Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения конкурса по определению поставщика "последней надежды"

КМ Украины
Постановление КМ, Порядок от 30.09.2015 № 809
редакция действует с 09.12.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 вересня 2015 р. N 809

Київ

Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"

Із змінами і доповненнями, внесеними
 
постановою Кабінету Міністрів України
 від 25 листопада 2015 року N 1006

Відповідно до частини першої статті 15 Закону України "Про ринок природного газу" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії", що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості у місячний строк:

забезпечити проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії";

представити переможця конкурсу на черговому засіданні Кабінету Міністрів України.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 21

 

ПОРЯДОК
проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії"

Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює процедуру проведення конкурсу з визначення постачальника "останньої надії" (далі - конкурс) та застосовується з дотриманням принципів вільної конкуренції, прозорості та недискримінації.

2. Участь у конкурсі мають право брати усі суб'єкти господарювання, які на підставі ліцензії провадять діяльність з постачання природного газу споживачам (далі - кандидат).

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу".

Склад та порядок роботи конкурсної комісії

4. Постачальник "останньої надії" обирається конкурсною комісією, утвореною при Кабінеті Міністрів України (далі - конкурсна комісія).

До складу конкурсної комісії входять по одному представнику від Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Мінфіну, Мінрегіону, НКРЕКП та Антимонопольного комітету.

5. Конкурсна комісія утворюється на строк проведення конкурсу і припиняє свою діяльність після визначення Кабінетом Міністрів України відповідно до цього Порядку постачальника "останньої надії".

Члени конкурсної комісії виконують свої функції на громадських засадах.

6. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів її членів.

7. Забезпечення роботи конкурсної комісії покладається на Міненерговугілля.

8. Засідання конкурсної комісії є відкритими для громадськості. Протокол засідання конкурсної комісії, який підписується усіма її членами, оприлюднюється не пізніше ніж на наступний робочий день після проведення засідання шляхом розміщення на веб-сайті Міненерговугілля. Члени конкурсної комісії мають право подавати письмові зауваження до протоколу її засідання.

9. Голова конкурсної комісії звітує перед Кабінетом Міністрів України щодо результатів її роботи, представляє протоколи засідань та інші матеріали на засіданні Кабінету Міністрів України.

Етапи конкурсу, оголошення про його проведення

10. Конкурс проводиться такими етапами:

1) оголошення про проведення конкурсу;

2) подання конкурсних пропозицій;

3) розкриття конкурсних пропозицій;

4) оцінка конкурсних пропозицій та обрання переможця конкурсу.

11. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється шляхом його розміщення на веб-сайті Міненерговугілля.

12. В оголошенні про проведення конкурсу зазначається:

1) дата і підстава проведення конкурсу;

2) підстава утворення конкурсної комісії;

3) етапи та тривалість кожного етапу конкурсу;

4) строки (година, дата) подання та розкриття конкурсних пропозицій;

5) вимоги до кандидатів, перелік документів та інформація, що повинні міститися у конкурсній пропозиції, вимоги до них відповідно до цього Порядку; порядок оформлення та подання конкурсних пропозицій (зокрема адреса для подання конкурсних пропозицій у паперовій формі, у разі необхідності - адреса електронної пошти);

6) контактні дані особи (осіб), відповідальної за організацію конкурсу, та графік роботи конкурсної комісії.

13. Постачальник "останньої надії" повинен відповідати таким вимогам, перелік яких є вичерпним:

1) взяття на себе зобов'язання дотримуватися законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії";

2) наявність активів (зокрема ресурсів природного газу), персоналу, укладених договорів та інших засобів, необхідних для провадження діяльності постачальником "останньої надії";

3) відсутність над кандидатом контролю у значенні, наведеному в пункті 13 частини першої статті 1 Закону України "Про ринок природного газу", який здійснюється резидентом держави-агресора, що визнана такою відповідно до законодавства.

14. Конкурсна пропозиція повинна складатися із:

1) заяви про участь у конкурсі, в якій зазначаються відомості про кандидата (повне найменування, ідентифікаційний номер та місцезнаходження юридичної особи, контактний номер телефону, прізвище, ім'я та по батькові керівника відповідного суб'єкта господарювання), а також зобов'язання щодо дотримання законодавства в частині прав та обов'язків постачальника "останньої надії" у разі перемоги в конкурсі;

2) відомості щодо засновників (акціонерів) кандидата (у довільній формі), що дає змогу для встановлення осіб, які здійснюють над ним контроль;

3) документів та інформації (у довільній формі), які підтверджують відповідність кандидата вимозі підпункту 2 пункту 13 цього Порядку.

15. Відповідальність за повноту і достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, несе кандидат.

Подання конкурсних пропозицій

16. Кандидат подає конкурсну пропозицію відповідно до оголошення про проведення конкурсу протягом п'яти робочих днів з дати такого оголошення.

17. Конкурсна пропозиція оформлюється у вигляді пакета документів та інформації відповідно до вимог цього Порядку та оголошення про проведення конкурсу.

Конкурсна пропозиція разом з описом вкладення надсилається рекомендованим листом на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, або подається особисто.

18. Конкурсна пропозиція подається українською мовою або іншою мовою. До документів, що складені виключно іноземною мовою, додається переклад на українську мову, засвідчений в установленому порядку.

19. Кандидат має право у будь-який час до закінчення строку подання конкурсної пропозиції звертатися до конкурсної комісії для отримання додаткової інформації про конкурс, порядок та умови його проведення. Відповідні запити надсилаються, зокрема, електронною поштою, особі (особам), відповідальній за організацію конкурсу відповідно до оголошення про його проведення.

Запити та відповіді на них розміщуються на веб-сайті Міненерговугілля з дотриманням вимог щодо конфіденційності інформації, що може містити комерційну цінність для інших осіб (зокрема інших кандидатів).

20. Конкурсна пропозиція вважається належним чином поданою в разі, коли вона була доставлена на адресу, зазначену в оголошенні про проведення конкурсу, не пізніше встановленого строку її подання. Конкурсні пропозиції, отримані після встановленого строку, до розгляду не приймаються.

Оцінка конкурсних пропозицій та обрання переможця конкурсу

21. Розкриття конкурсних пропозицій відбувається в день, зазначений в оголошенні про проведення конкурсу, в присутності не менше ніж чотирьох членів конкурсної комісії. Під час розкриття конкурсних пропозицій можуть бути присутні кандидати та представники громадськості.

(пункт 21 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 25.11.2015 р. N 1006)

22. За результатами розкриття конкурсних пропозицій складається протокол засідання конкурсної комісії, в якому зазначається, зокрема, кількість кандидатів та комплектність їх конкурсних пропозицій.

23. Після розкриття конкурсних пропозицій конкурсна комісія протягом п'яти днів перевіряє достовірність інформації, що міститься в конкурсних пропозиціях, та оцінює відповідність кандидатів вимогам, що висуваються до постачальника "останньої надії", відповідно до закону та цього Порядку.

24. За результатами оцінки конкурсних пропозицій та голосування за кожного кандидата конкурсна комісія складає рейтинг кандидатів, який формується з урахуванням кількості голосів за кожну конкурсну пропозицію.

25. Кандидат, який отримав найвищий рейтинг, вважається переможцем конкурсу. Конкурсна комісія повідомляє про це такого кандидата не пізніше наступного робочого дня після дати засідання конкурсної комісії, під час якого проведено голосування за кожного кандидата та складено рейтинг кандидатів.

26. Конкурс вважається таким, що не відбувся, у разі:

коли жоден із кандидатів не відповідає вимогам, що висуваються до постачальника "останньої надії" відповідно до закону та цього Порядку;

відсутності належним чином поданої конкурсної пропозиції.

У разі коли конкурс не відбувся, проводиться новий конкурс відповідно до цього Порядку.

Визначення постачальника "останньої надії"

27. Голова конкурсної комісії представляє переможця конкурсу на засіданні Кабінету Міністрів України.

28. Кабінет Міністрів України своїм рішенням визначає переможця конкурсу постачальником "останньої надії" строком на три роки.

29. Рішення Кабінету Міністрів України про визначення постачальника "останньої надії" оприлюднюється в установленому порядку та підлягає розміщенню на веб-сайті постачальника "останньої надії".

30. Рішення Кабінету Міністрів України про визначення постачальника "останньої надії" доводиться до відома Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Заключні положення

31. Визначений постачальник "останньої надії" виконує свої функції та обов'язки відповідно до вимог Закону України "Про ринок природного газу", Правил постачання природного газу, Кодексів газотранспортних та газорозподільних систем, інших нормативно-правових актів.

32. Постачальник "останньої надії" інформує Кабінет Міністрів України про закінчення строку виконання своїх функцій та обов'язків не пізніше ніж за чотири місяці до дати закінчення такого строку.

33. У разі виникнення обставин, що можуть суттєво ускладнити виконання постачальником "останньої надії" своїх функцій та обов'язків відповідно до закону, такий постачальник зобов'язаний негайно повідомити про це Кабінет Міністрів України.

У разі неспроможності постачальника "останньої надії" виконувати свої функції та обов'язки відповідно до закону Кабінет Міністрів України приймає рішення про оголошення нового конкурсу.

34. У разі запланованої реорганізації постачальника "останньої надії" або операцій, виконання яких може призвести до зменшення активів, збільшення зобов'язань постачальника "останньої надії" або зміни контролю над ним, такий постачальник інформує про це Кабінет Міністрів України та на запит Кабінету Міністрів України подає всю необхідну інформацію щодо запланованої операції.

35. Регулятор забезпечує у межах компетенції здійснення контролю і нагляду за діяльністю постачальника "останньої надії".

36. Регулятор інформує Кабінет Міністрів України про будь-які дії або бездіяльність постачальника "останньої надії", що є несумісними з його функціями та обов'язками відповідно до законодавства.

37. Кабінет Міністрів України має право в будь-який час переглянути відповідність постачальника "останньої надії" вимогам, що передбачені законом та цим Порядком, і в разі, коли діючий постачальник "останньої надії" не відповідає таким вимогам, оголосити проведення нового конкурсу.

38. Документація, пов'язана з проведенням конкурсу, зокрема конкурсні пропозиції кандидатів, зберігаються Міненерговугіллям в установленому порядку протягом десяти років з дати визначення за результатами такого конкурсу постачальника "останньої надії".

39. Конкурсна документація кандидатів є конфіденційною та підлягає розголошенню лише у випадках, передбачених законодавством.

40. Спори, пов'язані з проведенням конкурсу, розв'язуються в судовому порядку.

____________

Опрос