000 тис. гривень);

Державної іпотечної установи за зовнішніми кредитами для будівництва доступного житла та з метою розвитку ринку іпотеки.

Програми, пов'язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

б) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств;

2) в обсязі до 700.000 тис. доларів США з метою доформування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, або на підставі міжнародних договорів для забезпечення:

а) виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за кредитами, залученими від міжнародних фінансових організацій та фінансових установ для закупівлі імпортованого природного газу;

б) відшкодування витрат міжнародних фінансових організацій, які можуть виникнути за гарантіями, що надаються для забезпечення залучення кредитів та/або випуску акредитивів для проведення розрахунків публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за імпортований природний газ, послуги з приєднання та доступу до європейської газотранспортної мережі, транспортування газу, та/або виконання боргових зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" за такими кредитами та/або акредитивами;

в) виконання зобов'язань публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з оплати імпортованого від європейських постачальників природного газу.

Стаття 7. Установити у 2016 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2016 року - 1330 гривень, з 1 травня - 1399 гривень, з 1 грудня - 1496 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2016 року - 1167 гривень, з 1 травня - 1228 гривень, з 1 грудня - 1313 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2016 року - 1455 гривень, з 1 травня - 1531 гривня, з 1 грудня - 1637 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2016 року - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2016 року - 1074 гривні, з 1 травня - 1130 гривень, з 1 грудня - 1208 гривень.

Стаття 8. Установити у 2016 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1378 гривень, з 1 травня - 1450 гривень, з 1 грудня - 1550 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 8,29 гривні, з 1 травня - 8,69 гривні, з 1 грудня - 9,29 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2016 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2016 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2016 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2016 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 11 цього Закону) з урахуванням особливостей, визначених пунктами 17 та 171 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також: податок на дохід та податок на прибуток, який сплачують суб'єкти, що провадять діяльність з випуску та проведення лотерей, у повному обсязі; рентна плата за користування надрами для видобування бурштину; надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету; плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України (крім надходжень, визначених статтею 13 цього Закону), а також: повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб'єктам малого підприємництва; повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу державним публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Украгролізинг".

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) надходження в рамках програм допомоги урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;

6) конфісковані кошти та кошти, отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення (за винятком конфіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням зобов'язань за цими облігаціями), порядок розподілу яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2016 рік у частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди;

3) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження Державного агентства автомобільних доріг України, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії у 2012 і 2013 роках.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2016 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелей та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

3) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

4) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

5) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

6) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2016 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, що включає заходи щодо: розвитку галузі енергетики, ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном та підтримки регіональної політики і державного управління (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 та пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 5 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 13 цього Закону);

7) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 13 цього Закону);

8) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

9) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

11) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

12) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

13) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

14) виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

15) забезпечення функціонування системи спеціальної інформації (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону);

16) розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 12 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що в 2016 році Національний банк України після підтвердження зовнішнім аудитом та затвердження Радою Національного банку України річної фінансової звітності та формування Національним банком України резервів у порядку та розмірах, визначених Законом України "Про Національний банк України", перераховує до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менш як 38.000.000 тис. гривень.

Кошти, передбачені в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України у разі потреби здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 16.000.000 тис. гривень, а також здійснювати їх за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 19. Дозволити Міністерству оборони України у 2016 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2016 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2015 році.

Стаття 20. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2016 року, за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятими за наслідками розгляду справ проти України, шляхом часткового погашення за рахунок коштів, передбачених цим Законом на ці цілі, у розмірі до 10 відсотків суми за зазначеними рішеннями та видачі на решту суми фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два роки та відсотковою ставкою 9,3 відсотка річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 21. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів", розподіляється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету після врегулювання питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, ліквідації надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельності працівників цих органів.

Видатки, передбачені за зазначеною програмою, можуть також розподілятися Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов'язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Видатки за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" можуть збільшуватися Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок інших бюджетних програм, за якими передбачені видатки на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, у разі прийняття рішень про скорочення функцій та відповідно граничної чисельності працівників цих органів, а також виникнення економії коштів при виконанні заходів, пов'язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Стаття 22. Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати розподіл резерву коштів освітньої субвенції, медичної субвенції, а також нерозподілених видатків цих субвенцій для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами, а також перерозподіл таких субвенцій між місцевими бюджетами для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Стаття 23. Установити, що для місцевих бюджетів Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, при горизонтальному вирівнюванні податкоспроможності місцевих бюджетів базова дотація на 2016 рік визначається в обсязі, затвердженому для таких бюджетів на 2015 рік, - 96.107,5 тис. гривень.

При цьому зазначений обсяг базової дотації затверджується у складі базової дотації як резерв коштів для надання місцевим бюджетам після повернення територій під контроль державної влади.

Стаття 24. Установити, що у 2016 році міжбюджетні відносини з державним бюджетом мають бюджети об'єднаних територіальних громад, наведені у додатку N 10 до цього Закону, у яких 25 жовтня 2015 року відбулися перші місцеві вибори.

Стаття 25. Установити, що залишки коштів станом на 1 січня 2016 року на рахунках Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у сумі 1.500.000 тис. гривень зараховуються Державною казначейською службою України на рахунок Пенсійного фонду України.

У січні - березні 2016 року Державна казначейська служба України за погодженням з Міністерством фінансів України має право залучати на поворотній основі кошти єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, пов'язаних із виплатами забезпечення та надання соціальних послуг, страховими виплатами, у межах фактичного дефіциту коштів на цю мету на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Стаття 26. При розрахунку обсягу освітньої субвенції для об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовувати фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня з відповідними коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів у середньому по адміністративно-територіальній одиниці, на території якої утворено громаду (окремо для міської та сільської місцевостей).

Стаття 27. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2016 року забезпечити передачу в установленому порядку видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних закладах та інших навчальних закладах, розташованих у містах обласного значення, плануються з 2016 року у відповідних бюджетах міст обласного значення, а на інших територіях - у відповідних обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

Кабінету Міністрів України:

забезпечити передачу з державної власності у комунальну власність відповідних установ, закладів та організацій;

вжити заходів щодо модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення та здійснення підготовки робітничих кадрів відповідно до потреб регіону та ринку праці, використання потенціалу таких навчальних закладів для здійснення підготовки та перепідготовки незайнятого населення, не допустивши при цьому їх закриття чи перепрофілювання впродовж 2016 - 2018 років, а також скорочення чисельності працівників не більше 10 відсотків щороку;

за підсумками першого кварталу 2016 року провести моніторинг фінансового забезпечення професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності за рахунок коштів обласних та міських (міст обласного значення) бюджетів та у разі необхідності внести пропозиції щодо змін до бюджетного законодавства.

Стаття 28. Кабінету Міністрів України разом з Національною академією наук України, Національною академією педагогічних наук України, Національною академією медичних наук України, Національною академією мистецтв України, Національною академією правових наук України, Національною академією аграрних наук України забезпечити концентрацію бюджетних видатків та науково-технічного потенціалу на здійсненні фундаментальних та прикладних наукових досліджень з найважливіших проблем, провести державну атестацію закладів, установ, організацій та визначити ефективність їхньої діяльності, до 1 серпня 2016 року вжити заходів щодо оптимізації мережі установ, закладів, організацій, чисельності їх працівників, зокрема, реорганізації, об'єднання, ліквідації неефективних закладів, установ та організацій чи припинення їхньої діяльності.

Стаття 29. Установити, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад розподіляється між місцевими бюджетами, наведеними у додатку N 10 до цього Закону.

Стаття 30. Установити, що розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 31. Розподіл коштів державного бюджету для підтримки державних та регіональних інвестиційних проектів між головними розпорядниками бюджетних коштів здійснюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Порядок відбору державних та регіональних інвестиційних проектів, на реалізацію яких надається підтримка з державного бюджету, розробляється Міністерством економічного розвитку та торгівлі України і затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 32. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу не менш як на 360 календарних днів.

Стаття 33. Розподіл коштів за напрямами (об'єктами, заходами) за бюджетними програмами "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ" (код 1001190), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України" (код 1002070), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України" (код 1003090), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України" (код 2101190), "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" (код 3111020), "Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору" (код 3111600), "Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України" (код 3606080), "Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України" (код 6381020), "Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення" (код 6381210), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України" (код 6521100), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України" (код 6601030), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України" (код 6621030), "Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" (код 6641060) здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Про використання коштів державного бюджету за вищезазначеними бюджетними програмами у розрізі напрямів (об'єктів, заходів) відповідні головні розпорядники коштів державного бюджету щоквартально інформують Комітет Верховної Ради України з питань бюджету.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України до 1 березня 2016 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Державного бюджету України на 2016 рік, опрацювавши надані Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції суб'єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту про Державний бюджет України на 2016 рік.

4. Кабінету Міністрів України до 15 лютого 2016 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Бюджетного кодексу України щодо перерозподілу між місцевими бюджетами акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, з наступним спрямуванням відповідних надходжень на будівництво, ремонт та реконструкцію автомобільних доріг, передбачивши набрання чинності такими змінами з другого кварталу 2016 року.

5. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2016 році застосовуються з урахуванням положень статті 16 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

6. У 2016 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

7. Зупинити дію статті 1 Закону України "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 84) до завершення антитерористичної операції.

8. Зупинити на 2016 рік дію таких положень Бюджетного кодексу України:

абзацу другого частини першої статті 241;

пункту 7 частини першої статті 90 в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.

9. Зупинити на 2016 рік дію норми статті 10 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст. 416) в частині індексації орендної плати.

10. Абзац другий пункту 2 розділу XIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 49, ст. 2056) доповнити словами і цифрами "але не раніше 1 січня 2017 року".

11. Установити, що норми і положення частин першої та другої статті 9, статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами); частини другої статті 12, пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами); статті 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187); Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 37 - 38, ст. 2004); частини другої статті 35, частини п'ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451); частин першої, другої, п'ятої статті 14, статті 21, абзаців другого - десятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2, ст. 41); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 26, ст. 1484; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41); частини другої статті 14, частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259); статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2013 р., N 30 ст. 341); частин першої та третьої статті 25, статті 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31 ст. 296); частини третьої статті 22, абзацу другого частини першої, частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статті 14 Закону України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу сьомого частини другої статті 21 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев'ятого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"; частин третьої, четвертої та п'ятої статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80); Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 45, ст. 529); Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 30, ст. 271); абзацу п'ятого частини третьої статті 5, частин п'ятої, чотирнадцятої - шістнадцятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142); статей 41 та 441, абзацу третього частини другої статті 47 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215); частини третьої статті 15 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 7, ст. 45); частин четвертої - шостої статті 14 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302); абзацу десятого частини першої статті 1, частини першої статті 24, частини першої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597); пункту 14 частини другої статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 50 - 51, ст. 2057); Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273; із змінами, внесеними законами України від 20 листопада 2012 року N 5483-VI та від 19 грудня 2013 року N 714-VII); частини першої статті 21, частини дванадцятої статті 29 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385); пункту 3 статті 8, статей 91, 11, 12, абзаців першого і другого пункту 2 статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частин п'ятої та сьомої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 17, ст. 594); статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); частини другої статті 33, статті 81 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 2 - 3, ст. 12); абзацу шостого частини третьої статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 16, ст. 255); частин третьої, сьомої та одинадцятої статті 119 Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458); Закону України "Про Національну поліцію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 40 - 41, ст. 379); Закону України "Про пробацію" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 13, ст. 93) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України.

12. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий строк Перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2016 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

13. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній академії наук України та національним галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

14. Дозволити Міністерству фінансів України за згодою Національного банку України протягом першого кварталу 2016 року здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну облігацій внутрішньої державної позики, що є у власності Національного банку України, на нові облігації внутрішніх державних позик на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами такого правочину здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

15. Дозволити Міністерству фінансів України за дорученням Кабінету Міністрів України здійснити правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов'язань держави, в тому числі шляхом додаткових випусків і розміщень облігацій зовнішніх державних позик України та додаткових випусків і розміщень державних деривативів на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Міністерство фінансів України за результатами таких правочинів здійснює відповідне коригування граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

16. Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті необхідні видатки Міністерству внутрішніх справ України, Національній гвардії України, Державній прикордонній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, які здійснюють оплату закупівлі товарів, робіт і послуг для виконання програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, протягом строку дії відповідних господарських договорів, включаючи щомісячну сплату відсотків за користування кредитами (позиками), залученими під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України.

Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій беруть бюджетні зобов'язання за програмами підвищення обороноздатності і безпеки держави, що реалізуються із залученням кредитів (позик) під державні гарантії суб'єктами господарювання - резидентами України, та Державна казначейська служба України реєструє такі бюджетні зобов'язання у межах відповідних господарських договорів та наданих на цю мету державних гарантій.

17. Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Державного бюджету України на 2017 рік передбачити субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва на виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями у сумі 1.915.250 тис. гривень.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
25 грудня 2015 року
N 928-VIII

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2016 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

595163135,3

562810119,6

32353015,7

40000000

Офіційні трансферти

3114876,5

3114876,5

 

41010100

Реверсна дотація

3114876,5

3114876,5

 

 

Всього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

592048258,8

559695243,1

32353015,7

10000000

Податкові надходження

494663744,8

494663744,8

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

102675356,0

102675356,0

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

55750356,0

55750356,0

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

46925000,0

46925000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

58750363,9

58750363,9

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

270500,0

270500,0

 

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

844400,0

844400,0

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

54267659,0

54267659,0

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

3397200,0

3397200,0

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

7796037,2

7796037,2

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

39174789,3

39174789,3

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2399632,5

2399632,5

 

13031000

Рентна плата за користування надрами для видобування бурштину

1500000,0

1500000,0

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

2106949,8

2106949,8

 

13080000

Рентна плата за транспортування

1260855,1

1260855,1

 

13080200

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

261032,9

261032,9

 

13080300

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

999822,2

999822,2

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

312428000,0

312428000,0

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

52711000,0

52711000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

29181000,0

29181000,0

 

14060000

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування

59336000,0

59336000,0

 

14070000

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

171200000,0

171200000,0

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

19642000,0

19642000,0

 

15010000

Ввізне мито

19276000,0

19276000,0

 

15020000

Вивізне мито

366000,0

366000,0

 

19000000

Інші податки та збори

1168024,9

1168024,9

 

19010000

Екологічний податок

1167901,9

1167901,9

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

123,0

123,0

 

20000000

Неподаткові надходження

82734285,4

61227348,4

21506937,0

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

50440039,6

50436326,3

3713,3

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

11136000,0

11136000,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

38000000,0

38000000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

28467,5

28467,5

 

21080000

Інші надходження

1275572,1

1271858,8

3713,3

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

5447172,9

3303276,3

2143896,6

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1527687,1

1402340,5

125346,6

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

7942,0

7942,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

6025,0

6025,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

17000,0

17000,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

85000,0

85000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

200,0

200,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

11000,0

11000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

740,0

740,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3500,0

3500,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

260000,0

260000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

400,0

400,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

87,1

87,1

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

270,0

270,0

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

298879,0

298879,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

835644,0

710297,4

125346,6

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою державною реєстрацією

1000,0

1000,0

 

22030000

Судовий збір та надходження від звернення застави у дохід держави

1821150,0

 

1821150,0

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

626429,5

626429,5

 

22070000

Виконавчий збір

394800,0

197400,0

197400,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

615000,0

615000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

264000,0

264000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

135524,3

135524,3

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

15582,0

15582,0

 

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

15582,0

15582,0

 

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

47000,0

47000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

7803835,8

7487745,8

316090,0

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду (крім за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення)

112811,0

112811,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

27560,0

27560,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

34124,0

17062,0

17062,0

24060000

Інші надходження

2720317,0

2421289,0

299028,0

24060300

Інші надходження

2231994,0

2231994,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

395,0

395,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

188900,0

188900,0

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

10628,0

 

10628,0

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

5000,0

 

5000,0

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

283400,0

 

283400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

1425115,0

1425115,0

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

639726,6

639726,6

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

784110,6

784110,6

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

700,0

700,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

440,0

440,0

 

24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

137,8

137,8

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

356298,8

356298,8

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

3127610,0

3127610,0

 

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

190664,0

190664,0

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

186082,0

186082,0

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

893208,0

893208,0

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

668291,0

668291,0

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

1189365,0

1189365,0

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

19043237,1

 

19043237,1

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

18526797,8

 

18526797,8

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

516439,3

 

516439,3

30000000

Доходи від операцій з капіталом

1267397,0

92074,0

1175323,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

28277,0

28277,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

23777,0

23777,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4500,0

4500,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

1120323,0

 

1120323,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

1118323,0

 

1118323,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

2000,0

 

2000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

118797,0

63797,0

55000,0

33010000

Кошти від продажу землі

8797,0

8797,0

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

110000,0

55000,0

55000,0

40000000

Офіційні трансферти

5502575,9

3712075,9

1790500,0

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

5502575,9

3712075,9

1790500,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

637675,9

637675,9

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

4864900,0

3074400,0

1790500,0

42030100

Надходження в рамках програм секторальної бюджетної підтримки Європейського Союзу

1790500,0

 

1790500,0

42030200

Інша допомога, надана Європейським Союзом

3074400,0

3074400,0

 

50000000

Цільові фонди

7880255,7

 

7880255,7

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

133275,7

 

133275,7

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

7746980,0

 

7746980,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією правопорушення

7746980,0

 

7746980,0

 

Фінансування Державного бюджету України на 2016 рік

тис. грн.

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

83694000,0

68893742,2

14800257,8

400000

Фінансування за борговими операціями

82793742,2

67793742,2

15000000,0

401000

Запозичення

217997656,9

202997656,9

15000000,0

401100

Внутрішні запозичення

98443656,9

98443656,9

 

401200

Зовнішні запозичення

119554000,0

104554000,0

15000000,0

402000

Погашення

-135203914,7

-135203914,7

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-121323721,7

-121323721,7

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-13880193,0

-13880193,0

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17100000,0

17100000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17100000,0

17100000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-16199742,2

-16000000,0

-199742,2

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-16290145,1

-16000000,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-16290145,1

-16000000,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-16290145,1

-16000000,0

-290145,1

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

90402,9

 

90402,9

602100

На початок періоду

90402,9

 

90402,9

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2016 рік

тис. грн.

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

ВСЬОГО:

633587015,4

594893329,5

78208135,9

5337834,3

37193685,9

34228491,8

19636966,2

2079580,9

1295792,3

14591525,6

667815507,2

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

933254,6

812577,6

438856,3

35387,1

120677,0

8527,7

8095,4

3252,1

437,1

432,3

941782,3

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

933254,6

812577,6

438856,3

35387,1

120677,0

8527,7

8095,4

3252,1

437,1

432,3

941782,3

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

513737,5

445060,5

218844,9

 

68677,0

 

 

 

 

 

513737,5

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

390521,1

340521,1

220011,4

35387,1

50000,0

8527,7

8095,4

3252,1

437,1

432,3

399048,8

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

28996,0

26996,0

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

28996,0

0300000

 

Державне управління справами

1165511,3

990794,2

450926,9

63061,3

174717,1

200411,0

183231,8

59520,6

40088,2

17179,2

1365922,3

0301000

 

Апарат Державного управління справами

1154466,4

979749,3

443046,1

62464,7

174717,1

200411,0

183231,8

59520,6

40088,2

17179,2

1354877,4

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

452479,0

452479,0

137798,8

21320,2

 

3341,0

3341,0

1476,5

40,0

 

455820,0

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

16011,0

16011,0

 

 

 

 

 

 

 

 

16011,0

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення

25277,9

11033,4

765,1

2219,0

14244,5

47535,6

47335,6

14204,7

23124,5

200,0

72813,5

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

33972,6

 

 

 

33972,6

751,2

 

 

 

751,2

34723,8

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

96696,5

96696,5

57539,7

4176,7

 

76086,7

74898,7

37838,6

12918,0

1188,0

172783,2

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

22013,1

22013,1

14725,5

3348,6

 

13346,5

12506,5

3061,5

1257,0

840,0

35359,6

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

370626,2

364126,2

232217,0

31400,2

6500,0

59350,0

45150,0

2939,3

2748,7

14200,0

429976,2

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

16078,6

16078,6

 

 

 

 

 

 

 

 

16078,6

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1311,5

1311,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1311,5

0301840

0829

Створення Культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал"

25000,0

 

 

 

25000,0

 

 

 

 

 

25000,0

0301860

0829

Реставрація та пристосування Маріїнського палацу в м. Києві

95000,0

 

 

 

95000,0

 

 

 

 

 

95000,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

11044,9

11044,9

7880,8

596,6

 

 

 

 

 

 

11044,9

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

11044,9

11044,9

7880,8

596,6

 

 

 

 

 

 

11044,9

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

314596,8

283396,8

156717,4

17949,2

31200,0

10181,2

10164,2

2976,3

2740,0

17,0

324778,0

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

311572,0

280372,0

154462,7

17949,2

31200,0

10181,2

10164,2

2976,3

2740,0

17,0

321753,2

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

274978,7

243778,7

134790,4

16683,5

31200,0

10181,2

10164,2

2976,3

2740,0

17,0

285159,9

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4361,1

4361,1

 

 

 

 

 

 

 

 

4361,1

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

24357,5

24357,5

15773,1

935,5

 

 

 

 

 

 

24357,5

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

7874,7

7874,7

3899,2

330,2

 

 

 

 

 

 

7874,7

0412000

 

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

3024,8

3024,8

2254,7

 

 

 

 

 

 

 

3024,8

0412010

0133

Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

3024,8

3024,8

2254,7

 

 

 

 

 

 

 

3024,8

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

647894,9

647894,9

461314,9

21255,4

 

 

 

 

 

 

647894,9

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

647894,9

647894,9

461314,9

21255,4

 

 

 

 

 

 

647894,9

0421010

0490

Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів

645390,6

645390,6

461314,9

21255,4

 

 

 

 

 

 

645390,6

0421020

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

2504,3

2504,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2504,3

0500000

 

Державна судова адміністрація України

3567353,1

3567353,1

2875321,1

35358,2

 

1735277,4

1475057,6

606796,2

194963,5

260219,8

5302630,5

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

3567353,1

3567353,1

2875321,1

35358,2

 

1735277,4

1475057,6

606796,2

194963,5

260219,8

5302630,5

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

57843,0

57843,0

41662,2

4351,7

 

95505,0

52225,5

402,4

 

43279,5

153348,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими та апеляційними судами

3437689,1

3437689,1

2794754,7

28114,7

 

1631572,4

1414632,1

599723,8

194963,5

216940,3

5069261,5

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

35187,9

35187,9

21443,4

2123,3

 

8100,0

8100,0

6670,0

 

 

43287,9

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

26633,1

26633,1

17460,8

768,5

 

100,0

100,0

 

 

 

26733,1

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

0600000

 

Верховний Суд України

95577,9

95577,9

54885,1

3664,5

 

10800,0

10800,0

2479,8

1384,5

 

106377,9

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

95577,9

95577,9

54885,1

3664,5

 

10800,0

10800,0

2479,8

1384,5

 

106377,9

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

95577,9

95577,9

54885,1

3664,5

 

10800,0

10800,0

2479,8

1384,5

 

106377,9

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

94645,6

94645,6

76231,8

1412,8

 

27104,0

24704,0

3000,0

2787,2

2400,0

121749,6

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

94645,6

94645,6

76231,8

1412,8

 

27104,0

24704,0

3000,0

2787,2

2400,0

121749,6

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

94645,6

94645,6

76231,8

1412,8

 

27104,0

24704,0

3000,0

2787,2

2400,0

121749,6

0700000

 

Вищий господарський суд України

93641,1

93641,1

75163,3

1941,8

 

34028,4

27930,0

13641,3

2274,7

6098,4

127669,5

0701000

 

Вищий господарський суд України

93641,1

93641,1

75163,3

1941,8

 

34028,4

27930,0

13641,3

2274,7

6098,4

127669,5

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

93641,1

93641,1

75163,3

1941,8

 

34028,4

27930,0

13641,3

2274,7

6098,4

127669,5

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

82213,1

82213,1

65638,7

2125,7

 

14064,0

14064,0

4792,8

 

 

96277,1

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

82213,1

82213,1

65638,7

2125,7

 

14064,0

14064,0

4792,8

 

 

96277,1

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

82213,1

82213,1

65638,7

2125,7

 

14064,0

14064,0

4792,8

 

 

96277,1

0800000

 

Конституційний Суд України

99603,5

99603,5

68231,1

3437,2

 

 

 

 

 

 

99603,5

0801000

 

Конституційний Суд України

99603,5

99603,5

68231,1

3437,2

 

 

 

 

 

 

99603,5

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

99603,5

99603,5

68231,1

3437,2

 

 

 

 

 

 

99603,5

0900000

 

Генеральна прокуратура України

3287009,4

3265960,8

2183424,9

114393,0

21048,6

2000,0

1855,0

 

585,0

145,0

3289009,4

0901000

 

Генеральна прокуратура України

3287009,4

3265960,8

2183424,9

114393,0

21048,6

2000,0

1855,0

 

585,0

145,0

3289009,4

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

3213007,4

3207967,4

2154824,9

113847,3

5040,0

2000,0

1855,0

 

585,0

145,0

3215007,4

0901030

0360

Забезпечення функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою

74002,0

57993,4

28600,0

545,7

16008,6

 

 

 

 

 

74002,0

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

37129114,1

33503624,4

23447642,2

1167947,6

3625489,7

3949960,0

2366403,8

550961,1

95408,4

1583556,2

41079074,1

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

4008440,4

3609214,7

2240848,0

242676,5

399225,7

892811,0

861506,1

168430,2

31421,3

31304,9

4901251,4

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю Міністерства внутрішніх справ України

395594,7

390594,7

312533,2

4992,6

5000,0

1489,2

1489,2

 

 

 

397083,9

1001050

0310

Реалізація державної політики у сфері внутрішніх справ, забезпечення виконання завдань та функцій органів і установ внутрішніх справ

1825984,0

1599909,0

897035,1

80174,7

226075,0

551276,3

536400,4

17313,6

6657,3

14875,9

2377260,3

1001080

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами із специфічними умовами навчання

730730,5

722879,8

484032,8

71054,6

7850,7

233271,7

222712,4

124988,2

15031,5

10559,3

964002,2

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників Міністерства внутрішніх справ України, поліцейських та працівників Національної поліції України

919983,7

869983,7

538078,5

84278,4

50000,0

101711,6

95995,9

25441,7

9016,5

5715,7

1021695,3

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників Міністерства внутрішніх справ України

17709,0

14909,0

5849,3

2095,3

2800,0

5062,2

4908,2

686,7

716,0

154,0

22771,2

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

4135,2

4135,2

3319,1

80,9

 

 

 

 

 

 

4135,2

1001190

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

97500,0

 

 

 

97500,0

 

 

 

 

 

97500,0

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

16803,3

6803,3

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

16803,3

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

5270000,0

4655629,3

3228200,2

173999,8

614370,7

229960,0

25946,7

6891,6

628,5

204013,3

5499960,0

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

97462,9

97462,9

80086,4

 

 

 

 

 

 

 

97462,9

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

4544448,3

4335720,1

2990700,9

164074,9

208728,2

122801,0

19110,8

2840,3

90,6

103690,2

4667249,3

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

167416,0

166416,0

113817,2

9924,9

1000,0

7159,0

6835,9

4051,3

537,9

323,1

174575,0

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

60067,8

56030,3

43595,7

 

4037,5

 

 

 

 

 

60067,8

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1002130

0210

Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

1002800

0310

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України

605,0

 

 

 

605,0

 

 

 

 

 

605,0

1003000

 

Національна гвардія України

8600000,0

6581578,3

4271955,7

142974,5

2018421,7

400000,0

185515,7

106372,2

3287,3

214484,3

9000000,0

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

146994,9

146994,9

121267,1

 

 

 

 

 

 

 

146994,9

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

8010363,0

6117741,3

3933283,5

131129,9

1892621,7

179643,5

169151,3

102398,2

1525,1

10492,2

8190006,5

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

289508,6

285508,6

197945,8

9765,3

4000,0

6583,9

6243,9

2628,0

256,0

340,0

296092,5

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

31333,5

31333,5

19459,3

2079,3

 

13772,6

10120,5

1346,0

1506,2

3652,1

45106,1

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

121800,0

 

 

 

121800,0

 

 

 

 

 

121800,0

1003100

0210

Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

200000,0

 

 

 

200000,0

200000,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

800000,0

699000,0

342691,4

45091,9

101000,0

600000,0

600000,0

 

 

 

1400000,0

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

35098,7

35098,7

23523,8

2192,1

 

 

 

 

 

 

35098,7

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

763077,2

662077,2

319167,6

42899,8

101000,0

600000,0

600000,0

 

 

 

1363077,2

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1824,1

1824,1

 

 

 

 

 

 

 

 

1824,1

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

4848310,8

4356286,7

3315680,4

121038,4

492024,1

720000,0

589638,8

254565,0

45363,1

130361,2

5568310,8

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

77566,5

77566,5

56040,2

4301,6

 

231,5

231,5

 

 

 

77798,0

1006050

0320

Авіаційні роботи з пошуку і рятування

7925,2

7925,2

4254,7

109,4

 

 

 

 

 

 

7925,2

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

219843,1

209779,6

153774,6

8443,3

10063,5

33035,8

29728,0

6866,2

4794,0

3307,8

252878,9

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

15698,9

 

 

 

15698,9

1516,0

 

 

 

1516,0

17214,9

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

20340,0

 

 

 

20340,0

3875,0

 

 

 

3875,0

24215,0

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

400835,7

 

 

 

400835,7

 

 

 

 

 

400835,7

1006100

0210

Видатки для Державної служби України з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

3801583,9

3756497,9

2898867,5

94584,1

45086,0

537671,0

522753,8

231632,4

33390,7

14917,2

4339254,9

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

304517,5

304517,5

202743,4

13600,0

 

43670,7

36925,5

16066,4

7178,4

6745,2

348188,2

1007000

 

Національна поліція України

13602362,9

13601915,4

10048266,5

442166,5

447,5

1107189,0

103796,5

14702,1

14708,2

1003392,5

14709551,9

1007010

0310

Керівництво та управління діяльністю Національної поліції України

695331,5

695331,5

560627,2

7037,7

 

200,0

200,0

 

 

 

695531,5

1007020

0310

Забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку, участь у міжнародних миротворчих операціях

12822498,7

12822498,7

9434710,3

428126,8

 

85165,2

82139,1

9396,2

14381,6

3026,1

12907663,9

1007030

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми поліцейських та працівників Національної поліції України

84532,7

84085,2

52929,0

7002,0

447,5

21823,8

21457,4

5305,9

326,6

366,4

106356,5

1007040

0210

Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

1000000,0

 

 

 

1000000,0

1000000,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

1539467,3

334266,3

29248,0

1349,3

1205201,0

470287,4

469485,8

 

1303,2

801,6

2009754,7

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

1539467,3

334266,3

29248,0

1349,3

1205201,0

470287,4

469485,8

 

1303,2

801,6

2009754,7

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

38771,4

38771,4

29248,0

1349,3

 

3221,4

3221,4

 

1303,2

 

41992,8

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

6503,5

 

 

 

6503,5

 

 

 

 

 

6503,5

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості

654779,0

 

 

 

654779,0

801,6

 

 

 

801,6

655580,6

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

290000,0

290000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

290000,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25113,5

 

 

 

25113,5

 

 

 

 

 

25113,5

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

4869,9

4869,9

 

 

 

 

 

 

 

 

4869,9

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

461108,7

461108,7

 

 

 

461108,7

1101480

0434

Приведення в безпечний стан уранових об'єктів

18805,0

 

 

 

18805,0

 

 

 

 

 

18805,0

1101520

0431

Поповнення обігових коштів або збільшення статутних фондів вугледобувних підприємств для погашення заборгованості із заробітної плати працівникам, що утворилася на 1 січня 2016 року

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

625,0

625,0

 

 

 

5155,7

5155,7

 

 

 

5780,7

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

962113,9

883096,3

559093,8

46784,5

79017,6

2020455,2

223326,1

16643,4

139044,9

1797129,1

2982569,1

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

349475,1

277790,7

116305,9

12165,1

71684,4

825180,7

37607,3

1211,8

9,1

787573,4

1174655,8

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

173765,2

164665,2

115900,1

10507,0

9100,0

36030,0

36030,0

 

 

 

209795,2

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ, за участь України в програмі ЄС "Конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу (COSME)", до Єдиного бюджету органів СНД

33373,5

33373,5

 

 

 

 

 

 

 

 

33373,5

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

39606,2

39606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

39606,2

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки

 

 

 

 

 

1580,3

1577,3

1211,8

9,1

3,0

1580,3

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

17837,6

12837,6

 

 

5000,0

 

 

 

 

 

17837,6

1201220

0490

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими, підготовка наукових кадрів у сфері економічного розвитку

33734,4

 

 

 

33734,4

1390,4

 

 

 

1390,4

35124,8

1201440

0411

Виконання програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом"

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1201510

0411

Функціонування торгових представництв за кордоном

27308,2

27308,2

405,8

1658,1

 

 

 

 

 

 

27308,2

1201520

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

 

 

 

 

 

785180,0

 

 

 

785180,0

785180,0

1202000

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

5208,9

5208,9

3713,3

232,7

 

 

 

 

 

 

5208,9

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

5208,9

5208,9

3713,3

232,7

 

 

 

 

 

 

5208,9

1203000

 

Державне агентство резерву України

77521,1

77521,1

45098,3

7197,7

 

1170326,0

165046,2

12583,2

128735,4

1005279,8

1247847,1

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

15466,4

15466,4

6847,8

623,7

 

 

 

 

 

 

15466,4

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

62054,7

62054,7

38250,5

6574,0

 

163835,0

160143,0

12583,2

128735,4

3692,0

225889,7

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

1006491,0

4903,2

 

 

1001587,8

1006491,0

1204000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

186,9

186,9

106,2

20,0

 

 

 

 

 

 

186,9

1204010

0111

Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами

186,9

186,9

106,2

20,0

 

 

 

 

 

 

186,9

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

7976,2

7276,2

4254,2

622,4

700,0

 

 

 

 

 

7976,2

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

7976,2

7276,2

4254,2

622,4

700,0

 

 

 

 

 

7976,2

1207000

 

Державна служба статистики України

514204,5

507571,3

383698,3

26428,2

6633,2

24948,5

20672,6

2848,4

10300,4

4275,9

539153,0

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

498888,2

498888,2

383698,3

26428,2

 

24948,5

20672,6

2848,4

10300,4

4275,9

523836,7

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

8683,1

8683,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8683,1

1207030

1090

Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1134,9

 

 

 

1134,9

 

 

 

 

 

1134,9

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

7248,6

7248,6

5708,5

97,9

 

 

 

 

 

 

7248,6

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

7248,6

7248,6

5708,5

97,9

 

 

 

 

 

 

7248,6

1209000

 

Державна інспекція України з контролю за цінами

292,6

292,6

209,1

20,5

 

 

 

 

 

 

292,6

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

292,6

292,6

209,1

20,5

 

 

 

 

 

 

292,6

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

512883,3

27883,3

15565,5

3371,5

485000,0

 

 

 

 

 

512883,3

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

512883,3

27883,3

15565,5

3371,5

485000,0

 

 

 

 

 

512883,3

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

27883,3

27883,3

15565,5

3371,5

 

 

 

 

 

 

27883,3

1211110

0133

Підтримка державних та регіональних інвестиційних проектів

485000,0

 

 

 

485000,0

 

 

 

 

 

485000,0

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

3024272,7

2983872,7

86202,9

124015,8

40400,0

3617,8

3567,8

1486,0

722,8

50,0

3027890,5

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

3024272,7

2983872,7

86202,9

124015,8

40400,0

3617,8

3567,8

1486,0

722,8

50,0

3027890,5

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

79720,8

74720,8

51750,5

5629,4

5000,0

 

 

 

 

 

79720,8

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

602390,1

602390,1

 

 

 

 

 

 

 

 

602390,1

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

2264108,5

2231308,5

28852,1

117908,0

32800,0

1952,1

1952,1

843,5

433,8

 

2266060,6

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

30000,0

30000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

30000,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

5900,0

5900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5900,0

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії

11278,3

11278,3

5600,3

478,4

 

1665,7

1615,7

642,5

289,0

50,0

12944,0

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

7000,0

7000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7000,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

23875,0

21275,0

 

 

2600,0

 

 

 

 

 

23875,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

724132,3

707800,4

363947,4

34628,5

16331,9

95127,8

89509,2

24697,6

5030,6

5618,6

819260,1

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

724132,3

707800,4

363947,4

34628,5

16331,9

95127,8

89509,2

24697,6

5030,6

5618,6

819260,1

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

13296,1

13296,1

10189,1

528,8

 

150,0

150,0

 

 

 

13446,1

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

7241,9

 

 

 

7241,9

1620,0

 

 

 

1620,0

8861,9

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3547,4

3547,4

2822,2

83,2

 

644,1

614,1

216,0

147,4

30,0

4191,5

1701050

0830

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

1871,2

1871,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1871,2

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб

654231,6

645141,6

350936,1

34016,5

9090,0

92713,7

88745,1

24481,6

4883,2

3968,6

746945,3

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

41575,6

41575,6

 

 

 

 

 

 

 

 

41575,6

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

2368,5

2368,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2368,5

1800000

 

Міністерство культури України

2419223,7

2387547,3

451345,0

42777,2

31676,4

246298,2

231409,8

40256,0

9396,9

14888,4

2665521,9

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

2136484,1

2104807,7

442593,4

42314,6

31676,4

244798,2

229959,8

40256,0

9396,9

14838,4

2381282,3

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

25307,1

25307,1

18057,0

1523,6

 

 

 

 

 

 

25307,1

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

4676,4

 

 

 

4676,4

5200,0

 

 

 

5200,0

9876,4

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами

83932,6

83932,6

57247,3

6448,6

 

1361,1

1321,1

517,4

87,7

40,0

85293,7

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

17884,3

17884,3

 

 

 

3362,2

3312,2

 

 

50,0

21246,5

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

503336,6

503336,6

726,1

 

 

139409,5

132924,5

 

 

6485,0

642746,1

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

11609,6

11609,6

7885,9

77,8

 

40122,3

40006,3

24461,0

3598,0

116,0

51731,9

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

6185,3

6185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

6185,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

545797,3

545797,3

 

 

 

 

 

 

 

 

545797,3

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

331333,6

331333,6

 

 

 

 

 

 

 

 

331333,6

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

10532,2

10532,2

 

 

 

 

 

 

 

 

10532,2

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

80350,0

53350,0

 

 

27000,0

 

 

 

 

 

80350,0

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек

317146,9

317146,9

228123,3

22308,6

 

19790,2

18066,8

2929,5

1188,3

1723,4

336937,1

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

900,0

900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

7431,4

7431,4

 

 

 

 

 

 

 

 

7431,4

1801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

3431,8

3431,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3431,8

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

186629,0

186629,0

130553,8

11956,0

 

35552,9

34328,9

12348,1

4522,9

1224,0

222181,9

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

271709,2

271709,2

3354,8

105,3

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

273209,2

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

4309,2

4309,2

3354,8

105,3

 

 

 

 

 

 

4309,2

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

264000,0

264000,0

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

265500,0

1806050

0829

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

3300,0

3300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3300,0

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

100,0

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0

1809000

 

Український інститут національної пам'яті

11030,4

11030,4

5396,8

357,3

 

 

 

 

 

 

11030,4

1809010

0829

Керівництво та управління у сфері відновлення та збереження національної пам'яті

6014,4

6014,4

4596,8

157,3

 

 

 

 

 

 

6014,4

1809020

0829

Заходи з реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам'яті, створення та забезпечення діяльності Меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції гідності

5016,0

5016,0

800,0

200,0

 

 

 

 

 

 

5016,0

2100000

 

Міністерство оборони України

50980000,0

42174740,2

24980969,8

1559291,7

8805259,8

4520000,0

548631,9

116105,9

65911,3

3971368,1

55500000,0

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

50980000,0

42174740,2

24980969,8

1559291,7

8805259,8

4520000,0

548631,9

116105,9

65911,3

3971368,1

55500000,0

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

333697,1

328697,1

261036,2

4937,8

5000,0

1200,0

550,0

 

 

650,0

334897,1

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

42271618,4

38646939,6

22430036,7

1543905,1

3624678,8

342241,0

281836,2

41261,8

58100,0

60404,8

42613859,4

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

1341870,1

1311870,1

881887,1

10448,8

30000,0

191451,7

150960,6

27005,6

7811,3

40491,1

1533321,8

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка та патріотичне виховання молоді

1897681,6

1874705,3

1408009,8

 

22976,3

125000,0

103181,2

47838,5

 

21818,8

2022681,6

2101150

0210

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

4477332,8

 

 

 

4477332,8

130036,6

 

 

 

130036,6

4607369,4

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

600000,0

 

 

 

600000,0

87315,6

 

 

 

87315,6

687315,6

2101210

0512

Утилізація боєприпасів, рідинних компонентів ракетного палива, озброєння, військової техніки та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

57800,0

12528,1

 

 

45271,9

42755,1

12103,9

 

 

30651,2

100555,1

2101450

0210

Видатки для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

3600000,0

 

 

 

3600000,0

3600000,0

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

17432212,3

16812108,3

347717,6

34055,4

620104,0

8532853,7

7614405,2

23082,9

6430,7

918448,5

25965066,0

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

17428317,2

16808213,2

344792,6

33856,4

620104,0

8532853,7

7614405,2

23082,9

6430,7

918448,5

25961170,9

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

37080,8

37080,8

25524,2

3263,6

 

200,0

200,0

 

 

 

37280,8

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

2576,2

2576,2

2029,7

100,0

 

100,0

100,0

73,4

4,7

 

2676,2

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

445926,9

12094,7

4930,5

291,8

433832,2

224401,2

4112,3

112,0

38,0

220288,9

670328,1

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

23232,4

23232,4

142,4

 

 

 

 

 

 

 

23232,4

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою та інших загальноосвітніх навчальних закладах державної форми власності

103354,4

103354,4

51948,1

14858,4

 

2168,5

1968,5

156,4

660,0

200,0

105522,9

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

33402,3

33402,3

19237,7

2556,1

 

7262,2

6902,2

1334,4

890,0

360,0

40664,5

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, методичне забезпечення закладів професійно-технічної освіти

129076,1

129076,1

101521,3

3344,7

 

5383,6

5074,5

1751,2

692,0

309,1

134459,7

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

4012705,5

4010305,5

 

 

2400,0

1040637,8

988567,7

 

 

52070,1

5053343,3

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

11398041,4

11398041,4

 

 

 

6765103,3

6248260,4

 

 

516842,9

18163144,7

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

125894,0

80262,4

37611,5

2601,4

45631,6

8865,8

8660,8

1431,3

495,0

205,0

134759,8

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

18000,0

18000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18000,0

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

14871,8

14871,8

10681,0

728,1

 

11434,8

10409,8

4104,1

2166,7

1025,0

26306,6

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

610765,6

610765,6

 

 

 

332972,2

308612,5

 

 

24359,7

943737,8

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання

74668,1

70,0

 

 

74598,1

17552,2

 

 

 

17552,2

92220,3

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

42935,9

42935,9

31663,5

3889,6

 

3027,9

2809,9

243,0

915,0

218,0

45963,8

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

13047,4

8352,8

83,2

178,2

4694,6

 

 

 

 

 

13047,4

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

48947,5

 

 

 

48947,5

55,0

 

 

 

55,0

49002,5

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

122264,0

112264,0

59419,5

2044,5

10000,0

24725,7

24156,6

11501,9

223,3

569,1

146989,7

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

 

 

 

 

 

4700,0

4570,0

2375,2

346,0

130,0

4700,0

2201570

0490

Виконання зобов'язань України у Рамковій програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій "Горизонт 2020"

168526,9

168526,9

 

 

 

84263,5

 

 

 

84263,5

252790,4

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

3895,1

3895,1

2925,0

199,0

 

 

 

 

 

 

3895,1

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

3895,1

3895,1

2925,0

199,0

 

 

 

 

 

 

3895,1

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

44783977,2

44783977,2

 

 

 

 

 

 

 

 

44783977,2

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

44783977,2

44783977,2

 

 

 

 

 

 

 

 

44783977,2

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

44783977,2

44783977,2

 

 

 

 

 

 

 

 

44783977,2

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

9418113,7

8663643,4

1834533,5

262039,9

754470,3

2700030,1

2275394,9

114274,6

59783,5

424635,2

12118143,8

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

8441986,5

7687698,8

1099497,4

210506,8

754287,7

2456841,4

2038386,2

50089,2

18833,5

418455,2

10898827,9

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

28729,2

28729,2

20262,6

1664,5

 

1477,3

1477,3

 

600,0

 

30206,5

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

42067,3

 

 

 

42067,3

43297,0

 

 

 

43297,0

85364,3

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

800737,6

800737,6

 

 

 

2198315,3

1839964,3

 

 

358351,0

2999052,9

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

160078,2

160078,2

118731,1

4236,9

 

75784,1

72551,2

36438,6

11226,0

3232,9

235862,3

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1339,8

1339,8

1097,1

 

 

 

 

 

 

 

1339,8

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

768403,6

768403,6

387847,4

77201,0

 

11816,9

10869,2

3259,1

1731,4

947,7

780220,5

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

5169,0

5169,0

 

 

 

57362,8

54299,4

 

 

3063,4

62531,8

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

791500,4

791500,4

317384,9

65519,1

 

12363,4

10828,0

3097,5

1529,5

1535,4

803863,8

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

312921,5

312921,5

144771,6

52148,5

 

6615,6

5845,3

370,4

1824,6

770,3

319537,1

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

87326,2

87326,2

63957,9

5631,2

 

11857,4

11682,4

6013,3

655,5

175,0

99183,6

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

358198,3

358198,3

 

 

 

 

 

 

 

 

358198,3

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

131838,2

131838,2

30841,2

2906,2

 

3192,4

3192,4

697,6

1071,2

 

135030,6

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

203948,9

203948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

203948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

4149019,0

3949019,0

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

4149019,0

 

 

в тому числі на придбання цифрових рентгенівських мамографічних комплексів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

19116,6

19116,6

14603,6

1199,4

 

1590,0

1130,0

212,7

195,3

460,0

20706,6

2301490

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

60438,7

58218,3

 

 

2220,4

 

 

 

 

 

60438,7

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

11154,0

11154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

11154,0

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

33169,2

26546,7

 

 

6622,5

33169,2

2301810

0732

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

395000,0

 

 

 

395000,0

 

 

 

 

 

395000,0

2301850

0731

Реконструкція і розширення Національного інституту раку

115000,0

 

 

 

115000,0

 

 

 

 

 

115000,0

2302000

 

Державна служба України з лікарських засобів

6730,1

6730,1

4419,0

330,9

 

 

 

 

 

 

6730,1

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

6730,1

6730,1

4419,0

330,9

 

 

 

 

 

 

6730,1

2303000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

919,2

919,2

607,1

66,5

 

 

 

 

 

 

919,2

2303010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

919,2

919,2

607,1

66,5

 

 

 

 

 

 

919,2

2304000

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

968477,9

968295,3

730010,0

51135,7

182,6

243188,7

237008,7

64185,4

40950,0

6180,0

1211666,6

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

55544,8

55544,8

40484,0

942,3

 

 

 

 

 

 

55544,8

2304020

0740

Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій

912933,1

912750,5

689526,0

50193,4

182,6

243188,7

237008,7

64185,4

40950,0

6180,0

1156121,8

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

44473551,1

44473551,1

 

 

 

179715,4

56624,1

 

 

123091,3

44653266,5

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

44473551,1

44473551,1

 

 

 

179715,4

56624,1

 

 

123091,3

44653266,5

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18972,6

18972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18972,6

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

44316586,2

44316586,2

 

 

 

 

 

 

 

 

44316586,2

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

179715,4

56624,1

 

 

123091,3

179715,4

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

3692143,1

2999311,7

916670,8

274279,9

692831,4

891080,6

803081,0

75946,8

490806,7

87999,6

4583223,7

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

403809,8

184558,0

125260,1

4435,8

219251,8

56603,9

31914,9

7758,7

4537,6

24689,0

460413,7

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

23521,2

23521,2

18680,1

354,0

 

18102,8

17602,8

2000,0

3711,8

500,0

41624,0

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

13810,2

 

 

 

13810,2

5300,0

 

 

 

5300,0

19110,2

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

9895,3

9895,3

7535,0

559,5

 

7784,5

5821,5

2982,0

465,0

1963,0

17679,8

2401160

0520

Збереження природно-заповідного фонду

133525,1

133506,6

98023,8

3470,8

18,5

8788,6

8490,6

2776,7

360,8

298,0

142313,7

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

221727,0

16303,9

 

 

205423,1

10628,0

 

 

 

10628,0

232355,0

2401500

0540

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1331,0

1331,0

1021,2

51,5

 

 

 

 

 

 

1331,0

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2402000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

143,1

143,1

98,4

18,3

 

 

 

 

 

 

143,1

2402010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

143,1

143,1

98,4

18,3

 

 

 

 

 

 

143,1

2404000

 

Державна служба геології та надр України

110887,3

10887,3

8893,3

37,5

100000,0

9050,0

8700,0

 

433,0

350,0

119937,3

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

10887,3

10887,3

8893,3

37,5

 

9050,0

8700,0

 

433,0

350,0

19937,3

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

100000,0

 

 

 

100000,0

 

 

 

 

 

100000,0

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

138714,8

138714,8

100447,6

4967,6

 

 

 

 

 

 

138714,8

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

138714,8

138714,8

100447,6

4967,6

 

 

 

 

 

 

138714,8

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

686,7

686,7

529,7

21,5

 

 

 

 

 

 

686,7

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

686,7

686,7

529,7

21,5

 

 

 

 

 

 

686,7

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

1155324,1

1099545,9

674645,9

264567,3

55778,2

825426,7

762466,1

68188,1

485836,1

62960,6

1980750,8

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

10568,3

10568,3

8241,2

255,0

 

 

 

 

 

 

10568,3

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

168,2

 

 

 

168,2

 

 

 

 

 

168,2

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2705,7

2705,7

2038,7

208,6

 

1593,9

1578,9

465,0

467,0

15,0

4299,6

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

1086371,9

1086271,9

664366,0

264103,7

100,0

823832,8

760887,2

67723,1

485369,1

62945,6

1910204,7

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

200,0

2407800

0511

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

55310,0

 

 

 

55310,0

 

 

 

 

 

55310,0

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1882577,3

1564775,9

6795,8

231,9

317801,4

 

 

 

 

 

1882577,3

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5755,2

5755,2

4556,9

163,5

 

 

 

 

 

 

5755,2

2408040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

601189,6

601189,6

 

 

 

 

 

 

 

 

601189,6

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

2103,6

 

 

 

2103,6

 

 

 

 

 

2103,6

2408080

0530

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

3600,9

3057,5

2238,9

68,4

543,4

 

 

 

 

 

3600,9

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

56049,4

56049,4

 

 

 

 

 

 

 

 

56049,4

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

208016,6

 

 

 

208016,6

 

 

 

 

 

208016,6

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

998224,2

898724,2

 

 

99500,0

 

 

 

 

 

998224,2

2408800

0513

Реалізація державних інвестиційних проектів закриття сховищ ПЗРВ "III черга ЧАЕС" та консервація сховища N 29 ПЗРВ "Буряківка"

7637,8

 

 

 

7637,8

 

 

 

 

 

7637,8

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

152742300,6

152599959,0

297500,3

39362,2

142341,6

423498,9

213301,9

27850,2

8250,8

210197,0

153165799,5

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

6207929,3

6138629,4

89711,2

30828,5

69299,9

278833,3

112784,1

967,9

1943,9

166049,2

6486762,6

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

60330,6

60330,6

45188,8

2729,5

 

1856,4

1856,4

 

1479,4

 

62187,0

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики

9299,9

 

 

 

9299,9

250,0

 

 

 

250,0

9549,9

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту

 

 

 

 

 

1828,5

1828,5

927,9

408,8

 

1828,5

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

14020,4

14020,4

6788,2

3509,9

 

84,0

61,6

 

15,7

22,4

14104,4

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

3793,0

3793,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3793,0

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

60340,0

340,0

 

 

60000,0

 

 

 

 

 

60340,0

2501130

1050

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми

50513,5

50513,5

 

 

 

 

 

 

 

 

50513,5

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань та соціальна допомога особам, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

874860,5

874860,5

 

 

 

 

 

 

 

 

874860,5

2501160

1030

Довічні державні стипендії

3366,9

3366,9

 

 

 

 

 

 

 

 

3366,9

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

1919662,5

1919662,5

 

 

 

 

 

 

 

 

1919662,5

2501220

1030

Фінансова підтримка громадських об'єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

81134,1

81134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

81134,1

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

43341,5

43341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

43341,5

2501440

1040

Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей

640,7

640,7

 

 

 

 

 

 

 

 

640,7

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ "Артек" і ДЦ "Молода Гвардія"

88833,5

88833,5

 

 

 

 

 

 

 

 

88833,5

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

94026,6

94026,6

37734,2

24589,1

 

128,0

88,0

40,0

40,0

40,0

94154,6

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

2886992,7

2886992,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2886992,7

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби

58714,4

58714,4

 

 

 

 

 

 

 

 

58714,4

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1400,0

1400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1400,0

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

274686,4

108949,6

 

 

165736,8

274686,4

2502000

 

Державна служба з питань праці

238464,0

235152,9

175676,8

6460,8

3311,1

4002,2

2,2

 

 

4000,0

242466,2

2502010

0412

Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю

235152,9

235152,9

175676,8

6460,8

 

2,2

2,2

 

 

 

235155,1

2502020

0481

Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці

3311,1

 

 

 

3311,1

4000,0

 

 

 

4000,0

7311,1

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

331911,1

262180,5

7594,6

904,6

69730,6

 

 

 

 

 

331911,1

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

12180,7

12180,7

7594,6

904,6

 

 

 

 

 

 

12180,7

2505040

1030

Протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, а також регенерація для окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

2505140

1030

Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

63949,0

 

 

 

63949,0

 

 

 

 

 

63949,0

2505150

1030

Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

105781,4

99999,8

 

 

5781,6

 

 

 

 

 

105781,4

2506000

 

Пенсійний фонд України

144888609,4

144888609,4

 

 

 

 

 

 

 

 

144888609,4

2506080

1020

Фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду

144888609,4

144888609,4

 

 

 

 

 

 

 

 

144888609,4

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

1075386,8

1075386,8

24517,7

1168,3

 

140663,4

100515,6

26882,3

6306,9

40147,8

1216050,2

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

1041979,1

1041979,1

 

 

 

140603,8

100456,0

26882,3

6299,7

40147,8

1182582,9

 

 

у тому числі на фінансування створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру

 

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

15000,0

15000,0

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

32732,7

32732,7

24517,7

1168,3

 

59,6

59,6

 

7,2

 

32792,3

2507100

1010

Реабілітація дітей-інвалідів

675,0

675,0

 

 

 

 

 

 

 

 

675,0

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

1069328,1

769358,1

 

 

299970,0

 

 

 

 

 

1069328,1

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

1069328,1

769358,1

 

 

299970,0

 

 

 

 

 

1069328,1

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

769358,1

769358,1

 

 

 

 

 

 

 

 

769358,1

2511120

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів I - II групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов

299970,0

 

 

 

299970,0

 

 

 

 

 

299970,0

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1678015,5

1544755,2

473591,9

37152,2

133260,3

203439,3

140789,1

1022,0

76,5

62650,2

1881454,8

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

272322,3

205161,4

34979,7

3957,3

67160,9

112933,2

61383,0

1022,0

1,0

51550,2

385255,5

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

49453,0

49453,0

32002,9

3247,4

 

 

 

 

 

 

49453,0

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

5072,4

1011,5

620,5

254,5

4060,9

80,0

80,0

40,0

1,0

 

5152,4

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

5338,0

5338,0

2356,3

455,4

 

124,2

121,7

61,8

 

2,5

5462,2

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

6850,0

6850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6850,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

61406,4

61406,4

 

 

 

 

 

 

 

 

61406,4

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

24000,0

24000,0

 

 

 

24000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

81102,5

81102,5

 

 

 

 

 

 

 

 

81102,5

2751520

0513

Реалізація проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"

63100,0

 

 

 

63100,0

 

 

 

 

 

63100,0

2751610

0620

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України, програми розвитку муніципальної інфраструктури України та заходів з відновлення сходу України

 

 

 

 

 

38729,0

37181,3

920,2

 

1547,7

38729,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для України

 

 

 

 

 

50000,0

 

 

 

50000,0

50000,0

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

74793,2

74793,2

52594,6

4112,8

 

 

 

 

 

 

74793,2

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

74793,2

74793,2

52594,6

4112,8

 

 

 

 

 

 

74793,2

2753000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

4992,6

2992,6

2214,9

212,3

2000,0

 

 

 

 

 

4992,6

2753010

0470

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

2992,6

2992,6

2214,9

212,3

 

 

 

 

 

 

2992,6

2753030

0470

Електронне урядування та Національна програма інформатизації

2000,0

 

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

2000,0

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

721185,5

703035,4

16538,0

619,3

18150,1

90402,9

79302,9

 

 

11100,0

811588,4

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

21185,5

21185,5

16538,0

619,3

 

 

 

 

 

 

21185,5

2754060

0470

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2016 роки

700000,0

681849,9

 

 

18150,1

90402,9

79302,9

 

 

11100,0

790402,9

2755000

 

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру

597550,3

551601,0

362096,2

27720,5

45949,3

103,2

103,2

 

75,5

 

597653,5

2755010

0421

Керівництво та управління у сфері геодезії, картографії та кадастру

547716,0

547716,0

362096,2

27720,5

 

103,2

103,2

 

75,5

 

547819,2

2755020

0421

Проведення земельної реформи

44800,0

3885,0

 

 

40915,0

 

 

 

 

 

44800,0

2755030

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

2756000

 

Державне агентство з питань відновлення Донбасу

7171,6

7171,6

5168,5

530,0

 

 

 

 

 

 

7171,6

2756010

0443

Керівництво та управління у сфері відновлення Донбасу

7171,6

7171,6

5168,5

530,0

 

 

 

 

 

 

7171,6

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

4115893,5

11589,3

 

 

4104304,2

350000,0

 

 

 

350000,0

4465893,5

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

4115893,5

11589,3

 

 

4104304,2

350000,0

 

 

 

350000,0

4465893,5

2761070

0470

Державний фонд регіонального розвитку

3000000,0

 

 

 

3000000,0

 

 

 

 

 

3000000,0

2761130

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

1000000,0

 

 

 

1000000,0

 

 

 

 

 

1000000,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

115893,5

11589,3

 

 

104304,2

 

 

 

 

 

115893,5

2761600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

 

 

 

 

 

350000,0

 

 

 

350000,0

350000,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1028584,1

617672,4

379589,7

18471,0

410911,7

459645,1

366344,7

104806,7

13707,9

93300,4

1488229,2

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

509700,6

109362,1

40571,8

2903,4

400338,5

148825,1

106535,1

2372,0

1000,0

42290,0

658525,7

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

85353,5

85353,5

28002,8

1742,2

 

 

 

 

 

 

85353,5

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

50338,5

 

 

 

50338,5

37190,0

 

 

 

37190,0

87528,5

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

7755,4

7755,4

3029,0

539,4

 

6633,0

6533,0

2372,0

1000,0

100,0

14388,4

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

3024,0

3024,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3024,0

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

100000,0

100000,0

 

 

 

100000,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

13229,2

13229,2

9540,0

621,8

 

2,1

2,1

 

 

 

13231,3

2801540

0421

Державна підтримка галузі тваринництва

50000,0

 

 

 

50000,0

 

 

 

 

 

50000,0

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

255136,4

252136,4

154918,7

3049,6

3000,0

294158,5

247018,2

99420,2

12323,3

47140,3

549294,9

2802010

0421

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України

47856,2

47856,2

34719,6

1057,3

 

 

 

 

 

 

47856,2

2802020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

56856,7

53856,7

 

 

3000,0

 

 

 

 

 

56856,7

2802030

0421

Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби

150423,5

150423,5

120199,1

1992,3

 

294158,5

247018,2

99420,2

12323,3

47140,3

444582,0

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

136509,7

135763,4

90985,5

8391,4

746,3

70,0

70,0

 

 

 

136579,7

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

92996,7

92996,7

67832,5

2591,4

 

50,0

50,0

 

 

 

93046,7

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

38266,7

38266,7

23153,0

5800,0

 

20,0

20,0

 

 

 

38286,7

2804030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

746,3

 

 

 

746,3

 

 

 

 

 

746,3

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

4500,0

4500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4500,0

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

115102,5

108275,6

85261,1

2568,9

6826,9

16591,5

12721,4

3014,5

384,6

3870,1

131694,0

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

43967,4

43967,4

33393,7

2000,7

 

15,8

15,8

 

10,8

 

43983,2

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

5106,1

 

 

 

5106,1

2970,0

 

 

 

2970,0

8076,1

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

66029,0

64308,2

51867,4

568,2

1720,8

13605,7

12705,6

3014,5

373,8

900,1

79634,7

2807000

 

Державна інспекція сільського господарства України

12134,9

12134,9

7852,6

1557,7

 

 

 

 

 

 

12134,9

2807010

0421

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

12134,9

12134,9

7852,6

1557,7

 

 

 

 

 

 

12134,9

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

571616,2

515551,5

298133,1

21792,2

56064,7

120935,0

43089,9

900,0

6300,0

77845,1

692551,2

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

75200,5

36160,8

20567,4

4210,2

39039,7

1000,0

 

 

 

1000,0

76200,5

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

36160,8

36160,8

20567,4

4210,2

 

 

 

 

 

 

36160,8

3101210

0452

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

39039,7

 

 

 

39039,7

 

 

 

 

 

39039,7

3101230

0490

Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

3105000

 

Державна спеціальна служба транспорту України

330000,0

314975,0

194972,5

11028,9

15025,0

119935,0

43089,9

900,0

6300,0

76845,1

449935,0

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

330000,0

314975,0

194972,5

11028,9

15025,0

69935,0

31189,9

900,0

6300,0

38745,1

399935,0

3105030

0210

Видатки для Державної спеціальної служби транспорту України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

50000,0

11900,0

 

 

38100,0

50000,0

3107000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

136,7

136,7

86,1

17,7

 

 

 

 

 

 

136,7

3107010

0810

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

136,7

136,7

86,1

17,7

 

 

 

 

 

 

136,7

3108000

 

Державна авіаційна служба України

99855,7

97855,7

38291,8

2109,2

2000,0

 

 

 

 

 

99855,7

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

99855,7

97855,7

38291,8

2109,2

2000,0

 

 

 

 

 

99855,7

3109000

 

Державна служба України з безпеки на транспорті

66423,3

66423,3

44215,3

4426,2

 

 

 

 

 

 

66423,3

3109010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті

66423,3

66423,3

44215,3

4426,2

 

 

 

 

 

 

66423,3

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

18762189,0

11989666,5

7945,7

767,9

6772522,5

 

 

 

 

 

18762189,0

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

18762189,0

11989666,5

7945,7

767,9

6772522,5

 

 

 

 

 

18762189,0

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

11209,6

11209,6

7945,7

767,9

 

 

 

 

 

 

11209,6

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

6573727,8

33283,2

 

 

6540444,6

 

 

 

 

 

6573727,8

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

11945173,7

11945173,7

 

 

 

 

 

 

 

 

11945173,7

3111800

0456

Реконструкція автомобільних доріг державного значення у Львівській області

232077,9

 

 

 

232077,9

 

 

 

 

 

232077,9

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1420439,7

1393515,9

167107,7

2362,2

26923,8

250,0

 

 

 

250,0

1420689,7

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1420439,7

1393515,9

167107,7

2362,2

26923,8

250,0

 

 

 

250,0

1420689,7

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

21290,3

21290,3

15139,1

642,3

 

 

 

 

 

 

21290,3

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

4347,8

 

 

 

4347,8

250,0

 

 

 

250,0

4597,8

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

691,1

691,1

549,3

14,5

 

 

 

 

 

 

691,1

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

22018,1

22018,1

 

 

 

 

 

 

 

 

22018,1

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

213107,1

192946,1

28049,1

85,0

20161,0

 

 

 

 

 

213107,1

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

183921,7

183921,7

 

 

 

 

 

 

 

 

183921,7

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

679234,4

676819,4

123370,2

1620,4

2415,0

 

 

 

 

 

679234,4

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

38386,4

38386,4

 

 

 

 

 

 

 

 

38386,4

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських, Всесвітніх та Європейських іграх

257442,8

257442,8

 

 

 

 

 

 

 

 

257442,8

3500000

 

Міністерство фінансів України

7365967,6

7309504,6

4391179,7

326320,3

56463,0

872834,7

657713,9

14400,6

7108,5

215120,8

8238802,3

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

512076,9

512076,9

91918,4

6813,8

 

14879,8

14384,9

6654,7

1552,5

494,9

526956,7

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

142644,3

142644,3

87041,5

6609,4

 

 

 

 

 

 

142644,3

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

6471,8

6471,8

4876,9

204,4

 

6310,0

6020,0

2750,0

280,8

290,0

12781,8

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

320878,5

320878,5

 

 

 

 

 

 

 

 

320878,5

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

8569,8

8364,9

3904,7

1271,7

204,9

8569,8

3501470

0112

Сплата послуг з розрахунково-касового обслуговування в рамках реалізації окремих міжнародних договорів України

2402,0

2402,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2402,0

3501480

0490

Побудова та функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та інші заходи, пов'язані з її впровадженням

39680,3

39680,3

 

 

 

 

 

 

 

 

39680,3

3504000

 

Державна казначейська служба України

916381,3

916381,3

528040,2

49655,8

 

6571,8

6190,4

 

2743,3

381,4

922953,1

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

753529,1

753529,1

528040,2

49655,8

 

6571,8

6190,4

 

2743,3

381,4

760100,9

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

18094,7

18094,7

 

 

 

 

 

 

 

 

18094,7

3504040

0133

Заходи щодо виконання рішень суду, що гарантовані державою

144757,5

144757,5

 

 

 

 

 

 

 

 

144757,5

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

391622,3

391622,3

294244,4

14654,7

 

252,8

148,8

 

 

104,0

391875,1

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

391622,3

391622,3

294244,4

14654,7

 

252,8

148,8

 

 

104,0

391875,1

3507000

 

Державна фіскальна служба України

5518917,3

5462454,3

3457898,9

253813,0

56463,0

850061,3

635920,8

7355,9

2637,7

214140,5

6368978,6

3507010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

5386593,8

5339065,8

3457898,9

253813,0

47528,0

794671,1

581959,6

 

110,1

212711,5

6181264,9

3507020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері фіскальної політики

8935,0

 

 

 

8935,0

169,0

 

 

 

169,0

9104,0

3507030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики

 

 

 

 

 

17693,0

17633,0

7355,9

2527,6

60,0

17693,0

3507050

0942

Підготовка кадрів у сфері фіскальної політики вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

123388,5

123388,5

 

 

 

36528,2

36328,2

 

 

200,0

159916,7

3507060

0112

Реалізація заходів, передбачених Угодою про фінансування програми "Підтримка секторальної політики управління кордоном в Україні"

 

 

 

 

 

1000,0

 

 

 

1000,0

1000,0

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

26969,8

26969,8

19077,8

1383,0

 

1069,0

1069,0

390,0

175,0

 

28038,8

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

26969,8

26969,8

19077,8

1383,0

 

 

 

 

 

 

26969,8

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

 

 

 

 

 

1069,0

1069,0

390,0

175,0

 

1069,0

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

191794733,5

187901875,4

 

 

2392858,1

2275400,0

546400,0

 

 

1729000,0

194070133,5

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

191794733,5

187901875,4

 

 

2392858,1

2275400,0

546400,0

 

 

1729000,0

194070133,5

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

4840266,7

4840266,7

 

 

 

 

 

 

 

 

4840266,7

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

92420,7

92420,7

 

 

 

 

 

 

 

 

92420,7

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

2000000,0

2000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

35000000,0

35000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

35000000,0

3511210

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1940000,0

 

 

 

1940000,0

 

 

 

 

 

1940000,0

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1205172,8

1205172,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1205172,8

3511320

0180

Субвенція з державного бюджету на обслуговування боргу за запозиченнями, здійсненими у 2012 році до загального фонду бюджету міста Києва

300000,0

300000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

300000,0

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

45343615,1

45343615,1

 

 

 

 

 

 

 

 

45343615,1

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

99056331,2

99056331,2

 

 

 

 

 

 

 

 

99056331,2

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

58446,9

58446,9

 

 

 

 

 

 

 

 

58446,9

3511650

0111

Реалізація програм допомоги Європейського Союзу

 

 

 

 

 

1729000,0

 

 

 

1729000,0

1729000,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

 

 

 

 

 

546400,0

546400,0

 

 

 

546400,0

3511680

0490

Фінансування спільних з Європейським інвестиційним банком проектів

450000,0

 

 

 

450000,0

 

 

 

 

 

450000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

5610244,1

5573936,5

3035158,0

397839,8

36307,6

808676,4

683365,3

170855,5

96408,3

125311,1

6418920,5

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1965518,3

1937018,6

833881,2

61572,7

28499,7

614484,7

491345,5

105522,9

57403,6

123139,2

2580003,0

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1151640,8

1151640,8

833881,2

61572,7

 

563059,6

484867,5

102662,5

55984,4

78192,1

1714700,4

3601070

0370

Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз

28499,7

 

 

 

28499,7

44925,1

 

 

 

44925,1

73424,8

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

 

 

 

 

 

6500,0

6478,0

2860,4

1419,2

22,0

6500,0

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

144553,0

144553,0

 

 

 

 

 

 

 

 

144553,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

640824,8

640824,8

 

 

 

 

 

 

 

 

640824,8

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

218300,7

218300,7

84767,3

4732,4

 

 

 

 

 

 

218300,7

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

120629,5

120629,5

84767,3

4732,4

 

 

 

 

 

 

120629,5

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

97671,2

97671,2

 

 

 

 

 

 

 

 

97671,2

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

3332902,2

3330902,2

2051448,9

327813,8

2000,0

180715,1

178801,6

59436,1

38445,7

1913,5

3513617,3

3606010

0340

Керівництво та управління у пенітенціарній сфері

264921,0

264921,0

200078,3

9070,6

 

70,1

70,1

 

12,0

 

264991,1

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

3063572,8

3062572,8

1851370,6

316090,5

1000,0

180645,0

178731,5

59436,1

38433,7

1913,5

3244217,8

3606080

1060

Будівництво (придбання) житла для осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

1000,0

3606090

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

3408,4

3408,4

 

2652,7

 

 

 

 

 

 

3408,4

3609000

 

Державна архівна служба України

93522,9

87715,0

65060,6

3720,9

5807,9

13476,6

13218,2

5896,5

559,0

258,4

106999,5

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

8772,2

8772,2

6841,6

230,7

 

0,1

0,1

 

 

 

8772,3

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

5807,9

 

 

 

5807,9

107,9

 

 

 

107,9

5915,8

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

78942,8

78942,8

58219,0

3490,2

 

13368,6

13218,1

5896,5

559,0

150,5

92311,4

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

112370,6

112370,6

15693,0

1731,2

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

112870,1

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

112370,6

112370,6

15693,0

1731,2

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

112870,1

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

3864,9

3864,9

2223,9

205,6

 

 

 

 

 

 

3864,9

3801020

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції

108505,7

108505,7

13469,1

1525,6

 

499,5

394,5

225,0

 

105,0

109005,2

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

24906,5

24492,7

19412,0

313,1

413,8

 

 

 

 

 

24906,5

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

24906,5

24492,7

19412,0

313,1

413,8

 

 

 

 

 

24906,5

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

24492,7

24492,7

19412,0

313,1

 

 

 

 

 

 

24492,7

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання

413,8

 

 

 

413,8

 

 

 

 

 

413,8

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

27276,7

27276,7

19653,3

1230,6

 

 

 

 

 

 

27276,7

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

27276,7

27276,7

19653,3

1230,6

 

 

 

 

 

 

27276,7

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

27276,7

27276,7

19653,3

1230,6

 

 

 

 

 

 

27276,7

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

31579,6

31579,6

22845,4

1634,2

 

 

 

 

 

 

31579,6

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

31579,6

31579,6

22845,4

1634,2

 

 

 

 

 

 

31579,6

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

31579,6

31579,6

22845,4

1634,2

 

 

 

 

 

 

31579,6

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

1000000,0

832837,2

532601,3

19035,3

167162,8

100065,0

3,0

 

3,0

100062,0

1100065,0

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

1000000,0

832837,2

532601,3

19035,3

167162,8

100065,0

3,0

 

3,0

100062,0

1100065,0

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

1000000,0

832837,2

532601,3

19035,3

167162,8

65,0

3,0

 

3,0

62,0

1000065,0

5961060

0210

Видатки для Головного управління розвідки Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

5980000

 

Вища рада юстиції

29067,9

29067,9

21465,6

1391,6

 

 

 

 

 

 

29067,9

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

29067,9

29067,9

21465,6

1391,6

 

 

 

 

 

 

29067,9

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

29067,9

29067,9

21465,6

1391,6

 

 

 

 

 

 

29067,9

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

30641,3

30641,3

23900,7

508,8

 

 

 

 

 

 

30641,3

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

30641,3

30641,3

23900,7

508,8

 

 

 

 

 

 

30641,3

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

30641,3

30641,3

23900,7

508,8

 

 

 

 

 

 

30641,3

6010000

 

Антимонопольний комітет України

65629,5

64789,7

48379,8

2151,2

839,8

2785,8

2785,8

 

 

 

68415,3

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

65629,5

64789,7

48379,8

2151,2

839,8

2785,8

2785,8

 

 

 

68415,3

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

64789,7

64789,7

48379,8

2151,2

 

2785,8

2785,8

 

 

 

67575,5

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

839,8

 

 

 

839,8

 

 

 

 

 

839,8

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

74967,2

74967,2

17785,8

2901,0

 

451,0

451,0

 

256,0

 

75418,2

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

74967,2

74967,2

17785,8

2901,0

 

451,0

451,0

 

256,0

 

75418,2

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

24123,6

24123,6

13800,9

2508,7

 

451,0

451,0

 

256,0

 

24574,6

6121020

0950

Підготовка державних службовців V - VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - VII категорій, інших категорій працівників, спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби, забезпечення інституційного розвитку державної служби

50843,6

50843,6

3984,9

392,3

 

 

 

 

 

 

50843,6

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

52476,2

51691,2

32517,0

1828,0

785,0

 

 

 

 

 

52476,2

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

52476,2

51691,2

32517,0

1828,0

785,0

 

 

 

 

 

52476,2

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

52476,2

51691,2

32517,0

1828,0

785,0

 

 

 

 

 

52476,2

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

486656,2

372476,2

201807,3

3833,8

114180,0

 

 

 

 

 

486656,2

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

486656,2

372476,2

201807,3

3833,8

114180,0

 

 

 

 

 

486656,2

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

486656,2

372476,2

201807,3

3833,8

114180,0

 

 

 

 

 

486656,2

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

486218,2

486218,2

63544,3

 

 

 

 

 

 

 

486218,2

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

486218,2

486218,2

63544,3

 

 

 

 

 

 

 

486218,2

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

95185,9

95185,9

63544,3

 

 

 

 

 

 

 

95185,9

6331020

0111

Фінансування статутної діяльності політичних партій

391032,3

391032,3

 

 

 

 

 

 

 

 

391032,3

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

53110,0

53110,0

40139,0

2075,4

 

140,0

140,0

 

20,0

 

53250,0

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

53110,0

53110,0

40139,0

2075,4

 

140,0

140,0

 

20,0

 

53250,0

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

53110,0

53110,0

40139,0

2075,4

 

140,0

140,0

 

20,0

 

53250,0

6380000

 

Державне космічне агентство України

2468431,7

124063,0

85871,3

10906,9

2344368,7

929045,0

3129,6

913,6

450,4

925915,4

3397476,7

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

2468431,7

124063,0

85871,3

10906,9

2344368,7

929045,0

3129,6

913,6

450,4

925915,4

3397476,7

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

11940,2

11940,2

8610,0

1119,2

 

50,0

50,0

 

 

 

11990,2

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

223600,0

 

 

 

223600,0

 

 

 

 

 

223600,0

6381030

0960

Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді ім. О. М. Макарова

5000,0

5000,0

3109,2

909,7

 

235,0

215,0

13,0

53,0

20,0

5235,0

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

109122,8

107122,8

74152,1

8878,0

2000,0

2960,0

2864,6

900,6

397,4

95,4

112082,8

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

264401,0

 

 

 

264401,0

 

 

 

 

 

264401,0

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

1854367,7

 

 

 

1854367,7

 

 

 

 

 

1854367,7

6381210

0442

Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготовлення продукції оборонного призначення

 

 

 

 

 

925800,0

 

 

 

925800,0

925800,0

6430000

 

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

25295,2

23295,2

14760,0

488,0

2000,0

 

 

 

 

 

25295,2

6431000

 

Апарат Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

25295,2

23295,2

14760,0

488,0

2000,0

 

 

 

 

 

25295,2

6431010

0111

Керівництво та управління у сфері розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

25295,2

23295,2

14760,0

488,0

2000,0

 

 

 

 

 

25295,2

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

28528,8

23726,6

17432,1

913,6

4802,2

5,1

5,1

 

3,0

 

28533,9

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

28528,8

23726,6

17432,1

913,6

4802,2

5,1

5,1

 

3,0

 

28533,9

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

28528,8

23726,6

17432,1

913,6

4802,2

5,1

5,1

 

3,0

 

28533,9

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

70571,0

51344,0

28550,6

 

19227,0

 

 

 

 

 

70571,0

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

70571,0

51344,0

28550,6

 

19227,0

 

 

 

 

 

70571,0

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

70571,0

51344,0

28550,6

 

19227,0

 

 

 

 

 

70571,0

6510000

 

Рахункова палата

83402,5

83402,5

55507,0

3795,0

 

 

 

 

 

 

83402,5

6511000

 

Апарат Рахункової палати

83402,5

83402,5

55507,0

3795,0

 

 

 

 

 

 

83402,5

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

83402,5

83402,5

55507,0

3795,0

 

 

 

 

 

 

83402,5

6520000

 

Служба безпеки України

5200000,0

4830858,7

3587265,2

207563,9

369141,3

330000,0

95006,4

22071,4

20939,1

234993,6

5530000,0

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

5190379,3

4829379,3

3587265,2

207563,9

361000,0

330000,0

95006,4

22071,4

20939,1

234993,6

5520379,3

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

4945504,0

4730504,0

3587265,2

169673,4

215000,0

32516,1

31481,2

4101,8

8649,7

1034,9

4978020,1

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

63403,5

45903,5

 

23299,3

17500,0

58967,2

55870,1

16132,0

11389,4

3097,1

122370,7

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

31934,0

29434,0

 

14591,2

2500,0

8416,7

7655,1

1837,6

900,0

761,6

40350,7

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

120000,0

 

 

 

120000,0

100,0

 

 

 

100,0

120100,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

29537,8

23537,8

 

 

6000,0

 

 

 

 

 

29537,8

6521230

0210

Видатки для Служби безпеки України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

230000,0

 

 

 

230000,0

230000,0

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

9620,7

1479,4

 

 

8141,3

 

 

 

 

 

9620,7

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам та боротьба з тероризмом на території України

9620,7

1479,4

 

 

8141,3

 

 

 

 

 

9620,7

6540000

 

Національна академія наук України

2054197,7

110919,4

58088,4

4744,1

1943278,3

593711,2

9625,1

801,3

2495,7

584086,1

2647908,9

6541000

 

Національна академія наук України

2054197,7

110919,4

58088,4

4744,1

1943278,3

593711,2

9625,1

801,3

2495,7

584086,1

2647908,9

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

62112,7

62112,7

27391,8

776,1

 

8377,3

8055,5

 

2354,5

321,8

70490,0

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

1913729,6

 

 

 

1913729,6

578748,7

 

 

 

578748,7

2492478,3

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

2822,0

2822,0

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

2907,1

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

39515,4

39515,4

25515,1

3937,5

 

1289,3

1273,7

690,3

130,4

15,6

40804,7

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

29548,7

 

 

 

29548,7

5000,0

 

 

 

5000,0

34548,7

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

6469,3

6469,3

5181,5

30,5

 

210,8

210,8

111,0

10,8

 

6680,1

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

98539,0

26334,5

14994,9

1498,6

72204,5

16597,9

12762,0

6335,7

1856,6

3835,9

115136,9

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

98539,0

26334,5

14994,9

1498,6

72204,5

16597,9

12762,0

6335,7

1856,6

3835,9

115136,9

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

11821,6

11821,6

4367,4

496,5

 

754,4

754,4

210,0

118,0

 

12576,0

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

72204,5

 

 

 

72204,5

3635,9

 

 

 

3635,9

75840,4

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

14512,9

14512,9

10627,5

1002,1

 

12207,6

12007,6

6125,7

1738,6

200,0

26720,5

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1342578,2

1071108,9

480319,3

108319,4

271469,3

89761,2

41983,3

5788,6

9320,4

47777,9

1432339,4

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1342578,2

1071108,9

480319,3

108319,4

271469,3

89761,2

41983,3

5788,6

9320,4

47777,9

1432339,4

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

196495,0

 

 

 

196495,0

46758,3

 

 

 

46758,3

243253,3

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

1060248,0

1060248,0

475747,5

108030,4

 

42990,9

41971,3

5788,6

9320,4

1019,6

1103238,9

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

10860,9

10860,9

4571,8

289,0

 

12,0

12,0

 

 

 

10872,9

6561820

0732

Реалізація державних інвестиційних проектів Національної академії медичних наук України

74974,3

 

 

 

74974,3

 

 

 

 

 

74974,3

6570000

 

Національна академія мистецтв України

16253,5

9217,9

4026,0

260,0

7035,6

 

 

 

 

 

16253,5

6571000

 

Національна академія мистецтв України

16253,5

9217,9

4026,0

260,0

7035,6

 

 

 

 

 

16253,5

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

9217,9

9217,9

4026,0

260,0

 

 

 

 

 

 

9217,9

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

7035,6

 

 

 

7035,6

 

 

 

 

 

7035,6

6580000

 

Національна академія правових наук України

23750,7

8944,2

2686,8

319,9

14806,5

4717,1

949,7

210,4

206,2

3767,4

28467,8

6581000

 

Національна академія правових наук України

23750,7

8944,2

2686,8

319,9

14806,5

4717,1

949,7

210,4

206,2

3767,4

28467,8

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

8944,2

8944,2

2686,8

319,9

 

949,7

949,7

210,4

206,2

 

9893,9

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

14806,5

 

 

 

14806,5

3767,4

 

 

 

3767,4

18573,9

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

297515,2

30155,1

15441,8

1671,2

267360,1

235361,2

3042,7

400,0

260,8

232318,5

532876,4

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

297515,2

30155,1

15441,8

1671,2

267360,1

235361,2

3042,7

400,0

260,8

232318,5

532876,4

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії аграрних наук України

19159,9

19159,9

7262,3

655,3

 

633,1

547,7

 

165,8

85,4

19793,0

6591060

0482

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

264730,2

 

 

 

264730,2

232028,1

 

 

 

232028,1

496758,3

6591080

0421

Здійснення заходів щодо підтримки науково-дослідних господарств

2629,9

 

 

 

2629,9

 

 

 

 

 

2629,9

6591100

0520

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

10995,2

10995,2

8179,5

1015,9

 

2700,0

2495,0

400,0

95,0

205,0

13695,2

6600000

 

Управління державної охорони України

580000,0

480000,0

341048,6

7000,0

100000,0

20041,0

34,0

20,0

 

20007,0

600041,0

6601000

 

Управління державної охорони України

580000,0

480000,0

341048,6

7000,0

100000,0

20041,0

34,0

20,0

 

20007,0

600041,0

6601020

0350

Державна охорона органів державної влади та посадових осіб

540000,0

480000,0

341048,6

7000,0

60000,0

41,0

34,0

20,0

 

7,0

540041,0

6601030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Управління державної охорони України

40000,0

 

 

 

40000,0

 

 

 

 

 

40000,0

6601050

0210

Видатки для Управління державної охорони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

20000,0

 

 

 

20000,0

20000,0

6610000

 

Фонд державного майна України

176862,6

176852,6

113144,6

7214,0

10,0

415,0

385,0

 

2,5

30,0

177277,6

6611000

 

Апарат Фонду державного майна України

176862,6

176852,6

113144,6

7214,0

10,0

415,0

385,0

 

2,5

30,0

177277,6

6611010

0411

Керівництво та управління у сфері державного майна

156862,6

156852,6

113144,6

7214,0

10,0

415,0

385,0

 

2,5

30,0

157277,6

6611020

0411

Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

6620000

 

Служба зовнішньої розвідки України

850000,0

681769,3

504838,0

18514,4

168230,7

100040,0

20,0

 

2,0

100020,0

950040,0

6621000

 

Служба зовнішньої розвідки України

850000,0

681769,3

504838,0

18514,4

168230,7

100040,0

20,0

 

2,0

100020,0

950040,0

6621010

0350

Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном

816574,0

658343,3

485792,5

17949,8

158230,7

40,0

20,0

 

2,0

20,0

816614,0

6621030

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України

10000,0

 

 

 

10000,0

 

 

 

 

 

10000,0

6621040

0942

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері розвідувальної діяльності вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

23426,0

23426,0

19045,5

564,6

 

 

 

 

 

 

23426,0

6621060

0210

Видатки для Служби зовнішньої розвідки України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

100000,0

 

 

 

100000,0

100000,0

6640000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

940442,0

749424,0

471724,0

41272,7

191018,0

559959,0

301791,8

25767,9

2588,7

258167,2

1500401,0

6641000

 

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

902076,5

711058,5

449631,5

40793,4

191018,0

508609,0

251720,9

514,2

1474,6

256888,1

1410685,5

6641010

0380

Забезпечення функціонування державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

681664,6

663028,3

423033,2

35442,9

18636,3

8189,0

7403,1

514,2

1474,6

785,9

689853,6

6641020

0350

Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв'язку та захисту інформації

171381,7

 

 

 

171381,7

 

 

 

 

 

171381,7

6641050

0942

Підготовка кадрів для сфери зв'язку вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

48030,2

48030,2

26598,3

5350,5

 

420,0

317,8

 

 

102,2

48450,2

6641060

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

1000,0

 

 

 

1000,0

 

 

 

 

 

1000,0

6641140

0210

Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави

 

 

 

 

 

500000,0

244000,0

 

 

256000,0

500000,0

6642000

 

Головне управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

38365,5

38365,5

22092,5

479,3

 

51350,0

50070,9

25253,7

1114,1

1279,1

89715,5

6642010

0113

Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну

2056,5

2056,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2056,5

6642020

0460

Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади

36309,0

36309,0

22092,5

479,3

 

51350,0

50070,9

25253,7

1114,1

1279,1

87659,0

6730000

 

Центральна виборча комісія

103297,8

103297,8

37740,5

1996,3

 

 

 

 

 

 

103297,8

6731000

 

Апарат Центральної виборчої комісії

103297,8

103297,8

37740,5

1996,3

 

 

 

 

 

 

103297,8

6731010

0160

Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів

66451,5

66451,5

37740,5

1996,3

 

 

 

 

 

 

66451,5

6731020

0160

Проведення виборів народних депутатів України

19667,6

19667,6

 

 

 

 

 

 

 

 

19667,6

6731050

0160

Функціонування Державного реєстру виборців

17178,7

17178,7

 

 

 

 

 

 

 

 

17178,7

6740000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

6741000

 

Центральна виборча комісія (загальнодержавні витрати)

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

6741020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

20000,0

20000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20000,0

7720000

 

Вінницька обласна державна адміністрація

169425,2

169425,2

128361,7

9837,2

 

1816,6

1289,4

 

347,4

527,2

171241,8

7721000

 

Апарат Вінницької обласної державної адміністрації

169425,2

169425,2

128361,7

9837,2

 

1816,6