Идет загрузка документа (2409 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Государственном бюджете Украины на 2015 год

ВР Украины
Закон от 28.12.2014 № 80-VIII
действует с 01.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Державний бюджет України на 2015 рік

Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 475.939.248,7 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 451.881.852,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 24.057.396,2 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 527.893.651 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 502.047.280,5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 25.846.370,5 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.025.821,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.015.454,7 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 15.741.019 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.652.631,1 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 63.669.600 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 49.802.604,4 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону;

оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до двох відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.

Стаття 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2015 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя в розрізі місцевих та апеляційних судів згідно з додатками N 3, N 4, N 5 і N 8 до цього Закону.

Стаття 3. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками N 6, N 7 до цього Закону.

Стаття 4. Затвердити перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2015 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних програм (проектів) згідно з додатком N 9 до цього Закону.

Дозволити Міністерству фінансів України вносити зміни до розпису державного бюджету з метою відображення фактичного надходження у 2015 році таких кредитів (позик) та витрат за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу залучення цих кредитів (позик) у 2015 році, затвердженого у додатку N 9 до цього Закону, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, погодженого з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, про здійснення за спеціальним фондом державного бюджету перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за відповідними бюджетними програмами в межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів державного бюджету або між головними розпорядниками коштів державного бюджету.

Стаття 5. Визначити на 31 грудня 2015 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.176.060.356,4 тис. гривень.

Стаття 6. Установити, що у 2015 році державні гарантії можуть надаватися в обсязі до 25.000.000 тис. гривень за такими напрямами:

1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів та програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави.

Програми, пов'язані із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, затверджуються Кабінетом Міністрів України до надання державних гарантій.

Суб'єкти господарювання, щодо яких приймається рішення про надання державних гарантій для фінансування програм, пов'язаних із підвищенням обороноздатності і безпеки держави, за рішенням Кабінету Міністрів України можуть звільнятися від зобов'язання надавати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань та сплачувати до державного бюджету плату за їх отримання;

2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.

Стаття 7. Установити у 2015 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2015 року - 1176 гривень, з 1 грудня - 1330 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2015 року - 1032 гривень, з 1 грудня - 1167 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2015 року - 1286 гривень, з 1 грудня - 1455 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2015 року - 949 гривень, з 1 грудня - 1074 гривні.

Стаття 8. Установити у 2015 році мінімальну заробітну плату:

у місячному розмірі: з 1 січня - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня - 7,29 гривні, з 1 грудня - 8,25 гривні.

Стаття 9. Установити, що у 2015 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям у 2015 році не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

У 2015 році здійснюється виплата державної соціальної допомоги, передбаченої пунктом 11 статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до Закону України "Про дошкільну освіту" у 2015 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Стаття 10. Установити, що у загальному фонді Державного бюджету України на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також податок на дохід, який сплачують суб'єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, діяльність з випуску та проведення лотерей, азартних ігор (у тому числі казино), у повному обсязі, збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі, надходження від реалізації автомобілів, засобів наземного, водного та повітряного транспорту, сільськогосподарської техніки, обладнання та устаткування, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету;

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України щодо державного бюджету (крім надходжень, визначених статтею 12 цього Закону), в тому числі надходження від реалізації державних резиденцій, державних дач, будинків відпочинку, оздоровчих закладів, іншого нерухомого майна, що перебувають на балансі органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету;

джерелами формування у частині кредитування є надходження, визначені частиною другою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також повернення мікрокредитів, наданих з державного бюджету суб'єктам малого підприємництва.

Стаття 11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені частиною третьою статті 29 Бюджетного кодексу України із врахуванням особливостей, визначених пунктом 17 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) кошти від сплати інвалідами часткової вартості автомобілів та кошти від реалізації автомобілів, повернутих інвалідами;

2) кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату;

3) плата за продукцію, документи, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух";

4) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та коштів від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України;

5) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України, отримані понад обсяги, визначені за загальним і спеціальним фондами державного бюджету у додатку N 1 до цього Закону;

6) конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами.

Стаття 12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 ріку частині фінансування є надходження, визначені частиною третьою статті 15 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу;

2) залишок коштів, джерелом формування яких були надходження від державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відповідно до статей 7 та 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки", які надійшли у минулі періоди.

Стаття 13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині кредитування є надходження, визначені частиною третьою статті 30 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження:

1) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994 - 1997 років;

2) повернення коштів у частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

3) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;

4) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики та продовольства України для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу, а також закупівлі племінних нетелів та корів, вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу, з наступною їх реалізацією сільськогосподарським підприємствам на умовах фінансового лізингу;

5) повернення безвідсоткових бюджетних позик, наданих у 2004 році підприємствам державної форми власності паливно-енергетичного комплексу та у 2005 році підприємствам та організаціям вугільної промисловості на погашення заборгованості із заробітної плати працівникам;

6) повернення коштів, наданих з державного бюджету для кредитування окремих категорій громадян, які відповідно до чинного законодавства мають право на отримання таких кредитів на будівництво (придбання) житла, та науково-педагогічних і педагогічних працівників, і пеня;

7) повернення кредитів у сумі 6.745,1 тис. гривень, наданих у 2007 році з Державного бюджету України на реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів у галузях економіки, у першу чергу із впровадження передових енергозберігаючих технологій і технологій з виробництва альтернативних джерел палива;

8) повернення коштів, наданих публічному акціонерному товариству "Укргідроенерго" на поворотній основі для реалізації проектів соціально-економічного розвитку.

Стаття 14. Установити, що у 2015 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 і частини третьої статті 30 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію програм та заходів, визначених частиною четвертою статті 30 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами статей 11, 12 і 13 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) придбання Фондом соціального захисту інвалідів автомобілів для інвалідів та інші заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 11 цього Закону);

2) державну підтримку заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 11 цього Закону);

3) реалізацію програм допомоги Європейського Союзу, що включає заходи щодо: ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження; захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю; підтримки реалізації державної екологічної політики; підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту; управління державним кордоном та підтримки регіональної політики (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 12 цього Закону);

4) придбання Міністерством енергетики та вугільної промисловості України цінних паперів відповідно до статті 9 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 12 та пунктом 7 статті 13 цього Закону);

5) заходи, пов'язані з формуванням державного резервного насіннєвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 13 цього Закону);

6) збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 2 і 3 статті 13 цього Закону);

7) фінансову підтримку заходів в агропромисловому комплексі на умовах фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 13 цього Закону);

8) реструктуризацію вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 13 цього Закону);

9) надання кредитів на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 13 цього Закону);

10) виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статті 13 цього Закону);

11) закупівлю продукції, документів, що видаються при наданні адміністративних послуг з придбання, перевезення, зберігання і носіння зброї, а також відповідно до законів України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" і "Про дорожній рух" (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 11 цього Закону);

12) будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статті 11 цього Закону);

13) підготовку військ, створення, закупівлю та ремонт озброєння і військової техніки Збройних Сил України та інші заходи з розвитку Збройних Сил України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 11 цього Закону);

14) реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об'єктів Донецької та Луганської областей (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 11 цього Закону).

Стаття 15. Установити, що Національний банк України здійснює розподіл прибутку до розподілу за 2014 рік та перераховує не пізніше 11 травня 2015 року до Державного бюджету України кошти на загальну суму не менше як 65.400.000 тис. гривень.

Зазначене перерахування може бути частково відтерміноване на підставі звернення Національного банку України у разі його погодження Міністерством фінансів України.

Установити, що у період з початку року до 11 травня 2015 року на вимогу Міністерства фінансів України кошти у розмірі до 25 відсотків обсягу, передбаченого в абзаці першому цієї статті, перераховуються Національним банком України до Державного бюджету України відповідно до графіка, встановленого Міністерством фінансів України.

Стаття 16. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 36.500.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії банків з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 17. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, установлених додатком N 2 до цього Закону, у сумі 20.000.000 тис. гривень та у разі необхідності понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, в обмін на ці облігації векселів, виданих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 18. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати випуски облігацій внутрішньої державної позики понад обсяги, встановлені додатком N 2 до цього Закону, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії господарських товариств паливно-енергетичного комплексу, 100 відсотків акцій яких перебуває у державній власності, з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом.

На обсяг випущених облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів України збільшує відповідні показники фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку N 2 до цього Закону.

Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку N 2 до цього Закону, у сумі 31.500.000 тис. гривень з подальшим придбанням у державну власність в обмін на ці облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Стаття 20. Установити, що видатки, які здійснені Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності по виплаті допомоги по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, станом на 1 січня 2015 року не підлягають відшкодуванню з Державного бюджету України.

Стаття 21. Дозволити Міністерству оборони України у 2015 році для забезпечення безперервності процесу харчування особового складу Збройних Сил України продовжити до 31 березня 2015 року у межах відповідних бюджетних асигнувань Міністерства оборони України дію договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли у 2014 році.

Стаття 22. Установити, що у 2015 році вартість робіт з утилізації боєприпасів, проведених за рахунок власних коштів суб'єктів господарювання - виконавців цих робіт, зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження бюджетних установ Міністерства оборони України і спрямовується на утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого використання і зберігання, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Стаття 23. Надати право Кабінету Міністрів України у встановленому ним порядку реструктуризувати фактичну заборгованість обсягом до 7.544.562.370 гривень, що виникла станом на 1 січня 2015 року за рішеннями судів, виконання яких гарантовано державою, а також за рішеннями Європейського суду з прав людини, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України, шляхом часткового погашення за рахунок коштів, передбачених цим Законом на ці цілі, у розмірі до 10 відсотків від суми за зазначеними рішеннями та видачі на решту суми фінансових казначейських векселів строком обігу до семи років, з відстроченням платежів за цією заборгованістю на два роки та відсотковою ставкою 3 відсотки річних. Право видачі таких векселів надати органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Стаття 24. Установити, що обсяг видатків, передбачених за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів", розподіляється Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету після врегулювання питань оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, ліквідації надлишкових контрольно-наглядових повноважень та затвердження граничної чисельності працівників цих органів, з відкриттям нових бюджетних програм та визначенням головними розпорядниками бюджетних коштів (відповідальними виконавцями) за цими бюджетними програмами новоутворених центральних органів виконавчої влади або передачею частини бюджетних призначень органам, яким передаються функції, на бюджетні програми, за якими передбачені видатки на забезпечення їх діяльності.

Видатки, передбачені за вказаною програмою, можуть також розподілятися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для забезпечення заходів, пов'язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Видатки за бюджетною програмою "Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів" можуть збільшуватися Кабінетом Міністрів України без погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету за рахунок інших бюджетних програм, за якими передбачені видатки на забезпечення діяльності центральних органів виконавчої влади, у разі прийняття рішень про скорочення функцій та відповідно граничної чисельності працівників цих органів, а також виникнення економії коштів при виконанні заходів, пов'язаних з реорганізацією (ліквідацією) центральних органів виконавчої влади.

Стаття 25. Установити на 2015 рік наступний порядок розподілу медичної субвенції між місцевими бюджетами:

показник обсягу медичної субвенції для обласного бюджету (Vzob) визначається за такими формулами:

Vzob = Hzob х Ni х (1 - l + l х Kzi2) + Sex(ob) + Vzgi + Szi + Szexi,

Hzob = (Vzu - Vzgu - Szu - Szexu) х Kzob1 х Kzob4 / Nu,

Sex(ob) = е (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(m) + е (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(r),

де Hzob - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для обласного бюджету;

Vzu - загальний показник обсягу медичної субвенції для місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu - загальний показник обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi - обсяг медичної субвенції місцевого бюджету згідно із Законом України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Sex(ob) - сумарний обсяг коштів, розрахований для обласних бюджетів для надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції обласних бюджетів на надання екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,109, бюджетів районів K zex(r) - 0,085;

Kzob1 - частка обсягу медичної субвенції обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції, що становить 0,354 і відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках K zob1 враховано розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України;

Kzob4 - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції обласних бюджетів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків на охорону здоров'я таких бюджетів. Для обласних бюджетів K zob4 дорівнює 0,951;

l - коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На планований бюджетний період l дорівнює 0,5;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам

Еквівалент надання медичної допомоги жінкам

0 - 1

10

5

2 - 4

7

3,5

5 - 9

3,7

3

10 - 14

3

2,5

15 - 19

2,2

3

20 - 24

2,6

3,5

25 - 29

2

4

30 - 34

2

4

35 - 39

2,5

4,5

40 - 44

3,5

5

45 - 49

4,5

5,5

50 - 54

5

6,5

55 - 59

6,5

7

60 - 64

7,5

8,5

65 - 69

8

9,5

70 і старші

10,5

11;

Nu - чисельність наявного населення України станом на 1 січня року, що передує планованому;

Ni - чисельність наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому;

Szu - загальний обсяг цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, що визначається за окремим розрахунком.

Під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет;

Szexu - загальний обсяг цільових коштів для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу";

Szexi - обсяг цільових коштів обласного бюджету для забезпечення додаткових виплат медичним працівникам системи екстреної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу", розподілений відповідно до чисельності наявного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці станом на 1 січня року, що передує планованому.

Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V zm(r) i) визначається за такою формулою:

Vzm(r)i = (Hzm(r)i х Kzm(r)3 х (Ni - Ndm(r)i - Nwm(r)i х Kzm(r)5) х (1 - l + l х Kzi2)) х Kzex(mr) + Vzgi + Vzyi,

Hzm(r)i = (Vzu - Vzgu - Szu - Szexu) х Kzm(r)1 х Kzm(r)4 / (Nu - Ndm(r)u - Nwm(r)u х Kzm(r)5),

де Hzm(r) i - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості медичної субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району;

Vzyi - показник обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, що передається до відповідних місцевих бюджетів (переадресування витрат) у зв'язку з відсутністю (недостатністю) мережі бюджетних установ на підставі спільних рішень і договорів органів місцевого самоврядування міст обласного значення та районів;

Kzm(r)1 - частка обсягу медичної субвенції зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі медичної субвенції, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів таких міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. K zm(r)1 дорівнює 0,646;

Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі:

(одиниць)

Вікові групи

Еквівалент надання медичної допомоги чоловікам

Еквівалент надання медичної допомоги жінкам

0 - 1

10

5

2 - 4

7

3,5

5 - 9

3,7

3

10 - 14

3

2,5

15 - 19

2,2

3

20 - 24

2,6

3,5

25 - 29

2

4

30 - 34

2

4

35 - 39

2,5

4,5

40 - 44

3,5

5

45 - 49

4,5

5,5

50 - 54

5

6,5

55 - 59

6,5

7

60 - 64

7,5

8,5

65 - 69

8

9,5

70 і старші

10,5

11;

Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто обласного значення - 1,065; район - 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків зведених бюджетів міст обласного значення та районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між бюджетами згідно з главою 13 Бюджетного кодексу України. Для бюджету міста Києва K zm(r)3 дорівнює 1;

Kzm(r)4 - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції зведених бюджетів міст обласного значення та районів у загальному обсязі медичної субвенції залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків таких бюджетів. K zm(r)4 дорівнює 1,027;

Kzm(r)5 - коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. K zm(r)5 дорівнює 0,5;

Kzex(mr) - коефіцієнт коригування частки обсягу медичної субвенції місцевих бюджетів, який застосовується для визначення обсягу медичної субвенції бюджетів міст обласного значення та районів на надання первинної та вторинної медичної допомоги відповідно до Закону України "Про екстрену медичну допомогу". Для бюджетів міст обласного значення K zex(m) дорівнює 0,891, для бюджетів районів K zex(r) - 0,915;

Ndm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету);

Nwm(r)u - загальна чисельність наявного населення міст обласного значення та районів, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Державного управління справами та Національної академії наук України;

Ndm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та району, в яких відсутня мережа закладів охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету), станом на 1 січня року, що передує планованому;

Nwm(r)i - чисельність наявного населення міста обласного значення та району, яке частково обслуговується закладами охорони здоров'я, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, які належать до сфери управління Державного управління справами та Національної академії наук України, станом на 1 січня року, що передує планованому.

Показник обсягу медичної субвенції для зведеного бюджету міста Києва (V z kyiv) визначається за такою формулою:

V z kyiv = V zob + V zm(r)i.

Стаття 26. Установити на 2015 рік такий порядок розподілу субвенції на підготовку робітничих кадрів між місцевими бюджетами:

1. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для обласного бюджету (V ptnz) визначається за такою формулою:

V ptnz = H u х (U ptnz + U ptnzc х K ptnzc + U ptnzg х K ptnzg) + S st + S gd,

де H u - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня професійно-технічного навчального закладу;

U ptnz - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів (крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських) станом на 1 січня року, що передує планованому;

U ptnzc - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K ptnzc - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzc дорівнює 1,9;

U ptnzg - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K ptnzg - коефіцієнт приведення кількості учнів професійно-технічних навчальних закладів, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів професійно-технічних навчальних закладів. На планований бюджетний період K ptnzg дорівнює 1,1;

S st - додаткові асигнування на планований бюджетний період, обсяг яких визначається за окремим розрахунком, для виплати щорічної допомоги на придбання навчальної літератури в розмірі трьох мінімальних ординарних (звичайних) академічних стипендій особам віком від 18 до 23 років з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;

S gd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

2. Показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів для зведеного бюджету міста Києва (V ptnzkyiv) визначається за такою формулою:

V ptnzkyiv = H u х (U ptnzkyiv + U ptnzckyiv х K ptnzc) + S st + S gd,

де U ptnzkyiv - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва (крім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування) станом на 1 січня року, що передує планованому;

U ptnzckyiv - кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста Києва з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стаття 27. Установити на 2015 рік такий порядок розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами:

1. Показник обсягу освітньої субвенції для обласного бюджету (V o) визначається за такою формулою:

V o = H o х (U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U si х K si + U gz х K gz + U z + U h х K h + U gh х K gh + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

де H o - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості одного учня;

U f - кількість учнів, крім учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою;

K f - коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K f дорівнює 6,5;

U w - кількість учнів (включаючи студентів), крім учнів (студентів) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту;

K w - коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ (у тому числі олімпійського резерву), шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K w дорівнює 8,4;

U gt - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gt - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gt дорівнює 5,7;

U t - кількість вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, крім вихованців шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою, вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів та вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K t - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K t дорівнює 5;

U si - кількість вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K si - коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K si дорівнює 5,4;

U gz - кількість учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gz - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gz дорівнює 1,1;

U z - кількість учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що приходять на навчання;

U h - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку;

K h - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K h дорівнює 6,6;

U gh - кількість вихованців, крім вихованців з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K gh - коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gh дорівнює 7,5;

U d - кількість учнів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, що приходять на навчання;

K d - коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K d дорівнює 2,5;

U c - кількість учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

K c - коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідність з кількістю учнів загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K c дорівнює 12,02;

S gd - додаткові асигнування на планований бюджетний період на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі шести прожиткових мінімумів дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, під час працевлаштування їх після закінчення навчального закладу, що визначаються за окремим розрахунком.

V znz - обсяг видатків на надання загальної середньої освіти у державних спеціалізованих школах; а також у таких загальноосвітніх навчальних закладах, як спеціалізовані школи-інтернати, ліцеї-інтернати, гімназії-інтернати, колегіуми-інтернати у разі, якщо не менше 70 відсотків кількості учнів, які здобувають освіту у відповідному загальноосвітньому навчальному закладі, є жителями населених пунктів, розташованих на території області (крім населеного пункту, де розташований такий заклад), який визначається за такою формулою:

V znz = H o х ((U m + U mr) х K znzm + (U gm + U gmr) х K znzgm + U s х K s + U gs х K gs).

На планований бюджетний період K znzm дорівнює 0,841, K znzgm - 0,968.

2. Показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста обласного значення, району (V omr) визначається за такою формулою:

V omr = H o х (U gm х K gm + U gmr х K gmr + U gs х K gs + U m х K m + U mr х K mr + U s х K s + U bm(r) х K bm(r) + U jm(r) х K j + U f х K f + U w х K w + U gt х K gt + U t х K t + U gz х K gz + U z + U c х K c) + S gd,

де U gm - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gm - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, яким надано статус гірських, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gm дорівнює 0,968;

U gmr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gmr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K gmr дорівнює 1,064;

U gs - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K gs - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір K gs на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням та спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів, учнів

K gs

Понад 22,2

1,162

17,8 - до 22,2

1,355

14,8 - до 17,8

1,5

11,7 - до 14,8

1,645

До 11,7

1,936

Віднесення міст обласного значення та районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингенту учнів загальноосвітніх шкіл;

U m - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K m - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості міст обласного значення, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K m дорівнює 0,841;

U mr - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K mr - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K mr дорівнює 0,926;

U s - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських;

K s - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та учнів денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, та учнів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень - залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передує поточному.

Розмір K s на планований бюджетний період становить:

Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладах у шахтарських, інших малих монофункціональних містах, крім класів з інклюзивним навчанням, спеціальних класів загальноосвітніх навчальних закладів та класів шкіл, розташованих у населених пунктах, яким надано статус гірських, учнів

K s

Понад 22,2

1,01

17,8 - до 22,2

1,178

14,8 - до 17,8

1,305

11,7 - до 14,8

1,431

До 11,7

1,751

Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

U bm(r) - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці;

K bm(r) - коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K bm дорівнює 0,43, K br - 0,29;

U jm(r) - кількість учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K j - коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів, у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K j дорівнює 2,5.

До малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів належать навчальні заклади, наповнюваність яких не перевищує 11,7 учня на клас.

До малих монофункціональних міст належать міста з чисельністю населення до 50 тис. осіб, спеціалізацію праці економічно активного населення яких визначають підприємства здебільшого однієї - двох профілюючих галузей економіки, що формують дохідну частину бюджету міста, забезпечують функціонування соціальної інфраструктури та інших об'єктів життєзабезпечення населення.

До шахтарських міст належать малі міста з чисельністю населення не більш як 50 тис. осіб, які побудовано з метою забезпечення діяльності гірничих підприємств і переважна частина жителів яких зайнята або була зайнята на таких підприємствах.

3. Показник обсягу освітньої субвенції для зведеного бюджету міста Києва (V okyiv) визначається за такою формулою:

V okyiv = H o х (U kyjv х K m + U s х K s + U bkyiv х K bm + U jkyiv х K j + U f х K f + U w х K w + U t х K t + U si х K si + U z + U h х K h + U d х K d + U c х K c) + V znz + S gd,

де U kyjv - кількість учнів денних загальноосвітніх шкіл міста Києва, крім учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів;

K m - коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл міста Києва у відповідність з кількістю учнів усіх загальноосвітніх шкіл. На планований бюджетний період K m дорівнює 0,841;

U bkyiv - кількість учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл міста Києва;

U jkyiv - кількість учнів спеціальних шкіл міста Києва для дітей, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку, учнів, які потребують корекції розумового та/або фізичного розвитку і навчаються у класах з інклюзивним навчанням та у спеціальних класах загальноосвітніх навчальних закладів.

Стаття 28. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити передачу в установленому порядку закладів, установ, організацій та заходів, визначених у додатку N 10 до цього Закону, на фінансування/надання фінансової підтримки з місцевих бюджетів.

Установити, що видатки на фінансування/надання фінансової підтримки закладам, установам, організаціям та проведення заходів, визначених у додатку N 10 до цього Закону, плануються на 2015 рік у відповідних місцевих бюджетах.

Видатки на заходи з проведення лабораторно-діагностичних, лікувально-профілактичних робіт, утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій в областях та місті Києві плануються на 2015 рік у обласних бюджетах та бюджеті міста Києва.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року.

2. Додатки NN 1 - 10 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

3. Кабінету Міністрів України до 15 лютого 2015 року:

внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції змін до Державного бюджету України на 2015 рік за результатами впровадження змін до законодавства, на основі яких сформовано Державний бюджет України, та перемовин з міжнародними фінансовими організаціями, передбачивши, зокрема:

субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Києва в обсязі 1,9 млрд гривень на виконання зобов'язань за здійсненими запозиченнями;

збільшення видатків на дитячу онкологію та гемодіаліз;

видатки на придбання цифрових мамографів та ультразвукових діагностичних приладів вітчизняного виробництва;

подальшу реалізацію галузевих реформ, у тому числі шляхом оптимізації видатків та надання кредитів бюджету;

не здійснювати розподілу державних капітальних видатків та коштів державного фонду регіонального розвитку до внесення змін до Державного бюджету України на 2015 рік.

4. Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у першому кварталі 2015 року здійснити перегляд цін на природний газ для споживачів з метою зменшення дефіциту публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та забезпечення Кабінетом Міністрів України фінансування в повному обсязі пільг і субсидій для населення.

5. Положення частини першої статті 11 та частини першої статті 23 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо заборони оплати цінних паперів борговими емісійними цінними паперами, емітентом яких є набувач) у 2015 році застосовуються з урахуванням положень статей 16 та 18 цього Закону у разі придбання у державну власність акцій додаткової емісії банків та господарських товариств в обмін на облігації внутрішньої державної позики.

6. У 2015 році положення частини другої статті 32 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо формування статутного капіталу шляхом грошових внесків) у разі придбання у державну власність акцій банків в обмін на облігації внутрішньої державної позики застосовуються з урахуванням статті 16 цього Закону.

7. Розділ XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Установити, що Національний банк здійснює відрахування до загальних резервів згідно із статтею 51 цього Закону поки сума загальних резервів у 2014, 2015 та 2016 роках не дорівнюватиме у ці роки відповідно 3, 5 та 7 відсотків обсягу грошово-кредитних зобов'язань Національного банку.

Надати право Національному банку у першому кварталі 2015 року здійснити перерахування прибутку до Державного бюджету України, але не більше 25 відсотків від річної суми".

8. Зупинити на 2015 рік дію частини сьомої статті 7 Закону України "Про утилізацію транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 719).

9. Установити, що:

Кабінетом Міністрів України затверджується особливий порядок проведення індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів бюджетів усіх рівнів, бюджету Пенсійного фонду України та бюджетів інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2015 рік;

норми і положення статей 20, 21, 22, 23, 30, 31, 37, 39, 48, 50, 51, 52 та 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 13, ст. 178 із наступними змінами), статей 5 та 6 Закону України "Про соціальний захист дітей війни" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 4, ст. 94 із наступними змінами), Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 15, ст. 111 із наступними змінами), статей 14, 22, 36, 37 та 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399 із наступними змінами), частини другої статті 12, пункту "ж" частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19 із наступними змінами), статей 12, 13, 14, 15 та 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425 із наступними змінами), статті 9 Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 4, ст. 18 із наступними змінами), статті 43 Гірничого закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433 із наступними змінами), статей 61, 62, 63 та 64 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 24, ст. 182 із наступними змінами), стаття 4 Закону України "Про встановлення державної допомоги постраждалим учасникам масових акцій громадського протесту та членам їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 12, ст. 187), Закону України "Про вищу освіту" (Голос України, 2014 р., 08, 06.08.2014, N 148, Урядовий кур'єр, 2014 р., 08, 13.08.2014, N 146, Офіційний вісник України, 2014 р., N 63 (15.08.2014), ст. 1728); частини першої статті 25, частини другої статті 35, частини четвертої статті 36, частини п'ятої статті 41, статті 57, частини другої статті 61 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 34, ст. 451); абзацу другого частини шостої статті 11, частин першої, другої, п'ятої статті 14, статті 21, абзацу другого - дев'ятого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230; 2014 р., N 2, ст. 41); абзацу першого частини другої, абзаців другого, четвертого та п'ятого частини третьої статті 18, абзацу третього частини четвертої статті 21, абзацу першого частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2005 р., N 26, ст. 1484; 2014 р., N 2 - 3, ст. 41); частини другої статті 14, абзацу другого частини шостої статті 16, абзацу другого частини третьої статті 30, частини п'ятої статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259); абзацу другого частини першої статті 26, статті 28 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, ст. 243); статті 5 Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 42 - 43, ст. 293; 2013 р., N 30, ст. 341); абзацу першого статті 25, статті 26 Закону України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, ст. 29; 2011 р., N 31, ст. 296); частини третьої статті 22, частини третьої статті 29 Закону України "Про культуру" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 24, ст. 168); статті 14 Закону України "Про суспільне телебачення і радіомовлення України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 27, ст. 904); статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397); частини третьої статті 119, статті 250 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375 із наступними змінами); частини другої статті 13, частини першої статті 14, абзацу восьмого статті 21 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 26, ст. 350); абзаців восьмого та дев'ятого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191); частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону праці" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 49, ст. 668); частин четвертої статті 23, частин третьої, дев'ятнадцятої, двадцятої, двадцять дев'ятої статті 24, частини третьої статті 34 Закону України "Про наукову та науково-технічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 12, ст. 165); частин третьої, четвертої та п'ятої статті 26 Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80); частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 41 - 42, ст. 529; 2010 р., N 43, ст. 529; 2010 р., N 44 - 45); абзацу п'ятого частини третьої статті 5, частини п'ятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142); абзацу другого пункту тридцятого частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170); другого речення частини п'ятої статті 6 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1990 р., N 45, ст. 602); абзацу третього частини другої статті 47 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Урядовий кур'єр, 1998 р., 03, 12.03.98, N 48 - 49, Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; Офіційний вісник України, 1998 р., N 9 (19.03.98), ст. 319); частини третьої статті 15 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 7 (14.02.95), ст. 45); частин четвертої, п'ятої, шостої статті 14 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 50, ст. 302); частини першої статті 25 Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 45, ст. 313; 2009 р., N 41, ст. 597); Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273; із змінами, внесеними законами України від 20 листопада 2012 року N 5483-VI та від 19 грудня 2013 року N 714-VII), частини першої статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 27, ст. 385), абзаців третього - четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу I Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 29, ст. 942), пункту 3 статті 8, статей 91, 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190); частин п'ятої та сьомої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 24, ст. 728), статей 1, 9, 40, 481 Житлового кодексу Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до N 28, ст. 573); статей 6 і 7 Закону України "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 26, ст. 896); частини другої статті 33, статті 81 Закону України "Про прокуратуру" (Голос України, 25.10.2014, N 206) застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.

10. Кабінету Міністрів України затвердити у двотижневий термін Перелік об'єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2015 році, який забезпечить надходження до Державного бюджету України коштів від приватизації державного майна в розмірі, встановленому цим Законом.

11. З метою ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній власності, органам виконавчої влади, до повноважень яких належить передача в оренду таких земельних ділянок, Національній та галузевим академіям наук забезпечити передачу в оренду земельних ділянок державної власності на конкурентних засадах (земельних торгах).

12. Дозволити Міністерству фінансів України, за згодою Національного банку України як власника більше 60 відсотків державних облігацій, протягом першого півріччя 2015 року, здійснити правочин з державним боргом шляхом обміну за номінальною вартістю державних облігацій, що знаходяться в його власності, на нові облігації внутрішніх державних позик у таких самих обсягах із строком обігу до 20 років, відсотковою ставкою до 5 відсотків річних.

13. Публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" забезпечити до 10 квітня 2015 року перерахування дивідендів за 2011 - 2013 роки господарськими організаціями, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких належить Компанії, до загального фонду Державного бюджету України у сумі не менше 1.779.625 тис. гривень.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 80-VIII

 

 

Доходи Державного бюджету України на 2015 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно
з класифікацією доходів бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Разом доходів:

475939248,7

451881852,5

24057396,2

40000000

Офіційні трансферти

3644169,9

3644169,9

 

41010100

Реверсна дотація

3644169,9

3644169,9

 

 

Всього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

472295078,8

448237682,6

24057396,2

10000000

Податкові надходження

365648599,4

365648599,4

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

75278531,9

75278531,9

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

42325531,9

42325531,9

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

32953000,0

32953000,0

 

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

34780402,2

34780402,2

 

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

213660,8

213660,8

 

13020000

Рентна плата за спеціальне використання води

704364,0

704364,0

 

13030000

Рентна плата за користування надрами

32390477,4

32390477,4

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення

2551409,2

2551409,2

 

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

5904986,3

5904986,3

 

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

21707574,4

21707574,4

 

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

2226507,5

2226507,5

 

13060000

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України

1471900,0

1471900,0

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

217870660,2

217870660,2

 

14010000

Податок на додану вартість

157845001,0

157845001,0

 

14010100

Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)

87555000,0

87555000,0

 

14010200

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами

-56109999,0

-56109999,0

 

14010300

Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів

126400000,0

126400000,0

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

36525000,0

36525000,0

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

23500659,2

23500659,2

 

15000000

Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

31717000,0

31717000,0

 

15010000

Ввізне мито

31472000,0

31472000,0

 

15020000

Вивізне мито

245000,0

245000,0

 

17000000

Рентна плата за транспортування, збори на паливно-енергетичні ресурси

4506669,4

4506669,4

 

17010000

Рентна плата за вуглеводні, що нарахована до 1 січня 2013 року та рентна плата за транспортування

1689577,2

1689577,2

 

17010700

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами природного газу територією України

1499135,6

1499135,6

 

17010800

Рентна плата за транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України

102283,0

102283,0

 

17010900

Рентна плата за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України

88158,6

88158,6

 

17060000

Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності

2817092,2

2817092,2

 

19000000

Інші податки та збори

1495335,7

1495335,7

 

19010000

Екологічний податок

1495055,7

1495055,7

 

19090000

Податки та збори, не віднесені до інших категорій

280,0

280,0

 

20000000

Неподаткові надходження

100531134,9

80013202,3

20517932,6

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

71110400,6

71106993,9

3406,7

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

4610125,0

4610125,0

 

21020000

Кошти, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України "Про Національний банк України"

65400000,0

65400000,0

 

21040000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів державного бюджету

12939,3

12939,3

 

21080000

Інші надходження

1087336,3

1083929,6

3406,7

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

4129527,8

2315842,6

1813685,2

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

1666412,2

933401,5

733010,7

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

16590,0

16590,0

 

22010400

Кошти в іноземній валюті за реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності

3900,0

3900,0

 

22011200

Плата за видачу, продовження, переоформлення ліцензій і за видачу дубліката ліцензій на мовлення, та ліцензій провайдера програмної послуги

16800,0

16800,0

 

22011400

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та видачу дублікатів таких ліцензій

215000,0

215000,0

 

22011500

Плата за ліцензії, видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

32738,0

32738,0

 

22011700

Плата за видачу, переоформлення, продовження терміну дії ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та видачу копій і дублікатів таких ліцензій

9000,0

9000,0

 

22011900

Збори за підготовку до державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються прав автора на твір, та плата за одержання контрольних марок

1800,0

1800,0

 

22012000

Плата за видачу дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3350,0

3350,0

 

22012100

Збір за видачу спеціальних дозволів на користування надрами та кошти від продажу таких дозволів

260000,0

260000,0

 

22012200

Плата за виділення номерного ресурсу

500,0

500,0

 

22012300

Плата за державну реєстрацію джерел іонізуючого випромінювання (реєстраційний збір)

104,3

104,3

 

22012400

Плата за оформлення посвідчення закордонного українця

188,5

188,5

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

240320,0

240320,0

 

22012700

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

857000,0

128550,0

728450,0

22012800

Плата за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

9121,4

4560,7

4560,7

22030000

Судовий збір

956829,5

 

956829,5

22060000

Кошти, отримані за вчинення консульських дій

337353,5

337353,5

 

22070000

Виконавчий збір

247690,0

123845,0

123845,0

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

544000,0

544000,0

 

22110000

Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України

239000,0

239000,0

 

22150000

Портовий (адміністративний) збір

82143,6

82143,6

 

22160000

Інші адміністративні збори та платежі

14099,0

14099,0

 

22160100

Плата за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

14099,0

14099,0

 

22200000

Плата за виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

42000,0

42000,0

 

24000000

Інші неподаткові надходження

6939690,7

6590365,8

349324,9

24010000

Кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду

49630,0

49630,0

 

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності

23040,0

23040,0

 

24050000

Кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, нерухомого військового майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів та інших державних органів

102090,0

51070,0

51020,0

24060000

Інші надходження

1061194,9

762890,0

298304,9

24060300

Інші надходження

610355,0

610355,0

 

24060500

Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв у межах України

1035,0

1035,0

 

24061500

Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях

151500,0

151500,0

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

9904,9

 

9904,9

24062400

Кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

5000,0

 

5000,0

24063100

Кошти, отримані відповідно до статті 8 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (включаючи надходження заборгованості минулих років за цими коштами), та дохід від розміщення цих коштів у цінні папери відповідно до статті 9 цього ж Закону України

283400,0

 

283400,0

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

724696,1

724696,1

 

24110100

Плата за надання державних гарантій та кредитів (позик), залучених державою

306697,6

306697,6

 

24110200

Плата за користування кредитами (позиками), залученими державою

416346,2

416346,2

 

24110400

Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

760,0

760,0

 

24110800

Плата за користування кредитом з державного бюджету

440,0

440,0

 

24111000

Плата за користування суб'єктами малого підприємництва мікрокредитами з державного бюджету

452,3

452,3

 

24130000

Збір на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

224104,0

224104,0

 

24140000

Збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

4754935,7

4754935,7

 

24140100

Збір з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

2208611,6

2208611,6

 

24140200

Збір при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

221801,5

221801,5

 

24140300

Збір під час набуття права власності на легкові автомобілі

613605,9

613605,9

 

24140500

Збір з операцій придбавання (купівлі-продажу) нерухомого майна

370174,5

370174,5

 

24140600

Збір з користування та надання послуг стільникового рухомого зв'язку

1340742,2

1340742,2

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

18351515,8

 

18351515,8

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

18236335,4

 

18236335,4

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

115180,4

 

115180,4

30000000

Доходи від операцій з капіталом

753028,0

78568,0

674460,0

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

16705,0

16705,0

 

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі

12405,0

12405,0

 

31020000

Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

4300,0

4300,0

 

32000000

Надходження від реалізації державних запасів товарів

624460,0

 

624460,0

32010000

Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву

623460,0

 

623460,0

32020000

Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву

1000,0

 

1000,0

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

111863,0

61863,0

50000,0

33010000

Кошти від продажу землі

11863,0

11863,0

 

33030000

Кошти від відчуження земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти нерухомого військового майна, що підлягають реалізації, та земельних ділянок, які вивільняються у процесі реформування Збройних Сил України і Державної спеціальної служби транспорту

100000,0

50000,0

50000,0

40000000

Офіційні трансферти

3696562,9

2497312,9

1199250,0

42000000

Від урядів зарубіжних країн та міжнародних організацій

3696562,9

2497312,9

1199250,0

42010000

Кошти, отримані від секретаріату ООН, НАТО, ЄС, ОБСЄ або іншої міжнародної організації за участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки

449812,9

449812,9

 

42030000

Надходження в рамках програм допомоги Європейського Союзу

3246750,0

2047500,0

1199250,0

50000000

Цільові фонди

1665753,6

 

1665753,6

50070000

Надходження до Фонду соціального захисту інвалідів

165753,6

 

165753,6

50080000

Надходження до цільового фонду для забезпечення оборони і безпеки держави

1500000,0

 

1500000,0

50080100

Конфісковані кошти та кошти від реалізації конфіскованого майна, які були привласнені корупційними методами

1500000,0

 

1500000,0

 

Фінансування Державного бюджету України на 2015 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету

Всього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Загальне фінансування

63669600,0

49802604,4

13866995,6

400000

Фінансування за борговими операціями

134959745,1

120802604,4

14157140,7

401000

Запозичення

293835556,3

279678415,6

14157140,7

401100

Внутрішні запозичення

112865915,6

112865915,6

 

401200

Зовнішні запозичення

180969640,7

166812500,0

14157140,7

402000

Погашення

-158875811,2

-158875811,2

 

402100

Внутрішні зобов'язання

-61270851,8

-61270851,8

 

402200

Зовнішні зобов'язання

-97604959,4

-97604959,4

 

500000

Надходження від приватизації державного майна

17000000,0

17000000,0

 

501000

Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000 - 2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування підприємств

17000000,0

17000000,0

 

600000

Фінансування за активними операціями

-88290145,1

-88000000,0

-290145,1

601000

Зміни обсягів депозитів і цінних паперів, що використовуються для управління ліквідністю

-88290145,1

-88000000,0

-290145,1

601200

Розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів

-88290145,1

-88000000,0

-290145,1

601220

Придбання цінних паперів

-88290145,1

-88000000,0

-290145,1

 

РОЗПОДІЛ
видатків Державного бюджету України на 2015 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом:

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

Всього

видатки споживання

з них:

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

 

 

Всього:

502047280,5

466291177,7

55484416,8

4626702,3

34256102,8

25846370,5

18305773,4

1676882,4

870626,2

7540597,1

527893651,0

0110000

 

Апарат Верховної Ради України

746784,1

746784,1

374464,1

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

752034,1

0111000

 

Апарат Верховної Ради України

746784,1

746784,1

374464,1

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

752034,1

0111010

0111

Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України

440498,7

440498,7

201972,9

 

 

 

 

 

 

 

440498,7

0111020

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України

279943,3

279943,3

172491,2

19997,2

 

5250,0

4691,7

1500,0

 

558,3

285193,3

0111090

0830

Висвітлення діяльності Верховної Ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" і журналу "Віче"

26342,1

26342,1

 

 

 

 

 

 

 

 

26342,1

0300000

 

Державне управління справами

913357,8

870216,0

376844,7

51799,7

43141,8

180097,9

164779,3

65689,4

30333,1

15318,6

1093455,7

0301000

 

Апарат Державного управління справами

903104,8

859963,0

370239,0

51231,6

43141,8

180097,9

164779,3

65689,4

30333,1

15318,6

1083202,7

0301010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України та Адміністрації Президента України

394714,0

380524,0

115501,8

13038,0

14190,0

5896,1

5896,1

2700,0

348,0

 

400610,1

0301050

0133

Виготовлення державних нагород та пам'ятних знаків

16480,7

16480,7

 

 

 

 

 

 

 

 

16480,7

0301060

0734

Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів

3370,8

3370,8

640,8

2043,3

 

45310,2

45110,2

17521,3

16275,8

200,0

48681,0

0301080

0150

Фундаментальні і прикладні розробки та дослідження у сфері державного управління, стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики та з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)

22178,8

 

 

 

22178,8

1036,2

 

 

 

1036,2

23215,0

0301130

0950

Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління, підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів з питань стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики

89203,2

89203,2

48454,0

3971,9

 

73335,1

71889,1

37894,1

9769,1

1446,0

162538,3

0301140

0520

Збереження природно-заповідного фонду в національних природних парках та заповідниках

21719,9

21219,9

12676,5

3221,8

500,0

10070,3

9633,9

2583,8

835,1

436,4

31790,2

0301170

0731

Надання медичних послуг медичними закладами

333473,6

332773,6

192965,9

28956,6

700,0

44450,0

32250,0

4990,2

3105,1

12200,0

377923,6

0301360

0850

Фінансова підтримка Національного камерного ансамблю "Київські солісти", Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", інформаційного бюлетеня "Офіційний вісник Президента України"

15040,8

15040,8

 

 

 

 

 

 

 

 

15040,8

0301460

0829

Виплата Державних премій України

1350,0

1350,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1350,0

0301810

0133

Будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація та придбання обладнання

5573,0

 

 

 

5573,0

 

 

 

 

 

5573,0

0304000

 

Національна служба посередництва і примирення України

10253,0

10253,0

6605,7

568,1

 

 

 

 

 

 

10253,0

0304010

0412

Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)

10253,0

10253,0

6605,7

568,1

 

 

 

 

 

 

10253,0

0410000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України

250332,7

248806,3

139256,9

13311,5

1526,4

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

258832,5

0411000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України

247470,2

245943,8

137420,9

13311,5

1526,4

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

255970,0

0411010

0111

Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України

214914,3

213387,9

121335,6

12292,3

1526,4

8499,8

8479,8

2796,5

1692,5

20,0

223414,1

0411070

0830

Фінансова підтримка газети "Урядовий кур'єр"

4489,0

4489,0

 

 

 

 

 

 

 

 

4489,0

0411130

0133

Інформаційно-аналітичне та організаційне забезпечення оперативного реагування органів виконавчої влади

21430,8

21430,8

12931,8

825,9

 

 

 

 

 

 

21430,8

0411150

0454

Забезпечення розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами Національним бюро

6636,1

6636,1

3153,5

193,3

 

 

 

 

 

 

6636,1

0412000

 

Державна служба з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2862,5

2862,5

1836,0

 

 

 

 

 

 

 

2862,5

0412010

0133

Керівництво та управління з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя

2862,5

2862,5

1836,0

 

 

 

 

 

 

 

2862,5

0420000

 

Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

1329176,0

1328457,3

839099,0

51805,1

718,7

76491,3

71627,2

31185,0

2814,3

4864,1

1405667,3

0421000

 

Секретаріат Кабінету Міністрів України (загальнодержавні витрати)

1329176,0

1328457,3

839099,0

51805,1

718,7

76491,3

71627,2

31185,0

2814,3

4864,1

1405667,3

0421010

0490

Заходи щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих органів

1326598,2

1325879,5

839099,0

51805,1

718,7

76491,3

71627,2

31185,0

2814,3

4864,1

1403089,5

0421020

0470

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів

2577,8

2577,8

 

 

 

 

 

 

 

 

2577,8

0500000

 

Державна судова адміністрація України

2786280,9

2786280,9

2005218,9

32624,9

 

890000,0

890000,0

169117,6

116794,1

 

3676280,9

0501000

 

Апарат Державної судової адміністрації України

2786280,9

2786280,9

2005218,9

32624,9

 

890000,0

890000,0

169117,6

116794,1

 

3676280,9

0501010

0330

Організаційне забезпечення діяльності судів та установ судової системи

52557,1

52557,1

34160,0

3603,6

 

35715,9

35715,9

 

 

 

88273,0

0501020

0330

Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами

226676,6

226676,6

165356,1

1296,2

 

67052,7

67052,7

14105,0

6780,6

 

293729,3

0501030

0330

Здійснення правосуддя апеляційними загальними судами

449308,9

449308,9

327409,7

3049,4

 

125016,3

125016,3

28799,9

16238,6

 

574325,2

0501040

0330

Здійснення правосуддя місцевими загальними судами

1576981,0

1576981,0

1146069,8

18289,6

 

525450,1

525450,1

101527,7

73221,8

 

2102431,1

0501080

0330

Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами

88532,5

88532,5

64305,9

883,6

 

29456,3

29456,3

5556,5

5852,8

 

117988,8

0501100

0330

Забезпечення діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

37797,7

37797,7

21357,2

1727,3

 

 

 

 

 

 

37797,7

0501110

0950

Організація спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді, підготовка суддів та працівників апарату судів Національною школою суддів України

24770,2

24770,2

14284,6

710,0

 

 

 

 

 

 

24770,2

0501150

0330

Виконання рішень судів на користь суддів

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

0501160

0330

Здійснення правосуддя апеляційними адміністративними судами

112439,5

112439,5

81662,4

1133,6

 

40009,6

40009,6

6541,1

4913,6

 

152449,1

0501170

0330

Здійснення правосуддя місцевими адміністративними судами

207217,4

207217,4

150613,2

1931,6

 

67299,1

67299,1

12587,4

9786,7

 

274516,5

0600000

 

Верховний Суд України

89643,2

89643,2

45780,7

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

95928,2

0601000

 

Апарат Верховного Суду України

89643,2

89643,2

45780,7

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

95928,2

0601010

0330

Здійснення правосуддя Верховним Судом України

89643,2

89643,2

45780,7

3406,0

 

6285,0

4162,6

 

 

2122,4

95928,2

0650000

 

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87640,3

87640,3

62243,1

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106340,3

0651000

 

Апарат Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87640,3

87640,3

62243,1

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106340,3

0651010

0330

Здійснення правосуддя Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ

87640,3

87640,3

62243,1

1289,4

 

18700,0

17394,4

 

 

1305,6

106340,3

0700000

 

Вищий господарський суд України

87192,7

87192,7

62641,5

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

121037,2

0701000

 

Вищий господарський суд України

87192,7

87192,7

62641,5

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

121037,2

0701010

0330

Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України

87192,7

87192,7

62641,5

1812,4

 

33844,5

10956,2

 

971,5

22888,3

121037,2

0750000

 

Вищий адміністративний суд України

76833,7

76833,7

53610,7

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84922,9

0751000

 

Апарат Вищого адміністративного суду України

76833,7

76833,7

53610,7

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84922,9

0751010

0330

Здійснення правосуддя Вищим адміністративним судом України

76833,7

76833,7

53610,7

2015,1

 

8089,2

2704,2

 

100,0

5385,0

84922,9

0800000

 

Конституційний Суд України

59848,3

59848,3

38675,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59848,3

0801000

 

Конституційний Суд України

59848,3

59848,3

38675,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59848,3

0801010

0330

Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні

59848,3

59848,3

38675,9

2369,3

 

 

 

 

 

 

59848,3

0900000

 

Генеральна прокуратура України

2894873,5

2894873,5

1846694,6

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2896998,5

0901000

 

Генеральна прокуратура України

2894873,5

2894873,5

1846694,6

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2896998,5

0901010

0360

Здійснення прокурорсько-слідчої діяльності, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів прокуратури

2894873,5

2894873,5

1846694,6

80374,7

 

2125,0

1978,0

 

 

147,0

2896998,5

1000000

 

Міністерство внутрішніх справ України

30269995,5

26495356,4

17065216,3

929851,6

3774639,1

2474726,0

2299032,0

564513,3

79870,8

175694,0

32744721,5

1001000

 

Апарат Міністерства внутрішніх справ України

14898893,9

14034936,9

9350351,1

542402,8

863957,0

1061995,9

1015502,9

227461,0

30787,6

46493,0

15960889,8

1001010

0310

Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ

358754,8

358754,8

265555,5

10631,8

 

1882,6

1882,6

 

 

 

360637,4

1001050

0310

Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку та протидія незаконній міграції

13479328,7

12615371,7

8424912,9

433210,1

863957,0

680190,5

649282,4

44561,3

11490,2

30908,1

14159519,2

1001070

0380

Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях

10708,6

10708,6

8550,8

98,4

 

 

 

 

 

 

10708,6

1001080

0942

Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти III і IV рівнів акредитації

458115,3

458115,3

304660,1

39123,7

 

270049,5

258430,9

154685,7

11946,4

11618,6

728164,8

1001100

0721

Медичне забезпечення працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

523621,3

523621,3

313702,5

51513,6

 

90239,6

86686,1

22813,1

6844,9

3553,5

613860,9

1001130

0910

Дошкільна освіта та заходи з позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ

62076,8

62076,8

30302,9

7750,3

 

19633,7

19220,9

5400,9

506,1

412,8

81710,5

1001170

0370

Наукове та інформаційно-аналітичне забезпечення заходів по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією

3579,1

3579,1

2666,4

74,9

 

 

 

 

 

 

3579,1

1001200

0810

Державна підтримка фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів

2709,3

2709,3

 

 

 

 

 

 

 

 

2709,3

1002000

 

Адміністрація Державної прикордонної служби України

4446008,6

3836711,9

2402570,9

118831,6

609296,7

93700,9

27788,5

5063,0

3630,1

65912,4

4539709,5

1002010

0310

Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону України

89897,2

89897,2

69239,6

 

 

 

 

 

 

 

89897,2

1002030

0310

Матеріально-технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу

3779270,3

3538042,1

2193006,5

111067,0

241228,2

50737,3

21907,4

1588,2

3211,0

28829,9

3830007,6

1002060

0942

Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Державної прикордонної служби України

157752,6

157413,6

103291,4

7764,6

339,0

6263,6

5881,1

3474,8

419,1

382,5

164016,2

1002070

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Державної прикордонної служби України

60000,0

 

 

 

60000,0

8200,0

 

 

 

8200,0

68200,0

1002100

0310

Облаштування та реконструкція державного кордону

6042,0

 

 

 

6042,0

 

 

 

 

 

6042,0

1002110

0310

Розвідувальна діяльність у сфері захисту державного кордону

53046,5

51359,0

37033,4

 

1687,5

 

 

 

 

 

53046,5

1002120

0310

Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

1002800

0310

Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів Державної прикордонної служби України

 

 

 

 

 

28500,0

 

 

 

28500,0

28500,0

1003000

 

Національна гвардія України

6879789,9

4861368,2

2673472,3

126334,8

2018421,7

193725,1

163397,5

77689,9

3057,1

30327,6

7073515,0

1003010

0310

Керівництво та управління Національною гвардією України

78810,6

78810,6

60040,5

 

 

 

 

 

 

 

78810,6

1003020

0310

Забезпечення виконання завдань та функцій Національної гвардії України

6450139,6

4553517,9

2486366,6

113727,1

1896621,7

176490,1

149758,7

74081,8

1301,1

26731,4

6626629,7

1003070

0942

Підготовка кадрів для Національної гвардії України вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

199074,7

199074,7

113987,1

9765,3

 

6561,2

6221,2

2628,0

256,0

340,0

205635,9

1003080

0731

Стаціонарне лікування військовослужбовців Національної гвардії України у власних медичних закладах

29965,0

29965,0

13078,1

2842,4

 

10673,8

7417,6

980,1

1500,0

3256,2

40638,8

1003090

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Національної гвардії України

121800,0

 

 

 

121800,0

 

 

 

 

 

121800,0

1004000

 

Державна міграційна служба України

466548,7

427425,8

261874,3

37274,7

39122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

1005197,5

1004010

0380

Керівництво та управління у сфері міграції, громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

29050,8

29050,8

18459,7

644,5

 

 

 

 

 

 

29050,8

1004020

0380

Забезпечення виконання завдань та функцій у сфері громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб

436451,1

397328,2

243414,6

36630,2

39122,9

538648,8

538648,8

 

 

 

975099,9

1004070

0113

Внески до Міжнародної організації з міграції

1046,8

1046,8

 

 

 

 

 

 

 

 

1046,8

1006000

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

3578754,4

3334913,6

2376947,7

105007,7

243840,8

586655,3

553694,3

254299,4

42396,0

32961,0

4165409,7

1006010

0320

Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій

70148,4

70148,4

48759,3

2069,9

 

100,0

100,0

 

 

 

70248,4

1006050

0320

Авіаційні роботи з пошуку і рятування

7437,4

7437,4

3489,9

100,9

 

 

 

 

 

 

7437,4

1006060

0511

Гідрометеорологічна діяльність

182077,9

182077,9

129097,6

5706,8

 

35367,3

30357,5

6836,1

4166,6

5009,8

217445,2

1006070

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері гідрометеорології, підготовка наукових кадрів

9754,8

 

 

 

9754,8

1812,2

 

 

 

1812,2

11567,0

1006080

0370

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підготовка наукових кадрів

19000,0

 

 

 

19000,0

3875,0

 

 

 

3875,0

22875,0

1006090

0320

Придбання пожежної та іншої спеціальної техніки вітчизняного виробництва

200000,0

 

 

 

200000,0

 

 

 

 

 

200000,0

1006280

0320

Забезпечення діяльності сил цивільного захисту

2816561,3

2801475,3

2017114,0

84774,8

15086,0

496020,4

481130,2

229342,1

29661,7

14890,2

3312581,7

1006360

0942

Підготовка кадрів у сфері цивільного захисту

273774,6

273774,6

178486,9

12355,3

 

49480,4

42106,6

18121,2

8567,7

7373,8

323255,0

1100000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

1512556,5

276782,5

23816,8

1250,3

1235774,0

346884,8

339334,9

 

1204,0

7549,9

1859441,3

1101000

 

Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

1512556,5

276782,5

23816,8

1250,3

1235774,0

346884,8

339334,9

 

1204,0

7549,9

1859441,3

1101010

0434

Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу та вугільної промисловості

35452,0

35448,0

23816,8

1250,3

4,0

1880,0

1880,0

 

1204,0

 

37332,0

1101030

0483

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері паливно-енергетичного комплексу й вугільної промисловості

10656,5

 

 

 

10656,5

 

 

 

 

 

10656,5

1101070

0431

Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації

1200000,0

 

 

 

1200000,0

300,0

 

 

 

300,0

1200300,0

1101100

0320

Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах

238384,0

238384,0

 

 

 

 

 

 

 

 

238384,0

1101140

0434

Фізичний захист ядерних установок та ядерних матеріалів

25113,5

 

 

 

25113,5

 

 

 

 

 

25113,5

1101440

0433

Внесок України до Енергетичного Співтовариства

2950,5

2950,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2950,5

1101470

0490

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, з метою реалізації проектів соціально-економічного розвитку

 

 

 

 

 

335803,1

335803,1

 

 

 

335803,1

1101630

0433

Впровадження Програми реформування та розвитку енергетичного сектора

 

 

 

 

 

8901,7

1651,8

 

 

7249,9

8901,7

1110000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати)

353400,0

353400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

353400,0

1111000

 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України (загальнодержавні витрати)

353400,0

353400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

353400,0

1111020

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проекти ліквідації підприємств вугільної та торфодобувної промисловості і утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі на умовах співфінансування (50 відсотків)

353400,0

353400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

353400,0

1200000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

818496,8

735058,2

477630,0

38959,5

83438,6

700561,8

134879,9

15879,9

19728,6

565681,9

1519058,6

1201000

 

Апарат Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

234368,9

158840,4

92100,4

6242,9

75528,5

1629,3

144,4

80,8

 

1484,9

235998,2

1201010

0132

Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі

135735,0

135735,0

91185,2

6234,5

 

30,0

30,0

 

 

 

135765,0

1201020

0411

Внески України до бюджету СОТ та Єдиного бюджету органів СНД

12504,6

12504,6

 

 

 

 

 

 

 

 

12504,6

1201030

0411

Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

4606,2

4606,2

 

 

 

 

 

 

 

 

4606,2

1201070

0481

Дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів та фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури у сфері економічного розвитку

7720,2

 

 

 

7720,2

1483,4

 

 

 

1483,4

9203,6

1201090

0950

Підвищення кваліфікації державних службовців у сфері економіки та перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва

2924,9

2924,9

915,2

8,4

 

115,9

114,4

80,8

 

1,5

3040,8

1201120

0830

Фінансова підтримка видань з економічних питань і забезпечення функціонування веб-порталу з питань державних закупівель

3069,7

3069,7

 

 

 

 

 

 

 

 

3069,7

1201220

0481

Збереження та функціонування національної еталонної бази, забезпечення функціонування державних служб, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері стандартизації, метрології та еталонної бази, гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими

42861,2

 

 

 

42861,2

 

 

 

 

 

42861,2

1201380

0470

Державний метрологічний нагляд

1097,1

 

 

 

1097,1

 

 

 

 

 

1097,1

1201480

0441

Забезпечення життєдіяльності Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд

23850,0

 

 

 

23850,0

 

 

 

 

 

23850,0

1202000

 

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів

7882,4

7882,4

5318,8

396,8

 

 

 

 

 

 

7882,4

1202010

0411

Керівництво та управління у сфері захисту прав споживачів

7882,4

7882,4

5318,8

396,8

 

 

 

 

 

 

7882,4

1203000

 

Державне агентство резерву України

66965,0

66965,0

43922,1

6681,3

 

674280,0

112874,8

13206,3

11706,7

561405,2

741245,0

1203010

0220

Керівництво та управління у сфері державного резерву

8845,3

8845,3

5748,7

577,0

 

 

 

 

 

 

8845,3

1203020

0220

Обслуговування державного матеріального резерву

58119,7

58119,7

38173,4

6104,3

 

113166,0

109874,8

13206,3

11706,7

3291,2

171285,7

1203040

0220

Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву

 

 

 

 

 

561114,0

3000,0

 

 

558114,0

561114,0

1204000

 

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України

7497,8

7497,8

4479,5

438,7

 

 

 

 

 

 

7497,8

1204010

0111

Керівництво та управління у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами

7497,8

7497,8

4479,5

438,7

 

 

 

 

 

 

7497,8

1205000

 

Державна служба інтелектуальної власності України

7714,8

6314,8

3464,2

578,7

1400,0

 

 

 

 

 

7714,8

1205010

0411

Керівництво у сфері інтелектуальної власності

7714,8

6314,8

3464,2

578,7

1400,0

 

 

 

 

 

7714,8

1206000

 

Державне агентство України з туризму та курортів

960,2

960,2

639,8

36,0

 

 

 

 

 

 

960,2

1206010

0470

Керівництво та управління у сфері туризму та курортів

960,2

960,2

639,8

36,0

 

 

 

 

 

 

960,2

1207000

 

Державна служба статистики України

483134,5

476624,4

320685,5

24429,7

6510,1

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

507787,0

1207010

0132

Керівництво та управління у сфері статистики

467941,3

467941,3

320685,5

24429,7

 

24652,5

21860,7

2592,8

8021,9

2791,8

492593,8

1207020

0132

Статистичні спостереження та переписи

8683,1

8683,1

 

 

 

 

 

 

 

 

8683,1

1207030

1090

Обстеження умов життя домогосподарств

5498,3

 

 

 

5498,3

 

 

 

 

 

5498,3

1207040

0150

Прикладні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері державної статистики

1011,8

 

 

 

1011,8

 

 

 

 

 

1011,8

1208000

 

Державна служба експортного контролю України

6775,8

6775,8

4792,4

92,3

 

 

 

 

 

 

6775,8

1208010

0411

Керівництво та управління у сфері експортного контролю

6775,8

6775,8

4792,4

92,3

 

 

 

 

 

 

6775,8

1209000

 

Державна інспекція України з контролю за цінами

3197,4

3197,4

2227,3

63,1

 

 

 

 

 

 

3197,4

1209010

0411

Керівництво та управління у сфері контролю за цінами

3197,4

3197,4

2227,3

63,1

 

 

 

 

 

 

3197,4

1210000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

24977,7

24886,7

13022,7

2859,7

91,0

 

 

 

 

 

24977,7

1211000

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (загальнодержавні витрати)

24977,7

24886,7

13022,7

2859,7

91,0

 

 

 

 

 

24977,7

1211050

0220

Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України

24977,7

24886,7

13022,7

2859,7

91,0

 

 

 

 

 

24977,7

1400000

 

Міністерство закордонних справ України

2200437,6

2200437,6

70397,4

89615,4

 

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2203816,8

1401000

 

Апарат Міністерства закордонних справ України

2200437,6

2200437,6

70397,4

89615,4

 

3379,2

3329,2

1610,9

352,0

50,0

2203816,8

1401010

0113

Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин

66530,1

66530,1

42140,6

4236,6

 

 

 

 

 

 

66530,1

1401020

0113

Внески України до бюджетів ООН, органів і спеціалізованих установ системи ООН, інших міжнародних організацій та конвенційних органів

485354,9

485354,9

 

 

 

 

 

 

 

 

485354,9

1401030

0113

Функціонування закордонних дипломатичних установ України та розширення мережі власності України для потреб цих установ

1621485,9

1621485,9

23675,2

85017,0

 

1713,5

1713,5

968,4

63,0

 

1623199,4

1401050

0113

Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України

8975,0

8975,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8975,0

1401060

0113

Забезпечення головування України у міжнародних інституціях

3258,4

3258,4

 

 

 

 

 

 

 

 

3258,4

1401100

0950

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин, підвищення кваліфікації працівників дипломатичної служби, які віднесені до п'ятої - сьомої категорій державних службовців, проведення прикладних досліджень у галузі міжнародних відносин, зовнішньої політики та дипломатії

9933,3

9933,3

4581,6

361,8

 

1665,7

1615,7

642,5

289,0

50,0

11599,0

1401110

0113

Фінансова підтримка забезпечення міжнародного позитивного іміджу України, заходи щодо підтримки зв'язків з українцями, які проживають за межами України

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

1401130

0113

Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

3900,0

3900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3900,0

1700000

 

Державний комітет телебачення і радіомовлення України

879143,8

872765,7

313983,9

33782,3

6378,1

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

988202,3

1701000

 

Апарат Державного комітету телебачення і радіомовлення України

879143,8

872765,7

313983,9

33782,3

6378,1

109058,5

101849,7

33669,1

5942,3

7208,8

988202,3

1701010

0830

Керівництво та управління у сфері телебачення і радіомовлення

16263,6

16263,6

11078,0

663,3

 

200,0

200,0

 

 

 

16463,6

1701020

0840

Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

6378,1

 

 

 

6378,1

1770,0

 

 

 

1770,0

8148,1

1701040

0950

Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіопресінституті

3244,8

3244,8

2308,9

76,9

 

694,8

664,8

216,0

101,8

30,0

3939,6

1701050

0850

Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації, преси

721,2

721,2

 

 

 

 

 

 

 

 

721,2

1701080

0830

Виробництво та трансляція телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, створення та функціонування україномовної версії міжнародного каналу "EuroNews"

834814,6

834814,6

300597,0

33042,1

 

106393,7

100984,9

33453,1

5840,5

5408,8

941208,3

1701110

0830

Випуск книжкової продукції за програмою "Українська книга"

15500,0

15500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

15500,0

1701130

0850

Державні стипендії видатним діячам інформаційної галузі, дітям журналістів, які загинули або стали інвалідами у зв'язку з виконанням службових обов'язків та премії в інформаційній галузі

2181,4

2181,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2181,4

1701170

0850

Інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках та інших заходах

40,1

40,1

 

 

 

 

 

 

 

 

40,1

1800000

 

Міністерство культури України

2071596,1

2022674,3

365251,5

36999,4

48921,8

233542,8

215505,8

35446,7

5605,0

18037,0

2305138,9

1801000

 

Апарат Міністерства культури України

1997400,0

1948478,2

362519,7

36902,2

48921,8

232042,8

214055,8

35446,7

5605,0

17987,0

2229442,8

1801010

0829

Загальне керівництво та управління у сфері культури

22633,0

22633,0

14703,9

999,1

 

 

 

 

 

 

22633,0

1801020

0840

Прикладні розробки у сфері розвитку культури

4120,3

 

 

 

4120,3

5200,0

 

 

 

5200,0

9320,3

1801030

0921

Надання загальної та спеціальної освіти мистецькими (художніми, музичними, хореографічними) загальноосвітніми школами (школами-інтернатами) та позашкільними навчальними закладами

77070,7

77070,7

46834,0

5957,7

 

1237,5

1206,5

436,9

68,6

31,0

78308,2

1801050

0941

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

36583,3

36583,3

 

 

 

6904,0

6704,0

 

 

200,0

43487,3

1801060

0942

Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

479495,7

479495,7

594,0

 

 

133831,7

125807,2

 

 

8024,5

613327,4

1801070

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів та підготовка науково-педагогічних кадрів у сфері культури і мистецтва, підготовка кадрів акторської майстерності для національних мистецьких та творчих колективів

10425,7

10425,7

6451,4

67,5

 

32250,7

32190,5

19951,4

2017,1

60,2

42676,4

1801100

0829

Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва та заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"

5185,3

5185,3

 

 

 

 

 

 

 

 

5185,3

1801110

0821

Фінансова підтримка національних театрів

517863,9

517863,9

 

 

 

 

 

 

 

 

517863,9

1801120

0822

Фінансова підтримка національних художніх колективів, концертних організацій та їх дирекції, національних і державних циркових організацій

323472,7

323472,7

 

 

 

 

 

 

 

 

323472,7

1801130

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів, премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури, мистецтва

8577,0

8577,0

 

 

 

 

 

 

 

 

8577,0

1801170

0829

Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з вшанування пам'яті, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови

59251,5

14450,0

 

 

44801,5

 

 

 

 

 

59251,5

1801190

0824

Забезпечення діяльності національних музеїв, національних і державних бібліотек

271413,4

271413,4

181922,2

19358,3

 

19261,4

15648,5

3060,2

606,5

3612,9

290674,8

1801260

0829

Заходи з відтворення культури національних меншин, заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради, заходи з реалізації Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою, заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною та забезпечення міжнародної діяльності у сфері міжнаціональних відносин

900,0

900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

900,0

1801300

0850

Фінансова підтримка друкованих періодичних видань культурологічного напрямку, газет мовами національних меншин, фінансова підтримка гастрольної діяльності вітчизняних виконавців

7890,0

7890,0

 

 

 

 

 

 

 

 

7890,0

1801430

0840

Забезпечення діяльності Українського інституту національної пам'яті

5496,4

5496,4

3743,2

145,4

 

 

 

 

 

 

5496,4

1801480

0829

Надання фінансової підтримки державному підприємству "Кримський дім"

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

1801490

0827

Збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках, здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизація, інвентаризація та реставрація пам'яток архітектури, культури та світової спадщини ЮНЕСКО

164021,1

164021,1

108271,0

10374,2

 

33357,5

32499,1

11998,2

2912,8

858,4

197378,6

1806000

 

Державне агентство України з питань кіно

74196,1

74196,1

2731,8

97,2

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

75696,1

1806010

0823

Керівництво та управління у сфері кінематографії

3931,5

3931,5

2731,8

97,2

 

 

 

 

 

 

3931,5

1806030

0823

Створення та розповсюдження національних фільмів, фінансова підтримка державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка"

66820,9

66820,9

 

 

 

1500,0

1450,0

 

 

50,0

68320,9

1806050

0829

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

2893,7

2893,7

 

 

 

 

 

 

 

 

2893,7

1806060

0829

Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення і реалізації творчих проектів в сфері кінематографії та премії за видатні досягнення у галузі кінематографії

550,0

550,0

 

 

 

 

 

 

 

 

550,0

2100000

 

Міністерство оборони України

39411488,4

28358613,0

14393485,6

1471865,1

11052875,4

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

40231041,3

2101000

 

Апарат Міністерства оборони України

39411488,4

28358613,0

14393485,6

1471865,1

11052875,4

819552,9

534830,8

125721,5

55127,9

284722,1

40231041,3

2101010

0210

Керівництво та військове управління Збройними Силами України

261578,4

261578,4

195058,2

4767,8

 

500,0

 

 

 

500,0

262078,4

2101020

0210

Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ

30655066,5

25901572,8

12725587,5

1456648,5

4753493,7

310990,6

264183,5

41335,8

47800,0

46807,1

30966057,1

2101080

0260

Медичне лікування, реабілітація та санаторне забезпечення особового складу Збройних Сил України, ветеранів військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни

905556,5

897210,8

574437,3

10448,8

8345,7

187344,4

152685,9

39095,8

7327,9

34658,5

1092900,9

2101100

0240

Підготовка військових фахівців у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації, підвищення кваліфікації та перепідготовка військових фахівців і державних службовців, початкова військова підготовка молоді

1285242,4

1285242,4

898402,6

 

 

124839,2

113461,4

45289,9

 

11377,8

1410081,6

2101150

0210

Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил України

5246500,0

1350,0

 

 

5245150,0

 

 

 

 

 

5246500,0

2101190

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України

1000000,0

 

 

 

1000000,0

140517,7

 

 

 

140517,7

1140517,7

2101210

0512

Утилізація боєприпасів та рідинних компонентів ракетного палива, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних Сил України

57544,6

11658,6

 

 

45886,0

55361,0

4500,0

 

 

50861,0

112905,6

2200000

 

Міністерство освіти і науки України

16242695,0

15745783,3

265946,0

27287,2

496911,7

8619591,6

7719425,6

15986,6

5767,3

900166,0

24862286,6

2201000

 

Апарат Міністерства освіти і науки України

16239131,9

15742220,2

263564,1

27098,2

496911,7

8619591,6

7719425,6

15986,6

5767,3

900166,0

24858723,5

2201010

0990

Загальне керівництво та управління у сфері освіти і науки

32712,4

32712,4

20784,4

2061,9

 

60,0

60,0

 

 

 

32772,4

2201020

0990

Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

800,0

800,0

400,0

254,8

 

100,0

100,0

73,4

4,7

 

900,0

2201040

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка наукової інфраструктури, наукової преси та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень

344757,8

10418,6

3790,3

279,1

334339,2

206094,2

3361,3

135,0

7,0

202732,9

550852,0

2201080

0150

Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів

15998,2

15998,2

119,4

 

 

 

 

 

 

 

15998,2

2201100

0922

Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації, загальноосвітніх ліцеях-інтернатах, гімназіях-інтернатах з посиленою військово-фізичною підготовкою

40576,6

40576,6

15669,4

6515,3

 

18,4

18,4

2,0

 

 

40595,0

2201120

0960

Забезпечення діяльності Національного центру "Мала академія наук України", надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами, заходи з позашкільної роботи

29234,3

29234,3

15286,0

2058,1

 

3651,4

3321,4

775,0

756,6

330,0

32885,7

2201130

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації та адаптації, їх методичне забезпечення

132237,2

132237,2

90262,6

6626,8

 

5009,6

4654,9

1422,4

512,7

354,7

137246,8

2201150

0941

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

3867222,7

3867222,7

 

 

 

1040775,0

989138,3

 

 

51636,7

4907997,7

2201160

0942

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики

10762238,1

10762238,1

 

 

 

6979531,8

6383949,7

 

 

595582,1

17741769,9

2201170

0970

Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів

125898,2

67989,7

21739,5

1009,8

57908,5

2506,6

2506,6

722,4

405,0

 

128404,8

2201180

0990

Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу "Учитель року"

3000,0

3000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

3000,0

2201200

0990

Пільговий проїзд студентів вищих навчальних закладів і учнів професійно-технічних училищ у залізничному, автомобільному та водному транспорті

38000,0

38000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

38000,0

2201250

0950

Навчання, стажування, підвищення кваліфікації студентів, аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних працівників за кордоном, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, керівних працівників і спеціалістів харчової, переробної промисловості та агропромислового комплексу, медичних та фармацевтичних кадрів

12850,9

12850,9

8891,4

637,4

 

12508,6

11188,6

4152,9

2021,1

1320,0

25359,5

2201280

0942

Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

565074,0

565074,0

 

 

 

326746,0

299181,7

 

 

27564,3

891820,0

2201290

0980

Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, проведення наукових заходів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

65681,0

32,2

 

 

65648,8

18909,5

 

 

 

18909,5

84590,5

2201310

0810

Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді

54561,0

54561,0

29513,0

6163,0

 

5988,0

4641,0

844,4

1565,2

1347,0

60549,0

2201380

0150

Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

18133,7

12310,5

77,5

178,2

5823,2

 

 

 

 

 

18133,7

2201410

0470

Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"

33192,0

 

 

 

33192,0

15,0

 

 

 

15,0

33207,0

2201470

0990

Здійснення зовнішнього оцінювання та моніторинг якості освіти Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами

96688,1

96688,1

56828,2

1313,8

 

13177,5

12950,7

5589,2

149,0

226,8

109865,6

2201510

0990

Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, ліцензування, атестація та акредитація навчальних закладів

275,7

275,7

202,4

 

 

4500,0

4353,0

2269,9

346,0

147,0

4775,7

2203000

 

Державна інспекція навчальних закладів України

3563,1

3563,1

2381,9

189,0

 

 

 

 

 

 

3563,1

2203010

0990

Здійснення державного нагляду за діяльністю навчальних закладів

3563,1

3563,1

2381,9

189,0

 

 

 

 

 

 

3563,1

2210000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49558523,1

49558523,1

 

 

 

 

 

 

 

 

49558523,1

2211000

 

Міністерство освіти і науки України (загальнодержавні витрати)

49558523,1

49558523,1

 

 

 

 

 

 

 

 

49558523,1

2211180

0180

Субвенція на підготовку робітничих кадрів з державного бюджету місцевим бюджетам

5839080,1

5839080,1

 

 

 

 

 

 

 

 

5839080,1

2211190

0180

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

43719443,0

43719443,0

 

 

 

 

 

 

 

 

43719443,0

2300000

 

Міністерство охорони здоров'я України

7877024,2

7342011,0

1475410,1

233013,2

535013,2

2208110,7

1967558,6

137117,6

64227,6

240552,1

10085134,9

2301000

 

Апарат Міністерства охорони здоров'я України

6952508,9

6417678,3

850594,7

184298,4

534830,6

1872602,7

1655019,3

46854,0

16349,4

217583,4

8825111,6

2301010

0763

Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я

24812,3

24812,3

15846,5

1543,7

 

1140,2

1140,2

 

640,2

 

25952,5

2301020

0150

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка та підвищення кваліфікації наукових кадрів у сфері охорони здоров'я, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

34830,6

 

 

 

34830,6

34522,6

 

 

 

34522,6

69353,2

2301070

0942

Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

714901,9

714901,9

 

 

 

1628511,5

1462684,6

 

 

165826,9

2343413,4

2301080

0950

Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я

145150,8

145150,8

97133,8

3914,4

 

67286,7

64115,8

32596,5

8941,7

3170,9

212437,5

2301090

0990

Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

1222,9

1222,9

897,5

 

 

 

 

 

 

 

1222,9

2301110

0732

Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається загальнодержавними закладами охорони здоров'я

613945,5

613945,5

268370,0

60977,2

 

9878,2

9043,9

2281,2

1342,5

834,3

623823,7

2301120

0941

Підготовка медичних і фармацевтичних кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації

4712,7

4712,7

 

 

 

50646,1

48559,1

 

 

2087,0

55358,8

2301170

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у закладах охорони здоров'я науково-дослідних установ та вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

713219,8

713219,8

260046,1

60502,4

 

18138,8

15599,7

3398,1

1325,0

2539,1

731358,6

2301180

0734

Санаторне лікування хворих на туберкульоз та дітей і підлітків з соматичними захворюваннями

293068,1

293068,1

118412,4

48407,7

 

11274,0

9776,7

601,7

2008,1

1497,3

304342,1

2301200

0722

Спеціалізована консультативна амбулаторно-поліклінічна та стоматологічна допомога, що надається вищими навчальними закладами, науково-дослідними установами та загальнодержавними закладами охорони здоров'я

80096,3

80096,3

52312,8

5179,9

 

13905,2

13514,8

7153,9

949,5

390,4

94001,5

2301280

0763

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційного проекту, оплата податкових зобов'язань (з урахуванням штрафних санкцій), що виникли в рамках реалізації інвестиційного проекту

332588,8

332588,8

 

 

 

 

 

 

 

 

332588,8

2301350

0763

Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоров'я

121575,4

121575,4

25225,8

2688,7

 

2961,0

2961,0

622,6

958,4

 

124536,4

2301360

0763

Лікування громадян України за кордоном

51948,9

51948,9

 

 

 

 

 

 

 

 

51948,9

2301400

0763

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

3291262,9

3291262,9

 

 

 

 

 

 

 

 

3291262,9

2301410

0824

Функціонування Національної наукової медичної бібліотеки, збереження та популяризація історії медицини

18018,0

18018,0

12349,8

1084,4

 

1318,0

968,0

200,0

184,0

350,0

19336,0

2301510

0763

Заходи із реабілітації хворих на дитячий церебральний параліч у Міжнародній клініці відновного лікування

11154,0

11154,0

 

 

 

 

 

 

 

 

11154,0

2301610

0763

Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей

 

 

 

 

 

33020,4

26655,5

 

 

6364,9

33020,4

2301810

0732

Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит"

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

2302000

 

Державна служба України з лікарських засобів

13610,6

13610,6

6708,0

571,0

 

 

 

 

 

 

13610,6

2302010

0763

Керівництво та управління у сфері лікарських засобів

13610,6

13610,6

6708,0

571,0

 

 

 

 

 

 

13610,6

2303000

 

Державна служба України з контролю за наркотиками

2238,2

2238,2

1185,2

123,3

 

 

 

 

 

 

2238,2

2303010

0763

Керівництво та управління у сфері контролю за наркотиками

2238,2

2238,2

1185,2

123,3

 

 

 

 

 

 

2238,2

2304000

 

Державна санітарно-епідеміологічна служба України

907982,8

907800,2

616462,0

47990,6

182,6

328534,2

310145,1

89582,4

47878,2

18389,1

1236517,0

2304010

0763

Керівництво та управління у сфері санітарно-епідеміологічної служби

73796,1

73796,1

52481,0

1772,1

 

73,5

73,5

 

10,3

 

73869,6

2304020

0740

Проведення лабораторних досліджень у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення і вжиття спеціальних заходів на локалізацію та ліквідацію спалахів та епідемій

834186,7

834004,1

563981,0

46218,5

182,6

328460,7

310071,6

89582,4

47867,9

18389,1

1162647,4

2305000

 

Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

683,7

683,7

460,2

29,9

 

6973,8

2394,2

681,2

 

4579,6

7657,5

2305010

0763

Керівництво та управління у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань

683,7

683,7

460,2

29,9

 

 

 

 

 

 

683,7

2305020

0763

Удосконалення заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально-небезпечних захворювань в Україні

 

 

 

 

 

6973,8

2394,2

681,2

 

4579,6

6973,8

2310000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46623007,6

46623007,6

 

 

 

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46752746,4

2311000

 

Міністерство охорони здоров'я України (загальнодержавні витрати)

46623007,6

46623007,6

 

 

 

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

46752746,4

2311160

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

18972,6

18972,6

 

 

 

 

 

 

 

 

18972,6

2311300

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги

137992,3

137992,3

 

 

 

 

 

 

 

 

137992,3

2311410

0180

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

46466042,7

46466042,7

 

 

 

 

 

 

 

 

46466042,7

2311600

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров'я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей"

 

 

 

 

 

129738,8

56624,1

 

 

73114,7

129738,8

2400000

 

Міністерство екології та природних ресурсів України

3461435,9

2554647,8

756727,8

202075,4

906788,1

662058,6

568422,6

50474,3

315365,8

93636,0

4123494,5

2401000

 

Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України

625705,4

155016,7

102496,6

3616,8

470688,7

54825,6

26544,4

7198,1

3064,8

28281,2

680531,0

2401010

0540

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

18998,5

18998,5

13418,4

331,7

 

13954,7

13294,7

1800,0

2254,9

660,0

32953,2

2401040

0530

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

3246,4

 

 

 

3246,4

10460,0

 

 

 

10460,0

13706,4

2401090

0950

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

8541,2

8541,2

6164,3

16,9

 

7449,0

5568,7

2853,1

443,0

1880,3

15990,2

2401270

0540

Здійснення природоохоронних заходів

593459,5

126017,2

82059,0

3220,9

467442,3

17961,9

7681,0

2545,0

366,9

10280,9

611421,4

2401510

0540

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

213,7

213,7

 

 

 

 

 

 

 

 

213,7

2401520

0540

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

1246,1

1246,1

854,9

47,3

 

 

 

 

 

 

1246,1

2401530

0511

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2402000

 

Державне агентство екологічних інвестицій України

1605,9

1605,9

956,3

62,5

 

 

 

 

 

 

1605,9

2402010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

1605,9

1605,9

956,3

62,5

 

 

 

 

 

 

1605,9

2404000

 

Державна служба геології та надр України

129718,0

9905,2

7241,9

34,4

119812,8

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

152818,0

2404010

0441

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

9905,2

9905,2

7241,9

34,4

 

23100,0

19700,0

 

400,0

3400,0

33005,2

2404020

0444

Розвиток мінерально-сировинної бази

119812,8

 

 

 

119812,8

 

 

 

 

 

119812,8

2405000

 

Державна екологічна інспекція України

121063,1

121063,1

81794,8

4599,6

 

 

 

 

 

 

121063,1

2405010

0540

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

121063,1

121063,1

81794,8

4599,6

 

 

 

 

 

 

121063,1

2406000

 

Національна комісія з радіаційного захисту населення України

626,6

626,6

431,3

19,7

 

 

 

 

 

 

626,6

2406010

0540

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

626,6

626,6

431,3

19,7

 

 

 

 

 

 

626,6

2407000

 

Державне агентство водних ресурсів України

990424,2

961799,0

558264,1

193525,7

28625,2

584133,0

522178,2

43276,2

311901,0

61954,8

1574557,2

2407010

0421

Керівництво та управління у сфері водного господарства

9642,9

9642,9

6710,8

237,0

 

 

 

 

 

 

9642,9

2407020

0482

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

147,8

 

 

 

147,8

 

 

 

 

 

147,8

2407040

0950

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

2448,4

2448,4

1667,9

192,7

 

1299,6

1284,6

440,3

322,4

15,0

3748,0

2407050

0421

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

949777,7

949707,7

549885,4

193096,0

70,0

582833,4

520893,6

42835,9

311578,6

61939,8

1532611,1

2407070

0511

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

28407,4

 

 

 

28407,4

 

 

 

 

 

28407,4

2408000

 

Державне агентство України з управління зоною відчуження

1592292,7

1304631,3

5542,8

216,7

287661,4

 

 

 

 

 

1592292,7

2408010

0513

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

5239,0

5239,0

3708,1

152,8

 

 

 

 

 

 

5239,0

2408040

0513

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

601800,0

601800,0

 

 

 

 

 

 

 

 

601800,0

2408070

0513

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

1937,4

 

 

 

1937,4

 

 

 

 

 

1937,4

2408080

0530

Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

3362,1

2818,7

1834,7

63,9

543,4

 

 

 

 

 

3362,1

2408090

0512

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

61249,4

56049,4

 

 

5200,0

 

 

 

 

 

61249,4

2408110

0513

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

209016,6

 

 

 

209016,6

 

 

 

 

 

209016,6

2408120

0513

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

709688,2

638724,2

 

 

70964,0

 

 

 

 

 

709688,2

2500000

 

Міністерство соціальної політики України

88120109,9

87925325,2

132119,9

31601,5

194784,7

462827,0

166238,9

40655,3

12321,4

296588,1

88582936,9

2501000

 

Апарат Міністерства соціальної політики України

5914946,9

5790083,5

73981,4

28377,7

124863,4

289325,0

65873,8

645,0

2941,9

223451,2

6204271,9

2501010

0412

Керівництво та управління у сфері соціальної політики

55120,3

55120,3

36797,4

2534,1

 

2359,8

2359,8

 

1737,7

 

57480,1

2501040

1080

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики, промислової безпеки та охорони праці

11372,5

2,6

 

 

11369,9

6849,0

 

 

 

6849,0

18221,5

2501060

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту та соціальна адаптація військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку

1624,6

1624,6

799,2

220,3

 

105,5

105,5

44,2

16,8

 

1730,1

2501070

0732

Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

13978,8

12586,0

5521,1

3051,3

1392,8

75,0

55,0

 

14,0

20,0

14053,8

2501090

1090

Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захисту

112830,0

2830,0

 

 

110000,0

 

 

 

 

 

112830,0

2501120

1070

Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України

791,6

791,6

 

 

 

 

 

 

 

 

791,6

2501130

1050

Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня", інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми

68789,7

68789,7

 

 

 

 

 

 

 

 

68789,7

2501150

1030

Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань

882852,5

882852,5

 

 

 

 

 

 

 

 

882852,5

2501160

1030

Довічні державні стипендії

3270,8

3270,8

 

 

 

 

 

 

 

 

3270,8

2501200

1070

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

2146656,5

2146656,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2146656,5

2501220

1030

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам'ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років

76134,1

76134,1

 

 

 

 

 

 

 

 

76134,1

 

 

у тому числі фінансова підтримка Національної Асамблеї інвалідів України, підприємств і організацій невиробничої сфери Українського товариства сліпих та Українського товариства глухих

43341,5

43341,5

 

 

 

 

 

 

 

 

43341,5

2501350

0210

Компенсація підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

1790000,0

1790000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1790000,0

2501440

1040

Реалізація державної політики з питань сім'ї та дітей

640,7

640,7

 

 

 

 

 

 

 

 

640,7

2501450

0960

Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячому оздоровчому таборі ДЦ "Молода Гвардія"

54284,7

54284,7

 

 

 

 

 

 

 

 

54284,7

2501460

0763

Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

60251,4

58150,7

 

 

2100,7

 

 

 

 

 

60251,4

2501470

0734

Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про жертви нацистських переслідувань" та інвалідів

88048,7

88048,7

30863,7

22572,0

 

5249,3

5140,4

600,8

1173,4

108,9

93298,0

2501480

1070

Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

510000,0

510000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

510000,0

2501570

1070

Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненими з військової строкової служби

36900,0

36900,0

 

 

 

 

 

 

 

 

36900,0

2501590

1090

Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов'язаних зі сплатою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

1400,0

1400,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1400,0

2501630

1090

Модернізація системи соціальної підтримки населення України

 

 

 

 

 

274686,4

58213,1

 

 

216473,3

274686,4

2503000

 

Державна інспекція України з питань праці

11196,0

11196,0

7912,0

242,6

 

 

 

 

 

 

11196,0

2503010

0412

Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю

11196,0

11196,0

7912,0

242,6

 

 

 

 

 

 

11196,0

2505000

 

Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

330643,6

260722,3

6184,3

834,4

69921,3

 

 

 

 

 

330643,6

2505010

1010

Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

11274,3

10722,3

6184,3

834,4

552,0

 

 

 

 

 

11274,3

2505040

1030

Забезпечення протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

2505080

1090

Здійснення заходів щодо надання соціальної та психологічної допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації населення

5420,3

 

 

 

5420,3

 

 

 

 

 

5420,3

2505140

1030

Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок

63949,0

 

 

 

63949,0

 

 

 

 

 

63949,0

2505150

1030

Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції

49997,2

49997,2

 

 

 

 

 

 

 

 

49997,2

2505160

1030

Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням

22453,8

22453,8

 

 

 

 

 

 

 

 

22453,8

2505170

1030

Заходи з соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку)

27549,0

27549,0

 

 

 

 

 

 

 

 

27549,0

2506000

 

Пенсійний фонд України

80863965,6

80863965,6

 

 

 

 

 

 

 

 

80863965,6

2506020

1020

Дотація на виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами

61868371,2

61868371,2

 

 

 

 

 

 

 

 

61868371,2

2506050

1020

Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду України для виплати пенсій

18995594,4

18995594,4

 

 

 

 

 

 

 

 

18995594,4

2507000

 

Фонд соціального захисту інвалідів

961663,3

961663,3

19625,0

1015,7

 

173501,6

100364,7

40010,3

9379,5

73136,9

1135164,9

2507030

1010

Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів

931856,5

931856,5

 

 

 

173462,9

100326,0

40010,3

9377,4

73136,9

1105319,4

 

 

у тому числі на фінансування створення об'єктів Західного реабілітаційно-спортивного центру

 

 

 

 

 

15000,0

 

 

 

15000,0

15000,0

2507040

1010

Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів

29131,8

29131,8

19625,0

1015,7

 

38,7

38,7

 

2,1

 

29170,5

2507100

1010

Реабілітація дітей-інвалідів

675,0

675,0

 

 

 

 

 

 

 

 

675,0

2508000

 

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки України

37694,5

37694,5

24417,2

1131,1

 

0,4

0,4

 

 

 

37694,9

2508010

0412

Керівництво та управління у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки

37694,5

37694,5

24417,2

1131,1

 

0,4

0,4

 

 

 

37694,9

2510000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

581094,4

581094,4

 

 

 

 

 

 

 

 

581094,4

2511000

 

Міністерство соціальної політики України (загальнодержавні витрати)

581094,4

581094,4

 

 

 

 

 

 

 

 

581094,4

2511110

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"

581094,4

581094,4

 

 

 

 

 

 

 

 

581094,4

2750000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1277724,9

426236,0

164362,5

14649,0

851488,9

461969,2

60670,9

1081,0

21,0

401298,3

1739694,1

2751000

 

Апарат Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

1054503,3

205014,4

28557,9

3668,1

849488,9

461933,2

60643,9

1081,0

1,0

401289,3

1516436,5

2751010

0443

Керівництво та управління у сфері регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

45677,7

45677,7

26060,1

3017,7

 

 

 

 

 

 

45677,7

2751030

0484

Дослідження, наукові і науково-технічні розробки у сфері будівництва, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, виконання робіт за державними цільовими програмами у сфері розвитку житлово-комунального господарства, наукові розробки із нормування та стандартизації у сфері будівництва та житлової політики, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах

4470,5

930,9

488,2

235,5

3539,6

80,0

80,0

40,0

1,0

 

4550,5

2751070

0824

Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки

5161,9

5161,9

2009,6

414,9

 

124,2

121,7

61,8

 

2,5

5286,1

2751210

0421

Проведення земельної реформи

44800,0

3885,0

 

 

40915,0

 

 

 

 

 

44800,0

2751240

0620

Компенсація різниці в тарифах на виробництво теплової енергії для населення на теплогенеруючих установках (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій і атомних електростанцій) з використанням будь-яких видів палива та енергії, крім природного газу

500000,0

 

 

 

500000,0

 

 

 

 

 

500000,0

2751250

0411

Загальнодержавні топографо-геодезичні та картографічні роботи, демаркація та делімітація державного кордону

5034,3

 

 

 

5034,3

 

 

 

 

 

5034,3

2751370

1060

Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву

6850,0

6850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

6850,0

2751380

1060

Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

49260,8

49260,8

 

 

 

 

 

 

 

 

49260,8

2751420

1060

Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом

 

 

 

 

 

38000,0

38000,0

 

 

 

38000,0

2751470

1060

Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов

93248,1

93248,1

 

 

 

 

 

 

 

 

93248,1

2751590

0620

Відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкція) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях

300000,0

 

 

 

300000,0

 

 

 

 

 

300000,0

2751610

0620

Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту розвитку міської інфраструктури та заходів в секторі централізованого теплопостачання України

 

 

 

 

 

23729,0

22442,2

979,2

 

1286,8

23729,0

2751630

0470

Реалізація надзвичайної кредитної програми для України

 

 

 

 

 

400000,0

 

 

 

400000,0

400000,0

2752000

 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України

67380,2

67380,2

42827,9

3800,8

 

 

 

 

 

 

67380,2

2752010

0443

Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю

67380,2

67380,2

42827,9

3800,8

 

 

 

 

 

 

67380,2

2753000

 

Державне агентство з питань електронного урядування України

4733,1

2733,1

1803,6

196,7

2000,0

 

 

 

 

 

4733,1

2753010

0111

Керівництво та управління у сфері електронного урядування

2733,1

2733,1

1803,6

196,7

 

 

 

 

 

 

2733,1

2753030

0470

Електронне урядування та Національна програма інформатизації

2000,0

 

 

 

2000,0

 

 

 

 

 

2000,0

2754000

 

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України

22980,0

22980,0

16172,0

571,6

 

 

 

 

 

 

22980,0

2754010

0434

Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів

22980,0

22980,0

16172,0

571,6

 

 

 

 

 

 

22980,0

2755000

 

Державне агентство земельних ресурсів України

128128,3

128128,3

75001,1

6411,8

 

36,0

27,0

 

20,0

9,0

128164,3

2755010

0421

Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів

128128,3

128128,3

75001,1

6411,8

 

36,0

27,0

 

20,0

9,0

128164,3

2760000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

112052,0

11205,2

 

 

100846,8

 

 

 

 

 

112052,0

2761000

 

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (загальнодержавні витрати)

112052,0

11205,2

 

 

100846,8

 

 

 

 

 

112052,0

2761350

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

112052,0

11205,2

 

 

100846,8

 

 

 

 

 

112052,0

2800000

 

Міністерство аграрної політики та продовольства України

1139309,6

750000,3

459135,2

19867,9

389309,3

530247,2

402995,8

125260,4

17704,2

127251,4

1669556,8

2801000

 

Апарат Міністерства аграрної політики та продовольства України

120534,4

76024,0

36158,8

2792,5

44510,4

200887,0

106467,0

2250,0

1000,0

94420,0

321421,4

2801010

0421

Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу

44326,8

44326,8

22802,8

1622,6

 

 

 

 

 

 

44326,8

2801050

0482

Дослідження, прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері розвитку агропромислового комплексу, підготовка наукових кадрів, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, дослідження та експериментальні розробки у сфері агропромислового комплексу

44510,4

 

 

 

44510,4

35320,0

 

 

 

35320,0

79830,4

2801130

0950

Підвищення кваліфікації фахівців агропромислового комплексу

7867,3

7867,3

2815,3

595,4

 

6567,0

6467,0

2250,0

1000,0

100,0

14434,3

2801160

0513

Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства "Солотвинський солерудник" Тячівського району Закарпатської області

2700,0

2700,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2700,0

2801180

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі

 

 

 

 

 

5000,0

 

 

 

5000,0

5000,0

2801250

0421

Витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду

 

 

 

 

 

100000,0

100000,0

 

 

 

100000,0

2801310

0421

Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду

15546,9

15546,9

10540,7

574,5

 

 

 

 

 

 

15546,9

2801370

0421

Збільшення статутного капіталу НАК "Украгролізинг" для закупівлі технічних засобів для агропромислового комплексу з подальшою передачею їх на умовах фінансового лізингу

 

 

 

 

 

54000,0

 

 

 

54000,0

54000,0

2801500

0810

Державна підтримка Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства "Колос" на організацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед сільського населення

5583,0

5583,0

 

 

 

 

 

 

 

 

5583,0

2802000

 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України

400384,5

397378,2

239719,6

4625,3

3006,3

311693,6

283697,4

119995,9

16312,5

27996,2

712078,1

2802010

0421

Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини та фітосанітарної служби України

65459,7

65453,4

42216,9

1795,0

6,3

25007,2

23399,0

10375,0

809,4

1608,2

90466,9

2802020

0421

Протиепізоотичні заходи та участь у Міжнародному епізоотичному бюро

68717,2

65717,2

7676,6

103,1

3000,0

 

 

 

 

 

68717,2

2802030

0421

Організація та регулювання діяльності установ ветеринарної медицини та фітосанітарної служби

266207,6

266207,6

189826,1

2727,2

 

286686,4

260298,4

109620,9

15503,1

26388,0

552894,0

2804000

 

Державне агентство рибного господарства України

120227,6

119571,6

76102,6

7357,0

656,0

70,0

70,0

 

 

 

120297,6

2804010

0423

Керівництво та управління у сфері рибного господарства

83985,5

83985,5

55236,2

2401,0

 

50,0

50,0

 

 

 

84035,5

2804020

0423

Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства

34586,1

34586,1

20866,4

4956,0

 

20,0

20,0

 

 

 

34606,1

2804030

0482

Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за державними замовленнями у сфері рибного господарства

656,0

 

 

 

656,0

 

 

 

 

 

656,0

2804090

0423

Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства

1000,0

1000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0

2805000

 

Державне агентство лісових ресурсів України

440750,6

99614,0

70111,1

2377,7

341136,6

17556,6

12721,4

3014,5

384,6

4835,2

458307,2

2805010

0422

Керівництво та управління у сфері лісового господарства

40123,2

40123,2

27192,6

1852,9

 

15,8

15,8

 

10,8

 

40139,0

2805020

0150

Дослідження, прикладні розробки та підготовка наукових кадрів у сфері лісового господарства

4484,6

 

 

 

4484,6

2970,4

 

 

 

2970,4

7455,0

2805060

0422

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

396142,8

59490,8

42918,5

524,8

336652,0

14570,4

12705,6

3014,5

373,8

1864,8

410713,2

2807000

 

Державна інспекція сільського господарства України

57412,5

57412,5

37043,1

2715,4

 

40,0

40,0

 

7,1

 

57452,5

2807010

0421

Здійснення державного контролю у галузі сільського господарства

57412,5

57412,5

37043,1

2715,4

 

40,0

40,0

 

7,1

 

57452,5

3100000

 

Міністерство інфраструктури України

3201150,3

3158957,2

212827,0

17107,1

42193,1

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

3260072,0

3101000

 

Апарат Міністерства інфраструктури України

2820584,8

2781545,1

16748,1

3861,0

39039,7

 

 

 

 

 

2820584,8

3101010

0455

Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури

33733,6

33733,6

16748,1

3861,0

 

 

 

 

 

 

33733,6

3101210

0452

Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт

39039,7

 

 

 

39039,7

 

 

 

 

 

39039,7

3101220

0810

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

2747811,5

2747811,5

 

 

 

 

 

 

 

 

2747811,5

3102000

 

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

10058,6

10058,6

6149,3

645,7

 

 

 

 

 

 

10058,6

3102010

0451

Здійснення державного контролю з питань безпеки на наземному транспорті

10058,6

10058,6

6149,3

645,7

 

 

 

 

 

 

10058,6

3103000

 

Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

6264,3

6264,3

3582,2

408,1

 

 

 

 

 

 

6264,3

3103010

0452

Здійснення державного контролю з питань безпеки на морському та річковому транспорті

6264,3

6264,3

3582,2

408,1

 

 

 

 

 

 

6264,3

3105000

 

Державна спеціальна служба транспорту України

242577,0

241423,6

154963,4

10196,8

1153,4

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

301498,7

3105010

0220

Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту

242577,0

241423,6

154963,4

10196,8

1153,4

58921,7

31189,9

900,0

6300,0

27731,8

301498,7

3107000

 

Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

496,7

496,7

225,5

15,3

 

 

 

 

 

 

496,7

3107010

0810

Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів

496,7

496,7

225,5

15,3

 

 

 

 

 

 

496,7

3108000

 

Державна авіаційна служба України

121168,9

119168,9

31158,5

1980,2

2000,0

 

 

 

 

 

121168,9

3108010

0454

Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту

121168,9

119168,9

31158,5

1980,2

2000,0

 

 

 

 

 

121168,9

3110000

 

Державне агентство автомобільних доріг України

20826504,4

17425292,1

6470,2

712,9

3401212,3

 

 

 

 

 

20826504,4

3111000

 

Апарат Державного агентства автомобільних доріг України

20826504,4

17425292,1

6470,2

712,9

3401212,3

 

 

 

 

 

20826504,4

3111010

0456

Керівництво та управління у сфері будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

10266,9

10266,9

6470,2

712,9

 

 

 

 

 

 

10266,9

3111020

0456

Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування

3405596,5

4384,2

 

 

3401212,3

 

 

 

 

 

3405596,5

3111030

0456

Виконання боргових зобов'язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування

17410641,0

17410641,0

 

 

 

 

 

 

 

 

17410641,0

3300000

 

Державна фіскальна служба України

4365028,2

4357538,0

2903101,8

243001,7

7490,2

921688,3

917715,1

1520,0

1332,2

3973,2

5286716,5

3301000

 

Апарат Державної фіскальної служби України

4365028,2

4357538,0

2903101,8

243001,7

7490,2

921688,3

917715,1

1520,0

1332,2

3973,2

5286716,5

3301010

0112

Керівництво та управління у сфері фіскальної політики

4342139,8

4342139,8

2898381,1

242074,1

 

916519,3

912765,1

 

285,1

3754,2

5258659,1

3301020

0150

Прикладні дослідження і розробки у сфері доходів і зборів та фінансового права

7490,2

 

 

 

7490,2

169,0

 

 

 

169,0

7659,2

3301030

0950

Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики

15398,2

15398,2

4720,7

927,6

 

5000,0

4950,0

1520,0

1047,1

50,0

20398,2

3400000

 

Міністерство молоді та спорту України

1001138,4

960449,2

135477,4

2207,0

40689,2

250,0

 

 

 

250,0

1001388,4

3401000

 

Апарат Міністерства молоді та спорту України

1001138,4

960449,2

135477,4

2207,0

40689,2

250,0

 

 

 

250,0

1001388,4

3401010

1040

Керівництво та управління у сфері молоді та спорту

19582,4

19582,4

12327,8

611,8

 

 

 

 

 

 

19582,4

3401040

1080

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження у сфері молоді та спорту

3840,5

 

 

 

3840,5

250,0

 

 

 

250,0

4090,5

3401060

0990

Методичне забезпечення у сфері спорту

631,7

631,7

451,4

13,5

 

 

 

 

 

 

631,7

3401070

1040

Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій

12777,0

12777,0

 

 

 

 

 

 

 

 

12777,0

3401110

0810

Розвиток спорту інвалідів та їх фізкультурно-спортивна реабілітація

183075,4

183075,4

23049,0

68,3

 

 

 

 

 

 

183075,4

3401120

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх

20731,0

20731,0

 

 

 

 

 

 

 

 

20731,0

3401220

0810

Розвиток фізичної культури, спорту вищих досягнень та резервного спорту

671043,5

634194,8

99649,2

1513,4

36848,7

 

 

 

 

 

671043,5

3401280

0810

Фінансова підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спрямування

31845,7

31845,7

 

 

 

 

 

 

 

 

31845,7

3401320

0810

Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських, Юнацьких Олімпійських та Європейських іграх

57611,2

57611,2

 

 

 

 

 

 

 

 

57611,2

3500000

 

Міністерство фінансів України

1730805,0

1713014,5

763099,0

67152,5

17790,5

26508,8

24838,9

9441,8

3726,8

1669,9

1757313,8

3501000

 

Апарат Міністерства фінансів України

483113,6

465323,1

72331,8

6373,2

17790,5

19253,3

18059,0

9101,8

1200,0

1194,3

502366,9

3501010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансів

129037,3

129037,3

68303,0

6183,6

 

 

 

 

 

 

129037,3

3501100

0490

Наукове і науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння та забезпечення виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні

5948,3

5948,3

4028,8

189,6

 

10200,0

9615,0

5000,0

183,0

585,0

16148,3

3501120

0150

Прикладні наукові розробки, наукове забезпечення пріоритетних напрямів фінансово-бюджетної політики, підготовка наукових кадрів у сфері фінансів

17702,5

 

 

 

17702,5

314,4

 

 

 

314,4

18016,9

3501140

0113

Внески до міжнародних організацій

287725,5

287725,5

 

 

 

 

 

 

 

 

287725,5

3501220

0829

Підтримка культурно-оздоровчих та соціальних заходів фінансової системи

 

 

 

 

 

8590,1

8295,2

4101,8

1017,0

294,9

8590,1

3501410

0113

Підтримка реалізації Ініціативи з енергетичної ефективності і навколишнього середовища у Східній Європі

42600,0

42600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

42600,0

3501660

0112

Модернізація державних фінансів

100,0

12,0

 

 

88,0

148,8

148,8

 

 

 

248,8

3503000

 

Державна пробірна служба України

1183,1

1183,1

760,8

37,9

 

228,5

224,2

20,0

12,7

4,3

1411,6

3503010

0112

Керівництво та управління у сфері пробірного контролю

1183,1

1183,1

760,8

37,9

 

228,5

224,2

20,0

12,7

4,3

1411,6

3504000

 

Державна казначейська служба України

858447,0

858447,0

429984,8

45845,7

 

5953,9

5482,6

 

2389,2

471,3

864400,9

3504010

0112

Керівництво та управління у сфері казначейського обслуговування

689697,0

689697,0

429984,8

45845,7

 

5953,9

5482,6

 

2389,2

471,3

695650,9

3504030

1070

Відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, відшкодування громадянинові вартості конфіскованого та безхазяйного майна стягнутого в дохід держави, відшкодування шкоди, завданої фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових і службових осіб

18750,0

18750,0

 

 

 

 

 

 

 

 

18750,0

3504040

0133

Забезпечення виконання рішень суду, що гарантовані державою

150000,0

150000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

150000,0

3505000

 

Державна фінансова інспекція України

361553,2

361553,2

243333,4

13528,9

 

173,1

173,1

 

 

 

361726,3

3505010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів

361553,2

361553,2

243333,4

13528,9

 

173,1

173,1

 

 

 

361726,3

3509000

 

Державна служба фінансового моніторингу України

26508,1

26508,1

16688,2

1366,8

 

900,0

900,0

320,0

124,9

 

27408,1

3509010

0112

Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу

24787,3

24787,3

15535,1

1301,1

 

 

 

 

 

 

24787,3

3509020

0950

Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму

1720,8

1720,8

1153,1

65,7

 

900,0

900,0

320,0

124,9

 

2620,8

3510000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

146096800,0

139093941,9

 

 

5502858,1

3371250,0

 

 

 

3371250,0

149468050,0

3511000

 

Міністерство фінансів України (загальнодержавні витрати)

146096800,0

139093941,9

 

 

5502858,1

3371250,0

 

 

 

3371250,0

149468050,0

3511030

0133

Резервний фонд

1500000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500000,0

3511050

0180

Базова дотація

5357985,4

5357985,4

 

 

 

 

 

 

 

 

5357985,4

3511060

0180

Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

10000,0

10000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

10000,0

3511090

0133

Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

2500000,0

 

 

 

2500000,0

 

 

 

 

 

2500000,0

3511110

0180

Стабілізаційна дотація

2000000,0

2000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

2000000,0

3511150

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

11940929,1

11940929,1

 

 

 

 

 

 

 

 

11940929,1

3511220

0210

Видатки на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави, а також на відновлення об'єктів Донецької та Луганської областей, що розподіляються Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

 

1500000,0

 

 

 

1500000,0

1500000,0

3511230

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

806377,3

806377,3

 

 

 

 

 

 

 

 

806377,3

3511250

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян

1917833,2

1917833,2

 

 

 

 

 

 

 

 

1917833,2

3511340

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

42317746,9

42317746,9

 

 

 

 

 

 

 

 

42317746,9

3511350

0170

Обслуговування державного боргу

74660004,7

74660004,7

 

 

 

 

 

 

 

 

74660004,7

3511370

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Жовті Води на виконання заходів щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води

8480,1

5622,0

 

 

2858,1

 

 

 

 

 

8480,1

3511440

0180

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування частини відсоткових ставок по залучених кредитах на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу

23950,0

23950,0

 

 

 

 

 

 

 

 

23950,0

3511450

0470

Державний фонд регіонального розвитку

3000000,0

 

 

 

3000000,0

 

 

 

 

 

3000000,0

3511590

0133

Обслуговування та погашення зобов'язань за залученими коштами під державні гарантії для здійснення капітальних видатків розпорядниками бюджетних коштів

53493,3

53493,3

 

 

 

 

 

 

 

 

53493,3

3511650

0433

Реалізація програм допомоги Європейського Союзу

 

 

 

 

 

1199250,0

 

 

 

1199250,0

1199250,0

3511670

0180

Субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську

 

 

 

 

 

672000,0

 

 

 

672000,0

672000,0

3600000

 

Міністерство юстиції України

5025502,7

4935003,2

2316615,1

364039,6

90499,5

1347738,5

1286730,8

149960,1

86686,3

61007,7

6373241,2

3601000

 

Апарат Міністерства юстиції України

1879892,1

1852955,3

689772,2

56727,8

26936,8

1080187,7

1024876,4

81975,3

43469,8

55311,3

2960079,8

3601010

0380

Керівництво та управління у сфері юстиції

1066945,1

1065060,1

688248,2

56441,7

1885,0

1033531,2

1023469,4

81375,3

43303,8

10061,8

2100476,3

3601070

0370

Проведення судової експертизи, дослідження і розробки у сфері методики проведення судових експертиз

25051,8

 

 

 

25051,8

45229,5

 

 

 

45229,5

70281,3

3601090

0950

Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції

2517,4

2517,4

1524,0

286,1

 

1427,0

1407,0

600,0

166,0

20,0

3944,4

3601150

0133

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

44553,0

44553,0

 

 

 

 

 

 

 

 

44553,0

3601170

0133

Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України

740824,8

740824,8

 

 

 

 

 

 

 

 

740824,8

3602000

 

Державна реєстраційна служба України

29267,0

29267,0

13227,5

393,5

 

55602,2

55602,2

 

 

 

84869,2

3602010

0380

Керівництво та управління у сфері державної реєстрації

29267,0

29267,0

13227,5

393,5

 

55602,2

55602,2

 

 

 

84869,2

3603000

 

Координаційний центр з надання правової допомоги

269576,2

212118,4

56129,7

4389,2

57457,8

 

 

 

 

 

269576,2

3603020

0380

Забезпечення формування та функціонування системи безоплатної правової допомоги

147186,2

89728,4

56129,7

4389,2

57457,8

 

 

 

 

 

147186,2

3603030

0380

Оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

122390,0

122390,0

 

 

 

 

 

 

 

 

122390,0

3604000

 

Державна виконавча служба України

10568,0

10568,0

5883,2

500,0

 

10150,0

10150,0

700,0

502,0

 

20718,0

3604010

0380

Керівництво та управління у сфері державної виконавчої служби

10568,0

10568,0

5883,2

500,0

 

10150,0

10150,0

700,0

502,0

 

20718,0

3606000

 

Державна пенітенціарна служба України

2749752,7

2748752,7

1497954,4

298594,3

1000,0

188473,0

183057,9

61308,4

42032,9

5415,1

2938225,7

3606010

0340

Керівництво та управління у пенітенціарній сфері

168870,1

168870,1

119249,3

8261,8

 

623,0

604,2

242,0

92,0

18,8

169493,1

3606020

0340

Виконання покарань установами і органами пенітенціарної служби

2577848,9

2576848,9

1378705,1

287916,3

1000,0

187850,0

182453,7

61066,4

41940,9

5396,3

2765698,9

3606090

0930

Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних закладах соціальної адаптації при установах виконання покарань

3033,7

3033,7

 

2416,2

 

 

 

 

 

 

3033,7

3608000

 

Державна служба України з питань захисту персональних даних

1019,9

1019,9

491,5

43,0

 

 

 

 

 

 

1019,9

3608010

0380

Керівництво та управління у сфері захисту персональних даних

1019,9

1019,9

491,5

43,0

 

 

 

 

 

 

1019,9

3609000

 

Державна архівна служба України

85426,8

80321,9

53156,6

3391,8

5104,9

13325,6

13044,3

5976,4

681,6

281,3

98752,4

3609010

0133

Керівництво та управління у сфері архівної справи

9066,2

9066,2

6349,9

215,7

 

0,1

0,1

 

 

 

9066,3

3609020

0150

Прикладні розробки у сфері архівної справи та страхового фонду документації

5104,9

 

 

 

5104,9

107,8

 

 

 

107,8

5212,7

3609030

0133

Забезпечення діяльності архівних установ та установ страхового фонду документації

71255,7

71255,7

46806,7

3176,1

 

13217,7

13044,2

5976,4

681,6

173,5

84473,4

3800000

 

Міністерство інформаційної політики України

4000,0

3710,0

1864,0

 

290,0

 

 

 

 

 

4000,0

3801000

 

Апарат Міністерства інформаційної політики України

4000,0

3710,0

1864,0

 

290,0

 

 

 

 

 

4000,0

3801010

0830

Керівництво та управління у сфері інформаційної політики

4000,0

3710,0

1864,0

 

290,0

 

 

 

 

 

4000,0

5270000

 

Державна інспекція ядерного регулювання України

23284,2

22946,7

16270,9

292,1

337,5

 

 

 

 

 

23284,2

5271000

 

Апарат Державної інспекції ядерного регулювання України

23284,2

22946,7

16270,9

292,1

337,5

 

 

 

 

 

23284,2

5271010

0434

Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання

22946,7

22946,7

16270,9

292,1

 

 

 

 

 

 

22946,7

5271020

0530

Забезпечення ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання та прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання

337,5

 

 

 

337,5

 

 

 

 

 

337,5

5500000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

25635,7

25635,7

16346,7

1141,9

 

 

 

 

 

 

25635,7

5501000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

25635,7

25635,7

16346,7

1141,9

 

 

 

 

 

 

25635,7

5501010

0112

Керівництво та управління у сфері регулювання ринків фінансових послуг

25635,7

25635,7

16346,7

1141,9

 

 

 

 

 

 

25635,7

5560000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

28389,3

28389,3

18603,1

1527,4

 

 

 

 

 

 

28389,3

5561000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації

28389,3

28389,3

18603,1

1527,4

 

 

 

 

 

 

28389,3

5561010

0460

Керівництво та управління у сфері регулювання зв'язку та інформатизації

28389,3

28389,3

18603,1

1527,4

 

 

 

 

 

 

28389,3

5960000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

753338,4

661878,5

397584,1

13033,3

91459,9

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

756873,0

5961000

 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України

753338,4

661878,5

397584,1

13033,3

91459,9

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

756873,0

5961010

0260

Розвідувальна діяльність у сфері оборони

753338,4

661878,5

397584,1

13033,3

91459,9

3534,6

3497,9

379,4

2020,5

36,7

756873,0

5980000

 

Вища рада юстиції

20043,3

20043,3

12135,5

1305,9

 

 

 

 

 

 

20043,3

5981000

 

Апарат Вищої ради юстиції

20043,3

20043,3

12135,5

1305,9

 

 

 

 

 

 

20043,3

5981010

0330

Формування суддівського корпусу та контроль за його діяльністю

20043,3

20043,3

12135,5

1305,9

 

 

 

 

 

 

20043,3

5990000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

21678,3

21678,3

15033,0

468,2

 

 

 

 

 

 

21678,3

5991000

 

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

21678,3

21678,3

15033,0

468,2

 

 

 

 

 

 

21678,3

5991010

0111

Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини

21678,3

21678,3

15033,0

468,2

 

 

 

 

 

 

21678,3

6010000

 

Антимонопольний комітет України

59487,3

58718,9

40403,2

1989,4

768,4

3981,8

3981,8

 

603,9

 

63469,1

6011000

 

Апарат Антимонопольного комітету України

59487,3

58718,9

40403,2

1989,4

768,4

3981,8

3981,8

 

603,9

 

63469,1

6011010

0411

Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції

58718,9

58718,9

40403,2

1989,4

 

3981,8

3981,8

 

603,9

 

62700,7

6011020

0481

Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права

768,4

 

 

 

768,4

 

 

 

 

 

768,4

6120000

 

Національне агентство України з питань державної служби

48312,7

47991,1

9412,2

1816,2

321,6

289,0

289,0

 

161,0

 

48601,7

6121000

 

Апарат Національного агентства України з питань державної служби

48312,7

47991,1

9412,2

1816,2

321,6

289,0

289,0

 

161,0

 

48601,7

6121010

0131

Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби

14751,4

14751,4

6710,8

1652,7

 

289,0

289,0

 

161,0

 

15040,4

6121020

0950

Підготовка державних службовців V  -VII категорій, підвищення кваліфікації державних службовців I - IV категорій, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування, підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та світової інтеграції, організація підготовки та виконання тренінгових програм і заходів з розвитку вищого корпусу державної служби

30752,4

30752,4

1044,7

109,3

 

 

 

 

 

 

30752,4

6121040

0150

Забезпечення інституційного розвитку державної служби, проведення прикладних досліджень і розробок у сфері державної служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу

2808,9

2487,3

1656,7

54,2

321,6

 

 

 

 

 

2808,9

6150000

 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

42193,3

42193,3

27244,0

1735,0

 

 

 

 

 

 

42193,3

6151000

 

Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

42193,3

42193,3

27244,0

1735,0

 

 

 

 

 

 

42193,3

6151010

0411

Керівництво та управління у сфері фондового ринку

42193,3

42193,3

27244,0

1735,0

 

 

 

 

 

 

42193,3

6320000

 

Національне антикорупційне бюро України

249000,0

232050,0

160650,0

2880,0

16950,0

 

 

 

 

 

249000,0

6321000

 

Національне антикорупційне бюро України

249000,0

232050,0

160650,0

2880,0

16950,0

 

 

 

 

 

249000,0

6321010

0350

Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України

249000,0

232050,0

160650,0

2880,0

16950,0

 

 

 

 

 

249000,0

6330000

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

112520,6

102420,6

61805,3

 

10100,0

 

 

 

 

 

112520,6

6331000

 

Апарат Національного агентства з питань запобігання корупції

112520,6

102420,6

61805,3

 

10100,0

 

 

 

 

 

112520,6

6331010

0111

Керівництво та управління у сфері запобігання корупції

112520,6

102420,6

61805,3

 

10100,0

 

 

 

 

 

112520,6

6340000

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

49844,6

49844,6

33644,6

1980,0

 

60,0

60,0

 

42,0

 

49904,6

6341000

 

Апарат Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

49844,6

49844,6

33644,6

1980,0

 

60,0

60,0

 

42,0

 

49904,6

6341010

0490

Керівництво та управління у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг

49844,6

49844,6

33644,6

1980,0

 

60,0

60,0

 

42,0

 

49904,6

6380000

 

Державне космічне агентство України

1877582,0

108048,8

67541,2

9018,6

1769533,2

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

1880592,0

6381000

 

Апарат Державного космічного агентства України

1877582,0

108048,8

67541,2

9018,6

1769533,2

3010,0

2914,6

900,6

397,4

95,4

1880592,0

6381010

0470

Керівництво та управління у сфері космічної діяльності

10626,7

10626,7

7011,2

761,8

 

50,0

50,0

 

 

 

10676,7

6381020

0487

Виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері космічної галузі, в тому числі загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України

49400,0

 

 

 

49400,0

 

 

 

 

 

49400,0

6381050

0470

Управління та випробування космічних засобів

99713,5

97422,1

60530,0

8256,8

2291,4

2960,0

2864,6

900,6

397,4

95,4

102673,5

6381120

0512

Утилізація твердого ракетного палива

290410,0

 

 

 

290410,0

 

 

 

 

 

290410,0

6381130

0470

Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку"

1427431,8

 

 

 

1427431,8

 

 

 

 

 

1427431,8

6440000

 

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

20562,6

20505,1

14611,4

386,3

57,5

3,4

3,4

 

3,0

 

20566,0

6441000

 

Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

20562,6

20505,1

14611,4

386,3

57,5

3,4

3,4

 

3,0

 

20566,0

6441010

0830

Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення

20562,6

20505,1

14611,4

386,3

57,5

3,4

3,4

 

3,0

 

20566,0

6500000

 

Рада національної безпеки і оборони України

58914,4

49614,4

23930,8

 

9300,0

 

 

 

 

 

58914,4

6501000

 

Апарат Ради національної безпеки і оборони України

58914,4

49614,4

23930,8

 

9300,0

 

 

 

 

 

58914,4

6501010

0350

Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони

58914,4

49614,4

23930,8

 

9300,0

 

 

 

 

 

58914,4

6510000

 

Рахункова палата

79264,9

79264,9

46525,4

3612,9

 

 

 

 

 

 

79264,9

6511000

 

Апарат Рахункової палати

79264,9

79264,9

46525,4

3612,9

 

 

 

 

 

 

79264,9

6511010

0112

Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету

79264,9

79264,9

46525,4

3612,9

 

 

 

 

 

 

79264,9

6520000

 

Служба безпеки України

4372463,8

3922644,9

2827608,2

157257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4469021,7

6521000

 

Центральне управління Служби безпеки України

4344667,0

3894848,1

2805346,0

157257,3

449818,9

96557,9

86759,7

16693,3

14800,7

9798,2

4441224,9

6521010

0350

Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи Служби безпеки України

4031071,3

3814352,4

2805346,0

133597,3

216718,9

24521,6

22936,9

435,9

5608,9

1584,7

4055592,9

6521030

0370

Наукова діяльність у сфері забезпечення державної безпеки, дослідження та розробки спеціальної техніки

723,0

723,0

 

 

 

 

 

 

 

 

723,0

6521040

0113

Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади

3265,1

3265,1

 

 

 

 

 

 

 

 

3265,1

6521050

0380

Медичне обслуговування і оздоровлення особового складу та утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України

63640,9

35140,9

 

15318,1

28500,0

63206,2

55802,5

14507,3

8491,8

7403,7

126847,1

6521070

0942

Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів акредитації

19976,5

19976,5

 

8341,9

 

8730,1

8020,3

1750,1

700,0

709,8

28706,6

6521100

1060

Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Служби безпеки України

190000,0

 

 

 

190000,0

100,0

 

 

 

100,0

190100,0

6521200

0350

Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією Служби безпеки України

29001,8

20801,8

 

 

8200,0

 

 

 

 

 

29001,8

6521220

0350

Боротьба з тероризмом на території України

6988,4

588,4

 

 

6400,0

 

 

 

 

 

6988,4

6524000

 

Антитерористичний центр Служби безпеки України

27796,8

27796,8

22262,2

 

 

 

 

 

 

 

27796,8

6524010

0350

Координація діяльності у запобіганні терористичним актам

27796,8

27796,8

22262,2

 

 

 

 

 

 

 

27796,8

6540000

 

Національна академія наук України

2306176,0

103765,5

47959,6

4614,5

2202410,5

557471,0

6523,7

759,5

1395,4

550947,3

2863647,0

6541000

 

Національна академія наук України

2306176,0

103765,5

47959,6

4614,5

2202410,5

557471,0

6523,7

759,5

1395,4

550947,3

2863647,0

6541020

0150

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії наук України

57155,9

57155,9

22688,2

895,1

 

5380,3

5058,5

 

1299,1

321,8

62536,2

6541030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та наукових об'єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяльності наукових бібліотек

2169625,5

 

 

 

2169625,5

545925,5

 

 

 

545925,5

2715551,0

6541080

0942

Підготовка кадрів з пріоритетних напрямів науки вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації

3288,7

3288,7

 

 

 

85,1

85,1

 

 

 

3373,8

6541100

0731

Медичне обслуговування працівників Національної академії наук України

37441,9

37441,9

20908,0

3690,4

 

1169,3

1169,3

648,5

85,5

 

38611,2

6541140

0530

Здійснення науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт Інститутом проблем безпеки атомних електростанцій Національної академії наук України

32785,0

 

 

 

32785,0

4700,0

 

 

 

4700,0

37485,0

6541200

0950

Підвищення кваліфікації з пріоритетних напрямів науки та підготовка до державної атестації наукових кадрів Національної академії наук України

5879,0

5879,0

4363,4

29,0

 

210,8

210,8

111,0

10,8

 

6089,8

6550000

 

Національна академія педагогічних наук України

113242,6

26757,9

12794,6

1402,2

86484,7

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

135569,8

6551000

 

Національна академія педагогічних наук України

113242,6

26757,9

12794,6

1402,2

86484,7

22327,2

17882,3

9509,2

2214,8

4444,9

135569,8

6551020

0980

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії педагогічних наук України

11141,9

11141,9

3956,7

574,3

 

994,0

994,0

194,7

104,8

 

12135,9

6551030

0150

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері педагогічних наук, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

86484,7

 

 

 

86484,7

4204,9

 

 

 

4204,9

90689,6

6551060

0950

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

15616,0

15616,0

8837,9

827,9

 

17128,3

16888,3

9314,5

2110,0

240,0

32744,3

6560000

 

Національна академія медичних наук України

1216414,8

981249,9

430102,7

99870,2

235164,9

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1288280,0

6561000

 

Національна академія медичних наук України

1216414,8

981249,9

430102,7

99870,2

235164,9

71865,2

33342,1

4953,9

6418,9

38523,1

1288280,0

6561040

0750

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері профілактики і лікування хвороб людини, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та об'єктів, що становлять національне надбання

235164,9

 

 

 

235164,9

37455,3

 

 

 

37455,3

272620,2

6561060

0732

Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій, спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Національної академії медичних наук України

969743,1

969743,1

425502,7

99633,8

 

34397,9

33330,1

4953,9

6418,9

1067,8

1004141,0

6561090

0750

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії медичних наук України

11506,8

11506,8

4600,0

236,4

 

12,0

12,0

 

 

 

11518,8

6570000

 

Національна академія мистецтв України

17967,6

10061,0

3973,5

300,8

7906,6

 

 

 

 

 

17967,6

6571000

 

Національна академія мистецтв України

17967,6

10061,0

3973,5

300,8

7906,6

 

 

 

 

 

17967,6

6571020

0840

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії мистецтв України

10061,0

1061,0

3973,5

300,8

 

 

 

 

 

 

10061,0

6571030

0150

Фундаментальні дослідження та підготовка наукових кадрів у сфері мистецтвознавства

7906,6

 

 

 

7906,6

 

 

 

 

 

7906,6

6580000

 

Національна академія правових наук України

26116,6

9187,8

3098,8

370,1

16928,8

3848,3

660,0

10,2

166,0

3188,3

29964,9

6581000

 

Національна академія правових наук України

26116,6

9187,8

3098,8

370,1

16928,8

3848,3

660,0

10,2

166,0

3188,3

29964,9

6581020

0370

Наукова і організаційна діяльність президії Національної академії правових наук України

9187,8

9187,8

3098,8

370,1

 

700,0

660,0

10,2

166,0

40,0

9887,8

6581040

0370

Фундаментальні дослідження, прикладні наукові і науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері законодавства і права, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури

16928,8

 

 

 

16928,8

3148,3

 

 

 

3148,3

20077,1

6590000

 

Національна академія аграрних наук України

358253,7

27344,4

13388,7

1761,2

330909,3

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

576055,0

6591000

 

Національна академія аграрних наук України

358253,7

27344,4

13388,7

1761,2

330909,3

217801,3

2509,2

400,0

88,1

215292,1

576055,0

6591020

0482

Наукова і організаційна діяльність президії Націо