Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов

КМ Украины
Постановление КМ от 09.11.2015 № 904
действует с 10.11.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 листопада 2015 р. N 904

Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604, N 47, ст. 1835, N 50, ст. 1978, N 71, ст. 2870, N 91, ст. 3674; 2013 р., N 47, ст. 1695, N 68, ст. 2475; 2014 р., N 4, ст. 101), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд. 72

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1. У пункті 3:

1) в абзаці першому слова "підрозділами Державтоінспекції" замінити словами "територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісні центри МВС)";

2) в абзаці другому слова "Єдиного державного реєстру Державтоінспекції" замінити словами "Єдиного державного реєстру МВС";

3) в абзаці третьому слова "Державтоінспекції та надання інформації з нього" виключити.

2. У пункті 4 слова "Органи Державтоінспекції" замінити словами "Сервісні центри МВС".

3. У першому реченні абзацу першого пункту 6 слова "реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції (далі - підрозділи Державтоінспекції)" замінити словами "сервісних центрах МВС".

4. У пункті 7:

1) в абзаці другому слова "у підрозділах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим Порядком)" замінити словами "в уповноважених органах МВС";

2) у першому реченні абзацу третього слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрах МВС".

5. У пункті 8:

1) абзац четвертий викласти в такій редакції:

"договори та угоди, укладені на товарних біржах на зареєстрованих в уповноваженому органі МВС бланках, договори купівлі-продажу транспортних засобів, оформлені в сервісних центрах МВС, інші засвідчені в установленому порядку документи, що встановлюють право власності на транспортні засоби;";

2) в абзацах восьмому та дванадцятому слова "підрозділах Державтоінспекції" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "уповноваженому органі МВС" у відповідному відмінку і числі.

6. У пункті 10 слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "сервісного центру МВС".

7. У пункті 11:

1) у першому реченні абзацу першого слова "підрозділу Державтоінспекції" замінити словами "уповноваженого органу МВС";

2) в абзаці четвертому слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "уповноважених органів МВС".

8. В абзацах другому і третьому пункту 12 слова "підрозділами Державтоінспекції" замінити словами "сервісними центрами МВС".

9. У пункті 14 слова "Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС" замінити словами "Головного сервісного центру МВС".

10. У пункті 15:

1) в абзаці першому:

у першому реченні слово "Державтоінспекції" замінити словом "МВС";

у другому реченні слова "уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "уповноваженими особами сервісних центрів МВС";

у п'ятому реченні слова "уповноважений працівник підрозділу Державтоінспекції" замінити словами "уповноважена особа сервісного центру МВС", а слово "технічного" виключити;

2) в абзаці п'ятому слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "уповноважених органах МВС";

3) в абзаці шостому слово "Державтоінспекції" замінити словом "МВС", а слово "МВС" виключити.

11. У пункті 16:

1) в абзаці першому слова "у підрозділі Державтоінспекції" замінити словами "в уповноважених органах МВС";

2) в абзаці четвертому слова "підрозділ Державтоінспекції" замінити словами "сервісний центр МВС".

12. У другому реченні пункту 17 слова "Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС" замінити словами "Головним сервісним центром МВС".

13. У пункті 18:

1) в абзаці другому слова "підрозділ Державтоінспекції" замінити словами "сервісний центр МВС", а слова "посадової особи, що скріплений печаткою підрозділу Державтоінспекції" - словами "та печаткою адміністратора сервісного центру МВС";

2) в абзаці третьому слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрів МВС".

14. Пункт 19 виключити.

15. В абзаці першому пункту 22 слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрів МВС", а слова "Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС" - словами "Головним сервісним центром МВС".

16. Абзац другий пункту 24 виключити.

17. В абзаці першому пункту 28 слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрах МВС".

18. В абзаці першому пункту 29, першому реченні абзацу третього пункту 31, абзаці п'ятому пункту 33 слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрів МВС".

19. У пункті 37:

1) в абзаці третьому слова "Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС" замінити словами "Головним сервісним центром МВС";

2) в абзаці шостому слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрів МВС";

3) в абзаці дев'ятому слова "відповідними підрозділами Державтоінспекції" замінити словами "сервісними центрами МВС";

4) в абзаці десятому:

у першому реченні слова "Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС" замінити словами "Головним сервісним центром МВС";

у другому реченні слова "зазначеним установам" виключити, а слова "посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "та скріпленого печаткою адміністратора сервісного центру МВС".

20. У третьому реченні пункту 38 слова "підрозділу Державтоінспекції" замінити словами "сервісного центру МВС".

21. У пункті 40:

1) в абзаці першому слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "сервісному центрі МВС";

2) у другому реченні абзацу другого слова "посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "та скріплюється печаткою адміністратора сервісного центру МВС";

3) у першому реченні абзацу третього слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "уповноважених органах МВС", а слова "працівники підрозділів Державтоінспекції" - словами "уповноважені особи сервісних центрів МВС";

4) в абзаці четвертому:

у першому реченні слова "підрозділ Державтоінспекції" замінити словами "сервісний центр МВС";

у другому реченні слова "Підрозділи Державтоінспекції" замінити словами "Сервісні центри МВС".

22. В абзаці п'ятому пункту 42 слова "посадової особи, що скріплений печаткою підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "та печаткою адміністратора сервісного центру МВС".

23. У пункті 45:

1) в абзаці другому слова "підрозділів Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрів МВС";

2) у другому реченні абзацу четвертого слова "підрозділи Державтоінспекції" замінити словами "сервісні центри МВС".

24. У пункті 46 слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрах МВС".

25. У пункті 51:

1) у третьому реченні слова "підрозділах Державтоінспекції" замінити словами "сервісних центрах МВС";

2) в абзаці другому слова "підрозділу Державтоінспекції" замінити словами "сервісному центру МВС".

26. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 слова "реєстраційно-екзаменаційному підрозділі Державтоінспекції" замінити словами "територіальному органі з надання сервісних послуг МВС";

2) у примітках до додатків 3 і 4 слова "підрозділу Державтоінспекції" виключити.

____________

Опрос